tuyển tập 240 câu trắc nghiệm khối trụ khối nón khối cầu cực hay

25 38 0
  • Loading ...
1/25 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/05/2018, 23:17

tuyển tập 240 câu trắc nghiệm khối trụ khối nón khối cầu cực haytuyển tập 240 câu trắc nghiệm khối trụ khối nón khối cầu cực haytuyển tập 240 câu trắc nghiệm khối trụ khối nón khối cầu cực haytuyển tập 240 câu trắc nghiệm khối trụ khối nón khối cầu cực haytuyển tập 240 câu trắc nghiệm khối trụ khối nón khối cầu cực haytuyển tập 240 câu trắc nghiệm khối trụ khối nón khối cầu cực haytuyển tập 240 câu trắc nghiệm khối trụ khối nón khối cầu cực haytuyển tập 240 câu trắc nghiệm khối trụ khối nón khối cầu cực haytuyển tập 240 câu trắc nghiệm khối trụ khối nón khối cầu cực haytuyển tập 240 câu trắc nghiệm khối trụ khối nón khối cầu cực haytuyển tập 240 câu trắc nghiệm khối trụ khối nón khối cầu cực haytuyển tập 240 câu trắc nghiệm khối trụ khối nón khối cầu cực hay Truy cập website www.tailieupro.com để nhận thêm nhiều tài liệu CHUYÊN ĐỀ LUYỆN THI THPTQG 2016 - 2017 ep u rpor oc oc m o thttpt :p/://w/ w ww ww t.at ial ii lei u http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c t ph :t /t /pw: /w/ w w tw a i lt iaei ul iperuop cr oo mc http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c h t t p :NGƯỜI //w ww.tailieupro.c BUỒN CẢNH CÓ VUI ĐÂU BAO GIỜ http://www.tailieupro.c ĐT:0934286923 www.facebook.com/tailieupro Email:cohangxom1991@gmail.com Truy cập website www.tailieupro.com để nhận thêm nhiều tài liệu CHUYÊN ĐỀ LUYỆN THI THPTQG 2016 - 2017 w w t ialNÓN, ii leKHỐI iu e TRỤ, u rpMẶT o NGHIỆM thttpt :p/BÀI://TẬP w/ TRẮC ww w t.aKHỐI p or CẦU oc oc m http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c t ph :t /t /pw: /w/ w w tw a i lt iaei ul iperuop cr oo mc http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c A KHỐI TRỤ I LÝ THUYẾT 1/ Trong mp P cho hai đ c ch r Khi quay mp P ho ∆ l song song nhau, h a h cc A đ h h đ h oa đ c l i h a i oa i +Đ h đ c i c +Đ h i h lđ c i đ + ho c ch r đ c i hc a 2/ hi a h h ch h ABCD a hđ h ch a c h ch h c h AB h đ h c ABCD o B h h h h h hđ đ c i h h oa i h h +Đ h c AB đ c i + Đo h i h CD đ c i đ +Đ i đo h AB CD h đ c i chi cao c a h h +H h h r AD h h h r BC đ c A B h h + h i oa i h i h h ia i i h ih h h h 3/ Cho h h c chi cao h hđ r hi đ : : S xq + + Stp : + 4/ +N V : rh D r C i đ c a oa c h ađ c rl Sxq B.h l r 2.SÐay rh r 2h r 2l r2 r2 rl : c đ +N c h c oa c h r i mp oa c c h h r r i ir c mp i h ađ c iao c c + Cho mp c c cđ 2r o sin o o đ c i a i c *N k r h mp c *N k r h mp i c *N k r h mp h c c a i h o i 00 i h đ c ch hi i c hc a c i c mp c i ch h h đ oa h o hai đ c h đ c 2r 900 ho h h ch k h i h II BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM ĐT: 0989787249 www.facebook.com/tailieupro Email:cohangxom1991@gmail.com Truy cập website www.tailieupro.com để nhận thêm nhiều tài liệu CHUYÊN ĐỀ LUYỆN THI THPTQG 2016 - 2017 ep u rpor oc oc m o thttpt :p/://w/ w ww ww t.at ial ii lei u http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c t ph :t /t /pw: /w/ w w tw a i lt iaei ul iperuop cr oo mc http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c Câu 1: Gọi l , h, R độ dài đường sinh, chiều cao bán kính đáy hình trụ Cơng thức là: A R  h B l  h  R C R  h  l D l  h Câu 2: Gọi l , h, R độ dài đường sinh, chiều cao bán kính đáy hình trụ (T) Diện tích xung quanh S xq hình trụ (T) là: A S xq  2 Rl B S xq   Rh C S xq   Rl D S xq   R Câu 3: Gọi l , h, R độ dài đường sinh, chiều cao bán kính đáy hình trụ (T) Diện tích tồn phần Stp hình trụ (T) là: A Stp   Rl   R B Stp  2 Rl  2 R C Stp   Rl  2 R D Stp   Rh   R Câu 4: Gọi l , h, R độ dài đường sinh, chiều cao bán kính đáy khối trụ (T) Thể tích V khối trụ (T) là: A V   R h B V   R 2l C V  4 R D V   R h 3 Câu 5: Cho hình trụ có bán kính đáy cm, đường cao 4cm Diện tích xung quanh là: A 24 (cm2 ) B 22 (cm2 ) C 26 (cm2 ) D 20 (cm2 ) Câu 6: Cho hình trụ có bán kính đáy cm chiều cao cm Diện tích toàn phần là: A 90 (cm2 ) B 92 (cm2 ) C 94 (cm2 ) D 96 (cm2 ) Câu 7: Hình trụ có bán kính đáy cm, chiều cao 10 cm Thể tích khối trụ là: A 360 (cm3 ) B 320 (cm3 ) C 340 (cm3 ) D 300 (cm3 ) Câu 8: Thể tích V khối trụ có chiều cao a đường kính đáy a là: 1 A V   a B V   a C V   a D V   a 3 Câu 9: Hình trụ (T) sinh quay hình chữ nhật ABCD quanh cạnh AB Biết AC  2a ACB  450 Diện tích tồn phần Stp hình trụ(T) là: A Stp  8 a Câu 10: B Stp  10 a C Stp  12 a Cho hình trụ có bán kính đáy R chiều cao D Stp  16 a 3R Mặt phằng   song song với R Diện tích thiết diện hình trụ với mp   là: 2R2 3R 2R2 3R 2 A B C D 3 Câu 11: Cho lăng trụ đứng ABC.A’B’C’ có cạnh bên AA’ = 2a Tam giác ABC vng A có BC  2a Thề tích hình trụ ngoại tiếp khối lăng trụ là: A 6 a3 B 4 a3 C 2 a3 D 8 a3 Câu 12: Cho lăng trụ ABC.A’B’C’ có cạnh đáy a, mặt bên hình vng Diện tích tồn phần hình trụ ngoại tiếp khối lăng trụ là: 2 a 3 a A B 4 a C 2 a D (  1) Câu 13: Cho hình trụ có có bán kính R AB, CD hai dây cung song song với nằm hai đường tròn đáy có độ dài R Mặt phẳng (ABCD) không song song khơng chứa trục hình trụ Khi tứ giác ABCD hình gì: A / hình chữ nhật B hình bình hành C hình vng D hình thoi Câu 14: Cho hình lăng trụ tam giác có cạnh đáy avà chiều cao h Khi thể tích khơi trụ nội tiếp lăng trụ bằng: 2 4   A B C D 9 trục hình trụ cách trục khoảng ĐT:0934286923 Email:cohangxom1991@gmail.com www.facebook.com/tailieupro Truy cập website www.tailieupro.com để nhận thêm nhiều tài liệu CHUYÊN ĐỀ LUYỆN THI THPTQG 2016 - 2017 ep u rpor oc oc m o thttpt :p/://w/ w ww ww t.at ial ii lei u http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c t ph :t /t /pw: /w/ w w tw a i lt iaei ul iperuop cr oo mc http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c Câu 15: Thiết diện qua trục hình trụ (T) hình vng có cạnh a Diện tích xung quanh S xq hình trụ (T) là: C S xq   a D S xq  a 2 Câu 16: Diện tích tồn phần hình trụ có diện tích xung quanh 4 có thiết diện qua trục hình vuông bằng: A 12 B 10 C 8 D 6 Câu 17: Cho lăng trụ lục giác đềuABCDEFcó cạnh đáy a Các mặt bên hình chữ nhật có diện tíchbằng 2a Thề tích hình trụ ngoại tiếp khối lăng trụ là: A 2 a3 B 4 a3 C 6 a3 D 8 a3 Câu 18: Một hình trụ có bán kính 5cmvà chiều cao 7cm Cắt khối trụ mặt phẳng song song với trục cách trục 3cm Diện tích thiết diện tạo khối trụ vả mặt phẳng bằng: A 56cm2 B 54cm2 C 52cm2 D 58cm2 Câu 19: Cho hình trụ có có bán kính R AB, CD hai dây cung song song với nằm hai đường tròn đáy có độ dài R Mặt phẳng (ABCD) không song song khơng chứa trục hình trụ, góc (ABCD) mặt đáy 300 Thể tích khối chóp bằng:  R3  R3  R3  R3 A B C D 3 Câu 20: Khối trụ (T) có bán kính đáy R thiết diện qua trục hình vng Thể tích khối lăng trụ tứ giác nội tiếp khối trụ (T) tính theo R bằng: A 2R3 B 3R C 4R3 D 5R Câu 21: Cho hình trụ có đáy hai hình tròn tâm O O, bán kính đáy Trên đường tròn đáy tâm O lấy hai điểm A cho AO’ = Chiều cao hình trụ B S xq   a A S xq  2 a A B C D Câu 22: Cho hình trụ có đáy hai hình tròn tâm O O, Đường kính đáy Trên đường tròn đáy tâm O lấy hai điểm A cho AO’ = Diện tích xung quanh A 24 B 24 C 12 D 24 Câu 23: Cho hình chữ nhật ABCD chiều dài AB=4, chiều rộng AD=3 quay hình chữ nhật quanh cạnh AB thể tích hình trụ sinh là: A 36 B 36 C 12 D 24 Câu 24: Cho hình lập phương ABCDA’B’C’D có cạnh a Thể tích khối trụ ngoại tiếp hình lập phương A a3 B a2 C a3 D a khoáng cách hai đáy Diện tích tồn phần Câu 25: Cho hình trụ có bán kính hình trụ A 200 B 300 C Đáp số khác D 250 Câu 26: Cho hình vng ABCD cạnh a quay gọi M, N trung điểm AB CD quay hình vng quanh cạnh MN thể tích hình trụ sinh là: A a B a3 C a3 D a Câu 27: Một ca hình trụ khơng nắp đường kính đáy bàng độ cao ca 10cm hỏi ca đựng nước 3 A 200 cm B 300 cm C Đáp số khác D 250 cm Câu 28: Một nồi nấu nước người ta làm dạng hình trụ khơng nắp chiều cao nồi 60cm, diện tích đáy 900 cm Hỏi họ cần miếng kim loại hình chữ nhật có chiều dài chiều rộng để làm thân nồi ĐT: 0989787249 www.facebook.com/tailieupro Email:cohangxom1991@gmail.com Truy cập website www.tailieupro.com để nhận thêm nhiều tài liệu CHUYÊN ĐỀ LUYỆN THI THPTQG 2016 - 2017 ep u rpor oc oc m o thttpt :p/://w/ w ww ww t.at ial ii lei u http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c t ph :t /t /pw: /w/ w w tw a i lt iaei ul iperuop cr oo mc http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c A Chiều dài 60 cm chiều rộng 60cm B Chiều dài 65cm chiều rộng 60cm C Chiều dài 180cm chiều rộng 60cm D Chiều dài 30 cm chiều rộng 60cm Câu 29: Cho hình chữ nhật ABCD chiều dài AB=6, chiều rộng AD nửa chiều dài quay hình chữ nhật quanh cạnh AB sinh hình trụ tích V1 quay hình chữ nhật quanh AD sinh hình trụ tích V2 Tỷ sô A V1 V2 27 là: B C D 27 Câu 30: Người ta cần đổ cột cầu hình trụ cao 3m đường kính 1m hỏi cần khối bê tơng A m3 B m3 C m3 D 3 m Câu 31: Một hình trụ có bán kính đáy R=a có thiết diện qua trục hình vng Diện tích xung quanh hình trụ A a B a C a D a Câu 32: Cho hình trụ có hai đáy hai hình tròn tâm O O, chiều cao a nối đoạn thẳng từ tâm O’ đến điểm A đường tròn tâm O trục OO’ O’A tạo thành góc 300 thể tích khối trụ A a a3 B a3 C a2 D Câu 33: Một hình trụ có bán kính đáy R = 53 cm, khoảng cách hai đáy h = 56 cm Một thiết diện song song với trục hình vng Khoảng cách từ trục đến mặt phẳng thiết diện A 43 B 44 C.45 D.46 Câu 34: Một hình trụ có khoảng cách hai đáy h = 56 cm Một thiết diện qua trục hình chữ nhật có chiều rộng h= 56cm chiều dài gấp đơi chiều rộng diện tích xung quanh hình trụ A 672 cm B 6272 cm C 627 cm D 272 cm Câu 35: Cho lăng trụ ABC.A'B'C' Biết góc (A'BC) (ABC) 300 , cạnh đáy a Thể tích khối trụ ngoại tiếp hình lăng trụ ABC.A'B'C' A a3 B a2 C a3 D a Câu 36: Cho hình lăng trụ đứng ABC.A’B’C’ biết tam giác ABC vuông A có cạnh AB=AC=a góc ABA ' a A 450 diện tích xung quanh hình trụ ngoại ngoại tiếp hình lăng trụ B a 2 C a D a Câu 37: Một hình trụ có hai đáy hai hình tròn nội tiếp hai mặt hình lập phương cạnh a Thể tích khối trụ A a3 B a3 C a3 D a Câu 38: Một khối trụ có bán kính đáy r có thiết diện qua trục hình vng ọi V thể tích hình lăng trụ nội tiếp hình trụ vàV ' thể tích khối trụ A B C D r y tính t số V V' Câu 39: Một máy bơm nước bơm ống nước có đường kính 50cm tốc độ dòng chảy nước ồn 0,5m/s hỏi máy bơm nước giả sử nước lúc đầy ống A 225 m3 ĐT:0934286923 B 225 m C 221 m3 D 25 m3 Email:cohangxom1991@gmail.com www.facebook.com/tailieupro Truy cập website www.tailieupro.com để nhận thêm nhiều tài liệu CHUYÊN ĐỀ LUYỆN THI THPTQG 2016 - 2017 ep u rpor oc oc m o thttpt :p/://w/ w ww ww t.at ial ii lei u http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c t ph :t /t /pw: /w/ w w tw a i lt iaei ul iperuop cr oo mc http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c Câu 40: Cho hình trụ tròn oay có hai đáy hai hình tròn O, R O ', R Biết tồn dây cung AB đường tròn O cho O ' AB mp O ' AB hợp với mặt phẳng chứa đường tròn O góc 600 Thể tích hình trụ R3 A R3 C R B R3 D Câu 41 Hình trụ có bán kính đáy R, chiều cao h tích là: 1 A R2.hB Rh C R2.h D R2.h Câu 42 Hình trụ có bán kính đáy R, đường cao h có diện tích xung quanh là: A 2R2h B Rh C 2Rh D Rh Câu 43 Hình trụ có bán kính đáy 5cm, đường cao 7cm tích là: 175 A 175 cm3 B 70 cm3 C  cm3 D 245 cm3 Câu 44 Hình nón có bán kính chiều cao 8cm, đường sinh 10cm tích là: A 96 cm3 B 288 cm3 C 144 cm3 D 32 cm3 Câu 45 Cho hình chữ nhật ABCD có AB = a, AD = a quay quanh cạnh AB Thể tích khối tròn xoay sinh bằng: A a3 B a3 C 3a3D a3 Câu 46 Cho hình chữ nhật ABCD có AB = a, AD = a quay quanh cạnh AB Diện tích xung quanh hình tròn xoay sinh bằng: A 2a2 B 6a2C 12a2 D a2 Câu 47 Thiết diện qua trục hình trụ hình vng cạnh 4cm Diện tích tồn phần hình trụ là: A 24 cm3 B 16 cm3 C 48 cm3 D 20 cm3 Câu 48 Cho hình lăng trụ tam giác ABC.A’B’C’ có cạnh đáy a, cạnh bên 2a Thể tích khối trụ ngoại tiếp hình lăng trụ ABC.A’B’C’ bằng: 2 a  a3  a3 A 2a3 B C D 3 Câu 49 Cho hình lăng trụ tam giác ABC.A’B’C’ có cạnh đáy a, cạnh bên 2a Diện tích xung quanh hình trụ ngoại tiếp hình lăng trụ ABC.A’B’C’ bằng:  a3 4 a 2 a A B C D 2a2 3 36 Câu 50 Cho hình lăng trụ tam giác ABC.A’B’C’ có cạnh đáy a, cạnh bên a Thể tích khối trụ có đáy nội tiếp đáy hình lăng trụ ABC.A’B’C’ bằng:  a3  a3  a3  a3 A B C D 12 36 Cau 51 Cho hình lăng trụ tam giác ABC.A’B’C’ có cạnh đáy a, cạnh bên a Diện tích xung quanh hình trụ có đáy nội tiếp đáy hình lăng trụ ABC.A’B’C’ bằng:  a2  a2 A B C 2a2 D a2 3 Câu 52 Một hình trụ có đáy đường tròn tâm O bán kính R, ABCD hình vng nội tiếp đường tròn tâm O Dựng đường sinh AA’ BB’ óc mp(A’B’CD) với đáy hình trụ 600 Thể tích khối trụ là: A R ĐT: 0989787249 B R C R D R 3 www.facebook.com/tailieupro Email:cohangxom1991@gmail.com Truy cập website www.tailieupro.com để nhận thêm nhiều tài liệu CHUYÊN ĐỀ LUYỆN THI THPTQG 2016 - 2017 ep u rpor oc oc m o thttpt :p/://w/ w ww ww t.at ial ii lei u http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c t ph :t /t /pw: /w/ w w tw a i lt iaei ul iperuop cr oo mc http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c Câu 53 Cho hình lăng trụ đứng ABC.A’B’C’ có đáy ABC tam giác vuông B, AB = a, BC=a , AA’= a Thể tích khối trụ có đáy ngoại tiếp đáy hình lăng trụ ABC.A’B’C’ bằng: A  a3 B a3 C 4a3 D 2a3 3 Câu 54 Cho hình lăng trụ tứ giác ABCD.A’B’C’D’ có cạnh đáy 2a, cạnh bên a Thể tích khối trụ có đáy nội tiếp đáy hình lăng trụ ABCD.A’B’C’D’ bằng: A a3 B a3 C 4a3 D 2a3 Câu 55 Cho hình trụ tích 16a3, đường kính đáy 4a Chiều cao hình trụ bằng: A 2a B 4a C 8a D A Câu 56 Cho hình trụ có diện tích tồn phần 16a2, bán kính đáy a Chiều cao hình trụ bằng: A 2a B 4a C 7a D 8a Câu 57 Cho hình trụ có thiết diện qua trục hình vng ABCD cạnh cm với AB đường kính đường tròn đáy tâm O ọi M điểm thuộc AB cho ABM 600 Thể tích khối tứ diện ACDM bằng: A cm3 B 3 cm3 C cm3 D cm3 Câu 58 Một hình trụ có bán kính R chiều cao R Cho hai điểm A B nằm hai đường tròn đáy cho góc đường thẳng AB trục hình trụ 300 Tính khoảng cách đường thẳng AB trục hình trụ bằng: A R B 2R C R D R Câu 60 Cho hình chóp tứ giác S.ABCD có cạnh đáy a, cạnh bên hợp với đáy góc 600 Gọi (C) đường tròn ngoại tiếp đáy ABCD Thể tích khối trụ có đáy ngoại tiếp đáy hình chóp S.ABCD chiều cao chiều cao hình chóp là: a3 a3 B a3 C 2a3 D Câu 61 Một hình trụ có bán kính đáy R, A B điểm đường tròn đáy cho góc hợp AB A trục hình trụ 300 , mặt phẳng chứa AB song song với trục hình trụ cắt đường tròn đáy hình trụ theo dây cung có độ dài bán kính đáy Chiều cao hình trụ là: R D 2R 3 Câu 62 Một hình trụ có bán kính đáy R, A B điểm đường tròn đáy cho góc hợp AB A R B R C trục hình trụ 300 , mặt phẳng chứa AB song song với trục hình trụ cắt đường tròn đáy hình trụ theo dây cung có độ dài bán kính đáy Chiều cao hình trụ là: a3 a3 a3 a3 B C D 16 16 Câu 63: Cho hình trụ có chiều cao h có bán kính đáy r Khi diện tích ung quanh hình trụ là: A B C D Câu 64: Cho hình trụ có chiều cao h có bán kính đáy r Khi thể tích khối trụ là: A B C D Câu 65: Cho hình trụ ( ) có trục Một mặt phẳng (P) song song với trục cách trục khoảng k Nếu k > r kết luận sau đúng: A Mp(P) tiếp úc với mặt trụ theo đường sinh B Mp(P) cắt mặt trụ theo hai đường sinh C Mp(P) cắt mặt trụ theo đường sinh D Mp(P) không cắt mặt trụ Câu 66: Một hình trụ có đường tròn đáy (O;4) đường cao h = Thể tích khối trụ là: A ĐT:0934286923 Email:cohangxom1991@gmail.com www.facebook.com/tailieupro Truy cập website www.tailieupro.com để nhận thêm nhiều tài liệu CHUYÊN ĐỀ LUYỆN THI THPTQG 2016 - 2017 ep u rpor oc oc m o thttpt :p/://w/ w ww ww t.at ial ii lei u http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c t ph :t /t /pw: /w/ w w tw a i lt iaei ul iperuop cr oo mc http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c A B C D Câu 67: Một hình trụ có đường tròn đáy (O;2) đường cao h = Diện tích ung quanh khối trụ là: A B C D Câu 68: Một hình trụ có bán kính đáy a đường cao hình trụ gấp đơi bán kính đáy Thể tích khối trụ là: A B C D Câu 69: Một hình trụ ngoại tiếp hình lập phương cạnh a Khi diện tích ung quanh hình trụ bằng: A B C D Câu 70: Một hình trụ có bán kính đáy có thiết diện qua trục hình vng Thể tích khối trụ bao nhiêu? A B C D Câu 71: Một hình trụ có bán kính đáy có thiết diện qua trục hình chữ nhật ABCD với AD = 2AB AD song song với trục hình trụ Khi diện tích ung quanh hình trụ là: A B C D Câu 72: Một hình trụ có bán kính đáy R, thiết diện qua trục hình vng Thể tích hình lăng trụ tứ giác nội tiếp hình trụ đ cho là: A B C D Câu 73: Một khối trụ có chiều cao 20 cm có bán kính đáy 10 cm Người ta k hai bán kính đáy OA O ' B ' nằm hai đáy, cho chúng hợp với góc 300 Cắt mặt trụ mặt phẳng chứa đường thẳng AB ' song song với trục khối trụ đó.Tính diện tích thiết diện tạo mặt phẳng cắt hình trụ trên? A B C D Câu 74: Trong số khối trụ có diện tích tồn phần S , khối trụ tích lớn ? A khối trụ tích lớn khối trụ B khối trụ tích lớn khối trụ C khối trụ tích lớn khối trụ D kh trụ c th t ch n nh t kh trụ c Câu 75: Một hình trụ có hai đáy hai đường tròn (O;R) và(O’;R), OO’ = Một hình nón đ nh O’ đáy hình tròn (O) ọi S1, S2 diện tích ung quanh hình trụ hình nón Khi t số bằng: A B C D Câu 76: Một hình trụ có hai đáy hai đường tròn (O;R) và(O’;R), OO’ = Một hình nón đ nh O’ đáy hình tròn (O) ọi V1, V2 thể tích hình trụ hình nón y tính thể tích phần lại hình trụ? A B C D Câu 77: Cho hình lập phương ABCD.A’B’C’D’ ọi ( ) hình trụ tròn oay ngoại tiếp lập phương Khi t số thể tích khối trụ với thể tích khối lập phương là: A B C D Câu 78: Cho hình trụ có đáy hình tròn tâm O tâm O’, tứ giác ABCD hình vng nội tiếp đường tròn tâm O AA’, BB’ đường sinh khối trụ Biết góc (A’B’CD) đáy hình trụ Thể tích khối trụ bằng: ĐT: 0989787249 www.facebook.com/tailieupro Email:cohangxom1991@gmail.com Truy cập website www.tailieupro.com để nhận thêm nhiều tài liệu CHUYÊN ĐỀ LUYỆN THI THPTQG 2016 - 2017 ep u rpor oc oc m o thttpt :p/://w/ w ww ww t.at ial ii lei u http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c t ph :t /t /pw: /w/ w w tw a i lt iaei ul iperuop cr oo mc http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c A B C D Câu 79: Bên hình trụ có hình vng cạnh a nội tiếp với A B thuộc đường tròn đáy thứ nhất; C D thuộc đường tròn đáy thứ hai hình trụ Mặt phẳng (ABCD) tạo với đáy hình trụ góc 450 ỏi thể tích khối trụ bao nhiêu? A B C D Câu 80: Một hình trụ có đáy hai đường tròn tâm O O’ Bán kính chiều cao a Trên đường tròn (O) lấy điểm A, đường tròn (O’) lấy điểm B cho AB = 2a Thể tích khối tứ diện OO’AB tính theo a bằng: A B C D Câu 81: Cho hình trụ tròn oay có hai đáy hai hình tròn O, R O ', R Biết tồn dây cung AB đường tròn O cho O ' AB mp O ' AB hợp với mặt phẳng chứa đường tròn O góc 600 Tính diện tích ung quanh hình trụ? A B C D Câu 82: Cho hình trụ tròn oay có hai đáy hai hình tròn O, R O ', R Biết tồn dây cung AB đường tròn O cho O ' AB mp O ' AB hợp với mặt phẳng chứa đường tròn O góc 600 Tính thể tích khối trụ A B C D B KHỐI NÓN I LÝ THUYẾT 1/ o 00 h P cho đ 900 Khi quay mp P oa đ h O h h 1) +N i a h i +Đ h i d, h a h ĐT:0934286923 c c đ h : S xq i O i oa c h ch o h đ i đ c h c i i d đ h h1 2/ Cho OIM iI a a hc h c i h h oa i h h h +Đ h i c, đ h, i OI O OI +H h h r IM đ c a h I 3/ Cho h h c chi cao h hđ r + c c i đ c2 i h i c h c OIM o h đ h h h2 OI h đ h 2) đ cao h OM đ l h c : i h i đ i hc ah h r l Email:cohangxom1991@gmail.com www.facebook.com/tailieupro h h h Truy cập website www.tailieupro.com để nhận thêm nhiều tài liệu CHUYÊN ĐỀ LUYỆN THI THPTQG 2016 - 2017 ep u rpor oc oc m o thttpt :p/://w/ w ww ww t.at ial ii lei u http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c t ph :t /t /pw: /w/ w w tw a i lt iaei ul iperuop cr oo mc http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c + h h r ): Sday : Stp + : Vnon S h day S xq Sday r h 4/ : *N c oa i h h c c c h a a: + h c h o đ i h hi i a i cc + h i c i h o đ i h o h i a iđ h i i c a *N c oa i h h c c c h a a: +N h c c i ch h iao đ +N h c o o i đ i hh h iao h h c a hypebol +N h c o o i đ i hh h iao đ a a o II BÀI TẬP TRẮC NGIỆM Câu 1: Gọi l , h, R độ dài đường sinh, chiều cao bán kính đáy hình nón Cơng thức là: 1 A   B l  h  R C R  h  l D l  hR l h R Câu 2: Gọi l , h, R độ dài đường sinh, chiều cao bán kính đáy hình nón (N) Diện tích xung quanh S xq hình nón (N) là: A S xq  2 Rl B S xq   Rh C S xq   Rl D S xq   R Câu 3: Gọi l , h, R độ dài đường sinh, chiều cao bán kính đáy hình nón (N) Diện tích tồn phần Stp hình nón (N) là: A Stp   Rl   R B Stp  2 Rl  2 R C Stp   Rl  2 R D Stp   Rh   R Câu 4: Gọi l , h, R độ dài đường sinh, chiều cao bán kính đáy khối nón (N) Thể tích V khối nón (N) là: 1 A V   R h B V   R h C V   R 2l D V   R 2l 3 Câu 5: Cho hình nón có bán kính đáy 4a, chiều cao 3a Diện tích xung quanh hình nón là: A 20 a B 15 a C 16 a D 12 a Câu 6: Cho hình nón có bán kính đáy 3a, chiều cao 4a thể tích hình nón là: A 12 a B 15 a3 C 16 a3 D 12 a3 Câu 7: Cho hình nón có bán kính đáy 4a, chiều cao 3a Diện tích tồn phần hình nón là: A 36 a B 30 a C 38 a D 32 a Câu 8: Cho hình chóp tam giác S.ABCD có cạnh đáy a góc mặt bên đáy 60 , diện tích xung quanh hình nón đ nh S đáy hình tròn nội tiếp tam giác ABC là:  a2  a2  a2 5 a A B C D 6 Câu 9: Cho hình hóp tứ giác S.ABCD có cạnh đáy a chiều cao 2a, diện tích xung quanh hình nón đ nh S đáy hình tròn nội tiếp ABCD là:  a 17  a 15  a 17  a 17 A B C D 4 Câu 10: Thiết diện qua trục hình nón tam giác vng cân có cạnh góc vng a Diện tích xung quanh hình nón là:  a2  a2  a2 2 A B C 2 a D ĐT: 0989787249 www.facebook.com/tailieupro Email:cohangxom1991@gmail.com Truy cập website www.tailieupro.com để nhận thêm nhiều tài liệu CHUYÊN ĐỀ LUYỆN THI THPTQG 2016 - 2017 ep u rpor oc oc m o thttpt :p/://w/ w ww ww t.at ial ii lei u http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c t ph :t /t /pw: /w/ w w tw a i lt iaei ul iperuop cr oo mc http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c Câu 11: Cho hình nón có thiết diện qua trục tam giác vng cân có cạnh huyền 2a Thể tích hình nón bằng:  a3 2 a  a3  a3 A B C D 3 Câu 12: Diện tích tồn phần hình nón có khoảng cách từ tâm đáy đến đường sinh thiết diện qua trục tam giác là: 8 A B C D 3 3 Câu 13: Diện tích ung quanh hình nón có đường sinh l, góc đường sinh đáy 300 là:  3l  3l  3l  3l A B C D Câu 14: Thể tích V khối nón (N) có chiều cao a độ dài đường sinh a là: A V   a B V   a C V   a D V   a 3 3 Câu 15: Cho hình nón có thiết diện qua trục tam giác cạnh 2a Thể tích diện tích xung quanh hình nón là: a3 a3 A V  B ; S xq  2 a V ; S xq  4 a 6 3 a a C V  D V  ; S xq  2 a ; S xq  2 a 12 Câu 16: Thiết diện qua trục hình nón tam giác vng cân có cạnh góc vng a Một thiết diện qua đ nh tạo với đáy góc 600 Diện tích thiết diện bằng: a2 a2 a2 A B C 2a D Câu 17: ình nón có đường cao 20cm, bán kính đáy 25cm Một mặt phẳng (P) qua đ nh hình nón có khoảng cách đến tâm 12cm Diện tích thiết diện tạo (P) hình nón là: A 500(cm2 ) B 600(cm2 ) C 550(cm2 ) D 450(cm2 ) Câu 18: Khối nón (N) có chiều cao 3a Thiết diện song song cách mặt đáy đoạn a, có 64 diện tích  a Khi đó, thể tích khối nón (N) là: 16 25 A  a B  a C 16 a3 D 48 a3 3 Câu 19: Một hình nón có thiết diện qua trục tam giác Gọi V1 ,V2 thể tích khối V cầu ngoại tiếp nội tiếp khối nón Khi đó, t số bằng: V2 A B C D Câu 20: Khối nón (N) có chiều cao h nội tiếp khối cầu có bán kính R với h  2R Khi thể tích khối nón (N) theo h R là: A  h  R  h  B  h  R  h  C  h  R  h  D  h  R  h  3 Câu 21: Cho hình nón đ nh S tâm đáy O bán kính đáy đường sinh có độ dài chiều c chiều cao hình nón A.3 B.5 C D.6 Câu 22: Cho hình nón đ nh S tâm đáy O bán kính đáy đường sinh có độ dài chiều c chiều cao hình nón góc đ nh hình nón A.450 B.300 C 400 D.600 Câu 23: Cho hình nón đ nh S tâm đáy O bán kính đáy 3a có độ dài chiều cao 4a đường sinh có độ dài A.3a B.5a C 4a D.6a ĐT:0934286923 Email:cohangxom1991@gmail.com www.facebook.com/tailieupro Truy cập website www.tailieupro.com để nhận thêm nhiều tài liệu CHUYÊN ĐỀ LUYỆN THI THPTQG 2016 - 2017 ep u rpor oc oc m o thttpt :p/://w/ w ww ww t.at ial ii lei u http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c t ph :t /t /pw: /w/ w w tw a i lt iaei ul iperuop cr oo mc http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c Câu 24: Cho hình nón đ nh S tâm đáy O bán kính đáy 3a có độ dài chiều cao 4a đường sinh có độ dài 5a diên tích xung quanh A a B 15 a C 15 a D 12 a Câu 25: Cho hình nón đ nh S tâm đáy O bán kính đáy a diện tích đáy A a B a C a D Câu 26: Cho hình nón đ nh S tâm đáy O bán kính đáy 3a có độ dài chiều cao 4a đường sinh có độ dài 5a diên tích tồn phần A 24 a B 24a C 24 a D 24 a Câu 27: Cho hình nón tròn oay có đường cao h=20cm, bán kính đáy =25cm Diện tích xung quanh hình nón 1025 A B 125 41 C 25 1025 D 25 41 Câu 28: Cho hình nón tròn oay có đường cao h=2 cm, bán kính đáy =25cm Thể tích khối nón tạo hình nón A 500 B 25220 C 500 D 25220 Câu 29: Cắt hình nón mặt phẳng qua trục ta thiết diện tam giác cạnh 2a Diện tích xung quanh B a A a C a D a Câu 30: Cắt hình nón đ nh S mặt phẳng qua trục ta tam giác vng cân có cạnh huyền a thể tích khối nón A a B a C a D a Câu 31: Cho hình nón có đường cao 2cm, bán kính đáy 16cm Tính diện tích xung quanh hình nón A 320 B 640 C 192 D 384 Câu 32: Cho hình chóp tứ giác S.ABCD có cạnh đáy a, cạnh bên SA = 2a diện tích xung quanh hình nón ngoại tiếp hình chóp A a B 2a C a2 D 2 a Câu 33: Cho hình chóp tam giác S.ABC có cạnh đáy a, cạnh bên SA = a diện tích xung quanh hình nón ngoại tiếp hình chóp A a B 3a C a2 D a Câu 34: Thiết diện qua trục khối nón tam giác vng cân có cạnh huyền a Tính thể tích khối nón A a B a3 24 C a2 24 D a Câu 35: Cho hình nón tròn oay có đường cao h = cm bán kính đáy r = 25cm ọi diện tích ung quanh hình nón tròn oay thể tích khối nón tròn oay S V T số q S q V S A 2000 41 cm B 3001 41 cm C 3001 41 cm D 2005 41 cm Câu 36: Cho hình lập phương ABCD.A’B’C’D’ có cạnh đáy a Một hình nón có đ nh tâm của hình vng ABCD có đường tròn đáy ngoại tiếp hình vng A’B’C’D’ Diện tích ung quanh hình nón là: ĐT: 0989787249 www.facebook.com/tailieupro Email:cohangxom1991@gmail.com 11 Truy cập website www.tailieupro.com để nhận thêm nhiều tài liệu CHUYÊN ĐỀ LUYỆN THI THPTQG 2016 - 2017 ep u rpor oc oc m o thttpt :p/://w/ w ww ww t.at ial ii lei u http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c t ph :t /t /pw: /w/ w w tw a i lt iaei ul iperuop cr oo mc http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c a A B a C a D 2 a Câu 37: Một tứ diện cạnh a có đ nh trùng với đ nh hình nón, ba đ nh lại nằm đường tròn đáy hình nón Khi diện tích ung quanh hình nón là: a A B 2 a C a D a2 Câu 38: Cho hình nón có thiết diện qua trục tam giác vng cân có cạnh huyền Diện tích ung quanh hình nón là: a2 A B a2 2 C a D a2 Câu 39: Một hình nón tròn oay có đường cao h 20cm , bán kính đáy r 25cm Một thiết diện qua đ nh có khoảng cách từ tâm đáy đến mặt phẳng chứa thiết diện 12 cm Tính diện tích thiết diện A 300 B 500 C 250 D 400 Câu 40: Cho hình nón tròn oay đ nh S Trong đáy hình nón có hình vng ABCD nội tiếp, cạnh a Biết ASB , (00 450 ) Tính thể tích khối nón diện tích xung quanh hình nón A a3 ( 12 tan2 1) B a3 ( 12 tan2 1) C a3 ( 12 tan2 1) D a2 ( 12 tan2 1) Câu 41 ình nón có bán kính đáy R, chiều cao h tích là: 1 A R2.hB R2.h C R2.h D R2.h Câu 42 ình nón có bán kính đáy R, đường sinh l có diện tích xung quanh là: 1 A 2Rl B Rl C Rl D Rl Câu 43 ình nón có bán kính đáy 3cm, đường cao 6cm tích là: A 54 cm3 B 18 cm3 C 27 cm3 D 9 cm3 Câu 44 Hình nón có bán kính chiều cao 8cm, đường sinh 10cm tích là: A 96 cm3 B 288 cm3 C 144 cm3 D 32 cm3 Câu 45 Hình nón có bán kính chiều cao 8cm, đường sinh 10cm có diện tích xung quanh bằng: A 32 cm2 B 96 cm2 C 144 cm2 D 48 cm2 Câu 46 Cho hình nón có thiết diện qua trục hình nón tam giác vng cân có cạnh góc vng a Thể tích khối nón bằng:  a3  a3  a3 A B C a D Câu 47 Cho hình nón có thiết diện qua trục hình nón tam giác vng cân có cạnh góc vng a Diện tích xung quanh hình nón bằng:  a2  a2 A B C 2a2 D a2 Câu 48 Cho hình nón đ nh S có đường sinh a, góc đường sinh đáy α Thể tích khối nón bằng: 1 A  a cos  sin  B  a3 cos  sin  C  a cos  sin  D  a cos  sin  Câu 49 Cho hình nón đ nh S có đường sinh a, góc đường sinh đáy α Diện tích xung quanh hình nón bằng: 1 A  a cos  B  a cos  C  a cos  D  a sin  Câu 50 Thiết diện qua trục hình nón tam giác cạnh 2a Diện tích tồn phần hình ĐT:0934286923 Email:cohangxom1991@gmail.com www.facebook.com/tailieupro Truy cập website www.tailieupro.com để nhận thêm nhiều tài liệu CHUYÊN ĐỀ LUYỆN THI THPTQG 2016 - 2017 ep u rpor oc oc m o thttpt :p/://w/ w ww ww t.at ial ii lei u http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c t ph :t /t /pw: /w/ w w tw a i lt iaei ul iperuop cr oo mc http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c nón là: A 3a2 B a2 C 2a2D (2+ )a2 Câu 51 Thiết diện qua trục hình nón tam giác cạnh 2a Thể tích khối nón là:  a3  a3  a3  a3 A B C D 12 Câu 52 Cho hình nón tròn oay có đướng cao h = 20cm, bán kính đáy r = 25cm Diện tích xung quanh hình nón là: A 125 41 cm2 B 75 41 cm2 C 25 41 cm2 D 50 41 cm2 Câu 53 Một hình nón có bán kính đáy 4a, I điểm trục SO thỏa IO = 2a, mặt phẳng (α) qua I vng góc với SO cắt hình nón theo đưo82ng tròn có bán kính a Độ dài đường sinh hình nón bằng: 4a a 2a A B C a D 3 Câu 54 Cho hình nón tròn oay có đướng cao h = cm, bán kính đáy r = 25cm Một thiết diện qua đ nh hình nón có khoảng cách từ tâm đáy đến mặt phẳng chứa thiết diện 12cm Diện tích thiết diện bằng: A 500cm2 B 250cm2 C 750cm2 D 50cm2 Câu 55 Cho hình nón đ nh S có đường sinh a, góc đường sinh đáy α Một mặt phẳng (P) hợp với đáy góc 600 cắt hình nón theo hai đường sinh Diện tích thiết diện cắt (P) khối nón bằng: A 2a sin  3cos   sin  C B a sin  3cos   sin  2a sin  3cos   sin  D a sin  3cos   sin  Câu 56 Cho hình nón đ nh S có đường sinh a, góc đường sinh đáy α Một mặt phẳng (P) hợp với đáy góc 600 cắt hình nón theo hai đường sinh Khoảng cách từ tâm đáy đến mp(P) bằng: a.sin  a.cos  a 3.sin  a 3.sin  A B C D 2 Câu 57 Cắt hình nón đ nh S mặt phẳng qua trục ta tam giác vuông cân có cạnh huyền a Vẽ dây cung BC đường tròn đáy hình nón cho mặt phẳng (SBC) tạo với mặt phẳng chứa đáy hình nón góc 600 Diện tích tam giác SBC là: a2 a2 a2 a2 A B C D 12 Câu 58 Cho hình chóp S.ABCD có cạnh đáy a, cạnh bên 2a Thể tích khối nón có đ nh S đáy ngoại tiếp tứ giác ABCD là:  a 14  a3  a 14  a 14 A B C D 12 12 Câu 59 Cho hình chóp S.ABC có cạnh đáy a, cạnh bên 2a Thể tích khối nón có đ nh S đáy ngoại tiếp tam giác ABC là:  a 33  a 11  a3  a 33 A B C D 27 27 Câu 60 Cho hình chóp S.ABCD có cạnh đáy a , góc mặt bên đáy 600 Thể tích khối nón có đ nh S đáy ngoại tiếp tứ giác ABCD là:  a3  a3  a3  a3 A B C D 12 Câu 61: Cho hình nón có bán kính đáy r  cm, chiều cao h  cm Thể tích khối nón là: 16 cm3 32 8 cm3 D cm3 3 Câu 62: Cho hình nón có bán kính đáy r  cm, đường sinh l  cm Thể tích khối nón là: A ĐT: 0989787249 B 16 cm2 C www.facebook.com/tailieupro Email:cohangxom1991@gmail.com 13 Truy cập website www.tailieupro.com để nhận thêm nhiều tài liệu CHUYÊN ĐỀ LUYỆN THI THPTQG 2016 - 2017 16 8 8 B cm2 C cm3 ep u rpor oc oc m o thttpt :p/://w/ w ww ww t.at ial ii lei u http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c t ph :t /t /pw: /w/ w w tw a i lt iaei ul iperuop cr oo mc http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c A 8 cm3 3 D cm3 Câu 63: Cho hình nón có chiều cao h  cm đường sinh l  10 cm Thể tích khối nón là: A 128 cm3 B 128 cm3 C 384 cm2 D 128 cm3 Câu 64: Một hình nón có bán kính đáy r  a , chiều cao h  a Diện tích xung quanh hình nón tính theo a là: 2 A  a B 4 a C 2 a D  a Câu 65: Một hình nón có chiều cao h gấp đơi bán kính r mặt đáy Thể tích khối nón tính theo r là: 2 r A B  r3 C 2 r Câu 66: Một khối nón tích A cm B  3 D  r cm3 chiều cao h  cm Khi đó, bán kính đáy có độ dài là: cm C cm D cm Câu 67: Một khối nón có diện tích xung quanh 2 cm2 bán kính đáy r  Khi độ dài đường sinh là: A cm B cm C cm D cm Câu 68: Thể tích khối nón có chiều cao h  2a với đường kính đáy là: A 2 a3 B 2 a3 B  a3 3 C 2 a  a3 3 C 4 a D  a Câu 69: Cho tam giác ABC vuông A nằm mặt phẳng (P) có cạnh AB  a, AC  2a Quay mặt phẳng (P) quanh cạnh AB, đường gấp khúc BCA tạo thành hình nón tròn xoay Thể tích khối nón tạo thành là: A D 4 a3 Câu 70: Cho tam giác ABC cạnh a, đường cao AH (H trung điểm BC) Quay mặt phẳng (ABC) quanh đường thẳng AH, đường gấp khúc BAC tạo thành vật thể tròn xoay tích là: A  a3 24 B  a3 12 C  a3 24 D  a3 Câu 71: Thể tích khối nón thay đổi tăng độ dài bán kính đáy lên hai lần: A Không đổi B Tăng lần C Giảm lần D Tăng lần Câu 72: Thể tích khối nón có bán kính đáy r  a góc đ nh 600 là:  a3 A B  a 3  a3 C  a3 D Câu 73: Một hình nón có chu vi mặt đáy 4 cm, đường sinh gấp đơi bán kính đáy Thể tích khối nón là: A 8 cm3 B 8 cm3 C 8 cm3 D 8 cm3 8 10 cm2 D 8 cm2 Câu 74: Một hình nón có diện tích mặt đáy 4 cm2 chiều cao gấp ba lần bán kính Diện tích xung quanh khối nón là: A 8 10 cm2 B 4 10 cm2 C Câu 75: Cắt hình nón đ nh O mặt phẳng chứa đường cao hình nón thiết diện tam giác vuông cân O, có cạnh góc vng a Diện tích tồn phần hình nón là: ĐT:0934286923 Email:cohangxom1991@gmail.com www.facebook.com/tailieupro Truy cập website www.tailieupro.com để nhận thêm nhiều tài liệu CHUYÊN ĐỀ LUYỆN THI THPTQG 2016 - 2017  a2  a2  a2 e p u rpor oc oc m o thttpt :p/://w/ w ww ww t.at ial ii lei u http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c t ph :t /t /pw: /w/ w w tw a i lt iaei ul iperuop cr oo mc http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c A a 2 B C 1 2 D Câu 76: Cho hình nón đ nh O có bán kính đáy a, đường sinh tạo với đáy góc 600 Thể tích khối nón tính theo a là:  a3 A B  a  a3 D  a3 C Câu 77: Cho hình chóp tam giác SABC có cạnh đáy a, cạnh bên 2a Thể tích khối nón đ nh S, ngoại tiếp hình chóp tính theo a là:  a 33 A 27  a 33 B  a 33 C a 33 D Câu 78: Cắt hình nón đ nh O khơng có mặt đáy theo đường thẳng qua đ nh trải lên mặt phẳng hình quạt có tâm O Biết hình nón có bán kính đáy r  a chiều cao h  a Diện tích hình quạt tạo thành là: A 4 a  a3 3 B D  a C 2 a Câu 79: Một hình nón đ nh S có tâm mặt đáy O Cắt hình nón mặt phẳng (P) qua S thiết diện tam giác vng cân có cạnh đáy 2a Biết góc (P) mặt đáy 600 Bán kính mặt đáy bằng: a A a B D a C a Câu 80: Một hình nón đ nh S có tâm mặt đáy O Cắt hình nón mặt phẳng (P) qua S thiết diện tam giác cạnh a Biết góc (P) mặt đáy 450 Thể tích khối nón tính theo a là: 5 a3 B 24  a3 A 24 C 5 a D 5 a 24 III KHỐI CẦU I LÝ THUYẾT I 1/ : tâmO hR h h ia c ch M o R} : S O; R hay {M / OM c c hi Oc đ h ho R i c 2/ Cho m S O; R c +N OA OB hai c c a +N +N OA OA h ic R A A S O; R hi đ OA h ao cho OA R A R A S O; R hi đ : i h OB h đo o o i c c h h AB c N i B OA đ h O A A A c c c M cho OM R 3/ Cho h h chi +N H S O; R c d mp P c a O mp P R mp P c hr ĐT: 0989787249 HM R2 G id ho d OH c S O; R h o iao d2 R2 Oc a c ch đ c đ mp P H mp P c OH h h a) www.facebook.com/tailieupro Email:cohangxom1991@gmail.com 15 Truy cập website www.tailieupro.com để nhận thêm nhiều tài liệu CHUYÊN ĐỀ LUYỆN THI THPTQG 2016 - 2017 ep u rpor oc oc m o thttpt :p/://w/ w ww ww t.at ial ii lei u http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c t ph :t /t /pw: /w/ w w tw a i lt iaei ul iperuop cr oo mc http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c d +N R mp P d +N mp P ođ h R c mp P c i S O; R c h h ) ch h đ đ mp P i c c c i a i S O; R d O, mp P S O; R c c i c R h h c) d H d= H h H hc 4/ Cho S O; R c d OH +N d R +N d R +N d R đ ho h h B c/ đo h c d c i iA B đ o c a O trê đ h hi đ : S O; R i d O, h ođ i c đ đ R h: S O; R c ic c i đ S O; R c h a đ o i i c a đa i c đ c c c a đa i c h c ch đ c c đ h c a đa i c đ đ h a c a đo h đ o 2/ a/ ch h iao Ic a c h h ch b/ ho c ch 3/ a/ + Tâm i đ i h h h h ) ĐT:0934286923 h i c h c ch đ a h h h đ đ ch a đa i c đ o đ đ i hai c b/ i đo B đ i o i c c II 1/ a/ i i i i đo h c A + Qua A c +Đ S O; R c c i c h h chi c u S O; R c c G i H h O c a c ch h h :N đ c h c ch đ Iđ c ch đ hai đ c a đo c c đ h c a h h ch c c đ h c a h h ch c ah hh hai đ c a đo c a đo h c h c h Ha i c ch h c A ch B D C A’ I A I Email:cohangxom1991@gmail.com B’ www.facebook.com/tailieupro ’ C’ C’ i Truy cập website www.tailieupro.com để nhận thêm nhiều tài liệu CHUYÊN ĐỀ LUYỆN THI THPTQG 2016 - 2017 ep u rpor oc oc m o thttpt :p/://w/ w ww ww t.at ial ii lei u http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c t ph :t /t /pw: /w/ w w tw a i lt iaei ul iperuop cr oo mc http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c I + ch h h h AC ' h: R B c a AC ' iđ ch o h h h ) ađ h An b/ A1 h h ' A1A2A3 An ' ' ' n A1A2A3 An A A A A đ ' ' ' ' n A A A A c + Tâm: I i i iI h h + :R IA1 i i o O đ đ O' cđ , IA2 A’n A’1 IAn' A3 I đ c : c aOO ' O A2 đ c O’ A’2 c/ A’3 S 900 * H h ch S ABC c SAC SBC + Tâm: I c a SC + SC h: R B IA IB SC h: R B IA I IC * H h ch S ABCD c SAC SBC + Tâm: I c a SC + I 900 A SDC IB IC h mp SAO , ta v đ h SA c +B iM c SO I SMI ac : B h :R ∆ , c a c I A SI SA SA2 2SO D O IA IB IC B C Cho h h ch S ABC c c h tâmO âmO + h o i i + Trong mp d, SA I c AI MI ĐT: 0989787249 SA c o i i c ađ a đ a đ o i i MA2 ABC h h ch đ đ c đ IS ABC S ABC đ h d c ac c đ cđ h h c c o đ a : i mp ABC iO d iI S d M AO i i h SA c SA i M c h h ch h R IA IB IC h: a c : MIOB h h ch h iM c : MAI R M h SA e/ + C S h: SM SOA SO SM SA IS SO D B B cc ac iI A C ID d/ Cho h h ch đ S ABC +G iO c ađ cc ađ SO + o h c đ h i SO c h ch S SA 2 I ∆ A www.facebook.com/tailieupro O C Email:cohangxom1991@gmail.com 17 Truy cập website www.tailieupro.com để nhận thêm nhiều tài liệu CHUYÊN ĐỀ LUYỆN THI THPTQG 2016 - 2017 ep u rpor oc oc m o thttpt :p/://w/ w ww ww t.at ial ii lei u http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c    h t t p  : / / w w w tailieupro.c  http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c t ph :t /t /pw: /w/ w w tw a i lt iaei ul iperuop cr oo mc http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c f/ hi i cđ h h đ a c a c i i o cc a o i i ac cđ h Oc ađ O H h đ iao ch o H h ch iao đ h + I c ađ O h O c a hai ch o ∆đ I c c h o i i : SC R2 h h ch + o iO iao c a ất kỳ ) h∆ ho cO ch I đ c c đ h c a h h ch ∆ h c ac hh hai đ + O O c a c đ c h O i ti + +B 4/ đ đ ch h đ ođ i c cđ h O O Tóm l i : + c h đ O iao c a c c a hai c h ∆ : VC R3 II BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM Gọi R bán kính đáy, S diện tích thể tích khối cầu Cơng thức sau sai: A S   R B S  4 R C V   R D 3V  S.R Câu 2: Cho mặt cầu S1 có bán kính R1 , mặt cầu S có bán kính R2 R2  R1 T số diện tích Câu 1: mặt cầu S mặt cầu S1 bằng: 1 B C D 4 Câu 3: Cho hình cầu có bán kính R diện tích mặt cầu là: A 4 R B 2 R C  R D 6 R Câu 4: Cho hình cầu có bán kính R thể tích khối cầu là: 4 R 3 R3 2 R3 3 R3 A B C D Câu 5: Với d khoảng cách từ tâm mặt cầu S(O;R) đến mặt phẳng (P) Và d
- Xem thêm -

Xem thêm: tuyển tập 240 câu trắc nghiệm khối trụ khối nón khối cầu cực hay, tuyển tập 240 câu trắc nghiệm khối trụ khối nón khối cầu cực hay

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay