Giáo án tuần 32 Lớp 4

36 27 0
  • Loading ...
1/36 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/05/2018, 23:47

Trường TH Nguyễn Viết Xuân - Ea Soup Gv: Ma Thị Năm - Lớp 4A tuần 32 LỊCH BÁO GIẢNG - LỚP 4A Giáo viên: Ma Thị Năm Tuần: 32 Tiết Thứ TK ngày B Thứ Hai 16/04 2018 Thứ Ba 17/04 2018 Thứ Tư 18/04 2018 Thứ Năm 19/04 2018 Thứ Sáu 20/04 2018 5 5 Môn học Tiế t PP CT 63 156 63 32 Từ ngày:16/04/2018 Đến ngày:20/04/2018 Tên dạy Tập đọc Vương quốc vắng nụ cười (tr.132) Tốn Ơn tập phép tính với số tự nhiên (tt) (tr.163) Khoa học Động vật ăn để sống? Đạo đức Dành cho địa phương GDKNS 32 Chào cờ tuần 32 Chào cờ Toán 157 Ơn tập phép tính với số tự nhiên (tt) (tr.164) LT&Câu 63 Thêm trạng ngữ thời gian cho câu (tr.134) Âm nhạc 32 (Gv chuyên) Chính tả 32 Nghe-viết: Vương quốc vắng nụ cười (tr.133) Kỹ thuật 32 Lắp ghép mơ hình tự chọn Mỹ thuật 32 (Gv chuyên) Tập đọc 64 Ngắm trăng Không đề (tr.137) Tốn 158 Ơn tập biểu đồ (tr164) Thể dục 63 (Gv chuyên) Kể chuyện 32 Khát vọng sống (tr.136) Tốn 159 Ơn tập phân số (tr166) Luyện tập xây dựng đoạn văn miêu tả vật TLV 63 (tr.139) LT&Câu 64 Thêm trạng ngữ nguyên nhân cho câu (tr.140) Lịch sử 32 Kinh thành Huế Khoa học 64 Trao đổi chất động vật Toán 160 Ôn tập phép tính với phân số (tr167) Luyện tập xây dựng mở bài, kết văn TLV 64 miêu tả vật (tr.141) Địa lí 32 Biển, đảo quần đảo Sinh hoạt 32 SHL tuần 32 lớp Chuyên môn duyệt Giáo viên lập 1Ma Thị Năm Thứ hai ngày 16 tháng 04 năm 2018 Tiết 1: Tập đọc Trường TH Nguyễn Viết Xuân - Ea Soup Gv: Ma Thị Năm - Lớp 4A tuần 32 VƯƠNG QUỐC VẮNG NỤ CƯỜI I Mục tiêu: - Biết đọc diễn cảm đoạn với giọng phù hợp nội dung diễn tả - Hiểu ND: Cuộc sống thiếu tiếng cười vô tẻ nhạt, buồn chán (trả lời câu hỏi SGK) II Đồ dùng dạy - học: - Tranh minh hoạ đọc SGK - Bảng phụ viết sẵn từ, câu cần hướng dẫn HS luyện đọc diễn cảm III Các hoạt động dạy - học: Hoạt động GV Hoạt động HS Ổn định: Hát - HS hát Ktbc: Con chuồn chuồn nước - Gọi HS đọc TLCH SGK HS đọc trả lời câu hỏi SGK + Em thích hình ảnh so sánh nào? Vì + sao? + Tình yêu quê hương đất nước tác + giả thể qua câu văn nào? - GV nhận xét đánh giá - HS nhận xét bạn Bài mới: - GTB: Vương quốc vắng nụ cười - HS nhắc lại tên HĐ 1: - Hoạt động lớp * Hướng dẫn luyện đọc - Gọi HS đọc nối tiếp HS nối tiếp đọc, lớp đọc thầm - GV kết hợp sửa phát âm, ngắt giọng - HS lắng nghe + Bài chia làm đoạn? + Bài chia làm đoạn Đ1: Ngày xửa môn cười Đ2: Một năm trôi học không vào Đ3: Các quan nghe hết - Yêu cầu HS dùng bút chì đánh dấu - HS dùng bút chì đánh dấu đoạn đoạn SGK (SGK) - Gọi HS đọc nối tiếp đoạn, GV kết hợp HS đọc nối tiếp đoạn lần sửa cách phát âm cho HS (nếu có) - HD HS đọc câu dài - HS luyện đọc câu dài - Luyện đọc từ ngữ khó: rầu rĩ, héo hon, - HS luyện đọc từ: rầu rĩ, héo hon, sườn sượt, sườn sượt, ảo não, hớt hải, sằng sặc, ảo não, hớt hải, sằng sặc, - Yêu cầu HS đọc nối tiếp đoạn lần HS đọc nối tiếp đoạn lần 2, nêu giải kết hợp giải nghĩa từ SGK: Nguy cơ, thân hành, du học, - Yêu cầu HS luyện đọc theo cặp - HS luyện đọc theo cặp - GV tổ chức cho HS thi đọc - HS thi đọc - GV đọc mẫu toàn - HS lắng nghe GV đọc mẫu HĐ 2: - Hoạt động nhóm * Tìm hiểu - Y/cầu HS đọc thầm, thảo luận TLCH - HS đọc thầm, thảo luận nhóm TLCH - Gọi HS đọc đ.1 thảo luận TLCH HS đọc, lớp đọc thầm TLCH + Tìm chi tiết cho thấy sống + Mặt trời không muốn dậy vương quốc buồn chán? + Chim khơng muốn hót + Hoa vườn chưa nở tàn + Gương mặt người rầu rĩ, héo + Gió thở dài mái nhà Trường TH Nguyễn Viết Xuân - Ea Soup + Vì sống vương quốc buồn chán vậy? + Ý đ.1? - Gọi HS đọc đ.2 thảo luận TLCH + Nhà vua làm để thay đổi tình hình? + Kết sao? + Đoạn nói lên điều gì? - Gọi HS đọc đ.3 thảo luận TLCH + Điều bất ngờ xảy phần cuối đoạn này? + Thái độ nhà vua nghe tin đó? + Đ.3 nói lên điều gì? - Gọi HS nêu nội dung bài? HĐ 3: Hướng dẫn đọc diễn cảm - HD luyện đọc thi đọc diễn cảm đoạn theo cách phân vai: "Vị đại thần lệnh" - GV đọc mẫu - Yêu cầu HS luyện đọc theo nhóm đơi - GV tổ chức cho HS thi đọc diễn cảm (ngắt, nghỉ, nhấn giọng) - GV nhận xét đánh giá, bình chọn, tuyên dương HS đọc hay, giọng Củng cố: - GV cho HS nêu lại nội dung - GV nhận xét đánh giá tiết học Dặn dò: - Dặn HS nhà luyện đọc chuẩn bị bài: Ngắm trăng Không đề Gv: Ma Thị Năm - Lớp 4A tuần 32 + …Vì dân cư khơng biết cười + Ý Đ.1: Cuộc sống vương quốc vô buồn chán thiếu tiếng cười HS đọc, lớp đọc thầm TLCH + Vua cử viên đại thần du học nước , chuyên môn cười cợt + Sau năm, viên đại thần trở về, xin chịu tội gắn học không vào Các quan nghe ỉu xìu, nhà vua thở dài, khơng khí triều đình ảo não + Ý Đ.2: Việc nhà vua cử người du học bị thất bại HS đọc, lớp đọc thầm TLCH + Bắt kẻ cười sằng sặc đường + Vua phấn khởi lệnh dẫn người vào + Ý Đ.3: Hi vọng triều đình HS nêu: : Cuộc sống thiếu tiếng cười vô tẻ nhạt, buồn chán - HS theo dõi HS đọc lại - HS luyện đọc diễn cảm theo nhóm đơi - HS thi đọc diễn cảm theo hướng dẫn GV - HS nhận xét, tuyên dương bạn đọc diễn cảm hay - HS nêu lại nội dung học - HS lắng nghe - HS lắng nghe thực Tiết 2: Tốn ƠN TẬP VỀ CÁC PHÉP TÍNH VỚI SỐ TỰ NHIÊN (tr.159) I Mục tiêu: - Biết đặt tính thực nhân số tự nhiên với số có khơng q ba chữ số (tích khơng chữ số) - Biết đặt tính thực chia số có nhiều chữ số cho số có không hai chữ số - Biết so sánh số tự nhiên II Đồ dùng dạy - học: - Bộ đồ dùng dạy học toán III Hoạt động dạy - học: Trường TH Nguyễn Viết Xuân - Ea Soup Gv: Ma Thị Năm - Lớp 4A tuần 32 Hoạt động GV Hoạt động HS Ổn định: Hát - HS hát Bài cũ: Ôn tập phép tính với số tự nhiên - Gọi 3HS làm bảng lớp BT 1b/162, lớp 3HS làm bảng lớp (mỗi HS/1phép tính, lớp làm vào nháp làm vào nháp b) - GV nhận xét, đánh giá Bài mới: GTB: - Ơn tập phép tính với số tự nhiên (tt) HĐ: Hoạt động cá nhân * Hướng dẫn thực hành Bài 1: Đặt tính tính - Gọi HS nêu yêu cầu tập - GV yêu cầu HS nhắc lại cách đặt tính phép nhân phép chia - Gọi HS làm bảng lớp (mỗi HS/1phép tính), lớp làm vào - GV giúp đỡ HS gặp khó khăn - HS nhận xét bạn Bài 1: HS nêu yêu cầu tập - HS nhắc lại cách đặt tính HS làm bảng lớp (mỗi HS/1phép tính), lớp làm vào a) b) - GV nhận xét, đánh giá Bài 2: Tìm x? - Gọi HS nêu yêu cầu tập - Cách tìm số thừa số chưa biết số bị chia chưa biết - Gọi HS làm bảng lớp, lớp tự làm vào nêu kết * Tìm x? a) 40 x x = 1400 b) x : 13 = 205 - GV nhận xét, đánh giá Bài Điền chữ số vào chổ chấm - Gọi HS nêu yêu cầu tập - Gọi HS làm bảng, HS khác làm nhóm - HS nhận xét, chữa Bài 2: HS nêu yêu cầu BT - HS nêu lại cách tìm thành phần chưa biết biểu thức HS làm bảng, lớp tự làm vào nêu kết Đáp số: a) x = 35 b) x = 2665 - HS nhận xét, chữa Bài 3: HS nêu yêu cầu tập HS làm bảng, HS khác làm nhóm bàn, trình bày kết Trường TH Nguyễn Viết Xuân - Ea Soup bàn, trình bày kết axb = …xa (a x b) x c = a x (b x …) ax1 = …xa =… a x (b+c) = a x b + a x … a:… = a … : a = (a khác 0) … : a = (a khác 0) - GV nhận xét, đánh giá Bài So sánh - Gọi HS nêu yêu cầu tập - Gọi HS làm bảng, HS khác làm nhóm bàn, trình bày kết 1350 135 x 100 26 x 11 280 1600 : 10 1006 257 8762 x 320 : 16 : 320 : (16x2) 15 x x 37 37 x 15 x - GV nhận xét, đánh giá Bài 5: HSKG - Gọi HS nêu yêu cầu tập - Yêu cầu HS tự làm Gv: Ma Thị Năm - Lớp 4A tuần 32 axb = bxa (a x b) x c = a x (b x c) ax1 = 1xa =a a x (b+c) = a x b + a x c a:1 = a a : a = (a khác 0) : a = (a khác 0) - HS nhận xét, chữa Bài 3: HS nêu yêu cầu tập HS làm bảng, HS khác làm nhóm bàn, trình bày kết 1350 = 135 x 100 26 x 11 > 280 1600 : 10 < 1006 257 > 8762 x 320 : (16x2) = 320 : 16 : 15 x x 37 = 37 x 15 x - HS nhận xét, chữa Bài 5: HS nêu yêu cầu tập HS làm bảng, lớp tự làm vào Giải: Số tiền mua xăng để ô tô 1km là: 7500 : 12 = 625 (đồng) Số tiền mua xăng để ô tô 180km là: 625 x 180 = 112 500 (đồng) Đáp số: 112 500 đồng - HS nhận xét, chữa (nếu sai) - GV nhận xét, đánh giá Củng cố: - Gọi HS nêu lại nội dung học HS nêu - GV nhận xét đánh giá tiết học - HS lắng nghe Dặn dò: - Dặn HS nhà xem lại chuẩn bị - HS lắng nghe thực bài: Ôn tập phép tính với số tự nhiên (tt) Tiết 3: Khoa học ĐỘNG VẬT ĂN GÌ ĐỂ SỐNG? I Mục tiêu: - Kể tên số động vật thức ăn chúng II Đồ dùng dạy - học: - Tranh minh họa tr.126,127/SGK - Sưu tầm tranh ảnh vật ăn loại thức ăn khác III Hoạt động dạy - học: Hoạt động GV Hoạt động HS Ổn định: Hát - HS hát Trường TH Nguyễn Viết Xuân - Ea Soup Bài cũ: Động vật cần để sống? - Gọi HS đứng trả lời chổ + Muốn biết động vật cần để sống làm thí nghiệm nào? + Động vật cần để sống? - GV nhận xét đánh giá Bài mới:GTB: Động vật ăn để sống? HĐ 1: Hoạt động nhóm * Tìm hiểu nhu cầu thức ăn loại động vật khác - Phân loại động vật theo thức ăn chúng Kể tên số vật thức ăn chúng + Thức ăn động vật gì? - GV chia nhóm, yêu cầu HS tập hợp ảnh vật sưu tầm phân chúng thành nhóm: + Nhóm ăn cỏ, + Nhóm ăn thịt + Nhóm ăn hạt + Nhóm ăn trùng, sâu bọ + Nhóm ăn tạp - Gọi đại diện nhóm trình bày - GV nhận xét, tun dương nhóm trình bày tốt + u cầu nói tên, loại thức ăn vật hình minh họa SGK Gv: Ma Thị Năm - Lớp 4A tuần 32 HS đứng trả lời theo yêu cầu GV + + - HS nhận xét bạn - HS nhắc lại tựa + Thức ăn động vật là: cây, cỏ, thịt vật khác, hạt dẻ, kiến, sâu,… - HS theo dõi, thảo luận nhóm - Tổ trưởng điều khiển hoạt động nhóm đạo GV - Đại diện nhóm lên trình bày: Kể tên vật mà nhóm sưu tầm theo nhóm thức ăn - HS nhận xét, tuyên dương nhóm trình bày tốt + HS nói tên, loại thức ăn vật hình minh họa SGK + H.1: Con hươu, thức ăn: + H.2: Con bò: cỏ, mía, thân chuối thái nhỏ, ngô,… + H.3: Con hổ: thịt loài động vật khác + H.4: Gà: rau, cỏ, thóc, gạo, ngơ, cào cào, nhái con, trùng, sâu bọ,… + H.5: Chim gõ kiến: sâu, côn trùng,… + H.6: Sóc: hạt dẻ,… + H.7: Rắn: trùng, vật khác + H 8: Cá mập: thịt loài vật khác, loài cá + H.9: Nai: cỏ GV: Mỗi vật có nhu cầu thức ăn khác + Theo em, người ta lại gọi số + Người ta gọi số loài động vật ăn loài động vật động vật ăn tạp? tạp thức ăn chúng gồm nhiều + Em biết loài động vật ăn loại động vật lẫn thực vật tạp? + Gà, mèo, lợn, cá, chuột,… Trường TH Nguyễn Viết Xuân - Ea Soup Gv: Ma Thị Năm - Lớp 4A tuần 32 GV KL: Như mục bạn cần biết tr.127 - HS lắng nghe SGK HĐ 2: Hoạt động nhóm * Trò chơi đố bạn gì? - Chia lớp thành nhóm nêu đặc điểm - HS chia thành nhóm đốn xem vật vật động vật thuộc nhóm ăn thức ăn gì? Bước 1: GV HD cách chơi - Dùng giấy đeo vật quay vào - HS theo dõi cách chơi - GV gợi ý cho HS tìm như: + Con vật có chân (hay có chân, hay khơng có chân) phải khơng? + Con vật có sừng khơng? + Con vật sông cạn (dưới nước, hay lượn khơng) phải khơng? Bước 2: Chơi theo nhóm - GV quan sát nhóm chơi trò chơi nhận biết vật thức ăn vật - Các nhóm tiến hành chơi, nhóm trưởng - Các nhóm tham gia trò chơi điều khiển thành viên - GV nhận xét, đánh giá chơi - HS lắng nghe, bổ sung Củng cố: - Gọi HS đọc ghi nhớ SGK HS đọc ghi nhớ + Trong trình sống, động vật cần ăn + Động vật cần ăn thức ăn để tồn thức ăn để làm gì? phát triển - GV nhận xét đánh giá tiết học - HS lắng nghe Dặn dò: - Dặn HS nhà học chuẩn bị bài: - HS lắng nghe thực Trao đổi chất động vật Tiết 4: Đạo đức DÀNH CHO ĐỊA PHƯƠNG I Mục tiêu: - HS biết giải thích so sánh điều kiện đường an tồn khơng an tồn - Biết mức độ an toàn đường để lập đường đảm bảo an tồn tới trường hay đến câu lạc - Lựa chọn đường an toàn để đến trường - Phân tích lí an tồn hay khơng an tồn - Có ý thức & thói quen đường an tồn dù có phải vòng xa II Đồ dùng dạy - học: - Sưu tầm biển báo giao thông địa phương - PHT III Các hoạt động dạy - học: Hoạt động GV Hoạt động HS Ổn định: Hát - HS hát Ktbc: Bảo vệ môi trường (t.2) - Gọi HS trả lời trước lớp HS trả lời trước lớp Trường TH Nguyễn Viết Xuân - Ea Soup Gv: Ma Thị Năm - Lớp 4A tuần 32 + Vì cần phải bảo vệ mơi trường? + Em cần làm để bảo vệ môi trường? - GV nhận xét, đánh giá Bài mới: - GTB: Dành cho địa phương HĐ 1: Hoạt động nhóm * Tìm hiểu đường an tồn - HS hiểu đường đảm bảo an tồn Có ý thức & biết cách chọn đường an toàn học hay chơi - GV đính bảng thơng tin + + - HS nhận xét, bổ sung - HS nhắc lại tựa - Thời gian gần xảy nhiều tai nạn giao thông gây nhiều hậu qua: tổn thất người của, người chết, người bị thương, tàn tật, xe hỏng, giao thông ngừng trệ,… + Tai nạn giao thông địa phương chủ yếu: lái nhánh, vượt ẩu, không làm chủ phương tiện, tốc độ không chấp hành luật giao thông - GV nhận xét, đánh giá GV KL: Cần tôn trọng chấp hành luật giao thơng HĐ 2: Hoạt động nhóm * Chọn đường an toàn đến trường - HS biết vận dụng kiến thức ATGT để học hay chơi an toàn - HS xác định điểm, đoạn đường an toàn để tránh - GV phát PHT - HS làm việc với phiếu học tập 1) Kể tên loại đường giao thơng có địa phương thành phần tham gia giao thông địa phương 2) Người tham gia giao thông phải quy tắc giao thơng? - HS hoạt động nhóm, đọc thơng tin bảng TLCH về: + Nguyên nhân + Hậu + Cách tham gia giao thông để đảm bảo an tồn - Các nhóm thảo luận, đại diện nhóm lên trình bày + - Các nhóm nhận xét, chất vấn bổ sung - HS làm vào PHT 1) + Đường + Thành phần: người, súc vật 2) a) Đi bên phải theo chiều b) Đi phần đường quy định c) Chấp hành biển báo hiệu d)Tất ý 3) Đảm bảo an tồn giao thơng đường 3) a) Trách nhiệm cảnh sát giao trách nhiệm ai? thông b) Trách nhiệm người lái xe c) Trách nhiệm quan, tổ chức, cá nhân toàn xã hội - GV nhận xét, chốt ý đúng: Câu 2: c ; câu 3: - HS nhận xét, chữa (nếu sai) c - HS nhận xét, đánh giá kết làm - GV nhận xét, đánh giá kết làm việc việc nhóm bạn nhóm Trường TH Nguyễn Viết Xuân - Ea Soup Gv: Ma Thị Năm - Lớp 4A tuần 32 Củng cố: - HS lắng nghe - Tích cực tham gia ATGT địa phương - HS lắng nghe - GV nhận xét đánh giá tiết học Dặn dò: - HS lăng nghe thực - Dặn HS ln có ý thức chấp hành, nhắc nhở gia đình, người thân thực tốt an tồn giao thơng chuẩn bị: Dành cho địa phương (t.2) Tiết 5: GDKNS + Chào cờ Chào cờ tuần 32 Thứ ba ngày 17 tháng 04 năm 2018 Tiết 1: Tốn ƠN TẬP VỀ CÁC PHÉP TÍNH VỚI SỐ TỰ NHIÊN (tr.160) I Mục tiêu: - Tính giá trị biểu thức chứa hai chữ - Thực bốn phép tính với số tự nhiên - Biết giải tốn liên quan đến phép tính với số tự nhiên II Đồ dùng dạy - học: - Bộ đồ dùng dạy học toán III Hoạt động dạy - học: Hoạt động GV Hoạt động HS Ổn định: Hát - HS hát Bài cũ: Ôn tập phép tính với số tự nhiên (tt) - Gọi HS làm bảng lớp BT2/159, lớp làm HS làm bảng lớp BT2/159, lớp làm vào vào nháp nháp a) 40 x x = 1400 b) x : 13 = 205 x = 1400 : 40 x = 205 x 13 x = 35 x = 2665 - GV nhận xét, đánh giá - HS nhận xét bạn Bài mới: GTB: - Ôn tập phép - HS nhắc lại tựa tính với số tự nhiên (tt) HĐ: Hoạt động lớp * Thực hành Bài 1: Tính giá trị biểu thức chứa hai Bài 1: chữ HS nêu yêu cầu tập - Gọi HS nêu yêu cầu tập - HS nhắc lại cách thực - Yêu cầu HS nhắc lại cách tính biểu thức có chúa hai chữ HS làm bảng lớp, lớp làm vào - Gọi HS làm bảng lớp, lớp làm vào a) Nếu m = 952; n = 28 thì: a) m = 952; n = 28 m + n = 952 + 28= 980 m - n = 952 - 28 = 924 m x n = 952 x 28= 26 656 m : n = 952 : 28 = 34 Trường TH Nguyễn Viết Xuân - Ea Soup b) Gv: Ma Thị Năm - Lớp 4A tuần 32 m = 2006; n = 17 - GV nhận xét, đánh giá Bài 2: Tính giá trị biểu thức - Gọi HS nêu yêu cầu tập - Cách thực phép tính biểu thức - Gọi HS làm bảng, lớp tự làm vào nêu kết a) 12054 : (15 + 67) 29150 - 136 x 201 b) 9700 : 100 + 36 x 12 (160 x - 25 x 4) : - GV nhận xét, đánh giá Bài 3: Tính cách thuận tiện - Gọi HS nêu yêu cầu tập - Gọi HS làm bảng - HS thảo luận nhóm bàn trình bày kết a) 36 x 25 x 18 x 24 : 41 x x x b) 108 x (23 + 7) 215 x 86 + 215 x 14 53 x 128 - 43 x 128 - GV nhận xét, đánh giá Bài 4: - Gọi HS nêu yêu cầu tập + Bài toán yêu cầu làm gì? + Để biết tuần trung bình ngày cửa hàng bán mét vải phải biết gì? - Yêu cầu HS tự làm vào b) Nếu m = 2006; n = 17thì: m + n = 2006 + 17= 2023 m - n = 2006 - 17= 1989 m x n = 2006x 17= 34 102 m : n = 2006 : 17= 118 - HS nhận xét, chữa Bài 2: HS nêu yêu cầu tập - HS nêu lại cách thực phép tính biểu thức HS làm bảng, lớp tự làm vào nêu kết quả: a) = 12 054 : 82 = 147 = 29 150 - 27 336 = 1814 b) = 97 + 432 = 529 = (800 - 100) : = 700 : = 175 - HS nhận xét, chữa Bài 3: HS nêu yêu cầu BT HS làm bảng - HS thảo luận nhóm bàn trình bày kết a) …= 36 x (25 x 4) = 36 x 100 = 3600 …= 18 : x 24 = x 24 = 216 …= (41 x 8) x (2 x 5) = 328 x 10 = 3280 b) …= 108 x 30 = 3240 …= 215 x (86 + 14) = 215 x 100 = 21 500 …= (53 - 43) x 128 = 10 x 128 = 1280 - HS nhận xét, chữa Bài 4: HS nêu yêu cầu tập + Trong 2tuần, trung bình cửa hàng ngày bán mét vải ? + Chúng ta phải biết: * Tổng số mét vải bán tuần * Tổng số ngày mở cửa bán hàng tuần - HS tự làm vào nêu kết Giải: 10 Trường TH Nguyễn Viết Xuân - Ea Soup nêu ý nghĩa câu chuyện Củng cố: - GV nhận xét đánh giá tiết học, Dặn dò: - Dặn HS nhà kể lại chuyện mà em nghe cho người thân nghe chuẩn bị bài: Ôn tập Gv: Ma Thị Năm - Lớp 4A tuần 32 nêu ý nghĩa câu chuyện - HS lắng nghe tiếp thu - HS lắng nghe thực Thứ năm ngày 19 tháng 04 năm 2018 Tiết 1: Tốn ƠN TẬP VỀ PHÂN SỐ (tr.166) I Mục tiêu: - Thực so sánh, rút gọn, quy đồng mẫu số phân số II Đồ dùng dạy - học: - Các hình vẽ phân số BT1 - Bộ đồ dùng dạy học toán III Các hoạt động dạy - học: Hoạt động GV Hoạt động HS Ổn định: - Hát - HS hát Bài cũ: Ôn tập số tự nhiên - Gọi HS làm bảng, lớp làm vào nháp HS làm bảng, lớp làm vào nháp BT2 BT2 (tiết trước) tr.161./SGK (tiết trước) tr.161./SGK a) 999 < 7426 < 7624 < 7642 b) 1853 < 3158 < 3190 < 3518 - GV nhận xét đánh giá - HS nhận xét bạn Bài mới: - GTB: - Ôn tập phân số - HS nhắc lại tên HĐ 1: Hoạt động lớp HĐ 2: Hoạt động nhóm * Thực hành Bài 1: Bài 1: - Gọi HS nêu yêu cầu tập HS nêu yêu cầu tập - Gọi HS làm bảng lớp, lớp tự làm vào HS làm bảng lớp, lớp tự làm vào vở + Khoanh vào trước câu trả lời đúng: phân số phần tô màu hình nào? - GV nhận xét, đánh giá Bài 2: - Gọi HS nêu yêu cầu tập - Gọi HS làm bảng, lớp tự l àm vào - GV nhận xét, đánh giá B hình C hình + Khoanh vào hình C (hình 3) - HS nhận xét, chữa (nếu sai) Bài 2: HS nêu yêu cầu tập HS làm bảng, lớp tự làm vào 1 - HS nhận xét, chữa 22 D hìn Trường TH Nguyễn Viết Xuân - Ea Soup Gv: Ma Thị Năm - Lớp 4A tuần 32 Bài 3: - Gọi HS nêu yêu cầu tập - Gọi HS làm bảng, lớp tự làm vào Bài 3: HS nêu yêu cầu tập HS làm bảng, lớp tự làm vào - Rút gọn phân số: - GV nhận xét, đánh giá Bài 4: HSKG - Gọi HS nêu yêu cầu tập - Gọi HS làm bảng, lớp tự làm vào *Quy đồng mẫu phân số: hoặc: - HS nhận xét, chữa (nếu sai) Bài 4: HS nêu yêu cầu tập HS làm bảng, lớp tự làm vào a) a) b) (giữ nguyên) b) c) c) - GV nhận xét, đánh giá Bài 5: HSKG - Gọi HS nêu yêu cầu tập - Yêu cầu HS tự làm ; ; - HS nhận xét, chữa (nếu sai) Bài 5: HS nêu yêu cầu tập HS làm bảng, lớp tự làm vào Giải: Ta có: Mà - GV nhận xét, đánh giá Củng cố: - Gọi HS nêu lại nội dung ôn tập - GV nhận xét đánh giá tiết học Dặn dò: - Dặn HS nhà học bài, xem lại tập chuẩn bị bài: Ôn tập phép tính với phân số < ; < > (vì > 3) < (vì < 5); Nên ta có kết là: < < < - HS nhận xét, chữa (nếu sai) HS nêu lại - HS lắng nghe, tiếp thu - HS lắng nghe thực Tiết 2: Tập làm văn LUYỆN TẬP XÂY DỰNG ĐOẠN VĂN MIÊU TẢ CON VẬT I Mục tiêu: - Nhận biết được: đọan văn ý đoạn văn tả vật , đặc điểm hình dáng bên hoạt động vật miêu tả văn (BT1); Bước đầu vận dụng kiến thức học để viết đoạn văn tả ngoại hình (BT2) tả hoạt động (BT3) vật em yêu thích 23 Trường TH Nguyễn Viết Xuân - Ea Soup Gv: Ma Thị Năm - Lớp 4A tuần 32 II Đồ dùng dạy - học: - Tranh ảnh minh hoạ số vật quen thuộc như: chó, mèo, III Hoạt động dạy - học: Hoạt động GV Hoạt động HS Ổn định: - Hát - HS hát Ktbc: Luyện tập xây dựng đoạn văn miêu tả vật - Gọi HS đọc đoạn văn tả phận - HS thực theo yêu cầu GV gà trống - GV nhận xét, đánh giá - HS khác theo dõi nhận xét bạn Bài mới: - GTB: Luyện tập xây dựng - HS nhắc lại tên đoạn văn miêu tả vật HĐ: Hoạt động cá nhân * HD HS luyện tập Bài 1: Bài 1: - GV treo tranh - Cho HS quan sát ảnh tê tê phóng - HS quan sát tranh minh họa tê tê to (hoặc quan sát SGK) - Gọi HS nêu yêu cầu BT HS đọc, lớp theo dõi SGK - GV giao việc - HS lắng nghe để nắm cách làm - GV cho HS làm - HS tự làm - HS trình bày ý kiến a) Bài văn gồm đoạn? a) Bài văn gồm đoạn + Nêu ND đoạn + Đ1: Từ đầu … thủng núi: Giới thiệu chung tê tê + Đ2: Từ vẩy …chổm đuôi: Miêu tả vẩy têtê + Đ3: Từ Tê tê săn mời … thôi: Miêu tả miệng, hàm, lưỡi tê tê cách tê tê săn mồi + Đ4: Từ Đặc biệt … lòng đất: Miêu tả chân, móng tê tê cách đào đất + Đ5:Từ Tuy …miệng lỗ: Miêu tả nhược điểm tê tê + Đ6: Còn lại: Tê tê vật có ích, cần bảo vệ b) Tác giả ý đến đặc điểm b) Tác giả ý đến đặc điểm, hình dáng miêu tả hình dáng bên ngồi tê bên tê tê tê? + Các phận ngoại hình miêu tả: vẩy, miệng, hàm, lưỡi, bốn chân Đặc biệt tác giả ý quan sát vẩy tê tê để có so sánh hay: giống vẩy cá gáy … c) Tìm chi tiết cho thấy tác giả c) Những chi tiết cho thấy tác giả quan sát quan sát hoạt động tê tê tỉ hoạt động tê tê tỉ mỉ mỉ + Miêu tả cách tê tê bắt kiến: “Nó thè lưỡi dài … xấu số” + Miêu tả cách tê tê đào đất: “Khi đào 24 Trường TH Nguyễn Viết Xuân - Ea Soup Gv: Ma Thị Năm - Lớp 4A tuần 32 đất, díu đầu xuống … lòng đất” - HS nhận xét, tuyên dương bạn - GV nhận xét, đánh giá, chốt lời giải đúng, tuyên dương HS có ý kiến hay Bài 2: - Gọi HS nêu yêu cầu BT - GV treo bảng tranh ảnh vật để HS quan sát thảo luận GV lưu ý HS: - Các em quan sát hình dáng bên ngồi vật u thích, viết đoạn văn miêu tả ngoại hình vật, ý chọn để tả đặc điểm riêng, bật - Yêu cầu HS cố gắng hoàn chỉnh đoạn văn - GV giúp HS HS gặp khó khăn - Gọi HS đọc kết làm - GV nhận xét tuyên dương HS có ý văn hay sát với ý đoạn Bài 3: Làm BT2 - Gọi HS nêu yêu cầu BT - GV treo bảng tranh ảnh vật để HS quan sát thảo luận GV lưu ý HS: - Các em quan sát hình dáng bên ngồi vật u thích, viết đoạn văn miêu tả ngoại hình vật, ý chọn để tả đặc điểm riêng, bật - Yêu cầu HS cố gắng hoàn chỉnh đoạn văn - GV giúp HS HS gặp khó khăn - Gọi HS đọc kết làm - GV nhận xét tuyên dương HS có ý văn hay sát với ý đoạn Củng cố: - GV cho HS nêu ND ôn tập - GV nhận xét đánh giá tiết học Dặn dò: - Dặn HS nhà xem lại chuẩn bị bài: Luyện tập xây dựng mở bài, kết văn miêu tả vật Bài 2: HS nêu yêu cầu BT - HS quan sát tranh ảnh vật thảo luận nhóm bàn - HS lắng nghe - HS tự suy nghĩ để hoàn thành yêu cầu vào vào giấy nháp - HS tiếp nối đọc kết làm - HS nhận xét tuyên dương bạn Bài 2: HS nêu yêu cầu BT - HS quan sát tranh ảnh vật thảo luận nhóm bàn - HS lắng nghe - HS tự suy nghĩ để hoàn thành yêu cầu vào vào giấy nháp - HS tiếp nối đọc kết làm - HS nhận xét tuyên dương bạn HS nêu lại nội dung ôn tập - HS lắng nghe tiếp thu - HS lắng nghe thực Tiết 3: Luyện từ câu THÊM TRẠNG NGỮ CHỈ NGUYÊN NHÂN CHO CÂU I Mục tiêu: - Hiểu tác dụng đặc điểm trạng ngữ nguyên nhân câu (Trả lời cho CH Vì sao? Nhờ đâu? Tại đâu? - ND Ghi nhớ) - Nhận diện trạng ngữ nguyên nhân câu (BT1, mục III); bước đầu biết dùng trạng ngữ nguyên nhân câu (BT2,3) 25 Trường TH Nguyễn Viết Xuân - Ea Soup Gv: Ma Thị Năm - Lớp 4A tuần 32 II Đồ dùng dạy - học: - Bảng phụ viết nội dung BT1 III Hoạt động dạy - học: Hoạt động GV Ổn định: - Hát Ktbc: Thêm trạng ngữ thời gian cho câu - Gọi HS đặt câu có dùng trạng ngữ thời gian - GV nhận xét, đánh giá Bài mới: - GTB: - Thêm trạng ngữ nơi chốn cho câu HĐ: Hoạt động cá nhân * Luyện tập Bài 1: Tìm trạng ngữ nguyên nhân? - Gọi HS đọc yêu cầu BT - Y/c HS suy nghĩ tự làm vào - GV dán tờ phiếu lớn lên bảng - Gọi HS đại diện lên bảng làm vào tờ phiếu lớn - GV nhắc HS ý: Hoạt động HS - HS hát - HS thực theo yêu cầu GV - HS nhận xét bạn - HS nhắc lại tựa Bài 1: HS đọc yêu cầu BT - HS suy nghĩ tự làm vào HS lên bảng dùng viết gạch chân phận trạng ngữ có câu - HS lắng nghe - HS tiếp nối phát biểu trước lớp: a) Chỉ ba tháng sau, nhờ siêng năng, cần cù, cậu vượt lên đầu lớp b) Vì rét, lan chậu sắt lại c) Tại Hoa, mà tổ không khen - GV nhận xét, chốt ý đúng: - HS nhận xét, chữa Bài 2: Điền từ: nhờ, vì, Bài 2: - Gọi HS đọc yêu cầu tập - HS đọc thành tiếng, lớp đọc thầm - GV gợi ý HS cần phải thêm phận - HS lắng nghe trạng ngữ nguyên nhân cho câu - HS thảo luận phát biểu trước lớp: a) Vì học giỏi, Nam cô giáo khen b) Nhờ bác lao công, sân trường lúc c) Tại mải chơi, Tn khơng làm - GV nhận xét, chốt ý tập Bài 3: Đặtcâu có trạng ngữ nguyên nhân - HS nhận xét chữa - Gọi HS nêu yêu cầu tập Bài 3: - GV gợi ý cho HS đặt câu sau gạch chân HS nêu yêu cầu tập trạng ngữ nguyên nhân câu - HS lắng nghe - Gọi HS lên bảng đặt câu (mỗi HS/1câu), lớp tự làm vào HS lên bảng đặt câu (mỗi HS/1câu), lớp tự làm vào + Vì mưa, đường trơn trợt + Vì thức khuya, dậy trể +Tại thời tiết thay đổi, bà tơi bị đau nhức + Tại gió mạnh, rơi nhiều - GV nhận xét, tuyên dương HS đặt câu + Tại lười học, bạn Nam bị điểm chủ đề hay - HS nhận xét, tuyên dương bạn đặt câu 26 Trường TH Nguyễn Viết Xuân - Ea Soup Gv: Ma Thị Năm - Lớp 4A tuần 32 Củng cố: chủ đề hay - Gọi HS nêu nội dung học - GV nhận xét, đánh giá tiết học HS nêu Nhận xét - dặn dò: - HS lắng nghe tiếp thu - Dặn HS nhà học thuộc nội dung cần ghi nhớ chuẩn bị bài: MRVT: Lạc quan - HS lắng nghe thực Yêu đời Tiết 4: Lịch sử KINH THÀNH HUẾ I Mục tiêu: - Mô tả đôi nét kinh thành Huế: + Với công sức hàng chục vạn dân lính sau hàng chục năm xây dựng tu bổ, kinh thành huế xây dựng bên bờ sơng Hương, tồ thành đồ sộ đẹp nước ta thời + Sơ lược cấu trúc kinh thành: thành có 10 cửa ra, vào, nằm kinh thành Hoàng thành; lăng tẩm vua nhà Nguyễn Năm 1993, Huế cơng nhận Di sản văn hố giới II Đồ dùng dạy - học: - Hình SGK phóng to (nếu có điều kiện) - Một số hình ảnh kinh thành lăng tẩm Huế III Hoạt động dạy - học: Hoạt động thầy Hoạt động trò Ổn định: - Hát - HS hát Ktbc: Nhà Nguyễn thành lập - Gọi HS trả lời trước lớp HS trả lời theo yêu cầu GV + Nhà Nguyễn đời hoàn cảnh nào? + + Nêu tên số ông vua đầu triều Nguyễn? + - GV nhận xét, đánh giá - HS nhận xét bạn Bài mới: - GTB: Kinh thành Huế - HS nhắc lại tên HĐ1: Hoạt động lớp - Yêu cầu HS đọc SGK "Nhà Nguyễn … HS đọc nước ta thời đó" - u cầu HS mơ tả q trình xây dựng kinh HS mơ tả q trình xây dựng kinh thành Huế thành Huế - GV nhận xét, đánh giá - HS nhận xét, bổ sung HĐ 2: Hoạt động nhóm: - GV phát cho nhóm ảnh (chụp - Các nhóm nhận ảnh cơng trình kinh thành Huế) + Nhóm 1: Anh Lăng Tẩm + Nhóm 2: Anh Cửa Ngọ Mơn + Nhóm 3: Anh Chùa Thiên Mụ + Nhóm 4: Anh Điện Thái Hòa - Sau đó, GV u cầu nhóm nhận xét - Các nhóm thảo luận nét đẹp thảo luận đóng vai hướng dẫn viên du đóng vai hướng dẫn viên du lịch để lịch để gới thiệu nét đẹp cơng gới thiệu nét đẹp cơng trình (tham khảo SGK) trình - GV gọi đại diện nhóm HS trình bày lại - Đại diện nhóm trình bày kết 27 Trường TH Nguyễn Viết Xuân - Ea Soup Gv: Ma Thị Năm - Lớp 4A tuần 32 kết làm việc - GV hệ thống lại để HS nhận thức đồ sộ vẻ đẹp cung điện, lăng tẩm kinh thành Huế GVKL: * Kinh thành Huế cơng trình sáng tạo nhân dân ta Ngày 11/ 12/ 1993 UNESCO công nhận Huế Di sản Văn hóa giới Củng cố: - Gọi HS nêu nội dung học - GV nhận xét đánh giá tiết học Dặn dò: - Dặn HS nhà học chuẩn bài: Ôn tập Tiết 5: - HS theo dõi - HS lắng nghe HS nêu nội dung học - HS lắng nghe tiếp thu - HS lắng nghe nhà thực Khoa học TRAO ĐỔI CHẤT Ở ĐỘNG VẬT I Mục tiêu: - HS nêu trình sống động vật lấy từ mơi trường thải mơi trường - Vẽ sơ đồ trình bày trao đổi chất động vật - Ứng dụng vào thực tế chăn nuôi động vật II Đồ dùng dạy- học: - Các hình minh hoạ tr.128/SGK - Sơ đồ trao đổi chất động vật viết sẵn bảng phụ.III.Các hoạt động dạy - học: Hoạt động GV Hoạt động HS Ổn định: - Hát - HS hát Bài cũ: Động vật ăn để sống? - Gọi HS TLCH trước lớp HS TLCH trước lớp + Động vật ăn để sống? + + Vì số loài động vật lại gọi động + vật ăn tạp? - GV nhận xét đánh giá - HS nhận xét bạn Bài mới: - GTB: Trao đổi chất động vật - HS nhắc lại tên HĐ 1: Hoạt động nhóm * Phát biểu bên trao đổi chất động vật - HS tìm hình vẽ động vật phải lấy từ mơi trường thải mơi trường q trình sống - u cầu HS quan sát h.1 tr 128 SGK mô - HS quan sát, thảo luận nhóm bàn trả tả hình vẽ mà em biết lời Gợi ý: Hãy ý đến yếu tố đóng vai trò quan trọng sống động vật yếu tố cần thiết cho đời sống động vật mà hình vẽ thiếu - Gọi HS trình bày, HS khác bổ sung - Hình vẽ vẽ loài động vật loại thức ăn chúng: bò ăn cỏ, nai ăn 28 Trường TH Nguyễn Viết Xuân - Ea Soup Gv: Ma Thị Năm - Lớp 4A tuần 32 - Yêu cầu HS thảo luận nhóm trả lời + Những yếu tố động vật thường xuyên phải lấy từ môi trường để trì sống? + Động vật thường xuyên thải mơi trường q trình sống? + Quá trình gọi gì? + Thế trình trao đổi chất động vật? cỏ, hổ ăn bò, vịt ăn lồi động vật nhỏ nước Các lồi động vật có thức ăn, nước uống, ánh sáng, khơng khí - HS thảo luận nhóm trả lời: + Để trì sống, động vật phải thường xuyên lấy từ môi trường thức ăn, nước, khí ơ-xi có khơng khí + Trong trình sống, động vật thường xuyên thải mơi trường khí các-bơníc, phân, nước tiểu + Q trình gọi trình trao đổi chất động vật + Quá trình trao đổi chất động vật trình động vật lấy thức ăn, nước uống, khí ơ-xi từ mơi trường thải mơi trường khí các-bơ-níc, phân, nước tiểu - HS lắng nghe GV: - Thực vật có khả chế tạo chất hữu để tự ni sống có diệp lục Động vật giống người chúng có quan tiêu hố, hơ hấp riêng nên q trình sống chúng lấy từ mơi trường khí ơ-xi, thức ăn, nước uống thải chất thừa, cặn bã, nước tiểu, khí các-bơ-níc Đó q trình trao đổi chất động vật với mơi trường + Sự trao đổi chất động vật diễn + Hàng ngày, động vật lấy khí ơ-xi từ nào? khơng khí, nước, thức ăn cần thiết cho thể sống thải mơi trường khí các-bơ-níc, nước tiểu, phân - GV treo bảng phụ có ghi sẵn sơ đồ trao HS lên bảng mô tả dấu hiệu đổi chất động vật gọi HS lên bảng vừa bên trao đổi chất vào sơ đồ vừa nói trao đổi chất động vật môi trường qua sơ đồ động vật - Động vật giống người, chúng hấp - HS lắng nghe thụ khí ơ-xi có khơng khí, nước, chất hữu có thức ăn lấy từ thực vật động vật khác thải mơi trường khí các-bơ-níc, nước tiểu, chất thải khác HĐ 2: Hoạt động nhóm * Thực hành vẽ sơ đồ trao đổi chất động vật - GV tổ chức cho HS hoạt động nhóm - HS thảo luận nhóm theo HD GV - GV phát giấy cho nhóm - Các nhóm nhận giấy - Yêu cầu: Vẽ sơ đồ trao đổi chất động - Các nhóm tham gia vẽ sơ đồ trao đổi vật chất động vật, sau trình bày - GV giúp đỡ, HD nhóm trao đổi chất động vật theo sơ đồ nhóm vẽ - Gọi đại diện nhóm trình bày - Đại diện nhóm trình bày Các nhóm khác bổ sung, nhận xét 29 Trường TH Nguyễn Viết Xuân - Ea Soup Gv: Ma Thị Năm - Lớp 4A tuần 32 - GV nhận xét, tun dương nhóm vẽ đúng, đẹp, trình bày khoa học, mạch lạc, dễ hiểu Củng cố: + Hãy nêu trình trao đổi chất động vật? - GV nhận xét đánh giá tiết học Dặn dò: - Dặn HS học chuẩn bị bài: Ôn tập - HS nhận xét, tuyên dương nhóm bạn vẽ đúng, đẹp, trình bày khoa học, mạch lạc, dễ hiểu + HS nêu - HS lắng nghe tiếp thu - HS lắng nghe thực Thứ sáu ngày 20 tháng 04 năm 2018 Tiết 1: Tốn ƠN TẬP VỀ CÁC PHÉP TÍNH VỚI PHÂN SỐ (tr.167) I Mục tiêu: - Thực cộng ,trừ phân số - Tìm thành phần chưa biết phép cộng , phép trừ phân số II Đồ dùng dạy học: - Bộ đồ dùng dạy học toán III Các hoạt động dạy - học: Hoạt động GV Hoạt động HS Ổn định: - Hát - HS hát Bài cũ: Ôn tập phân số - Gọi HS nhắc lại cách qui đồng mẫu HS đứng nêu chổ số, cách thực cộng trừ hai phân số, nhân chia hai phân số - GV nhận xét, đánh giá - HS nhận xét bạn Bài mới: - GTB: Ôn tập phép - HS nhắc lại tên tính với phân số HĐ 1: Hoạt động nhóm * Thực hành: Bài 1: Bài 1: Tính HS nêu yêu cầu BT - Gọi HS nêu yêu cầu BT HS làm bảng, lớp làm vào - Gọi HS làm bảng, lớp làm vào a) b) - GV nhận xét, chốt kết Bài 2: Tính - Gọi HS nêu yêu cầu tập - Gọi HS làm bảng, HS khác làm nhóm bàn, trình bày kết - HS nhận xét, chữa (nếu sai) Bài 2: HS nêu yêu cầu tập HS làm bảng, HS khác làm nhóm bàn, trình bày kết 30 Trường TH Nguyễn Viết Xuân - Ea Soup Gv: Ma Thị Năm - Lớp 4A tuần 32 a) a) b) b) - GV nhận xét, đánh giá Bài 3: Tìm x? - Gọi HS nêu yêu cầu tập - Gọi HS làm bảng lớp, lớp làm vào vở, trình bày kết a) b) c) - HS nhận xét, chữa Bài 3: HS nêu yêu cầu tập HS làm bảng lớp, lớp làm vào vở, trình bày kết a) b) c) - GV nhận xét, đánh giá - HS nhận xét, chữa Bài 4: HSKG Bài 4: - Gọi HS nêu yêu cầu tập HS nêu yêu cầu tập - Yêu cầu HS tự làm nêu kết - HS tự làm nêu kết Giải: a) Số phần diện tích để trồng hoa làm đường là: + = (vườn hoa) Số phần diện tích để xây bể nước: 1= (vườn hoa) b) - GV nhận xét, đánh giá Củng cố: - Gọi HS nêu lại nội dung ôn tập - GV nhận xét đánh giá tiết học Dặn dò: - Dặn HS nhà làm lại tập chuẩn bị trước bài: Ơn tập bốn phép tính phân số Diện tích vườn hoa là: 20 x 15 = 300 (m2) Diện tích để xây bể nước là: 300 x = 15 (m2) Đáp số: a) vườn hoa b) 15 m2 - HS nhận xét, chữa HS nêu lại nội dung ôn tập - HS lắng nghe, tiếp thu 31 Trường TH Nguyễn Viết Xuân - Ea Soup Gv: Ma Thị Năm - Lớp 4A tuần 32 - HS lắng nghe thực Tiết 2: Tập làm văn LUYỆN TẬP XÂY DỰNG MỞ BÀI, KẾT BÀI TRONG BÀI VĂN MIÊU TẢ CON VẬT I Mục tiêu: - Nắm vững kiến thức học đoạn mở bài, kết văn miêu tả vật để thực hành luyện tập (BT1); bước đầu viết đoạn mở gián tiếp, kết mở rộng cho văn tả vật yêu thích (BT2,3) II Đồ dùng dạy học: Bảng phụ viết sẵn nội dung cần ghi nhớ cách mở (gián tiếp) BT2 kết (mở rộng) BT3 văn miêu tả vật - Bút dạ, tờ giấy trắng để HS làm BT2,3 III Hoạt động dạy - học: Hoạt động GV Hoạt động HS Ổn định: - Hát - HS hát Bài cũ: Luyện tập xây dựng đoạn văn miêu tả vật - Gọi HS đọc viết tả hoạt động HS đọc vật quan sát (BT3) - GV nhận xét, đánh giá - HS nhận xét bạn Bài mới: GTB: Luyện tập xây dựng mở - HS nhắc lại tên bài, kết văn miêu tả vật HĐ: Hướng dẫn HS làm tập Bài 1: Bài 1: - Gọi HS nêu yêu cầu tập HS nêu yêu cầu tập - Gọi HS nhắc lại kiến thức cách mở HS nhắc lại kiến thức cách mở (trực tiếp gián tiếp) kết (mở kết rộng không mở rộng) văn - GV treo văn: "Con công múa", Yêu - HS đọc thầm cầu HS đọc thầm văn - Yêu cầu HS thảo luận nhóm bàn HS ngồi bàn thảo luận - Gọi HS trình bày GV sửa lỗi dùng từ, diễn - HS nối tiếp trình bày: đạt * Ý a, b: - Đoạn mở (2 câu đầu) - Mùa xuân, trăm hoa đua nở, ngàn khoe sức sống mơn mởn Mùa xuân, mùa công múa (Mở gián tiếp) - Đoạn kết (câu cuối) - Q khơng ngoa người ta ví chim công nghệ sĩ múa rừng xanh Chiếc ô màu sắc đẹp đến kì ảo xập xoè uốn lượn ánh nắng xuân ấm áp (kết mở rộng) Câu c: - Đoạn mở theo kiểu trực tiếp: 32 Trường TH Nguyễn Viết Xuân - Ea Soup Gv: Ma Thị Năm - Lớp 4A tuần 32 - Mùa xuân, mùa công múa - Đoạn kết kiểu không mở rộng: - Chiếc ô màu sắc đẹp đến kì ảo xập xồ uốn lượn ánh nắng xuân ấm áp - HS nhận xét bổ sung, tuyên dương HS có lời văn hay, diễn đạt Bài 2: HS đọc thành tiếng, lớp đọc thầm - GV nhận xét, tuyên dương HS có lời văn hay, diễn đạt Bài 2: - Yêu cầu HS đọc đề bài, lớp đọc thầm GV gợi ý: - Mỗi HS viết đoạn mở theo - HS lắng nghe cách (gián tiếp) cho văn - Mỗi HS viết đoạn mở gián tiếp khoảng - câu không thiết phải viết dài - Yêu cầu thảo luận thực - HS thảo luận nhóm bàn thực - Gọi HS trình bày GV sửa lỗi dùng từ, diễn đạt - Gọi HS lên bảng làm phiếu HS lên bảng làm phiếu - Gọi HS tiếp nối trình bàykết làm - HS tiếp nối trình bàykết Em u q gia đình em, nơi có nhiều điều để nhớ, có nhiều loại vật đẹp, gần gũi có ích cho người Nhưng vật thân thiết gần gũi nhất, vừa đẹp vừa đồng hồ báo thức hàng ngày gà trống quen thuộc nhà Em - GV nhận xét, tuyên dương HS có - HS nhận xét, tuyên dương bạn có đoạn mở văn hay, với yêu cầu đoạn mở văn hay, với yêu cầu Bài 3: Bài 3: - Yêu cầu HS đọc đề bài, lớp đọc thầm HS đọc thành tiếng, lớp đọc thầm - Yêu cầu HS thảo luận viết đoạn văn kết - HS thảo luận nhóm bàn viết đoạn văn theo kiểu mở rộng để hoàn chỉnh kết theo kiểu mở rộng văn miêu tả vật - Gọi HS tiếp nối trình bàykết làm - HS tiếp nối trình bàykết làm Cũng có ngày em phải rời xa quê nhà để lập nghiệp Đến lúc định em nhớ nhiều gia đình em Em nói khơng em qn gà trống, quên kỉ niệm gia đình nơi có nhiều vật quen thuộc gần gũi có ích cho người, có người bạn gắn bó với em thời thơ ấu - GV nhận xét, tuyên dương HS có - HS nhận xét, tuyên dương bạn có đoạn văn kết hay với yêu cầu đoạn văn kết hay với yêu cầu Củng cố: - Gọi HS nhắc lại nội dung học HS nhắc lại nội dung học - GV nhận xét tiết học - HS lắng nghe, tiếp thu Dặn dò: 33 Trường TH Nguyễn Viết Xuân - Ea Soup Gv: Ma Thị Năm - Lớp 4A tuần 32 - Dặn HS nhà viết lại cho hoàn chỉnh - HS lắng nghe thực đoạn văn miêu tả gà trống chuẩn bị bài: Kiểm tra viết: miêu tả vật Tiết 3: Địa lý BIỂN, ĐẢO VÀ QUẦN ĐẢO I Mục tiêu: - Nhận biết vị trí biển đảo, số vịnh, quần đảo, đảo lớn Việt Nam đồ (lược đồ): Vịnh bắc Bộ, vịnh Thái Lan, quần đảo Hoàng Sa, đảo Cát Bà, Côn Đảo, Phú Quốc - Biết sơ lược vùng biển, đảo quần đảo nước ta: Vùng biển rộng lớn với nhiều đảo quần đảo - Kể tên số hoạt động biển, đảo: + Khống sản: dầu khí, cát trắng, muối + Đánh bắt nuôi trồng hải sản II Đồ dùng dạy học: - Bản đồ địa lí tự nhiên VN - Tranh, ảnh biển, đảo VN III Hoạt động dạy - học: Hoạt động GV Hoạt động HS Ổn định: - Hát - HS hát Bài cũ: Thành phố Đà Nẵng - Gọi HS trả lời câu hỏi HS thực theo yêu cầu GV + Em nêu tên số ngành sản xuất + ĐN + Vì ĐN lại thu hút nhiều khách du + lịch? - GV nhận xét, đánh giá - HS nhận xét, bổ sung Bài mới: - GTB: Thành phố Đà Nẵng - HS nhắc lại tên HĐ 1: Hoạt động nhóm đơi * Vùng biển Việt Nam: - GV cho HS quan sát h.1, TLCH mục - HS quan sát, thảo luận nhóm đơi trả lời 1/SGK: + Cho biết Biển Đông bao bọc phía + Phía bắc có vịnh Bắc Bộ, phía nam có phần đất liền nước ta? vịnh Thái Lan + Chỉ vịnh Bắc Bộ, vịnh Thái Lan lược + HS lược đồ đồ + Tìm lược đồ nơi có mỏ dầu + HS lược đồ nước ta - Cho HS dựa vào đồ SGK, trả lời - HS dựa vào đồ SGK trả lời: câu hỏi sau: + Vùng biển nước ta có đặc điểm gì? + + Biển có vai trò nước + ta? - GV mô tả, cho HS xem tranh, ảnh biển - HS lắng nghe xem tranh, ảnh biển nước ta, phân tích thêm vai trò của nước ta Biển Đông nước ta 34 Trường TH Nguyễn Viết Xuân - Ea Soup - GV nhận xét, đánh giá HĐ 2: Hoạt động lớp * Đảo quần đảo: - GV đảo, quần đảo Biển Đông yêu cầu HS trả lời câu hỏi: + Em hiểu đảo, quần đảo? Gv: Ma Thị Năm - Lớp 4A tuần 32 - HS nhận xét, bổ sung + Đảo phận đất nhỏ lục địa, xung quanh có nước biển đại dương bao bọc Quần đảo nơi tập trung nhiều đảo + Biển nước ta có nhiều đảo, quần đảo + Có nhiều đảo quần đảo không? + Nơi nước ta có nhiều đảo nhất? + Vùng biển phía bắc, vịnh Bắc Bộ có nhiều đảo - GV nhận xét, đánh giá - HS nhận xét, bổ sung HĐ 3: Hoạt động cá nhân - Yêu cầu HS dựa vào tranh, ảnh, SGK, thảo - HS dựa vào tranh, ảnh, SGK, thảo luận luận trình bày câu hỏi sau: trình bày câu hỏi sau: + Nêu đặc điểm đảo Vịnh Bắc + Dân cư đông đúc, nghề đánh cá phát Bộ triển, + Hoàng Sa Trường Sa + Các đảo, quần đảo miền Trung biển phía nam nước ta có đảo lớn nào? + Mang lại nhiều lợi ích kinh tế + Các đảo, quần đảo nước ta có giá trị gì? - HS xem ảnh đảo, quần đảo, mô tả - GV cho HS xem ảnh đảo, quần đảo, thêm cảnh đẹp giá trị kinh tế hoạt mô tả thêm cảnh đẹp giá trị kinh tế động người dân đảo, quần hoạt động người dân đảo, đảo nước ta quần đảo nước ta - HS nhận xét, bổ sung - GV nhận xét, đánh giá Củng cố: HS đọc - Gọi HS nêu nội dung học - HS lắng nghe, tiếp thu - GV nhận xét tiết học Dặn dò: - HS lắng nghe thực - Dặn HS nhà học chuẩn bị bài: Khai thác khoáng sản & hải sản vùng biển Việt Nam Tiết 4: Sinh hoạt lớp SINH HOẠT LỚP TUẦN 32 I Đánh giá hoạt động tuần 32 lớp 35 Trường TH Nguyễn Viết Xuân - Ea Soup Gv: Ma Thị Năm - Lớp 4A tuần 32 II Kế hoạch tuần 33 lớp  36 ... 18 : x 24 = x 24 = 216 …= (41 x 8) x (2 x 5) = 328 x 10 = 328 0 b) …= 108 x 30 = 3 24 0 …= 215 x (86 + 14) = 215 x 100 = 21 500 …= (53 - 43 ) x 128 = 10 x 128 = 1280 - HS nhận xét, chữa Bài 4: HS nêu... nháp vào nháp a) 120 54 : (15 + 67) a) = 12 0 54 : 82 = 147 = 29 150 - 27 336 29150 - 136 x 201 = 18 14 b) 9700 : 100 + 36 x 12 b) = 97 + 43 2 = 529 = (800 - 100) : (160 x - 25 x 4) : = 700 : = 175... 1: Bài 1: - GV treo tranh - Cho HS quan sát ảnh tê tê phóng - HS quan sát tranh minh họa tê tê to (hoặc quan sát SGK) - Gọi HS nêu yêu cầu BT HS đọc, lớp theo dõi SGK - GV giao việc - HS lắng nghe
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án tuần 32 Lớp 4, Giáo án tuần 32 Lớp 4

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay