Vận dụng phương pháp dạy học phân hoá trong dạy học môn tự nhiên và xã hội lớp 3

74 29 0
  • Loading ...
1/74 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/05/2018, 11:07

TRƯờNG ĐạI HọC SƯ PHạM Hà NộI KHOA giáo dục tiểu học ************ lê thị duyên vận dụng phơng pháp dạy học phân hoá dạy học môn tự nhiên xã hội lP KHOá LUậN TốT NGHIệP §¹I HäC Chuyên ngành: PPDH Tự nhiên Xã hội Người hướng dẫn khoa học Th.s PHẠM QUANG TIỆP HÀ NỘI - 2010 LỜI CẢM ƠN Em xin chân thành cảm ơn thầy cô giáo trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2, thầy cô giáo khoa Giáo dục Tiểu học thầy cô giáo tổ môn phương pháp dạy học Tự nhiên Xã hội giúp đỡ em trình học tập trường tạo điều kiện cho em tìm hiểu khóa luận tốt nghiệp Đặc biệt em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới thầy giáo - Th.s Phạm Quang Tiệp Người tận tình hướng dẫn, bảo em trình học tập, nghiên cứu hồn thành khóa luận Em xin gửi lời cảm ơn chân thành tới tập thể thầy cô giáo học sinh trường Tiểu học: Tiểu học Văn Xá (huyện Kim Bảng- Hà Nam), Tiểu học B Nhật Tân ( huyện Kim Bảng- Hà Nam), Tiểu học Đại Cương (huyện Kim Bảng- Hà Nam), Tiểu học Ba Sao (huyện Kim Bảng- Hà Nam), Tiểu học Xuân Hòa A (phường Xuân Hòa- Thị xã Phúc Yên- Vĩnh Phúc) góp phần giúp em hồn thành khóa luận Trong q trình nghiên cứu, khơng tránh khỏi thiếu sót hạn chế Kính mong đóng góp ý kiến thầy cô giáo bạn đồng nghiệp để đề tài hoàn thiện Em xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, ngày 05 tháng 05 năm 2010 Sinh viên Lê Thị Duyên LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Những kết số liệu khố luận chưa cơng bố hình thức Tôi xin chịu trách nhiệm cam đoan Hà Nội, ngày 05 tháng 05 năm 2010 Sinh viên Lê Thị Duyên BẢNG KÍ HIỆU VIẾT TẮT TRONG KHÓA LUẬN Học sinh: HS Giáo viên: GV Phương pháp dạy học: PPDH Sách giáo khoa: SGK Thực nghiệm: TN Đối chứng: ĐC MỤC LỤC MỞ ĐẦU trang 1.Lý chọn đề tài 2.Mục đích nghiên cứu 3.Đối tượng, phạm vi nghiên cứu đề tài 4.Nhiệm vụ nghiên cứu đề tài 5.Giả thuyết khoa học 6.Các phương pháp nghiên cứu 7.Cấu trúc khóa luận NỘI DUNG Chương Cơ sở lý luận sở thực tiễn việc vận dụng PPDH phân hóa dạy học mơn Tự nhiên Xã hội lớp 1.1 Cơ sở lí luận 5 1.1.1 Định hướng đổi PPDH Tiểu học 1.1.1.1 Khái niệm phương pháp dạy học 1.1.1.2 Một số định hướng đổi PPDH 1.1.1.3 Một số định hướng để lựa chọn PPDH Tiểu học 1.1.2 Phương pháp dạy học phân hóa 10 1.1.2.1 Lịch sử nghiên cứu PPDH phân hóa 10 1.1.2.2 Khái niệm PPDH phân hóa 12 1.1.2.3 .3 Bản chất PPDH phân hóa 14 1.1.2.4 Ưu, nhược điểm PPDH phân hóa 14 1.1.2.5 Vai trò GV HS việc vận dụng PPDH phân hóa 15 1.1.3 Một số vấn đề môn Tự nhiên Xã hội lớp 16 1.1.4 Vai trò PPDH phân hóa dạy học mơn Tự nhiên 18 Xã hội lớp 1.2 Cơ sở thực tiễn 1.2.1 Hiểu biết GV PPDH phân hóa 1.2.2 Mức độ hiệu sử dụng phương pháp, hình thức dạy học mơn Tự nhiên Xã hội 1.2.3 Mức độ hiệu sử dụng PPDH phân hóa mơn Tự nhiên Xã hội lớp 1.2.4 Những thuận lợi khó khăn việc vận dụng PPDH phân hóa dạy học mơn Tự nhiên Xã hội lớp Chương Vận dụng phương pháp dạy học phân hóa dạy học mơn Tự nhiên Xã hội lớp 2.1 Các nguyên tắc vận dụng PPDH phân hóa mơn Tự nhiên Xã hội lớp 2.2 Quy trình dạy học môn Tự nhiên Xã hội lớp PPDH phân hóa 2.3 Một số mơn Tự nhiên Xã hội dạy học PPDH 2.4 Một số giáo án minh họa cho quy trình dạy học môn Tự nhiên Xã hội lớp PPDH phân hóa 20 21 22 23 26 29 29 32 33 34 Chương Thực nghiệm sư phạm 53 3.1 Mục đích thực nghiệm 53 3.2 Đối tượng, phạm vi thực nghiệm 53 3.3 Nội dung thực nghiệm 53 3.4 Tiêu chí đánh giá hiệu phương pháp, hình thức dạy học 54 3.5 Kết 54 KẾT LUẬN 57 TÀI LIỆU THAM KHẢO 58 MỞ ĐẦU Nhịp độ phát triển khoa học Lí chọn đề tài kĩ thuật, khoa học công nghệ, mặt đời sống xã hội ngày nhanh khiến cho tri thức thu năm học trường trở thành khơng đủ, khơng muốn nói ln sẵn sàng rơi vào tình trạng lạc hậu Con người cần phải học hỏi nhiều tri thức quan trọng biết cách “học suốt đời”, biết thân cần phải học gì, cần phải làm để đạt mục đích việc học Khi xã hội ngày phát triển yêu cầu nguồn nhân lực thay đổi Vì nhà trường khơng thể khơng tính toán để đào tạo người yêu cầu xã hội đặt Các phương pháp dạy học quen thuộc thực hành trước bắt đầu trở nên khơng thích hợp với việc đào tạo người theo tiêu chuẩn “biết đào sâu, biết tìm tòi, khơi nguồn chưa khơi sáng tạo chưa có’’ Việc kiếm tìm phương pháp dạy học tích cực có khả đảm bảo bồi dưỡng tiềm lực sáng tạo người từ tuổi HS người Đồng thời hình thành rèn đặt luyện cho học sinh kĩ thực yêu cầu hành cần thiết cho sống em thiết mối quan hệ với cộng đồng xã hội Vì dục việc dạy học môn Tự nhiên Xã hội Tiểu học coi quan trọng việc dạy mơn Tốn bậc học Tiếng Việt Giáo tảng, giúp trang bị cho học sinh kiến thức bản, ban đầu, sở để học tiếp bậc học sau Trong mơn Tự nhiên Xã hội mơn khoa học có tính tích hợp cao, tổng hợp nhiều ngành khoa học như: Toán học, Hố học,Vật lí học, Sinh học,… Học Tự nhiên Xã hội học sinh có hiểu biết giới tự nhiên, xã hội Để góp phần thực mục tiêu hệ thống giáo dục quốc dân nói chung giáo dục Tiểu học nói riêng, chương trình mơn học Tự nhiên Xã hội đưa yêu cầu, mục tiêu nhằm phát huy tính tích cực, chủ động sáng tạo hoạt động học tập học sinh Học sinh phải có hoạt động học tập phát huy hết tố chất vốn có Điều yêu cầu người giáo viên tổ chức hoạt động học tập cho học sinh cần phải sử dụng phối hợp linh hoạt PPDH có tác dụng phát huy lực, phát huy tích cực, chủ động phát hiện, chiếm lĩnh kiến thức kích thích hứng thú học tập học sinh như: phương pháp làm làm việc theo nhóm, phương pháp phát giải vấn đề, phương pháp trò chơi, PPDH phân hoá coi phương pháp dạy học tích cực Việc sử dụng phương pháp giúp GV khơi dậy phát huy lực vốn có học sinh để giải thực nhiệm vụ học tập, giúp đảm bảo nguyên tắc dạy học sát đối tượng Trên cở sở nghiên cứu đặc điểm chất PPDH phân hoá đặc điểm môn Tự nhiên Xã hội lớp3, nhận thấy việc vận dụng PPDH phân hóa dạy học môn Tự nhiên Xã hội lớp cần thiết có hiệu giáo dục cao Xuất phát từ lí tơi chọn đề tài “Vận dụng phương pháp dạy học phân hố dạy học mơn Tự nhiên Xã hội lớp 3” Mục đích nghiên cứu đề tài Đề tài nghiên cứu đề xuất quy trình dạy học theo phương pháp phân hố để tổ chức cho học sinh học tập môn Tự nhiên Xã hội lớp Qua góp phần đổi PPDH Tiểu học nâng cao chất lượng dạy học môn Tự nhiên Xã hội lớp 3 Đối tƣợng, phạm vi nghiên cứu đề tài 3.1 Đối tƣợng nghiên cứu Quy trình dạy học môn Tự nhiên Xã hội lớp theo PPDH phân hố - Em kể ích lợi loài chim? HS trả lời HS giỏi nhận xét bổ sung - Để HS kể nhiều lợi ích lồi chim GV gợi ý: + Các em có ăn thịt chim khơng? + Gối, chăn, áo ngồi làm bơng làm gì? + Các gia đình có ni chim làm cảnh khơng? + Sự có mặt lồi chim có làm cho giới động vật trở nên đa dạng khơng? - Hỏi: Từ ích lợi lồi chim phải làm để lồi chim tồn phát triển? HS trung bình trả lời HS nhận xét bổ sung HS giỏi kết luận: Vì lồi chim có nhiều ích lợi nên phải bảo vệ lồi chim, khơng săn bắt, lồi chim quý đà điểu, sếu đầu đỏ,… * Nội dung 4: Trò chơi học tập - Tên trò chơi: chim gì? - Hình thức tham gia trò chơi: chia nhóm Mỗi nhóm bao gồm HS khá, giỏi HS yếu, - Luật chơi: Mỗi nhóm tự chọn số loài chim tập thể tiếng kêu lồi chim Nhóm thể tiếng kêu cho nhóm đốn tên chim, nhóm thể cho nhóm đốn Cứ tiếp tục nhóm cuối thể để nhóm đoán - Tổ chức chơi - GV tổng kết trò chơi, tuyên dương HS biết thể tiếng kêu giống thật HS đoán tên nhanh, động viên khích lệ HS yếu, kém, trung bình cố gắng trò chơi Bước 5: Kiểm tra, đánh giá kết học tập HS - Yêu cầu 1: HS nhắc lại đặc điểm loài chim Gọi HS: HS giỏi, HS trung bình trả lời Thông qua câu trả lời HS, GV đánh giá kết học tập đối tượng HS - Yêu cầu 2: Kể tên nơi sống lồi chim hình Mục đích nhằm tìm hiểu hiểu biết HS (hay kiểm tra kinh nghiệm, lực tri thức mà HS có) - kiến thức vượt qua phạm vi bà Chương THỰC NGHIỆM SƢ PHẠM 3.1 Mục đích thực nghiệm Kiểm chứng hiệu thực tế việc dạy học môn Tự nhiên Xã hội lớp phương pháp dạy học phân hóa, qua đánh giá tính đắn giả thuyết khoa học đưa 3.2 Đối tƣợng, phạm vi thực nghiệm Tôi tiến hành thực nghiệm lớp 3A1 trường Tiểu học Xuân Hòa APhúc Yên- tỉnh Vĩnh Phúc Số học sinh thực nghiệm: 29 Để đối chứng lấy 29 học sinh thuộc lớp 3A4 trường Tiểu học Xuân Hòa A - Phúc Yên- Vĩnh Phúc 3.3 Nội dung thực nghiệm 3.3.1 Lựa chọn thực nghiệm Căn vào kế hoạch giảng dạy bậc Tiểu học nội dung chương trình sách giáo khoa Tự nhiên Xã hội lớp 3, chúng tơi chọn thực nghiệm theo tiến trình kế hoạch năm học qui định chương trình thực nghiệm chương trình Tự nhiên Xã hội lớp Bài 53: Chim 3.3.2 Công tác chuẩn bị Việc 1: Kiểm tra trình độ nhận thức học sinh Trước tiến hành thực nghiệm, để nắm mức độ nhận thức học sinh hai nhóm: Nhóm thực nghiệm, nhóm đối chứng chúng tơi tiến hành kiểm tra hình thức làm giấy Đề kiểm tra (phụ lục 2) Qua việc kiểm tra thấy 100% học sinh hai nhóm có hiểu biết định chim Hầu hết em kể hai loài chim trở lên kể tên màu sắc, kích thước lồi chim Như nói tất em có vốn kinh nghiệm chim ỏi Việc 2: Xác định mục tiêu, yêu cầu cần đạt Kiến thức Kĩ Thái độ Việc 3: Chuẩn bị đồ dùng dạy học cần thiết Việc 4: Soạn giáo án, quy trình lên lớp cách thực hoạt động 3.3.3 Tiến hành thực nghiệm Nhóm đối chứng: Dạy học theo giáo án (phụ lục 3) Nhóm đối chứng: dạy học theo hoạt động mục 2.4.4 chương 3.4 Tiêu chí đánh giá hiệu phương pháp, hình thức dạy học Kiến thức: Học sinh biết được: - Sự đa dạng hình dạng, màu sắc, kích thước loài chim - Đặc điểm chung bên lồi chim - Chức lợi ích chim Kỹ năng: - Quan sát, phân tích, nhận xét, mơ tả,…thơng tin lồi chim - Đưa giải pháp thực giải pháp nhằm chăm sóc chim - Phân biệt số lồi chim Thái độ: Có thái độ quý mến bảo vệ loài chim 3.5 Kết Sau tiến hành thực nghiệm hai nhóm (nhóm thực nghiệm, nhóm đối chứng) để xác định mức độ hiệu việc sử dụng phương pháp, hình thức dạy học cách khách quan, tiến hành kiểm tra Đề kiểm tra ( phụ lục 4) Kết thu sau: Điểm Tiêu chí đánh giá Kiến thức Kỹ Giỏi Lớp Số HS Khá % Số HS Trung bình % Số HS % TN 19 65,5 10 34,5 0 ĐC 24,1 12 41,3 10 34,6 TN 15 51,7 10 34,5 13,8 ĐC 24,1 24,1 15 51,8 Từ kiểm tra kết hợp với q trình quan sát tơi thấy: Nhóm đối chứng: - Về kiến thức: quan sát lồi chim số lượng lồi chim khơng nhiều nên hiểu biết loại chim HS Đặc biệt phần tìm hiểu lợi ích loài chim HS thường lựa chọn đáp án quen thuộc, chưa hiểu sâu rộng lợi ích lồi chim Có kiến thức (câu hỏi 2) nhiều em trả lời sai Điều chứng tỏ em không nắm kiến thức Kết kiểm tra cho thấy có 24,1% số HS đạt điểm giỏi, 41,3% số HS đạt số HS trung bình 34,6% - Về kỹ năng: HS nhóm đối chứng kỹ phân tích, quan sát,…để nhận đặc điểm chung lồi chim kém, HS đưa biện pháp để chăm sóc bảo vệ lồi chim, khả phân biệt lồi chim còn thấp: 24,1% số HS có khả phân biệt kỹ chăm sóc lồi chim tốt, 24,1% số HS chăm sóc có tới 51,8% số HS chưa biết cách chăm sóc lồi chim ni nhà Nhóm thực nghiệm: - Về kiến thức: Do tác dụng việc dạy học phân hóa, GV quan tâm sát đến khả HS biệt phối hợp phương pháp để giảng dạy phù hợp với khả HS nên hầu hết em nắm kiến thức Thơng qua kiểm tra có tới 65,5% số HS đạt điểm giỏi; 34,5% số HS đạt điểm khá; 0% HS có điểm trung bình - Về kỹ năng: HS có khả phân biệt lồi chim tốt, biết cách chăm sóc số lồi chim ni nhà, nhiều em trội hẳn lên so với nhóm đối chứng: 51,7% số HS có kỹ phân biệt chăm sóc loại chim tốt; 34,5% HS có 13,8% số HS trung bình Đặc biệt, học tập mơi trường phân hóa nên HS có hướng thú với học tập cao, tích cực tham gia vào hoạt đơng học tập GV hoạt động vừa sức với đối tượng HS mà đảm bảo mục tiêu học Kết luận: Qua thực tế quan sát kiểm tra thấy học lớp phân hóa sơi nổi, HS hứng thú, say mê hoạt động, thể hiểu biết, sáng tạo em có niềm tin vào thân Ngựợc lại nhóm đối chứng HS chưa phát huy sáng tạo, tích cực học Sau thực nghiệm, kết thực nghiệm nói lên hiệu việc vận dụng PPDH phân hóa vào dạy học mơn Tự nhiên Xã hội lớp Như khẳng định tính đắn, thực tế đề tài nghiên cứu KẾT LUẬN Kết luận Nghiên cứu đề tài “Vận dụng phương pháp dạy học phân hóa dạy học môn Tự nhiên Xã hội lớp 3” chúng tơi làm rõ sở lí luận phương pháp dạy học phân hóa, đồng thời tiến hành thực nghiệm vận dụng PPDH phân hóa dạy học mơn Tự nhiên Xã hội lớp trường Tiểu học Xuân Hòa A – Phúc Yên – Vĩnh phúc Qua chúng tơi nhận thấy: Hiểu biết giáo viên PPDH phân hóa hạn chế, chưa hiểu đầy đủ sâu sắc chất phương pháp dạy học PPDH phân hóa có ý nghĩa to lớn với giáo dục, với giáo dục bậc Tiểu học Nếu vận dụng cách nghiêm túc PPDH phân hóa vào dạy mơn Tự nhiên Xã hội lớp đem lại hiệu cao Vì cần đẩy mạnh việc dạy học hoạt động phân hóa nhằm góp phần nâng cao chất lượng dạy học tiểu học Do thời gian nghiên cứu ngắn lực thân hạn chế nên đề tài nghiên cứu tơi nhiều thiếu sót Tơi mong nhận đóng góp ý kiến thầy cô giáo bạn để đề tài hoàn thiện Kiến nghị Cần thường xuyên bồi dưỡng nâng cao lực sư phạm, chuyên môn nghiệp vụ cho GV Đẩy mạnh công đổi phương pháp dạy học Tiểu học Đặc biệt tăng cường vận dụng PPDH phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo HS học tập Đồng hành với đổi PPDH việc sử dụng nhiều phương tiện dạy học đại TÀI LIỆU THAM KHẢO Lê Thu Dinh, Nguyễn Tuyết Nga, Đoàn Trà Mi, Bùi Phương Nga (chủ biên) (2004), Sách giáo khoa Tự nhiên Xã hội, Nxb Giáo dục Lê Thu Dinh, Nguyễn Tuyết Nga, Bùi Phương Nga (chủ biên) (2004), Sách giáo viên Tự nhiên Xã hội, Nxb Giáo dục Nguyễn Thượng Giao (2004), Giáo trình phương pháp dạy học môn Tự nhiên Xã hội, Nxb Đại học Sư phạm Hà Nội Đặng Vũ Hoạt (chủ biên) (1997), Giáo dục học Đại cương I, Nxb Giáo dục Luật giáo dục Việt Nam Lê Văn Trưởng ( chủ biên) (2006), Tự nhiên- Xã hội phương pháp dạy học Tự nhiên- Xã hội Tập 2, Nxb giáo dục Viện ngôn ngữ học (1997), Từ điển tiếng việt, NxB Đà Nẵng Website: http://hanoi.edu PHỤ LỤC Phiếu điều tra Họ tên GV:…………………… Trường:…………………… Xin thầy (cơ) vui lòng cho biết ý kiến vấn đề sau: Điền dấu ( X) vào ô trống thầy (cô) chọn Câu 1: Theo thầy (cơ) phương (PPDH) phân hóa là: tổ chức dạy học học tập học sinh theo lực nhận thức học sinh dựa sở mục tiêu, nội dung học Câu 2: Các thầy (cô) thường sử dụng phương pháp dạy học q trình dạy học mơn Tự nhiên Xã hội mức độ nào? STT Các PPDH Thuyết trình Thảo luận nhóm Dạy học nêu vấn đề Dạy học kiến tạo PPDH trực quan PPDH phân hóa PPDH khác (vui lòng ghi rõ) Thường Thỉnh Hiếm Chưa xuyên thoảng Câu 3: Dạy học phương pháp phân hóa sử dụng để: luyện kĩ Câu 4: Dạy học phương pháp phân hóa sử dụng chủ đề: Câu 5: Những để lựa chọn phương pháp dạy học phân hóa dạy học mơn Tự nhiên Xã hội: Câu 6: Theo thầy cô có cần thiết dạy học mơn Tự nhiên Xã hội lớp phương pháp dạy học phân hóa không? PHỤ LỤC Phiếu tập Điền vào bảng sau: Tên lồi chim Đặc điểm màu sắc, kích thước PHỤ LỤC GIÁO ÁN BÀI 53: CHIM Mục tiêu Sau học, học sinh biết: - Chỉ nói tên phận thể chim quan sát - Giải thích không nên săn bắt, phá tổ chim Đồ dùng dạy học - Các hình sách giáo khoa trang 101, 102 - Sưu tầm tranh ảnh loài chim Hoạt động dạy học Hoạt động 1: Quan sát thảo luận Bước 1: Làm việc theo nhóm - Giáo viên yêu cầu học sinh quan sát hình SGK - Nhóm trưởng điều khiển bạn thảo luận theo gợi ý sau: + Chỉ nói tên phận bên ngồi chim Có nhận xét độ lớn chúng Loài biết bay, biết bơi, chạy nhanh? + Bên ngồi thể chim có gì? Bên thể chúng có xương sống khơng? + Mỏ chim có đặc điểm gì? Bước 2: Làm việc lớp - Đại diện nhóm lên trình bày Các nhóm khác nhận xét bổ sung - Kết thảo luận học sinh cần nêu bật: + Mỗi chim có đầu, mình, quan di chuyển + Bên ngồi chúng bao phủ lớp lông vũ + Mỏ chim cứng + Mỗi chim có hai cánh, hai chân Tuy nhiên, khơng phải lồi chim biết bay - Sau nhóm trình bày xong GV kết luận: Chim lồi động vật có xương sống Tất lồi chim có lơng vũ, có mỏ, hai cánh hai chân Hoạt động 2: Làm việc với tranh ảnh sưu tầm Bước 1: Làm việc theo nhóm - Các nhóm trưởng điều khiển bạn phân loại tranh ảnh lồi chim sưu tầm theo tiêu chí nhóm tự đặt - Cùng thảo luận câu hỏi: Tại không nên săn bắt phá tổ chim? Bước 2: Làm việc lớp - Các nhóm trưng bày sưu tập nhóm trước lớp cử người thuyết minh loài chim sưu tầm - Đại diện nhóm nêu lên lý không săn bắt phá tổ chim Hoạt động 3: Củng cố, dặn dò - GV cho học sinh nêu lại kiến thức - Dặn dò học sinh nhà sưu tầm thêm tranh ảnh loài chim PHỤ LỤC Đề kiểm tra Đánh dấu x vào đáp án Câu 1: Các phận bên loài chim: Câu 2: Chim loại động vật: ả ý sai Câu Hãy kể tên loài chim theo ý sau: - Biết bơi: - Biết nói tiếng người - Chạy nhanh: Câu Chọn ý Lợi ích chim là: ... Vận dụng phương pháp dạy học phân hóa dạy học mơn Tự nhiên Xã hội lớp 2.1 Các nguyên tắc vận dụng PPDH phân hóa mơn Tự nhiên Xã hội lớp 2.2 Quy trình dạy học mơn Tự nhiên Xã hội lớp PPDH phân. .. trình dạy học mơn Tự nhiên Xã hội lớp theo PPDH phân hoá thiết kế số giáo án môn Tự nhiên Xã hội lớp theo PPDH phân hoá Giả thuyết khoa học Nếu vận dụng PPDH phân hoá để dạy môn Tự nhiên Xã hội lớp. .. dạy học môn Tự nhiên Xã hội 1.2 .3 Mức độ hiệu sử dụng PPDH phân hóa mơn Tự nhiên Xã hội lớp 1.2.4 Những thuận lợi khó khăn việc vận dụng PPDH phân hóa dạy học mơn Tự nhiên Xã hội lớp Chương Vận
- Xem thêm -

Xem thêm: Vận dụng phương pháp dạy học phân hoá trong dạy học môn tự nhiên và xã hội lớp 3, Vận dụng phương pháp dạy học phân hoá trong dạy học môn tự nhiên và xã hội lớp 3

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay