Marie curie toan 9 ki 1 2016 2017

2 46 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/05/2018, 22:10

TRƯỜNG THCS & THPT MARIE CURIE THCS THI HỌC KỲ NĂM HỌC 20162017 Đề thi mơn: Tốn Thời gian làm bài: 90 phút I Trắc nghiệm (1 điểm) Trả lời câu hỏi cách viết lại chữ trước đáp án ( Câu 1: Giá trị biểu thức A −3 −3 ) B – là: ± C ( −3 ) D Một đáp án khác Câu 2: Đồ thị hàm số y = (2m – 1)x + y = –3x + n hai đường thẳng song song A m = B m = –1 C m = –1; n ≠ D m = –2 Câu 3: Cho ΔABC vuông A có AB:AC = 4:5 đường cao AH = 12cm Khi độ dài đoạn thẳng HB bằng: A 6cm B 15cm C 12cm D 9,6cm Câu 4: Cho (O; 12cm), dây cung (O) có độ dài bán kính Khoảng cách từ tâm đến dây cung là: A cm B 6cm C cm D 18cm II Tự luận (9 điểm) Bài (1 điểm) Tính a) A = 27 + 10 + 27 − 10 Bài (2 điểm) Cho biểu thức P = b) B = 2− + 2+  x +1 x+ x 2− x :  − + x − x +1  x 1− x x − x  ÷ ÷  a) Rút gọn P b) Tính giá trị P x = 2− c) Tìm GTNN P x > Bài (2 điểm) Cho ba đường thẳng: d1: y = 0,5x + 2; d2: y = – 2x; d3: y = (a – 1)x + a a) Gọi giao điểm đường thẳng d1, d2 với trục hoành theo thứ tự A, B giao điểm đường thẳng C Tìm tọa độ điểm A, B, C b) Tính chu vi ΔABC, diện tích ΔABC c) Chứng minh rằng: a thay đổi đường thẳng d3 qua điểm cố định Bài (3,5 điểm) Cho đường tròn (O; R) Đường thẳng d khơng qua O cắt đường tròn hai điểm A B Từ điểm C đường thẳng d (C ngồi đường tròn), kẻ hai tiếp tuyến CM, CN với đường tròn (M, N thuộc (O)) Gọi D trung điểm AB Đường thẳng OD cắt CN K Đường thẳng qua O song song với MN cắt tia CM, CN P Q a) Chứng minh: điểm O, C, N, D thuộc đường tròn b) Chứng minh CM MP = R2 c) Chứng minh KN KC = KD KO d) Điểm C vị trí d diện tích ΔCPQ nhỏ Bài (0,5 điểm) Cho hai số thực x, y thỏa mãn: (x+ x + 2016 ) ( y+ ) y + 2016 = 2016 Tìm GTNN biểu thức M = 9x4 + 7y4 – 12x2 + 4y2 + -HẾT - ... điểm) Cho hai số thực x, y thỏa mãn: (x+ x + 2016 ) ( y+ ) y + 2016 = 2016 Tìm GTNN biểu thức M = 9x4 + 7y4 – 12x2 + 4y2 + -HẾT -
- Xem thêm -

Xem thêm: Marie curie toan 9 ki 1 2016 2017, Marie curie toan 9 ki 1 2016 2017

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay