Thiết kế bài giảng sử dụng phương pháp gần đúng để giải các bài toán trong cơ học lượng tử

70 15 0
  • Loading ...
1/70 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/05/2018, 10:25

... ˆ  ˆ0  Wˆ Trong phương trình ˆ  E phải giải cách xác, Wˆ n nhỏ so với toán tử lượng ˆ0 Sau ta xét số toán học lượng tử vận dụng lý thuyết nhiễu loạn Bài tập vận dụng 2.1 Bài tập Hạt chuyển... tắc tính độ 1.5 Kết luận Ta thấy việc sử dụng lý thuyết nhiễu loạn toán học lượng tử hữu ích Tuy nhiên, khơng phải tốn học lượng tử ta áp dụng lý thuyết nhiễu loạn Điều kiện để áp dụng lý thuyết... Đối với hệ phức tạp nói chung phương trình (1.1) khơng cho nghiệm xác Bởi ta phải sử dụng phương pháp gần để giải phương trình cho hàm riêng giá trị riêng toán tử ˆ Dựa vào nghiệm xác hệ lý
- Xem thêm -

Xem thêm: Thiết kế bài giảng sử dụng phương pháp gần đúng để giải các bài toán trong cơ học lượng tử, Thiết kế bài giảng sử dụng phương pháp gần đúng để giải các bài toán trong cơ học lượng tử, CHƯƠNG I. LÝ THUYẾT NHIỄU LOẠN, Bài tập vận dụng, Cơ sở lý thuyết, TÀI LIỆU THAM KHẢO

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay