ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP KÌ 2 LÍ 8

41 477 2
  • Loading ...
1/41 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/08/2013, 01:28

MÔN:VẬT 8,HỌC KỲ 2 Phần I: CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM Câu 1. Điều nào sau đây là không đúng khi nói về nhiệt năng? A. Nhiệt năng là tổngđộng năng của các phân tử cấu tạo nên vật. B. Một vật có nhiệt độ -50 0 C thì không có nhiệt năng. C. Nhiệt độ của vật càng cao thì nhiệt năng của vật càng lớn. D. Vận tốc của các phân tử càng lớn thì nhiệt năng của vật càng cao. Câu 2. Hãy lựa chọn phương án trả lời đúng (ứng với A, B, C hoặc D) để trả lời câu hỏi sau: Trong thí nghiệm của Brao, các hạt phấn hoa chuyển động là do? A. Do các hạt phấn hoa tự chuyển động B. Do các phần tử nước chuyển động hỗn độn không ngừng và va chạm vào các hạt phấn hoa từ nhiều phía C. Do giữa các hạt phấn hoa có khoảng cách D. Do một nguyên nhân khác Câu 3. Hãy lựa chọn phương án trả lời đúng (ứng với A, B, C hoặc D) để trả lời câu hỏi sau: Trong các công thức sau đây công thức nào để tính nhiệt lượng do nhiên liệu bị đốt cháy toả ra? A. Q = mc (t 2 - t 1 ) B. Q = mc (t 1 - t 2 ) C. Q = q.m D. Q = I 2 Rt Câu 4. Hãy lựa chọn phương án trả lời đúng (ứng với A, B, C hoặc D) để trả lời câu hỏi sau: Cho bốn bình A, B, C, D như hình vẽ đều đựng nước. Áp suất của nước lên đáy bình nào là lớn nhất? A. Bình A B. Bình C C. Bình D D. Bình C và D Câu 5. Hãy lựa chọn phương án trả lời đúng (ứng với A, B, C hoặc D) để trả lời câu hỏi sau: Chọn kết quả đúng để điền vào chỗ trống sau: 12 m/s = ………. Km/h. A. 32,4 km/h. B. 34,2 km/h. C. 23,4 km/h. D. 43,2 km/h Câu 6. Hãy lựa chọn phương án trả lời A hoặc B để khẳng định phát biểu sau đây là đúng hay sai: chuyển động đều là : Chuyển động mà vận tốc có độ lớn không thay đổi theo thời gian. A. Đúng . B. sai. Câu 7. Hãy lựa chọn phương án đúng trong các phương án A, B, C hoặc D để trả lời câu hỏi sau: Trong thí nghiện của Tô-ri-xe-li, giả sử không dùng thuỷ ngân mà dùng nước thì cột nước trong ống cao bao nhiêu? Câu 8. Hãy lựa chọn phương án trả lời đúng (ứng với A, B, C hoặc D) để trả lời câu hỏi sau: Một vật lần lượt nhúng ngập trong nước, trong dầu và trong thuỷ ngân. lực đẩy ácsimét tác động lên vật trong chất nào là lớn nhất? A. Nước. B. Dầu C. Thuỷ ngân D. Tất cả đều bằng nhau Câu 9. Hãy lựa chọn phương án trả lời A hoặc B để khẳng định phát biểu sau đây là đúng hay sai: chuyển động không đều là : Chuyển động của một vật đi được những quãng đường bằng nhau trong những khoảng thời gian bằng nhau. A. Đúng B. Sai. Câu 10. Hãy lựa chọn phương án đúng (trong số các phương án A, B, C hoặc D) để trả lời câu hỏi sau: Một người đi được quãng đường s 1 hết t 1 giây,đi được quãng đường s 2 hết t 2 giây.Vận tốc trung bình của người đó trên quãng đường s 1 và s 2 được tính theo công thức nào? A. v tb = 1 1 t s + 2 2 t s B. v tb = v 1 + v 2 C. v tb = 2 21 vv + D. v tb = 11 21 tt ss + + Câu 11. Hãy lựa chọn phương án trả lời đúng (ứng với A, B, C hoặc D) để trả lời câu hỏi sau: Khi cưa sắt đã có sự chuyển hoá và truyền năng lượng nào xảy ra? A. Cơ năng đã chuyển hoá thành nhiệt năng B. Cơ năng đã chuyển hoá thành động năng. C. Cơ năng đã chuyển hoá thành công cơ học D. Cơ năng đã chuyển hoá thành thế năng. Câu 12. Hãy lựa chọn phương án trả lời đúng (ứng với A, B, C hoặc D) để trả lời câu hỏi sau: Một người đi xe đạp trong một nửa quãng đường đầu với vận tốc v1=12km/h và trên quãng đường còn lại với vận tốc v2= 20 km/h. Vận tốc trung bình của người đó trên cả quãng đường là bao nhiêu? A. 15km/h B. 16km/h C. 11km/h D. 14km/h Câu 13. Hãy lựa chọn phương án trả lời đúng (ứng với A, B, C hoặc D) để trả lời câu hỏi sau: Một vật rơi từ độ cao 200m xuống đất. Khi đó trọng lực đã thực hiện vuông bằng bao nhiêu biết vật nặng 500g? A. 10J B. 1000J C. 1J D. 10000J Câu 14. Một vật làm bằng kim loại, nếu bỏ vào bình chứa có chia vạch thể tích thì làm cho nước trong bình dâng lên thêm 100 cm 3 nếu treo vật vào một lực kế, lực kế chỉ 7,8 N. Biết trọng lượng riêng của nước là 10000N/m 3 Vật làm bằng chất gì? A. Đồng B. Nhôm C. SắtD. Sứ Câu 15. Một vật hình khối lập phương đặt trên mặt bàn nằm ngang, tác dụng lên mặt bàn một áp suất P = 36.000N/m 2 . Biết khối lượng của vật là: 14, 4kg. Hỏi độ dài một cạnh của khối lập phương ấy bao nhiêu? Chọn kết quả đúng trong các kết quả sau: A. 20cm B. 25cm C. 30cm D. 35cm Câu 16. Hãy lựa chọn phương án trả lời đúng (ứng với A hoặc B) để trả lời câu hỏi sau: Khi mũi tên được bắn đi từ chiếc cung, thế năng của cánh cung chuyển hoá thành động năng của mũi tên? A. Đúng B. Sai Câu 17. Hãy lựa chọn phương án trả lời đúng (ứng với A, B, C hoặc D) để trả lời câu hỏi sau: Trong các câu nói về hiệu suất động cơ nhiệt, câu nào đúng? A. Hiệu suất cho biết động cơ mạnh hay yếu. B. Hiệu suất cho biết động cơ thực hiện công nhanh hay chậm. C. Hiệu suất cho biết nhiệt lượng toả ra khi 1 kg nhiên liệu bị đốt cháy hoàn toàn. D. Hiệu suất cho biết có bao nhiêu % nhiệt lượng do nhiên liệu bị đốt cháy toả ra được biết thành công có ích. Câu 18. Hãy lựa chọn phương án trả lời đúng (ứng với A, B hoặc C) để trả lời câu hỏi sau: các lực nào sau đây khi tác dụng lên vật sẽ không thực hiện công? A. Lực vuông góc với phương chuyển động của vât. B. Lực tác dụng lên vật, nhưng vật đứng yên. C. Lực tác dụng lên vật nhưng vật chuyển động đều. Câu 19. Hãy chọn Phương án A hoặc B để khẳng định câu sau là Đúng hoặc Sai Vận tốc của ôtô là 36 km/h điều đố cho biết trong mỗi giờ ôtô đi được 36 km. A. Đúng B. Sai Câu 20. Hãy lựa chọn phương án trả lời đúng (ứng với A, B, C hoặc D) để trả lời câu hỏi sau: Trong các đơn vị sau đây, đơn vị nào là đơn vị vận tốc? A. km/h. B. km.h C. s/m. D. m.s. Câu 21. Hãy lựa chọn phương án trả lời đúng (ứng với A, B, C hoặc D) để trả lời câu hỏi sau: Phát biểu nào sau đây đúng khi nói về áp suất khí quyển? Câu 22. Hãy lựa chọn phương án trả lời đúng (ứng với A, B, C hoặc D) để trả lời câu hỏi sau: Khi chuyển động nhiệt của các phân tử cấu tạo nên vật chậm đi thì đại lượng nào sau đây thay đổi ? A. nhiệt độ của vật. B. khối lượng của vật. C. thể tích của vật D. các đại lượng trên đều thay đổi Câu 23. Hãy lựa chọn phương án trả lời đúng (ứng với A, B, C hoặc D) để trả lời câu hỏi sau: Làm thế nào để biết ai chậy nhanh, ai chạy chậm? A. Căn cứ vào quãng đường mỗi người chạy được trong một thhời gian nhất định. B. Căn cứ vào quãng đường chuyển động C. Căn cứ vào thời gian chuyển động D. Căn cứ vào quãng đường và thời gian chuyên động . Câu 24. Hãy lựa chọn phương án đúng trong các phương án A, B, C hoặc D để trả lời câu hỏi sau: Ví dụ nào liên quan đến áp suất khí quyển? Câu 25. Hãy lựa chọn phương án đúng (ứng với A,B, C hoặc D) để trả lời câu hỏi sau: Trong các chuyển động sau đây, chuyển động nào có thể được xem là chuyển động đều? A. Nam đi học bằng xe đạp từ nhà đến trường . B. Một quả bóng đang lăn trong sân cỏ C. Chuyển động của đầu kim đồng hồ . D. Chuyển động của đoàn tàu hỏa khi rời ga. Câu 26. Hãy lựa chọn phương án trả lời đúng (ứng với A, B, C hoặc D) để trả lời câu hỏi sau: Hiệu suất của một máy cơ đơn giản bằng 60%, công có ích khi dùng máy đó bằng 90J. Khi đó công toàn phần sẽ bằng: A. 100J B. 150J C. 160J D. 170J Câu 27. Hãy lựa chọn phương án trả lời đúng (ứng với A, B, C hoặc D) để trả lời câu hỏi sau: Khi một vật nhúng vào chất lỏng, độ lớn của lực đẩy ASIMET phụ thuộc vào các đại lượng nào kể sau đây: A. Thể tích của vật và trong lượng lượng riêng của chất lỏng. B. Thể tích vật và trong lượng riêng của vật. C. Thể tích vật chiếm chỗ và trọng lượng riêng của chất lỏng. D. Thể tích vật chiếm chỗ và trọng lượng riêng của vật. Câu 28. Hãy lựa chọn phương án trả lời đúng (ứng với A, B, C hoặc D) để trả lời câu hỏi sau: Khi xe tăng vận tốc đột ngột, hành khách ngồi trên xe có xu hướng bị ngã ra phía sau cách giải thích sau đây là đúng? A. Do người có khối lượng lớn B. Do quán tính C. Do lực tác dụng lên người cân bằng nhau D. Một do khác Câu 29. Hãy lựa chọn phương án trả lời đúng (ứng với A, B, C hoặc D) để trả lời câu hỏi sau: Khi chuyển động nhiệt của các phân tử cấu tạo nên vật chậm đi thì đại lượng nào sau đây thay đổi ? Hãy chọn câu trả lời đúng? A. Nhiệt độ của vật. B. Khối lượng của vật C. Thể tích của vật. D. Các đại lượng trên đều thay đổi Câu 30. Hãy lựa chọn phương án trả lời đúng (ứng với A, B, C hoặc D) để trả lời câu hỏi sau: Đơn vị của công cơ học là? A. N/s B. J/s C. J hoặc N.m D. J.s Câu 31. Hãy lựa chọn phương án trả lời đúng (ứng với A, B, C hoặc D) để trả lời câu hỏi sau: Một chiếc xe khách đang chuyển động trên đường thẳng thì phanh đột ngột, hành khách trên xe sẽ như thế nào ? A. Bị nghiêng người sang bên trái B. Bị nghiêng người sang bên phải C. Bị ngã người ra phía sau D. Bị ngã người ra phía trước Câu 32. Hãy lựa chọn phương án trả lời đúng (ứng với A, B, C hoặc D) để trả lời câu hỏi sau: Treo một vật nặng vào lực kế ở ngoài không khí, lực kế chỉ giá trị P 1 . Nhúng vật nặng trong nước lực kế chỉ giá trị P 2 . Kết quả nào sau đây đúng: A. P 1 = P 2 . B. P1 > P2 C. P 1 < P 2 . D. P 1 P 2 . Câu 33. Hãy lựa chọn phương án trả lời đúng (ứng với A, B, C hoặc D) để trả lời câu hỏi sau: Kinh khí cầu bay lên khỏi mặt đất, lực nào đã sinh ra công đưa kinh khí cầu lên cao? A. Lực đẩy không khí bên trong quả cầu. B. Lực hút của mặt trời C. Lực đẩy Acsimét của không khí. D. Lực đẩy của trọng lực. Câu 34. Một viên đạn đang bay trên cao có những dạng năng lượng nào mà em đã được học? Hãy chọn câu trả lời đầy đủ nhất. A. Động năng. B. Thế năng. C. Nhiệt năng. D. Động năng, thế năng và nhiệt năng. Câu 35. Chọn phương án trả lời đúng (ứng với A, B, C hoặc D) để điền vào chỗ trống: Ba vật làm bằng ba chất khác nhau: Đồng, Sắt, Nhôm có hình dạng khác nhau, thể tích bằng nhau nhúng trong nước. Lực đẩy Ác si mét tác dụng lên vật là:………… A. 0,001N B. 0,01N C. 0,1N D. 1N Câu 36. Chọn phương án trả lời đúng (ứng với A, B, C hoặc D) để điền vào chỗ trống: Thể tích của một miếng sắt là: 0,002m 3 . Lực đẩy tác dụng lên miếng sắt khi nhúng chìm trong nước là:…………………… A. 10N B. 15N C. 20N D. 25N Câu 37. Hãy lựa chọn phương án trả lời đúng (ứng với A, B, C hoặc D) để trả lời câu hỏi sau: Nói năng suất toả nhiệt của dầu hoả là 44.10 6 J/kg có nghĩa là 1 kg dầu hoả bị đốt cháy hoàn toàn toả ra nhiệt lượng bằng 44.10 6 J. phát biểu trên đúng hay sai? A. Đúng B. Sai Câu 38. Hãy lựa chọn phương án trả lời đúng (ứng với A, B, C hoặc D) để trả lời câu hỏi sau: Ném một hòn sỏi theo phương xiên góc so với mặt phẳng ngang . Trong quá trình chuyển động, năng lượng của hòn sỏi chuyển hoá như thế nào? A. Từ động năng sang thế năng B. Từ động năng sang thế năng và ngược lại C. Từ thế năng sang động năng D. Không có sự biến đổi năng lượng. Câu 39. Hãy lựa chọn phương án trả lời đúng (ứng với A, B, C hoặc D) để trả lời câu hỏi sau: Trong các phát biểu sau đây, phát biểu nào đúng với định luật về công ? A. Các máy cơ đơn giản đều cho lợi về công. B. Không một máy cơ đơn giản nào cho lợi về công, mà chỉ lợi về lực và đường đi. C. Không một máy cơ đơn giản nào cho lợi về công, được lợi bao nhiêu lần về lực thì thiệt bấy nhiêu lần về đường đi. D. Không một máy cơ đơn giản nào cho lợi về công, mà chỉ lợi về lực. Câu 40. Trong các công thức sau, công thức nào là công thức tính áp suất? (P: áp suất; F là áp lực; S là diện tích bị ép) A. S F =P B. P = F .S C. F S =P D. F 1 =P Câu 41. Hãy lựa chọn phương án trả lời đúng (ứng với A, B, C hoặc D) để trả lời câu hỏi sau: Trong các trường hợp sau, trường hợp nào ma sát là có lợi? A. Ma sát làm mòn đĩa và xích xe đạp. B. Ma sát làmô tô có thể vượt qua chỗ lầy C. Ma sát làm mòn trục xe và cản trở chuyển động quay của bánh xe. D. Ma sát lớn làm cho việc đẩy một vật trượt trên sàn khó khăn. Câu 42. Trong các câu sau câu nào đúng A. Nhiệt không thể truyền từ phần này sang phần khác của một vật B. Nhiệt có thể truyền từ vật có nhiệt độ cao sang vật có nhiệt độ thấp hơn C. Nhiệt có thể truyền từ vật có khối lượng lớn sang vật có khối lượng nhỏ hơn D. Nhiệt có thể truyền từ vật có nhiệt năng lớn sang vật có nhiệt năng nhỏ Câu 43. Hãy đọc và lựa chọn phương án trả lời đúng (ứng với A, B, C hoặc D) để trả lời câu hỏi sau: Đổ nhẹ nước vào một bình đựng dung dịch đồng sun fat màu xanh. Sau một thời gian, mặt phân cách giữa nước và dung dịch đồng sun fat mờ dần rồi mất hẳn. Trong bình chỉ có một chất lỏng đồng nhất màu xanh nhạt. Cõu gii thớch no sau õy l ỳng nht ? A. Do gia cỏc phõn t nc cú khong cỏch B. Do hin tng khuch tỏn gia nc v dung dch ng sunphỏt C. Do gia cỏc phõn t ng sun phỏt cú khong cỏch D. Do mt nguyờn nhõn no khỏc Cõu 44. Hóy la chn phng ỏn ỳng (ng vi A,B, C hoc D) tr li cõu hi sau: Trong mt cuc thi in kinh quc t , mt vn ng viờn chy quóng ng 100m mt 10s .Vy vn tc ca vn ng viờn ú t c l : A. 10km/h B. 10m/ph C. 36 km/phD. 36km/h. Cõu 45. Hóy chn phng ỏn tr li ỳng A, B, C hoc D tr li cõu hi Trong thớ nghim Tụ-ri-xe-li: Lỳc u mt ng Tụ-ri-xe-li thng ng. Sau ú, nghiờng mt chỳt so vi phng thng ng. i lng no thay i? Cõu 46. Hóy la chn cõu tr li ỳng (ng vi phng ỏn tr li A, B, C hoc D) cho cõu tr li sau: Trong cỏc chuyn ng sau õy , chuyn ng no l khụng u? A. Chuyn ng ca hũn bi ln xung mỏng nghiờng. B. Chuyn ng ca u kim phỳt ca ng h. C. Chuyn ng ca cỏnh qut ang quay n nh. D. Chuyn ng t quay ca Trỏi t. Cõu 47. Hóy la chn phng ỏn tr li ỳng (ng vi A, B hoc C) tr li cõu hi sau: Gi H l hiu sut ng c nhit. A l cụng ng c thc hin c, Q l nhit lng ton phn, Q1 l nhit lng cú ớch, Q2 l nhit lng to ra bờn ngoi. Cụng thc nao sau õy khụng ỳng. A. H = Q A B. H = 2 1 Q Q C. H = Q QQ 2 Cõu 48. Hóy la chn phng ỏn tr li ỳng (ng vi A, B, C hoc D) tr li cõu hi sau: Phải cung cấp cho 5kg kim loại này ở 20 o C một nhiệt lợng khoảng 59 kJ để nó nóng đến 50 o C. Kim loại đó tên là gì? Chọn phơng án đúng nhất. Cõu 49. Hóy chn phng ỏn tr li ỳng (ng vi A, B, C hoc D) tr lời câu hỏi sau: Người ta thả 3 miếng Đồng, Nhôm, Chì có cùng khối lượng vào một cốc nước nóng. Hãy so sánh nhiệt độ cuối cùng của 3 miếng kim loại trên bằng cách chọn các câu trả lời đúng. A. Nhiệt độ ba miếng đồng bằng nhau. B. Nhiệt độ của miếng Nhôm cao nhất, rồi đến miếng Đồng, miếng Chì. C. Nhiệt độ của miếng Chì cao nhất, rồi đến miếng Đồng, miếng Nhôm. D. Nhiệt độ của miếng Đồng cao nhất, rồi đến miếng Nhôm, miếng Chì. Câu 50. Hãy chọn phương án trả lời đúng (ứng với A, B, C hoặc D) để trả lời câu hỏi sau: Vì sao vào màu hè, nếu mặc áo tối màu đi ra đường cảm thấy người nóng hơn khi mặc áo sáng màu? A. Vì áo tối màu dẫn nhiệt tốt hơn B. Vì áo tối màu giúp đối lưu xảy ra dễ hơn C. Vì áo tối màu hấp thụ nhiệt tốt hơn D. Vì áo tối màu không sáng Câu 51. Hãy lựa chọn phương án trả lời đúng (ứng với A, B, C hoặc D) để trả lời câu hỏi sau: Một ấm đun nước bằng nhôm có khối lượng 0,5 kg chứa 2 lít nước ở 25 o C. Muốn đun sôi ấm nước này cần một nhiệt lượng bằng bao nhiêu? Em hãy lựa chọn một trong số các kết quả sau? Câu 52. Hãy lựa chọn phương án trả lời đúng (ứng với A, B, C hoặc D) để trả lời câu hỏi sau: Đơn vị của công cơ học là? A. N/s B. J/s C. J hoặc N.m D. J.s Câu 53. Hãy lựa chọn phương án trả lời đúng (ứng với A, B, C hoặc D) để trả lời câu hỏi sau: Một ô tô chạy được 80Km với lực kéo trung bình 6000N tiêu thụ 3,5kg xăng. Tính hiệu suất của động cơ biết năng suất toả nhiệt của xăng là 4,6.10 7 J/Kg. A. 20% B. 60% C. 30% D. 35% [...]... H×nh 2 Thả một vật có trọng lượng riêng d 1 vào chất lỏng có trọng lượng riêng d2 (Hình 2) Phần nổi của vật có thể tích V1, phần chìm có thể tích V2 Lực đẩy ACSIMET tác dụng lên vật có độ lớn: Hình 2 A d2.V2 B d1.V2 C d2(V1 + V2) D d1(V1 + V2) Câu 1 38 Hãy lựa chọn phương án đúng (trong số các phương án A, B, C hoặc D) để trả lời câu hỏi sau: Kéo một khối đất từ giếng sâu 6m lên coi như đều trong 18 giây... bàn là S =60cm 2 áp suất tác dụng lên mặt bàn có thể nhận giá trị nào trong các giá trị sau: 3 P = 10 4 N / m 2 2 A 2 P = 10 5 N / m 2 3 B 2 P = 10 4 N / m 2 3 C D 2 P = 10 _ 4 N / m 2 3 Câu 92 Hãy chọn phương án trả lời đúng (ứng với A, B, C hoặc D) để trả lời câu hỏi sau: Pha 300g nước ở 100 0C vào m (g) nước ở 20 0C Nhiệt độ cuối cùng của hỗn hợp nước là 500C Khối lượng m là? A 300g B 20 0g C 50g D... Câu 1 08 Hãy chọn phương án trả lời đúng (ứng với A, B, C hoặc D) để trả lời câu hỏi sau: Để có 1,2kg nước ở 360C người ta chộn m1 (kg) nước ở nhiệt độ 150C với m2(kg) nước ở 85 0C Khối lượng mỗi loại là? A m1 = 8, 4 kg; m2 = 3,6 kg B m1 = 0,36 kg; m2 = 0 ,84 kg C m1 = 0 ,84 kg; m2 = 0,36 kg D m1 = 3,4 kg; m2 = 8, 4 kg Câu 109 Hãy lựa chọn phương án trả lời đúng (ứng với A, B, C hoặc D) để trả lời câu hỏi... kéo xe chuyển động đều với lực kéo 500N trong 5 phút công thực hiện đựơc là 300KJ Vật tốc chuyển động của xe là bao nhiêu? A v = 1,7m/s B v = 3m/s C v = 2, 4 m/s D v = 2m/s Câu 81 Cho hai vật tiép xúc nhau Với điều kiện nào thì hai vật có trao đổi nhiệt năng? A Cả hai vật đều nóng cùng nhiệt độ B Cả hai vật đều nóng cùng nhiệt độ C Nhiệt độ hai vật khác nhau D Tất cả đều sai Câu 82 Hãy lựa chọn phương... Sai Câu 97 Hãy lựa chọn phương án trả lời đúng (ứng với A, B, C hoặc D) để trả lời câu hỏi sau: Người ta cung cấp cho 8 lít nước một nhiệt lượng là Q = 720 kJ Hỏi nước sẽ nóng thêm bao nhhiêu độ ? Cho biết nhiệt dung riêng của nước là C = 4190 J/kg.K? A 20 oC B 21 ,48oC C 21 oC D 22 oC Câu 98 Hãy lựa chọn phương án trả lời đúng (ứng với A, B, C hoặc D) để trả lời câu hỏi sau: Tại sao đường tan trong nước... hiện vuông bằng bao nhiêu biết vật nặng 500g? A 10J B 1000J C 1J D 10000J Câu 79 Hãy lựa chọn phương án trả lời đúng (ứng với A, B hoặc C) để trả lời câu hỏi sau: Gọi H là hiệu suất động cơ nhiệt A là công động cơ thực hiện được, Q là nhiệt lượng toàn phần, Q1 là nhiệt lượng có ích, Q2 là nhiệt lượng toả ra bên ngoài Công thức nao sau đây không đúng A A H = Q Q1 B H = Q2 Q − Q2 C H = Q Câu 80 Hãy lựa... thêm bao nhiêu độ? Câu 167 Hãy lựa chọn phương án trả lời đúng (ứng với A, B, C hoặc D) để trả lời câu hỏi sau: Để đun sôi 2 kg nước từ 20 oC, cần cung cấp 1 nhiệt lượng là bao nhiêu ? Biết nhiệt dung riêng của nước là 420 0 J/kg.K? A 627 000J B 6 725 00J C 6 720 00J D 7 620 00J Câu 1 68 Hãy lựa chọn phương án đúng trong các phương án A, B, C hoặc D để trả lời câu hỏi sau: Càng lên cao áp suất khí quyển? Câu... tầng 3 trước Nhận xét nào sau đây là đúng (coi hai người chạy đều) A Công do người thứ nhất tạo ra lớn hơn vì người ấy phải tốn nhiều sức hơn B Công do người thứ hai tạo ra lớn hơn vì cùng một quãng đường người ấy tốn ít sức hơn C Công do hai người tao ra bằng nhau D Không thể so sánh được vì không biết thời gian chuyển động của mỗi người Câu 126 Trong các ví dụ sau đây, ví dụ nào liên quan đến mục đích... đến trường kịp giờ học không ? Biết 6h45phút là phải có mặt ở trường A Đến kịp ,trước thời gian B Không kịp thời gian C Vừa đúng lúc D không giải được bài toán này Câu 107 Hãy lựa chọn phương án trả lời đúng (ứng với A, B, C hoặc D) để trả lời câu hỏi sau: Đưa một vật có khối lượng 20 kg lên cao 5m bằng ròng rọc cố định thì công phải dùng là: A 100J B 20 0J C 500J D 1000J Câu 1 08 Hãy chọn phương án trả... sau: Công cơ học phụ thuộc vào những yếu tố nào? A Công cơ học phụ thuộc vào lực tác dụng và độ chuyển dời B Công cơ học phụ thuộc vào vận tốc và độ chuyển dời C công cơ học phụ thuộc vào lực tác dụng và vận tốc D Công cơ học phụ thuộc vào trọng lực và độ chuyển dời Câu 1 12 Hãy lựa chọn phương án trả lời đúng (ứng với A, B, C hoặc D) để trả lời câu hỏi sau: Trong các động cơ sau đây, động cơ nào không . =60cm 2 . áp suất tác dụng lên mặt bàn có thể nhận giá trị nào trong các giá trị sau: A. 24 m/N10. 2 3 =P B. 25 m/N10. 3 2 =P C. 24 m/N10. 3 2 =P D. 24 _. luật về công ? A. Các máy cơ đơn giản đều cho lợi về công. B. Không một máy cơ đơn giản nào cho lợi về công, mà chỉ lợi về lực và đường đi. C. Không một
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP KÌ 2 LÍ 8, ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP KÌ 2 LÍ 8, ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP KÌ 2 LÍ 8

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay