Chuyên đề tốt nghiệp: Phân tích doanh thu bán hàng tại Công ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Kinh Tế

36 40 0
  • Loading ...
1/36 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/05/2018, 07:23

1.1.TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI1.1.1.Dưới góc độ lý thuyết: Doanh thu tiêu thụ sản phẩm là một chỉ tiêu kinh tế cơ bản phản ánh mục đích kinh doanh cũng như kết quả về tiêu thụ hàng hoá, thành phẩm. Tăng doanh thu là một trong những mục tiêu nhằm thúc đẩy sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Đồng thời tăng doanh thu có nghĩa là tăng lượng tiền về cho doanh nghiệp và tăng lượng hàng hoá tung ra trên thị trường. Vì vậy việc tăng doanh thu vừa có ý nghĩa với xã hội và có ý nghĩa với doanh nghiệp:● Đối với xã hội: Khi lượng hàng hóa bán ra trên thị trường ngày càng tăng thì người tiêu dùng có thể thoải mái lựa chọn những mặt hàng theo ý muốn của mình. Điều này cũng có nghĩa là tăng doanh thu bán hàng sẽ góp phần thỏa mãn tốt hơn các nhu cầu tiêu dùng cho xã hội.Thứ hai là doanh thu bán hàng tăng nghĩa là lượng hàng hóa mà doanh nghiệp tung ra trên thị trường cũng đang tăng lên, điều này đã thúc đẩy sản xuất phát triển, đảm bảo cân đối cung cầu, ổn định giá cả thị trường và mở rộng giao lưu kinh tế giữa các vùng, miền và với các nước trong khu vực.● Đối với doanh nghiệp: Thứ nhất, tăng doanh thu bán hàng đồng nghĩa với việc tăng lượng hàng hóa bán ra trên thị trường hay điều này đã tạo điều kiện để doanh nghiệp thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ kinh doanh. Thứ hai, tăng doanh thu bán hàng cũng là tăng lượng tiền thu về cho doanh nghiệp, vì vậy nó giúp doanh nghiệp có thể thu hồi vốn nhanh từ đó bù đắp các chi phí sản xuất kinh doanh, tạo điều kiện để mở rộng đầu tư hoặc đầu tư chiều sâu cho hoạt động kinh doanh, thực hiện tốt nghĩa vụ với Nhà nước. Thứ ba tăng doanh thu bán hàng sẽ ảnh hưởng đến việc xác định kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, góp phần tăng lợi nhuận , tạo điều kiện tăng thu nhập cho người lao động. Như vậy, có thể nói doanh thu bán hàng có ý nghĩa quan trọng đối với doanh nghiệp nên việc tăng doanh thu có ý nghĩa rất lớn.1.1.2. Dưới góc độ thực tếTrong thời gian thực tập và điều tra khảo sát tìm hiểu về công ty, em thấy công ty vẫn còn nhiều hạn chế, tồn tại trong việc thực hiện các chỉ tiêu và kế hoạch doanh thu như: ● Qua kết quả điều tra 100% ý kiến cho rằng việc tiêu thụ hàng hóa của công ty chưa được tiến hành hợp lý, công ty chỉ chú trọng tiêu thụ một số mặt hàng chủ yếu.● Cũng qua điều tra, khảo sát tất cả các ý kiến thu được đều công nhận: tốc độ tăng giảm doanh thu giữa các năm của công ty không ổn định.● Ngoài ra, qua điều tra phỏng vấn cũng cho thấy vấn đề tăng doanh thu cũng đang là một vấn đề bức thiết đối với công ty nói riêng và các doanh nghiệp thương mại nói chung và có những giải pháp nào nhằm tăng doanh thu vẫn là một câu hỏi thường trực mà bất cứ doanh nghiệp nào cũng quan tâm. Nhận thức được tầm quan trọng của việc tăng doanh thu bán hàng, em đã lựa chọn nghiên cứu về chỉ tiêu doanh thu bán hàng nhằm tìm ra các giải pháp giúp công ty có thể tăng doanh thu trong những năm tới.1.2. XÁC LẬP TUYÊN BỐ TRONG ĐỀ TÀIXuất phát từ cơ sở lý luận và cơ sở thực tiễn được trình bày trong mục 1.1 em chọn đề tài: “Phân tích doanh thu bán hàng tại Công ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Kinh Tế “ làm chuyên đề tốt nghiệp. Trường đại học Thương mại MỤC LỤC Chuyên đề tốt nghiệp Trần Thị Trang - HK1D-K4 Trường đại học Thương mại LỜI CẢM ƠN Trong thời gian thực tập công ty Cổ Phần Đầu Phát Triển Kinh Tế em chọn đề tàiPhân tích doanh thu bán hàng” để làm chuyên đề tốt nghiệp Do lượng kiến thức thời gian hạn, với kinh nghiệm chun ngành nên chun đề khơng tránh khỏi sai sót Em mong đóng góp ý, dẫn Ban giám đốc công ty Cổ Phần Đầu Phát Triển Kinh Tế thầy giáo để chun đề hồn thiện Em xin trân trọng cảm ơn hướng dẫn nhiệt tình, chu đáo thầy giáo môn Phân tích – Thống Kê, trường Đại Học Thương Mại, đặc biệt TS Nguyễn Quang Hùng trực tiếp hướng dẫn em hoàn thành chuyên đề Đồng thời em xin trân trọng cảm ơn Ban giám đốc, chú, anh chị công ty Cổ Phần Đầu Phát Triển Kinh Tế tạo điều kiện giúp đỡ em q trình thực tập hồn thành chun đề Hà Nội, ngày… tháng… năm … Chuyên đề tốt nghiệp Trần Thị Trang - HK1D-K4 Trường đại học Thương mại DANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢNG BIỂU Chuyên đề tốt nghiệp Trần Thị Trang - HK1D-K4 Trường đại học Thương mại DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT CL : Chênh lệch DT : Doanh thu DTBB : Doanh thu bán buôn DTBL : Doanh thu bán lẻ TDT : Tổng doanh thu GTGT : Giá trị gia tăng %HT : Phần trăm hoàn thành SPGC : Sản phẩm gia công NMSX : Nhà máy sản xuất 10 SPK : Sản phẩm khác 11 ST : Số tiền 12 TL : Tỷ lệ 13 TT : Tỷ trọng 14 KH & ĐT : Khoa học đầu 15 QTKD : Quản trị kinh doanh 16 ĐHTM : Đại học Thương Mại 17.DTBH : Doanh thu bán hàng 18.CP : Cổ phần Chuyên đề tốt nghiệp Trần Thị Trang - HK1D-K4 Trường đại học Thương mại CHƯƠNG TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU VỀ PHÂN TÍCH DOANH THU BÁN HÀNG TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN ĐẦU PHÁT TRIỂN KINH TẾ 1.1.TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI 1.1.1.Dưới góc độ lý thuyết: Doanh thu tiêu thụ sản phẩm tiêu kinh tế phản ánh mục đích kinh doanh kết tiêu thụ hàng hoá, thành phẩm Tăng doanh thu mục tiêu nhằm thúc đẩy sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Đồng thời tăng doanh thu nghĩa tăng lượng tiền cho doanh nghiệp tăng lượng hàng hoá tung thị trường Vì việc tăng doanh thu vừa ý nghĩa với xã hội ý nghĩa với doanh nghiệp: ● Đối với xã hội: Khi lượng hàng hóa bán thị trường ngày tăng người tiêu dùng thoải mái lựa chọn mặt hàng theo ý muốn Điều nghĩa tăng doanh thu bán hàng góp phần thỏa mãn tốt nhu cầu tiêu dùng cho xã hội Thứ hai doanh thu bán hàng tăng nghĩa lượng hàng hóa mà doanh nghiệp tung thị trường tăng lên, điều thúc đẩy sản xuất phát triển, đảm bảo cân đối cung cầu, ổn định giá thị trường mở rộng giao lưu kinh tế vùng, miền với nước khu vực ● Đối với doanh nghiệp: Thứ nhất, tăng doanh thu bán hàng đồng nghĩa với việc tăng lượng hàng hóa bán thị trường hay điều tạo điều kiện để doanh nghiệp thực tốt chức nhiệm vụ kinh doanh Thứ hai, tăng doanh thu bán hàng tăng lượng tiền thu cho doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp thu hồi vốn nhanh từ bù đắp chi phí sản xuất kinh doanh, tạo điều kiện để mở rộng đầu đầu chiều sâu cho hoạt động kinh doanh, thực tốt nghĩa vụ với Nhà nước Chuyên đề tốt nghiệp Trần Thị Trang - HK1D-K4 Trường đại học Thương mại Thứ ba tăng doanh thu bán hàng ảnh hưởng đến việc xác định kết hoạt động kinh doanh doanh nghiệp, góp phần tăng lợi nhuận , tạo điều kiện tăng thu nhập cho người lao động Như vậy, nói doanh thu bán hàng ý nghĩa quan trọng doanh nghiệp nên việc tăng doanh thu ý nghĩa lớn 1.1.2 Dưới góc độ thực tế Trong thời gian thực tập điều tra khảo sát tìm hiểu cơng ty, em thấy cơng ty nhiều hạn chế, tồn việc thực tiêu kế hoạch doanh thu như: ● Qua kết điều tra 100% ý kiến cho việc tiêu thụ hàng hóa cơng ty chưa tiến hành hợp lý, công ty trọng tiêu thụ số mặt hàng chủ yếu ● Cũng qua điều tra, khảo sát tất ý kiến thu công nhận: tốc độ tăng giảm doanh thu năm cơng ty khơng ổn định ● Ngồi ra, qua điều tra vấn cho thấy vấn đề tăng doanh thu vấn đề thiết cơng ty nói riêng doanh nghiệp thương mại nói chung giải pháp nhằm tăng doanh thu câu hỏi thường trực mà doanh nghiệp quan tâm Nhận thức tầm quan trọng việc tăng doanh thu bán hàng, em lựa chọn nghiên cứu tiêu doanh thu bán hàng nhằm tìm giải pháp giúp cơng ty tăng doanh thu năm tới 1.2 XÁC LẬP TUYÊN BỐ TRONG ĐỀ TÀI Xuất phát từ sở lý luận sở thực tiễn trình bày mục 1.1 em chọn đề tài: “Phân tích doanh thu bán hàng Công ty Cổ Phần Đầu Phát Triển Kinh Tế “ làm chuyên đề tốt nghiệp 1.3 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU: Qua thời gian tìm hiểu lý thuyết doanh thu thực tế Công ty Cổ Phần Đầu Phát Triển Kinh Tế em đề mục tiêu nghiện cứu đề tài gồm có: ● Hệ thống hoá vấn đề lý luận doanh thu tình hình doanh thu bán hàng Chuyên đề tốt nghiệp Trần Thị Trang - HK1D-K4 Trường đại học Thương mại ● Các nhân tố ảnh hưởng đến tiêu doanh thu bán hàng ● Đưa giải pháp nhằm tăng doanh thu cho Công ty Cổ Phần Đầu Phát Triển Kinh Tế đặc biệt đẩy mạnh phát huy mạnh công ty mở rộng quy mô kinh doanh 1.4 PHẠM VI NGHIÊN CỨU: Theo yêu cầu chuyên đề thực tế doanh nghiệp giới hạn phạm vi nghiên cứu đề tài bao gồm: ● Đối tượng nghiên cứu: Lý luận doanh thu tình hình thực doanh thu Công ty Cổ Phần Đầu Phát Triển Kinh Tế ● Không gian: Công ty Cổ Phần Đầu Phát Triển Kinh Tế ● Thời gian: Tình hình thực doanh thu bán hàng biện pháp tăng doanh thu công ty cổ phần đầu phát triển kinh tế năm 2007,2008 2009 1.5 MỘT SỐ LÝ LUẬN BẢN VỀ PHÂN TÍCH DOANH THU TẠI DOANH NGHIỆP: 1.5.1 Các khái niệm Doanh thu: tổng giá trị lợi ích kinh tế doanh nghiệp thu thu kỳ kế toán phát sinh từ hoạt động sản xuất kinh doanh thong thường doanh nghiệp góp phần làm tăng vốn chủ sở hữu Các khoản thu hộ từ bên thứ ba nguồn lợi ích kinh tế,khơng làm tăng vốn chủ sở hữu doanh nghiệp không coi doanh thu – Theo Chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành theo định 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 Bộ trưởng Bộ Tài Chính Doanh thu: Là tổng giá trị lợi ích kinh tế thu kỳ kế toán phát sinh từ hoạt động sản xuất kinh doanh thong thường doanh nghiệp, góp phần làm tăng vốn chủ sở hữu – Chuẩn mực kế toán 14: Doanh thu thu nhập khác Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ xác định theo giá trị hợp lý khoản thu tiền từ giao dịch nghiệp vụ phát sinh doanh thu bán sản phẩm, hàng hóa, bất động sản đầu tư, cung cấp dịch vụ cho khách hàng bao gồm khoản phụ thu phí thu thêm ngồi giá bán – Chế độ kế toán doanh nghiệp, định 15/ 2006/ QĐ-BTC ngày 20/3/2006 Bộ trưởng Bộ Tài Chính Chuyên đề tốt nghiệp Trần Thị Trang - HK1D-K4 Trường đại học Thương mại Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ: Là tiêu phản ánh kết hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp thời kỳ định – Giáo trình phân tích kinh tế doanh nghiệp thương mại – Đại Học Thương Mại Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ tiêu phản ánh số doanh thu bán hàng hóa, thành phẩm cung cấp dịch vụ trừ khoản giảm trừ gồm chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán, hàng bán bị trả lại, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế xuất khẩu, thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp – Trích giáo trình kế tốn tài – Đại Học Thương Mại Chỉ tiêu phản ánh giá trị hàng hóa doanh nghiệp kỳ báo cáo Các khoản giảm trừ bao gồm: ● Hàng bán bị trả lại: Đây giá trị số sản phẩm hàng hoá, dịch vụ, lao vụ tiêu thụ bị khách hàng trả lại nguyên nhân vi phạm cam kết, vi phạm hợp đồng kinh tế, hàng bị mất, phẩm chất khơng chủng loại quy định( Trích giáo trình Kế Tốn Tài Chính – Đại Học Thương Mại) ● Chiết khấu thương mại: Là khoản mà doanh nghiệp giảm trừ toán cho người mua hàng người mua mua hàng doanh nghiệp với số lượng lớn theo thỏa thuận chiết khấu thương mại ghi hợp đồng kinh tế mua bán cam kết mua, bán hàng( Trích giáo trình Kế Tốn Tài – Đại Học Thương Mại) ● Giảm giá hàng bán: Đây khoản giảm trừ người bán chấp thuận cách đặc biệt giá thoả thuận hàng bán phẩm chất, không quy cách phẩm chất thời gian hạn ghi hợp đồng kinh tế hàng hóa bị lạc hậu thị hiếu( Trích giáo trình Kế Tốn Tài Chính – Đại Học Thương Mại) ● Các khoản thuế gián thu bao gồm: Thuế GTGT(theo phương pháp trực tiếp), thuế xuất khẩu, thuế TTĐB + Thuế xuất loại thuế gián thu đánh vào loại hàng hoá xuất (thuộc doanh mục hàng hoá bị đánh thuế) qua cửa biên giới Việt Nam( Trích giáo trình Tài Chính Doanh Nghiệp – Đại Học Thương Mại) Chuyên đề tốt nghiệp Trần Thị Trang - HK1D-K4 Trường đại học Thương mại + Thuế tiêu thụ đặc biệt: Là loại thuế gián thu đánh vào số hàng hoá, dịch vụ định (hàng hoá, dịch vụ đặc biệt) Thơng thường hàng hố, dịch vụ cao cấp mà điều kiện sử dụng hay hưởng thụ khả tài hạn hàng hố, dịch vụ khác tác dụng khơng tốt đời sống sức khoẻ người, văn minh xã hội mà Chính phủ sách hạn chế sản xuất, tiêu dùng( Trích giáo trình Tài Tài Chính Doanh Nghiệp – Đại Học Thương Mại) + Thuế GTGT( theo phương pháp trực tiếp): Đây loại thuế gián thu tính khoản giá trị tăng thêm hàng hoá, dịch vụ phát sinh qua khâu trình sản xuất kinh doanh tổng số thuế thu khâu số thuế tính giá bán người tiêu dùng cuối cùng( Trích giáo trình Tài Tài Chính Doanh Nghiệp – Đại Học Thương Mại) 1.5.2 Nội dung phân tích doanh thu bán hàng doanh nghiệp ● Phân tích doanh thu bán hàng theo nghiệp vụ kinh doanh Phân tích doanh thu bán hàng theo nghiệp vụ kinh doanh nhằm nhận thức đánh giá xác mức độ hồn thành tiêu doanh thu bán hàng qua xác định kết theo nghiệp vụ kinh doanh Đồng thời phân tích doanh thu bán hàng theo nghiệp vụ kinh doanh giúp cho chủ doanh nghiệp sở, đề sách biện pháp đầu thích hợp nhiều lựa chọn nghiệp vụ kinh doanh mang lại hiệu kinh tế cao Nguồn tài liệu phân tích doanh thu bán hàng theo nghiệp vụ kinh doanh vào số liệu kế hoạch, kế toán tổng hợp chi tiết doanh thu bán hàng theo nghiệp vụ kinh doanh doanh nghiệp Phương pháp phân tích chủ yếu áp dụng phương pháp so sánh lập biểu so sánh số liệu thực với kế hoạch kỳ với kỳ trước ● Phân tích doanh thu bán hàng theo nhóm hàng mặt hàng chủ yếu Mục đích nội dung nhằm nhận thức, đánh giá cách toàn diện, chi tiết tình hình doanh thu bán hàng theo nhóm hàng, mặt hàng, thấy biến động tăng giảm xu hướng phát triển nhu cầu tiêu dùng chúng làm sở cho việc hoạch định chiến lược đầu theo nhóm mặt hàng kinh doanh doanh nghiệp Chuyên đề tốt nghiệp Trần Thị Trang - HK1D-K4 Trường đại học Thương mại Phân tích doanh thu theo nhóm, mặt hàng mặt hàng chủ yếu vào số liệu kế hoạch hạch toán chi tiết doanh thu bán hàng để so sánh số thực với số kế hoạch số hiện, kỳ trước ● Phân tích doanh thu bán hàng theo phương thức bán Việc phân tích doanh thu bán hàng doanh nghiệp thương mại, dịch vụ thực phương thức khác bán buôn, bán lẻ, bán đại lý, bán trả góp Mỗi phương thức bán đặc điểm kinh tế kỹ thuật ưu nhược điểm khác kinh doanh, quản lý tạo nguồn doanh thu khác Phân tích doanh thu bán hàng theo phương thức bán nhằm mục đích đánh giá tình hình biến động tăng giảm tiêu doanh thu theo phương thức bán, tìm ưu nhược điểm phương thức bán khả đa dạng hóa phương thức bán hàng doanh nghiệp để đẩy mạnh bán hàng, tăng doanh thu Phân tích doanh thu bán hàng theo phương thức bán sử dụng số liệu thực tế kỳ báo cáo kỳ trước để tính tốn, lập biểu so sánh ● Phân tích doanh thu bán hàng theo phương thức toán Phân tích doanh thu bán hàng theo phương thức tốn nhằm mục đích nghiên cứu, đánh giá tình hình biến động tiêu doanh thu bán hàng gắn với việc thu tiền bán hàng tình hình thu tiền bán hàng Vì mục đích quan trọng doanh nghiệp phải bán nhiều hàng đồng thời phải thu hồi nhanh đủ tiền bán hàng để tránh ứ đọng, bị chiếm dụng vốn Thông qua việc phân tích tình hình doanh thu thu tiền bán hàng doanh nghiệp tìm biện pháp hữu hiệu để thu hồi nhanh tiền bàn hàng định hướng hợp lý việc lựa chọn phương thức bán toán tiền bán hàng kỳ tới Việc phân tích doanh thu bán hàng theo phương thức bán vào số liệu hạch toán tổng hợp chi tiết tài khoản “Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ”, tài khoản “Phải thu khách hàng”,tài khoản”Dự phòng phải thu khó đòi”…Phương pháp phân tích so sánh số thực kỳ báo cáo với kỳ trước để thấy biến động tăng giảm Chuyên đề tốt nghiệp Trần Thị Trang - HK1D-K4 Trường đại học Thương mại 17 Nhìn vào biểu ta thấy: Trong nhóm hàng kinh doanh cơng ty nhóm hàng vượt mức doanh thu so với năm 2008 Cụ thể sau: Tổng doanh thu bán hàng tăng 8.270.655.920 đồng , tỷ lệ tăng 22,33% Trong đó: ● Nhóm sản phẩm nhà máy tỷ lệ tăng cao đạt 34,13% tương ứng với mức doanh thu tăng 4.124.588.420 đồng ● Nhóm sản phẩm gia cơng tỷ lệ tăng mạnh thứ đạt 16,85% tương ứng doanh thu tăng 4.052.211.500 đồng ● Nhóm sản phẩm khác tỷ lệ tăng nhỏ 14,30% tương ứng tăng 93.856.000 đồng ● Trong tổng doanh thu doanh thu nhóm hàng chủ yếu tăng 7.086.323.500 đồng tương ứng tỷ lệ tăng 23,29% Xét mặt tỷ trọng doanh thu bán hàng ta thấy: Doanh thu nhóm sản phẩm gia cơng chiếm tỷ trọng lớn lại giảm so với năm 2008 2,91% Doanh thu nhóm sản phẩm khác tỷ trọng nhỏ tăng 0,56% Và doanh thu nhóm sản phẩm nhà máy tỷ trọng tăng cao 2,35% Tỷ trọng doanh thu nhóm hàng chủ yếu tăng 0,14% Qua số liệu phân tích ta thấy tình hình thự doanh thu cơng ty theo nhóm hàng,mặt hàng chủ yếu tốt doanh thu mặt hàng chủ yếu tăng so với năm trước Tuy nhiên công ty cần nghiên cứu để tăng tỷ trọng doanh thu nhóm sản phẩm nhà máy 2.3.3 Phân tích doanh thu bán hàng theo phương thức bán Như trình bày mục đích tầm quan trọng việc phân tích doanh thu bán hàng theo phương thức bán Dưới biểu số liệu phản ánh tình hình bán hàng Cơng Ty Cổ Phần Đầu Phát Triển Kinh Tế Chuyên đề tốt nghiệp Trần Thị Trang - HK1D-K4 Trường đại học Thương mại 18 Biểu 3: Phân tích doanh thu bán hàng theo phương thức bán Đơn vị tính: đồng Các tiêu DTBL DTBB ∑ DT Năm 2008 ST TT(%) 8.367.890.450 22,59 28.672.543.630 77,41 37.040.434.080 100 Năm 2009 ST TT(%) 10.435.211.500 23,03 34.875.878.500 76,97 45.311.090.000 100 So sánh 2009/ 2008 ST TL(%) TT(%) 2.067.321.050 24,71 0,44 6.203.334.870 21,64 -0,44 8.270.655.920 22,33 (Nguồn số liệu lấy từ sổ chi tiết 511: Doanh thu bán hàng) Chuyên đề tốt nghiệp Trần Thị Trang - HK1D-K4 Trường đại học Thương mại 19 Kết biểu cho thấy, hai phương thức báncơng ty áp dụng phương thức bán lẻ năm 2009 tăng mạnh với tỷ lệ tăng 24,71% ứng với doanh thu tăng 2,067.321.050 đồng Và doanh thu bán buôn tăng với tỷ lệ 21,64% Do hai phương thức tăng nên tổng doanh thu tăng với tỷ lệ 22,33% Điều cho thấy doanh nghiệp thực tốt tình hình tiêu thụ hàng hóa Tuy nhiên phân tích tỷ trọng phương thức bán hàng, ta thấy phương thức bán buôn chiếm tỷ trọng lớn 76,97% giảm 0,44% so với năm 2008,còn bán bn lại tăng 0,44% Vì cơng ty cần phải tiến hành nghiên cứu, phân tích đề nguyên nhân biện pháp khắc phục để hoạt động tốt kỳ kinh doanh tới 2.3.3 Phân tích nhân tố ảnh hưởng đến doanh thu bán hàng Công Ty Cổ Phần Đầu Phát Triển Kinh Tế 2.3.3.1 Phân tích ảnh hưởng lượng hàng bán giá bán tới doanh thu bán hàng Công ty cung cấp cho thị trường nhóm hàng sau đây: - Nhóm sản phẩm gia cơng: Franpicin, Franmoxy, Franlex, Franficim, Franroxin, Vitaminnes 3B, Franmaton, Franvit Mutil, Franvit AD, Franvit C - Nhóm sản phẩm Nhà máy sản xuất: Franvit B1, Franvit 3B, Frantamol, Eulofan, Euloge - Nhóm sản phẩm khác: Neuro Soft, Inde Liver Vì nhóm sản phẩm gia cơng nhiều loại thuốc nên em xin phân tích chi tiết ảnh hưởng số lượng bán đơn giá bán tới doanh thu loại Franpicin, franmoxyl, franlex vitaminnes 3B Chuyên đề tốt nghiệp Trần Thị Trang - HK1D-K4 20 Trường đại học Thương mại Biểu 4: Phân tích ảnh hưởng lượng hàng bán giá bán tới doanh thu bán hàng Đơn vị tính: đồng Nhóm hàng 1.Nhóm SPGC Franpicin franmoxyl Franlex Vitaminnes 3B 2.Nhóm NMSX Franvit B1 Franvit 3B Franpamol Eulofan Euloge 3.Nhóm SPK Neuro soft Inde liver Tổng Năm 2008 M q (hộp) 24.034.678.500 302.323 1.250.000.000 10.000 2.940.000.000 21.000 2.625.000.000 17.500 6.623.100.000 120.420 12.349.755.580 293.850 79.500 125.000 140.000 150.000 55.000 42.027,41 Năm 2009 M q (hộp) 28.086.890.000 344.963 1.440.000.000 12.000 4.590.000.000 34.000 2.480.000.000 16.000 6.381.200.000 120.400 16.474.344.000 346.765 3.759.600.000 4.243.750.000 2.016.000.000 400.405.580 1.930.000.000 656.000.000 290.000.000 366.000.000 37.040.434.000 28.500 48.500 35.000 104.000 100.000 168.637,53 200.000 150.000 61.727,57 4.135.040.000 4.224.500.000 3.022.200.000 1.319.604.000 3.773.000.000 749.856.000 394.000.000 355.856.000 45.311.090.000 Chuyên đề tốt nghiệp 125.600 87.500 57.600 3.850 19.300 3.890 1.450 2.440 600.063 p p 81.420 120.000 135.000 155.000 53.000 47.508,67 Tăng giảm chung M ST TL 4.052.211.500 16,86 190.000.000 15,2 1.650.000.000 56,12 (145.000.000) (5,52) (241.900.000) (3,6) 4.124.593.420 33,39 145.600 28.400 375.440.000 9,98 85.000 49.700 (19.250.000) (0,45) 65.000 34.000 1.006.200.000 49,91 12.665 105.000 919.198.420 229,56 38.500 98.000 1.843.000.000 95,49 4.554 165.130,14 93.856.000 14,30 2.000 197.000 104.000.000 35,86 2.554 142.000 (10.144.000) (2,77) 696.282 65.075,77 8.270.655.920 22,33 ( Nguồn trích từ báo cáo kết hoạt động kinh doanh) Trần Thị Trang - HK1D-K4 Trường đại học Thương mại 21 Từ công thức M = q * p , ta sử dụng phương pháp thay liên hồn để tính mức độ ảnh hưởng nhân tố tới doanh thu bán hàng Doanh thu bán hàng năm 2009 so với năm 2008 tăng 8.270.655.920 đồng, tỷ lệ tăng 22,33% ảnh hưởng nhân tố: ● Ảnh hưởng số lượng hàng hóa bán ra: - Đối với nhóm SPGC: ∆ M(q) = q p − q p = 344.963 * 79.500 24.034.678.500 = 3.389.880.000 đồng % ∆ M(q) = - 3.389.880.000 *100 = 14,10% 24.034.678.500 Đối với nhóm NMSX: ∆ M(q) = q p − q p = 346.765*42.027,4112.349.755.580 = 2.223.879.249 đồng % ∆ M(q) = - 2.223.879.249 *100 = 18,01% 12.349.755.580 Đối với nhóm SPK : ∆ M(q) = q p − q p = 4.554*168.537,53 – 656.000.000 = 111.519.911,6 đồng % ∆ M(q) = 111.519.911, *100 = 16,99% 656.000.000 ● Ảnh hưởng giá bán bình quân tới doanh thu bán hàng: - Đối với nhóm SPGC:∆M(p) = q p1 − q1 p = 28.086.890.000 - 27.424.558.500 = 662.331.500 đồng % ∆M(p) = - 662.331.500 *100 = 2,75% 656.000.000 Đối với nhóm NMSX : ∆M(p) = q p −q p 1 = 16.474.344.000 – 114.573.634.830 = 1.900.709.170 đồng % ∆M(p) = Chuyên đề tốt nghiệp 1.900.709.170 *100 = 15,39 % 12.349.755.580 Trần Thị Trang - HK1D-K4 Trường đại học Thương mại 22 : ∆M(p) = q p1 − q1 p = 749.856.000 – - Đối với nhóm SPK 767.519.911,6 = (17.663.911,6) đồng % ∆M(p) = (17.663.911, 6) *100 = 2,69% 656.000.000 Từ kết ta thấy : Do lượng bán năm so với năm trước nhóm hàng thay đổi làm cho tổng doanh thu tăng lên 5.725.279.162 đồng tương ứng tỷ lệ tăng 15,45% Do giá bán năm 2009 nhóm hàng thay đổi làm cho tổng doanh so với năm 2008 tăng 2.545.376.758 đồng tăng 6,87 % Ta thấy tỷ lệ tăng doanh thu bán hàng số lượng bán tăng lớn giá tăng nên doanh thu năm vừa qua tăng chủ yếu nội lực bên công ty công ty tiến hành tương đối tốt kế hoạch tiêu thụ hàng hóa 2.3.3.2 Phân tích ảnh hưởng số lượng lao động suất lao động tới doanh thu bán hàng Biểu 5: Phân tích ảnh hưởng số lượng lao động suất lao động tới doanh thu bán hàng Đơn vị tính đồng Tăng giảm chung M ST TL DTBH 37.040.434.080 45.311.090.000 8.270.655.920 22,33 TLĐ(ng/năm) 82 87 6,09 NSLĐBQ(ng/năm) 451.712.610,7 520.817.126,4 69.104.515,7 15,29 Các tiêu Năm 2008 Năm 2009 Từ công thức M = T * w , ta sử dụng phương pháp thay liên hồn để tính mức độ ảnh hưởng nhân tố tới doanh thu bán hàng ta được: Doanh thu bán hàng năm 2009 so với năm trước tăng 8.270.655.920 đồng, tỷ lệ tăng 22,33% ảnh hưởng nhân tố sau: Ta w ( p) = 45.311.090.000 = 477.551.005, ( người/ năm) 1, 0906 • Ảnh hưởng tổng số lượng lao động: Chuyên đề tốt nghiệp Trần Thị Trang - HK1D-K4 Trường đại học Thương mại 23 ∆ M(T) = 39.298.997.130 - 37.040.434.080 = 2.258.563.050 đồng % ∆ M(T) = 2.258.563.050 *100 = 6,09% 37.040.434.080 • Ảnh hưởng suất lao động ∆ M( W ) = T w −T w 1 = 45.311.090.000 – 39.298.997.130 = 6.012.092.870 đồng % ∆ M( W ) = 6.012.092.870 *100 = 16,23% 37.040.434.080 Từ kết ta thấy: Do tổng số lượng lao động năm 2009 so với năm 2008 tăng ảnh hưởng tăng doanh thu 2.258.563.050 đồng, tỷ lệ tăng 6,09 % Do suất lao động bình quân năm tăng so với năm ngoái, ảnh hưởng tăng doanh thu 6.012.092.870 đồng, tỷ lệ tăng 16,23 % Tỷ lệ tăng suất lao động bình quân lớn tổng số lao động Điều chứng tỏ công ty sử dụng nguồn nhân lực cách hiệu Chuyên đề tốt nghiệp Trần Thị Trang - HK1D-K4 Trường đại học Thương mại 24 CHƯƠNG KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT NHẰM TĂNG DOANH THU BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU PHÁT TRIỂN KINH TẾ 3.1 CÁC KẾT LUẬN VÀ PHÁT HIỆN QUA NGHIÊN CỨU: 3.1.1 Những kết đạt Với tiêu chí hoạt động “ Vì sức khỏe tồn cầu” nhà nhập ủy thác phân phối nhập độc quyền dược phẩm, thuốc Việt Nam hãng Dược phẩm Pháp lợi công ty thị trường Cùng với uy tín “ sản phẩm bảo hộ toàn giới”, lực hoạt động kinh doanh quan điểm hợp tác đắn công ty xây dựng hệ thống bán hàng rộng khắp toàn quốc mở rộng sang thị trường khu vực Asean toàn giới Nhờ công ty đạt kết tốt nhiều mặt cần phát huy chu kỳ kinh doanh Cụ thể: ● Về nguồn nhân lực: Cơng ty đội ngũ cán cơng nhân viên trình độ chun mơn cao, trẻ trung động, nhiệt tình đầy sáng tạo công việc ● Về mặt hàng kinh doanh: Mặt hàng kinh doanh chủ yếu công ty loại dược phẩm, thuốc mặt hàng thiết yếu sống Hơn công ty liên doanh với công ty Dược phẩm Pháp nước hàng đầu dược phẩm giới nên công ty cung cấp cho thị trường sản phẩm chất lược cao Chính hợp tác tạo cho công ty đứng vững tên tuổi ngành ● Về việc thực tiêu doanh thu: Trong năm qua ảnh hưởng khủng hoảng kinh tế giới với nỗ lực phương hướng kinh doanh đắn công ty hoạt động tốt với tình hình tiêu thụ doanh thu năm 2009 tăng 22,33% so với năm 2008 3.1.2 Những mặt tồn nguyên nhân Ngoài tồn mà cơng ty đạt được, bên cạnh cơng ty gặp phải khó khăn thách thức Để tồn phát triển công ty cần khắc phục khó khăn bao gồm: Chuyên đề tốt nghiệp Trần Thị Trang - HK1D-K4 Trường đại học Thương mại 25 ● Về sở hạ tầng: Chỉ vào hoạt động năm công ty phải di dời trụ sở hoạt động đến địa điểm khác Tức công ty chưa tìm cho địa điểm kinh doanh cố định phù hợp Điều gây nhiều bất lợi cho công ty như: - Tăng khoản chi phí cho việc thuê phương tiện vận chuyển để tiến hành việc di dời cơng ty Từ khoản vốn để đầu cho sách phương án kinh doanh tiêu thụ hàng hóa cơng ty - Gây khó khăn cho khách hàng phải cập nhật thông tin địa điểm liên hệ vơí doanh nghiệp ● Về cạnh tranh: Cơng ty kinh doanh mặt hàng nhiều tiềm triển vọng nước Tuy nhiên giá sản phẩm hàng hóa cơng ty cao so với đối thủ cạnh tranh Vì cơng ty cần tiến hành nghiên cứu để giảm giá thành sản phẩm để tăng khả cạnh tranh thị trường ● Vấn đề khách quan: Trong năm gần đây, kinh tế khủng hoảng nhiều nước khu vực giới nước ta chịu ảnh hưởng nặng nề khủng hoảng Tuy nhiên, tính hai mặt nó, kinh tế tăng trưởng tất dẫn đến lạm phát, kinh tế dư thừa cung vượt cầu, giá mặt hàng đua tăng vọt Điều đòi hỏi cơng ty phải tiến hành điều chỉnh sách giá cho phù hợp 3.2 DỰ BÁO TRIỂN VỌNG VÀ QUAN ĐIỂM GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ DOANH THU TẠI DOANH NGHIỆP 3.2.1 Triển vọng tăng doanh thu công ty tương lai Bảng 1: Dự báo tốc độ tăng doanh thu năm 2010 NămDoanh thu bán hàng200618.040.005.572200716.564.218.311 200837.040.434.080 200945.311.090.0002010? Từ số liệu bảng ta tính tiêu: Tốc độ tăng trưởng bình quân năm 2010: Chuyên đề tốt nghiệp Trần Thị Trang - HK1D-K4 Trường đại học Thương mại u= n M M n − 1= 26 45.311.090.000 − = 0,2589 18.040.005.572 Doanh thu bán hàng dự kiến năm 2010 M 2010 =M 2009 ∗ (1 + u ) = 45311090000*(1+0,2589) = 57.042.131 Từ kết phân tích trên, ta thấy tốc độ tăng doanh thu bình quân năm vừa qua 133,84% tăng 33,84% Đặc biệt năm 2008 tốc độ tăng vượt trội 222,14% so với năm 2007 Điều chứng tỏ năm vừa qua công ty cố gắng nỗ lực nhiều để đạt kết năm kinh doanh công ty cần tận dụng tối đa mặt mạnh khắc phục dần khó khăn để hồn thành tốt nhiệm vụ kinh doanh Với kết đạt kết hợp với việc biết tận dụng thuận lợi vốn từ trước hội kinh doanh trước mắt triển vọng tăng doanh thu tương lai công ty lớn 3.2.2 Những định hướng tương lai công ty 3.2.2.1 Mục tiêu hoạt động ● Mục tiêu trước mắt: Tăng nhanh doanh số tiêu thụ hàng hóa, bước mở rộng thị trường đáp ứng nhu cầu ngày cao khách hàng chất lượng dược phẩm, thuốc, giảm chi phí cách hợp lý ● Mục tiêu lâu dài: - Đa dạng hóa loại sản phẩm với mục tiêu đưa thị trường loại sản phẩm tốt với tiêu chí “ Mỗi sản phẩm niềm tự hào” - Trở thành công ty Dược Phẩm hàng đầu Việt Nam - Thỏa mãn nhu cầu ngày cao khách hàng đạt sụ tin tưởng hài lòng khách hàng sử dụng sản phẩm công ty - Cán nhân viên cơng ty sống phong phú tinh thần ổn định vật chất - Tăng cường biện pháp quản lý nâng cao hiệu tiêu thụ sản phẩm 3.2.2.2 Định hướng phát triển Chuyên đề tốt nghiệp Trần Thị Trang - HK1D-K4 Trường đại học Thương mại 27 ● Định hướng phát triển công ty nghiên cứu, sản xuất sản phẩm thuốc chữa bệnh cho người phục vụ nhu cầu nội địa xuất Thực tốt nguyên tắc quản lý chất lượng theo hướng dẫn tổ chức Y tế giới quy chế, quy định y tế Việt Nam ● Phát triển trở thành nhà phân phối số dược phẩm thuốc thị trường Việt Nam ● Hợp tác kỹ thuật, đào tạo với công ty dược phẩm khác để nâng cao chất lượng sản phẩm tăng cường vị cạnh tranh 3.3 CÁC ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ NHẰM TĂNG DOANH THU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU PHÁT TRIỂN KINH TẾ 3.3.1 Giải pháp thứ nhất: “ Xây dựng sở hạ tầng ổn định vững chắc” Lý đưa giải pháp: Trụ sở kinh doanh tài sản mặt ban đầu cơng ty muốn vào hoạt động Nó điều kiện tiên quyết, bắt buộc nơi kết nối khách hàng doanh nghiệp Người xưa nói “An cư lạc nghiệp”, khó khăn cho cơng ty khách hàng thường xuyên thay đổi địa điểm hoạt động kinh doanh Nên thấy rõ tầm quan trọng sở hạ tầng công y bước vào hoạt động phát triển Nội dung giải pháp: Công ty vào hoạt động năm nên cần xây dựng cho sở kinh doanh vững ổn định để đáp ứng tốt yêu cầu công tác quản lý tiêu thụ sản phẩm Điều kiện yêu cầu thự giải pháp: Để khắc phục tình hình cơng ty phải nhanh chóng tìm kiếm địa điểm kinh doanh phù hợp với lĩnh vực kinh doanh Đó phải khu vực kinh tế phát triển Ngồi để thực điều đòi hỏi công ty phải tập trung lực lượng vốn lớn để đầu xây dựng sở hạ tầng 3.3.2 Giải pháp thứ hai: “Cải thiện vai trò quan hệ Marketing công ty, hoat động nghiên cứu thị trường” Lý đưa giải pháp: Trước vào hoạt động kinh doanh, nhà quản lý Chuyên đề tốt nghiệp Trần Thị Trang - HK1D-K4 Trường đại học Thương mại 28 doanh nghiệp phải tiến hành cơng việc tìm hiểu nghiên cứu thị trường để “cung cấp thị trường cần khơng phải có” Do việc tìm hiểu nghiên cứu thị trường luôn cần thiết để doanh nghiệp đảm bảo việc cung cấp sản phẩm phù hợp với thị hiếu khách hàng nằm tăng doanh thu tiêu thụ Nội dung giải pháp: Cơng ty nên xây dựng phòng kế hoạch tiêu thụ sản phẩm đảm nhận công tác kết hợp với thông tin đơn đặt hàng từ khách hàng cung cấp Từ phận đảm bảo đảm nhận việc xúc tiến hỗ trợ hoạt động hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm Hơn thị trường cơng ty khắp tỉnh phía bắc nên cần đảm bảo nguồn nhân lực hợp lý chuyên đảm nhận nhiệm vụ marketing Đặc biệt việc thu hồi thông tin phản hồi từ phía khách hàng giá chất lượng sản phẩm Và tìm hiểu thơng tin đối thủ cạnh tranh Điều kiện yêu cầu để thực giải pháp: Để thực công tác nghiên cứu thị trường, hàng năm công ty cần tiến hành lập kế hoạch, xác định cụ tiêu chiến lược marketing cụ thể Và nhân lực ngân sách cho việc nghiên cứu 3.3.3 Giải pháp thứ ba: “Đầu máy móc, dây chuyền công nghệ đại” Lý đưa giải pháp: Trong kinh tế doanh nghiệp bị chi phối nhiều yếu tố khách quan đe dọa nắm thị phần đối thủ cạnh tranh Vì doanh nghiệp phải tính đến việc đầu trang thiết bị, dây chuyền công nghệ sản phẩm ngày chất lượng, giá phù hợp với khách hàng Nhất doanh nghiệp dược phẩm công ty cổ phần đầu phát triển kinh tế sản phẩm chủ yếu nhóm gia cơng nên cơng ty luôn phải cải tiến công nghệ sản xuất để cung cấp sản phẩm hiệu nhằm tăng doanh thu Nội dung giải pháp: Công ty phải lập kế hoạch tiên hành đầu dây chuyền công nghệ đại theo tiêu chuẩn Châu Âu Tức tăng quy mô sản xuất nhà máy sản xuất đặt Bắc Ninh Điều kiện yêu cầu thực giải pháp: Như công ty cần tiến hành nghiên cứu kỹ lưỡng quy trình sản xuất mình, từ đưa hạn chế mặt mạnh sản phẩm công ty yêu cầu sản phẩm tương lai Chuyên đề tốt nghiệp Trần Thị Trang - HK1D-K4 Trường đại học Thương mại 29 chiến lược phát triển sản phẩm Từ tồn mà doanh nghiệp tiến hành đầu máy móc đạt tiêu chuẩn 3.3.4 Giải pháp thứ tư: “ Xây dựng hoàn thiện chiến lược kế hoạch tiêu thụ sản phẩm” Lý đưa giải pháp: Việc xây dựng chiến lược kế hoạch tiêu thụ sản phẩm hàng hóa cụ thể giúp cơng ty sách đắn đáp ứng kịp thời với biến đổi thị trường chiến lược thay đổi đối thủ cạnh tranh Nội dung giải pháp: Xây dựng hoàn thiện kế hoạch tiêu thụ sản phẩm hàng hóa cụ thể loại hàng hóa, thị trường cho thời điểm cụ thể để đạt hiệu cao Điều kiện yêu cầu thực giải pháp: Để thực giải pháp này, đòi hỏi cơng ty phải xây dựng phương án tiêu thụ sản phẩm hàng hóa cho điều kiện, tình cụ thể Nên tình bất ngờ cơng ty chủ động thực tốt kế hoạch tiêu thụ hàng hóa Chun đề tốt nghiệp Trần Thị Trang - HK1D-K4 Trường đại học Thương mại KẾT LUẬN Trong kinh tế thị trường nay, doanh nghiệp không ngừng cạnh tranh với để tồn phát triển nắm giữ mạnh thị trường Do mà hoạt động tiêu thụ hàng hóa trở nên quan trọng gặp nhiều khó khăn trước Điều đòi hỏi cơng ty phải ln ln xây dựng cho sách cạnh tranh phù hợp để đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, nhằm tăng doanh thu bán hàng Mặt khác qua tiêu doanh thu bán hàng đánh giá kết hoạt động kinh doanh kỳ dự báo cho kỳ kinh doanh tiếp theo, từ doanh nghiệp tiến hành hoạt động đầu hay tìm cách thu hút vốn đầu bên doanh nghiệp Nên doanh thu bán hàng tiêu kinh tế quan trọng doanh nghiệp Nhận thức tầm quan trọng doanh thu bán hàng, công ty Cổ Phần Đầu Phát Triển Kinh Tế trọng đến cơng tác tiêu thụ hàng hóa nhằm tăng doanh thu bán hàng Vì mà năm qua, đặc biệt năm 2008 tốc độ tăng doanh thu mạnh dự báo năm 2010 doanh thu bán hàng doanh nghiệp tăng mạnh Qua trình nghiên cứu lý luận thực trạng doanh thu bán hàng công ty Cổ Phần Đầu phát Triển Kinh tế hướng dẫn TS Nguyễn Quang Hùng bảo tận tình anh chị cơng ty, em phân tích đưa mặt mạnh tồn ngun nhân cơng tác tiêu thụ hàng hóa cơng ty Từ em mạnh dạn đưa số giải pháp nhằm khắc phục tồn góp phần tăng doanh thu bán hàng công ty Em hy vọng đề xuất em góp phần tích cực vào cơng tác tiêu thụ hàng hóa cơng ty, từ tăng doanh thu bán hàng nâng cao hiệu hoạt động kinh kinh doanh công ty Chuyên đề tốt nghiệp Trần Thị Trang - HK1D-K4 Trường đại học Thương mại DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Giáo trình phân tích kinh tế doanh nghiệp thương mại – PGS.TS Trần Thế Dũng ( Trường Đại Học Thương Mại 2007) Phân tích kinh tế doanh nghiệp Lý thuyết thực hành – TS Nguyễn Năng Phúc ( Nhà xuất thống kê năm 2007) Kinh tế doanh nghiệp thương mại – PGS.TS Phan Cơng Đồn, TS Nguyễn Cảnh Lịch( Nhà xuất thống kê năm 2007) Hệ thống chuẩn mực kế tốn Việt Nam( Bộ Tài Chính – Học Viện Tài Chính năm 2007) Chế độ kế tốn doanh nghiệp – Nhà xuất Tài Chính Hà Nội năm 2006 Phân tích doanh thu tiêu thụ Công Ty Chế Tạo Điện Hà Nội – Luận văn tốt nghiệp Trường Đại Học Thương Mại( Cao Thị Thường K36D6) Phân tích doanh thu bán hàng công ty TNHH Bông Mai( Tailieu.vn) Chuyên đề tốt nghiệp Trần Thị Trang - HK1D-K4
- Xem thêm -

Xem thêm: Chuyên đề tốt nghiệp: Phân tích doanh thu bán hàng tại Công ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Kinh Tế, Chuyên đề tốt nghiệp: Phân tích doanh thu bán hàng tại Công ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Kinh Tế

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay