Phong cách thơ lê anh xuân ( Luận án tiến sĩ)

96 24 0
  • Loading ...
1/96 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/05/2018, 13:22

Phong cách thơ lê anh xuân ( Luận án tiến sĩ)Phong cách thơ lê anh xuân ( Luận án tiến sĩ)Phong cách thơ lê anh xuân ( Luận án tiến sĩ)Phong cách thơ lê anh xuân ( Luận án tiến sĩ)Phong cách thơ lê anh xuân ( Luận án tiến sĩ)Phong cách thơ lê anh xuân ( Luận án tiến sĩ)Phong cách thơ lê anh xuân ( Luận án tiến sĩ) ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM NGUYỄN THỊ NHƢ DƢƠNG PHONG CÁCH THƠ ANH XUÂN CHUYÊN NGÀNH VĂN HỌC VIỆT NAM MÃ SỐ: 60.22.01.21 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC Ngƣời hƣớng dẫn khoa học PGS.TS Vũ Văn Sỹ Thái Nguyên – 2014 Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các kết nêu luận văn trung thực chưa công bố cơng trình khác Tơi xin cam đoan thơng tin trích dẫn luận văn rõ nguồn gốc Thái Nguyên, tháng 04 năm 2014 NGƯỜI CAM ĐOAN Nguyễn Thị Như Dương Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ LỜI CẢM ƠN Trong suốt trình thực Luận văn tốt nghiệp với đề tài: Phong cách thơ Anh Xuân, nhận nhiều giúp đỡ thầy cô giáo khoa Văn, trường Đại học Sư phạn – Đại học Thái Nguyên Đặc biệt giúp đỡ PGS.TS Vũ Văn Sỹ Tơi xin bầy tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới thầy Người trực tiếp hướng dẫn bảo tận tình suốt trình nghiên cứu để tơi hồn thành tốt Luận văn Tơi xin trân trọng cảm ơn thầy cô giáo Khoa Văn, Khoa sau đại học, Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành tới gia đình, bạn bè, người thân, người quan tâm, động viên tạo điều kiện tốt cho suốt thời gian qua Thái Nguyên, 10/04/2014 Học viên Nguyễn Thị Nhƣ Dƣơng Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ MỤC LỤC Trang Lời cam đoan i Lời cảm ơn ii Mục lục iii MỞ ĐẦU PHẦN NỘI DUNG 14 Chƣơng 1: KHÁI QUÁT VỀ PHONG CÁCH NGHỆ THUẬT THẾ HỆ THƠ CHỐNG MỸ VÀ QUÁ TRÌNH SÁNG TẠO CỦA ANH XUÂN 14 1.1 Khái quát phong cách 14 1.1.1 Định nghĩa phong cách 14 1.1.2 Phong cách thời đại 16 1.1.3 Phong cách tác giả 17 1.2 Thế hệ thơ chống Mỹ thơ chiến đấu 18 1.3 Anh Xuân - Ca Hiến, từ người chiến sỹ cầm bút đến người anh hùng nghệ sĩ 23 1.3.1 Lược tiểu sử đời 23 1.3.2 Lược nghiệp sáng tác 26 Chƣơng 2: CẢM HỨNG TRỮ TÌNH LÃNG MẠN TRONG TRẺO GIÀU CHẤT LÝ TƢỞNG - NÉT ĐẶC TRƢNG PHONG CÁCH NGHỆ THUẬT THƠ ANH XUÂN 29 2.1 Chất trữ tình sử thi phác, trẻo quê hương đất nước 29 2.1.1 Quê hương miền Nam kí ức 29 2.1.2 Quê hương miền Bắc, nôi lý tưởng 35 2.1.3 Quê hương khói lửa chiến đấu 41 2.2 Cái nhìn lý tưởng hóa nhân vật trữ tình 47 2.2.1 Em gái miền Nam 47 2.2.2 Anh giải phóng quân 51 Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 2.3 Thiên trường ca đậm chất tình ca 54 Chƣơng 3: NÉT NỔI BẬT THI PHÁP TRONG THƠ ANH XUÂN 60 3.1 Hệ thống hình ảnh, biểu tượng 60 3.1.1 Cây dừa 60 3.1.2 Dòng sơng 63 3.1.3 Đất 66 3.2 Ngôn ngữ giọng điệu 69 3.2.1 Ngôn ngữ 69 3.2.2 Giọng điệu 76 PHẦN KẾT LUẬN 85 TÀI LIỆU THAM KHẢO 88 Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ MỞ ĐẦU Lí chọn đề tài 1.1 Trong dàn đồng ca hệ trẻ thơ chống Mỹ cứu nước, Anh Xuân để lại di sản có số lượng không lớn: 60 thơ, trường ca tập văn xuôi Nhiều thơ ngắn dài “còn có vội vàng chƣa kịp gọt rũa cơng phu”, sản phẩm trái tim nhiệt huyết có cốt cách, để lại dấu ấn đậm nét lịch sử văn học Việt Nam đại Thơ Anh xuân tiếng nói người Bến Tre, tiếng nói người miền Nam anh dũng Giọng thơ Anh Xuân chân thành, sáng, hồn nhiên mà đằm thắm, chan chứa tình yêu quê hương, đất nước, khao khát dâng hiến tuổi trẻ cho đấu tranh thống đất nước 1.2 Thơ ca thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước góp phần khơng nhỏ vào thắng lợi vẻ vang dân tộc Để có thơ ca đáng trân trọng tự hào vậy, không nhắc đến đội ngũ bút trẻ đầy tài đầy nhiệt huyết Bằng Việt, Nguyễn Khoa Điềm, Phạm Tiến Duật, Xuân Quỳnh, Hữu Thỉnh, Vũ Quần Phương… Trong đội ngũ hệ trẻ thơ chống Mỹ, Anh Xuân đánh giá nghệ sỹ ngôn từ "làm tròn sứ mệnh lịch sử với dân tộc thời đại” Ông ngã xuống chiến trường miền Nam tuổi đời hai mươi tám, nêu gương sáng lòng say mê lý tưởng, lẽ sống cao đẹp nghĩa cử sáng tạo thi ca - biểu tượng tinh thần dân tộc “tạc vào kỷ” chiến tranh cách mạng 1.3 Cho đến có nhiều viết, nhiều cơng trình nghiên cứu Anh Xuân đăng tuần báo văn nghệ, văn học, tạp chí văn học, giáo trình, sách tham khảo văn học Kế thừa gợi ý người trước chọn đề tài Phong cách thơ Anh Xuân để tiếp tục nghiên cứu đồng thời nén tâm nhang tưởng niệm nhà thơ chiến sỹ, người anh hùng liệt sĩ “ngã tồn ngã huyết dĩ can nguyên” (lấy máu đào Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ bảo vệ non sông), dồn sức lức lên bút, để lại tác phẩm mẫu mực cho hệ mai sau Lịch sử vấn đề Ca Hiến - Anh Xuân sáng tác thơ trước tập kết Bắc (1954) thơ ông thực giới nghiên cứu phê bình ý kể từ có Nhớ mƣa quê hƣơng đoạt giải nhì, giải thưởng Tạp chí Văn nghệ 1961 Kể từ có đến hàng chục cơng trình nghiên cứu, viết, giới thiệu, phê bình người thơ Anh Xuân tác giả: Hoài Thanh, Trang Nghị, Minh Tuyền, Bảo Định Giang, Nguyễn Chí Bền, Hàn Anh Trúc, Trần Hữu Tá, Nguyễn Mạnh Thường, Hoàng Như Mai, Nguyễn Đức Quyền, Huỳnh Lý, Bích Thu Lưu Oanh, Vũ Văn Sỹ, Bùi Công Hùng, Vũ Duy Thông, Mã Giang Lân, Nguyễn Bá Long, Với hai tập thơ, trường ca, truyện ngắn, Anh Xuân đủ để lại lòng người đọc dấu ấn sâu sắc khơng thể phai mờ đủ để khẳng định vị trí tỏa sáng thơ chống Mỹ 2.1 Các viết, cơng trình nghiên cứu ý kiến đánh giá đời, nghiệp thơ Anh Xuân Như nói trên, Anh Xuân nhà thơ – người chiến sỹ sống tuổi xuân vô sáng đầy ý nghĩa, chiến đấu hy sinh cho lý tưởng cao đẹp: Giải phóng miền Nam, thống đất nước Thơ ông nhận quan tâm giới nghiên cứu phê bình văn học Các viết đăng chủ yếu góc độ nghiên cứu văn học Trong có nhiều chọn lọc in chung sách, số giáo trình văn học giai đoạn 1945 – 1975 Chúng tơi xin điểm lại tình hình nghiên cứu tác giả, tác phẩm ông sau: Năm 1966, Diệp Minh Tuyền có viết đăng Tạp chí văn học Bài viết nói tình u q hương thơ Anh Xn sau: “khơng có điệu rầu rầu ca khúc bi quan mà có âm điệu vui tƣơi Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ ca lạc quan cách mạng” [46, tr.99] Bài viết có nhận xét tinh tế giới nghệ thuật thơ Anh Xn ơng có tập Tiếng Gà gáy đời Năm 1968, Hoài Thanh - nhà phê bình văn học hàng đầu nước ta đương thời có hai viết liền đăng Tạp chí văn học số số 10/1968 từ đó, thơ Anh Xuân trở nên quen thuộc với độc giả độc giả đón nhận nhiều Ở viết "Tiếng gà gáy” Ca Hiến hay tâm niên tập kết" đăng Tạp chí Văn học số 9/1968 đoạn mở đầu Hồi Thanh tâm sự: “Đã từ lâu tơi có ý định viết tập thơ nhƣng vƣớng lẽ lẽ khác không viết đƣợc Đến viết thật muộn Nhƣng muộn viết khơng thể khơng viết” [42, tr.38] Có thể nói, từ đời tập thơ Tiếng gà gáy đem đến cho nhà phê bình Hồi Thanh tình cảm đặc biệt, khiến ơng phải “muộn viết khơng thể khơng viết” Hồi Thanh khẳng khái nhận định:“Trong số nhà thơ trẻ chúng ta, rõ ràng Ca Hiến số nhà thơ xuất sắc nhất” Theo Hoài Thanh, Tiếng gà gáy báo hiệu tâm hồn thơ tươi sáng, dòng cảm xúc nhẹ nhàng, giản dị mà ngào, tiếng nói trữ tình đằm thắm, thiết tha mà sâu lắng: “Những kí ức thơ Ca Hiến luôn hồn nhiên sáng Vì kí ức tuổi thơ Vì ngƣời làm thơ giữ nguyên đƣợc tuổi thơ nhìn hồn nhiên sáng” [42, tr.45] Ở viết thứ hai: “Thơ Anh Xuân hay lòng ngƣời niên tiền tuyến lớn” Trong viết này, Hoài Thanh giới thiệu sáng tác Anh Xuân kể từ nhà thơ trở miền Nam chiến đấu, chủ yếu tập trung ca ngợi người miền Nam sống diễn miền Bắc Hoài Thanh cho rằng: “Đây tiếng nói ngƣời niên Anh Xuân lứa tuổi mà ánh nhìn trong, nụ cƣời xinh, dáng mềm mại, bàn chân đẹp, hƣơng có Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ thể gây xao xuyến sâu ắc lòng” Theo Hồi Thanh, tập Hoa dừa Trƣờng ca Nguyễn Văn Trỗi tiếp nối mạch cảm xúc trữ tình nhìn có chiều sâu lịch sử từ tập thơ Tiếng gà gáy Nhưng trực tiếp đối mặt với khói lửa chiến tranh cộng hưởng với vốn sống thực tế dày dặn lên theo năm tháng, tâm hồn thơ Anh Xuân trở nên kiên định, trẻo, đầy nhiệt huyết Hoài Thanh cho thơ Anh Xuân viết chiến trường có độ say tình u say lý tưởng: “lý tƣởng niềm say mê lớn đời anh”, Say mê khơng có nghĩa cuồng nhiệt ồn đến độ làm cho chất thơ trở nên trống rỗng, thiếu thực tế mà ngược lại tạo nên chất trữ tình đằm thắm, ngào sâu lắng [41, tr.277] Trong phê bình Thơ Anh Xuân với tập thơ "Hoa Dừa” trƣờng ca "Nguyễn Văn Trỗi” nhà văn Trang Nghị cho rằng: “Âm điệu phấn khởi, sáng vang lên câu, chữ Anh Xuân Tình yêu quê hƣơng tha thiết đến đau nhói, tính dân tộc đậm đà, chất trữ tình đằm thắm lên suốt tập Hoa dừa” [9, tr49,50] Đặc biệt nhà văn tinh tế phát chất giọng sở trường Anh Xn: “Anh thích nói giọng điệu trầm trầm, nhẹ nhàng vấn đề to lớn, sôi sục thực tế chiến đấu sản xuất đồng bào miền Nam Và ngôn ngữ ấy, giọng điệu có lẽ thích hợp, sở trƣờng anh hơn”[9, tr.50] Đến cuối viết nhà văn đưa nhận xét: "Còn có vội vàng chƣa kịp gọt rũa cơng phu, thiếu nhiều mặt đề tài, chiều sâu suy tƣởng, nhƣng dồi tập thơ lòng anh quê hƣơng chiến đấu, tâm hồn anh với lý tƣởng cách mạng mà anh tin yêu, say mê anh thơ ca ngày đêm anh miệt mài sáng tạo Những tạo thành chất thơ trữ tình thắm thiết anh” [9, tr 52] Trong Văn học giải phóng miền Nam, Nxb Đại học Trung học chuyên nghiệp Hà Nội 1976, Phạm Văn Sỹ có dành hẳn chương mười ba viết thơ Anh Xuân tập Hoa Dừa: “Nổi bật trƣớc tiên Hoa dừa tình cảm Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ tác giả đất mẹ quê hƣơng Đây thứ tình cảm nồng nhiệt, vồ vập đứa xa lâu trở Nhà thơ chân đất, cho chân ngập bùn đất, bƣớc trồi non nhọn sắc mọc sau trận na – pan để sống cảm giác trực tiếp gắn bó với đất, để nghe thở ấm áp đất, nghe thấm vào sống đất mẹ quê hƣơng” [33] Với “Thơ Anh Xuân”, in Giáo trình văn học Việt Nam tháng 10/1977, Huỳnh Lý có nghiên cứu chi tiết nội dung nghệ thuật thơ Anh Xuân: “Thơ Anh Xuân trƣớc hết thơ ca ngợi không dè dặt sống chiến đấu lao động hai miền Nam Bắc, thơ anh thơ mang tình yêu quê hƣơng thắm thiết, thơ tình cảm tƣơi mát, hồn nhiên, sáng” Huỳnh Lý nói nghệ thuật thơ Anh Xuân sau: “Ngôn ngữ thơ Anh Xuân ngơn ngữ tình cảm, hồn nhiên, thật thà, tƣơi trẻ, sáng”; “Phải nói rằng, chức thơ – văn nghệ nói chung – Anh Xuân đạt đƣợc mức cao, riêng có chức thẩm mĩ chƣa đƣợc nâng lên ngang hàng với giáo dục nhận thức” Trong tuyển tập Thơ Anh Xuân (NXB văn học, H.1981) Lời giới thiệu NXB Văn học viết: "Ngay từ thơ ngƣời ta nhận phong cách riêng: chân thành, hồn nhiên mà trữ tình, đằm thắm, giản dị, sáng nhƣng khơng phần tinh tế sâu lắng” Bích Thu với Anh Xuân in Nhà thơ Việt Nam đại, Nxb Khoa học xã hội, 1984, phân tích cụ thể nội dung nghệ thuật theo trình tự từ tập Tiếng gà gáy đến Hoa dừa Trƣờng ca Nguyễn Văn Trỗi Theo Bích Thu: “Tình yêu quê hƣơng đƣợc Anh Xuân thể qua tơi trữ tình giàu cảm xúc, tinh tế” “Tình u q hƣơng lòng khao khát đƣợc trở giai điệu bật tạo nên chất trữ tình sáng, trẻ trung thơ Anh Xuân” Đến tập Hoa Dừa: “Nguồn mạch quê hƣơng đƣợc khơi dậy Tiếng gà gáy đến chảy xiết hơn, mạnh Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ ... viết tác giả Lê Quang Hưng Lê Anh Xuân thơ Lê Anh Xn Đây cơng trình nghiên cứu công phu tiểu sử, tác phẩm xuất nội dung nghệ thuật thơ Lê Anh Xuân Lê Quang Hưng viết: " Thơ Lê Anh Xuân tiếng ca trẻo,... hƣơng” [33] Với Thơ Lê Anh Xuân , in Giáo trình văn học Việt Nam tháng 10/1977, Huỳnh Lý có nghiên cứu chi tiết nội dung nghệ thuật thơ Lê Anh Xuân: Thơ Lê Anh Xuân trƣớc hết thơ ca ngợi không... biên dành hai trang viết thơ Lê Anh Xuân Trần Hữu Tá biên soạn Tác giả viết có nhận định khái quát nội dung thơ văn đưa kết luận đóng góp nhà thơ Lê Anh Xuân: Thơ Lê Anh Xuân mang sắc thái riêng,
- Xem thêm -

Xem thêm: Phong cách thơ lê anh xuân ( Luận án tiến sĩ), Phong cách thơ lê anh xuân ( Luận án tiến sĩ)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay