2 quan tri nguon ngan luc (2)

4 27 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/05/2018, 10:06

Câu 1: Trình bày khái niệm, vai trò ý nghĩa Quản trị nguồn nhân lực Câu 2: Trình bày giải thích chức Quản trị nguồn nhân lực Câu 3: Vẽ sơ đồ cấu tổ chức theo chức Phòng nhân lực Câu 4: Trình bày giải thích vai trò Phòng nhân lực Câu 5: Trình bày giải thích xu hướng phát triển Quản trị nguồn nhân lực Câu 6: Trình bày thơng tin thông báo tuyển dụng cho ví dụ cụ thể Câu 7: Trình bày cấu trúc buổi phóng vấn Tuyển dụng Câu 8: Trình bày giải thích mục tiêu hệ thống tiền lương Câu 9: Trình bày giải thích yếu tố ảnh hưởng đến tiền lương Câu 10: Trình bày giải thích hình thức trả lường ĐÁP ÁN CÁC CÂU HỎI: Câu 1: Trình bày khái niệm, vai trò ý nghĩa Quản trị nguồn nhân lực Khái niệm Quản trị nguồn nhân lực:Quản trị nguồn nhân lực hệ thống triết lý, sách hoạt động chức thu hút, đào tạo - phát triển trì người tổ chức nhằm đạt kết tối ưu cho tổ chức lần nhân viên Vai trò Quản trị nguồn nhân lực: Quản trị nhân lực đóng vai trò trung tâm việc thành lập tổ chức giúp cho tổ chức tồn phát triển thị trường Tầm quan trọng QTNL tổ chức xuất phát từ vai trò quan trọng người Con người yếu tố cấu thành nên tổ chức, vận hành tổ chức định thành bại tổ chức Nguồn nhân lực nguồn lực thiếu tổ chức nên QTNL lĩnh vực quan trọng quản lý tổ chức Mặt khác, quảnnguồn lực khác khơng có hiệu tổ chức không quản lý tốt nguồn nhân lực, suy đến hoạt động quản lý thực người Ý nghĩa Quản trị nguồn nhân lực:Quản trị nguồn nhân lực nghiên cứu vấn đề quản trị người tổ chức tầm vi mơ có hai mục tiêu bản: -Sử dụng có hiệu nguồn nhân lực nhằm tăng suất lao động nâng cao tính hiệu tổ chức -Đáp ứng nhu cầu ngày cao nhân viên, tạo điều kiện cho nhân viên phát huy tối đa lực cá nhân, kích thích động viên nơi làm việc trung thành, tận tâm với Doanh nghiệp Câu 2: Trình bày giải thích chức Quản trị nguồn nhân lực Các hoạt động liên quan đến quản trị nhân lực đa dạng thay đổi tổ chức khác Tuy nhiên phân chia hoạt động chủ yếu quản trị nhân lực theo ba nhóm chức chủ yếu sau đây: 1.Nhóm chức thu hút nguồn nhân lực:Nhóm chức trọng vấn đề đảm bảo có đủ số lượng nhân viên với phẩm chất phù hợp cho cơng việc doanh nghiệp Để tuyển người cho việc, trước hết doanh nghiệp phải vào kế hoạch sản xuất, kinh doanh thực trạng sử dụng nhân viên doanh nghiệp nhằm xác định công việc cần tuyển thêm người Nhóm chức tuyển dụng thường có hoạt động: Hoạch định nguồn nhân lực, phân tích cơng việc, vấn, trắc nghiệm, thu thập, lưu giữ xử lý thông tin nguồn nhân lực doanh nghiệp Nhóm chức đào tạo & phát triển:Nhóm chức trọng việc nâng cao lực nhân viên, đảm bảo cho nhân viên doanh nghiệp có kỹ năng, trình độ lành nghề cần thiết để hồn thành tốt cơng việc giao tạo điều kiện cho nhân viên phát triển tối đa lực cá nhân Nhóm chức đào tạo, phát triển thường thực hoạt động như: hướng nghiệp, huấn luyện, đào tạo kỹ thực hành cho công nhân; bồi dưỡng nâng cao trình độ lành nghề cập nhật kiến thức quản lý, kỹ thuật công nghệ cho cán quản lý cán chun mơn nghiệp vụ Nhóm chức trì nguồn nhân lực:Nhóm chức trọng đến việc trì sử dụng có hiệu nguồn nhân lực doanh nghiệp Nhóm chức gồm hai chức nhỏ kích thích, động viên nhân viên trì, phát triển mối quan hệ lao động tốt đẹp doanh nghiệp Câu 3: Vẽ sơ đồ cấu tổ chức theo chức Phòng nhân lực Trưởng phòng nguồn nhân lực trực tiếp quản lý theo chức Tuyển dụng – chức Đào tạo & phát triển – chức Tiền lương – chức Quan hệ lao động – chức Hành chuyên viên, nhân viên nguồn nhân lực phận chức Trưởng phòng nhân lực Đào tạo & Phát Tiền lương triển-Định hướng -Đánh giá thành tích nghề nghiệp cơng tác -Đào tạo & huấn -Quản trị tiền lương luyện nhân viên -Khen thưởng kỷ luật -Bồi dưỡng nâng cao trình độ cho lãnh đạo cán Câu 4: Trình bày giải thích vai trò Phòng nhân lực chun mơn Tuyển dụng - Phân tích cơng việc -Hoạch định nguồn nhân lực -Trắc nghiệm - Phỏng vấn Quan hệ lao động - Hợp đồng lao động - Thoả ước lao động -Giải khiếu tố -An toàn lao động - Y tế - Văn hoá giao tiếp Văn thư hành -Văn thư -Lưu giữ hồ sơ, tài liệu -Chính sách: đề ra, đảm bảo thực thi sách tồn tổ chức sách lương bổng, sách đào tạo, có khả giải khó khăn cố vấn: cho cấp quản trị khác -Dịch vụ: cung cấp dịch vụ tuyển dụng, đào tạo cho phận khác -Kiểm tra: giám sát phận khác thực sách, chương trình nhân Câu 5: Trình bày giải thích xu hướng phát triển Quản trị nguồn nhân lực nay? Có bốn xu hướng lớn lĩnh vực chức quản trị nhân lực, cách tiếp cận chiến lược, tồn cầu hóa hoạt động quản trị nhân lực, trì tính chất nhân văn hành vi tổ chức, cần thiết định chuẩn, đo lường đánh giá hiệu nguồn nhân lực.1 Tiếp cận chiến lược:Các tổ chức kinh doanh sử dụng nguồn lực sẵn có để cạnh tranh với cơng ty khác Đó nguồn lực vật lý (như nhà xưởng, thiết bị, công nghệ), lợi tổ chức (như cấu trúc, hệ thống liên kết) nguồn nhân lực Nguồn nhân lực phân bổ kết hợp để tạo lập lợi cạnh tranh cho công ty.Nguồn nhân lực có mối liên hệ trực tiếp gián tiếp đến tất trình tổ chức giữ vai trò quan trọng việc tạo lập trì lợi cạnh tranh cho tổ chức Để tạo nên hiệu tối đa, chức quản trị nguồn nhân lực cần tích hợp với tất trình chiến lược tổ chức Điều có nghĩa vấn đề liên quan đến người cần xem xét cẩn thận định tổ chức Hơn nhiều nghiên cứu chứng tỏ rằng, tích hợp chiến lược, hoạt động nguồn nhân lực trở nên tác động mạnh mẽ, hiệu lên yếu tố đầu nguồn nhân lực (doanh số suất) hiệu tài ngắn dài hạn.Quan điểm lĩnh vực chủ yếu quản trị nguồn nhân lực không hoạch định nguồn nhân lực, phân tích thiết kế cơng việc, đảm bảo nguồn nhân lực, tạo dựng thành tích trì nguồn nhân lực mà kết hợp yếu tố với mục tiêu chiến lược tổ chức Trong tổ chức nào, thách thức đặt quản trị tương tác, ảnh hưởng lẫn nguồn lực, có nguồn nhân lực nhằm tạo lập trì lợi cạnh tranh Tính chất quốc tế hố quản trị nhân lực:Những ảnh hưởng q trình tồn cầu hóa kinh tế hội nhập diễn giới trở thành lực lượng tác động chủ yếu đến trình kinh doanh quản trị nguồn nhân lực Ngày ngày nhiều công ty hoạt động lĩnh vực có mối quan hệ với khách hàng đối tác nước ngoài, nhân viên có nhiều hội làm việc mơi trường tương tác với nước ngồi, có đồng nghiệp họ Do đó, vấn đề đặt hoạt động quản trị nhân lực tổ chức phải phù hợp với xu hướng tồn cầu hóa Duy trì hành vi chuẩn mực:Các nhà quản trị phải có trách nhiệm bảo vệ lợi ích cho hoạt động kinh doanh chủ sở hữu Tuy nhiên thập niên gần đây, thực tiễn chứng tỏ lợi nhuận mục tiêu kinh doanh, nhà quản trị cơng ty phải có trách nhiệm thể hành vi phù hợp với lợi ích giới hữu quan mà chủ sở hữu phận Các giới hữu quan công ty gồm khách hàng, công chúng nơi doanh nghiệp hoạt động, nhân viên chí yếu tố mơi trường.Vai trò đặc biệt quản trị viên nguồn nhân lực đảm bảo tổ chức xử tốt chuẩn mực nhân viên mình, nhân viên xử tốt với nhau, với công ty với khách hàng Một số lý thuyết chuẩn mực xác định trách nhiệm mà người có bổn phận với tổ chức người khác Đó trách nhiệm:-Khơng tước bỏ quyền người quyền tự ngơn luận giao thiệp.-Khơng làm hại người khác.-Nói thật.-Giữ lời hứa.-Xử đẹp với người không phân biệt đối xử Chức quản trị nguồn nhân lực bảo vệ cho tổ chức tránh khỏi nhân viên phi chuẩn mực tiềm Định chuẩn đánh giá kết quản trị nhân lực:Định chuẩn (benchmarking) nguồn nhân lực trình so sánh hoạt động nguồn nhân lực tổ chức với tổ chức khác, kể đối thủ cạnh tranh phương thức để nhận diện cách thức tạo lập lợi cạnh tranh Định chuẩn phương pháp qua quản trị viên nguồn nhân lực tìm kiếm phương án cách thức thực hành tốt so sánh chi phí liên quan đến tuyển chọn, đào tạo thưởng cho nhân viên với lợi ích thu ảnh hưởng Hiệu quản trị nhân lực doanh nghiệp thường thể qua tiêu: suất lao động, giá trị gia tăng bình quân đầu người, chi phí lao động, mức độ sử dụng quỹ thời gian lao động, hiệu sử dụng công suất máy móc, thiết bị tai nạn lao động, tỷ lệ nghỉ việc nhân viên, mức độ vắng mặt, ý thức thực kỷ luật lao động,… Câu 6: Trình bày thông tin thông báo tuyển dụng Giới thiệu vắn tắt cơng ty…2.Vị trí tuyển dụng…3.Mơ tả cơng việc vị trí cần tuyển… 4.Tiêu chuẩn ứng viên…5Chế độ lương bổng…6.Yêu cầu hồ sơ…7.Hạn nộp, hình thức, địa điểm nộp hồ sơ… Câu 7: Trình bày cấu trúc buổi phóng vấn Tuyển dụng Câu 8: Trình bày giải thích mục tiêu hệ thống tiền lương Câu 9: Trình bày giải thích yếu tố ảnh hưởng đến tiền lương Yếu tố từ bên Thị trường sức lao động: - Sự thay đổi cấu đội ngũ lao Sự khác biệt trả lương theo vùng địa lý - Cung cầu sức lao động động Các quy định luật pháp Chính phủ - Các định chế giáo dục - Điều kiện kinh tế tỷ lệ lao động Các mong đợi xã hội, phong tục, tập đào tạo thất nghiệp thị trường quán Các tổ chức công đoàn Yếu tố thuộc tổ chức, doanh nghiệp Tổ chức, doanh nghiệp thuộc Quy mô doanh nghiệp - Cơ cấu hỗn hợp tiền lương phúc lợi ngành lĩnh vực sản xuất Trình độ trang bị kỹ thuật - Các mối quan hệ cơng việc sẵn có kinh doanh Quan điểm, triết lý doanh - Các sách, thực tiến, thủ tục trả lương Doanh nghiệp có tổ chức nghiệp - Nhân viên làm việc đầy đủ hay phần cơng đồn hay khơng - Doanh nghiệp đặt mức lương thờigian Lợi nhuận khả trả hay theo mức lương thị Tầm quan trọng công việc doanh lương trường nghiệp Kỹ năng: - u cầu lao động trí óc - Mức độ phức tạp công việc - Các phẩm chất cá nhân cần thiết - Khả định, đánh giá - Kỹ quản trị - Các kiến thức giáo dục, đào tạo cần thiết cho công việc - Các kỹ xã hội - Khả hòa đồng với người khác - Khả thực công việc chi tiết - Khả thực công việc đơn điệu Yếu tố thuộc công việc - Sự khéo léo tay chân - Tính chất phụ thuộc, chu đáo – chất lượng - Khả sáng tạo công việc - Khả bẩm sinh - Vật liệu, dụng cụ, tài sản - Tính linh hoạt/ tháo vát - Chính sách doanh nghiệp - Kinh nghiệm trước - Đầy đủ thông tin Trách nhiệm vấn đề: Cố gắng”- Yêu cầu thể lực - Tiền bạc, khen thưởng tài chính, - u cầu trí óc cam kết trung thành - Quan tâm đến điều chi tiết - Ra định - Áp lực cơng việc - Kiểm sốt Lãnh đạo người khác - Những yêu cầu cần quan tâm khác - Kết tài Điều kiện làm việc - Quan hệ với cộng đồng, khách - Điều kiện công việc hàng đối tượng khác - Các rủi ro khó tránh Yếu tố thuộc cá nhân Thực cơng việc, Sự ưu thích cá nhân: - Thời gian làm việc suất - Thích thú cơng việc - Mức độ đều, đơn điệu Kinh nghiệm - Thích vị trí xã hội, tên gọi, điều kiện - Ưu thích làm việc, du lịch thành Thâm niên đòi hỏi phố Khả thăng tiến - Mức độ an toàn trả lương Câu 10: Trình bày giải thích hình thức trả lường Hiện có hai hình thức trả công bản: trả theo sản phẩm trả theo thời gian Việc lựa chọn hình thức cho có hiệu phụ thuộc vào điều kiện tính chất lao động cụ thể nơi, khu vực sản xuất Hình thức trả cơng theo thời gian:Theo hình thức này, tiền lương người cơng nhân nhận vào mức lương phù hợp với cấp bậc thời gian thực tế làm việc họ Cơng thức:TCtgi = Li x Ttt Trong :TCtgi : tiền công nhận công nhân bậc i làm theo lương thời gianL i : mức lương công nhân bậc i (theo giờ, ngày, tháng)Ttt : thời gian làm việc thực tế công nhân (giờ, ngày tháng)Trong trả công, trả công theo xác nhất, đòi hỏi phải thống kê xác số làm việc xác cơng nhân, trả cơng theo ngày xác trả cơng theo tháng xác Thực tế nay, nhiều quan, doanh nghiệp công nhân trả theo ngày thực tế làm việc, cán quản lý trả cố định hàng tháng, thế, chưa khuyến khích cơng nhân sử dụng thời gian tốt ngày, cán quản lý sử dụng tốt thời gian tháng.Ưu điểm hệ thống dễ hiểu, dễ quản lý, tạo điều kiện cho người quản lý cơng nhân tính tốn tiền cơng cách dễ dàng Các mức thời gian sử dụng ghi chép số lượng sản phẩm sản xuất thực tế cá nhân để nhằm mục đích kiểm tra, khơng dùng để tính tốn trực tiếp lượng tiền cơng Một hạn chế hình thức trả cơng theo thời gian khơng khuyến khích cơng nhân sử dụng có hiệu thời gian làm việc thời gian làm việc kéo dài tiền lương cao Vì thế, bên cạnh áp dụng chế độ trả công theo thời gian giản đơn người ta thường kết hợp với thưởng để khuyến khích cơng nhân Hình thức trả cơng theo sản phẩm:Với mục tiêu khuyến khích tăng suất lao động, người lao động trả cơng theo số lượng đơn vị sản phẩm mà họ sản xuất ra.Trong hình thức này, tiền công người lao động phụ thuộc trực tiếp vào số lượng đơn vị sản phẩm sản xuất đảm bảo chất lượng đơn giá trả công cho đơn vị sản phẩm Công thức:TCsp = ĐG x Qtt Trong đó:TCsp: Tiền cơng nhận công nhân theo lương sản phẩm ĐG: Đơn giá sản phẩm Qtt: Số lượng sản phẩm thực tế Đơn giá sản phẩm số tiền quy định để trả cho công nhân làm sản phẩm đảm bảo chất lượng Đơn giá sản phẩm khác với chi phí tiền lương cho đơn vị sản phẩm khác với giá đơn vị sản phẩm Công thức tính đơn sau: ĐG = L /Qđm ĐG = L x Tđm Trong đó:L: Mức lương cấp bậc công việc Qđm: Mức sản lượng Tđm: Mức thời gian Các mức lao động thể khối lượng sản phẩm mà người lao động cần sản xuất đơn vị thời gian (hay lượng thời gian phép hao phí cho đơn vị sản phẩm) với nhịp độ làm việc bình thường thường xác định phương pháp nghiên cứu thời gian (chụp ảnh ngày làm việc bấm thời gian làm việc) nghiên cứu chuyển động Ưu điểm trả cơng theo sản phẩm có tác dụng khuyến khích tài người lao động, thúc đẩy họ nâng cao suất lao động, đặc biệt người có mong muốn nâng cao thu nhập, lượng tiền cơng mà họ nhận phụ thuộc trực tiếp vào lượng sản phẩm họ Việc tính tốn tiền cơng đơn giản giải thích dễ dàng người lao động Tuy nhiên, trả cơng theo sản phẩm dẫn đến tình trạng người lao động quan tâm đến đảm bảo chất lượng sản phẩm, tiết kiệm nguyên vật liệu sử dụng hợp lý máy móc, thiết bị Nhiều trường hợp người lao động không muốn làm cơng việc đòi hỏi trình độ lành nghề cao khó vượt mức lao động Trong ngừng việc lý phía doanh nghiệp như: dây chuyền bị ngừng trệ, thiếu nguyên vật liệu nguyên liệu khơng đảm bảo chất lượng, máy móc thiết bị hỏng, điện v.v người lao động hưởng tiền công theo thời gian lượng tiền với mức tiền cơng sản phẩm trung bình mà đáng họ kiếm khoảng thời gian Do nhược điểm nên tiền cơng theo sản phẩm phù hợp với công việc mà dây chuyền sản xuất đảm bảo liên tục, cơng việc định mức được, có tính lặp lặp lại khơng đòi hỏi trình độ lành nghề cao, suất lao động phụ thuộc chủ yếu vào nổ lực người lao động việc tăng suất không gây ảnh hưởng lớn tới chất lượng sản phẩm ...Câu 5: Trình bày giải thích xu hướng phát tri n Quản trị nguồn nhân lực nay? Có bốn xu hướng lớn lĩnh vực chức quản trị nhân lực, cách tiếp... vực sản xuất Trình độ trang bị kỹ thuật - Các mối quan hệ công việc sẵn có kinh doanh Quan điểm, tri t lý doanh - Các sách, thực tiến, thủ tục trả lương Doanh nghiệp có tổ chức nghiệp - Nhân viên
- Xem thêm -

Xem thêm: 2 quan tri nguon ngan luc (2), 2 quan tri nguon ngan luc (2)

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay