Chuyên đề tốt nghiệp: Các giải pháp nhằm hoàn thiện các phần hành kế toán tại công ty TNHH Thương mại tổng hợp A và H

115 50 0
  • Loading ...
1/115 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/05/2018, 06:50

Hiện nay cơ chế quản lý kinh tế tài chính nước ta đã và đang đổi mới ở từng giai đoạn để phù hợp với phát triển rất năng động của nền kinh tế thị trường, có sự quản lý của nhà nước, theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Hàng loạt những chính sách kinh tế về đổi mới cơ chế hoạt động kinh tế Nhà Nước ban hành để kiểm tra nền kinh tế. Để quản lý cơ chế hoạt động sản xuất kinh doanh cần phải sử dụng các công cụ quản lý khác nhau. Trong đó, kế toán được coi là một công cụ quan trọng hữu hiệu nhất, vì kế toán là ghi chép, tính toán và tổng hợp bằng một hệ thống các phương pháp riêng để cung cấp các thông tin cần thiết về hoạt động kinh tế tài chính, nhằm giúp cho các chủ thể quản lý đề ra các phương pháp tối ưu. Mặt khác, kế toán cần cung cấp thông tin để phục vụ cho việc đánh giá hiệu quả kinh tế của doanh nghiệp, cũng như dự đoán sự phát triển của Công ty trong tương lai. Khi nền kinh tế phát triển nhanh cả về quy mô lẫn tốc độ, chiều rộng lẫn chiều sâu thì vấn đề đặt ra cho các doanh nghiệp phải năng động và sáng tạo hơn. Sử dụng đồng vốn có hiệu quả nhất, tạo khả năng chiếm lĩnh thị trường đưa doanh nghiệp ngày càng đi lên phát triển vững mạnh. Do đó doanh nghiệp phải luôn luôn quan tâm đến mọi hoạt động kinh doanh, hiệu quả kinh doanh phải chú trọng đến chi phí bỏ ra, doanh số thu được và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh. Các doanh nghiệp phải hạch toán đầy đủ, chính xác kịp thời các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong kỳ hoạch toán. Trên cơ sở đó mới phân tích giá kết quả kinh doanh trong kỳ. Nội dung báo cáo thực tập của em ngoài lời nói đầu và kết luận bao gồm các phần chính sau:Phần 1: Tổng quan chung về công tyPhần 2: Hạch toán nghiệp vụ kế toán tại doanh nghiệpPhần 3: Nhận xét chung ưu, nhược điểm và các giải pháp nhằm hoàn thiện các phần hành kế toán tại doanh nghiệp. Trong quá trình thực tập tại công ty TNHH Thương mại tổng hợp A và H được sự giúp đỡ tận tình của các cán bộ công nhân viên công ty, em đã hiểu biết thêm phần nào về tổ chức bộ máy công ty, về hoạt động kinh doanh, nguyên tắc hoạch toán kế toán kết hợp được với những kiến được học tập ở trường em đã hoàn thành báo cáo tổng hợp này của mình. Tuy nhiên do hạn chế về nghiệp vụ cũng như nhận thức còn non kém nên báo cáo của em không tránh khỏi những sai sót. Để hoàn thành bài viết này trước hết em xin chân thành cảm ơn các thầy cô trong trường đẫ nhiệt tình giảng giải truyền đạt kiến thức cho từng chúng em nhất là đối với thầy Sơn là người trực tiếp hướng dẫn em bảo ban giúp đỡ tận tình giúp đỡ em hoàn thành bản báo cáo này.Em xin chân thành cảm ơn Trường trung học KT & NV Hà Nội Khoa kinh tế MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU .1 PHẦN I: TỔNG QUAN CHUNG VỀ CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP A H .3 Quá trình hình thành phát triển công ty TNHH thương mại tổng hợp A H Cơ cấu tổ chức máy quản lý công ty TNHH thương mại tổng hợp A H 2.1 Mơ hình tổ chức quản lý cơng ty TNHH thương mại tổng hợp A H .4 2.2 Chức nhiệm vụ phòng ban công ty 2.3.Tổ chức kinh doanh công ty năm vừa qua PHẦN 2: HẠCH TỐN NGHIỆP VỤ KẾ TỐN TẠI CƠNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP A H Những vấn đề chung hoạch tốn cơng ty TNHH thương mại tổng hợp A H 1.1 Hình thức kế tốn mà cơng ty áp dụng 1.2 Tổ chức máy kế toán công ty 1.3.Chứng từ,sổ chi tiết,sổ tổng hợp loại báo cáo kế toán Các phần hành kế tốn cơng ty .8 2.1 Kế toán tiền lương 2.1.1 Đặc điểm nhiệm vụ 2.1.3 Chứng từ sổ sách áp dụng 2.2 Kế toán vốn chủ sở hữu Trần Thị Kim Chung KT5 – K08 Báo Cáo Thực Tập Trường trung học KT & NV Hà Nội Khoa kinh tế 2.3 Kế toán tái sản cố định 10 2.3.1 Đặc điểm nhiệm vụ 10 2.4 Kế toán vốn tiền .11 2.4.1 Đặc điểm nhiệm vụ .11 2.4.2.Chứng từ sổ sách áp dụng 11 2.5 Kế toán bán hàng xác định kết 11 2.5.1 Đặc điểm nhiệm vụ 11 2.5.2 Các phương pháp tiêu thụ: 12 2.6 Báo cáo tài 12 PHẦN III: NHẬN XÉT NHỮNG ƯU, NHƯỢC ĐIỂM CHO CÁC GIẢI PHÁP NHẰM HỒN THIỆN CÁC PHẦN HÀNH KẾ TỐN TẠI CƠNG TY 113 1.Nhận xét ưu điểm phần hành kế tốn cơng ty TNHH A H 113 Nhận xét nhược điểm phần hành kế toán công ty TNHH A H 114 Các giả pháp nhằm hồn thiện phần hành kế tốn cơng ty 114 3.1 Hệ thống chứng từ sử dụng trình tự luân chuyển chứng từ cần thực sử dụng cách linh động 114 3.2 Cơng tác kế tốn cần chặt chẽ với khoản thu chi tiền mặt: 114 KẾT LUẬN 115 Trần Thị Kim Chung KT5 – K08 Báo Cáo Thực Tập Trường trung học KT & NV Hà Nội Khoa kinh tế LỜI NÓI ĐẦU Hiện chế quản lý kinh tế tài nước ta đổi giai đoạn để phù hợp với phát triển động kinh tế thị trường, có quản lý nhà nước, theo định hướng xã hội chủ nghĩa Hàng loạt sách kinh tế đổi chế hoạt động kinh tế Nhà Nước ban hành để kiểm tra kinh tế Để quản lý chế hoạt động sản xuất kinh doanh cần phải sử dụng cơng cụ quản lý khác Trong đó, kế tốn coi cơng cụ quan trọng hữu hiệu nhất, kế tốn ghi chép, tính toán tổng hợp hệ thống phương pháp riêng để cung cấp thông tin cần thiết hoạt động kinh tế tài chính, nhằm giúp cho chủ thể quản lý đề phương pháp tối ưu Mặt khác, kế tốn cần cung cấp thơng tin để phục vụ cho việc đánh giá hiệu kinh tế doanh nghiệp, dự đoán phát triển Công ty tương lai Khi kinh tế phát triển nhanh quy mô lẫn tốc độ, chiều rộng lẫn chiều sâu vấn đề đặt cho doanh nghiệp phải động sáng tạo Sử dụng đồng vốn có hiệu nhất, tạo khả chiếm lĩnh thị trường đưa doanh nghiệp ngày lên phát triển vững mạnh Do doanh nghiệp phải ln ln quan tâm đến hoạt động kinh doanh, hiệu kinh doanh phải trọng đến chi phí bỏ ra, doanh số thu kết hoạt động sản xuất kinh doanh Các doanh nghiệp phải hạch tốn đầy đủ, xác kịp thời nghiệp vụ kinh tế phát sinh kỳ hoạch tốn Trên sở phân tích giá kết kinh doanh kỳ Trần Thị Kim Chung KT5 – K08 Báo Cáo Thực Tập Trường trung học KT & NV Hà Nội Khoa kinh tế Nội dung báo cáo thực tập em ngồi lời nói đầu kết luận bao gồm phần sau: Phần 1: Tổng quan chung công ty Phần 2: Hạch toán nghiệp vụ kế toán doanh nghiệp Phần 3: Nhận xét chung ưu, nhược điểm giải pháp nhằm hồn thiện phần hành kế tốn doanh nghiệp Trong q trình thực tập cơng ty TNHH Thương mại tổng hợp A H giúp đỡ tận tình cán cơng nhân viên công ty, em hiểu biết thêm phần tổ chức máy công ty, hoạt động kinh doanh, nguyên tắc hoạch toán kế toán kết hợp với kiến học tập trường em hồn thành báo cáo tổng hợp Tuy nhiên hạn chế nghiệp vụ nhận thức non nên báo cáo em khơng tránh khỏi sai sót Để hồn thành viết trước hết em xin chân thành cảm ơn thầy trường đẫ nhiệt tình giảng giải truyền đạt kiến thức cho chúng em thầy Sơn người trực tiếp hướng dẫn em bảo ban giúp đỡ tận tình giúp đỡ em hoàn thành báo cáo Em xin chân thành cảm ơn! Trần Thị Kim Chung KT5 – K08 Báo Cáo Thực Tập Trường trung học KT & NV Hà Nội Khoa kinh tế PHẦN I TỔNG QUAN CHUNG VỀ CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP A H -Tên công ty : Công ty TNHH thương mại tổng hợp A H -Tên giao dịch : AAND H GENERAL TRADING COMPANY LIMITED -Trụ sở giao : Số nhà 78,ngõ 528,phố Bạch Đằng, Phường Bạch Đằng,Quận Hai Bà Trưng,Thành phố Hà Nội -Điện thoại : 04 38335980 -Fax : 04 37673231 -Email : lehaianh2k@yahoo.com * Ngành,nghề kinh doanh: Buôn bán bể cá cảnh thiết bị phụ trợ - Vốn điều lệ : 400.000.000 đồng (Bốn trăm triệu đồng) -Mã số thuế : 0102662972 -Giám đốc : Nguyễn Vũ Hồi - Phó Giám đốc : Lê Hải Anh -Giấy phép đăng ký kinh doanh số: 0102033602, Sở kế hoạch đầu tư TP Hà Nội, phòng đăng ký kinh doanh cấp Q trình hình thành phát triển công ty TNHH thương mại tổng hợp A H Công ty TNHH thương mại tổng hợp A H thành lập từ tháng 29/02/2008 Trong chặng đường vừa qua công ty không ngừng vươn lên đạt thành tựu bật lĩnh vực kinh doanh Với mong muốn khơng ngừng góp phần vào phát triển kinh tế Việt Nam nói chung Cơng ty khơng ngừng liên tục cải tiến công tác quản lý tổ chức phân phối đem lại chất lượng dịch vụ hoàn hảo cho thị Trần Thị Kim Chung KT5 – K08 Báo Cáo Thực Tập Trường trung học KT & NV Hà Nội Khoa kinh tế trường Với cố gắng công ty cơng ty có thị trường tiêu thụ hàng hóa rộng lớn khắp tỉnh miền Bắc miền Trung Cơ cấu tổ chức máy quản lý công ty TNHH thương mại tổng hợp A H Công ty TNHH thương mại tổng hợp A H doanh nghiệp có quy mô vừa nhỏ, cấu tổ chức quản công ty tổ chức chế tham mưu trực tuyến đứng đầu máy quản lý giám đốc cơng ty chịu trách nhiệm huy tồn bộ máy 2.1 Mơ hình tổ chức quản lý công ty TNHH thương mại tổng hợp A H * Sơ đồ mơ hình tổ chức qn lý cơng ty Giám đốc Phó giám đốc P Nhân P.TC Kế toán P Kinh doanh P.Kỹ thuật 2.2 Chức nhiệm vụ phòng ban công ty - Giám đốc: Là người đứng đầu công ty chịu trách nhiệm toàn diện điều hành toàn hoạt động công ty, người đại diện cho quyền lợi nghĩa vụ tồn cơng ty trước nhà nước pháp luật - Phó giám đốc: người giúp việc cho giám đốc phụ trách hoạt động kỹ thuật , kinh doanh công ty, giám đốc ủy quyền điều hành công ty vắng mặt Trần Thị Kim Chung KT5 – K08 Báo Cáo Thực Tập Trường trung học KT & NV Hà Nội Khoa kinh tế - Phòng tổ chức nhân sự: có chức tham mưu cho giám đốc việc xếp, bố chí cán bộ, đào tạo phân loại lao động để bố chí người ngành nghề cơng việc, tốn chế độ cho người lao động theo sách, chế độ nhà nước quy chế cơng ty - Phòng tài kế tốn:ghi chép phản ánh tồn hoạt động kinh doanh dơn vị, giám đốc tình hình tài cơng ty - Phòng kinh doanh:tổ chức phân phối tìm kiếm khách hàng, thực chế độ ghi chép ban đầu, thực chế độ thông tin báo cáo tiếp thị - Phòng kỹ thuật bảo hành sản phẩm:chịu trách nhiệm lắp đặt thiết bị, sửa chữa cố thiết bị cho khách 2.3.Tổ chức kinh doanh công ty năm vừa qua Đời sống người ngày nâng cao,ngoài vấn đề ăn,mặc, ở.Con người cần đến đẹp Để góp phần đáp ứng nhu cầu đó,cơng ty tìm loại hàng hố mang tính chất đẹp nhằm đáp ứng nhu cầu người.Mặt hàng chinh bể ni cá cảnh thiết bị trang trí bể Hiện bể cá sử dụng rộng dãi tạo diều kiện tốt cho cơng ty mặt tiêu thụ hàng hố Bên cạnh vấn đề cạnh tranh điều mà công ty phải lưu ý Trần Thị Kim Chung KT5 – K08 Báo Cáo Thực Tập Trường trung học KT & NV Hà Nội Khoa kinh tế PHẦN HẠCH TOÁN NGHIỆP VỤ KẾ TỐN TẠI CƠNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP A H Những vấn đề chung hoạch tốn cơng ty TNHH thương mại tổng hợp A H 1.1 Hình thức kế tốn mà cơng ty áp dụng Cơng ty hạch tốn kế tốn theo hình thức nhật ký chung 1.2 Tổ chức máy kế tốn cơng ty * Sơ đồ tổ chức máy kế tốn cơng ty Kế tốn trưởng Kế tốn tổng hợp - Kế tốn cơng nợ Kế tốn kho hàng Thủ quỹ Kế toán tiền mặt Kế toán trưởng: Có trách nhiệm hướng dẫn, giao nhiệm vụ kiểm tra kết cơng việc kế tốn viên Đảm bảo cơng tác hoạch tốn kế tốn cơng ty thực theo quy định pháp luật chịu trách nhiệm báo cáo, đồng thời tham mưu cho giám đốc tình hình tài cơng ty Trần Thị Kim Chung KT5 – K08 Báo Cáo Thực Tập Trường trung học KT & NV Hà Nội - Khoa kinh tế Kế toán tổng hợp: Thực cơng việc kế tốn trưởng giao cho làm báo cáo kết kinh doanh theo tháng, hay báo cáo tình hình hàng hóa bán thời kỳ Chấm công làm lương cho nhân viên hàng tháng, thực phân bổ quỹ lương trích BHXH theo chế độ cho nhân viên - Kế tốn cơng nợ: Theo dõi tập hợp cơng nợ khách hàng dựa sách tín dụng công ty với khách hàng Tiến hành tổng kết đòi nợ khách hàng đến hạn tốn Báo cáo với kế toán trưởng khoản nợ hạn lâu ngày khoản nợ khó đòi - Kế tốn kho hàng: Có nhiệm vụ viết thu thập phiếu xuất kho bán hàng, xuất kho nội phiếu nhập kho phát sinh kỳ Theo dõi kiểm sốt tình hình tồn kho mặt hàng, đảm bảo kho hàng ln tình trạng đủ hàng bán Phối hợp với quản lý kho tiến hành kiểm định kỳ để hạn chế tình trạng cân đối kho hàng sổ sách - Thủ quỹ: Thực nghiệp vụ thu chi tiền theo chứng từ thu chi hợp lệ Có sổ sách theo dõi tình hình thu - chi ngày, cuối tháng đối chiếu lại sổ sách với kế tốn tiền mặt Nếu khơng khớp cần tìm hiểu nguyên nhân xin ý kiến giải từ kế toán trưởng - Kế toán tiền mặt: Tập hợp phiếu thu chi phát sinh ngày phản ánh lại vào sổ tiền mặt Quản lý sổ tiền mặt chặt chẽ, cuối tháng đối chiếu lại sổ sách với thủ quỹ Đảm bảo nguyên tắc số liệu sổ khớp với tiền mặt thực tế 1.3.Chứng từ,sổ chi tiết,sổ tổng hợp loại báo cáo kế toán - Các chứng từ Công ty sử dụng: phiếu thu, phiếu chi, phiếu nhập, xuất kho, phiếu giao hàng, hoá đơn GTGT, giấy báo Nợ,giấy báo Có - Sổ chi tiết: Sổ chi tiết hàng hóa , Chi tiết doanh thu bán hàng, chi tiết phải thu khách hàng,chi tiết phải trả người bán -Sổ tổng hợp: Sổ tiền mặt ( TK 111), sổ tiền gửi NH ( TK112) Hàng hóa ( TK 156), … - Báo cáo quỹ lương, báo cáo tình hình nhân Trần Thị Kim Chung KT5 – K08 Báo Cáo Thực Tập Trường trung học KT & NV Hà Nội Khoa kinh tế 1.4.Quan hệ kế toán với máy quản lý cơng ty Kế tốn phận đóng vai trò quan trọng máy quản lý cơng ty Nhờ cơng tác kế tốn mà cơng ty chủ động việc sử dụng hiệu tiết kiệm tài sản có; Đồng thời, theo dõi kiểm sốt tình hình tài sản mà công ty quản lý Công ty thực tốt cơng tác hoạch tốn kế tốn, đảm bảo tình hình tài minh bạch thuận lợi cho người quản lý trình quản lý vận hành công ty hướng Các phần hành kế tốn cơng ty 2.1 Kế tốn tiền lương 2.1.1 Đặc điểm nhiệm vụ Lao động hoạt động chân tay trí óc người nhằm tác động biến đổi vật tự nhiên thành vật phẩm dáp ứng nhu cầu sinh hoạt người Tiền lương biểu tiền hao phí lao động sống càn thiết mà cơng ty trả cho người lao động theo thời gian, khối lượng công việc mà người lao động cống hiến cho cơng ty Tiền lương kế tốn hạch tốn theo TK 334 2.1.2 Các hình thức trả lương tai cơng ty 2.1.2.1 Nguyên tắc trả lương cho cán công ty: -Công ty trả lương cho công nhân vào bảng chấm cơng người ghi rõ ngày làm việc, ngày nghỉ sau kế tốn tiền lương công ty tiến hành trả lương thông qua bảng toán lương -Chế độ lương khoán theo trách nhiệm, lương lâu năm, gắn nhiệm vụ người lao động với nhiệm vụ cuối đơn vị 2.1.2.2.Cách tính lương Cơng ty thực trả lương cho CBCNV theo hình thức trả lương theo thời gian Cách trả lương tương đối hợp lý với doanh nghiệp hoạt động Trần Thị Kim Chung KT5 – K08 Báo Cáo Thực Tập Trường trung học KT & NV Hà Nội Ngày tháng ghi sổ A 01/03 30/04 30/04 CHỨNG TỪ Số Ngày hiệu B tháng C 30/04 DIỄN GIẢI D Dư đầu kỳ Khoa kinh tế NK.CHUNG SST Trang số dòng E G Số hiệu TK đối ứng H SỐ TIỀN Nợ Có BHXH 641 2850 642 3.800 334 2.100 30/04 Cộng PS Tồn cuối kỳ Trần Thị Kim Chung KT5 – K08 8.750 99 Báo Cáo Thực Tập 8.750 8.750 Trường trung học KT & NV Hà Nội Khoa kinh tế SỔ CÁI Tên tài khoản: doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ Số hiệu :511 Ngày tháng ghi sổ A 01/04 CHỨNG TỪ Số Ngày hiệu B (ĐVT:1000đ) DIỄN GIẢI NK.CHUNG Trang SST tháng C số D Bán hàng E dòng G Số SỐ TIỀN Nợ hiệu Có TK H 131 67.200 01/04 Bán hàng 111 17.920 03/04 Bán hàng 112 46.480 04/04 Bán hàng 131 67.200 05/04 Bán hàng 111 50.400 06/04 Bán hàng 111 70.000 07/04 Bán hàng 112 138.880 10/04 Bán hàng 111 25.200 11/04 Bán hàng 111 16.800 13/04 Bán hàng 111 67.200 13/04 Bán hàng 111 34.720 14/04 Bán hàng 111 70.000 16/04 Bán hàng 131 168.000 18/04 Bán hàng 111 134.400 19/04 Bán hàng 131 17.360 20/04 Bán hàng 131 84.000 22/04 Bán hàng 111 44.800 22/04 Bán hàng 111 44.800 23/04 Bán hang 111 168.000 30/04 Kết chuyển 911 Cộng PS 1.333.360 1.333.360 1.333.360 SỔ CÁI Trần Thị Kim Chung KT5 – K08 100 Báo Cáo Thực Tập Trường trung học KT & NV Hà Nội Khoa kinh tế Tên tài khoản: chi phí bán hàng Số hiệu :641 Ngày tháng ghi sổ A CHỨNG TỪ Số Ngày hiệu tháng B C DIỄN GIẢI D NK.CHUNG Trang SST số dòng E G Số hiệu TK đối ứng H Nợ SỐ TIỀN Có 02/04 02/04 Mua gh ế 111 200 06/04 06/04 Mua b út 111 15 10/04 10/04 Mua giấy 111 15 10/04 10/04 Đi cc ông t ốn 111 200 13/04 13/04 S ửa xe 111 200 30/04 30/04 Kh ấu hao 214 5.000 30/04 30/04 Tr ích lương 334 15.000 30/04 30/04 BHXH 338 2.850 Kết chuyển 911 Cộng PS Trần Thị Kim Chung KT5 – K08 23.480 23.480 101 23.480 Báo Cáo Thực Tập Trường trung học KT & NV Hà Nội Khoa kinh tế SỔ CÁI Tên tài khoản: chi phí quản lý doanh nghiệp Số hiệu :642 Ngày tháng ghi sổ A CHỨNG TỪ Ngày Số hiệu tháng B C DIỄN GIẢI D (ĐVT:1000đ) NK.CHUNG Trang SST số E dòng G Số hiệu TK đối ứng H SỐ TIỀN Nợ Có 02/04 02/04 Mua giấy 111 60 02.04 02/04 Mua thi ết b ị 111 500 04/04 04/04 Mua thi ết b ị 111 500 05/04 05/04 Điện thoại 111 540 11/04 11/04 Đ ơn t 111 120 15/04 15/04 Int ernet 111 50 30/04 30/04 Tr ích KH 214 6.000 Trích lương 334 20.000 BHXH 338 3.800 Kết chuyển 911 Cộng PS Trần Thị Kim Chung KT5 – K08 31.570 31.570 102 31.570 Báo Cáo Thực Tập Trường trung học KT & NV Hà Nội Khoa kinh tế SỔ CÁI Tên tài khoản: giá vốn Số hiệu : 632 Ngày tháng CHỨNG TỪ Số Ngày ghi sổ hiệu tháng A B C (ĐVT:1000đ) NK.CHUNG Trang SST DIỄN GIẢI D Số hiệu TK đối số dòng ứng E G H SỐ TIỀN Nợ Có 01/04 Bán hàng 156 60.000 01/01 Bán hàng 156 16.000 03/04 Bán hàng 156 41.500 04/04 Bán hàng 156 60.000 05/04 Bán hàng 156 45.000 06/04 Bán hàng 156 62.500 07/04 Bán hàng 156 124.000 10/04 Bán hàng 156 22.500 11/04 Bán hàng 156 15.000 13/04 Bán hàng 156 60.000 14/04 Bán hàng 156 31.000 15/04 Bán hàng 156 62.500 15/04 Bán hàng 156 150.000 18/04 Bán hàng 156 120.000 19/04 Bán hàng 156 15.500 20/04 Bán hàng 156 75.000 22/04 Bán hàng 156 40.000 22/04 Bán hàng 156 40.000 23/04 Bán hang 156 150.000 30/04 K ết chuy ển 10190.500 Cộng PS 1.190.500 1.190.500 SỔ CÁI Trần Thị Kim Chung KT5 – K08 103 Báo Cáo Thực Tập Trường trung học KT & NV Hà Nội Khoa kinh tế Tên tài khoản: chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp Số hiệu :821 Ngày tháng ghi sổ A CHỨNG TỪ Số Ngày hiệu tháng B 09/04 30/04 30/04 DIỄN GIẢI C D 09/04 30/04 30/04 Tạm nộp KC thuế Thuế phải nộp NK.CHUNG Trang SST số dòng E Số hiệu TK đối ứng Nợ Có H G SỐ TIỀN 111 911 3334 3.000 35.077,5 32.077,5 Cộng PS 35.077,5 35.077,5 SỔ CÁI Trang: 21 Tên tài khoản: xác định kết Số hiệu :911 Ngày tháng ghi sổ A CHỨNG TỪ Số Ngày hiệu tháng B 30/04 30/04 30/04 30/04 30/04 30/4 DIỄN GIẢI C D 30/04 30/04 30/04 30/04 30/04 30/04 Kết chuyển Kết chuyển Kết chuyển Kết chuyển Kết chuyển Kết chuyển NK.CHUNG Trang SST số dòng E G H 511 711 641 642 632 821 421 Cộng PS Trần Thị Kim Chung KT5 – K08 Số hiệu TK đối ứng 104 SỐ TIỀN Nợ Có 1.333.360 52.500 23.480 31.570 1.190.500 35.077,5 105.232,5 1.385.860 1.385.860 Báo Cáo Thực Tập Trường trung học KT & NV Hà Nội Khoa kinh tế SỔ CÁI Trang: 22 Tên tài khoản: lợi nhuận chưa phân phối Số hiệu :421 (ĐVT:1000đ) Ngày CHỨNG TỪ tháng Số Ngày ghi sổ A 01/04 hiệu tháng B C 01/04 D Dư đầu kỳ 30/04 Kết chuyển 30/04 NK.CHUNG DIỄN GIẢI Trang SST số dòng E G đối ứng Nợ H 911 Cộng PS Tồn cuối kỳ Trần Thị Kim Chung KT5 – K08 SỐ TIỀN Số hiệu TK 50.000 105.232,5 105 Có 105.232,5 155.232,5 Báo Cáo Thực Tập Trường trung học KT & NV Hà Nội Khoa kinh tế Mẫu số: B01 – DN BẢNG CÂN ĐỐI BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH (Tháng 03/2009) Đơn vị báo cáo: công ty TNHH thương mại tổng hợp A H Địa chỉ: 78/528 Bạch Đằng BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 04 năm 2010 Đơn vị tính: đ TÀI SẢN Mã số A.TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 ( 100 = 110 + 120 + 130 + 140 +150 ) I.Tiền khoản tương đương tiền tiền khoản tương đương tiền II khoản phải thu ngắn hạn đầu tư ngắn hạn dự phòng giảm giá đầu tư III khoản phải thu ngắn hạn phải thu khách hàng trả trước cho người bán phải thu nội ngắn hạn phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 110 111 112 120 121 129 130 131 132 136 134 khoản phải thu khác dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi IV Hàng tồn kho hàng tồn kho dự phòng giảm giá hàng tồn kho V tài sản ngắn hạn khác chi phí trả trước ngắn hạn thuế GTGT khấutrừ thuế khoản phải thu nhà nước 4.tài sản ngắn hạn khác B.TÀI SẢN DÀI HẠN 135 139 140 156 149 150 151 152 154 158 200 Số đầu năm Số cuối năm 1.650.250 1.650.250 19.096 668.500 61.350 ( 200 = 210 + 220 + 240 + 250 + 260) Trần Thị Kim Chung KT5 – K08 106 Báo Cáo Thực Tập Trường trung học KT & NV Hà Nội Khoa kinh tế I khoản phải thu dài hạn phải thu dài hạn khách hàng 2.vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc phải thu dài hạn nội phải thu dài hạn khác dự phòng phải thu dài hạn khó đòi II tài sản cố định tái sản cố định hữu hình - nguyên giá - giá trị hao mòn lũy kế tài sản cố định thuê tài - nguyên giá - giá trị hao mòn lũy kế tài sản cố định vơ hình - ngun giá - giá trị hao mòn lũy kế cho phí xây dựng dở dang III bất động sản đầu tư - nguyên giá - giá trị hao mòn lũy kế IV khoản đầu tư tài dài hạn đầu tư vào cơng ty đầu tư vào công ty LD, LK đầu tư dài hạn khác dự phòng giảm giá đầu tư t/c dài hạn V tài sản dài hạn khác chi phí trả trước dài hạn tài sản thuế thu nhập hoãn lại tài sản dài hạn khác TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100+ 200) NGUỒN VỐN A NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330) I Nợ ngắn hạn vay nợ ngắn hạn phải trả người bán người mua trả tiền trước thuế khoản phải nộp nhà nước phải trả người lao động chi phí phải trả phải trả nội phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng Trần Thị Kim Chung KT5 – K08 210 211 212 213 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 240 241 242 250 251 252 258 259 260 261 262 268 270 300 310 311 312 313 314 315 316 317 318 107 85.000 (42.723) 2.441.473 595.736 71.986 5.000 Báo Cáo Thực Tập Trường trung học KT & NV Hà Nội Khoa kinh tế khoản phải trả phải nộp khác 10 dự phòng phải trả ngắn hạn II nợ dài hạn phải trả dài hạn người bán phải trả dài hạn nội phải trả dài hạn khác vay nợ dài hạn thuế thu nhập hoãn lại dự phòng trợ cấp việc làm dự phòng phải trả dài hạn B VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 430) I vốn chủ sở hữu vốn đầu tư chủ sở hữu thặng dư vốn cổ phần vốn khác CSH cổ phiếu quỹ chênh lệch đánh giá lại tài sản chênh lệch tỷ giá hối đoái quỹ đầu tư phát triển quỹ dự phòng tài quỹ khác thuộc nguồn vốn CSH 10 lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 11 nguồn vốn đầu tư XDCB II nguồn kinh phí quỹ khác quỹ khen thưởng phúc lợi nguồn kinh phí khác nguồn kinh phí hình thành TSCĐ TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400) CHỈ TIÊU tài sản thuê ngồi vật tư hàng hóa nhận gia cơng, giữ hộ hàng hóa nhận hộ nhận ký gửi nợ khó đòi xử lý ngoại tệ loại dự tốn kinh phí 319 320 330 331 332 333 334 335 336 337 400 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 430 431 432 433 8.750 10.000 500.000 1.500.000 190.000 155.232 50.500 2.441.473 MS Số đầu năm Số cuối năm Lập, ngày 30 tháng 04 năm 2010 Trần Thị Kim Chung KT5 – K08 108 Báo Cáo Thực Tập Trường trung học KT & NV Hà Nội Khoa kinh tế Người lập biểu Kế toán trưởng (ký, họ tên) (ký, họ tên) Phạm Hồng Nhung Trần Ngọc Mai Trần Thị Kim Chung KT5 – K08 109 Báo Cáo Thực Tập Trường trung học KT & NV Hà Nội Khoa kinh tế Đơn vị báo cáo : Công ty TNHH thương mại tổng hợp A H Địa chỉ: 78/528 Bạch Đằng BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH Năm 2009 Đơn vị tính: 1000đ CHỈ TIÊU 1 doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ 2.các khoản giảm trừ doanh thu doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ (10 = 01 – 02) giá vốn hàng bán lợi nhuận gộp bán hàng cung cấp dịch vụ (20 = 10 – 11) doanh thu hoạt động tài chi phí tài - đó: chi phí lãi vay chi phí bán hàng chi phí quản lý doanh nghiệp 10 lợi nhuận hoạt động kinh doanh 11 thu nhập khác 12 chi phí khác 13 lợi nhuận khác(40= 31- 32) 14 tổng lợi nhuận trước thuế(50= 30 +40) 15 chi phí thuế TNDN hành 16 chi phí thuế TNDN hỗn lại 17 lợi nhuận sau thuế TNDN 18 lãi cổ phiếu Người lập biểu ( Ký, họ tên ) Phạm T Hồng Nhung Mã số 01 02 10 Thuyết minh Năm 1.333.360 1.333.360 11 20 1.190.500 142.860 21 22 23 24 25 30 500.000 23.480 31.570 87.810 31 32 40 50 51 52 60 70 Kế toán trưởng ( Ký, họ tên ) Trần Ngọc Mai Năm trước 52.500 52.500 140.310 32.077,5 105.232,5 Giam đốc ( Ký, họ tên ) Nguyễn Vũ Hoài PHẦN III NHẬN XÉT NHỮNG ƯU, NHƯỢC ĐIỂM CHO CÁC GIẢI PHÁP NHẰM HỒN THIỆN CÁC PHẦN HÀNH KẾ TỐN TẠI CÔNG TY 1.Nhận xét ưu điểm phần hành kế tốn cơng ty TNHH A H Trần Thị Kim Chung KT5 – K08 110 Báo Cáo Thực Tập Trường trung học KT & NV Hà Nội Khoa kinh tế Bằng nỗ lực ban lãnh đạo công ty năm qua công ty đạt thành tựu đáng kể, công ty ngày phát triển mở rộng kinh doanh tranh thủ chiếm lĩnh thị trường, chứng khách hàng ngày tin tưởng vào chất lượng hàng hóa chất lượng cung cấp dịch vụ công ty, chi nhánh hàng chục đại lý đại diện cho công ty ủy quyền mở rộng nơi… Qua thời gian nghiên cứu thực tế công tác kế tốn cơng ty, em nhận thấy việc quản lý tổ chức máy kế toán, quản lý nhân lực cơng tác hoạch tốn kế tốn doanh nghiệp đáp ứng yêu cầu quản lý kinh tế công ty giai đoạn Cùng với phát triển tồn cơng ty khơng ngừng hồn thiện nâng cao trình độ đáp ứng tốt yêu cầu công ty máy kế tốn tồn cơng ty Sự phối hợp phòng kế tốn, phòng kỹ thuật, phòng kinh doanh hợp lý, ăn khớp giúp cho việc tiêu thụ hàng hóa vật tư thuận lợi nhịp nhàng tạo điều kiện cho việc kiểm tra, kiểm sốt cơng nợ phát sinh khách hàng Tại phòng kế tốn trang bị cho nhân viên kế toán máy vi tính để cập nhật chứng từ phản ánh nghiệp vụ kinh tế phát sinh kế toán tiêu thụ cơng ty nắm bắt tình hình nhập – xuất – tồn hàng hóa cơng ty, hệ thống máy tính phòng kế tốn nối mạng với phòng ban khác tạo điều kiện cho hoạt động phòng ban ăn khớp Trong phạm vi hoạt động mình, phận kế tốn tiêu thụ cơng ty trở thành cơng cụ sắc bén, đánh giá chung thực thực trạng tài chính, kết tiêu thụ kết hoạt dộng kinh doanh tồn cơng ty Tổ chức hệ thống kế toán phù hợp với đặc điểm, máy, hình thức kế tốn cơng ty để thuận lợi cho việc quản lý, ghi chép kiểm tra, tra cứu cơng tác kế tốn xác định thuế khoản phải nộp cho ngân sách thực Trần Thị Kim Chung KT5 – K08 111 Báo Cáo Thực Tập Trường trung học KT & NV Hà Nội Khoa kinh tế kịp thời, đầy đủ, xác Nhận xét nhược điểm phần hành kế tốn cơng ty TNHH A H Bên cạnh ưu điểm cơng ty đa đạt cơng ty có nhược điểm sau: Thứ việc triển khai áp dụng hệ thống tài khoản kế toán vào việc hoạch tốn kế tốn nghiệp vụ tiêu thụ hàng hóa nhiều chi tiết chưa phù hợp với chế độ kế toán hành Thứ hai kế toán tiền dễ xẩy nhầm lẫn gian lận gây thất tài sản cho cơng ty Các giả pháp nhằm hồn thiện phần hành kế tốn cơng ty 3.1 Hệ thống chứng từ sử dụng trình tự luân chuyển chứng từ cần thực sử dụng cách linh động Đối với chứng từ kế tốn bán hàng: ngồi chứng từ bắt buộc nhà nước, có chứng từ có tính chất hướng dẫn cần phải thống biểu mẫu nội dung Từ cửa hàng xí nghiệp chi nhánh văn phòng cơng ty phải tn theo chứng từ thống có tạo điều kiện cho việc kiểm tra đối chiếu tiện lợi dễ dàng cơng tác hoạch tốn thống cơng ty 3.2 Cơng tác kế tốn cần chặt chẽ với khoản thu chi tiền mặt: Các phát sinh tiền mặt công ty ngày tương đối nhiều, chủ yếu khoản thu nhỏ khoảng vài triệu đồng từ đơn hàng khách toán ngay, khoản thu dễ dẫn đến thất thoát, gian lận nhầm lẫn Vì phát sinh nghiệp vụ kế toán cần phải tuân thủ đầy đủ bước từ lập HĐ, chứng từ, kiểm tra, xác nhận phản ánh đầy đủ vào sổ KẾT LUẬN Chuyển đổi sang kinh tế thị trường, kinh doanh môi trường mới, doanh nghiệp tránh khỏi bỡ ngõ đơi khơng thể thích ứng hồn thiện phương thức kinh doanh, hồn Trần Thị Kim Chung KT5 – K08 112 Báo Cáo Thực Tập Trường trung học KT & NV Hà Nội Khoa kinh tế thiện công cụ quản lý yêu cầu tất yếu doanh nghiệp để tồn thị trường chế thị trường hàng hóa mục đích kinh doanh doanh nghiệp, điều kiện để doanh nghiệp có thẻ phát huy thị phần Qua thời gian thực tập công ty TNHH thương mại tổng hợp A H giúp đỡ cán cơng ty với giúp đỡ tận tình giáo viên trường nỗ lực thân giúp em sâu vào tìm hiểu cơng tác kế tốn cơng ty Cuối em xin chân thành cảm ơn thầy cô trường nói chung thầy khoa kinh tế nói riêng trang bị cho em kiến thức khoa học quý báu, đặc biệt em xin chân thành cảm ơn giáo Nguyễn Văn Sơn tận tình bảo em hoàn thành tốt báo cáo Cảm ơn ban lãnh đạo công ty, cán công nhân viên công ty TNHH thương mại tổng hợp A H giúp đỡ tạo điều kiện thuận lợi cho em q trình thực tập cơng ty Hà Nội, ngày 22 tháng 05 năm 2010 Học sinh thực tập Trần Thị kim Chung Trần Thị Kim Chung KT5 – K08 113 Báo Cáo Thực Tập
- Xem thêm -

Xem thêm: Chuyên đề tốt nghiệp: Các giải pháp nhằm hoàn thiện các phần hành kế toán tại công ty TNHH Thương mại tổng hợp A và H, Chuyên đề tốt nghiệp: Các giải pháp nhằm hoàn thiện các phần hành kế toán tại công ty TNHH Thương mại tổng hợp A và H, THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP A VÀ H, TNHH THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP A VÀ H, Các phần hành kế toán tại công ty, 5 .Kế toán bán hàng và xác định kết quả., CÁC GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÁC PHẦN HÀNH KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay