KH dai hoi chi doan 2017 2018

3 44 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/05/2018, 10:29

THÀNH ĐỒN HÀ NỘI ĐỒN TNCS HỒ CHÍ MINH ĐỒN TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ GTVT Số: 14 -KH/ĐTN Hà Nội, ngày 08 tháng 02 năm 2017 KẾ HOẠCH Tổ chức Đại hội chi đoàn nhiệm kỳ 2017-2018 Căn Chương trình cơng tác Đồn, phong trào niên năm học 20162017; thực kế hoạch số 01 – KH/ĐTN ngày 03/01/2017 Ban Chấp hành Đồn Trường Đại học Cơng nghệ Giao thông vận tải “Kế hoạch Tổ chức Đại hội đoàn cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đồn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Cơng nghệ GTVT lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2017-2019”, đồng ý Đảng uỷ - Ban Giám hiệu, Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên trường xây dựng Kế hoạch tổ chức Đại hội chi đoàn nhiệm kỳ 2017-2018, cụ thể sau: I MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 1.1 Tổng kết, đánh giá kết cơng tác Đồn phong trào niên nhiệm kỳ vừa qua Đề phương hướng nhiệm vụ hoạt động, công tác bám sát thực tế, đáp ứng yêu cầu nguyện vọng chung đoàn viên chi đoàn gắn liền với nhiệm vụ trị Lớp, Khoa Trường; 1.2 Bầu Ban Chấp hành chi đồn có đủ phẩm chất, lực, nhiệt tình tín nhiệm để lãnh đạo chi đồn nhiệm kỳ tới; 1.3 Các chi đoàn tổ chức đại hội đảm bảo nguyên tắc, Điều lệ Đoàn; đánh giá thực trạng cơng tác Đồn phong trào niên chi đồn; phát huy tính dân chủ, tập trung trí tuệ, đề cao tinh thần trách nhiệm cán bộ, đồn viên q trình đại hội đồng thời tạo phong trào thi đua sôi chi đoàn II ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG Các chi đoàn sinh viên toàn Trường (trừ lớp sinh viên năm cuối, chuẩn bị tốt nghiệp trường) III THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM 3.1 Thời gian: Đại hội chi đoàn tổ chức thời gian 01 buổi (nên tổ chức đại hội vào thứ Bảy Chủ nhật) Thời hạn hoàn thành: trước ngày 31/3/2017 3.2 Địa điểm: Các chi đoàn chủ động đăng ký liên hệ địa điểm, phòng học thơng qua Tổ quản lý giảng đường – Phòng Hành quản trị IV TỔ CHỨC THỰC HIỆN 4.1 Ban Chấp hành Đoàn trường thành lập Tổ công tác đại hội (gọi tắt Tổ công tác) Tổ cơng tác có nhiệm vụ trực tiếp đơn đốc, đạo triển khai thực kế hoạch; phối hợp Ban Chấp hành Liên chi đoàn, chi đoàn, GVCN-CVHT hướng dẫn, giúp đỡ chi đoàn tổ chức đại hội; lựa chọn chi đoàn tiêu biểu để tổ chức đại hội mẫu - Tổ công tác gồm 09 thành viên có tên đấy: TT Họ tên (Điện thoại) Lê Văn Kiên (0961.246.555) Phạm Ngọc Trường (0984.826.232) Trịnh Minh Hoàng (0976.317.016) Nguyễn Hữu May (0974.481.598) Đỗ Hữu Tuấn (0985.127.394) Chức danh Phó Bí thư; Chủ nhiệm UBKT Phó Bí thư UV Ban Thường vụ UV Ban Chấp hành UV Ban Chấp hành Nhiệm vụ Tổ trưởng; phụ trách chung Phụ trách chi đoàn thuộc CSĐT Vĩnh Phúc Phụ trách chi đoàn thuộc CSĐT Thái Nguyên Phụ trách chi đồn thuộc khoa Cơng trình Phụ trách chi đồn thuộc khoa Cơ khí, TTCN Cơ khí Phụ trách chi đoàn thuộc khoa KTVT Phụ trách chi đoàn thuộc khoa CNTT Lê Thị Liễu UV Ban Chấp hành (0932.233.462) Lã Quang Trung UV Ban Chấp hành (0987.496.586) Hoàng Thế Phương UV Ban Chấp hành Thư ký (0966.73.00.00) 4.2 Ban Chấp hành liên chi đoàn chi đoàn CB-GV-CNV chủ động phối hợp Tổ cơng tác phân cơng cán Đồn CB-GV-CNV chi đồn theo dõi, đơn đốc, hướng dẫn, giúp đỡ chi đồn làm cơng tác chuẩn bị tổ chức đại hội cách nghiêm túc 4.3 Ban Chấp hành chi đoàn lớp sinh viên vào điều kiện thực tế, chủ động báo cáo xin ý kiến GVCN-CVHT Ban Chấp hành Liên chi đoàn cấp để xây dựng nội dung, văn bản, kịch chi tiết, hoàn thiện hồ sơ đại hội (tham khảo tài liệu cổng TTĐT http://utt.edu.vn/doanthanhnien), liên hệ địa điểm, chuẩn bị sở vật chất triển khai tổ chức đại hội./ Nơi nhận: - Thành đoàn HN (để b/c); - Đảng uỷ, Ban Giám hiệu (để b/c); - Lãnh đạo CSĐT, Phòng, Khoa, TT, Bộ mơn, GVCN-CVHT (để p/h); - Ban Chấp hành LCĐ, CĐ (để t/h); - Như Mục IV (để t/h); - Lưu VPĐ TM BAN CHẤP HÀNH BÍ THƯ Cao Cơng Ánh * Hồ sơ đại hội gồm: - Kế hoạch tổ chức ĐH, - Kịch ĐH chi đoàn (chi tiết), - Báo cáo tổng kết phương hướng hoạt động Đoàn phong trào niên nhiệm kỳ - Mẫu phiếu bầu, - Mẫu trích ngang BCH chi đồn - Mẫu biên bầu cử - Mẫu nghị ĐH chi đồn, - Hướng dẫn trang trí (Kèm theo) ... trách chi đoàn thuộc CSĐT Vĩnh Phúc Phụ trách chi đoàn thuộc CSĐT Thái Nguyên Phụ trách chi đồn thuộc khoa Cơng trình Phụ trách chi đồn thuộc khoa Cơ kh , TTCN Cơ kh Phụ trách chi đoàn thuộc khoa... trực tiếp đôn đốc, đạo triển khai thực kế hoạch; phối hợp Ban Chấp hành Liên chi đoàn, chi đoàn, GVCN-CVHT hướng dẫn, giúp đỡ chi đoàn tổ chức đại hội; lựa chọn chi đoàn tiêu biểu để tổ chức... (0966.73.00.00) 4.2 Ban Chấp hành liên chi đoàn chi đoàn CB-GV-CNV chủ động phối hợp Tổ cơng tác phân cơng cán Đồn CB-GV-CNV chi đồn theo dõi, đơn đốc, hướng dẫn, giúp đỡ chi đồn làm cơng tác chuẩn bị
- Xem thêm -

Xem thêm: KH dai hoi chi doan 2017 2018, KH dai hoi chi doan 2017 2018

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay