Tổng luận “Khai thác khoáng sản bền vững từ kinh nghiệm của Ôxtrâylia”

40 19 0
  • Loading ...
1/40 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/05/2018, 12:26

GIỚI THIỆU Là quốc gia có nguồn tài ngun khống sản đa dạng với 5.000 mỏ, điểm quặng 60 loại khoáng sản khác nhau; khoáng sản coi ngành cơng nghiệp đóng góp quan trọng cho tăng trưởng kinh tế Hơn thập kỷ qua, ngành khoáng sản Việt Nam tăng trưởng nhanh quy mô sản lượng khai thác Tuy nhiên, việc đảm bảo quản trị hiệu tài nguyên, thu ngân sách nhà nước hài hòa lợi ích cho cộng đồng nhiều tồn tại, thách thức lớn Ngành khai thác khoáng sản Ôxtrâylia hoạt động theo hướng phát triển bền vững toàn cầu yếu tố tiên cho thành cơng trì “giấy phép hoạt động” cộng đồng Phương thức tiên phong khai thác khoáng sản bền vững tích hợp khía cạnh mơi trường, kinh tế xã hội tất giai đoạn vòng đời khai thác khống sản, từ thăm dò, xây dựng, khai thác đóng cửa mỏ Khái niệm phương thức tiên phong hiểu đơn giản cách thức thực tốt hoạt động khu mỏ Khi xuất thách thức giải pháp giải pháp hiệu xây dựng để giải vấn đề Điều quan trọng phương thức tiên phong tính linh hoạt sáng tạo xây dựng giải pháp phù hợp với yêu cầu khu mỏ Mặc dù có nguyên tắc bản, phương thức tiên phong thiên quan điểm cách tiếp cận không tập hợp nguyên tắc cố định cơng nghệ cụ thể Tổng luận “Khai thác khống sản bền vững từ kinh nghiệm Ơxtrâylia” giới thiệu nguyên tắc số quy trình then chốt dự án khai thác khoáng sản, từ thăm dò nghiên cứu khả thi khai thác đóng cửa mỏ, hy vọng tài liệu hữu ích cho nhà quy hoạch quản lý mỏ, cán môi trường, cán tư vấn, quyền quan chức năng, tổ chức phi phủ, nhóm cộng đồng quan tâm sinh viên Xin trân trọng giới thiệu CỤC THÔNG TIN KH&CN QUỐC GIA I TỔNG QUAN CHUNG 1.1 Phát triển bền vững ngành công nghiệp khai thác khoáng sản Định nghĩa thừa nhận rộng rãi “phát triển bền vững” Ủy ban Liên Hợp Quốc Môi trường Phát triển nêu năm 1987 Báo cáo “Tương lai chung chúng ta” (Báo cáo Brundtland) - “sự phát triển đáp ứng nhu cầu mà không tổn hại đến khả đáp ứng nhu cầu hệ tương lai” Khái niệm thường chia thành ba “trụ cột” gồm: kinh tế, môi trường xã hội, ba trụ cột cần cân nhắc để đạt phát triển bền vững Một nguyên tắc cốt lõi phát triển bền vững ‘nguyên tắc phòng ngừa’ nêu thoả thuận liên phủ mơi trường năm 1992 Ngun tắc nêu rằng: Khi có mối đe dọa dẫn đến tổn thất môi trường nghiêm trọng phục hồi, thiếu chắn mặt khoa học sử dụng lý để trì hỗn biện pháp ngăn ngừa suy thối mơi trường Trong ngành khống sản, phát triển bền vững có nghĩa khoản đầu tư vào dự án khoáng sản phải mang lại lợi nhuận mặt kinh tế, phù hợp mặt công nghệ, thân thiện mơi trường có trách nhiệm với xã hội Các doanh nghiệp tham gia khai thác nguồn tài nguyên không tái tạo chịu nhiều sức ép phải lồng ghép khái niệm bền vững vào hoạt động trình định chiến lược họ Ngoài điểm cần lưu ý này, cơng ty có trách nhiệm hướng tới tính bền vững cách triển khai sáng kiến quản lý phù hợp Phát triển kinh tế, tác động môi trường trách nhiệm xã hội phải quản lý tốt mối quan hệ hiệu quả, gắn kết phải thiết lập phủ, ngành bên liên quan Điều kiện thực “phương thức tốt để tiến hành kinh doanh” 1.2 Phát triển bền vững khai thác khoáng sản Khơng có định nghĩa tính bền vững ngành cơng nghiệp khai thác khống sản thừa nhận cách rộng rãi Theo định nghĩa Hội đồng Khai thác mỏ kim loại quốc tế (ICMM), phát triển bền vững lĩnh vực khai thác khoáng sản đầu tư hợp lý mặt kỹ thuật, bảo vệ môi trường, đem lại lợi nhuận kinh tế có trách nhiệm với xã hội Bộ Năng lượng Mỏ Hiệp hội Khai thác khoáng sản British Columbia, Canada định nghĩa: “tính bền vững khai thác khoáng sản việc triển khai hoạt động khai thác khoáng sản đáp ứng nhu cầu ngày tăng tất cộng đồng trì mơi trường lành mạnh kinh tế sôi động cho hệ tương lai” Nói chung, định nghĩa có số đặc điểm chính, bao gồm: - Các doanh nghiệp khai thác khống sản đạt phát triển bền vững cách trọng đến ba trụ cột xã hội, môi trường kinh tế - James, 1999; - Bù đắp hay tái đầu tư lợi nhuận thu nhằm phục hồi nguồn tài nguyên cạn kiệt - Labonne 1999; - Bảo đảm đồng thời mục tiêu trì hay nâng cao chất lượng mơi trường, tăng trưởng kinh tế, công xã hội - Eggert 2006 1.3 Phương thức khai thác khoáng sản bền vững - mơ hình tổng thể Khai thác khống sản góp phần vào phát triển bền vững cách tập trung vào thành công mặt kinh tế, môi trường cộng đồng Tuy nhiên, bối cảnh khai thác khoáng sản, ba trụ cột chưa đề cập cách toàn diện đến hai vấn đề quan trọng, cần thiết cho hoạt động khai thác khoáng sản bền vững Thứ “an toàn”, vấn đề nhận ý nhiều ngành khai thác khống sản so với ngành cơng nghiệp khác Truyền thơng trị thường tập trung vào cố/tai nạn mỏ nhiều so với cố ngành công nghiệp khác không bất thường nhà quản lý buộc phải đóng cửa mỏ có tính an tồn thấp Trụ cột thứ hai thiếu “hiệu khai thác tài nguyên” đơn giản “hiệu quả” Nó phân biệt ngành khai thác khống sản với ngành công nghiệp khác sở cho lợi ích bền vững mang lại cho cộng đồng Ở hầu hết nước, tài nguyên khoáng sản nhà nước thay mặt cộng đồng sở hữu; đó, vấn đề có mối liên hệ trực tiếp với ba trụ cột Thông thường, việc khai thác thân quặng vỉa than mà khơng xem xét đến tính lâu dài hậu giảm tuổi thọ mỏ Ngoài ra, nhà quản lý xem xét kỹ lưỡng cách thức công ty khai thác mỏ cụ thể mà thường tập trung vào vấn đề an toàn mơi trường Hình 1.1 Phương thức khai thác khống sản bền vững Như vậy, nhà quản lý mỏ xem hướng khai thác khoáng sản bền vững họ tập trung vào năm yếu tố sau: an tồn, kinh tế, mơi trường, hiệu cộng đồng (Hình 1.1) An tồn Về lý đạo đức kinh doanh, hoạt động khai thác mỏ cần phải ưu tiên vấn đề an tồn Mỏ an tồn mỏ có cam kết quản trị rủi ro; có thái độ hành vi phù hợp; người lao động có nhận thức có trách nhiệm; có hệ thống thơng tin báo cáo, đồng thời trọng vào giáo dục đào tạo quy trình, máy móc thiết bị Kinh tế Một mỏ xem bền vững không mang lại lợi nhuận Mục tiêu nhà quản lý mỏ tạo lợi nhuận, đồng thời trì chi phí mức tối thiểu lợi nhuận đạt mức tối đa Điều giúp tối đa hố lợi ích cơng tất bên liên quan gồm người góp vốn, nhân viên, cộng đồng địa phương doanh nghiệp đối tượng phụ thuộc vào việc khai thác khoáng sản phủ thu lợi từ thuế thuế tài nguyên Hiệu khai thác tài nguyên Một mỏ xem khai thác hiệu phụ thuộc vào cách thức khai thác quản lý tài nguyên Các kỹ sư, nhà địa chất luyện kim phối hợp để tối ưu hóa việc “ni dưỡng” nguồn tài nguyên cách sử dụng kỹ thuật tiên tiến địa chất học, khai thác, luyện kim; thiết kế mỏ; khí địa chất học, thơng gió; tối đa hóa hiệu khai thác; đảm bảo khai thác bền vững Có nhiều ví dụ phương thức khai thác khơng bền vững Trong đó, khai thác thân quặng phương thức khai thác không bền vững nhất, theo người ta khai thác vật liệu có phẩm cấp tốt khai thác thời gian ngắn Phương thức mang lại doanh thu cao nhiều mỏ khai thác nhanh tốt mà không quan tâm tới việc khai thác dài hạn mỏ Vào thời điểm giá hàng hóa cao, người ta lại quan tâm tới việc khai thác loại nguyên liệu có phẩm cấp thấp để kéo dài tuổi thọ mỏ Một ví dụ khác khai thác lòng đất lớp nông vỉa than dày (> mét), khơng phải khai thác tồn vỉa Hiệu tính đến xét khía cạnh quản lý khu mỏ, định sai lầm dẫn đến khó khăn sản xuất cố thiết bị hay yếu tố khác tác động tới hoạt động khai thác tối ưu nguồn tài nguyên Môi trường Việc áp dụng phương pháp quản lý môi trường tốt mỏ giúp cho việc kinh doanh đạt hiệu cao Nếu không thực biện pháp nhằm bảo vệ giá trị mơi trường q trình lập kế hoạch vận hành, vấn đề bất lợi cho mơi trường rò rỉ nước axit xảy lâu dài Cộng đồng Cuối cùng, mỏ cần có “giấy phép xã hội để hoạt động” Trừ cộng đồng tham gia ủng hộ hoạt động khai thác, khơng xảy chống đối Mối quan hệ với cộng đồng bị rối loạn làm chệch hướng quản lý hiệu hoạt động mỏ Các công ty khai thác mỏ, đặc biệt mỏ nước phát triển, cần phải trì giấy phép xã hội để hoạt động, thơng qua sáng kiến khác nhau, ưu tiên sử dụng lao động địa phương; đào tạo trao cho họ kỹ để họ sử dụng sau mỏ đóng cửa, v.v… 1.4 Các giai đoạn dự án khai thác mỏ Một dự án khai thác mỏ (vòng đời mỏ) bao gồm giai đoạn: trước triển khai (thăm dò khống sản, nghiên cứu khả thi), triển khai (xây dựng, làm đường), khai thác đóng cửa mỏ Các hoạt động cần thực giai đoạn sau: Thăm dò Việc thăm dò khống sản thực giai đoạn đầu hoạt động khai thác khống sản Trong giai đoạn này, khơng có đảm bảo cho việc mỏ khai thác Trên thực tế, thăm dò khống sản đưa đến việc mỏ khai thác, nhiên hầu hết trường hợp, hoạt động có tác động mơi trường xã hội cần giải bao gồm làm đường, khoan thăm dò, xử lý chất thải mối quan ngại kỳ vọng cộng đồng Việc tham gia cộng đồng thường bắt đầu trước suốt trình thăm dò Trong số trường hợp, cần thương lượng chấp thuận chủ sở hữu đất hay nhóm địa Việc tham gia cộng đồng giai đoạn đầu quan trọng tác động tới mối quan hệ tương lai Các hoạt động cần tiến hành giai đoạn hữu ích cho việc lập kế hoạch đóng cửa tương lai bao gồm: - Xây dựng kế hoạch tham gia cộng đồng, gồm phân tích xác định cộng đồng bên liên quan; nghiên cứu kinh tế xã hội đầu kỳ đánh giá tác động xã hội tham gia cộng đồng địa phương - Những thảo luận ban đầu với cộng đồng bên liên quan khai thác khoáng sản đối chiếu vấn đề cần giải đánh giá tác động môi trường (EIA) hay đánh giá tác động xã hội (SIA) tương lai - Thu thập liệu đầu kỳ môi trường bao gồm chất lượng lượng nước ngầm nước bề mặt, loại đất, loại thực vật, liệu khí tượng học - Đánh giá ban đầu để xác định tính chất đá thải gồm kiểm tra thân quặng sắt sunfit để tính toán độ axit kim loại - Phát triển mối quan hệ với bên liên quan địa phương, quan chức cộng đồng - Đánh giá ban đầu quyền sở hữu việc sử dụng đất thời Đánh giá khả thi Đánh giá khả thi yếu tố thiếu q trình đánh giá mỏ coi đánh giá tác động xã hội, môi trường kinh tế dự án khai thác khoáng sản tiềm Mục tiêu đánh giá để làm rõ nhân tố chi phối thành công dự án ngược lại, nhận định nguy ảnh hưởng đến thành cơng dự án Những tác động từ việc đóng cửa mỏ cần phải cân nhắc cách xác giai đoạn Lập kế hoạch thiết kế Mục tiêu việc lập kế hoạch thiết kế để đạt thống thiết kế hệ thống khai thác khống sản tích hợp, khống sản khai thác chuẩn bị theo đặc tính kỹ thuật mà thị trường mong muốn với chi phí tối thiểu phạm vi ràng buộc pháp luật, xã hội, mơi trường chấp nhận Đây hoạt động đa ngành Các kỹ sư khai thác mỏ nhà địa chất mỏ thường có ảnh hưởng lớn việc lập kế hoạch thiết kế Họ cần hiểu tham gia vào việc tính tốn vấn đề đóng cửa mỏ tích hợp yếu tố kinh tế, mơi trường xã hội vào q trình định Ví dụ, họ cần phải thơng báo kỳ vọng ban đầu cộng đồng việc sử dụng đất, chất lượng môi trường mỹ quan khu vực sau việc khai thác mỏ kết thúc Những kỳ vọng tác động, ví dụ, lên vị trí đường xá sở lưu trữ chất thải Những định đưa suốt trình lập kế hoạch khai thác khống sản có tác động quan trọng lâu dài cho khu mỏ môi trường Một phương pháp tiếp cận dựa rủi ro phải tích hợp vào giai đoạn thiết kế nhằm đánh giá rủi ro kinh doanh, bao gồm trách nhiệm lâu dài mơi trường đóng cửa mỏ Người lập kế hoạch khai thác mỏ cần cân đối tiết kiệm chi phí ngắn hạn với vấn đề tiềm ẩn lâu dài Ví dụ, kỹ sư mỏ địa chất đưa định khai thác mỏ phương pháp lộ thiên thay khai thác ngầm Điều cho phép tiếp cận với quặng nhanh nhờ thu lợi nhuận sớm lượng chất thải nhiều chất thài bị khống hóa, dẫn tới vấn đề nước thải axit từ mỏ sau Xây dựng/triển khai hoạt động Các hoạt động xây dựng dự án khai thác khoáng sản bước tạo thay đổi đáng kể tác động thấy đến mơi trường cộng đồng Giai đoạn ngắn hạn đòi hỏi nhiều nhân công nhất, lớn nhu cầu nhân công lao động dài hạn Số lượng đông đảo lực lượng nhân cơng xây dựng tạo lợi ích kinh tế cho cộng đồng địa phương doanh nghiệp địa phương, gây áp lực nhà dịch vụ khác cho địa phương có tác động xã hội tiêu cực đến cộng đồng Hoạt động Giai đoạn hoạt động mỏ kéo dài nhiều năm - thông thường từ 520 năm số trường hợp lên tới 50 năm (ví dụ khai thác mỏ than bôxit) Trong suốt giai đoạn có thay đổi hoạt động, mở rộng nhà máy khôi phục Trong q trình tiếp tục hồn thiện kế hoạch đóng cửa mỏ, công ty cần tập trung vào mục tiêu sách dài hạn Tất hoạt động phải định hướng để hỗ trợ cho mục tiêu dài hạn Các khu vực khai thác cần triển khai việc đóng cửa mỏ biện pháp hoàn thiện suốt giai đoạn hoạt động Những việc bao gồm phân bổ nguồn tài nhóm người có kinh nghiệm phù hợp lôi kéo tham gia cộng đồng bên liên quan khác vào q trình đóng cửa mỏ Hồn thành việc khai thác đóng cửa mỏ Q trình đóng cửa mỏ bao gồm việc triển khai kế hoạt đóng cửa phát triển giai đoạn trước đó, tiến hành điều tra nghiên cứu cần thiết để nhận định nguy ô nhiễm xác nhận kết tiêu chuẩn thống đáp ứng Các hoạt động giai đoạn bao gồm: - Di dời phá hủy sở hạ tầng; - Khơi phục địa hình khu vực khai thác mỏ lại; - Hồn thiện khơi phục quy trình khắc phục; - Giám sát đánh giá việc thực hoạt động đóng cửa so với tiểu chuẩn tiêu chí thống nhất; - Điều tra, tư vấn báo cáo tiến độ cho bên liên quan Trong tất giai đoạn dự án khai thác mỏ, quy hoạch mỏ tổng thể khâu quan trọng để dự án thành công (bảng 1.1) Quy hoạch mỏ tổng thể kết hợp nhiều nguyên lý trình xây dựng quy hoạch mỏ để xác định đầu vào cho kế hoạch tối ưu Quy trình có tham gia chun gia môi trường, kỹ sư mỏ/địa chất, chuyên gia quy hoạch mỏ, chuyên gia thị trường, kỹ thuật, chuyên gia tài Giai đoạn Thời gian (danh định) Thăm dò Nghiên cứu tiền khả thi Nghiên cứu khả thi 2-5 năm Xây dựng Khai thác Bảng 1.1 Mơ hình tổ chức thơng thường Nhóm Nhóm Nhóm Nhóm Nhóm Nhóm kết thúc nghiên thăm doanh xây vận dự án cứu dò nghiệp dựng hành /đóng khả thi cửa mỏ Chủ Hỗ trợ chốt 1-5 năm Bàn giao 1-5 năm 1-2 năm 5-30 năm Hỗ trợ Chủ chốt - - - Bàn giao Chủ chốt/Hỗ trợ Chủ chốt Cố vấn Cố vấn - - Cố vấn Hỗ trợ Chủ chốt Cố vấn - Chủ chốt - - Hỗ trợ Cố vấn Cố vấn (giai đoạn đầu) Loại kế hoạch đóng cửa mỏ chủ động xây dựng, triển khai Kế hoạch đóng cửa mỏ dự kiến Kế hoạch đóng cửa mỏ dự kiến (tiếp tục hồn thiện) Kế hoạch đóng cửa mỏ dự kiến (tiếp tục hồn thiện) Kế hoạch đóng cửa mỏ dự kiến (tiếp tục hoàn thiện) Kế hoạch đóng cửa mỏ chi tiết Kết thúc 0-1 Hỗ trợ khai năm thác Sau mỏ năm Hỗ trợ đóng trở lên cửa Nguồn: https://www.icmm.com/document/310 - Chủ chốt Chủ chốt - - Chủ chốt /Hỗ trợ Kế hoạch kết thúc khai thác, cơng tác sau mỏ đóng cửa Kế hoạch kết thúc khai thác, công tác sau mỏ đóng cửa II GIAI ĐOẠN TRƯỚC TRIỂN KHAI: THĂM DỊ KHỐNG SẢN VÀ NGHIÊN CỨU KHẢ THI Các nội dung giai đoạn trước triển khai bao gồm: - Tập trung bảo đảm tham gia, hỗ trợ cộng đồng từ giai đoạn đầu góp phần bảo đảm thành công dự án sau này; quy trình tham gia cộng đồng có vấn đề thủ tục phê duyệt dự án bị đình trệ hay gặp trục trặc; - Sự am hiểu văn hóa quan trọng giai đoạn đầu dự án khai thác khoáng sản; - Trong trình lập kế hoạch, thiết kế mỏ cần lồng ghép yếu tố xã hội, môi trường, kinh tế; - Cần bắt đầu lập phương án kết thúc khai thác từ giai đoạn đầu; - Càng lên phương án vòng đời mỏ sớm sau gặp vấn đề nhiêu ; - Thực đánh giá tác động môi trường đánh giá tác động xã hội đồng thời với nghiên cứu tiền khả thi tiếp đến nghiên cứu khả thi; - Áp dụng sớm nguyên tắc quản trị rủi ro làm sở tạo lập mối quan hệ tốt suốt vòng đời mỏ; - Cần thực nghiên cứu đầu kỳ đa dạng sinh học; tiếng ồn, chất lượng khơng khí; nguồn nước; - Cần đánh giá nguy từ nước thải axit từ mỏ sớm tốt, đồng thời lên phương án giảm thiểu nguy 2.1 Quản lý đa dạng sinh học Phương thức tiên phong cho quản lý đa dạng sinh học diễn từ bắt đầu dự án khai thác khoáng sản tiếp tục sau đóng cửa mỏ chấm dứt hợp đồng Nó khơng dừng vùng xung quanh bị tác động việc khai thác mà phải tính đến tồn khía cạnh: cơng trình, địa phương, khu vực, quốc gia chí quốc tế Những mối đe dọa đa dạng sinh học hội Ôxtrâylia sở hữu nguồn tài nguyên đa dạng sinh học địa tầm cỡ giới Ở có lồi thú, động vật khơng xương sống có hoa nhiều 98% nước khác Những phát hố thạch sống, thơng Wollemi gần Sydney làm bật phong phú thực vật quốc gia Sự phong phú đem lại thách thức Một trở ngại chủ yếu công tác quản lý đa dạng sinh học hạn chế mức độ bao quát danh mục phân loại nay, theo ước tính có khoảng phần tư số lồi Ơxtrâylia biết đến Đối với ngành công nghiệp khai khoáng, điều thể bất trắc đáng kể đánh giá đa dạng sinh học trước khai thác, đặc biệt vùng phong phú loài sinh vật Vai trò then chốt doanh nghiệp (với phối hợp với phủ, cộng đồng nhà nghiên cứu) ngày thừa nhận việc biến mối đe doạ đa dạng sinh học thành hội Thông qua tác động mối quan hệ đối tác chiến lược 200 năm qua, khai khẩn đất đai ngày tăng, tình trạng quản lý đất khơng bền vững, lồi du nhập chia cắt sinh cảnh nhận thức, giảm thiểu trường hợp đẩy lùi Với tư cách ngành kinh doanh chủ yếu Ơxtrâylia, cơng nghiệp khai khống sản nhân hội đóng vai trò tiên phong việc bảo tồn đa dạng sinh học Trong thập kỷ gần đây, quan tâm cộng đồng đa dạng sinh học ngày tăng, thường thiếu cam kết lâu dài nguồn lực cần thiết để nghiên cứu quản lý đa dạng sinh học cách hiệu Ơxtrâylia Cơng nghiệp khai khống nắm lấy hội để hỗ trợ đáng kể công tác bảo tồn phục hồi đa dạng sinh học thông qua chế sau: - Hỗ trợ nhà nghiên cứu, nhóm cơng nghiệp nhà tư vấn tiến hành nghiên cứu đa dạng sinh học (chẳng hạn giá trị, đánh giá tác động quản lý mối đe doạ tối đa hoá hiệu giá trị vùng bị xáo trộn) - Bồi dưỡng nguồn nhân lực, kỹ kiến thức lĩnh vực giúp giải vấn đề phức tạp - Phát triển quan hệ hợp tác với cộng đồng, nhóm bảo tồn tổ chức khác để giải vấn đề - Động viên sinh viên tốt nghiệp tiến hành khảo sát nghiên cứu đa dạng sinh học thơng qua khố thực tập sinh, làm khóa luận tốt nghiệp dự án hợp tác - Xây dựng, trì chia sẻ sở liệu với phủ nhà nghiên cứu liệu đa dạng sinh học - Chia sẻ thông qua công bố kết nghiên cứu quan trọng - Duy trì cân nhà sinh vật học/các nhà khoa học thực địa với người chịu trách nhiệm quản lý đất đai, nước giá trị đa dạng sinh học - Đi tiên phong thông qua việc phát triển nghiên cứu phương thức tốt Các nhà quản lý cơng ty khai thác khống sản Ơxtrâylia ngày coi trọng việc giảm nhẹ (tác động môi trường) đền bù Giảm nhẹ thường dùng hành động tiến hành để tránh, giảm bớt bù đắp cho tác động gây tổn hại môi trường (trực tiếp gián tiếp) Đền bù hành động nhằm bù đắp cho thiệt hại tránh khỏi Khi áp dụng, khái niệm cân cách hiệu tiếp cận tới nguồn khoáng sản với việc bảo vệ giá trị đa dạng sinh học Đẩy mạnh cách tiếp cận chắn tạo thêm hội cho ngành công nghiệp khai mỏ, họ tìm cách áp dụng phương thức quản lý đa dạng sinh học bền vững Trước bắt tay vào hoạt động nào, công ty khai thác khoáng sản cần phác hoạ giá trị đa dạng sinh học vùng định Việc chịu tác động hàng loạt yếu tố kinh tế-xã hội thông tin thu quan trọng cho việc nhận dạng rủi ro chủ yếu đa dạng sinh học việc thiết kế hiệu chương trình quản lý, mục tiêu phục hồi đóng cửa Giám sát đầu kỳ liên quan đến việc nghiên cứu số yếu tố đa dạng sinh học không dự kiến thay đổi Khi xác định nội dung cần phải nghiên cứu, điều quan trọng hiểu phạm vi mà yếu tố tác động mơi trường cụ thể Các chương trình điều tra giám sát cần phân biệt tác động trực tiếp với tác động gián tiếp hoạt động thăm dò khai thác yếu tố khác đe doạ giá trị đa dạng sinh học địa phương khu vực Những giai đoạn giám sát đầu kỳ bao gồm đánh giá lại thơng tin có giá trị đa dạng sinh học bối cảnh địa phương, khu vực, quốc gia quốc tế Một số quan quyền cấp bang cơng bố tài liệu hướng dẫn khảo sát đa dạng sinh học vùng sinh học khác Điều giúp giảm thiểu tiêu chuẩn đánh giá tăng cường lồng ghép điều tra đầu kỳ có tính chất địa phương vào bối cảnh khu vực rộng lớn Phương thức cho việc thiết lập khu bảo tồn vùng có chế độ sử dụng đặc biệt hạn chế sử dụng áp dụng khắp giới nhằm đảm bảo bảo tồn dài hạn giá trị đa dạng sinh học Pháp luật hành cấm khai thác mỏ vùng có giá trị bảo tồn giá trị đa dạng sinh học đặc biệt cao Trong trường hợp đó, việc khai khống sản sử dụng đất nước tỏ khơng phù hợp với tính bền vững lâu dài môi trường Ngành công nghiệp, tổ chức phủ phi phủ đưa hướng dẫn vùng cấm khai thác khoáng sản phạm vi quốc gia toàn cầu thông qua công ước hiệp định quốc tế Những cơng ty khai thác khống sản quốc tế thành viên Hội đồng Khai thác mỏ Kim loại quốc tế thành viên Hội đồng Khoáng sản Ơxtrâylia thống khơng khai thác khống sản khu vực di sản giới Đôi qua điều tra ngành khai thác khoáng sản đối tác khác, số khu vực chưa bảo vệ luật pháp lại có giá trị đa dạng sinh học cao phát Do đó, việc cấm khai thác khu vực đề có đánh giá chi tiết giá trị đa dạng sinh học tác động tiềm tàng khai thác khoáng sản Đánh giá tác động để giảm thiểu, giảm nhẹ phục hồi Đánh giá tác động môi trường xã hội (ESIA) nên trình lặp bao gồm đánh 10 cơng ty khai thác khoáng sản sử dụng Những tác động lên hệ sinh thái suốt thời gian hoạt động khai thác khoáng sản sau kết thúc cần phải ghi nhận cần phải có chế trì phục hồi hệ sinh thái Việc quản lý tác động đến chất lượng nước theo phương thức tiên phong cần phải tuân thủ khung hướng dẫn quản lý rủi ro Đồng thời đảm bảo tính nhạy cảm chương trình quản lý tìm hướng thay đổi thông số kỹ thuật chất lượng nước thông số đo không đáp ứng mục tiêu chất lượng nước Điều cho phép triển khai bước quản lý trước xu hướng giảm chất lượng nước gây tác động đến đa dạng sinh học Những hướng dẫn chất lượng nước không hồn tồn giải khó khăn ứng dụng với nguồn nước tạm thời Đặc biệt giá trị tới ngưỡng nêu hướng dẫn điều kiện ổn định, theo định nghĩa, điều kiện không xảy nguồn nước tạm thời; giá trị tới ngưỡng dựa tính độc hại không xem xét ao hồ nước mặn đất liền; phương pháp đánh giá chất lượng nước sinh học đề xuất chưa kiểm tra để sử dụng cho việc đánh giá tác động việc khai thác khống sản nói chung, hay số nguồn nước tạm thời nói riêng Điều hạn chế việc sử dụng chúng cho vùng khơ hạn bán khơ hạn Ơxtrâylia, nơi chủ yếu có nguồn nước ngầm đồng thời nơi mà phần lớn hoạt động khai thác khống sản diễn Cấu trúc mơi trường sống hệ sinh thái thủy sinh yếu tố điều khiển đa dạng sinh học Q trình trầm tích đáy sơng suối, nước hồ nước đọng làm cho tính đa dạng sinh học bị suy giảm có sụt giảm ổ sinh thái có Việc đổi hướng dòng chảy khơng khớp với tính đa dạng cấu trúc mơi trường sống có từ trước khả hỗ trợ cho tính đa dạng sinh học thủy sinh ban đầu Điều tác động đến tính đa dạng sinh học thượng lưu hạ lưu vị trí thay đổi hướng dòng chảy việc thay đổi hướng di chuyển sinh vật dòng lượng hệ sinh thái phạm vi tác động Những nhà quản lý theo phương thức tiên phong thiết kế cấu trúc môi trường sống theo mơ hình bù đắp vị trí thay đổi nói trên, ví dụ trồng thêm nhiều sậy, bấc, bụi trồng cho gỗ lớn theo mật độ tự nhiên dày Cơng việc phải tính đến khả dao động mặt thủy văn ngày tăng liên quan đến cơng trình Thay đổi cảnh quan hoạt động khai thác khoáng sản gây làm thay đổi hướng tốc độ dòng chảy bề mặt nước ngầm làm thay đổi tác động địa mạo đến hệ sinh thái thủy sinh thu nhận Những tác động cấu trúc môi trường sống nước mang lại tính đa dạng sinh học dựa vào cần phải xem xét 4.2 Cộng đồng hoạt động khai thác Cam kết cộng đồng Hợp tác với cộng đồng đóng góp vào phát triển cộng đồng khơng điều 26 nên làm công ty mà tạo ý thức kinh doanh đắn Trước hết, công ty cần phải đảm bảo hỗ trợ chấp nhận rộng rãi cộng đồng để bảo vệ “giấy phép xã hội để hoạt động” họ Các công ty coi khép kín thiếu phản hồi có hội việc giành niềm tin hậu thuẫn từ cộng đồng so với công ty biết chia sẻ thông tin công khai, biết lắng nghe phản hồi trước quan ngại cộng đồng thể quan tâm họ tới cộng động cam kết phát triển cộng đồng Bằng cách lắng nghe hợp tác, công ty vị trí tốt việc sớm xác định vấn đề cộm cộng đồng chủ động giải không đợi chờ thụ động hành động Thời gian cần thiết để xây dựng kế hoạch, cấp kinh phí, đảm bảo điều phối hoạt động thực tăng lên vài thập kỷ gần đây, đặc biệt khu khai thác khống sản quy mơ lớn Trong trường hợp này, công ty chứng minh họ đề cao tinh thần trách nhiệm với cộng đồng có lợi ích tài thực tế, chẳng hạn rút ngắn thời gian chờ phê duyệt đàm phán, tiếp cận dễ dàng tới tài nguyên mới, tiểu sử rủi ro công ty cải thiện có triển vọng khả đảm bảo nguồn vốn với điều khoản thuận lợi Đối với cơng ty có hoạt động vùng dân cư khu vực tương đối hẻo lánh Ôxtrâylia, tác động kinh doanh khác thách thức nhiệm vụ thu hút giữ nhân cơng, bối cảnh thiếu nhân cơng có trình độ Đơn giản, người lao động gia đình họ chắn muốn di chuyển sống cộng đồng họ cho hưởng sống chất lượng với nhiều hội giáo dục, giải trí việc làm lâu dài, đặc biệt lớp trẻ Thực tế thúc giục công ty cần phải đầu tư thời gian tài ngun vào cơng tác đóng góp cho phát triển cộng đồng 4.3 Quản lý nước thải axit từ mỏ Trong trình khai thác, việc quản lý vật liệu sinh axit trình phức tạp, bao gồm số chiến lược khác nhau, tùy theo đặc điểm quặng chất thải, khí hậu cảnh quan địa phương Điều chủ yếu kế hoạch quản lý AMD xây dựng giai đoạn khả thi tu chỉnh đáp ứng điều kiện hay thay đổi diễn hoạt động khai thác Công tác quản lý AMD hàng ngày bao gồm việc nhận dạng, xác định đặc điểm, lập tiến độ, vận chuyển, phân ly, tập kết có chọn lọc, đổ lẫn đơi trộn vật liệu chứa sunfua chứa cacbonat, giám sát diện rộng Quá trình phức tạp tốn thời gian, nhiều công thường tốn mà lại khơng sinh lời, đòi hỏi cam kết nghiêm túc từ phía giới quản lý mỏ nhân viên Đánh giá hiệu nội cách thường xuyên việc quan trọng Quá trình đánh giá hiệu cần cung cấp thông tin phản hồi cho việc cập nhật thường xuyên kế hoạch đóng cửa Nếu chiến lược quản lý ban đầu tỏ khơng hiệu quả, cần 27 nghiên cứu tìm phương án khác, trang thiết bị nhân lực có kinh nghiệm có sẵn cơng trình, cho cách tiếp cận thực với chi phí thấp Cũng nên xem xét tiến công nghệ giảm nhẹ AMD để phục vụ cho việc đánh giá thử nghiệm phận quản lý AMD liên tục q trình lập kế hoạch đóng cửa Cũng cần tham vấn quan chức nhóm cộng đồng q trình lập kế hoạch nhu cầu họ đáp ứng V GIAI ĐOẠN ĐÓNG CỬA MỎ VÀ TÁI TẠO, PHỤC HỒI MÔI TRƯỜNG Lý tưởng khu mỏ đóng cửa nguồn khống sản cạn kiệt kế hoạch đóng cửa khu mỏ sẵn sàng thực Cần dành quỹ thời gian để lập kế hoạch, giám sát thử nghiệm, đồng thời kinh phí huy động từ bên ngồi để phục vụ chi phí thực kế hoạch đóng cửa Những kết định trước đạt dần hướng tới có nhiều hội để vượt qua vấn đề yếu gây khó khăn sau đóng cửa Các bên tham gia sẵn sàng cho ngày đóng cửa dự kiến, nhân cơng lên kế hoạch tìm việc làm khác cộng đồng có hội để làm việc với khu mỏ nhằm đảm bảo lợi ích bền vững từ hoạt động khai thác khoáng sản Tuy nhiên, thực tế, khu mỏ khai thác trữ lượng tài nguyên, chủng loại kích cỡ trữ lượng lúc khác tùy theo giá hàng hóa, chất lượng phẩm cấp quặng, kết thăm dò tiếp theo, diễn biến địa kỹ thuật yếu tố khác dẫn tới việc đóng cửa khu mỏ trước trữ lượng dự tính khai thác hết Tình tạo vấn đề cộm cho công ty khai thác, cộng đồng quan quản lý Có nhiều lý khiến khu mỏ phải đóng cửa sớm dự kiến Kết nghiên cứu cho thấy gần 70% khu mỏ đóng cửa 25 năm qua Ơxtrâylia có q trình đóng cửa khơng mong muốn khơng nằm kế hoạch Điều có nghĩa khu mỏ đóng cửa lý khác cạn kiệt suy giảm trữ lượng Những nguyên nhân gồm: - Lý kinh tế: giá thành hay giá bán thay đổi - Trữ lượng, tài ngun: khơng khẳng định có sai sót - Chuyển từ khai thác lộ thiên sang khai thác hầm lò - Các vấn đề địa chất: yếu tố khơng lường trước sai sót - Các vấn đề địa chất kỹ thuật: thiếu ổn định, ứng suất/đứt gãy, đất cứng - Kỹ thuật khai thác: gặp phải đá cứng, sai lầm lựa chọn kỹ thuật - Kỹ nghệ luyện kim: ảnh hưởng khống chất khơng lường trước, sai lầm lựa chọn cơng nghệ - Vấn đề an tồn, sức khỏe: để xảy tai nạn chết người - Ngập úng - Có thay đổi chủ sở hữu hay chiến lược công ty 28 - Bị thị trường - Bị cộng đồng địa phương phản đối - Bị quyền can thiệp - Tổng hợp lý do, ngun nhân Những khu mỏ đóng cửa khơng quy trình bị bỏ hoang gây vấn đề khó khăn cho phủ, cộng đồng, cơng ty khoáng sản sau ảnh hưởng đến uy tín tồn ngành khai thác khống sản Dần dần, khả tiếp cận nguồn lực trở nên gắn chặt với uy tín ngành cơng ty, q trình đóng cửa hiệu hồn thành khu mỏ cách thỏa đáng trở thành yếu tố tiên khả xây dựng dự án cơng ty Q trình lập kế hoạch sơ sài quản lý tài khơng hợp lý thường tăng chi phí cho hoạt động đóng cửa giảm lợi nhuận chung, cản trở công ty tiếp tục xây dựng dự án Áp dụng phương pháp tiếp cận tổng hợp cho công tác lập kế hoạch đóng cửa khu mỏ thực giai đoạn sớm đem lại kết đóng cửa hồn thành khu mỏ hiệu quả, giảm thiểu ảnh hưởng tiêu cực việc đóng cửa ngồi dự kiến khơng có kế hoạch Hoạt động giai đoạn bao gồm: - Tháo dỡ loại bỏ sở hạ tầng - Tái định dạng địa hình khai thác khống sản lại - Hồn thành q trình phục hồi khắc phục - Giám sát đo lường hiệu hoạt động hoạt động đóng cửa so với tiêu chuẩn tiêu chí thống - Kiểm tra, tư vấn báo cáo với bên liên quan tiến độ - Tiến tới ngừng việc tham gia cộng đồng quyền 5.1 Những vấn đề phát triển bền vững để đóng cửa khu mỏ Những vấn đề môi trường Trung tâm kế hoạch đóng cửa khu mỏ việc xây dựng kế hoạch khôi phục giúp đảm bảo: - Cảnh quan sau khai thác có tính an tồn ổn định từ góc độ vật lý, địa hóa sinh thái - Bảo vệ chất lượng nguồn nước xung quanh - Thiết lập việc sử dụng đất sau khai thác theo kế hoạch thỏa đáng cộng đồng phủ - Thống tiêu chí thành cơng với bên liên quan thích hợp, giám sát báo cáo thơng tin cho bên liên quan Việc xây dựng sở khai thác khống sản có hệ thống hạ tầng trang thiết bị xử lý kèm theo, thông thường yêu cầu thay đổi vĩnh viễn trạng đất, tác động tới quần thể động thực vật, tác động thủy sinh tiềm ẩn gây nhiễm bẩn cấp độ 29 Quản lý mặt mơi trường cho vấn đề tiến trình hoạt động giúp giảm thiểu tác động tiêu cực Tuy nhiên, khơng khỏi có tác động lại hồn thành hoạt động khai thác chế biến mỏ cần quản lý trọng tới yếu tố sau: Nguy hiểm họa an toàn cộng đồng, nguồn gây ô nhiễm tiềm ẩn, việc sử dụng đất tương lai nhu cầu tài nguyên, phù hợp với mặt sinh thái, kỳ vọng mong muốn cộng đồng, yếu tố thẩm mỹ chi phí Nhiều khía cạnh nêu tác động sau tùy thuộc vào chất dự án yếu tốc môi trường đặc trưng khu khai thác Do đó, điều quan trọng xác định khía cạnh tác động cho dự án phần q trình lập kế hoạch đóng cửa khu mỏ Có thể xuất hội giảm nhẹ tác động môi trường hoạt động khai thác chế biến khoáng sản nhờ thiết kế vận hành nhà máy chế biến cho tạo chất thải độc hại tái sử dụng tái chế chất thải thơng qua sáng kiến sinh thái công nghiệp sản xuất Ngồi ra, loại trừ phần tác động môi trường hoạt động khai thác khống sản thơng qua phục hồi đất khơng bị khai thác Những điểm tầm quan trọng cần phải cân nhắc vấn đề đóng cửa hồn thành khu mỏ vào giai đoạn trình lập kế hoạch khu mỏ Những vấn đề kinh tế xã hội Thông qua trì giá trị, ngành khống sản Ơxtrâylia đưa cam kết việc phát triển kinh tế xã hội cộng đồng nơi công ty khai thác hoạt động Điều đòi hỏi phải có cam kết giảm thiểu tác động tiêu cực hoạt động khai thác khoáng sản cộng đồng lân cận, nêu vấn đề cách trì cải thiện mức sống tính bền vững xã hội cộng đồng chịu ảnh hưởng Bền vững xã hội mối quan hệ, cấu trúc, hệ thống q trình thức khơng thức tồn cộng động có tác dụng hỗ trợ tích cực cho lực hệ tương lại việc tạo cộng đồng vững mạnh ổn định Những cộng đồng bền vững mặt xã hội mang tính cơng bằng, đa dạng, gắn bó dân chủ, đồng thời đem lại sống chất lượng cao Các chương trình phát triển cộng đồng tạo chế quan trọng qua cơng ty khai thác khống sản đóng góp vào tính bền vững xã hội cộng đồng Trọng tâm phát triển cộng động đề cập tới nâng cao nội lực hiệu cộng đồng việc xác định quản lý tương lai họ Nội dung bao gồm sáng kiến lập kế hoạch thực hiện, thông thường hợp tác với bên liên quan khác để tạo hệ tích cực lâu dài cho cộng đồng chịu ảnh hưởng Phát triển cộng đồng nên dựa sở định hướng nhu cầu cộng đồng cơng ty nên cố gắng góp phần vào q trình củng cố lâu dài sức mạnh cộng đồng Ở nhiều vùng hẻo lánh địa phương, hoạt động khai thác khoáng sản cung cấp 30 hoạt động kinh tế có vai trò đóng góp tiên phát triển kinh tế địa phương Hoạt động khai thác khoáng sản tạo hội việc làm đào tạo nhiều ngành nghề, kỹ dịch vụ Trong số trường hợp, cơng ty khai thác khống sản mở rộng cam kết họ nâng cao lực phát triển kinh tế địa phương thông qua yêu cầu nhà thầu phải hướng hội việc làm đào tạo cộng đồng địa phương ưu tiên cho dây chuyền phân phối địa phương Các cơng ty khai thác khống sản cố gắng tạo hội việc làm chuyển giao công nghệ/kỹ thích hợp thơng qua q trình phát triển doanh nghiệp địa phương Việc hình thành cơng ty khai thác khống sản ln mang lại sở hạ tầng đáng kể cho khu mỏ, cho cộng đồng địa phương cho khu vực rộng lớn Lập kế hoạch đóng cửa khu mỏ có tác dụng hỗ trợ việc hạn chế hệ giảm dần khả sử dụng sở hạ tầng hữu ích Với kế hoạch chi tiết kỹ lưỡng, nâng cao khả trì sở hạ tầng dịch vụ định để cộng đồng tương lại quyền địa phương sở hữu phần việc gia tăng hội phát triển kinh doanh Một chương trình phát triển cộng đồng công ty công bố qua chiến lược hợp tác với cộng đồng công ty, chiến lược nên q trình liên tục động suốt thời gian vận hành khu mỏ Cơng tác lập kế hoạch đóng cửa khu mỏ nên đưa thỏa luận với cộng đồng sớm tốt trướng giai đoạn thiết kế lập kế hoạch Thiết kế dự án nên cân nhắc cách thức giảm thiểu tác động bất lợi đóng cửa khu mỏ để tối ưu hóa hội phát triển cộng đồng xuất từ giai đoạn hoạt động đóng cửa khu khai thác Một chiến lược hợp tác với cộng đồng hiệu từ ban đầu nên xây dựng có hợp tác cộng đồng suốt thời gian hoạt động 5.2 Đa dạng sinh học đóng cửa mỏ Một ví dụ việc cân nhắc đến đa dạng sinh học việc đóng cửa mỏ mỏ vàng Timbarra Mục tiêu hàng đầu việc tái tạo thảm thực vật tái thiết lập phần lớn thảm thực vật mục tiêu tương thích với bảy quần xã thực vật tự nhiên có vùng bị xáo trộn Các quần xã nhìn chung chia thành ba loại mà trình phục hồi cần phải tái thiết lập theo điều khoản chung rừng, đất có gỗ vùng lau lách Một ví dụ khác cơng ty khai thác khống sản có tác động tích cực đa dạng sinh học phục hồi rừng bạch đàn bị bệnh mầm Ở khu rừng bạch đàn miền Tây Ôxtrâylia, loại bệnh thực vật (mất mầm) nguồn bệnh ký sinh từ đất có tên gọi Phytophthora cinnamomi gây Bệnh dẫn đến thối hoá nghiêm trọng khu vực nhạy cảm Nhiều loài bạch đàn chiếm ưu (như Eucalyptus marginata) nhiều loài thực vật tầng trung tầng tán bị chết khu vực bị nhiễm bệnh Sự hủy hoại để lại nhiều tác động 31 lớn đến giá trị đa dạng sinh học khu vực chịu tác động nặng nề Các hoạt động khai thác quặng nhôm (boxit) Alcoa diễn khu rừng bạch đàn khu vực bị suy thối ghi nhận có tác động nói Vào năm 1979, cơng ty có cam kết hỗ trợ chương trình phục hồi khu vực bị tác động vùng lân cận ba mỏ khai thác công ty Lợi ích việc xử lý tác động tích luỹ suốt vòng đời dự án xây dựng mối quan hệ với cộng đồng địa phương nhà hành pháp đặt giá trị đa dạng sinh học vào bối cảnh Một ví dụ khác mỏ vàng Junction Reefs kết hợp việc tăng cường đa dạng sinh học khu vực vào chiến lược phục hồi khu mỏ Thảm thực vật ban đầu vùng Trung Tablelands vùng rừng hoàng dương với tầng lưu niên cao mọc vùng khí hậu ấm cỏ Kangaroo Themeda australis Trước khai thác, khu vực hầu hết đất nơng nghiệp bị thối hố Thơng qua việc phục hồi sau khai thác, Mỏ vàng Junction Reefs có dự định tạo lập vùng rừng bạch đàn với tầng cỏ tán, đặc trưng cho vùng rừng ban đầu trước sử dụng vào mục đích chăn thả 5.3 Gắn kết cộng đồng trình đóng cửa mỏ Hợp tác với cộng đồng Sự thống hình thức sử dụng đất cuối cho khu mỏ khôi phục liên quan tới việc cân đối yêu cầu quan chức năng, người dân địa phương cộng đồng rộng Mục tiêu cộng đồng, hợp tác trao đổi ý kiến hình thức sử dụng đất cuối phải đạt thống mục tiêu cho khu mỏ, cho phép công ty rút lui hoạt động khu mỏ theo phương thức đáp ứng yêu cầu quan chức thỏa mãn kỳ vọng cộng đồng Khôi phục trình diễn suốt thời gian hoạt động khu mỏ, giúp mục tiêu sử dụng đất cuối hoàn thành Một số quan có thẩm quyền tham gia vào trình lập kế hoạch đa dạng sinh học cấp độ cảnh quan, kế hoạch đa dạng sinh học thực New South Wales Lập kế hoạch cấp độ cách thức hiệu để quản lý nhiều vấn đề hành lang động thực vật hoang dã, định phân bổ nước mơi trường quản lý lồi bị đe dạo cộng đồng sinh thái trình đánh giá phê duyệt Thành lập ban đóng cửa khu mỏ Thành lập ban tư vấn đóng cửa khu mỏ, thống chiến lược tham gia tổng thể bên liên quan, diễn đàn hữu ích, tiêu chí lâu dài thảo luận với nhiều bên liên quan đại diện cộng đồng Bằng cách sớm lôi kéo người dân với nhu cầu cá nhân vào vấn đề đóng cửa khu mỏ q trình lập kế hoạch, cơng ty kết hợp với đóng góp cộng đồng kế hoạch khu vực khai thác tổng thể Những diễn đàn có vai trò mạnh mẽ việc lơi kéo bên liên quan tham gia 32 chứng minh với quan chức có đóng góp hỗ trợ cộng đồng vào kế hoạch tổng thể Ban đóng cửa khu mỏ có vai trò thức q trình kết thúc Các lựa chọn đóng cửa khu mỏ - Sự cần thiết nghiên cứu thử nghiệm Trong nhiều trường hợp kế hoạch đóng cửa khu mỏ triển khai, khơng có phương pháp rõ ràng ứng dụng để đạt mục tiêu đóng cửa, ví dụ phát triển cải thiện thiết kế cho bãi đá phế liệu để giảm thiểu trình oxy hóa hình thành hệ thống nước đá axit Trong trường hợp này, cần có ý kiến chuyên môn nhà khoa học để phát triển thiết kế tiềm đạt mục tiêu lâu dài Đánh giá thiết kế phải bao gồm vật liệu sử dụng cho trình xây dựng vỏ bọc, mẫu vật liệu đầu vào sản phẩm đầu khác dự đoán kết lâu dài Các bước thường phát triển hệ thống vỏ bọc thử nghiệm – sử dụng hai ba thiết kế ưa chuộng có đánh giá rủi ro thấp - giám sát kết Kết thiết kế vỏ bọc phải đánh giá ba năm Dữ liệu thu thập sử dụng để chỉnh lại mẫu tác động tới thiết kế cuối để đóng cửa bãi phế liệu Đặc biệt, lượng mưa cao hay cao lượng mưa trung bình hàng năm đem lại hội để kiểm tra nghiêm ngặt thiết kế Một ví dụ khác việc thiết kế thực nghiệm tái phủ xanh vùng đất khô cằn Nhiều đất tạp chất khai thác từ mỏ than có chứa vật liệu giàu natri, có khả ăn mòn cao, có giá trị dinh dưỡng phát triển Các thực nghiệm kết hợp vật liệu bổ sung, phân bón, vật liệu hữu cơ, vơi tro cần thiết để tạo mơi trường phát triển, khuyến khích tái phủ xanh đạt tiêu chuẩn phù hợp với nhu cầu sử dụng đất sau khai thác khoáng sản Việc nghiên cứu tiến hành thực nghiệm vài năm cần giám sát điều chỉnh trước đạt kết chấp nhận Một điểm quan trọng thực nghiệm tiến hành lâu trước đóng cửa khu mỏ nhờ thực nghiệm kết hợp với kế hoạch đóng cửa khu mỏ cuối Q trình khơi phục Việc khôi phục phận khu vực mỏ khai thác khu vực sẵn sàng cách quan trọng để giảm trách nhiệm pháp lý lâu dài đóng cửa khu mỏ quan chức có thẩm quyền khuyến khích Tích cực khơi phục khu vực suốt giai đoạn hoạt động đem lại hiệu Các cơng việc đào đắp đất hồn thành có thiết bị hay thiết bị nhà thầu huy động tới khu vực khai thác để phục vụ cho công việc khác Hợp đồng thường kéo dài để tiến hành công việc khôi phục, hạn chế việc huy động Các cơng việc đào đắp đất có hiệu hồn thành kết hợp với kế hoạch khai thác mỏ Ví dụ, đá phế liệu vận chuyển khỏi hầm mỏ đưa vào bãi, đá phế liệu đưa tới bãi liền kề cần đá phủ bên địa hình 33 cuối để giảm ăn mòn Thay phải xử lý vật liệu hai lần, chi phí ban đầu gia tăng q trình vận chuyển với khoảng cách xa nhiều so với chi phí bù lại nhờ q trình khơi phục hiệu tiến triển dần theo thời gian Lợi nhuận q trình khơi phục gồm có: - Giảm “dấu vết” không khôi phục khu mỏ; - Thử nghiệm lựa chọn khác chứng minh kết khôi phục cho cộng đồng lớn hơn; - Cam kết với bên liên quan người lao động khu mỏ có chương trình khơi phục mỏ khai thác thiết thực; - Giảm tổng chi phí đóng cửa khu mỏ; - Giảm rủi ro sai sót trách nhiệm pháp lý cuối Giám sát tiêu chuẩn kết Trong việc đóng cửa thành cơng khu mỏ u cầu phải đạt tiêu chuẩn khôi phục tốt, điều phải chứng minh báo cáo cho quan chức có thẩm quyền bên liên quan khác Việc xác định tiêu chuẩn tiêu chí đóng cửa khu mỏ khả ngành để thực đạt tiêu chuẩn vấn đề quan trọng Thành công khung sách dựa việc tất bên tham gia thống tiêu chuẩn kết cần đạt thống tiêu chuẩn phát triển q trình cởi mở minh bạch Việc chia kết thành mốc thời gian hay bước đạt theo tiến trình thời gian hữu ích Chương trình giám sát đánh giá tiêu chuẩn kết Chương trình phải đưa vào tính tốn tính thiết thực hoạt động giám sát, chi phí độ an tồn và, có thể, dựa phương pháp chứng minh chấp thuận rộng rãi Một chương trình tốt tìm kiếm hội để lôi kéo cộng đồng địa phương vào hoạt động giám sát Phương pháp tiếp cận đem đến hội việc làm tập trung kiến thức người dân địa phương chủ đề môi trường địa phương, đa dạng sinh học vấn đề văn hóa Các chương trình giám sát điển hình hỗ trợ chương trình đóng cửa khu mỏ bao gồm: - Giám sát đầu kỳ giai đoạn đầu mỏ khai thác Điều vạch rõ giá trị cần bảo vệ thiết lập lại Vì mục đích q trình khơi phục, q trình phải bao gồm việc nhận định thiết lập khu vực tham khảo không bị khai thác suốt trình khảo sát lập đồ trước khai thác - Giám sát, ghi chép tìm hiểu tác động tiềm ẩn suốt giai đoạn hoạt động khai thác khoáng sản - Sử dụng tài liệu để chứng minh hoạt động khôi phục tiến hành - để xác nhận quy trình thống triển khai để trợ giúp giải thích việc đưa kết giám sát trình khơi phục sau - Việc giám sát ban đầu q trình đóng cửa tiến hành hai năm khôi 34 phục, để đánh giá thành cơng ban đầu việc thực - Q trình giám sát lâu dài, thường bắt đầu sau hai tới ba năm khơi phục, để đánh giá q trình khơi phục hướng tới đạt mục tiêu lâu dài để sử dụng đất chứng minh liệu hệ sinh thái khơi phục có khả bền vững lâu dài hay khơng - Q trình giám sát sau bàn giao để xác nhận bền vững việc sử dụng đất sau khai thác khoáng sản nằm quy trình quản lý ứng dụng Người chịu trách nhiệm phạm vi việc giám sát dựa cam kết nghĩa vụ công ty nhu cầu thông tin bên liên quan Vai trò q trình giám sát sau bàn giao cần chứng minh, phần kế hoạch đóng cửa mỏ khai thác - Đánh giá liệu để nhận định cố phát triển giải pháp suốt q trình khơi phục Nên nghiên cứu tiến hành thực nghiệm để chứng minh kỹ thuật sử dụng Phương pháp tiếp cận tập trung vào nguyên tắc liên tục nâng cao Thông thường, nghiên cứu hoạt động khơi phục cần có chuyên gia kỹ thuật tới từ trường đại học tổ chức nghiên cứu khác để rõ khu vực đặc biệt phát triển đất, xoay vòng chất dinh dưỡng, giám sát động vật, sản xuất nông nghiệp gỗ Sự tham gia bên liên quan công cụ quan trọng việc lên kế hoạch đóng cửa khu mỏ Các kế hoạch mơi trường đóng cửa khu mỏ không liên quan tới cộng đồng cảnh quan mà liên quan đến cách kế hoạch thiết kế truyền đạt Bằng cách giám sát đánh giá trình tham gia phát triển cộng đồng trước, sau đóng cửa khu mỏ, cơng ty có hội để: - Thu phản hồi từ tất bên tham gia lựa chọn thay thế; - Xây dựng mối quan hệ tin tưởng hàn gắn mối quan hệ rạn nứt; - Duy trì giấy phép hoạt động xã hội; - Giúp giảm lệ thuộc; - Q trình đóng cửa khu mỏ hiệu có tham gia cộng đồng; - Củng cố khả đóng cửa khu mỏ bền vững (hồn thiện) 5.4 Quản lý nước thải Vào thời điểm đóng cửa mỏ, nên để hầu hết công việc chuẩn bị cần thiết cho việc bảo vệ môi trường tiến hành, phần kế hoạch đóng cửa nhận thức thấu đáo thực suốt giai đoạn vận hành Nếu không có rủi ro đáng kể tác động xấu Nếu việc thực thi cuối hoạt động đóng cửa cơng trình phục hồi minh chứng cho việc áp dụng nguyên tắc khai thác khoáng sản bền vững theo phương thức tiên phong thời, số học lớn rút từ nghiên cứu tình Chúng tóm tắt đây: - Sự bố trí tối ưu từ đầu chất thải, kết hợp với phục hồi trình 35 diễn hoạt động khai thác, làm giảm đáng kể chi phí đóng cửa - Nên xúc tiến q trình đóng cửa tiêu chí đóng cửa cơng trình thiết lập trí với tham vấn quan chức bên tham gia chủ yếu thời gian vận hành mỏ - Có thể tiết kiệm đáng kể chi phí hoạt động phục hồi khởi động từ trước ngừng máy móc khai thác chấm dứt hợp đồng nhân công/nhà thầu Những lưu ý chung lựa chọn hệ thống xử lý Thành phần nước - kim loại độ pH mục tiêu chung xử lý AMD, song cần phải loại bỏ ion magiê sulfat Khối lượng nước (hoặc tốc độ dòng chảy) - chi phí xử lý nước hàm lưu lượng dòng chảy phải xử lý thành phần nước Trong nhiều trường hợp, lưu lượng dòng chảy động lực cho việc xác định quy mô hệ thống xử lý, chủ động hay thụ động Cần có nỗ lực để xác định khối lượng/tốc độ dòng chảy cần phải xử lý, hoạt động sau ngưng hoạt động Những mục tiêu xử lý - mục tiêu chất lượng nước xử lý phụ thuộc vào vùng cụ thể số yếu tố vấn đề liên quan đến việc bảo vệ thực vật trang thiết bị khỏi bị ăn mòn, bảo vệ giá trị mơi trường nguồn nước 5.5 Quản trị rủi ro dòng thải axit từ mỏ giai đoạn đóng cửa mỏ Vào thời điểm đóng cửa mỏ, nên để hầu hết công việc chuẩn bị cần thiết cho việc bảo vệ môi trường tiến hành, phần kế hoạch đóng cửa nhận thức thấu đáo thực suốt giai đoạn vận hành Nếu khơng có rủi ro đáng kể tác động xấu Trường hợp lý tưởng giai đoạn đóng cửa gồm chủ yếu bước cuối việc ngừng khai thác, kể phá dỡ cấu kiện hạ tầng, trả lại địa mạo, tái tạo hệ thực vật bắt đầu chương trình giám sát sau đóng cửa Vì vấn đề AMD có thời gian ủ dài trước xuất nên cần phải giám sát mức độ thành công việc tái tạo hệ thực vật, hiệu hệ thống tạo thảm tác động lên tài nguyên nước nhiều năm, có chứng xác đáng ổn định đồng ý chấm dứt quan chức Nhiều cơng nghệ quản lý AMD tương đối (dưới 30 tuổi đời), có đánh giá định lượng dài hạn thành công việc đạt địa mạo ổn định an tồn mặt mơi trường Hiệu lâu dài biện pháp đóng cửa cần phải chứng minh, đầu thông qua phương pháp mơ hình hố, ln ln phải kiểm chứng qua kết trường Các công ty cần chuẩn bị để tiến hành việc giám sát dài hạn sau đóng cửa nơi mà rủi ro AMD hậu tiềm tàng nhận định cao Một cách tiếp cận có trách nhiệm nâng cao uy tín giúp trì giấy phép xã hội đề hoạt động ngành 36 5.6 Khơi phục cuối Những khu mỏ có trình phục hồi yếu tạo vấn đề khó khăn trách nhiệm pháp lý cho quan phủ, cộng đồng cơng ty cuối gây suy giảm uy tín ngành khai thác khoáng sản Dần dần, khả tiếp cận nguồn lực trở nên gắn chặt với uy tín ngành, q trình đóng cửa hiệu khơi phục khu mỏ cách thỏa đáng trở thành yếu tố tiên khả xây dựng dự án cơng ty Q trình lập kế hoạch sơ sài ln khiến chi phí khơi phục đóng cửa khu mỏ tăng lên đồng thời giảm tổng lợi nhuận kinh tế Áp dụng phương pháp tiếp cận tổng hợp cho công tác khôi phục mỏ tiến hành đem lại kết khôi phục khu mỏ hiệu Khôi phục trình sử dụng để khắc phục tác động hoạt động khai thác khoáng sản môi trường Những mục tiêu dài hạn cơng tác khơi phục khác nhau, từ chuyển đổi khu vực sang trạng thái ổn định an tồn tới khơi phục trạng thái giống trước khai thác tốt để hỗ trợ tính ổn định tương lai khu đất Thơng thường khơi phục gồm có cơng việc sau: - Xây dựng thiết kế để có địa hình đất phù hợp cho khu mỏ; - Tạo địa hình đất phát triển theo hướng dự tính trước theo nguyên tắc thiết kế hình thành; - Hình thành hệ sinh thái bền vững phù hợp Thiết kế địa hình đất để khơi phục u cầu có tầm nhìn tổng quan có hệ thống cho hoạt động khai thác khống sản, giai đoạn hoạt động thành phần khu mỏ phận cấu thành kế hoạch xem xét tồn q trình hoạt động khu mỏ hoạch định việc sử dụng cuối khu mỏ Kế hoạch cần mang tính linh hoạt để thích ứng với thay đổi phương pháp công nghệ Tăng cường tối đa công tác lập kế hoạch giảm nhẹ xáo trộn khu mỏ đảm bảo vật liệu đá phế thải gần địa điểm tập kết cuối Tập trung vào thu thập phân tích nhiều thơng tin khu mỏ tốt Nghiên cứu có hai mục đích sử dụng - cung cấp số liệu công tác lập kế hoạch khu mỏ thông tin cần thiết cho giai đoạn khôi phục đóng cửa khu mỏ, khơi phục khu mỏ cho mục đích sử dụng thống sau thời gian khai thác Những yếu tố quan trọng cần xem xét nghiên cứu trước khai thác gồm u cầu pháp lý, mơi trường, địa hình, đất quan điểm cộng đồng Quan điểm cộng đồng rõ ràng yếu tố quan trọng việc định mục đích sử dụng đất cuối gần chắn họ đối tượng sử dụng khu mỏ Kiến thức chuyên môn họ đóng góp vơ giá để hiểu rõ khía cạnh khu mỏ Mục đích sử dụng đất sau khai thác cho khu vực nên xác định qua trao đổi thảo luận với nhóm quan tâm thích hợp ban ngành phủ, hội đồng quyền địa phương, tổ chức phi phủ, chủ đất truyền thống người 37 sở hữu đất cá nhân Hiểu rõ khu mỏ, gồm đặc tính nước, cần thiết thiết kế bố trí phận hoạt động khai thác Bằng cách đưa thông tin vào phần mềm khai thác khoáng sản, nhà hoạt định khu mỏ lập mơ hình chi tiết máy tính cho khu đất ban đầu hệ thống nước để định việc khơi phục thay đổi thiết kế cuối Cũng giống cơng nghệ máy tính khác, q trình phát triển diễn lỗi thời nhanh chóng Do đó, ngun tắc q trình số hóa phân tích số liệu quan trọng gói phần mềm cụ thể sử dụng Mục đích sử dụng cuối cho khu đất trống hoạt động khai thác khoáng sản yêu cầu xem xét đánh giá lập kế hoạch Cơng tác lấp đầy địa hình trở lại khơng kinh tế số cơng ty, cơng ty khác q trình lập kế hoạch ngăn chặn tượng đất bỏ trống An toàn yếu tố quan trọng cần có thiết kế sáng tạo với vật cản cảnh báo quan trọng Xây dựng địa hình Nhìn chung, tượng xói mòn địa hình đất khu mỏ thể rãnh nước - hệ trực tiếp từ việc tập trung dòng chảy đường gờ dòng chảy tập trung thoát bề mặt dốc thoải đường gờ không ngăn chặn Nguyên nhân khiến đường gờ hoạt động không hiểu xây dựng khơng hợp lý, xói mòn hầm địa hình nhơ cao lắng đọng trầm tích Khi tỷ lệ xói mòn cao (chủ yếu khu vực khô cằn với hệ thực vật phủ thấp để kiểm sốt xói mòn) mặt cắt thoải bên ngồi có đường gờ cần bảo trì thường xun chừng tượng xói mòn tiếp tục diễn chúng bị bám đầy trầm tích nhơ cao tạo khe xói Vì lý này, số khu vực áp dụng phương thức sử dụng đường gờ dạng bờ cắt ngang dốc q trình khơi phục ban đầu, sau bỏ đường gờ hệ thực vật hình thành ổn định bờ dốc Những khu mở khác lại kết hợp đá vào bề mặt bờ dốc thoải bên ngồi để giảm khả xói mòn tạo điều kiện xây dựng dốc tương đối dài cao mà không cần đường gờ Một lựa chọn khác tạo dốc hình chảo để giảm khả xói mòn, thường với hệ số hai ba Độ gồ ghề bề mặt yếu tố quan trọng cần xem xét trình khơi phục địa hình đất khu mỏ Độ gồ ghề có xu hướng giữ lại nước hạt giống nhìn chung người ta chấp nhận bề mặt gồ ghề tạo điều kiện hình thành thực vật tốt so với bề mặt phẳng Tuy nhiên, tạo độ gồ ghề lớn cho bề mặt đường gợn đem lại lợi ích thời kỳ ngắn hạn giai đoạn dài hạn giải pháp dẫn tới tăng xói mòn tính bất ổn địa hình đất Giá trị địa hình bề mặt gồ ghề liên kết chặt chẽ với khả tồn theo thời gian, điều chi phối nhiều phân bố kích thước hạt vật liệu mà độ gồ ghề tạo Phương pháp xử lý đất mặt Đối với đất có khả phân tán tạo thành axit, cần phải sử dụng chất bổ 38 sung thạch cao vôi Trong số trường hợp cần sử dụng vi sinh vật cộng sinh loại cố định đạm nấm Việc đào xới dọc theo khu vực xung quanh thông thường cần thiết để tạo điều kiện thuận lợi cho trình rễ xuyên qua vật liệu đất rắn giảm mát hạt giống Việc bổ sung dinh dưỡng cần thiết phần lớn trường hợp để thay loạt chất dinh dưỡng bị suốt trình loại bỏ thực vật trình khai thác Một điểm cần thiết phải lên kế hoạch cẩn thận cho loại phương pháp ứng dụng chất dinh dưỡng vĩ mô vi mô, dựa nghiên cứu đặc tính kỹ thuật chi tiết đất mục tiêu, đối tượng trình khơi phục Phân bón vơ sử dụng phổ biến nhất; nhiên, phân bón hữu bùn chất thải lớp phủ thực vật phương pháp chăm sóc thay hiệu tiến hành khơng có cỏ dại tập trung kim loại cao 5.7 Phục hồi chất thải mỏ đóng cửa Chất thải khơng che chắn gây nguy hại tới sức khoẻ người, gây ảnh hưởng môi trường xã hội, đặc biệt chất thải có xu hướng gây bụi, tạo dòng chảy vũng nước đọng trực tiếp chất thải bề mặt chất thải Những hệ thống che phủ chất thải khả thi, theo thứ tự tăng dần tương đối chi phí độ phức tạp kĩ thuật, là: - Lớp phủ đất mặt có phủ thảm thực vật, có khả giữ/cho nhằm giảm thiểu thấm nước qua cách cho thoát lượng nước mưa dự trữ theo mùa thơng qua q trình thốt-bốc nước mùa khơ - Một lớp phá mao dẫn bao phủ bên lớp đất khơng lan truyền có mơi trường phát triển tốt cho hệ thực vật để kiểm soát hấp thụ muối vào lớp có mơi trường phát triển tốt nhằm trì thảm thực vật điều kiện khí hậu khơ hạn kết hợp vấn đề nêu Một vài ích lợi bất lợi hệ thống lớp phủ khác tóm tắt Bảng Bảng Ích lợi bất lợi hệ thống lớp phủ Hệ thống lớp Ích lợi phủ Thảm thực vật Chi phí thấp, mục trực tiếp tiêu giảm bụi Lớp sỏi mỏng Chi phí thấp, mục tiêu giảm bụi Lớp đơn truyền Bất lợi Có thể khơng bền vững thiếu dinh dưỡng và/hoặc nước Không trồng thảm thực vật Không hạn chế thấm nước mưa kết bị rò rỉ lan Cung cấp lớp phủ Có thể bị biến dạng hóa rắn chất thải có thảm thực vật nằm bên dưới, bị làm khô điều kiện điều kiện khí hậu ẩm thời tiết khơ hạn, kết làm rò rỉ lượng nước mưa ngấm 39 Trữ/thải Lớp dẫn phá Có thể giới hạn ngấm Đoi hỏi lớp phủ có độ dày lớn bao gồm vào chất thải nằm bên lớp bịt kín đáy Có thể khơng thành cơng chọn phải loại thực vật không phù hợp không bền vững mao Có thể hạn chế hấp Phá mao dẫn mỏng không phù hợp thu muối vào lớp có mơi làm cho muối hấp thu lớp có mơi trường trường phát triển tốt nằm phát triển tốt điều kiện khí hậu bốc trên, cho phép thảm thực Lớp có mơi trường phát triển tốt q mỏng vật phát triển có kích thước hạt lớn không hỗ trợ cho thảm thực vật KẾT LUẬN Nhằm đáp ứng nguyên tắc bền vững trì quyền sử dụng nguồn tài nguyên để thu lợi nhuận, ngành khai thác khoáng sản cần phải đảm bảo việc đóng cửa mỏ tồn diện khn khổ vấn đề rộng lớn có tính đến chất lượng xã hội/kinh tế phát triển bền vững Một khung phát triển bền vững có tính bao trùm cần sử dụng cho thiết kế ban đầu sở lưu trữ chất thải, quản lý chất thải đóng cửa sở lưu trữ chất thải Một hệ thống quản lý kết hợp với cách tiếp cận dựa rủi ro cần thiết ln gắn liền với giai đoạn suốt vòng đời khu mỏ để đảm bảo mục tiêu vận hành đóng cửa thực cách hiệu Cơ sở lưu trữ chất thải phải nơi chứa chất thải an toàn, ổn định tiết kiệm cho rủi ro tính an tồn sức khoẻ cộng đồng không đáng kể tác động môi trường xã hội q trình vận hành sau đóng cửa mức thấp chấp nhận Một tiếp cận có tính hệ thống quản lý chất thải hiệu thông qua bao gồm việc triển khai chiến lược quản lý dựa rủi ro có tính tới quan điểm mong muốn cộng đồng nơi công ty hoạt động Tiết kiệm chi phí ngắn hạn nhằm giảm thiểu chi phí quản lý chất thải, việc lưu trữ đóng cửa cần phải cân nhắc tới rủi ro có khả xảy cho mơi trường xã hội chi phí hồi phục cho trường hợp có sai hỏng sở lưu trữ chất thải Biên soạn: Nguyễn Lê Hằng Tài liệu tham khảo chính: Leading practices sustainable development program for the mining industry, A guide to leading practice sustainable development in mining, July 2011, Australian Centre for Sustainable Mining Practices 40
- Xem thêm -

Xem thêm: Tổng luận “Khai thác khoáng sản bền vững từ kinh nghiệm của Ôxtrâylia”, Tổng luận “Khai thác khoáng sản bền vững từ kinh nghiệm của Ôxtrâylia”

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay