Khóa luận tốt nghiệp: Hoàn thiện công tác thẩm định dự án đầu tư tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam Chi nhánh Thanh Xuân

85 24 0
  • Loading ...
1/85 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/05/2018, 08:50

Trên đây là những tìm hiểu của em về công tác thẩm định dự án đầu tư tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam Chi nhánh Thanh Xuân. Sau khi nghiên cứu tìm hiều thực trạng thẩm định dự án đầu tư tại Chi nhánh, em đã mạnh dạn đưa ra một số giải pháp và kiến nghị với hy vọng có thể giải quyết những hạn chế còn tồn tại, từ đó góp phần hoàn thiện công tác thẩm định tài chính dự án đầu tư tại Chi nhánh Ngân hàng Công thương Thanh Xuân. Do thời gian cũng như kiến thức thu thập còn hạn chế nên trong quá trình thực hiện không tránh khỏi những sai sót, khiếm khuyết cần khắc phục. Em rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến chỉ bảo của các thầy cô, các anh chị công tác Phòng khách hàng số 1 của Chi nhánh để giúp cho luận văn tốt nghiệp của em được hoàn thiện hơn.Một lần nữa, em xin chân thành cảm ơn Th.S Trần Thị Mai Hoa đã tận tình hướng dẫn, chỉ bảo cho em trong quá trình viết chuyên đề thực tập, đồng thời em cũng xin gửi lời cảm ơn đến Ban lãnh đạo Chi nhánh Ngân hàng Công thương Thanh Xuân, đặc biệt là các anh chị công tác tại Phòng khách hàng số 1 đã tạo mọi điều kiện giúp đỡ em trong thời gian thực tập tại Chi nhánh.Em xin chân thành cảm ơn Chuyên đề thực tập tốt nghiệp CHƯƠNG TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH THANH XUÂN 1.1.GIỚI THIỆU CHUNG VỀ NGÂN HÀNG 1.1.1 Quá trình hình thành phát triển Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) thành lập từ năm 1988 sau tách từ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Trải qua 20 năm xây dựng phát triển, vượt qua nhiều khó khăn thử thách, tích luỹ nhiều kinh nghiệm, đến đạt nhiều thành tựu, kết bật, xây dựng Ngân hàng lớn mạnh đa với mạng lưới kinh doanh phân bố rộng khắp hầu hết tỉnh thành phố nước bao gồm 01 Trụ sở chính, 03 Sở giao dịch, 150 Chi nhánh, 700 phòng giao dịch, điểm giao dịch VietinBank sở hữu 03 Công ty trực thuộc, kinh doanh lĩnh vực: chứng khốn, th mua tài quản lý khai thác tài sản; liên doanh sáng lập ngân hàng INDOVINA Công ty Bảo hiểm Châu Á – Ngân Hàng Cơng Thương; góp vốn Cơng ty hoạt động lĩnh vực khác Ngoài Ngân hàng Cơng Thương Việt Nam thiết lập quan hệ đại lý với 800 ngân hàng, định chế tài 90 quốc gia vùng lãnh thổ tồn giới Ngân hàng TMCP Cơng thương Việt Nam - Chi nhánh Thanh Xuân thành viên đại gia đình Ngân hàng Cơng thương Việt Nam, thành lập từ ngày 01/04/1997 sở phòng giao dịch Thượng Đình trực thuộc Ngân hàng Cơng thương Đống Đa theo định số 17/HĐQT - QĐ ngày 08/03/1997 Sau năm thành lập đến ngày 01/03/1999 Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam Chi nhánh Thanh Xuân tách khỏi Ngân hàng Công thương Đống Đa theo định số 1/HĐQT - NHCT ngày 20/02/1999 Chủ tịch HĐQT - Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam Chi nhánh Thanh Xn thuộc Ngân hàng Cơng thương Việt Nam có trụ sở tại: Khu Nội phường Nhân Chính – Quận Thanh Xuân - TP Hà Nội, đơn vị thành viên hạch tốn phụ Đồn Cơng Nam Đầu tư 48E Chuyên đề thực tập tốt nghiệp thuộc Ngân hàng Cơng thương Việt Nam, Chi nhánh loại I có doanh số hoạt động lớn hệ thống Ngân hàng Công thương địa bàn thành phố Hà Nội Kể từ thành lập đổi mới, Chi nhánh phải đương đầu với kinh tế thị trường sôi động cạnh tranh với hàng trăm Ngân hàng Thương mại, Tổ chức tín dụng nước Chi nhánh Ngân hàng nước hoạt động địa bàn Hà Nội Chi nhánh Ngân hàng Công thương Thanh Xn có bề dày nhiều năm thành tích liên tục phát triển toàn diện rộng lớn qui mô hoạt động, tổ chức máy mạng lưới, hoạt động kinh doanh không ngừng mở rộng ngày có uy tín, nhiều bạn hàng đánh giá cao, kết hoạt động kinh doanh Chi nhánh góp phần vào nghiệp phát triển kinh tế xã hội đất nước 1.1.2 Cơ cấu tổ chức Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Thanh Xuân Hiện nay, Chi nhánh Ngân hàng Cơng thương Thanh Xn có: Giám đốc, phó giám đốc, 10 phòng ban, phòng giao dịch với 230 cán công nhân viên hoạt động tất phòng ban Trong có 11 thạc sĩ, gần 200 người có trình độ đại học cao đẳng Điều thể phát triển nguồn nhân lực chi nhánh, góp phần nâng cao hiệu làm việc tồn cơng ty Ta thấy máy tổ chức Chi nhánh Ngân hàng Công thương Thanh Xuân qua sơ đồ sau: Đồn Cơng Nam Đầu tư 48E Chun đề thực tập tốt nghiệp Hình 1: Sơ đồ cấu tổ chức Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Thanh Xuân Giám đốc Phó Giám đốc Phó Giám đốc Tổ thẻ Phòng khách hàng Phòng khách hàng P Kế P Tiền tệ tốn giao kho quỹ dịch Phó Giám đốc Các phòng ban chức P Tổ chức hành P Kiểm P sốt nội KH cá nhân Phó Giám đốc Các Phòng giao dịch P Tổng hợp P QLRR nợ 1.1.3 Chức nhiệm vụ phòng ban • Phòng khách hàng số (Doanh nghiệp lớn) - Là phòng nghiệp vụ trực tiếp giao dịch với khách hàng Doanh nghiệp lớn, để khai thác vốn VNĐ ngoại tệ; Xử lý nghiệp vụ liên quan đến cho vay, quản lý sản phẩm cho vay phù hợp với chế độ, thể lệ hành hướng dẫn Ngân hàng Công Thương Việt Nam Trực tiếp quảng cáo, tiếp thị, giới thiệu bán sản phẩm dịch vụ ngân hàng cho khách hàng doanh nghiệp - Khai thác nguồn vốn đồng Việt Nam ngoại tệ từ khách hàng Doanh nghiệp lớn Đồn Cơng Nam Đầu tư 48E P Tin điện toán Chuyên đề thực tập tốt nghiệp - Thẩm định xác định giới hạn tín dụng (bao gồm: cho vay, tài trợ thương mại, bảo lãnh) cho khách hàng doanh nghiệp phạm vi ủy quyền Chi nhánh, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; Quản lý hạn mức đưa theo khách hàng - Quản lý khoản vay cho vay, bảo lãnh; Quản lý tài sản đảm bảo - Báo cáo, phân tích tổng hợp kế hoạch theo khách hàng, nhóm khách hàng theo sản phẩm dịch vụ • Phòng khách hàng số (Doanh nghiệp vừa nhỏ) - Là phòng nghiệp vụ trực tiếp giao dịch với khách hàng Doanh nghiệp vừa nhỏ, khách hàng cá nhân để khai thác vốn VNĐ ngoại tệ; Xử lý nghiệp vụ liên quan đến cho vay, quản lý sản phẩm cho vay phù hợp với chế độ, thể lệ hành Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn Ngân hàng Công thương Việt Nam - Khai thác nguồn vốn đồng Việt Nam ngoại tệ từ khách hàng Doanh nghiệp vừa nhỏ - Nắm cập nhật phân tích tồn diện thơng tin khách hàng theo qui định - Quản lý khoản vay cho vay, bảo lãnh; Quản lý tài sản đảm bảo - Phân tích hoạt động kinh tế, khả tài khách hàng vay vốn xin bảo lãnh để phục vụ cơng tác cho vay, bảo lãnh có hiệu - Báo cáo, phân tích tổng hợp kế hoạch theo khách hàng, nhóm khách hàng theo sản phẩm dịch vụ - Theo dõi việc lập dự phòng rủi ro theo qui định • Phòng khách hàng cá nhân - Là phòng nghiệp vụ trực tiếp giao dịch với khách hàng cá nhân để huy động vốn VNĐ ngoại tệ; Xử lý nghiệp vụ liên quan đến cho vay; Quản lý sản phẩm cho vay phù hợp với chế độ, thể lệ hành Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn Ngân hàng Công thương Việt Nam; Quản lý hoạt động Quỹ tiết kiệm, Điểm giao dịch - Khai thác nguồn vốn đồng Việt Nam ngoại tệ từ khách hàng cá nhân - Thẩm định tính tốn hạn mức tín dụng cho 01 khách hàng phạm vi ủy quyền Quản lý hạn mức đưa theo khách hàng - Quản lý khoản vay cho vay, bảo lãnh; Quản lý tài sản đảm bảo Đồn Cơng Nam Đầu tư 48E Chuyên đề thực tập tốt nghiệp - Phân tích hoạt động kinh tế, khả tài khách hàng vay vốn, xin bảo lãnh để phục vụ cơng tác cho vay, bảo lãnh có hiệu - Điều hành quản lý lao động, tài sản, tiền vốn huy động Quĩ tiết kiệm, Điểm giao dịch - Kiểm tra giám sát hoạt động Quỹ tiết kiệm, Điểm giao dịch • Phòng quản lý rủi ro nợ - Cơng tác quản lý tín dụng  Tham mưu đề suất sách, biện pháp phát triển nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng  Quản lý, giám sát, phân tích đánh giả rủi ro tiềm ẩn danh mục tín dụng  Nghiên cứu, đề suất lãnh đạo phê duyệt hạn mức , cấu giới hạn tín dụng cho nhóm khách hàng  Giám sát phân loại nợ, trích lập dự phòng rủi ro, tổng hợp kết phân loại nợ  Thu thập quản lý thông tin tín dụng, báo cáo cơng tác tín dụng, chất lượng tín dụng chi nhánh  Xử lý nợ xấu - Cơng tác quản lý rủi ro tín dụng  Đề xuất giải pháp quản lý rủi ro tín dụng  Phối hợp hỗ trợ phòng quan hệ khách hàng để pháp xử lý khoản nợ có vấn đề  Chịu trách nhiệm hệ thống quản lý rủi ro chi nhánh - Quản lý rủi ro tác nghiệp - Phòng chống rửa tiền - Quản lý hệ thống chất lượng ISO • Phòng kế tốn giao dịch - Là phòng nghiệp vụ thực giao dịch trực tiếp với khách hàng, tổ chức hạch toán kế toán theo qui định nhà nước Ngân hàng Công Thương Việt Nam Quản lý hệ thống giao dịch máy, quản lý quỹ tiền mặt ngày, thực nhiệm vụ tư vấn cho khách hàng sử dụng sản phẩm Ngân hàng - Quản lý hệ thống giao dịch máy: Thực mở đóng giao dịch Chi nhánh hàng ngày; Nhận liệu/tham số từ Ngân hàng Công Thương Việt Nam; Thiết lập thông số đầu ngày để thực khơng thực giao dịch Đồn Công Nam Đầu tư 48E Chuyên đề thực tập tốt nghiệp - Thực công tác liên quan đến toán bù trừ, toán điện tử liên hàng, lập phân tích cuối ngày giao dịch viên Chi nhánh, làm báo cáo theo qui định - Thực chức kiểm soát giao dịch ngồi quầy theo thẩm quyền, kiểm sốt lưu trữ chứng từ, tổng hợp liệt kê giao dịch ngày, đối chiếu lập in báo cáo, đóng nhật ký theo qui định - Phân tích đánh giá kết hoạt động kinh doanh Chi nhánh để trình Ban lãnh đạo Chi nhánh • Phòng Tổng hợp: - Phòng tổng hợp Phòng nghiệp vụ tham mưu cho Giám đốc Chi nhánh dự kiến kế hoạch kinh doanh, tổng hợp, phân tích đánh giá tình hình hoạt động kinh doanh, thực báo cáo hoạt động hàng năm Chi nhánh - Tư vấn cho khách hàng sản phẩm dịch vụ Ngân hàng, tư vấn đầu tư, tư vấn dịch vụ thẻ, tư vấn dịch vụ bảo hiểm Hướng dẫn khách hàng tới giao dịch Chi nhánh sử dụng sản phẩm dịch vụ Ngân hàng - Thực cơng tác tiếp thị, sách khách hàng - Dự kiến kế hoạch kinh doanh, phân tích đánh giá tổng hợp báo cáo tình hình hoạt động kết kinh doanh Chi nhánh - Làm cơng tác thi đua Chi nhánh • Phòng Tổ chức-Hành - Phòng tổ chức hành phòng nghiệp vụ thực công tác tổ chức cán đào tạo Chi nhánh Thực công tác quản trị văn phòng phục vụ hoạt động kinh doanh, cơng tác bảo vệ, an ninh an tồn Chi nhánh - Thực sách cán tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiệm y tế - Thực quản lý lao động, tuyển dụng lao động, điều động, xếp cán phù hợp với lực, trình độ yêu cầu nhiệm vụ kinh doanh - Thực bồi dưỡng, quy hoạch cán lãnh đạo Chi nhánh - Xây dựng kế hoạch tổ chức đào tạo nâng cao trình độ mặt cho cán bộ, nhân viên Chi nhánh Đồn Cơng Nam Đầu tư 48E Chuyên đề thực tập tốt nghiệp • Phòng tiền tệ kho quỹ - Phòng tiền tệ kho quỹ phòng nghiệp vụ quản lý an toàn kho quỹ, quản lý quỹ tiền mặt, ứng thu tiền cho Quỹ tiết kiệm, Điểm giao dịch quầy, thu chi tiền mặt cho doanh nghiệp có thu, chi tiền mặt lớn - Quản lý an toàn kho quỹ (an toàn tiền mặt VND & Ngoại tệ, thẻ trắng, thẻ tiết kiệm, giấy tờ có giá, hồ sơ tài sản chấp ) - Thực ứng tiền thu tiền cho quỹ tiết kiệm, điểm giao dịch ngồi quầy ATM theo ủy quyền kịp thời xác, chế độ qui định - Thu, chi tiền mặt giao dịch có giá trị lớn - Phối hợp với phòng kế tốn giao dịch (trong quầy), Tổ chức Hành thực điều chuyển tiền Quỹ tiết kiệm, Điểm giao dịch, Phòng giao dịch, máy rút tiền tự động (ATM) an toàn, chế độ sở đáp ứng đầy đủ kịp thời nhu cầu chi Chi nhánh • Phòng thơng tin điện tốn - Thực cơng tác trì hệ thống, bảo trì máy ATM, bảo dưỡng máy tính đảm bảo thơng suốt hoạt động hệ thống mạng, máy tính Chi nhánh - Thực quản lý mặt công nghệ kỹ thuật toàn hệ thống mạng thông tin Chi nhánh theo thẩm quyền giao - Bảo trì bảo dưỡng máy tính đảm bảo thơng suốt hoạt động hệ thống mạng, máy tính Chi nhánh - Thực triển khai hệ thống, chương trình phần mềm mới, phiên - Thao tác vận hành chương trình phần mềm hệ thống thơng tin phân hệ điện tốn để phối hợp xử lý kỹ thuật phát sinh Chi nhánh • Phòng kiểm sốt nội bộ: Hoạt động phòng kiểm sốt nộ hồn tồn độc lập bao trùm tồn Hoạt động Phòng kiểm sốt nới rộng chi nhánh hay Sở khác, đảm bảo khách quan đến mức có thể, vươn lên xây dựng chế an toàn cho toàn hệ thống Ngân hàng Cơng thương Đồn Cơng Nam Đầu tư 48E Chuyên đề thực tập tốt nghiệp 1.2 HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH THANH XUÂN 1.2.1 Hoạt động huy động vốn • Các hình thức huy động vốn mà Chi nhánh Ngân hàng Công thương Thanh Xuân áp dụng: - Mở tài khoản nhận tiền gửi, tiền gửi không kỳ hạn có kỳ hạn (ngắn, trung, dài hạn) tổ chức cá nhân nước VNĐ ngoại tệ (được Ngân hàng nhà nước cho phép) - Phát hành kỳ phiếu, trái phiếu - Rút tiền tự động, tốn hóa đơn: tiền điện, nước, điện thoại, nộp thuế máy ATM, thẻ rút tiền mặt - Gửi tiền nơi, rút tiền nhiều nơi điểm giao dịch nhanh chóng, xác, an toàn Tiếp nhận vốn uỷ thác đầu tư phát triển tổ chức cá nhân ngồi nước • Cơng tác huy động vốn tiền đề thực nghiệp vụ Ngân hàng tảng bước suốt trình kinh doanh Ngân hàng Chính nên Chi nhánh Ngân hàng Cơng thương Thanh Xn ln cải tiến mở rộng hình thức huy động vốn cách linh hoạt theo xu hướng chung thị trường tích cực đổi phong cách phục vụ để khai thác có hiệu nguồn vốn địa bàn phục vụ cho nhu cầu phát triển kinh tế Bảng 1.1: Kết hoạt động huy động vốn Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Thanh Xuân Đơn vị: Triệu đồng Chỉ tiêu 2004 2005 2006 2007 2008 Tổng nguồn vốn huy động vay Trong 2.915.000 3.155.000 3.581.000 3.714.000 4.151.000 Tiền gửi dân cư 932.456 1.182.000 1.363.000 1.352.000 Tiền gửi tổ chức kinh tế 410.501 615.116 687.000 769.000 Nguồn vốn vay 1.572.043 1.357.884 1.531.000 1.568.000 (Nguồn: Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh qua năm) 1.368.956 1.159.757 1.623.000 Cũng giống Ngân hàng thương mại khác, Chi nhánh Ngân hàng Đồn Cơng Nam Đầu tư 48E Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Công thương Thanh Xuân trọng đến công tác huy động vốn nguồn vốn yếu tố quan trọng định tồn kết hoạt động kinh doanh Vì vậy, Chi nhánh ln trọng đến quy mô, cấu chất lượng nguồn vốn Công tác huy động vốn Chi nhánh quan tâm triển khai nhiều biện pháp, từ việc thực tốt công tác tuyên truyền quảng bá, áp dụng hợp lý sách khách hàng, thực áp dụng sách lãi suất phù hợp, khai thác, phát triển, mở rộng kênh huy động vốn Với hoạt động, kết phản ánh cụ thể bảng số liệu trên: Tổng nguồn vốn huy động vay Chi nhánh liên tục tăng năm qua, từ 2.915 tỷ đồng năm 2004, vốn huy động vay Ngân hàng tăng gấp 1.27 lần, đạt 3.714 tỷ đồng đồng năm 2007 đến năm 2008 4.151 tỷ đồng, tăng 1.42 lần so với năm 2004 Trong đó, huy động ngoại tệ quy đổi năm 2005 đạt 366 tỷ đồng, tăng 13% so với kỳ năm trước 100,3% so với kế hoạch năm 2005; năm 2006 đạt 546 tỷ đồng, tăng 50% so với kỳ năm trước 120% so với kế hoạch năm 2006 1.2.2 Hoạt động đầu tư cho vay Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Thanh Xuân Bảng 1.2: Hoạt động đầu tư cho vay Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Thanh Xuân Đơn vị: Triệu đồng Chỉ tiêu 2004 2005 2006 2007 2008 Tổng dư nợ đầu tư cho vay 1.316.000 1.687.000 1.355.000 1.482.000 1.303.392 Doanh số cho vay Doanh số thu nợ 1.821.000 1.667.000 1.555.000 1.177.000 2.046.000 2.264.000 2.010.000 1.875.000 1.298.998 Tổng dư nợ cho vay kinh tế 1.295.000 1.678.000 1.341.000 1.476.000 1.815.000 (Nguồn: Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh qua năm) • Về cấu đầu tư: Đồn Cơng Nam Đầu tư 48E 10 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Bảng 1.3: Cơ cấu đầu tư Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Thanh Xuân Đơn vị: triệu đồng Chỉ tiêu 2004 2005 2006 2007 2008 Cho vay trung dài hạn 655.000 970.000 947.000 895.360 921.369 Cho vay ngắn hạn 640.000 708.000 394.000 580.000 397.368 Cho vay KHCN 3.500 5.000 31.000 67.000 73.700 Cho vay DNNN 1.056.720 1.256.822 938.700 1.254.600 1.379.400 ( Nguồn: Báo cáo kết kinh doanh qua năm ) Tổng khoản đầu tư cho vay Chi nhánh Ngân hàng Công thương Thanh Xn ln mức cao, nhìn chung năm sau phát triển năm trước Riêng năm 2006 1.355 tỷ đồng 80,4% so với kỳ năm 2005, tổng dư nợ cho vay kinh tế 1.341 tỷ đồng 80% so với năm 2005 năm 2007 tăng lên 1.482 tỷ đồng 109.4%, tổng dư nợ cho vay kinh tế đạt 1.476 tỷ đồng 110 % so với kỳ năm trước Tuy có tăng lên tổng dư nợ cho vay kinh tế Doanh số cho vay Doanh số thu nợ Chi nhánh năm gần lên xuống thất thường Nếu Doanh số cho vay năm 2005 đạt 1.555 tỷ đồng đến 2006 2.046 tỷ đồng, tăng 491 tỷ đồng, đến năm 2007 giảm 36 tỷ đồng, 2.010 tỷ đồng Doanh số thu nợ năm 2006 đạt 2.264 tỷ đồng năm 2007 đạt 1.875 tỷ đồng 82.8% so với năm 2006 1.2.3 Một số hoạt động khác Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam -Chi nhánh Thanh Xuân : • Hoạt động kinh doanh đối ngoại tài trợ thương mại Bảng 1.4: Hoạt động kinh doanh đối ngoại – Tài trợ thương mại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Thanh Xuân Chỉ tiêu Đơn vị 2004 2005 2006 2007 Doanh số mua bán ngoại tệ Triệu USD 64,4 73 177 102 Số dư bảo lãnh phát hành Tỷ VNĐ 107 52 111,6 Thu lãi mua bán ngoại tệ Triệu đồng 860 460 324 278 ( Nguồn: Báo cáo hoạt động kinh doanh qua năm ) Doanh số mua bán ngoại tệ liên tục tăng qua năm Việc chi trả kiều hối, tốn Western Union xác, an tồn vào ổn định Đến Đồn Cơng Nam Đầu tư 48E Chuyên đề thực tập tốt nghiệp 71 - Hoàn thiện quy trình thẩm định dự án để nâng cao hiệu làm việc cán tín dụng - Thẩm định dự án đầu tư mà thẩm định tài dự án phải đứng quan điểm người cho vay để xem xét tính khả thi, hiệu dự án, nhận thức rõ lợi ích Ngân hàng gắn bó với lợi ích chủ dự án - Công tác thẩm định không diễn lần mà thường xuyên giai đoạn trình vay vốn thẩm định phải tiến hành với tất dự án xin vay vốn - Thẩm định dự án phải trọng phù hợp với định hướng phát triển hoạt động cho vay Chi nhánh - Thẩm định dự án phải đóng vai trò định việc đồng ý hay khơng đồng ý cho khách hàng vay vốn 3.1.1 Công tác huy động vốn - Đây hoạt động quang trọng Chi nhánh Ngân hàng Công thương Thanh Xuân Cần đẩy mạnh khai thác, tăng trưởng nguồn vốn theo hướng đa dạng hóa nguồn vốn Chủ động tìm kiếm khách hàng có tiềm nguồn vốn, cấu lại kỳ hạn lãi suất, tận dụng hội thị trường để giảm chi phí huy động vốn, đảm bảo đạt vượt tiêu kế hoạch - Phát triển sản phẩm với hỗ trợ chương trình khuyến có trọng điểm, đồng thời tích cực quảng bá sản phẩm dịch vụ tới tầng lớp dân cư Đổi cải tiến chất lượng dịch vụ, thủ tục giao dịch phong cách phục vụ Nâng cao tinh thần, tác phong trách nhiệm phận giao dịch chuyên nghiệp tạo ấn tượng với khách hàng 3.1.2 Cơng tác tín dụng đầu tư - Tiếp cận triển khai mở rộng hoạt động tín dụng nhằm vào khách hàng có tình hình sản xuất kinh doanh ổn định, phát triển, tài lành mạnh, dự án thuộc lĩnh vực có lợi cạnh tranh để xây dựng cấu tín dụng có khả sinh lời cao Chủ động gặp gỡ, làm việc với Tổng công ty, tập đồn lớn để đẩy mạnh tín dụng lĩnh vực Nhà nước khuyến khích Đồn Cơng Nam Đầu tư 48E Chuyên đề thực tập tốt nghiệp 72 - Tập trung phân tích đánh giá thực trạng khách hàng trọng số nhóm khách hàng đặc thù để đề xuất định hướng chiến lược đầu tư, huy động vốn phát triển sản phẩm dịch vụ cụ thể - Chủ động rà soát lại danh khách hàng có, đánh giá thực lực tài chính, khả chịu đựng rủi ro triển vọng kinh doanh khách hàng để có định hướng xác định lại tín dụng phù hợp với khách hàng 3.1.3 Chất lượng nguồn nhân lực Thực thường xuyên, có kết cơng tác quy hoạch, đánh giá cán bộ, phân công công việc phù hợp với lực trình độ cán Tăng cường đào tạo đào tạo lại cho cán bộ, đào tạo kỹ năng, nâng cao nghiệp vụ, áp dụng hình thức đào tạo cán phù hợp gắn vơi phát triển nghiệp vụ; xây dựng đội ngũ cán có phẩm chất trị, đạo đức nghề nghiệp, ý thức tổ chức kỹ lựât tinh thần trách nhiệm cao, có đủ lĩnh trình độ chun mơn để hồn thành tốt cơng việc đảm nhiệm, quan tâm bồi dưỡng cán chủ chốt, tuyển dụng thêm nhiều cán có chất lượng cao Triển khai thực Nội quy lao động mới, cẩm nang Văn hóa Doanh nghiệp Nhân hàng Cơng thương Việt Nam tồn Chi nhánh Xây dựng phong cách văn hóa kinh doanh, lề lối làm việc kỹ cương, đề cao nguyên tắc, kỷ luật, kỷ cương quản trị điều hành; xác định rõ trách nhiệm cán quản trị hệ thống, có sách chế độ thưởng phạt nghiêm minh 3.2 Một số kiến nghị đề xuất nhằm hoàn thiện công tác thẩm định dự án đầu tư Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Thanh Xuân 3.2.1 Đối với Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Thanh Xuân 3.2.1.1 Về nội dung thẩm định dự án đầu tư • Thẩm định tổng mức vốn đầu tư phương án nguồn vốn Thiết lập mối quan hệ ngân hàng với quan chuyên xây dựng để có chuyên viên đưa cố vấn cho cơng tác tính tốn, dự tốn tổng Đồn Cơng Nam Đầu tư 48E Chun đề thực tập tốt nghiệp 73 mức vốn đầu tư tổ chức khóa học nâng cao trình độ Cán tín dụng việc liệt kê tính tốn nội dung thuộc tổng mức vốn đầu tư • Thẩm định doanh thu chi phí dự án - Đây số liệu quan trọng việc xác định dòng tiền dự án Sự xác số liệu phụ thuộc vào việc phân tích thị trường đầu vào, đầu sản phẩm, dịch vụ dự án phân tích khía cạnh kỹ thuật dự án Đặc biệt chi phí sản xuất, chi phí quản lý doanh nghiệp, lãi vay vốn lưu động, Ngân hàng chấp nhận cách tính tốn Doanh nghiệp mà cần phải có tính tốn lại, so sánh với dự án tương tự, cần tham khảo định mức kỹ thuật ngành nghề kinh doanh, dựa vào quy định Bộ tài chính, quan chủ quản doanh nghiệp thị trường - Việc tính tốn doanh thu chi phí dự án khơng xác hạn chế chất lượng thẩm định khía cạnh thị trường Các yếu tố chịu ảnh hưởng nhiều lạm phát, tỷ giá cần xem xét, đánh giá yếu tố để đưa việc tính tốn sát với thực tế Doanh thu, chi phí dự án xây dựng dựa hợp đồng đầu ra, đầu vào chủ đầu tư cung cấp, Ngân hàng cần phải thẩm định khách hàng Doanh nghiệp Cán tín dụng cần phải tìm hiểu thông tin sản phẩm lưu hành thị trường, khả cạnh tranh sản phẩm dự án, dự kiến giá bán sản phẩm nào, nhu cầu tiêu thụ…Vì Ngân hàng cần trọng đến công tác dự báo thị trường tương lai • Thẩm định tiêu phản ánh hiệu tài dự án Hiện nay, chi nhánh Ngân hàng Công thương Thanh Xuân, việc xác định hiệu tài dự án đầu tư chủ yếu dựa vào nhóm tiêu NPV, IRR, thời gian hoàn vốn T Đây tiêu dừng lại chưa đủ Bởi tiêu đánh giá hiệu tài dự án phong phú đa dạng theo nhóm tiêu khác Vì cần có văn hướng dẫn nội dung thẩm định tiêu hiệu tài dự án cách đầy đủ , chi tiết Tùy theo giai đoạn khác nhau, biến động thị trường khác để mở rộng nội dung thẩm định tiêu tài cách linh hoạt Trong q trình Đồn Công Nam Đầu tư 48E Chuyên đề thực tập tốt nghiệp 74 thẩm định tài dự án đầu tư cán tín dụng đưa thêm vào tiêu số doanh lợi PI, tiêu lợi ích – chi phí B/C, điểm hồ vốn BEP, hệ số hoàn vốn RR để hỗ trợ tiêu Bởi lẽ, tiêu có ưu nhược điểm riêng Ưu điểm tiêu dùng để khắc phục nhược điểm tiêu Do vận dụng cách linh hoạt tổng hợp tiêu giúp kết thẩm định mang tính xác thuyết phục cao 3.2.1.2 Cán thực công tác thẩm định dự án đầu tư Con người nhân tố trung tâm, động lực cho hoạt động Vì thế, muốn có thay đổi chất vấn đề cần tác động đến yếu tố người Chi nhánh Ngân hàng Công thương Thanh Xuân cần coi trọng, quan tâm đến công tác bồi dưỡng nâng cao lực cán Ngân hàng Trong thẩm định dự án, lực Cán tín dụng định đến thành cơng, đến hiệu cho vay Ngân hàng Vì Chi nhánh cần có cán tín dụng giỏi chun môn, vững vàng lập trường tư tưởng để đảm bảo chất lượng công tác thẩm định ngày tốt Chi nhánh Ngân hàng Cơng thương Thanh Xn có nhiều cán tín dụng trẻ, nhiệt huyết, trình độ chuyên môn cao tuổi đời tuổi nghề trẻ dẫn đến kinh nghiệm thực tế nhiều lĩnh vực thẩm định ít, ảnh hưởng lớn đến kết thẩm định Chi nhánh Vì cần có khóa học buổi truyền đạt kinh nghiệm từ Cán tín dụng có kinh nghiệm việc thu thập thông tin thị trường, dự báo xu phát triển ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh mà ngân hàng cho vay theo dự án, giúp tính xác tiêu hiệu tài cải thiện khơng phải dựa nhiều vào thông tin chiều khách hàng cung cấp Các dự án đầu tư xây dựng chiếm tỷ lệ cao dự án vay vốn Chi nhánh Ngân hàng Công thương Thanh Xuân đa số cán tín dụng ngân hàng tốt nghiệp trường thuộc khối ngành kinh tế việc thẩm định kỹ thuật dự án khó khăn Ngân hàng nên tuyển dụng thuê thêm chuyên gia lĩnh vực để công tác thẩm định tài chsinh thẩm định dự án đầu tư xác 3.2.1.3 Cơng tác thu thập xử lý thơng tin Đồn Cơng Nam Đầu tư 48E Chuyên đề thực tập tốt nghiệp 75 Trong thẩm định dự án đầu tư thơng tin đóng vai trò quan trọng đến chất lượng cơng tác thẩm định Thơng tin xác kịp thời giúp cho hiệu thẩm định cao hơn, hạn chế rủi ro xảy Vì việc xây dựng củng cố hệ thống, phát triển hệ thống thông tin bảo đảm cung cấp xác kịp thời phục vụ cơng tác thẩm định yêu cầu thiết ngân hàng: + Thông tin kinh tế xã hội: Là chủ trương sách phát triển Đảng, nhà nước xã hội Một số nội dung mà cán thẩm định cần nắm bắt cụ thể quy định đấu thầu, quy định quy hoạch kiến trúc xây dựng, quy định tài loại hình doanh nghiệp, quy định khấu hao tài sản cố định + Các thông tin tài ngân hàng: Đây thơng tin quan trọng, liên quan trực tiếp tới chất lượng cơng tác thẩm định dự án đầu tư nói chung thẩm định tài dự án đầu tư nói riêng ngân hàng Thơng tin số lượng doanh nghiệp sản suất sản phẩm loại hay tương đồng với sản phẩm dự án thị trường; mức cung thực tế dự án; mức cầu sản phẩm loại năm trước Các thông tin giá cả, dự báo thị trường nước quốc tế; kim nhạch xuất khẩu; quy hoạch kế hoạch đâu tư, hướng phát triển Nhà nước Các thơng tin thu thập nhiều nguồn mà từ internet nguồn dễ dàng quan nhất, bên cạnh từ báo chí, khảo sát thị trường, hơ sơ xin vay vốn doanh nghiệp Một nguồn khác từ khách hàng hay đối tác kinh doanh doanh nghiệp, từ ngân hàng giao dịch làm việc với doanh nghiệp trước Để có thơng tin xác từ nguồn ngân hàng cần phải: + Đảm bảo bí mật thơng tin +Xây dựng hoàn thiện hệ thống thu thập, xử lý thông tin thị trường, khách hàng Nắm bắt nhu cầu vốn thời kỳ để diều chỉnh lãi suất cho vay vốn Đồn Cơng Nam Đầu tư 48E Chuyên đề thực tập tốt nghiệp 76 + Hồn thiện hệ thống cung cấp thơng tin báo cáo nội đảm bảo đầy đủ, thông suốt làm sở cho việc cung cấp thông tin cho công tác thẩm định dự án đầu tư nhanh chóng, hiệu 3.2.1.4 Công nghệ trang thiết bị phục vụ cho cơng tác thẩm định Trình độ cơng nghệ ngân hàng công nghệ thẩm định khu vực giới phát triển Chính với mục tiêu hội nhập với khu vực giới, việc nâng cao chất lượng, giảm thời gian thẩm định dự án hiệu hoạt động Chi nhánh cần trọng trang bị đổi đại hóa cơng nghệ sở vật chất phục vụ cho Ngân hàng Ngân hàng có chiến lược đầu tư, đổi hệ thống trang thiết bị, sử dụng chương trình phần mềm hiệu quản lí thẩm định dự án làm tăng khả xử lí thơng số đầu vào đầu dự án, làm giảm việc xử lí số liệu tay, ứng dụng phần mềm vi tính đại làm tăng khả phân tích, đánh giá dự án sở định hợp lí Chi nhánh cần thường xuyên mở lớp đào tạo cán tin học, công nghệ, tạo điều kiện cho cán Ngân hàng có khả với chuyên gia lĩnh vực cơng nghệ Ngân hàng tìm kiếm, nghiên cứu, phát triển cơng nghệ phù hợp với 3.2.1.5 Cơng tác tổ chức hoạt động thẩm định dự án đầu tư vay vốn Hiện nay, Chi nhánh Ngân hàng Cơng thương Thanh Xn sử dụng mơ hình tổ chức theo dạng kết hợp phòng khách hàng kiêm ln chức phòng thẩm định Với cách tổ chức mơ có hạn chế định phân tích Vì thế, việc thực phân tách hai phận thẩm định tín dụng thành hai phòng chun biệt giải pháp hữu ích vì: - Hoạt động thẩm định lúc chun mơn hóa nên hiệu thẩm định tăng lên - Thời gian để thực việc thẩm định rút ngắn công việc chun mơn hố Thời gian thẩm định rút ngắn giúp cho cơng tác Đồn Cơng Nam Đầu tư 48E Chuyên đề thực tập tốt nghiệp 77 Ngân hàng diễn liên tục, nhanh chóng, với số lượng khách hàng giải hồ sơ nhiều hơn, giúp giảm áp lực công việc cho cán tín dụng thời gian chờ đợi khách hàng Vì Chi nhánh ngày nâng cao uy tín thị trường 3.2.2 Đối với Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Cần thường xuyên tra, kiểm tra, theo dõi hoạt động Chi nhánh để kịp thời hướng dẫn hoạt động yêu cầu Ngân hàng Công thương đề đồng thời kịp thời phát sai phạm để giải nhanh chóng tránh tổn thất cho Ngân hàng - Xây dựng chiến lược phát triển đảm bảo công hoạt động Chi nhánh đảm bảo tính thi đua cạnh tranh Chi nhánh với nhằm nâng cao hiệu thẩm định dự án - Xây dựng, ban hành văn quy định hướng dẫn chi tiết quy trình cho vay theo dự án để nâng cao hoạt động Chi nhánh Ngân hàng Công thương Thanh Xuân chi nhánh khác hệ thống Ngân hàng Công thương 3.2.3 Đối với quan Nhà nước Bộ nghành liên quan Môi trường kinh tế xã hội ổn định tiền đề cho hoạt động đầu tư Hệ thống sách Đảng, Nhà nước ảnh hưởng tới tất lĩnh vực, ngành Ngân hàng – Tài - Đầu tư, lĩnh vực nhạy cảm với thay đổi dù nhỏ môi trưòng kinh tế vĩ mơ Với vai trò quản lý điều tiết kinh tễ vĩ mô, Nhà nước tác động đến cơng tác thẩm định dự án đầu tư Ngân hàng thông qua: - Công bố quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế, phát triển nghành, vùng, địa phương để Ngân hàng có sở lập kế hoạch tín dụng trung dài hạn, thẩm định dự án cho có hiệu quả, tránh việc đầu tư sai hướng Ngân hàng Thương Mại Nhà nước Bộ cần xây dựng chi tiết kế hoạch đầu tư hợp lý, tránh dàn trãi Một sách kinh tế ổn định góp phần khuyến khích thành phần kinh tế khác đầu tư vốn, góp phần giúp Ngân hàng mở rộng hoạt động Đồn Cơng Nam Đầu tư 48E Chuyên đề thực tập tốt nghiệp 78 - Trong lĩnh vực đầu tư, tín dụng Ngân hàng, Nhà nước cần ban hành thống đồng hệ thống pháp luật, tiếp tục đổi sách theo nguyên tắc thị trường, nâng cao tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm Ngân hàng - Nhà nước cần quy định rõ ràng trách nhiệm bên liên quan thẩm định dự án đầu tư, văn quy định phối hợp trách nhiệm bên việc thực dự án, cần tạo chế gắn kết hiệu dự án vơi ý kiến thẩm định - Đề nghị Bộ, ngành cần phối hợp chặt chẽ công tác thẩm định phê duyệt dự án đầu tư Nâng cao chất lượng kiểm tra với hoạt động thẩm định dự án Ngân hàng để có biện pháp phòng ngừa rủi ro hợp lý 3.2.4 Đối với ngân hàng Nhà nước Sau Pháp lệnh ngân hàng năm 1990, hệ thống ngân hàng Việt Nam phân thành cấp: Ngân hàng Nhà nước & Hệ thống ngân hàng thương mại Ngân hàng Nhà nước có vai trò người hướng dẫn điều tiết vĩ mơ hoạt động ngân hàng Hoạt động tín dụng mà có cơng tác thẩm định hoạt động theo sách quy định Ngân hàng Nhà nước, để làm tốt cơng tác thẩm định, nâng cao chất lượng thẩm định dự án đầu tư Ngân hàng Nhà nước phải có số trách nhiệm sau: 3.2.4.1 Củng cố hệ thống thông tin cung cấp thông tin Bên cạnh thông tin thân ngân hàng có được, Ngân hàng Nhà nước cung cấp thêm cho ngân hàng thông tin khách hàng qua trung tâm phòng ngừa rủi ro Ngân hàng Nhà nước như: lịch sử doanh nghiệp, ngành nghề kinh doanh, biến động doanh nghiệp sát nhập, giải thể, dư nợ ngân hàng khác mối quan hệ với ngân hàng khác Từ ngân hàng có thơng tin chi tiết tổng thể khách hàng Vì Ngân hàng Nhà nước cần thu thập thường xuyên thông tin doanh nghiệp, khách hàng doanh nghiệp lớn để cung cấp thông tin cho ngân hàng thương mại hồn cảnh cần thiết Bên cạnh Ngân hàng Nhà nước thường xuyên kiểm tra, kiểm soát chế độ cung cấp thông tin khách hàng ngân hàng theo quy chế tổ Đồn Cơng Nam Đầu tư 48E Chuyên đề thực tập tốt nghiệp 79 chức hoạt động thơng tin tín dụng Thống đốc ngân hàng Nhà nước ban hành Ngân hàng Nhà nước cần đạo ngân hàng cập nhật thông tin có biến động khách hàng 3.2.4.2 Xây dựng hệ thống văn bản, chế độ thẩm định dự án ổn định Ngân hàng Nhà nước đóng vai trò người hướng dẫn ngân hàng, ngân hàng ngân hàng Đối với công tác thẩm định dự án, Ngân hàng Nhà nước có nhiệm vụ xác lập mơi trường pháp lý bao gồm văn quy chế hướng dẫn nghiệp vụ chi tiết, đồng thời xem xét sách lãi suất, tỷ giá hối đối để ngày hồn thiện sách Hệ thống văn chế độ thẩm định dự án mà Ngân hàng Nhà nước ban hành có ảnh hưởng đến quy trình thẩm định chất lượng cơng tác Vì thời gian tới mà số lượng dự án đầu tư ngày lớn yêu cầu đặt cho Ngân hàng Nhà nước hoàn thiện văn bản, chế độ thẩm định Điều giúp trình thẩm định ngân hàng nhanh, hiệu quả, xác phục vụ kịp thời cho q trình cơng nghiệp hố, đại hố đất nước 3.2.5 Với chủ đầu tư Phòng khách hàng Cán tín dụng tiếp nhận hồ sơ xin vay vốn khách hàng sử dụng phần lớn thông tin khách hàng cung cấp làm nguồn thơng tin cơng tác thẩm định Do đó, để nâng cao hiệu cơng tác thẩm định dự án đầu tư Ngân hàng giải hồ sơ nhanh chóng đem lại thuận lợi cho chủ đầu tư, phải có phối hợp tích cực từ hai phía + Chủ đầu tư nên trọng vào chất lượng công tác lập dự án đầu tư xin vay vốn thông qua việc nghiên cứu tất khía cạnh có dự án, có dự án có tính khả thi độ an tồn cao, giúp Cán tín dụng Ngân hàng dễ dàng công tác thẩm định sau + Chủ đầu tư nên tự giác thực chế độ kế toán, kiểm toán chung theo quy định Bộ Tài chính, cung cấp số liệu cho Ngân hàng cách xác đầy đủ Đồn Cơng Nam Đầu tư 48E Chuyên đề thực tập tốt nghiệp 80 + Trên thực tế, với mục đích vay vốn Ngân hàng, chủ đầu tư cung cấp thơng tin sai lệch, điều làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến công tác thẩm định dự án đầu tư, làm nhiều thời gian chi phí cho hai phía cuối ảnh hưởng đến kết hoạt động uy tín chủ đầu tư Ngân hàng Vì thế, chủ đầu tư cần cung cấp thơng tin xác, đầy đủ kịp thời + Chủ đầu tư có trách nhiệm sử dụng vốn vay Ngân hàng với mục đích nêu hợp đồng vay vốn, có trách nhiệm thực nghĩa vụ toán thực theo kế hoạch trả nợ xây dựng gửi cho ngân hàng Đồn Cơng Nam Đầu tư 48E Chun đề thực tập tốt nghiệp 81 KẾT LUẬN Trên tìm hiểu em cơng tác thẩm định dự án đầu tư Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Thanh Xuân Sau nghiên cứu tìm hiều thực trạng thẩm định dự án đầu tư Chi nhánh, em mạnh dạn đưa số giải pháp kiến nghị với hy vọng giải hạn chế tồn tại, từ góp phần hồn thiện cơng tác thẩm định tài dự án đầu tư Chi nhánh Ngân hàng Công thương Thanh Xuân Do thời gian kiến thức thu thập hạn chế nên q trình thực khơng tránh khỏi sai sót, khiếm khuyết cần khắc phục Em mong nhận đóng góp ý kiến bảo thầy cơ, anh chị cơng tác Phòng khách hàng số Chi nhánh để giúp cho luận văn tốt nghiệp em hoàn thiện Một lần nữa, em xin chân thành cảm ơn Th.S Trần Thị Mai Hoa tận tình hướng dẫn, bảo cho em trình viết chuyên đề thực tập, đồng thời em xin gửi lời cảm ơn đến Ban lãnh đạo Chi nhánh Ngân hàng Công thương Thanh Xuân, đặc biệt anh chị cơng tác Phòng khách hàng số tạo điều kiện giúp đỡ em thời gian thực tập Chi nhánh Em xin chân thành cảm ơn! Đồn Cơng Nam Đầu tư 48E Chuyên đề thực tập tốt nghiệp 82 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Sổ tay tín dụng Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam Văn hướng dẫn quy trình tín dụng Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam Văn hướng dẫn quy trình cho vay theo dự án đầu tư tổ chức kinh tế - Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam Quy trình chấm điểm tín dụng Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam Văn hướng dẫn phân tích báo cáo tài doanh nghiệp Ngân hàng TMCP Công thương Việt nam - Chi nhánh Thanh Xuân Các dự án cho vay thực Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Thanh Xuân Báo cáo kết kinh doanh, Báo cáo tổng kết năm Ngân hàng TMCP Công Thuơng Việt Nam- Chi nhánh Thanh Xuân Hà Nội Giáo trình Lập dự án đầu tư - Đại học Kinh tế Quốc dân, giảng lập dự án đầu tư Giáo trình kinh tế đầu tư - Đại học Kinh tế Quốc dân 10 Vở thẩm định dự án đầu tư 11 Website Ngân hàng TMCP Công thuơng Việt Nam 12 Thời báo kinh tế, Báo Đầu tư, Báo Ngân hàng, tạp chí Đảng Cộng sản, Báo điện tử vietnamnet.vn Đồn Cơng Nam Đầu tư 48E Chuyên đề thực tập tốt nghiệp MỤC LỤC DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT DANH MỤC, BẢNG BIỂU, HÌNH VẼ Hoạt động dịch vụ thẻ 12 3.2.1.4 Công nghệ trang thiết bị phục vụ cho công tác thẩm định .76 3.2.4 Đối với ngân hàng Nhà nước 78 3.2.4.2 Xây dựng hệ thống văn bản, chế độ thẩm định dự án ổn định 79 Đồn Cơng Nam Đầu tư 48E Chuyên đề thực tập tốt nghiệp DANH MỤC VIẾT TẮT STT 01 02 03 04 KÝ HIỆU TMCP LN QT NĐ TÊN Thương mại cổ phần Lợi nhuận Quy trình Nghị định 05 06 07 08 09 10 11 12 CP NHNN HĐQT TSCĐ T.P DT KHTSCĐ XDCB Chính phủ Ngân hàng nhà nuớc Hội đồng quản trị Tài sản cố định Trưởng phòng Doanh thu Khấu hao tài sản cố định Xây dựng Đoàn Công Nam Đầu tư 48E Chuyên đề thực tập tốt nghiệp DANH MỤC, BẢNG BIỂU, HÌNH VẼ Hoạt động dịch vụ thẻ 12 3.2.1.4 Công nghệ trang thiết bị phục vụ cho công tác thẩm định .76 3.2.4 Đối với ngân hàng Nhà nước 78 3.2.4.2 Xây dựng hệ thống văn bản, chế độ thẩm định dự án ổn định 79 Hình 1: Sơ đồ cấu tổ chức Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam Chi nhánh Thanh Xuân Hình 2: Quy trình thẩm định vay vốn dự án đầu tư Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Thanh Xuân 15 Đồn Cơng Nam Đầu tư 48E
- Xem thêm -

Xem thêm: Khóa luận tốt nghiệp: Hoàn thiện công tác thẩm định dự án đầu tư tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam Chi nhánh Thanh Xuân, Khóa luận tốt nghiệp: Hoàn thiện công tác thẩm định dự án đầu tư tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam Chi nhánh Thanh Xuân

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay