ĐỒ gá TRÊN máy TIỆN vạn NĂNG SKKN cao tuấn trung

2 52 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/05/2018, 02:09

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP BÁO CÁO KHOA HỌC TÓM TẮT Năm 2014 ĐỒ GÁ TRÊN MÁY TIỆN VẠN NĂNG Chủ nhiệm: Ths Cao Tuấn Trung Thành viên: Nguyễn Hồng Sơn Nguyễn Hồng Giang Thể loại: Sáng kiến kinh nghiệm Đơn vị: Khoa Cơ khí chế tạo CNM&XD Email: Trungct@bcit.edu.vn 1: ĐẶT VẤN ĐỀ Máy tiện ren vít vạn chủ yếu dùng gia cơng mặt tròn xoay ngồi trong, mặt đầu, gia cơng mặt khơng tròn xoay với đồ gá phụ trợ Thông thường gia công máy tiện q trình cắt thực nhờ phơi quay tròn, dao tịnh tiến Phơi gá trục thơng qua mâm cặp vấu , gia công lỗ chi tiết thành, vách chi tiết có biên dạng phức tạp, bị hạn chế chiều sâu gặp chi tiết gá đặt trục Trong trường hợp để gia cơng thi q trình cắt phải ngược lại dao quay tròn phơi tinh tiến Vì cần phải có đồ gá để gá dao trục phơi bàn máy Hiện xưởng khí sản xuất nhỏ lẻ máy tiện vạn nhà trường chưa khai thác hết khả công nghệ máy để gia công chi tiết Đặc biệt gia cơng chi tiết hộp có thành vách chi tiết có biên dạng phức tạp PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1: Khảo sát máy tiện vạn 2.2: Thiết kế chế tạo đồ gá 2.3: Các sản phẩm đề tài Trục rút Áo côn trục Trục dao TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT CƠNG NGHIỆP BÁO CÁO KHOA HỌC TÓM TẮT Năm 2014 Bàn gá phôi CÁC SẢN PHẨM CỦA ĐỀ TÀI ...TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP BÁO CÁO KHOA HỌC TĨM TẮT Năm 2014 Bàn gá phơi CÁC SẢN PHẨM CỦA ĐỀ TÀI
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỒ gá TRÊN máy TIỆN vạn NĂNG SKKN cao tuấn trung, ĐỒ gá TRÊN máy TIỆN vạn NĂNG SKKN cao tuấn trung

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay