BÁO CÁO THỊ TRƯỜNG MỸ PHẨM TRANG ĐIỂM VIỆT NAM

21 18 0
  • Loading ...
1/21 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/05/2018, 12:01

BÁO CÁO THỊ TRƯỜNG MỸ PHẨM TRANG ĐIỂM VIỆT NAM Tần số trang điểm (theo thu nhập): 35% 32% 30% 30% 25% 28% 27% 25% 25% 23% 20% 20% 18% 14% 14% 13% 15% 10% 7% 8% 6% 5% 3% 2% 4% 2% 1% 1% 0% Hàng ngày 4-6 lần / tuần Tất 2-3 lần / tuần lần / tuần Dưới 7,5 triệu Ít lần /tuần Chỉ vào dịp đặc biệt Không Trên 7,5 triệu Có gần 30% thường xuyên trang điểm có 23% trang điểm vào dịp đặc biệt Còn 25 % trang điểm vào dịp đặc biệt Q: Bạn makeup lần / tuần? Tần số trang đểm (theo độ tuổi): 40% 36% 34% 35% 30% 28% 25% 23% 23% 23% 25% 20% 19% 16% 14% 13% 15% 15% 10% 7% 6% 7% 5% 2% 3% 1% 2% 2% 3% lần / tuần Ít lần /tuần 0% Hàng ngày 4-6 lần / tuần Tất 2-3 lần / tuần 20 - 29 Chỉ vào dịp đặc biệt 30 - 44 Những người 30 tuổi thường có xu hướng trang điểm nhiều Q: Bạn makeup lần / tuần? Không Các dịp trang điểm (theo thu nhập): 90% 79% 80% 70% 72% 64% 63% 56% 60% 54% 51% 50% 38% 40% 38% 31% 29% 30% 21% 25% 24% 21% 17% 20% 15% 10% 10% Tiệc Văn phòng / Trường học Tất Hẹn hò Đi chơi với bạn nam Dưới 7,5 triệu Đi chơi với bạn nữ Hội họp gia đình Trên 7,5 triệu Hơn nửa số người makeup bữa tiệc đến văn phòng / trường học Những người có thu nhập 7.5 triệu / tháng có xu hướng makeup nhiều vào tất dịp liệt kê Q: Lựa chọn dịp bạn thường xuyên makeup? Các dịp makeup (theo độ tuổi): 90% 80% 76% 72% 70% 70% 60% 62% 56% 49% 49% 50% 38% 40% 29% 30% 29% 32% 26% 24% 24% 24% 15% 20% Tất 20 - 29 17% 12% 30 - 44 Những người hỏi từ 20 đến 29 tuổi makeup cho hẹn hò nhiều nhóm tuổi khác Còn văn phòng / trường học ngược lại Q: Lựa chọn dịp bạn thường xuyên makeup? Công cụ trang điểm sở hữu: 100% 89% 90% 79% 80% 70% 63% 62% 61% 59% 60% 58% 55% 51% 51% 48% 50% 40% 29% 32% 32% 29% 42% 31% 30% 27% 25% 30% 45% 23% 20% 16% 15% 20% 5% 10% 0% Son mơi Kem Phấn má Kem lót Sở hữu Phấn phủ Kẻ lông mày Mascara BB cream Son bóng Kẻ mắt Phấn mắt Che khuyết điểm Lơng mi giả Sử dụng thường xuyên Gần 90% người có son mơi, 80% sử dụng thường xun, có 16% có lơng mi giả họ sử dụng chúng Q: Lựa chọn công cụ makeup bạn có? Cơng cụ bạn sử dụng thường xun nhất? Thời gian makeup (theo thu nhập): 45% 41% 40% 34% 35% 29% 30% 26% 24% 25% 20% 20% 17%17% 16% 15% 13% 12% 15% 10% 4% 3% 4% 5% 7% 6% 8% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 0% 1-5 phút 6-10 phút 11-15 phút 16-20 phút Tất 21-25 phút Dưới 7,5 triệu 26-30 phút 31-40 phút Hơn 40 phút Trên 7,5 triệu – 1- phút thời gian makeup phổ biến nhất, hầu hết người, người trang điểm 30 phút Những phụ nữ có thu nhập cao có xu hướng trang điểm lâu Q: Thời gian trang điểm trung bình bạn bao lâu? Thời gian trang điểm (theo độ tuổi): 40% 34%34%34% 35% 30% 26% 24% 22% 25% 20% 15% 19% 17% 14% 14% 13%13% 10% 7% 8% 7% 4% 4% 3% 5% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 0% 1-5 phút 6-10 phút Tất 11-15 phút 16-20 phút 21-25 phút 20 - 29 Khơng có khác biệt lớn độ tuổi Q: Thời gian trung bình bạn dành cho makeup bao nhiêu? 26-30 phút 30 - 44 31-40 phút Hơn 40 phút Chi tiêu dành cho trang điểm (theo thu nhập): 32% 30% 29% 30% 28% 26% 25% 25% 20% 20% 18% 15% 13% 15% 11% 10% 10% 6% 6% 6% 4% 5% 4% 3% 5% 3% 2% 1% 0% Dưới 50,000 VNĐ 50,001 – 100,000 VNĐ Tất 100,001 – 200,000 VNĐ 200,001 – 300,000 VNĐ 300,001 – 500,000 VNĐ Dưới 7,5 triệu 500,000 – 700,000 VNĐ 700,001 1,000,000 VND 3% 1% Trên 1,000,000 VNĐ Trên 7,5 triệu 44% phụ nữ dành 200,000 VNĐ cho công cụ trang điểm hàng tháng Những người có thu nhập thấp dành tiền cho trang điểm Q: Bạn dành tiền / tháng cho chi tiêu công cụ trang điểm Chi tiêu dành cho trang đểm (theo độ tuổi): 40% 36% 35% 30% 29% 30% 26% 26% 24% 25% 23% 18% 20% 14% 15% 12% 11% 8% 10% 8% 6% 6% 5% 3% 3% 0% 4% 4% 4% 2% 3% 1% 0% Tất 20 - 29 30 - 44 80% phụ nữ nữ 29 tuổi chi tiêu 300.000 đồng tháng, gần 40% phụ nữ 30 tuổi dành nhiều tiền cho trang điểm Q: Bạn dành tiền / tháng cho chi tiêu trang điểm? Địa điểm mua sắm: 40% 38% 37% 35% 30% 25% 25 % 20% 15% 10 % 5% 22% 22% 19% 18% 17% 14% 11% 12% 8% 14% 12% 11% 9% 6% 5% 4% 5% 5% 7% 4% 3% 0% Địa điểm mua sắm Địa điểm mua sắm nhiều Người hỏi mua mỹ phẩm makeup nhiều cửa hàng phân phối siêu thị Q: Bạn mua công cụ trang điểm nơi nào? Nơi mua nhiều nhất? Mua online: 100% 90% 80% 34% 40% 46% 52% 55% 70% 60% 50% 40% 30% 66% 60% 54% 20% 45% 48% 30-44 Dưới 7,5 triệu 10% 0% Tất 20-29 Có Trên 7,5 triệu Khơng Một nửa số người hỏi mua mặt hàng makeup online, phụ nữ trẻ tuổi (dưới 29 tuổi) có thu nhập cao (>7,5 triệu / tháng) mua online nhiều Q: Bạn có mua mỹ phẩm makeup online tháng qua không? Yếu tố quan trọng: 80% 74% 70% 60% 52% 50% 50% 40% 30% 35% 23% 19% 20% 17% 10% 10% 6% 5% 3% 2% 2% 2% 0% Xuất xứlà yếu tố quan trọng để đưa định mua hàng, sau giá thương hiệu Q: Lựa chọn nhân tố quan trọng bạn mua mỹ phẩm trang điểm? Nguồn thông tin: 60% 56% 50% 43% 40% 33% 28% 30% 24% 24% 22% 18% 20% 16% 10% 4% 3% Bố mẹ Instagram 0% Bạn bè Facebook Website Nhân viên cửa hàng Cồng đồng Web Youtube Tạp chí TVCF Báo Bạn bè Facebook nguồn thông tin quan trọng đưa định mua hàng Q: Bạn lấy thông tin makeup từ đâu? Nguồn thông tin online: 45% 42% 41% 39% 40% 35% 30% 25% 20% 23% 18% 18% 16% 15% 12% 12% 10% 5% 3% 4% 5% 2% 0% Người hỏi thường cập nhật thông tin mỹ phẩm qua eva.vn, phunutoday website thương hiệu Q: Lựa chọn trang online mà bạn đọc thông tin trang điểm? Youtube: 100% 90% 19% 16% 24% 80% 70% 60% 62% 50% 63% 65% 40% 30% 20% 10% 18% 12% Tất 20 - 29 23% 0% Khơng Chỉ xem có thời gian 30-44 Xem thường xuyên Hơn 80% người hỏi có xem youtube trang điểm khơng thu kết là: phụ nữ từ độ tuôi 20 – 29 xem nhiều Q: Bạn có xem Youtube trang điểm khơng? Beauty Blogger có ảnh hưởng Youtube: Michelle Phan (8,741,397 subscribe) Nam Trung Quỳnh Anh Shyn (211,137 subscribe) Bethany Mota (10,282,474 subscribe) Pony (1,787,621 subscribe) Changmakeup (347,996 người subscribe) Michelle Phan chuyên gia trang điểm tiếng cộng đồng Youtube Việt Nam Q: Bạn xem kênh trang điểm nhiều Youtube? Thương hiệu trang điểm: Thương hiệu hiệu trang điểm tốt Thương hiệu trang điểm sang trọng Ohui thương hiệu điểm tốt thương hiệu sang trọng Biểu đồ cho thấy mối liên hệ giá đôi chất lượng suy nghĩ người Việt Q: Tên thương hiệu bật lên suy nghĩ bạn nghe thấy cụm từ thương hiệu trang điểm tốt thương hiệu trang điểm sang trọng? Công cụ trang điểm thường mang túi xách: 100% 90% 88% 80% 70% 60% 50% 40% 31% 29% 30% 21% 21% 20% 20% 19% 20% 19% 15% 16% 6% 10% 1% 0% Son Son bóng Phấn phủ Kem Kẻ lơng mày Kem lót Mascara BB cream Gần 90% phụ nữ mang son môi túi xách Q: Bạn thường mang dụng cụ trang điểm túi xách Má Che khuyết hồng điểm Kẻ mắt Phấn mắt Mi giả Thơng tin khảo sát: • Khảo sát thực trạng makeup phụ nữ Việt Nam tồn quốc • Số lượng mẫu: 360 người • Đặc điểm: - Giới tính: nữ - Độ tuổi: 20 – 44 tuổi - Thời gian thực hiện: 9/2016 Nguồn: Q&Me
- Xem thêm -

Xem thêm: BÁO CÁO THỊ TRƯỜNG MỸ PHẨM TRANG ĐIỂM VIỆT NAM, BÁO CÁO THỊ TRƯỜNG MỸ PHẨM TRANG ĐIỂM VIỆT NAM

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay