Sáng kiến mới hướng đến một Việt Nam không còn bệnh lao

20 19 0
  • Loading ...
1/20 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/05/2018, 12:04

Nghiên cứu TÁC ĐỘNG LÊN BỆNH LAO tài trợ Ủy ban Châu Âu Chương trình hỗ trợ nghiên cứu sáng kiến, theo thỏa thuận số 733174 28.-31.3.2017 luan.vo@tbhelp.org Sáng kiến hướng đến Việt Nam không bệnh lao For a world without IMPACT TB is funded by the EU Kinh nghiệm từ chương trình CHĂM SÓC ĐÚNG CHĂM SÓC ĐÚNG thiết kế để lấp khoảng trống Các chiến lược chính… …để đạt mục đích Tiếp cận cộng đồng chủ động Tăng phát ca bệnh Sự tham gia bên liên quan Giảm tình trạng bỏ trị Chăm sóc lấy BN làm trung tâm Kinh nghiệm từ chương trình CHĂM SĨC ĐÚNG Các kết giai đoạn đầu (04-2014 đến 11-2016) MỤC TIÊU 1: TĂNG PHÁT HIỆN CA BỆNH 137,731 HGĐ tầm soát 3,626 mẫu đờm xét nghiệm Phát 297 ca AFB(+) MỤC TIÊU 2: GIẢM TÌNH TRẠNG BỎ TRỊ Tư vấn nhà 2,360 BN & NTX 90% BN điều trị thành công (1,755) 0.7% tỷ lệ bỏ trị (14) Kinh nghiệm từ chương trình CHĂM SĨC ĐÚNG Cải thiện tìm kiếm sức khỏe & tăng phát ca bệnh CẢI THIỆN TÌM KIẾM SỨC KHỎE TĂNG PHÁT HIỆN CA BỆNH 160 140 +47% 120 100 Sep-16 Jun-16 Mar-16 Dec-15 Sep-15 Jun-15 Mar-15 Dec-14 Sep-14 Jun-14 Mar-14 80 Số bệnh nhân thu dung hàng tháng 180 Dec-13 Tỷ lệ xét nghiệm đờm so với mức CHĂM SÓC ĐÚNG 80 CHĂM SÓC ĐÚNG ĐƯỢC TRIỂN KHAI THANG NĂM 2014 70 60 50 40 30 07/09 11/10 04/12 Trước triển khai CSĐ Triển khai CSĐ Nguồn: 08/13 12/14 05/16 Phát thêm 406 ca 32 tháng (1) Tổ chống lao Gò Vấp; (2) Dữ liệu CTCLQG Kinh nghiệm từ chương trình CHĂM SĨC ĐÚNG Chăm sóc lấy BN làm trung tâm để giảm tỷ lệ bỏ trị Kết điều trị Gò Vấp Trước can thiệp (2011-2013) (n=2,169) Triển khai CSĐ (2014-2016) (n=1,960) Bỏ trị 0.7% Bỏ trị 7.2% Điều trị thành công 85.2% Chết 3.2% Thất bại 1.9% Chuyển 1.6% Điều trị thành công 89.5% Chết 3.2% Thất bại 3.7% Chuyển 2.9% Sources: (1) Go Vap District TB Unit & NTP data; Kinh nghiệm từ chương trình CHĂM SÓC ĐÚNG Chuyển giao quyền lực – hướng quận Gò Vấp KH phòng chống lao năm GV Lồng ghép dự án CSĐ vào hệ thống PCL Hỗ trợ tài Kinh nghiệm từ chương trình CHĂM SĨC ĐÚNG Mở rộng chương trình CHĂM SĨC ĐÚNG TP HỒ CHÍ MINH GỊ VẤP Duy trì can thiệp Go Vap để xét tiềm chấm dứt bệnh lao BÌNH Thí điểm mơ hình CSĐ CHÁNH khu ven thành phố Thử nghiệm mơ hình CSĐ điều kiện phù hợp với địa phương QUẬN Hướng đến TPHCM Việt Nam khơng bệnh lao Việt Nam (2015-2020 KHCLQG) Ca 100.000 dân Tỷ lệ mắc lao Cần thiết tăng cường công tác phòng chống lao Việt Nam (2014) ~2.60%/năm Tồn cầu ~1.65%/năm Hoa Kz 2012 2030 2100 năm 2200 Ghi chú: Hiện tài tỷ lệ mắc lao giảm 1.65% hàng năm có nghĩa đến năm 2182 chấm dựt bệnh lao Sự giảm tỷ lệ mắc lao Việt Nam ước tính dựa vào tỷ lệ giảm -2.6%/năm Lằn mầu xanh cho thấy tham vọng kế hoạch chiến lược Quốc gia Biểu đồ điều chỉnh từ Yuen et al (2015) Hướng đến TPHCM Việt Nam khơng bệnh lao Sáng kiến hướng đến chấm dứt bệnh lao VN Sáng kiện hướng đến chấm dứt bệnh lao VN Z E R O TB V i e t N a m Thử mơ hình CSĐ phù hợp với điều kiện địa phương Đánh giá kinh tế y tế mơ hình hóa tác động ACF Đánh giá phát triển sách ACF Việt Nam Sàng lọc có hệ thống kỹ thuật xét nghiệm Chăm sóc lấy BN làm trung tâm điều trị lao tiềm ẩn Nhóm nguy dân nghèo thành thị, dân di cư, trẻ em Hướng đến TPHCM Việt Nam khơng bệnh lao Chính sách dựa chứng từ NC IMPACT TB Mở rộng mơ hình CSĐ quận HCM để phát 1,450 ca bệnh năm, đánh giá kinh tế y tế mơ hình hóa tác động ACF để phát triển sách phát tăng cường Việt Nam ACF: Nhân viên trả lương KHU VỰC CAN THIỆP 1,4 triệu người 2.166 ca lao thường 156/100.000 (55%) ACF: Cộng tác viên tự nguyện Phát thông thường: Theo tiêu chuẩn KHU VỰC CAN THIỆP 1,3 triệu người 2.270 ca lao thường 177/100.000 (67%) KHU VỰC NHÓM CHỨNG 1,7 triệu người 2.867 ca lao thường 165/100.000 (59%) Nghiên cứu TÁC ĐỘNG LÊN BỆNH LAO tài trợ Ủy ban Châu Âu Chương trình hỗ trợ nghiên cứu sáng kiến, theo thỏa thuận số 733174 10 Hướng đến TPHCM Việt Nam khơng bệnh lao Mở rộng mơ hình tăng cường chấm dứt bệnh lao VN Z E R O TB V i e t N a m Kết hợp đối tác kỹ thuật tổ Hải Phòng, quận 600.000 người 611 ca lao thường 101/100.000 (36%) chức cộng đồng việc mở rộng thực mơ hình chăm sóc bệnh nhân lao toàn diện thành phố Việt Nam Tối ưu hóa mở rộng mơ hình CSĐ vào miền Bắc miền Trung phát 1,100 ca lao mới, điều trị thành công cho 90% bệnh nhân điều trị tiềm ẩn cho 900 trẻ em người lớn có đủ điều kiện Hội An, thành phố cấp quận 135.000 người 92 ca lao thường 68/100.000 (24%) TP HCM, quận, huyện 3.160,000 người 5.041 ca lao thường 160/100.000 (57%) 11 Hướng đến TPHCM Việt Nam không bệnh lao Chăm sóc tồn diện để đạt mục tiêu “Zero TB” Phát chủ động • Tầm sốt người tiếp xúc hộ gia đình cộng đồng • Sàng lọc người nguy cao Xét nghiệm xuất sắc • Quy trình chẩn đốn tối ưu hóa • Cơng nghệ xét nghiệm nhanh chóng với độ nhạy cao Dự phòng, điều trị bệnh nhiễm • Kiểm sốt nhiễm trùng • Điều trị lao tiềm ẩn ZERO TB Điều trị hiệu • Liên kết BN với sở điều trị • Thuốc lao hàng 1, chất lượng cao miễn phí Hỗ trợ suốt thời gian ĐT • Tinh thần, thực phẩm, chi phí • Lồng ghép với bệnh khác Note: Adapted from Zero TB Cities project, Advance Access & Delivery, Harvard Medical School 12 Hướng đến TPHCM Việt Nam khơng bệnh lao Tầm sốt có hệ thống, cơng nghệ, quy trình chẩn đốn Người tiếp xúc hộ gia đình Thử nghiệm phân tử bệnh lao tình trạng kháng thuốc tiếng đồng hồ Người tiếp xúc cộng đồng Bệnh nhân điểm Máy xét nghiệm xách tay để thử nghiệm nhà (2018) Khu ổ chuột, nhà trọ, tổ dân phố có mật độ bệnh nhân cao 13 Hướng đến TPHCM Việt Nam khơng bệnh lao Dùng mHealth, phân tích khơng gian kỷ thuật khác Máy chủ mạng Tổ chống lao VITIMES eTB 14 Hướng đến TPHCM Việt Nam khơng bệnh lao Phương pháp để tiếp cận hệ thống y tế tư Đơn vị giao diện hệ thống y tế tư nhân Quyền lợi • Đào tạo chứng nhận • Giữ bệnh nhân thu nhập • Tăng thu nhập qua người tiếp xúc BN • Hỗ trợ ghi chép, báo cáo • Không gặp hậu với thuế thu nhập Nhiệm vụ • Điều trị, theo dõi dựa vào chứng vi khuẩn học • Tuân thủ hướng dẫn điều trị bệnh lao • Cho phép tiếp cận, tầm sốt theo dõi bệnh lao họ Quyền lợi • Tăng báo cáo từ hệ thống y tế tư • Tăng chứng vi khuẩn học • Chất lượng điều trị tư cao • Liên kết nhiều đơn vị với cộng tác PCL • Quản lý đối tác thay nhiều nhà đối tác nhỏ Nhiệm vụ • Cung cấp lớp tập huấn chứng nhận • Chấp nhận ghi chép ca lao báo cáo • Cung cấp dịch vụ xét nghiệm (và thuốc) cho hệ thống y tế tư 15 Hướng đến TPHCM Việt Nam khơng bệnh lao Can thiệp tăng cường phòng chống lao trẻ em Strengthening Notification & ACF of Pediatric TB in Viet Nam (SNAP-TB) Tăng cường báo cáo, phát chủ động cho lao trẻ em Việt Nam Nâng cao lực tự tin cho mạng lưới PCL cấp tỉnh cấp huyện Tăng cường mối liên kết với nhà chăm sóc trẻ em ngồi mạng lưới CTCLQG Mơ hình can thiệp tăng cường chống lao trẻ em Tư vấn để tăng điều trị tiềm ẩn cho trẻ em
- Xem thêm -

Xem thêm: Sáng kiến mới hướng đến một Việt Nam không còn bệnh lao, Sáng kiến mới hướng đến một Việt Nam không còn bệnh lao

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay