Luận văn tốt nghiệp: Giải pháp thúc đẩy quan hệ thương mại giữa Việt Nam – Lào trong những nănm tới

40 20 0
  • Loading ...
1/40 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/05/2018, 07:25

Ngày nay, quốc tế hóa , toàn cầu hóa đang là xu thế chung của nhân loại, không một quốc gia nào thực hiên chính sách đóng cửa mà vẫn có thể phồn vinh được. Trong đó, Thương mại quốc tế là một lĩnh vực hoạt động đóng vai trò mũi nhọn thúc đẩy nền kinh tế trong nước với kinh tế thế giới, phát huy những lợi thế so sánh của đất nước, tận dụng tiềm năng về vốn, khoa học kỹ thuật, kỹ năng quản lý, phát triển và duy trì văn hóa dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hóa của nhân loại. Việt Nam, Lào là hai nước láng giềng, nằm trên bán đảo Đông Dương có truyền thống đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau lâu đời. Trên tinh thần “quan hệ đặc biệt và hợp tác toàn diện, quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác, bền vững lâu dài, trong nhiều năm qua, mặc dù kinh tế Việt Nam còn hạn chế nhưng luôn dành cho Lào một nguồn lực vật chất dưới hình thức viện trợ không hoàn lại để thực hiện những nhiệm vụ hợp tác đã thỏa thuận giữa Chính phủ Việt Nam với Chính phủ Lào vì sự nghiệp ổn định và phát triển của hai nước.Quan hệ thương mại Việt Nam – Lào gần 40 năm hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao đã đạt được những thành tựu hết sức quan trọng và đang hướng tới mục tiêu giá trị trao đổi thương mại hai nước lên 2 tỷ USD vào năm 2015. Tiềm năng hợp tác kinh tế thương mại giữa Việt Nam – Lào là rất lớn và cần nhanh chóng tạo môi trường thuận lợi nhằm biến tiềm năng này thành động năng thực sự đem lại hiệu quả kinh tế. Chính vì vậy luận văn tốt nghiệp “Giải pháp thúc đẩy quan hệ thương mại giữa Việt Nam – Lào trong những nănm tới” sẽ trình bày một cách tổng quát thực trạng quan hệ thương mại giữa hai nước trong thời gian qua, những thuận lợi và vướng mắc còn tồn tại cản trở sự phát triển thương mại giữa hai nước, để từ đó đưa ra các giải pháp cụ thể, đối với Nhà nước, các doanh nghiệp nhằm thúc đẩy quan hệ thương mại giữa hai nước ngày càng tốt đẹp hơn.Đề tài được nghiên cứu trên cơ sở thực tiễn quá trình hợp tác và các văn bản cam kết giữa Chính phủ Việt Nam với Chính phủ Lào; các Nghị định, Hiệp định, Biên bản, Quy chế và các Thông tư có liên quan về hợp tác kinh tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật giữa Việt Nam với Lào; Những số liệu, số liệu thống kê và các số liệu công bố của các bộ, ngành liên quan của hai nước. Với quan điểm gắn thực tế với lý luận về quan hệ đặc biệt và hợp tác láng giềng, kết hợp giữa phương pháp phân tích và tư duy, Đề tài nhằm đưa ra những giaỉ pháp thúc đẩy quan hệ thương mại giữa hai nước trong thời gian tới.Nội dung nghiên cứu gồm ba phần chính, mở đầu và kết luận. CHƯƠNG I: Vài nét về quan hệ Việt Nam – Lào. CHƯƠNG II: Thực trạng quan hệ thương mại Việt Nam – Lào. CHƯƠNG III: Những giải pháp nhằm thúc đẩy quan hệ Việt Nam – Lào trong những năm tới. Do thời gian có hạn, kiến thức còn hạn chế và trình độ chuyên môn chưa cao nói chung và do em là lưu học sinh Lào trình độ ngôn ngữ chưa được tốt, kinh nghiệm hiểu biết còn ít và do sự hạn chế của tài liệu thu thập được nói riêng. Vì vậy, trong bài viết của em còn có nhiều sai sót và hạn chế, em rất mong nhận được sự chỉ bảo, hướng dẫn của các thầy cô, cũng như sự hướng dẫn tận tình của giáo viên hướng dẫn. Em xin chân thành cảm ơn PGS.TS.NGUYỄN VĂN TUẤN đã hướng dẫn tận tình em và xin cảm ơn các cán bộ trong phòng đọc tài liệu Viện nghiên cứu Kinh tế Chính trị thế giới đã tạo mọi điều kiện cho em hoàn thành chuyên đề thực tập cuối khóa này. ĐỀ ÁN MÔN HỌC THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ 48 MỞ ĐẦU Ngày nay, quốc tế hóa , tồn cầu hóa xu chung nhân loại, không quốc gia thực hiên sách đóng cửa mà phồn vinh Trong đó, Thương mại quốc tế lĩnh vực hoạt động đóng vai trò mũi nhọn thúc đẩy kinh tế nước với kinh tế giới, phát huy lợi so sánh đất nước, tận dụng tiềm vốn, khoa học kỹ thuật, kỹ quản lý, phát triển trì văn hóa dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại Việt Nam, Lào hai nước láng giềng, nằm bán đảo Đông Dương có truyền thống đồn kết, giúp đỡ lẫn lâu đời Trên tinh thần “quan hệ đặc biệt hợp tác toàn diện, quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác, bền vững lâu dài", nhiều năm qua, kinh tế Việt Nam hạn chế ln dành cho Lào nguồn lực vật chất hình thức viện trợ khơng hồn lại để thực nhiệm vụ hợp tác thỏa thuận Chính phủ Việt Nam với Chính phủ Lào nghiệp ổn định phát triển hai nước Quan hệ thương mại Việt Nam – Lào gần 40 năm hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao đạt thành tựu quan trọng hướng tới mục tiêu giá trị trao đổi thương mại hai nước lên tỷ USD vào năm 2015 Tiềm hợp tác kinh tế thương mại Việt Nam – Lào lớn cần nhanh chóng tạo mơi trường thuận lợi nhằm biến tiềm thành động thực đem lại hiệu kinh tế Chính luận văn tốt nghiệp “Giải pháp thúc đẩy quan hệ thương mại Việt Nam – Lào nănm tới” trình bày cách tổng quát thực trạng quan hệ thương mại hai nước thời gian qua, thuận lợi vướng mắc tồn cản trở phát triển thương mại hai nước, để từ đưa giải pháp cụ thể, Nhà nước, doanh nghiệp nhằm thúc đẩy quan hệ thương mại hai nước ngày tốt đẹp Đề tài nghiên cứu sở thực tiễn trình hợp tác văn cam kết Chính phủ Việt Nam với Chính phủ Lào; Nghị định, Hiệp định, Biên bản, Quy chế Thông tư có liên quan hợp tác kinh tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật Việt Nam với Lào; Những số liệu, số liệu thống kê số liệu công bố bộ, ngành liên quan hai nước Với quan điểm gắn thực tế với lý luận quan hệ đặc biệt hợp tác láng giềng, kết hợp phương pháp phân tích tư duy, Đề tài nhằm đưa giaỉ pháp thúc đẩy quan hệ thương mại hai nước thời gian tới Nội dung nghiên cứu gồm ba phần chính, mở đầu kết luận CHƯƠNG I: Vài nét quan hệ Việt Nam – Lào CHƯƠNG II: Thực trạng quan hệ thương mại Việt Nam – Lào CHƯƠNG III: Những giải pháp nhằm thúc đẩy quan hệ Việt Nam – Lào năm tới Do thời gian có hạn, kiến thức hạn chế trình độ chun mơn chưa cao nói chung em lưu học sinh Lào trình độ ngơn ngữ chưa tốt, kinh nghiệm hiểu biết hạn chế tài liệu thu thập nói riêng Vì vậy, viết em có nhiều sai sót hạn chế, em mong nhận bảo, hướng dẫn thầy cô, hướng dẫn tận tình giáo viên hướng dẫn Em xin chân thành cảm ơn PGS.TS.NGUYỄN VĂN TUẤN hướng dẫn tận tình em xin cảm ơn cán phòng đọc tài liệu Viện nghiên cứu Kinh tế Chính trị giới tạo điều kiện cho em hồn thành chun đề thực tập cuối khóa SVTH: TOUYANG KONGCHI MSV: CQ484182 ĐỀ ÁN MÔN HỌC THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ 48 CHƯƠNG I VÀI NÉT VỀ QUAN HỆ VIỆT NAM – LÀO 1.1 TỔN QUAN CHUNG VỀ VIỆT NAM VÀ LÀO 1.1.1 Tổng quan Việt Nam 1.1.1.1 Điều kiện tự nhiên – xã hội Việt Nam nước có hình chữ S, thuộc bán đảo Đơng Dương; phía Đơng,Nam Tây Nam giáp biển, phí bắc giáp Trung Quốc, phía Tây giáp Lào Campuchia đường biên giới chung với Lào dài 2067km Việt Nam có diện tích tự nhiên 330.091 km2 đất liền vùng biển rộng bao la Vùng lãnh hảI Việt Nam rộng 12 hải lý vùng đặc quyền kinh tế rộng 200 hải lý với diện tích khoảng triệu km2 Việt Nam có khí hậu nhiệt đới gió mùa thuận lợi việc phát triển nơng nghiệp đặc biệt có lợi cho trồng nhiệt đới lúa , cao su, cà phê…và chăn nuôI loại gia súc, gia cầm  Về điều kiện xã hội: Việt Nam nước đông dân thứ ba nước Asean, sau Indinexia, Philippin với khoảng 88 triệu dân mức tăng dân số 1,7% Việt Nam quốc gia đa sắc tộc tồn lãnh thổ có 54 dân tộc khác sinh sống, chủ yếu dân tộc Kinh, chiếm 86,83% dân số nước Bên cạnh người Thái , người Mường… 1.1.1.2 Chính sách đối ngoại Để phát huy thành tựu to lớn đạt gần hai thập kỷ tiến hành công đổi vươn tới mục tiêu xây dựng nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh, Đảng Nhà nước Việt Nam tiếp tục kiên trì thực đường lối đối ngoại độc lập tự chủ hội nhập quốc tế với phương châm “ Việt Nam sẵn sàng bạn đối tác tin cậy tất nước cộng đồng giới phấn đấu hồ bình, độc lập phát triển ” Trong sở đường lối đối ngoại đó, Việt Nam chủ trương mở rộng quan hệ hợp tác nhiều mặt, song phương đa phương với nước vùng lãnh thổ, ưu tiên việc phát triển quan hệ với nước láng giềng khu vực, với nước trung tâm trị, kinh tế quốc tế lớn, tổ chức quốc tế khu vực sở nguyên tắc luật pháp quốc tế Hiến chương Liên Hợp Quốc Trong năm qua Việt Nam chủ động đàm phán ký kết với nhiều nước trong khu vực khn khổ quan hệ hữu nghị hợp tác tồn diện cho kỷ 21 Nhiều Hiệp định thoả thuận quan ký kết Hiệp định Thương mại song phương Việt Nam – Hoa Kỳ, Hiệp định biên giới bộ,Hiệp định phân định Vịnh Bắc Bộ Hiệp định nghề cá với Trung Quốc, Hiệp định phân định thềm lục địa với In-đô-nê-xia…Các mối quan hệ đa phương song phương đóng góp phần khơng nhỏ vào việc khơng ngừng củng cố mơi trương hồ bình, ổn định tạo điều kiện quốc tế thuận lợi cho công xây dựng bảo vệ tổ quốc Việt Nam tham gia sâu rộng ngày hiệu tổ chức khu vực ASEAN, Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu - Thái Bình Dương (APEC), Diễn đàn á- Âu (ASEM) Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) Những đóng góp vào hoạt động tổ chức, diễn đàn quốc tế góp phần bước nâng cao vị uy tín Việt Nam trường quốc tế Sự tham gia hoạt động tích cực Liên Hiệp Quốc SVTH: TOUYANG KONGCHI MSV: CQ484182 ĐỀ ÁN MÔN HỌC THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ 48 nước đánh giá tích cực sở để Việt Nam Uỷ viên không thườg trực Hội đồng Bảo An Liên Hợp quốc nhiệm kỳ 2008-2009 Với nhận thức sâu sắc giới phải đối phó với vấn đề tồn cầu khơng nước tự đứng giải quyế được, Việt Nam hợp tác chặt chẽ với nước, tổ chức quốc tế để giải thách thức chung dịch bệnh chuyển nhiễm, đói nghèo, tội phạm xuyên quốc gia, ô nhiễm môi trường, buôn lậu ma tuý…Đặc biệt từ sau kiện 1/9/2001, Việt Nam tích cực tham gia vào nỗ lực chung nước tăng cường hợp tác chống khủng bố sở song phương đa phương nhằm loại trừ tận gốc nguy khủng bố an ninh quốc gia Những nỗ lực Việt Nam thể rõ tinh thần trách nhiệm bạn bè khu vực qc tế, góp phần vào nghiệp chung nhân dân giới hồ bình an ninh,ổn định phát triển 1.1.1.3 Tình hình kinh tế: Việt Nam thức khởi xướng cơng đổi kinh tế từ năm 1986 Từ đó, Việt Nam có nhiều thay đổi to lớn, trước hết ổn định tư kinh tế, chuyển đổi từ chế kế hoạch hoá tập trung, bao cấp, sang kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, thực cơng nghiệp hố, đại hố đất nước, đa dạng hoá đa phương hoá quan hệ kinh tế đối ngoại, thực mở cửa, hội nhập quốc tế Nhờ vậy, Việt Nam giảm nhanh tình trạng nghèo đói, bước đầu xây dung kinh tế cơng nghiệp hóa, đạt tăng trưởng kinh tế cao đôi với công tương đối xã hội Cùng với việc xây dựng luật, thể chế thị trường Việt Nam bước hình thành Chính phủ chủ trương xóa bỏ chế tập trung, bao cấp, nhấn mạnh quan hệ hàng hóa – tiền tệ, tập trung vào biện pháp quản lý kinh tế, thành lập hàng loạt tổ choc tài chính, ngân hàng, hinh thành thị trường thị trường tiền tệ , thị trường lao động, thị trường hàng hóa , thị trường đất đai…Cải cách hành thúc đẩy nhằm nâng cao tính cạnh tranh kinh tế, tao môi trường thuận lợi đầy đủ cho hoạt động kinh doanh, phát huy nguồn lực cho tăng trưởng kinh tế Chiến lược cải cách hành giai đoạn 2001-1010 tâm Chính phủ Việt Nam, nhấn mạnh việc sửa đổi thủ tục hành chính, luật pháp, chế quản lý kinh tế…để tạo thể chế động, đáp ứng nhu cầu phát triển đất nước giai đoạn Nhìn chung, cải cách mạnh mẽ gần thập kỷ vừa qua mang lại cho Việt Nam thành đáng phấn khởi Việt Nam tạo mơi trường kinh tế thị trường có tính cạnh tranh động hết Các quan hệ kinh tế đối ngoại trở nên thơng thống hơn, thu hút ngày nhiều nguồn vốn đầu tư ngồi, mở rộng thị trường cho hàng hóa xuất phát triển thêm số lĩnh vực hoạt động tạo nguồn thu ngoại tệ ngày lớn du lịch, xuất lao động, tiếp nhận kiều hối… Cùng với tốc độ tăng cao GDP, cấu kinh tế nước có thay đổi đáng kể Từ năm 1990 đến năm 2005, khu vực nông nghiệp giảm từ 38,7% xuống 20,89% GDP, nhường chỗ cho lĩnh vực công nghiệp xây dựng từ 22,7% lên 41,03%, khu vực du lịch trì mức gần không thay đổi 28,6% năm 1990 38,1% năm 2005 Thủy sản có tỷ trọng ngày tăng, tỷ trọng ngàng công nghiệp chế biến tăng từ 12,3% 1990 lên 20,8% năm 2003 với chất lượng sản phẩm ngày nâng cao Cơ cấu ngành dịch vụ có hướng tăng nhanh SVTH: TOUYANG KONGCHI MSV: CQ484182 ĐỀ ÁN MÔN HỌC THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ 48 với chất lượng cao như: tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, du lịch… Nhờ nỗ lực cải cách kinh tế Đảng Nhà nước nên kinh tế Việt Nam năm qua liên tục tăng trưởng, đặc biệt xuất nhập khẩu, đầu tư trực tiếp nước Năm 2008, xuất Việt Nam đạt 64.8 tỷ USD, khoảng 32,1% giá trị xuất hàng cơng nghiệp nặng khống sản, 45.2% hàng cơng nghiệp nhẹ tiểu thủ công nghiệp, 23.5% hàng nông, lâm, thủy sản Trong giá trị nhập 60,8 tỷ USD, khoảng 30.2% giá trị nhập máy móc, thiết bị, dụng cụ loại, 63.7% nguyên vật liệu, có 6.1% hàng tiêu dùng Đầu tư trực tiếp nước đóng góp ngày tích cực cho tăng trưởng kinh tế Việt Nam Tuy nhiên, giá trị đầu tư thực tế giá trị giải nhân thấp nhiều so với giá trị đăng ký Tính theo giá trị lũy kế từ năm 1988 đến hết năm 2007, công nghiệp xây dựng lĩnh vực thu hút nhiêu vốn đầu tư FDI - 67% số dự án 60% tổng giá trị FDI đăng ký Sau đên lĩnh vực dịch vụ 22,3% số dự án 34,3% giá trị Trong 82 quốc gia lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam, nước đầu tư nhiều tính theo giá trị FDI thực Nhật Bản giữ vị trí số Việt Nam đầu tư nước tới 37 quốc gia lãnh thổ, nhiều đầu tư vào Lào Tính đến hết năm 2007, 265 dự án đầu tư nước ngồi hiệu lực với tổng vốn đăng ký khoảng tỷ USD vốn thực khoảng 800 triệu USD Trong đó, đầu tư vào lĩnh vực công nghiệp chiếm phần lớn, nông, lâm nghiệp Việt Nam sử dụng cách hiệu thàng tựu kinh tế vào mục tiêu phát triển xã hội phân chia cach tương đối đồng lợi ích đổi cho đại đa số dân chúng; gắn kết tăng trưởng kinh tế với nâng cao chất lượng sống, phát triển y tê, giáo dục; nâng số phát triển người (HDI) Việt Nam từ vị trí thứ 120/174 nước năm 1994 lên vị trí thứ 108/177 nước giới năm 2005; tăng tuổi thọ trung bình người dân từ 50 tuổi năm 1960 lên 72 tuổi năm 2005, giảm tỷ lệ số hộ đói nghèo từ 70% đầu năm 1980 xuống 7% năm 2005 1.1.2 Tổng quan Lào 1.1.2.1 Điều kiện tự nhiên  Vị trí địa lí: Lào nằm khu vực Đông Nam Á, trung tâm bán đảo Đơng Dương; Phía Bắc giáp Trung Quốc, phía Tây giáp Myanmar, Tây Nam giáp Thái Lan, phía Nam giáp Campuchia phía Đơng giáp Việt Nam Lào quốc gia khơng có biển , diện tích 236.800km2 (3/4 núi cao nguyên, chia thành 16 tỉnh, thành phố đặc khu).Lào có khí hậu lục địa , chia làm hai mùa : khô(từ tháng11-tháng6) mùa mưa(từ tháng 6-11) Lào nước có dân số với 6.8 triệu người (năm 2009) Trong có 64 tộc chia làm hệ Lào Lùm chiếm 65% dân số, Lào Thâng chiếm 22% Lào Xủng chiếm 13% dân số Tôn giáo Đạo Phật chiếm 85% dân số 1.1.2.2 Chính sách đối ngoại Lào Đại hội Đảng VII (3-2001) nêu chủ trương kiên định đường lối đối ngoại độc lập, hữu nghị hợp tác; Chính sách hợp tác đa phương, đa dạng; tăng cường hợp tác mặt với nước bạn chiến lược XHCN nhấn mạnh : thắt chặt truyền thống đoàn kết đặc biệt hợp tác toàn diện với Việt Nam, quan hệ hợp tác toàn diện với Trung Quốc, mở rộng quan hệ hợp tác với nước láng giềng; tích cực tham gia hoạt động hiệp hội nước ASEAN, mở rộng quan hệ hợp tác với nước tổ chức quốc tế Hiện Lào có quan hệ ngoại SVTH: TOUYANG KONGCHI MSV: CQ484182 ĐỀ ÁN MÔN HỌC THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ 48 giao với 107 nước , có quan hệ thương mại với 40 nước Thời gian gần đây, Lào có đóng góp to lớn tích cực vào hoạt động quốc tế khu vực tổ chức thành công nhiều Hội nghị quốc tế Hôi nghị Bộ trưởng khu vực song Mekong- sông Hằng hợp tác du lịch (10-11-200), Hội nghị bàn tròn tài trợ cho Lào lần thứ (21-11-2000), Hội nghị Bộ trưởng ngoại giao ASEAN – EU (11-12-2000)…Quốc hội Lào phê chuẩn Hiệp ước khơng phổ biến vũ khí hạt nhân, Hiệp ước cấm sử dụng vũ khí hạ nhân loại vũ khí giết người hang loạt Tháng 7-1997, Lào trở thành thành viên thức hiệp hội nước Đông Nam ASEAN Lào tổ chức thành công nhiều hội nghị ASEAN Viêng Chăn y tế, lao động 1.1.2.3 Tình hình kinh tế Lào nước nằm sâu lục địa đường thơng biển, đất đai chủ yếu đồi núi cao nguyên, Lào có nhiều tài nguyên thiên nhiên với mỏ khoáng sản thiếc, sắt, than,kẽm , lưu huỳnh đá sapplire Diện tích rừng bao phủ khoảng 47% diện tích mặt đất với nhiều loại gỗ có giá trị kinh tế cao, loại tre, loại thuốc… Trong cánh rừng Lào tồn nhiều loại động vật phong phú voi , hổ , gấu , nai… Tổng GDP Lào 11,92 tỷ đô la Mỹ ; thu nhập GDP tính theo đầu người 500 đô la Mỹ/năm (số liệu 2007) Nông nghiệp ngành kinh tế trọng yếu, tạo khoảng nửa tổng GDP thu hút 65% dân số làm việc lĩnh vực Ngành thủ công nghiẹp chiếm tới 92,98% tổng đầu tư quốc gia Hàng xuất chủ yếu gỗ, điện,sản phẩm rừng hàng nhập đồ tiêu dùng, thiết bị máy móc… Trong năm gần kinh tế Lào có nhiều tiến bộ, sản xuất lương thực tăng từ 1,6 triệu năm 1986 lên 2,6 triệu năm 2005, đưa Lào vào hàng nước tự túc lương thực, có dự trữ quốc gia xuất Nhịp độ tăng trưởng kinh tế Lào năm sau tăng nhanh năm trước , từ khoảng 6% năm 2000 tăng lên 7,2% năm 2005 Đến năm 2005 Lào có quan hệ thương mại với 50 quốc gia vùng lãnh thổ, ký Hiệp định thương mại với 19 nước Đất nước Lào giai đoạn đổi mới, đời sống vật chất tinh thần nhân dân tộc Lào bước cải thiện 1.2 QUAN HỆ VIỆT NAM – LÀO 1.2.1 Quan hệ ngoại giao Ngày 5/9/1962, Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hồ Chính phủ Vương quốc Lào thiết lập quan hệ ngoại giao Khi nước CHDCND Lào đời ngày 2/12/1975, quan hệ Việt-Lào chuyển sang giai đoạn mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết đặc biệt hợp tác toàn diện hai Đảng hai Nhà nước Từ đến nay, mối quan hệ đặc biệt Việt-Lào ngày củng cố phát triển Hai bên tăng cường chế tiếp xúc trao đổi thường xuyên lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai Nhà nước Hai bên trao đổi nhiều chuyến thăm cấp cao cấp ngành, địa phương; đặc biệt chuyến thăm hữu nghị thức Việt Nam Tổng Bí thư, Chủ tịch nước CHDCND Lào Chum-Ma-Ly Xay-Nha-Xỏn từ ngày 19/6 - 22/6/2006; chuyến thăm hữu nghị thức Lào Tổng Bí thư Nơng Đức Mạnh từ ngày 10/10 - 13/10/2006 mở thời kỳ cho quan hệ hai nước sau hai nước kết thúc thắng lợi Đại hội Đảng nước có thay đổi nhân cấp cao Đảng Nhà nước Tần suất chuyến thăm lẫn lãnh đạo cấp cao hai nước sau Đại hội Đảng nước năm 2006 đến cao SVTH: TOUYANG KONGCHI MSV: CQ484182 ĐỀ ÁN MÔN HỌC THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ 48 'MỘT SỐ HIỆP ĐỊNH VÀ THOẢ THUẬN HỢP TÁC ĐÃ KÝ GIỮA HAI BÊN Hiệp ước Hữu nghị hợp tác Việt - Lào (18/7/1977); Hiệp ước hoạch định biên giới (7/1977); Hiệp định lãnh 1985; Hiệp định quy chế biên giới 1990; Hiệp định hợp tác kinh tế - văn hóa - khoa học, kỹ thuật 1992-1995 (tháng 2/1992); Hiệp định kiều dân (01/4/1993); Hiệp định cảnh hàng hóa (23/4/1994); Hiệp định hợp tác lao động (29/6/1995); Hiệp định hợp tác kinh tế - văn hóa - khoa học, kỹ thuật 1996-2000; Hiệp định khuyến khích bảo hộ đầu tư; Hiệp định tránh đánh thuế lần (14/01/1996); Hiệp định vận tải đường (26/02/1996); Hiệp định hợp tác nông lâm phỏt triển nông thôn năm 1997 giai đoạn 1998-2000; Hiệp định Quy chế tài quản lý chương trình dự án sử dụng vốn viện trợ khơng hồn lại Chính phủ Việt Nam dành cho Chính phủ Lào (tháng 3/1998); Hiệp định tương trợ tư pháp; Hiệp định hợp tác chống ma túy; Hiệp định hợp tác lượng - điện (6/7/1998); Hiệp định hợp tác kinh tế - văn hóa - khoa học, kỹ thuật hai Chính phủ Việt Nam - Lào thời kỳ 2001-2005; Thỏa thuận Việt Nam Lào Quy chế sử dụng cảng Vũng Áng (tháng 7/2001); Thỏa thuận chế tài quản lý dự án sử dụng viện trợ Chính phủ Việt Nam dành cho Chính phủ Lào (thỏng 1/2002); Thỏa thuận Viêng Chăn (thíng 8/2002); Hiệp định miễn thị thực cho công dân mang hộ chiếu phổ thông (05/4/2004); Hiệp định hợp tác kinh tế - văn hóa - khoa học, kỹ thuật 2006 -2010 (04/01/2006) 1.2.2 Quan hệ hợp tác kinh tế - thương mại Quan hệ thương mại: kim ngạch thương mại hai chiều hai nước tăng năm qua Hai bên tiến hành nhiều biện pháp nhằm khuyến khích phát triển thương mại giảm thuế suất, thuế nhập cho hàng hóa có xuất xứ từ nước, xây dựng khu kinh tế cửa khẩu, chợ đường biên Bảng 1: Quan hệ thương mại hai chiều Việt Nam – Lào giai đoạn 2004-2009 Đvt:1000 USD Việt Nam xuất Việt Nam nhập Năm Tổng kim ngạch hai chiều (Lào nhập) (Lào xuất) 2004 68.426 74.335 142.761 2005 69.204 97.541 166.745 2006 94.958 166.618 261.576 2007 104.389 207.921 312.310 2008 149.800 267.6 417.400 2009 169.300 248.500 417.800 QúyI/2010 44.100 52.300 96.400 (Nguồn: Viện Nghiên cứu Kinh tế Chính trị Thế Giới) Trước năm 2000, doanh nghiệp Việt Nam chủ yếu sang Lào để buôn xe máy, hàng Thái Lan, khai thác gỗ, khoáng sản Việt Nam xuất sang Lào chủ yếu hàng nông sản (chiếm 80% kim ngạch xuất khẩu) gồm: gạo, thịt loại, trâu bò sống, hải sản, rau quả, thực phẩm, dược phẩm, xi măng, sắt thép , nhập từ Lào gỗ nguyên phụ liệu gỗ, kim loại, ô tô nguyên chiếc, nguyên phụ liệu thuốc Nếu năm 2006, tổng kim ngạch xuất nhập Việt Nam Lào đạt 261 triệu USD đến năm 2008, số 417.400 triệu USD, tăng 2,5 lần so với năm 2006 Năm 2009, suy giảm kinh tế thương mại hàng hoá song phương Việt Nam Lào đạt 417,800 triệu USD quý I/2010 96.400 triệu USD, tăng 16,8% so với kỳ năm trước SVTH: TOUYANG KONGCHI MSV: CQ484182 ĐỀ ÁN MÔN HỌC THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ 48 * Về xuất khẩu: năm 2009, Lào thị trường xếp thứ 34 khoảng 200 thị trường xuất Việt Nam với tổng kim ngạch xuất 169,3 triệu USD, tăng 13% so với năm 2008 Xét nội khối Hiệp hội Quốc gia Đơng Nam Á (ASEAN) xuất Việt Nam sang thị trường Lào cao xuất sang thị trường Myanmar Brunei chiếm gần 2% tổng kim ngạch xuất Việt Nam sang tất nước thành viên ASEAN Theo số liệu Thống kê Hải quan quý I/2010 ghi nhận tổng kim ngạch xuất hàng hóa Việt Nam sang thị trường Lào đạt 44,1 triệu USD, tăng nhẹ 5% so với kết thực quý I năm 2009 chiếm 0,3% tổng kim ngạch xuất Việt Nam sang tất thị trường Các mặt hàng xuất Việt Nam sang thị trường Lào là: xăng dầu, sắt thép, sản phẩm từ sắt thép, sản phẩm dệt may, hàng giày dép,… * Về nhập khẩu: Lào thị trường xếp vị trí thứ 29 cung cấp hàng hố cho doanh nghiệp Việt Nam năm 2009 với tổng kim ngạch nhập từ thị trường 248,5 triệu USD, giảm 7,1% so với năm 2008 Xét nội khối ASEAN kim ngạch nhập hàng hố từ Lào vào Việt Nam xếp thứ (cao nhập từ Campuchia, Myamar Brunei) chiếm 1,8% trị giá nhập hàng hoá từ tất nước ASEAN vào Việt Nam 1.2.3 Quan hệ hợp tác đầu tư Việt Nam Lào tiến hành nhiều biện pháp nhằm khuyến khích phát triển đầu tư, thương mại thực sách ưu đãi, thơng thống cho nhà đầu tư hai nước, giảm 50% thuế suất thuế nhập cho hàng hóa có xuất xứ từ nước, xây dựng khu kinh tế cửa khẩu, chợ đường biên Do hai năm gần (2008-2009) tổng giá trị đầu tư hai bên nâng lên  Đầu tư Việt Nam Lào: Kể từ năm 1991 đến nay, đầu tư Việt Nam Lào gia tăng số lượng giá trị Tính đến tháng 12/2008, Việt Nam Lào có 142 dự án đầu tư Lào với tổng giá trị 758.609.396 USD Trong đó, phía Việt Nam đầu tư 91 dự án 100% vốn 51 dự án liên doanh với Lào Có thể kể số dự án tiêu biểu nhà máy thủy điện Sêkaman với tổng giá trị 275 triệu USD, chiếm 36,3% tổng giá trị đầu tư tồn quốc Tiếp theo đầu tư nơng nghiệp chiếm 25,08%, ngành khống sản 15,24% phần lại cho lâm nghiệp (trồng cao su) ngành khác Đầu tư doanh nghiệp tư nhân Việt Nam tăng đáng kể (nếu tính tất dự án đầu tư doanh nghiệp địa phương đầu tư Lào Việt Nam nước đứng thứ Lào (sau Trung Quốc Thái Lan) Ngồi ra, có nhiều dự án đầu tư khác giai đoạn đệ trình Trong số này, lĩnh vực doanh nghiệp Việt Nam quan tâm khoáng sản, lượng, nông nghiệp, dịch vụ Một vài lĩnh vực đặc thù doanh nghiệp Việt Nam quan tâm Công ty Petro Vietnam Insurance Joint Stock Corporation xúc tiến đầu tư vào lĩnh vực bảo hiểm Với Việt Nam, bên cạnh sách miễn, giảm thuế nhập từ 0-5% cho doanh nghiệp Việt Nam đầu tư sang Lào áp dụng, hai nước bàn cách cho phép vận tải hàng hóa qua biên giới đẩy nhanh việc kêu gọi vốn đầu tư để xây dựng ếac trung tâm thương mại Trước mắt cơng trình xây dựng trung tâm SVTH: TOUYANG KONGCHI MSV: CQ484182 ĐỀ ÁN MÔN HỌC THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ 48 thương mại thành phố Viên chăn (Vientiane) Hai nước lập khu thương mại tự cửa quốc tế Dansavan - Lao Bảo (Quảng Trị) cho phép tỉnh biên giới mở cửa phụ tổ chức 11 điểm chợ biên giới Theo đề nghị Chính phủ Lào, Việt Nam giúp Lào xõy dựng Trung tõm Huấn luyện thể thao quốc gia Lào phục vụ cho SEA Games 25 vào năm 2009 Lào với tổng mức đầu tư dự kiến triệu USD hoàn thành vào năm 2008 Để hỗ trợ cho việc toán doanh nghiệp, năm 1999 Ngân hàng liên doanh Lào - Việt thành lập với mức vốn điều lệ 10 triệu USD (nay 15 triệu USD) Ngân hàng đóng vai trò cầu nối việc trực tiếp tiếp thị làm đầu mối thu xếp tài trợ cho dự án đầu tư doanh nghiệp Việt Nam Lào; tư vấn, thông tin thị trường Lào, hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam việc triển khai công tác khảo sát, thu thập thông tin định đầu tư thị trường Lào Bảng2: đầu tư Việt Nam sang Lào qua năm từ 1993 đến năm 2009 (Đvt: triệu USD) STT 10 11 12 13 14 Tổng số Năm 1993 1994 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 6/2009 Số dự án 1 17 14 33 51 43 189 Vốn đăng ký 1 0.7 0.9 0.4 388 55 617 448 554 2.081 (Nguồn: Cục Đầu tư nước – Viện nghiên cứu Kinh tế Chính trị Thế giới) Từ năm 1994 đến năm 2003 so dự án đầu tư Việt Nam vào Lào tăng giảm khơng đồng Đây ảnh hưởng cc khủng hoảng tài châu Á năm 1997 viện trợ khơng hoàn lại Việt Nam dành cho Lào tăng lên v.v Nhìn bảng ta thấy từ năm 2004 đến năm 2009 tổng số dự án đầu tư Việt Nam vào Lào tăng mạnh từ dự án năm 2004 lên 17 năm 2005 với số vốn đăng ký 388 (triệu USD) tăng lên 33 dự án vào năm 2007 với số vốn 617 (triệu USD) tiếp tục tăng qua năm 2008 51 dự án với số vốn đầu tư 448 (triệu USD) tháng 6/2009 43 dự án với số vốn đầu tư tháng đầu năm 554 (triệu USD) Tính đến 6/2009 tổng số dự án đầu tư Việt Nam vào Lào tăng lên 189 dự án với số vốn 2.081 (triệu USD)  Đầu tư Lào Việt Nam: Ngược lại, môi trường đầu tư Việt Nam rộng mở đón nhà đầu tư từ Lào Cụ thể tính đến tháng 12/2008, Lào có dự án hoạt động Việt Nam, với tổng vốn đăng ký gần 17 triệu USD, thực khoảng 5,5 triệu USD, tập trung vào lĩnh vực như: bưu điện, giao thông vận tải v.v SVTH: TOUYANG KONGCHI MSV: CQ484182 ĐỀ ÁN MÔN HỌC THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ 48 1.2.4 Các lĩnh vực khác giáo dục , đào tạo v.v… Sáng 8/1/2009 Hiệp định hợp tác kinh tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật Việt Nam – Lào lãnh đạo hai nước ký kết Theo hiệp định này, VN dành cho Lào khoản viện trợ khơng hồn lại năm 2009 trị giá 320 tỉ đồng, 650 suất học bổng cho cán bộ, học sinh Lào theo học VN Phía Lào dành cho VN 30 suất học bổng hệ đào tạo quy dài hạn tập trung cho cán bộ, học sinh học tập ngành nghề Lào Hai bên trí đẩy mạnh dự án hợp tác đầu tư phát triển kinh tế ổn định vùng biên giới, tiếp tục triển khai thỏa thuận lãnh đạo cấp cao hai nước chương trình hợp tác xây dựng cụm phát triển Lào, đẩy mạnh chương trình hợp tác nơng lâm nghiệp, thủy sản tài nguyên môi trường VN cam kết giúp Lào xây dựng chương trình đào tạo lĩnh vực văn hóa, du lịch, truyền thơng, y tế 1.3 SỰ CẦN THIẾT PHẢI PHÁT TRIỂN QUAN HỆ THƯƠNG MẠI VIỆT NAM – LÀO Việt Nam Lào hai nước láng giềng gần gũi , có quan hệ lịch sử lâu đời nên quan hệ thương mại hai nước năm qua đem lại lợi ích to lớn cho hai bên Việt nam thị trường xuất lớn thứ tư Lào sau Thái Lan , Trung Quốc Nhật Bản Thông thường Việt Nam xuất sang nước lớn : EU , Hoa Kỳ…Nhưng hầu hết gia công quốc tế nên thương hiệu “ Made in Việt Nam ” mờ nhạt Nhưng thị trường Lào hàng Việt Nam biết đến thương hiệu có tiếng , cạnh tranh đựơc với hàng hoá Thái Lan , Trung Quốc Người Lào tin dùng hàng Việt Nam gọi hàng Việt Nam hàng Bơng Lúa Điều đáng mừng thị trường Việt Nam hầu hết hàng hố Việt chưa đạt vị trí Lào nơi thử nghiệm hàng hoá Việt Nam sản xuất trước có chiến lược thâm nhập sâu vào thị trường Thái Lan số nước khác Thương mại biên giới đóng vai trò quan trọng quan hệ thương mại hai nước Do quan hệ thương mại phát triển giúp đời sông nhân dân vùng biên giới cải thiện bước vào ổn định Bởi khu vực biên giới tập trung nhiều đồng bào dân tộc thiểu số , trình độ dân trí thấp nên đời sống kinh tế ổn định giúp an ninh, trị hai nước ổn định , vững mạnh Từ hai nước mở rộng thêm tăng cường hợp tác toàn diện lĩnh vực khác đầu tư , du lịch , y tế , giáo dục v.v… Hiện quan hệ toàn diện Việt Nam – Lào nói chung quan hệ thương mại nói riêng diễn bối cảnh hội nhập vào kinh tế giới Xu hướng tồn cầu hố khu vực hoá diễn mạnh mẽ buộc quốc gia phải hội nhập tích cực để đương đầu với cạnh tranh thương mại thị trường ngày gay gắt Việt Nam , Lào ngoại lệ Hơn Việt Nam Lào thành viên thức hiệp hội nước Đơng Nam Á (ASEAN) việc tham gia khu vực mậu dịch tự áp lực thực lộ trình AFTA khiến hai nước cần tăng cường quan hệ hợp tác thương mại sở bình đẳng, có lợi, bước thu hẹp khoảng cách kinh tế với nước khu vực giới , tăng vị quốc gia trường quốc tế Thực tế trải nghiệm cho thấy , cạnh tranh không phần khốc liệt , muốn thắng lợi đòi hỏi tinh thần đồn kết mà SVTH: TOUYANG KONGCHI MSV: CQ484182 ĐỀ ÁN MÔN HỌC THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ 48 nhạy bén, sáng tạo thương mại Viêt Nam Lào Ngoài hai nước trình phát triển nên cần nguồn lực để phát triển kinh tế Phát triển kinh tế thương mại hai nước kênh quan trọng giúp hai nước bổ sung , hỗ trợ cho nguồn lực thiếu, khai thác tối đa lợi Lào nước dồi tài nguyên lại chưa thể đảm bảo sản xuất tiêu dùng nước Còn Việt Nam lại cần thị trường tiêu thụ nguồn nhiên liệu để phát triển sản xuất Trong khu vực Đông Nam Á , Lào nước khơng có biển nên việc vận chuyển hàng hố xuất nhập chủ yếu đường đường hàng khơng phí đắt Trong , Viêt Nam lại coi cửa ngõ đồ hàng hải quốc tế , lại nằm khu vực có vận tải quốc tế sầm uất giới , có quốc gia trung chuyên hàng hoá chuyển hàng hoá chuyên nghiệp Singapo , Hồng Kơng Từ Việt Nam hàng hố dễ dàng đến quốc gia khác giới Chính việc phát triển quan hệ thương mại với Việt Nam giúp cho hàng hố Lào có hội xâm nhập thị trường giới cách dễ dàng chi phí vận tải thấp Và Việt Nam trở thành nơi trung chuyển hàng hoá Lào , đóng góp vào phát triển vận tải biển nước nhà Bên cạnh Lào cửa ngõ để Việt Nam mở rộng thị trường vể phía tây Thái Lan , Myanmar… Tóm lại: , lợi ích mà mối quan hệ đem lại lớn cho hai nước nói riêng cho bán đảo Đơng Dương nói chung Do đói, phát triển quan hệ thương mại Việt Nam – Lào cần thiết 1.4 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUAN HỆ THƯƠNG MẠI VIỆT NAM – LÀO 1.4.1 Các nhân tố tích cực Thứ nhất: xét vị trí địa lý , Lào quốc gia có chung đường biên giới 2067 km với Việt Nam , dân tộc hai nước sinh sống lâu đời bán đảo Đông Dương nên hiêu rõ tập quán buôn bán Đó tảng cho quan hệ thương mại hai nước Thứ hai: Trong bối cảnh tồn cầu hố khu vực hố phát triển kinh tế tri thức, Việt Nam Lào ln tìm tiếng nói chung khu vực quốc tế Lào đóng vai trò khai thơng quan hệ Việt Nam nước Asean Hơn Việt Nam Lào thành viên tích cực Asean nên có hội đẩy mạnh trao đổi hàng hố khn khổ mậu dịch tự Asean Thứ ba: Đó thực tiễn phát triển hai nước Trong hợp tác kinh tế mạnh Lào giàu tài nguyên khoáng sản song chưa khai thác hết Điển tiềm thuỷ điện 20000 MW , diẹn tích rừng chiếm nửa diện tích lãnh thổ nên tiềm gỗ lớn Trong Việt Nam lại thiếu nguồn nguyên liệu Mặt khác, kinh tế Lào nhỏ bé, chưa đủ nguồn lực để tiến hành cơng nghiệp hố, đại hố đất nước Trong Việt Nam nước dồi lao động , trình độ dân trí cao Đây hội Việt Nam bắt tay hợp tác với Lào thương mại, xuất sang Lào mặt hàng từ bình dân đến cao cấp Hơn Việt Nam mạnh cảng biển nên giúp Lào giao lưu quốc tế qua cảng nước sâu miền Trung, giúp Lào hạn chế biệt lập với đại dương giới Đồng thời thúc đẩy phát triển kinh tế thương mại miền Trung tạo thành hành lang phát triển dọc theo trục giao thông nối ngang hai nước mở rộng thương mại Việt Nam Lào SVTH: TOUYANG KONGCHI 10 MSV: CQ484182 ĐỀ ÁN MÔN HỌC THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ 48  Mối quan hệ hai nước ln trì, mở rộng, phát triển Điều thể rõ quan hệ thương mại, Việt Nam dành cho bạn ưu tiên vốn, công nghệ, sở sản xuất thời gian để phát triển… 2.4.2.2 Nguyên nhân: A Nguyên nhân khách quan:  Việt Nam Lào dù năm qua có thành tựu bật phát triển kinh tế: Việt Nam có tốc độ tăng trưởng bình quân từ năm 2005 – 2008 8%, Lào 7% xuất phát điểm thấp nên Việt Nam Lào xếp vào nứoc nghèo giới Nên dù hai nước có cố gắng nỗ lực quan hệ thương mại bị ảnh hưởng, phá để trở thành quan hệ thương mại lớn, khó chiếm lĩnh thị trường  Với hàng hoá Thái Lan, thị trường Lào quen với sản phẩm Thái Lan, đồng thời giá hàng hố Thái Lan ln giá thấp giá hàng hố Việt Nam khơng chi phí vận tải hàng hố, hàng hố Việt Nam phải cộng thêm chi phí vận tải cao Thủ tục xuất nhập hàng hoá Thái Lan đơn giản, phương tiện trao đổi thông tin dễ dàng chi phí thấp Thái Lan áp dụng cước phí điện thoại với Lào cứơc nội địa Hàng hố Thái Lan thơng qua Lào vào Việt Nam phải nộp thuế cảnh 2%-5% nộp thuế nhập Lào  Hàng Trung Quốc, đặc biệt hàng công nghiệp tiêu dùng với giá thấp, sản phẩm phòng phú, mẫu mã đa dạng, phù hợp với túi tiền, thị hiếu người tiêu dùng chiếm lĩnh thị trường Lào đặc biệt khu vực có mức sống trung bình nơng thơn Trung Quốc khuyến khích doanh nghiệp kinh doanh xuất nhập Lào Nếu doanh nghiệp Trung Quốc làm ăn Lào với nhân dân tệ nhận nhân dân tệ từ phủ Trung Quốc Do doanh nghiệp Trung Quốc có chiến dịch xâm lấn thị trường Lào mạnh mẽ  Thị trường Lào nhỏ bé, sức mua sức toán thấp nên việc đẩy mạnh xuất sang thị trường Lào đến giới hạn định, khó phát huy mặt hàng xuất mũi nhọn Việt Nam  Chính sách xuất nhập Lào chưa thực thơng thống liên tục thay đổi sách khâu cấp giấy phép, triển khai dự án đầu tư, toán xuất nhập khâu, thủ tục tạm nhập tái xuất, thủ tục xuất nhập cảnh… tạo nhiều cản trở cho hoạt động xuất nhập  Lào nhiều quốc gia khu vực EU, Mỹ, Nhật Bản dành cho ưu đãi thương mại nhằm biến Lào thành cửa ngõ đưa hàng hoá Đông Nam nên thị trường Lào không nhập hàng hố Thái Lan, Trung Quốc mà có hàng hố từ Nhật Bản , EU,…Vì vậy, hàng hố Việt Nam khó tranh B Nguyên nhân chủ quan:  Đầu tiên thông tin doanh nghiệp hai nước lĩnh vực xuất nhập thiếu Các doanh nghiệp chủ yếu có thơng tin thơng qua đại sứ quán hai nước Hiện có chuyên trang “ Tam giác phát triển Việt Nam – Lào – Campuchia” nơi cung cấp thông tin cho hai nước nói chung ba nước Đơng Dương nói riêng Do nên doanh nghiệp kinh doanh XNK nhiều lúng túng việc xác định mặt hàng xuất nhập khẩu, ưu đãi hai nước dành cho  Chất lượng hàng hoá xuất chưa quản lý chặt chẽ theo tiêu SVTH: TOUYANG KONGCHI 26 MSV: CQ484182 ĐỀ ÁN MÔN HỌC THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ 48 chuẩn quốc tế Dộu biết người dân Lào có mức sống trung bình khơng có nghĩa người Lào tiêu dùng hàng hố có chất lượng Bởi Lào quen tiêu dùng hàng hố từ Thái Lan với chất lượng tương đối Trong doanh nghiệp chưa ý đến khâu kiểm soát chất lượng hàng hố xuất khẩu, gây uy tín hàng hố Hơn doanh nghiệp khơng ý cải tiến mẫu mã, mở rộng thị trường, không khai thác mạnh bà Việt Kiều làm ăn sinh sơng Lào nên khâu phân phối hàng hố bị cản trở nhiều  Ngoài ra, số doanh nghiệp Việt Nam tự đánh trường Lào Đó doanh nghiệp chào hàng lần mang hàng tốt, chiếm vị trí tình cảm người tiêu dùng lần sau lại mang hàng chất lượng Cho dù Lào thị trường khó tính làm ăn uy tín làm thiệt hại đến doanh nghiệp Việt Nam  Hoạt động buôn lậu, trốn thuế, lách luật phổ biến nên ảnh hưởng đến thực chất trao đổi thương mại hai nước Kim ngạch trao đổi hai nước chưa phản ánh Các quan chức chưa xử lí mạnh tay cho tượng  Cơ sở hạ tầng vật chất xuống cấp, đặc biệt tuyến đường nối liền với Lào xuống cấp mà không tu sửa làm cho chi phí vận tải lớn phí hàng hố lên cao làm giảm sức cạnh tranh hàng hoá Việt Nam thị trương Lào  Trình độ cán hải quan cửa nhiều hanh chế nên nhiều thủ tục phiền hà SVTH: TOUYANG KONGCHI 27 MSV: CQ484182 ĐỀ ÁN MÔN HỌC THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ 48 CHƯƠNG III GIẢI PHÁP NHẰM THÚC ĐÂY QUAN HỆ THƯƠNG MẠI VIỆT NAM – LÀO TRONG NHỮNG NĂM TÓI 3.1 TRIỂN VỌNG VÀ NHỮNG CƠ HỘI – THÁCH THỨC TRONG QUAN HỆ THƯƠNG MẠI VIỆT NAM – LÀO 3.1.1 Triển vọng quan hệ thương mại Việt Nam – Lào Quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt hợp tác toàn diện hai nước Việt Nam – Lào Chủ tịch Hồ Chí Minh Chủ tịch Cayxon Pơmvihản dày cơng vun đắp Đảng, quyền, nhân dân hai nước củng cố bền vững, phát triển ngày tốt đẹp Mỗi quan hệ trải qua nhiều thử thách, trở thành nhân tố quan trọng thúc đẩy nghiệp cách mạng nước Trong thời gian vừa qua loạt Hiệp định hai nước ký kết : Hiệp định hợp tác kinh tế, văn hóa, khoa học, kỹ thuật; Hiệp định vận tải; Quy chế hàng hóa Lào cảnh lãnh thổ Việt Nam; Thỏa thuận để tạo điều kiện thuận lợi cho người, phương tiện hàng hóa qua biên giới; Hiệp định thương mại song phương;Nghị đinh thư trao đổi hàng hoá qua biên giới… tạo điều kiện hợp tác trao đổi kinh tế, thương mại hai nước Mặc dù chiếm tỉ trọng nhỏ tổng kim ngạch ngoại thương Lào giữ vị trí quan trọng chiến lược xuất nhập Việt Nam Lào có đường biên giới dài 1670 km địa phận tỉnh Việt Nam 10 tỉnh Lào, với cửa quốc tế cửa quốc gia Với sách khuyến khích phát triển quan hệ hợp tác kinh tế,thương mại, kim ngạch mậu dịch song phương tăng nhanh năm qua Nếu năm cuối thập kỷ 80, tổng kim ngạch buôn bán hai nước đạt 40 triệu USD/năm giai đoạn 1998-2001 tổng kim ngạch song phương lên khoảng 1688 triệu USD, bình quân 211 triệu USD năm Theo dự báo đến năm 2010 số tỷ USD Tổng giá trị xuất nhập sang Lào tăng từ 9% năm 1995 lên 30% năm 2000 tỷ trọng kim ngạch nhập từ Lào so với tổng kim ngạch xuất Lào tăng từ 27% năm 1995 lên 63% năm 2000 Có thể thấy, hàng hoá Việt Nam tạo chỗ đứng thị trường Lào Nếu trước thị phần hàng hố Thái Lan chiếm 80% hàng hố Việt Nam chiếm đến 25-40% Lào cửa ngõ để hàng hoá Việt Nam tiếp cận với thị trường Thái Lan Đặc biệt Chính phủ Lào chủ trương giảm 50% thuế nhập tạo điều kiện đểu hàng hố Việt Nam xuất sang trường Lào cách thuận lợi để phục vụ sản xuất đời sống nhân dân Lào Đồng thời hàng hoá Việt Nam xuất nhập với Lào giảm 50% từ phía Chính phủ Việt Nam Đây hội tốt để doanh nghiệp đẩy mạnh xuất sang thị trường Lào, đưa kim ngạch mậu dịch Việt Nam – Lào lên mức tương xứng với tiềm mối quan hệ đặc biệt hai nước Vớí vị trí cầu nối nới vùng Đông Bắc Thái Lan nước khu vực, đường Xuyên Á thông, Lào thị trường trung chuyển cảnh hàng hố đầy tiềm Việt Nam nói chung tỉnh miền trung Việt Nam nói riêng SVTH: TOUYANG KONGCHI 28 MSV: CQ484182 ĐỀ ÁN MÔN HỌC THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ 48 3.1.2 Cơ hội thách thức quan hệ thương mại Việt Nam – Lào 3.1.2.1 Cơ hội quan hệ thương mại Việt Nam – Lào  Việt Nam Lào thành viên tích cực Asean lộ trình cắt giảm thuế CEPT/AFTA Theo lộ trình cam kết với khối nước Asean lộ trình cắt giảm thuế thực Theo Viêt Nam cắt giảm thuế 80% vào năm 2010, Lào năm 2012 Và cắt giảm thuế xuống 0% vào năm 2015 Việt Nam Lào Khi hàng hố hai nước hưởng mức thuế xuất thấp nên hàng hoá hai nước có hội thâm nhập chiếm lĩnh thị trường  Việt Nam ln có mức tăng trưởng kinh tế cao ổn định, năm 2006 tốc độ tăng trưởng kinh tế Việt Nam 8,2% Dù năm 2009 kinh tế giớ có bị suy thoái trần trọng Việt Nam ngân hàng giới WB đánh giá có tốc độ tăng trưởng kinh tế 5,5% Đây dấu hiệu dáng mừng để quan hệ thương mại hai nước Việt Nam – Lào chịu tác động Hơn nữa, hàng hố Việt Nam xuất sang Lào chủ yếu hàng hoá thiết yếu nên chịu ảnh hưởng tiêu cực suy thoái Trong thời buổi suy thoái, hàng hoá giá rẻ Việt Nam tiêu thụ thị trường Lào  Tiềm Lào chưa khai thác hết đặc biệt khoáng sản Theo kết nghiên cứu gần đây, Lào có 150 điểm quặng, bao gồm 20 loại khống sản Trong nhiều loại dùng cho cơng nghiệp luyện kim hố chất thiếc, sắt.than Nguồn tài ngun ẩn núi rừng từ Bắc xuống Nam, sức sống tiềm ẩn đất nước Lào tương lai Nếu Việt Nam biết nắm bắt hội, bắt tay với doanh nghiệp Lào đầu tư khai thác tương lai nguồn nguyên liệu nhạp dồi cho sản xuất Việt Nam 3.1.2.2 Thách thức quan hệ thương mại Việt Nam – Lào  Cuộc khủng hoảng kinh tế giới trầm trọng Đây khủng hoảng kinh tế tồi tệ kể từ năm 1929 Cuộc khủng hoảng ảnh hưởng đến hầu với mức độ khác Riêng Lào Việt Nam nói ảnh hưởng nghiêm trọng đến xuất hai nước, đồng thời phá vỡ số mục tiêu phát triển hai nước nói chung kế hoạch hợp tác thương mại tương lai hai nước  Lộ trình cắt giảm thuế CEPT/AFTA hội xuất nhập hai nước đồng thời thách thức khơng nhỏ với hai nước Trên thực tế lộ trình cắt giảm thuế có nước Asean cắt giảm thuế xuống 0% hạn chót vào năm 2010 Do có nhiều hàng hố hưởng ưu đãi thuế tràn vào thị trường Lào Việt Nam khiến hội thương mại hai nước dành cho bị ảnh hưởng  Nước láng giềng sản xuất hàng tiêu dùng khổng lồ Trung Quốc tiếp tục bành trướng thị trường Lào Việt Nam làm cho vị trí hàng Việt Nam Lào bị ảnh hưởng Bên cạnh đó, Trung Quốc giai đoạn tăng trưởng nóng 9% nên tìm cách để nguồn tài nguyên Lào chảy nước họ để phục vụ sản xuất  Cơ sở hạ tầng xuống cấp, trình độ dân trí thấp kém,nan quan liêu, yếu công tác quản lí xuất nhập tiếp tục thách thức cản trở hoạt động xuất nhập hai nước thời gian tới SVTH: TOUYANG KONGCHI 29 MSV: CQ484182 ĐỀ ÁN MÔN HỌC THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ 48 3.2 NHỮNG GIẢI PHÁP NHẰM THÚC ĐẨY QUAN HỆ THƯƠNG MẠI VIỆT NAM – LÀO 3.2.1 Giải pháp chung cho hai nước Xuất phát từ mục tiêu hai nước xây dựng đất nước, nội dung hợp tác kinh tế thương mại quan trọng giai đoạn Giữa Lào Việt Nam số tiềm để mở rộng hợp tác Trong điều kiện hai nước hạn chế vốn, trình độ kỹ thuật, có sách thương mại quốc tế , đầu tư quốc tế thích hợp vận dụng khả năng, trí tuệ, sức lao động hai nước phối hợp với nước thứ ba để khai thác lợi so sánh nước, giúp số vấn đề vướng mắc hoạt động kinh tế đối ngoại nói chung hoạt động xuất nhập nói riêng 3.2.1.1 Về chế quản lí, chính sách, tăng cường quản lí nguồn nhân lực  Hai bên cần rà soát lại văn (thủ tục) xuất nhập cho phù hợp với trình độ hội nhập tổ chức quốc tế mà hai bên thành viên Hai nước muốn giành hội thương mại quốc tế cho trước hết cần tuân theo điều lệ thương mại tổ chức mà hai nước thành viên ASEAN, WTO…  Cơng khai hóa văn sách quản lí hàng hóa xuất nhập khẩu, sách thuế,chính sách mặt hàng,các bước quy trình thủ tục hải quan,quy định hồ sơ xuất-nhập cho đối tượng có liên quan hai bên Áp dụng theo hướng hài hòa tiêu chí tờ khai,giảm bớt tiêu chí khơng phục vụ mục đích thống kê quản lý hải quan.Đơn giản hóa thủ tục hải quan theo chuẩn mực, khuyến nghị công ước Kyoto áp dụng quản lí rủi ro việc kiểm tra hàng hóa  Cần tiếp tục cải cách thủ tục hành chính,thục hải quan điện tử, nâng cao nghiệp vụ chuyên môn đạo đức nghề nghiệp cho cán hải quan.Các quan chức hai bên tạo điều kiện cho hải quan hai nước thường xuyên gặp gỡ, trao đổi kiến thức kinh nghiệm để tháo gỡ vướng mắc tồn đọng hải quan hai nước,từ hải quan hai nước phối hợp có hiệu Hai bên cần trọng đào tạo cán quản lí, hồn thiện chương trình hợp tác hai bên thỏa thuận Việt Nam giúp Lào đào tạo đặc biệt cán quản lí vĩ mơ liên quan đến hoạt động ngoại thương Hai bên cần củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động quan hợp tác thương mại, có sách ưu đãi với cán hoạt động lĩnh vực ngoại thương 3.2.1.2 Về chính sách vốn  Trong điều kiện hai bên thiếu vốn Để tạo điều kiện cho doanh nghiệp hoạt động, hai bên cần có sách hỗ trợ tạo điều kiện vốn theo hướng miễn thuế nhập trang thiết bị, phụ tùng sản xuất đầu tư sản xuất hàng xuất nước  Mỗi toán doanh nghiệp thực qua Việt Nam đồng Kíp Lào, trường hợp đặc biệt dùng ngoại tệ.Chính sách nhằm hạn rủi ro toán biến động tỷ giá Việt Nam đồng Kíp Lào với ngoại tệ mạnh USD,EURO…để giảm thiệt hại cho doanh nghiệp hai nước SVTH: TOUYANG KONGCHI 30 MSV: CQ484182 ĐỀ ÁN MÔN HỌC THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ 48 3.2.1.3 Chính sách thuế  Có sách miễn giảm thuế hàng hóa địa phương phục vụ vùng biên hai nước Đặc biệt hàng hóa xuất phát từ tỉnh nghèo, khó khăn giao thông không thu khoản thuế tạo điều kiện nhanh chóng cho thơng thương hàng hóa hai đường biên  Hai bên tiếp tục nghiêm chỉnh thực lộ trình cắt giảm thuế quan CEPT/AFTA mặt hàng quy định Đồng thời hai bên nghiêm chỉnh thực hiên 50% thuế cho hàng hóa xuất xứ từ nước Hai bên sớm thông báo cho danh mục số lượng mặt hàng hóa giảm thuế năm 2009 nhập vào nước.Có phương án cụ thể dành ưu đãi cho triển lãm, hội chợ…  Về việc giảm thiểu tối đa việc bn lậu hàng hóa, tránh gian lận thương mại.Hai bên thông việc quản lí khu vực hai trạm kiểm sốt liên hợp nước Đầu tư sở hạ tầng cho cửa địa hình cho phép để trở thành nơi kiểm tra hai nước Cùng cam kết ngăn chặn thực nghiêm chỉnh thỏa thuận vể chống buôn lậu qua biên giới 3.2.1.4 Về việc nghiên cứu chính sách sản phẩm hàng hóa doanh nghiệp sản xuất Lào Lào sản xuất Việt Nam  Đề nghị hai bên coi sản phẩm nhà đầu tư hàng hóa có xuất xứ từ hai nước hưởng quy chế giảm 50% thuế nhập vào nước tiến tới thỏa thuận giảm nốt 50% thuế (mức thuế 0%) nhập sản phẩm nhà đầu tư Việt Nam sản xuất Lào Lào sản xuất Việt Nam vận chuyển qua biên giới  Đơn giản hóa thủ tục kiểm tra, kiểm soát số lượng, chủng loại hàng hóa cách hàng hóa kiểm tra điểm đóng hàng vận chuyển hàng hóa qua biên giới hàng cảnh 3.2.1.5 Về chế hợp tác địa phương hai nước Hai bên cần đẩy mạnh phát triển kinh tế cửa khẩu, khuyến khích doanh nghiệp hai nước, đẩy mạnh đầu tư vào vùng kinh tế cửa đặc biệt sở hạ tầng kho ngoại quan, kho hàng,… để vực dậy kinh tế tỉnh vùng biên hai nước Các địa phương hai nước, đăch biệt tình vùng biên tăng cường hợp tác với lĩnh vực thương mại nói chung lĩnh vực khác an ninh, quốc phòng,y tế… để đẩy mạnh xuất nhập tiểu ngạch hai nước 3.2.2 Giải pháp riêng cho Lào Một là: Lào cần đẩy mạnh đầu tư sở hạ tầng đường sá, trung tâm thương mại để lưu thơng hàng hóa tốt thơng qua nguồn vốn nước tài trợ nước thu hút đầu tư trực tiếp nước Để yếu Lào sở hạ tầng lạc hậu nên khó khăn việc mở rộng thị trường tiêu thụ hàng hóa Kinh nghiệm với nước nghèo thấy đường ngắn để cải thiện sở hạ tầng thu hút vốn đầu tư nước tăng cường nhận viện trợ nước SVTH: TOUYANG KONGCHI 31 MSV: CQ484182 ĐỀ ÁN MÔN HỌC THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ 48 Hiện nay, Nhật Bản trong nhà đầu tư viện trợ ODA lớn Lào Đây hội tốt với Lào Nhật nước có cơng nghệ xây dựng sở hạ tầng thuộc loại tốt giới Tuy nhiên, Lào phải xem xét lại điều kiện ràng buộc đối tác để tránh bị thua thiệt Hai là: Lào phải coi Việt Nam cửa ngõ quan trọng nối liền Lào với đại dương giới đẩy mạnh xuất hàng hóa thơng qua cảng biển Việt Nam Vì Lào khơng có biển nên hoạt động ngoại thương thông qua đường đường hàng khơng khơng đa dạng kênh phân phối chi phí cao nên làm cho hàng hóa sức thị trường giới Mặt khác, Việt Nam đầu tư nhiều vào cảng biển vùng Miền Trung cảng Chân Mây, cảng Tiên Sa, cảng Dung Quất nhằm đại hóa cảng ngang tầm quốc tế nên lực bốc xếp vận chuyển hoàn toàn đáp ứng xuất nhập Lào Ba là: Lào nên đẩy mạnh hợp tác lĩnh vực ngoại giao thông qua tổ chức nhiều chuyến thăm cấp cao cấp doanh nghiệp để tăng cường kí kết hiệp định thương mại tìm hiểu thị trường Việt Nam từ đưa chiến lược xuất nhập cho thích hợp Trong năm qua, lãnh đạo hai nước có chuyến thăm hữu nghị, đối thoại với doanh nghiệp hai nước Tuy nhiên điều chưa đủ với nhu cầu tiềm hai nước Bốn là: Bên cạnh phát triển không đồng sở hạ tầng cơng nghệ sản xuất tồn Lào phải đầu tư đổi công nghệ để tăng cường lực hàng hóa xuất sang Việt Nam giới mặt hàng mang nét đặc sắc Lào Song song với đầu tư vào đổi cơng nghệ Lào phải đầu tư cho đào tạo nguồn nhân lực Vì chất lượng nguồn nhân lực nâng lên, họ tiếp cận vận hành cơng nghệ để sản xuất hàng hóa xuất với chất lượng tốt Riêng thương mại quốc tế, chất lượng nguồn nhân lực nâng cao nhân tố định đến thành công Năm là: Các quan chức Lào phải thường xuyên cấp thay đổi sách xuất nhập khẩu, ưu đãi thuế quan phi thuế quan; cung cấp kịp thời thay đổi sach cho doanh nghiệp kinh doanh xuất nhập với Lào… Sáu là: Tiềm du lịch Lào lớn với địa danh tiếng Cánh đồng Chùm, cánh rừng nguyên sinh…Việt Nam có danh thắng tiếng Vịnh Hạ Long, Phong Nha Kẻ Bàng, Cố Đô Huế…Lào kết hợp với Việt Nam để tổ chức tour du lịch hai nước Nhờ Lào đẩy mạnh xuất chỗ thông qua bán hàng hóa cho khách du lịch Tóm lại: Nếu Việt Nam Lào có giải pháp hoạt động xuất nhập hai chiều Việt Nam Lào cải thiện đáng kể, đặc biệt doanh nghiệp Việt Nam có hướng đầu tư khác để đầu tư sản xuất kinh doanh Lào, nhằm khai thác lợi so sánh thổ nhưỡng Lào trồng số cơng nghiệp lân năm có giá trị cao xuất đẩu tư vào phát triển nông nghiệp chế biến Việt Nam Đồng thời thực tốt chuyển giao kĩ thuật nông nghiệp, nâng cao đội ngũ cán kĩ thuật Lào khắc phục tình trạng Lào khơng phải thị trường có nguồn lực dồi Các giải pháp phần nhỏ nội dung hợp tác quan hệ thương mại Việt Nam Lào thời gian tới Nhưng tất nhằm phát huy tốt mối quan hệ sẵn có để hỗ trợ cho nhau, tăng thêm sức mạnh kinh tế cho nước, thúc đẩy phát triển quốc gia nhanh hơn, bền vững hơn… SVTH: TOUYANG KONGCHI 32 MSV: CQ484182 ĐỀ ÁN MÔN HỌC THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ 48 3.2.3 Giải pháp riêng cho Việt Nam 3.2.3.1 Đối với Nhà nươc Song song với giải pháp chung dùng cho hai nước, để thúc xuất sang Lào, Việt Nam cần có giải pháp: Một là: Tăng cường hợp tác khu vực Để thúc đẩy hoạt động giao lưu buôn bán nước khu vực, Việt Nam nước khu vực cần xúc tiến nhanh việc thực thoả thuận ký kết “ tạo thuận lợi cho người Việt Nam – Lào – Thái Lan từ tháng 11/1999 ký với Campuchia vào tháng 11/2001 tiếp tục bổ sung vào tháng 8/2005 Nhưng thực tế việc thực hiên điều khoản thoả thuận nhiều điều phải bàn Hợp tác với Lào nước Asean xây dựng hẹ thống tiêu chuẩn chất lượng hàng hố, mơi trường, quy định kiểm dịch động thực vật…Phấn đấu tiêu chuẩn quy định dần tiến tới đạt tiêu chuẩn quốc tế Đồng thời, Việt Nam kí kết hiệp định song phương thừa nhận tiêu chuẩn hàng hoá, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác kiểm tra thơng quan hàng hố Chính phủ Việt Nam tiếp tục hỗ trợ Lào chương trình phát triển nơng nghiệp,lâm nghiệp tỉnh có chung biên giới với Việt Nam xây dựng dự án phát triển nông lâm nghiệp theo kế hoạch hợp tác kinh tế - văn hoá – khoa học kĩ thuật thời kỳ 2006 -2010 thoả thuận hai bên phát triển nơng nghiệp nơng thơn, sản xuất hàng hố nơng sản,kiên cố hoá kênh mương… Hợp tác với Lào đeer phát triển mặt hàng xuất có lợi so sánh nước Hai là: Hồn thiện sách quản lí xuất nhập Đơn giản hố sách quản lí hàng hố xuất nhập khẩu,hài hồ thủ hải quan theo cơng ước Kyoto,hình thành chương trình chương trình thống thủ tục quản lí hải quan hàng hố xuất nhập qua biên giới với Chính phủ quyền địa phương biên giới Lào, giảm thiểu thu tục khơng cần thiết gây ách tắc hàng hố cửa Nhanh chóng thực thoả thuận cam kết ưu tiên thủ tục vận chuyển với sản phẩm nước đầu tư sản xuất nước bạn miễn thuế xuất nhập vận chuyển qua biên giới hàng cảnh Nâng cao chất lượng quy trình tạm nhập tái xuất, thống với Lào phương tiện vận tải hàng tạm nhập tái xuất, thời gian quy chế kiểm tra, lưu hàng cửa Xây dựng hệ thống phối hợp trao đổi thông tin hàng tạm nhập tái xuất cổng thông tin điện tử hàng hoá xuất nhập với Lào, tạo điều kiện cho quản lí hàng hố q cảnh hai phía Ba là: Xây dựng sách thuế quan,tài chính, tín dụng, bảo hiểm hợp lí hiệu Tổng cục thuế Việt Nam sớm công bố danh mục hàng hoá miễn giảm thuế đề nghị hai bên nghiêm chỉnh thực tốt thoả thuận miễn thuế hàng hố có xuất xứ nước Đơn giản hố thủ thục hồn thuế, đưa vào áp dụng quy định tránh đánh thuế hai lần với hàng hoá xuất nhập Xem xét ưu đãi thuế quan để khuyến khích xuất mặt hàng Việt Nam có khả nămg sản xuất lớn gặp khó khăn xuất sang thị trường khác giấy, xi măng, vật liệu xây dựng khác…và nhập mặt hàng cho công nghiệp chế biến gỗ, nguyên phụ liệu, máy móc cơng nghiệp… SVTH: TOUYANG KONGCHI 33 MSV: CQ484182 ĐỀ ÁN MÔN HỌC THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ 48 Điều chỉnh giảm mức thuế, lệ phí kho bãi cho hợp lí cắt giảm chi phí khơng cần thiết cửa để giảm giá hàng xnk, tăng khả cạnh tranh cho doanh nghiệp xnk… Nhà nước cần có sách ưu đãi cho vay vốn với doanh nghiệp kinh doanh xnk với Lào, cho vay khơng tính lãi 5-7 năm doanh nghiệp có kế hoạch sản xuất hàng tiêu dùng tuỳ vào quy mơ tiếp tục cho vay với lãi suất thấp năm doanh nghiệp làm ăn hiệu quả, thực miễn giảm thuế thu nhập, bảo lãnh tín dụng để họ tạo vị thị trường Lào Bốn là: Nhà nước tăng cường đầu tư cho kết cấu hạ tầng cải thiện hệ thống tốn Hồn thiện triển khai sách khuyến khích đẩu tư phát triển kết cấu hạ tầng khu kinh tế cửa khẩu, tuỳ thuộc vào khu kinh tế cửa khẩu, vào lưu lượng hàng hoá xnk, khả thu ngân sách đần tư trở lại cho kết cấu hạ tầng khu kinh tế cửa Tăng cường đầu tư xây dựng cảng biển đại tiến kịp nước xnk cho Lào Bên cạnh phát triển tuyến đường hành lang tiêủ vùng, đường liên quốc gia phối hợp với Lào phát triển tuyến đường nối liền hai nước Nâng cấp, mở rộng tuyến đường quốc lọ dẫn đến cửa chính, tạo điều kiện cho hàng hoá từ biên giới đến thị trường nội địa Nâng cấp kho bãi bảo quản tập kết hàng hố miễn phí cửa nhằm nâng cao chất lượng hàng hoá xnk Cải thiện hệ thơng tốn, cần phát triển mở rộng hợp tác ngân hàng gữa hai nước để cải thiện phương thức toán hàng hoá xnk, thành lập thêm chi nhánh ngân hàng liên doanh Viêt – Lào tỉnh lớn, thành lập thêm ngân hàng liên doanh khác… Năm là: Nhà nước nên chủ động tạo nguồn hàng xnk, đa dạng hoá nguồn hàng Các quan chuyên trách công thương cần nhanh chóng xây dựng hồn thiện chiến lược mặt hàng xnk vền vững sở phát huy tối đa lợi quốc gia, nhu cầu thị trường Lào nước lân cận Phát triển dịch vụ hàng cảnh, tạm nhập tái xuất nhờ vào vị địa lí thuận lợi, xây dựng sách khuyến khích hồn thiện sách quản lí nhằm tạo điều kiện tối đa cho hàng hố cảnh tạm nhập tái xuất hai nước Phát huy mạnh Lào thị trưởng trung chuyển để đẩy mạnh xuất sang nước thứ ba, trước hết thị trường Đông Bắc Thái Lan Lào nhiều mặt hàng có tiềm lực hạn chế công nghệ, vốn, lao động nên chưa khai thác Việt Nam nên hợp tác với Lào để khai thác Liên doanh với doanh nghiệp Lào để đầu tư xây dựng sở chế biến hàng tiêu dùng, hàng nông sản dùng để phục vụ nhu cầu chỗ người dân Lào, phần phục vụ xúât khẩu, nhằm nâng cao giá trị gia tăng mặt hàng xuất khẩu, từ nâng cao hiệu hoạt động xuât nhập Sáu là: Nhà nước nần tăng cường cơng tác chống bn lậu Nhà nước nên có nhưữg biện pháp để chống buôn lậu thông qua việc nâng cao khả cạnh tranh hàng hoá nước biện pháp hàng đầu giải tình trạng Phát triển nhanh sản xuất , nâng cao tính cạnh tranh hàng nội địa, mở rộng mạng lưới phân phối giúp ngăn chặn hàng nhập lậu tràn vào nước Đẩy mạnh phối hợp ngành chức đảm bảo an toàn người thi hành công vụ Quy định rõ quyền hạn trách nhiệm cụ thể ngành, đơn vị, cá nhân chức đấu tranh chống buôn lậu Lực lượng hải quan cần nâng cao trình độ nghiệp vụ đạo đức trang bị phương tiện kĩ thuật SVTH: TOUYANG KONGCHI 34 MSV: CQ484182 ĐỀ ÁN MƠN HỌC THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ 48 chống bn lậu Các quan chức năng, tổ chức đoàn thể tổ chức tuyên truyền, phổ biến cho người dân biết kiến thức pháp luật đồng thời có biện pháp răn đe, xử lí nghiêm minh hành vi buôn lậu tiếp tay cho buôn lậu 3.2.3.2 Đối với doanh nghiệp  Giải pháp đa dạng hóa mặt hàng xuất nhập - Mở rộng mặt hàng kinh doanh xnk, chủ động liên kết với doanh nghiệp Lào để kí hợp đồng dài hạn, xây dựng kế hoạch xnk ổn định Khai thác hội tham gia triển lãm để giới thiệu hàng hoá khai thác nguồn hàng Lào - Tăng cường hợp tác với phương thức “ tài nguyên Lào, lao động kĩ thuật Việt Nam vốn hợp tác vay vốn nước thứ ba” để tăng cường nguồn hàng cho xnk Phối hợp với Lào để tìm cách khắc phục bất cập đầu tư sản xuất Lào.như khả tốn… - Ngồi Việt Nam cần giúp Lào đầu tư giao thông, cầu đường, thuỷ lợi,… để dễ ràng việc đầu tư vào lĩnh vực khác.Các doanh nghiệp đẩy mạnh khai thác lĩnh vực chế biến nông lâm, thuỷ sản, chăn nuôi gia súc gia cầm để nguồn hàng xnk, thủ công mỹ nghệ…  Các giải pháp nâng cao hiẹu kinh doanh xuất nhập - Để đẩy mạnh xuất sang Lào, doanh nghiệp Việt Nam cẩn tổ chức văn phòng đại diện trung tâm thương mại, khu dân cư lớn Lào để thuận tiện việc tìm kiếm giao dịch với khách hàng quan hệ với quan chức Lào.Do sức mua quy mô Lào nhỏ nên doanh nghiệp phải lựa chọn địa bàn mặt hàng kinh doanh thích hợp để đảm bảo hiệu kinh doanh - Các doanh nghiệp Việt Nam nên nhanh chóng đăng kí thương hiệu sản phẩm Lào có ý định xuất sang Lào, cần hiểu kĩ luật pháp, quy trình, thủ tục đăng kí kinh doanh Lào.Lưu ý Lào thành viên Công ước Paris Bo hộ sở hữu công nghiệp.Lào áp dụng nguyên tắc “ai nộp đơn trước đăng kí trước.” việc đăng kí nhẵn hiệu Lào… - Quan trọng doanh nghiệp cần cải tiến mẫu mã, hạ giá thành sản phẩm mà đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng, tiến dần đến tiêu chuẩn quốc tế khu vực SA8000, ISO 14000… Tăng cường quảng bá thương hiệu, mở rộng kênh phân phối tỉnh khác Lào… - Thành lập phận nghiên cứu thị trường để nắm bắt kịp thời thay đổi sách quản lí xnk, ưu đãi thuế quan phi thuế quan hai phía biến động thị trường để xây dựng kế hoạch kinh doanh hiệu phù hợp… SVTH: TOUYANG KONGCHI 35 MSV: CQ484182 ĐỀ ÁN MÔN HỌC THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ 48 KẾT LUẬN Từ Liên bang Xô Viết sụp đổ, hầu chuyển sang kinh tế hàng hóa, kinh tế thị trường.Việt Nam Lào nằm xu Quan hệ Việt – Lào Chủ tịch Hồ Chí Minh Chủ tịch Cayxỏn Pômvihản dày công vun đắp Trải qua bao thăng trầm, thử thách lịch sử sửi hai nước mối quan hệ ngày phát triển tốt đẹp tinh thần “ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài” Trong có quan hệ thương mại mà chủ yếu hoạt động xuất nhập hai chiều hai nước góp phần khơng nhỏ vào thành công Đề tài “Giải pháp thúc đẩy quan hệ thương mại Việt Nam – Lào năm tới” đề cập, giải vấn đề thương mại quốc tế nhân tố ảnh hưởng đến quan hệ thương mại hai nước Đề tài vào phân tích thực trạng xuất nhập hai chiều hai nước từ năm 2001 đên Trong hoạt động xuất nhập khẩu, hai bên vừa bạn hàng, vừa đối tác tin cậy Việt Nam thị trường xuất đứng thứ Lào sau Thái Lan, Trung Quốc, Nhật Bản Lào thị trường xuất chiến lược Việt Nam Kim ngạch xuất hai chiều hai nước năm 2008 417,4 triệu USD, năm 2009 417,8 triệu USD quý I/2010 96,4 triệu USD Ngoài đề tài ưu điểm đạt tồn nguyên nhân quan hệ thương mại hai nước.Đó tốc độ tăng trưởng khơng ổn định, mặt hàng trao đổi đơn điệu…Trên sở đề tài đưa kiến nghị giải pháp nhằm thúc đẩy mối quan hệ Có nhóm giải pháp chung với hai nước như: Về chế quản lí sách, tăng cường quản lí nguồn nhân lực; sách vốn; sách thuế; nghiên cứu sách cho hàng hóa sản xuất Việt Nam Lào; chế hợp tác địa phương hai nước Giải pháp Nhà nước Việt Nam : Tăng cường hợp tác kinh tế khu vực sách quản lí xuất khẩu; tài chính; thuế quan; tín dụng; cải thiện hệ thống cán cân toán; tăng cường kết cấu hạ tầng thương mại, tạo nguồn hàng xuất nhập khẩu; tăng cường chống bn lậu gian lận thương mại Về phía Doanh nghiệp cần đa dạng hóa mặt hàng nâng cao hiệu kinh doanh Đối với Nhà nước Lào :cần đẩy mạnh hệ thống sở hạ tầng, nâng cao công nghệ sản xuất chất lượng nguồn nhân lực, đẩy mạnh hợp tác lĩnh vực ngoại giao, du lịch, thường xun cung cấp thơng tin thay đổi sách xuất nhập khẩu; cần có sách ưu đãi hoạc lói lòng với hàng hóa Việt Nam Để thực giải pháp cần có phối hợp đồng Nhà nước , doanh nghiệp nhân dân nước Trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế, phát triển kinh tế tri thức điều kiện kinh tế nước nghiên cứu quan hệ thương mại Việt Nam – Lào công việc cần thiết giúp hai nước tận dụng hội vượt qua thách thức, đạt mục tiêu, thúc đẩy xuất khẩu, hạn chế nhập siêu, góp phần vào cơng xây dựng phát triển đất nước SVTH: TOUYANG KONGCHI 36 MSV: CQ484182 ĐỀ ÁN MÔN HỌC THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ 48 TÀI LIỆU THAM KHẢO Đỗ Đức Bình, Nguyễn Thường Lạng, Kinh tế Quốc Dân, Nhà xuất lao động xã hội, 2005 Nguyễn Thúy Hồng, Kinh tế nước Asean, nha xuất giáo dục 2008 Nguyễn Văn Hà, Trương Duy Hòa, Trần Khánh; Kinh tế nước Đông Nam Á – Trực trạng triển vọng, Nhà xuất khoa học xã hội 2002 Luật doanh nghiệp sửa đổi 2006 Nước CHDCND Lào Tô Xuân Dân, Chính sách kinh tế đối ngoại, Kinh nghiệm lý thuyết, Nhà xuất thống kê 1998 Vũ Hữu Tửu, kỹ thuật nghiệp vụ ngoại thương, nhà xuất Đại học Kinh tế Quốc dân,2006 Tạp chí Đơng Nam Á số (1/2009) Tạp chí kinh tế đối ngoại số 28(1/2008) Tạp chí kinh tế phát triển tháng 9/2006 10 Bộ Công thương Việt Nam (http://www.mot.gov.vn) 11 Bộ ngoại giao Việt Nam (http://www.mofa.gov.vn) 12 Tổng cục thống kê Việt Nam (http://www.gso.gov.vn) 13 Bộ Thương mại Lào (http://www.moc.gov.la) 14 Luật thương mại Lào sửa đổi năm 2006 15 Các Hiệp định thương mại Việt Nam - Lào SVTH: TOUYANG KONGCHI 37 MSV: CQ484182 ĐỀ ÁN MÔN HỌC THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ 48 MỤC LỤC MỞ ĐẦU .1 CHƯƠNG I: VÀI NÉT VỀ QUAN HỆ VIỆT NAM – LÀO .2 1.1 TỔN QUAN CHUNG VỀ VIỆT NAM VÀ LÀO 1.1.1 Tổng quan Việt Nam 1.1.1.1 Điều kiện tự nhiên – xã hội 1.1.1.3 Tình hình kinh tế: 1.1.2 Tổng quan Lào 1.1.2.1 Điều kiện tự nhiên 1.1.2.2 Chính sách đối ngoại Lào 1.1.2.3 Tình hình kinh tế 1.2 QUAN HỆ VIỆT NAM – LÀO 1.2.1 Quan hệ ngoại giao .5 1.2.2 Quan hệ hợp tác kinh tế - thương mại .6 1.2.3 Quan hệ hợp tác đầu tư 1.2.4 Các lĩnh vực khác giáo dục , đào tạo v.v… 1.3 SỰ CẦN THIẾT PHẢI PHÁT TRIỂN QUAN HỆ THƯƠNG MẠI VIỆT NAM – LÀO 1.4 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUAN HỆ THƯƠNG MẠI 10 VIỆT NAM – LÀO 10 1.4.1 Các nhân tố tích cực 10 1.4.2 Các nhân tố tiêu cực 11 CHƯƠNG II : THỰC TRẠNG QUAN HỆ THƯƠNG MẠI VIỆT NAM - LÀO 13 2.1 TỔNG QUAN VỀ SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN QUAN HỆ THƯƠNG MẠI VIỆT NAM - LÀO .13 2.1.1 Sự phát triển quan hệ kinh tế thương mại Việt Nam – Lào 13 2.1.1.1 Giai đoạn từ năm 1961 đến năm 1975 13 2.1.1.2 Giai đoạn từ năm 1976 đến năm 1991 13 2.1.1.3 Giai đoạn từ năm 1991 đến 13 2.2 CHÍNH SÁCH THƯƠNG MẠI VIỆT NAM – LÀO 14 2.2.1 Một số sách thương mại chủ yếu Việt Nam 14 2.2.1.1 Chính sách thuế nhập miễn giảm thuế nhập .14 2.2.1.3 Chiến lược hướng mạnh vào xuất .15 2.2.1.4 Các chính sách biện pháp khuyến khích xuất 15 2.2.2 Một số sách thương mại chủ yếu Lào .16 2.2.2.1 Chính sách thuế nhập miễn giảm thuế nhập .16 2.2.2.2 Hạn ngạch giấy phép .16 2.2.2.3 Chiến lược hướng mạnh vào xuất 17 2.2.2.4 Các chính sách biện pháp khuyến khích xuất .18 2.3 THỰC TRẠNG XUẤT NHẬP KHẨU GIỮA VIỆT NAM - LÀO .18 2.3.1 Thực trạng xuất Chính ngạch Việt Nam – Lào 18 2.3.1.1 Kim ngạch xuất chính ngạch .18 2.3.1.2 Cán cân thương mại: 19 2.3.1.3 Mặt hàng xuất chính ngạch .20 2.3.1.4 Hình thức xuất chính ngạch 20 2.3.2 Thực trạng nhập ngạch Việt Nam – Lào .20 2.3.2.1 Kim ngạch nhập chính ngạch 20 SVTH: TOUYANG KONGCHI 38 MSV: CQ484182 ĐỀ ÁN MÔN HỌC THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ 48 2.3.2.2 Mặt hàng nhập 22 2.3.3 Thực trạng xuất nhập tiểu ngạch Việt Nam – Lào 22 2.3.3.1 Kim ngạch xuất nhập .23 2.3.3.2 Mặt hàng xuất nhập khẩu: 23 2.4 Đánh giá chung quan hệ thương mại Việt Nam – Lào 24 2.4.1 Ưu điểm đạt 24 2.4.2Những tồn nguyên nhân: 24 2.4.2.1 Những tồn tại: 24 2.4.2.2Nguyên nhân: .26 CHƯƠNG III: GIẢI PHÁP NHẰM THÚC ĐÂY QUAN HỆ THƯƠNG MẠI VIỆT NAM – LÀO TRONG NHỮNG NĂM TÓI 28 3.1 TRIỂN VỌNG VÀ NHỮNG CƠ HỘI – THÁCH THỨC TRONG QUAN HỆ THƯƠNG MẠI VIỆT NAM – LÀO .28 3.1.1 Triển vọng quan hệ thương mại Việt Nam – Lào 28 3.1.2 Cơ hội thách thức quan hệ thương mại Việt Nam – Lào 29 3.1.2.1 Cơ hội quan hệ thương mại Việt Nam – Lào 29 3.1.2.2 Thách thức quan hệ thương mại Việt Nam – Lào 29 3.2 NHỮNG GIẢI PHÁP NHẰM THÚC ĐẨY QUAN HỆ THƯƠNG MẠI 30 VIỆT NAM – LÀO 30 3.2.1 Giải pháp chung cho hai nước 30 3.2.1.1 Về chế quản lí, chính sách, tăng cường quản lí nguồn nhân lực 30 3.2.1.2 Về chính sách vốn .30 3.2.1.3Chính sách thuế 31 3.2.1.4 Về việc nghiên cứu chính sách sản phẩm hàng hóa doanh nghiệp sản xuất Lào Lào sản xuất Việt Nam 31 3.2.1.5 Về chế hợp tác địa phương hai nước 31 3.2.2 Giải pháp riêng cho Lào 31 3.2.3 Giải pháp riêng cho Việt Nam 33 3.2.3.2 Đối với doanh nghiệp 35 KẾT LUẬN 36 SVTH: TOUYANG KONGCHI 39 MSV: CQ484182 ĐỀ ÁN MÔN HỌC THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ 48 BẢNG CHỮ CÁI VIẾT TẮT STT CHỮ VIẾT TẮT AFTA ASEAN CEPT CNH-HĐH EU XNK WTO USD SVTH: TOUYANG KONGCHI NGHĨA TIẾNG VIỆT TIẾNG ANH Khu vực mậu Asean Free dịch tự Asean Trade Area Hiệp hội Association of nước Đông Nam South East Asian Á Nations Chương trình Common cắt giảm thuế Effective quan có hiệu lực Preferentianall chung Cơng nghiệp hóa – Hiện đại hóa Liên minh Châu European Union Âu Xuất nhập Tổ chức thương World Trade mại giới Organization United State Đô la Mỹ Dollar 40 MSV: CQ484182
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận văn tốt nghiệp: Giải pháp thúc đẩy quan hệ thương mại giữa Việt Nam – Lào trong những nănm tới, Luận văn tốt nghiệp: Giải pháp thúc đẩy quan hệ thương mại giữa Việt Nam – Lào trong những nănm tới

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay