nghiên cứu về Mobile Number Portability

27 74 0
  • Loading ...
1/27 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/05/2018, 20:53

đây là tài liệu tự làm về mobile number portabilityNghiên cứu về kỹ thuật Mobile Number Portability chính là kỹ thuật chuyển mạng giữ số. Mobile number portability là một công nghệ cho phép người tiêu dùng có thể đổi sang nhà mạng khác mà vẫn giữ được số điện thoại cũ, sẽ không bị mất liên lạc với người quen.. Đặc biệt đây là bản word do một sinh viên năm cuối ngành điện tử viễn thông tự tìm hiểu và tự làm nên chắc chắn đây là tài liệu độc quyền và tìm hiểu về chủ đề này trên internet cũng rất ít. Hy vọng đây sẽ là tài liệu giúp ích cho các bạn nhiều hơn về chủ đề nghiên cứu mobile number portability . đơn giản không phải là mình muốn bán vì cái này là công sức mình đã bỏ ra để làm nên mình muốn lưu giữ trên này và mong muốn sẽ có nhiều bạn có thể tham khảo qua. đây là một kỹ thuật rất đang phổ biến trên thế giới và việt nam thì đang thực hiện rồi nên mình nghĩ mọi người nên tìm hiểu thêm để khi mobile number portability đi vào hoạt động thì các bạn sẽ có một cái nhìn thật sự tổng quan hơn và hay hơn HỌC VIỆN CƠNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THƠNG *************************** CHUN ĐỀ MOBILE NUMBER PORTABILITY Hà Nội, Tháng 5/2018 Nhóm : 17 Giảng viên hướng dẫn : Hoàng Trọng Minh Sinh viên thực : Nguyễn Thị Duyên Trần Thị Kim Loan BẢNG PHÂN CHIA CÔNG VIỆC Họ tên STT Trần Thị Kim Loan Nhiệm vụ Chương 1,2 thuyết trình Chương 3,4 làm slide MỤC LỤC Contents BẢNG PHÂN CHIA CÔNG VIỆC MỤC LỤC BẢNG THUẬT NGỮ VIẾT TẮT DANH MỤC HÌNH VẼ LỜI NÓI ĐẦU MOBILE NUMBER PORTABILITY .8 CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ MOBILE NUMBER PORTABILITY .8 1.1 Định nghĩa 1.2 Mục tiêu 1.3 Lịch sử phát triển mnp số quốc gia giới 1.4 Các dạng mobile number portability CHƯƠNG 2: GIẢI PHÁP KỸ THUẬT CỦA MOBILE NUMBER PORTABILITY .10 2.1 Tổng quan kỹ thuật .10 2.2 Quy trình chuyển số 10 2.2.1 Cách tiếp cận ngang hàng 11 2.2.2 Cách tiếp cận phân cấp 11 2.3 Trung tâm chuyển mạch quốc gia 12 2.4 Các chế định tuyến gọi .14 2.4.1 Định tuyến trở ( onward routing ) 14 2.4.2 Gọi lại ( call-drop back ) 15 2.4.3 Phát hành truy vấn ( query-on release ) .16 2.4.4 Truy vấn tất gọi ( all-call query ) .17 2.4.5 So sánh chế định tuyến .18 CHƯƠNG 3: NHỮNG VẤN ĐỀ NHÀ MẠNG CẦN ĐỐI MẶT KHI TRIỂN KHAI CÔNG NGHỆ MOBILE NUMBER PORTABILITY 20 3.1 Nguy 20 3.2 Cơ hội .20 3.3 GIẢI PHÁP 20 3.3.1 Giải pháp kỹ thuật 20 3.3.2 Giải pháp chăm sóc khách hàng 20 3.3.3 Tạo khó khăn chuyển mạng 21 3.3.4 Thu hút thuê bao mạng khác 21 3.3.5 Một số vấn đề cấp bách cần triển khai thực 21 CHƯƠNG 4: TÁC ĐỘNG CỦA MOBILE NUMBER PORTABILITY ĐỐI VỚI THUÊ BAO 23 4.1 Lợi ích mang lại .23 4.2 Những điểm cần lưu ý 23 4.3 Quy trình chuyển đổi 24 KẾT LUẬN 25 TÀI LIỆU THAM KHẢO 26 BẢNG THUẬT NGỮ VIẾT TẮT Viết tắt Tiếng anh Tiếng việt MNP Mobile Number Portability Tính di động số di động IMSI International Mobile Subcriber Indentity Bộ định danh di động quốc tế MSISDN Mobile Subcriber ISDN Number Donor Network Số ISDN thuê bao di động Mobile station Indentification Number Số nhận dạng trạm di động Porting Tính di động Central Database Trung tâm liệu All Call Query Truy vấn toàn gọi Onward Routing Định tuyến trở Call Drop Back Gọi lại Query On Release Phát hành truy vấn DN MSIN CDB ACQ DSN Donor Service provider Database End User Number Originating Network Recipient Network Routing Number Donnor Network Mạng lưới nhà tài trợ Nhà cung cấp dịch vụ tài trợ Cơ sở liệu Số người dùng cuối Mạng khởi tạo Mạng người nhận ( mạng chuyển tới) Số định tuyến Mạng nhà tài trợ ( mạng trước chuyển ) NPDB VAS Number Portability Database Value Added Service Dữ liệu số chuyển Dịch vụ giá trị gia tăng DANH MỤC HÌNH VẼ Hình 1a : Cách tiếp cận ngang hàng 11 Hình 2: Cách tiếp cận tập trung 12 Hình 3: Các chế định tuyến 13 Hình 4: Định tuyến theo kiểu onward routing 14 Hình 5: Định tuyến theo k iểu call-drop back 15 Hình 6: Định tuyến theo kiểu query-on release 16 Hình 7: Định tuyến theo kiểu all call query .17 LỜI NÓI ĐẦU Đầu tiên chúng em trân thành xin gửi lời cảm ơn đến thầy Hồng Trọng Minh nhiệt tình dạy cho nhóm em hồn thành hạn báo cáo Chúng em xin đảm bảo thông tin tài liệu báo cáo nhóm chúng em tự thu thập trang báo nước nước ngồi uy tín Bài báo cáo chắn nhiều chỗ thiếu sót nên mong thầy bỏ qua bảo để chúng em kịp thời sửa đổi MOBILE NUMBER PORTABILITY CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ MOBILE NUMBER PORTABILITY 1.1 Định nghĩa Người tiêu dùng di động cảm thấy khó di chuyển từ nhà điều hành mạng sang nhà điều hành mạng khác với gói tốt hơn, trừ họ sẵn sàng thay đổi số điện thoại di động cũ cập nhật tất địa liên hệ họ số Kết người tiêu dùng thường gắn bó với nhà điều hành họ khơng hài lòng với kế hoạch dịch vụ khách hàng Bây giờ, với mắt Mobile Number Portabilty, người tiêu dùng dễ dàng chuyển đổi sang nhà mạng khác không cần phải thay đổi số điện thoại Như Mobie Number Portability hay gọi tính di động số di động dịch vụ chuyển mạng di động giữ nguyên số thuê bao 1.2 Mục tiêu - Mục tiêu MNP giúp người dùng có hội lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ tốt mà không lo lắng vấn đề đổi số thuê bao Đặc biệt số thuê bao coi “đẹp” - MNP tạo xu hướng cá nhân hóa số điện thoại, tạo tảng cho việc phát triển dịch vụ liên quan đến ứng dụng thương mại, dịch vụ nội dung mạng điện thoại di động, từ thúc đẩy phát triển dịch vụ khác - Bên cạnh đó, việc triển khai dịch vụ MNP giúp tăng hiệu sử dụng kho số viễn thông quản lý thuê bao trả trước Bởi nhu cầu cá nhân có nhiều SIM dể sử dụng dịch vụ doanh nghiệp di động khác giảm đi, lượng SIM rác giảm theo Mặt khác, đăng ký chuyển mạng khách hàng phải khai báo xác thơng tin cá nhân liên quan, từ hỗ trợ tốt cho cơng tác quản lý thuê bao, đặc biệt thuê bao trả trước - Ngồi ra, việc triển khai dịch vụ MNP đem lại nhiều lợi ích khác tăng hiệu kinh tế, thúc đẩy cạnh tranh doanh nghiệp viễn thông, hỗ trợ đảm bảo an ninh thông tin, tạo tảng cho phát triển thương mại điện tử 1.3 Lịch sử phát triển mnp số quốc gia giới Theo Cục Viễn thông, “Dịch vụ chuyển mạng viễn thông di động giữ nguyên số” (Mobile Number Portability - MNP) cung cấp lần đầu vào năm 1997 Singapore Đến đầu năm 2000, dịch vụ nước Mỹ, Australia nước châu Âu triển khai Trong khu vực Đông - Nam Á số nước Thái-lan, Malaysia, Lào cung cấp dịch vụ Đến nay, dịch vụ MNP có mặt 70 quốc gia toàn giới trở thành xu phát triển phổ biến thị trường viễn thông di động Một số quốc gia giới triển khai thành công công nghệ mobile number portability: Quốc gia Singapore Hong Kong Australia Italy Germany France USA Saudi Arabia South Africa Canada Pakistan New Zealand Mexico Brazil India Năm triển khai June 13,1997 March 01,1999 September 25,2001 April 01,2002 November 01,2002 June 30,2003 November 24,2003 July 08,2006 November 10,2006 March 14,2007 March 23,2007 April 01,2007 July 05,2008 September 01,2008 January 20,2011 Việt nam Đang triển khai 1.4 Các dạng mobile number portability - Provider number portability ( tính di động nhà cung cấp ): thuê bao giữ lại số thay đổi từ nhà điều hành sang nhà cung cấp dịch vụ khác - Service portability ( tính di động dịch vụ ): Người đăng ký thay đổi dịch vụ đăng ký giữ lại số điện thoại Tính di động dịch vụ cho phép người đăng ký tận hưởng dịch vụ đăng ký theo cách họ lang thang bên ngồi mạng gia đình họ Người đăng ký giữ lại số thay đổi loại dịch vụ - Location number portability ( tính di động vị trí ): Đây khả cho người dùng cuối giữ lại số điện thoại mà không làm giảm chất lượng, độ tin cậy tiện lợi di chuyển từ địa điểm vật lý sang vị trí khác Tính di động vị trí cho phép khách hàng giữ số điện thoại họ họ chuyển đến vị trí địa lý khác bên ngồi sàn giao dịch gốc Hình 2: Cách tiếp cận tập trung 2.3 Trung tâm chuyển mạch quốc gia Theo đề xuất Cục Viễn thông (Bộ TT&TT), Trung tâm chuyển mạng quốc gia thành phần cốt yếu hệ thống triển khai dịch vụ MNP Việt Nam theo mơ hình tập trung Giả sử trường hợp chủ thuê bao di động gửi yêu cầu chuyển mạng tới nhà cung cấp dịch vụ (nhà mạng) B nhà mạng B chuyển tiếp yêu cầu tới Trung tâm chuyển mạng Trung tâm chuyển tiếp yêu cầu đến nhà mạng cũ (gọi nhà mạng A) chủ thuê bao để nhà mạng A kiểm tra, xác thực thông tin thuê bao, sau phản hồi lại Trung tâm việc chấp thuận từ chối yêu cầu chuyển mạng 12 Những thông tin phản hồi lại Trung tâm thông báo cho nhà mạng A Nếu yêu cầu chấp thuận nhà mạng A thơng báo lịch trình chuyển mạng cho chủ thuê bao Trung tâm chuyển mạng yêu cầu nhà mạng A nhà mạng B thực ngắt dịch vụ kết nối dịch vụ cho chủ thuê bao, lưu thông tin định tuyến thuê bao vào sở liệu cập nhật thông tin cho tất nhà mạng Trung tâm chuyển mạng quốc gia chịu trách nhiệm xử lý quy trình chuyển mạng Cơ sở liệu quốc gia đặt Trung tâm chuyển mạng quốc gia lưu trữ thông tin định tuyến tất thuê bao chuyển mạng thông tin giao dịch chuyển mạng thuê bao nhằm mục đích đối sốt doanh nghiệp Cơ sở liệu quốc gia cập nhật đồng thời tới tất sở liệu doanh nghiệp viễn thơng di động có thay đổi thơng tin thuê bao chuyển mạng  Các nhà mạng chuẩn bị để tiến hành chuyển mạng giữ số Cục Viễn Thông đứng thành lập, quản lý Trung tâm chuyển mạng quốc gia Theo đại diện nhà mạng, hệ thống cổng chuyển mạng nhà cung cấp kết nối thành công với trung tâm chuyển mạng quốc gia Theo kế hoạch Bộ TT-TT, nhà mạng trình thử nghiệm dịch vụ với nhà mạng khác thông qua trung tâm chuyển mạng quốc gia Trong giai đoạn này, nhà mạng lớn Việt Nam thử nghiệm chuyển mạng di động giữ nguyên số mang tính kỹ thuật với chưa áp dụng thử nghiệm với khách hàng Để triển khai chuyển mạng giữ số, nhà mạng phải chuẩn bị cơng đoạn trang bị thêm tính chuyển mạng giữ số hệ thống mạng lõi, viết thêm tính tính cước, kết nối với nhà mạng với viết phần mềm cửa hàng để kiểm tra kết nối với hệ thống Cục Viễn thông, Bộ Thông tin & Truyền thông Các doanh nghiệp cần hoàn thành việc nâng cấp hệ thống mạng lưới tại, đảm bảo sẵn sàng đáp ứng yêu cầu kỹ thuật triển khai dịch vụ chuyển mạng; xây dựng cổng cập nhật thông tin định tuyến thuê bao chuyển mạng (gồm sở liệu thuê bao chuyển mạng địa phương) cho doanh nghiệp kết nối với Trung tâm chuyển mạng quốc gia, đảm bảo định tuyến gọi đến thuê bao chuyển mạng 13 2.4 Các chế định tuyến gọi Cơ chế định tuyến gọi có hai loại:   Định tuyến trực tiếp (direct routing) Định tuyến gián tiếp (indirect routing) Hình 3: Các chế định tuyến 2.4.1 Định tuyến trở ( onward routing ) Mạng khởi tạo kết nối với mạng nhà tài trợ Nó phát số gọi chuyển khỏi chuyển đổi nhà tài trợ, sau mạng nhà tài trợ tự định tuyến gọi đến mạng người nhận Quy trình sau: - Mạng khởi tạo nhận gọi từ người gọi định tuyến gọi đến mạng nhà tài trợ - Mạng lưới nhà tài trợ phát số thư mục quay số chuyển khỏi công tắc nhà tài trợ kiểm tra với NPDB mạng cụ thể bên - NPDB nội trả số định tuyến kết hợp với số thư mục quay số - Mạng lưới nhà tài trợ sử dụng số định tuyến để định tuyến gọi đến mạng phân phát - Phương thức định tuyến gọi gọi chuyển tiếp gọi 14 Hình 4: Định tuyến theo kiểu onward routing Lợi thế: - Không cần sở liệu tập trung - NPDB nội đứng độc lập chứa số chuyển từ mạng nhà tài trợ - Các giải pháp tốt cho ngắn hạn tỷ lệ nhỏ người đăng ký chọn làm tính di động số Bất lợi: - Hồn toàn dựa vào mạng nhà tài trợ thiết lập gọi -Yêu cầu thiết lập hai phân đoạn gọi 2.4.2 Gọi lại ( call-drop back ) Mạng khởi tạo kết nối với mạng nhà tài trợ mạng nhà tài trợ phát thư mục gọi chuyển kiểm tra với LDB trả định tuyến sau mạng lưới nhà tài trợ phát hành gọi cách cung cấp định tuyến để sử dụng định tuyến gọi đến người nhận Các bước gọi sau: - Mạng khởi tạo nhận gọi từ người gọi định tuyến gọi đến mạng nhà tài trợ - Mạng lưới nhà tài trợ phát số thư mục quay số chuyển khỏi công tắc nhà tài trợ kiểm tra với NPDB mạng nội cụ thể - NPDB nội trả số định tuyến kết hợp với số thư mục quay số - Mạng lưới nhà tài trợ phát hành gọi cách cung cấp số định tuyến - Mạng khởi tạo sử dụng số định tuyến để định tuyến gọi đến mạng phân phối 15 Hình 5: Định tuyến theo kiểu call-drop back Ưu điểm: - Không cần sở liệu di động số tập trung - NPDB nội đứng độc lập chứa số chuyển từ mạng nhà tài trợ Nhược điểm: - Liên kết mạng nhà tài trợ thiết lập gọi - Mạch tạm thời đặt trước thiết lập gọi 2.4.3 Phát hành truy vấn ( query-on release ) Mạng khởi tạo kiểm tra trạng thái số gọi với mạng nhà tài trợ trả thông báo xác định xem có phải khơng chuyển ra, sau truy vấn NPDB để lấy thơng tin liên quan đến mạng người nhận định tuyến gọi trực tiếp tới mạng người nhận Quy trình thực sau: - Mạng khởi tạo nhận gọi từ người gọi định tuyến gọi đến mạng nhà tài trợ - Mạng lưới nhà tài trợ phát hành gọi cho biết số gọi chuyển khỏi mạng Mạng khởi tạo gửi truy vấn đến NPDB quản lý tập trung - NPDB trả thông tin định tuyến số gọi Mạng khởi tạo sử dụng thông tin định tuyến để định tuyến gọi đến mạng phân phát 16 Hình 6: Định tuyến theo kiểu query-on release Ưu điểm: - Cơ sở liệu di động tập trung sử dụng cho định định tuyến gọi Nhược điểm: - Liên kết mạng nhà tài trợ thiết lập gọi - Mạch tạm thời đặt trước thiết lập gọi 2.4.4 Truy vấn tất gọi ( all-call query ) Mạng ban đầu kiểm tra vị trí số gọi sở liệu trung tâm sau định tuyến gọi trực tiếp đến mạng người nhận Quy trình thực sau: - Mạng khởi tạo nhận tin nhắn gọi từ người gọi gửi truy vấn đến sở số di động quản lý tập trung (NPDB) - NPDB trả số định tuyến kết hợp với số thư mục quay số - Mạng khởi tạo sử dụng số định tuyến để định tuyến gọi đến mạng phân phối mới, tức mạng người nhận 17 Hình 7: Định tuyến theo kiểu all call query Ưu điểm: - Cơ sở liệu di động tập trung sử dụng cho định định tuyến gọi - Không liên quan đến mạng lưới nhà tài trợ - Hiệu việc sử dụng công tắc, cổng mạch điện - Giải pháp dài hạn tốt, đặc biệt hầu hết thuê bao chọn tính di động số Nhược điểm: - Chi phí thiết lập tính di động tương đối cao - Lưu lượng truy cập cao đến NPDB từ chuyển mạch có nguồn gốc ns Nhược điểm: - Liên kết mạng nhà tài trợ thiết lập gọi - Mạch tạm thời đặt trước thiết lập gọi 2.4.5 So sánh chế định tuyến Các nước sử dụng nhiều phương án định tuyến khác tùy lực kỹ thuật tài nhìn chung đề án truy vấn tất gọi (ACQ) hiệu sử dụng tài nguyên mạng Ưu điểm việc sử dụng ACQ để thực tính di động số là: • Khơng phụ thuộc vào mạng khác để định tuyến gọi • Dễ dàng toán cho gọi đến số chuyển 18 • Thời gian thiết lập gọi cho gọi đến số chuyển tối thiểu • Tác động tối thiểu đến tín hiệu • Tác động đến độ phức tạp mạng Trong đó, chế định tuyến khác định tuyến trở ( onward routing ) , gọi lại ( call-drop back ) phát hành truy vấn ( query-on release ) là: • Phụ thuộc vào mạng khác để định tuyến gọi • Mạng lưới phức tạp tốn thời gian 19 CHƯƠNG 3: NHỮNG VẤN ĐỀ NHÀ MẠNG CẦN ĐỐI MẶT KHI TRIỂN KHAI CÔNG NGHỆ MOBILE NUMBER PORTABILITY 3.1 Nguy Nguy thị phần đặc biệt thị phần khách hàng trung thành hồn tồn xảy Một số nguy chủ yếu xảy ra: - Số khách hàng trung thành ( thường th bao trả sau ) số có xu hướng chuyển sang mạng có chất lượng dịch vụ tốt - Một số lượng thuê bao ( thường thuê bao trả trước ) chuyển sang mạng có nhiều ưu đãi - Chất lượng dịch vụ phụ thuộc vào trung tâm chuyển mạng quốc gia ( chất chất lượng định tuyến gọi) nên công tác đảm bảo dịch vụ cần trọng 3.2 Cơ hội Sự xáo trộn thị trường hội: - Lơi kéo khác hàng từ mạng khác xếp lại thị phần viễn thông di động - Đánh giá lực chăm sóc khác hàng nhà mạng - Là hội để nhà mạng chuyển trở thành nhà cung cấp dịch vụ thay nhà mạng túy 3.3 GIẢI PHÁP 3.3.1 Giải pháp kỹ thuật Trước nguy chất lượng dịch vụ bị ảnh hưởng trung tâm chuyển mạng quốc gia cần tăng cường công tác đo kiểm theo dõi chất lượng báo hiệu giao diện với trung tâm Các ảnh hưởng khách quan cần kiến nghị xử lý kịp thời Bên cạnh chất lượng vùng phủ sóng vấn đề cần quan tâm đầu tư Làm tốt việc giải vấn đề nâng cao chất lượng dịch vụ liệu 3G dịch vụ gia tăng 3.3.2 Giải pháp chăm sóc khách hàng Đây điểm yếu mà nhiều nhà mạng cần khắc phục, số giải pháp: - Cần tăng cường cơng tác chăm sóc đặc biệt công tác trả lời thắc mắc khiếu nại liên quan đến chất lượng dịch vụ giai đoạn bắt đầu triển khai MNP 20 - Phân loại thue bao để xác định thứ tự ưu tiên giữ chân thuê bao trung thành, chấp nhận “lỗ” giai đoạn đầu - Đối với thuê bao khác đối thủ thu hút khơng thể giữ chân giá khơng có hiệu 3.3.3 Tạo khó khăn chuyển mạng Trên thực tế việc chuyển mạng có quy định ràng buộc định nhà nước để tránh gây tượng xáo trộn thị trường Tuy nhiên, nhà mạng hồn tồn tăng cường ràng buộc riêng khách hàng hưởng ưu đãi ( bồi thường chi phí hủy hợp đồng, thời gian chờ chuyển lâu, không đảm bảo chất lượng dịch vụ giai đoạn chuyển mạng ) 3.3.4 Thu hút thuê bao mạng khác MNP hội để thu hút thuê bao mạng khác nhà mạng Một số giải pháp cụ thể: - Thực nhanh chóng thủ tục chuyển mạng - Dịch vụ VAS ( dịch vụ giá trị gia tăng ) nhà mạng nên rõ ràng rành mạch - Tăng khuyến mại cho thuê bao chuyển từ mạng khác đến 3.3.5 Một số vấn đề cấp bách cần triển khai thực Theo đạo nhà nước, việc triển khai dịch vụ MNP dịch cụ mà doanh nghiệp viễn thông tránh khỏi Để tận dụng hội hạn chế thách thức dịch vụ đem lại, nhà mạng cần xem xét cách hệ thống nhiều góc độ khác để có phương án kỹ thuật kinh doanh dịch vụ MNP hiệu quả, phù hợp với đặc thù mạng lưới nhà mạng Để chuẩn bị tốt cho việc triển khai dịch vụ MNP số nội dung nghiên cứu cần thực sớm, bao gồm: - Điều tra, nghiên cứu dự báo nhu cầu xây dựng phương án kỹ thuật triển khai dịch vụ chuyển mạng giữ số - Nghiên cứu đề xuất chế sách thuer tục kết nối chung hệ thống chuyển mạng giữ nguyên số tập trung Bộ - Nghiên cứu đề xuất số nội dung quy định quản lý cho quy trình chuyển mạng giữ nguyên số để bảo đảm quyền lợi nhà mạng Chi phí thiết lập tính di động số Chi phí thiết lập bao gồm: - Chi phí thiết lập NPDB trung tâm, Phát triển phần mềm nâng cấp, Nâng cấp mạng, Nâng cấp quản lý quan hệ khách hàng (CRM) Chi phí liên quan đến việc nâng cấp hệ thống tốn 21 - Chi phí bảo trì tính di động Chi phí bảo trì bao gồm chi phí sau: Chi phí cho thủ tục thỏa thuận liên quan đến q trình porting, kích hoạt số chuyển, cung cấp thông tin định tuyến thông báo cho tất nhà cung cấp dịch vụ số chuyển - Định tuyến gọi đến số chuyển vấn đề NP Trong trường hợp ACQ, mạng khởi tạo cần thực truy vấn tới sở liệu NP số gọi có chuyển hay khơng Ngay kế hoạch khác việc thực NP có tác động riêng chúng lên tín hiệu mạng, truy vấn sở liệu tài nguyên mạng khác, ảnh hưởng trực tiếp đến lưu lượng mạng bổ sung vào chi phí 22 CHƯƠNG 4: TÁC ĐỘNG CỦA MOBILE NUMBER PORTABILITY ĐỐI VỚI THUÊ BAO 4.1 Lợi ích mang lại Có thể thực quay số bình thường đến số th bao chuyển mạng, khơng cần thay đổi Giữ nguyên số thuê bao mã mạng, chẳng hạn bạn sở hữu số 096xxxxxxx Viettel, chuyển sang Vinaphone 096xxxxxxxx không bị chuyển thành 094xxxxxxxx (094 đầu số Vinaphone chưa áp dụng dịch vụ chuyển mạng) Đem lại quyền lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ cho khách hàng cảm thấy chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng chưa ưng ý Trước kia, thay đổi nhà mạng nghĩa thay đổi số điện thoại, ảnh hưởng không nhỏ đến việc liên lạc với người thân, bạn bè, đồng nghiệp hay đối tác Nhờ vào việc chuyển mạng mà nhà mạng phải trọng nâng cao chất lượng dịch vụ để giữ chân người dùng, tránh tình trạng khách hàng vào tay đối thủ 4.2 Những điểm cần lưu ý Theo quy định thông tin truyền thông ban hành, thuê bao muốn tiến hành thủ tục đổi mạng phải đáp ứng điều kiện sau: - Đối với thuê bao trả sau: thông tin phải đầy đủ, xác so hợp đồng cung cấp sử dụng dịch vụ viễn thông mà thuê bao ký với nhà mạng chuyển Đối với thuê bao trả trước: thơng tin phải đầy đủ, xác theo quy định việc đăng ký thông tin thuê bao trả trước - Thuê bao nhà mạng chuyển kích hoạt dịch vụ thơng tin di động mặt đất 90 ngày trước thời điểm đăng ký sử dụng dịch vụ chuyển mạng Những lưu ý tiến hành chuyển mạng, giữ số: - Dịch vụ chuyển mạng không bao gồm việc chuyển dịch vụ ứng dụng viễn thông mà thuê bao đăng ký nhà mạng cũ (các gói truy cập internet, dịch vụ liệu giá trị gia tăng…) - Thời gian hồn thành q trình chuyển mạng tối đa bảy ngày làm việc kể từ ngày nhận yêu cầu chuyển mạng thuê bao đăng ký chuyển mạng đáp ứng đủ điều kiện theo quy định - Nhà mạng chuyển cắt dịch vụ sau nhà mạng chuyển đến mở dịch vụ Khoảng thời gian cắt mở dịch vụ không sáu - Thuê bao đăng ký dịch vụ chuyển mạng phải toán cho nhà mạng chuyển đến cước dịch vụ chuyển mạng 23 - Các thuê bao di động chuyển mạng lỗi kỹ thuật hệ thống chuyển mạng, khơng hồn tất nghĩa vụ, cam kết với nhà mạng chuyển số thuê bao phải hoàn trả nhà mạng chuyển 4.3 Quy trình chuyển đổi Muốn tiến hành thủ tục đổi mạng, thơng tin th bao phải đầy đủ, xác so với quy định hợp đồng cung cấp sử dụng dịch vụ viễn thông mà thuê bao ký với nhà mạng chuyển Dưới hướng dẫn chuyển mạng giữ nguyên số cho thuê bao di động Việt Nam: Cách chuyển mạng giữ số cho thuê bao trả trước Bước 1: Mang CMND, hình chân dung (đối với SIM đăng ký đến đại lý nhà mạng tại) để làm xác nhận Bước 2: Cầm thư xác nhận qua nhà mạng để đăng ký thủ tục chuyển mạng Cách chuyển mạng giữ số cho thuê bao trả sau Về bản, khách hàng đến đại lý nhà mạng cũ để làm thủ tục chuyển mạng giữ số.Những thuê bao trả sau thời gian ký hợp đồng với nhà mạng, việc chuyển từ nhà mạng sang nhà mạng tiến hành kiểu tự động, phải bao gồm việc chuyển thơng tin khách hàng từ nhà mạng sang nhà mạng 24 KẾT LUẬN Bài báo cáo nghiên cứu tính di động số di động mobile number portability Báo cào chủ yếu phân tích chế định tuyến tính di động số nói trung tâm chuyển mạch quốc gia Để thực kỹ thuật mobile number portability có chế định tuyến sử dụng all call query, onward routing, call drop back query on release Trong chế định tuyến phương án ưu tiên sử dụng all call query ( truy vấn tồn gọi ), sử dụng triệt để nguồn tài nguyên trung tâm chuyển mạch quốc gia định tuyến khơng liên quan tới mạng cũ Nói tóm lại gây nhiều xáo trộn thị trường viễn thông di động nhìn dài hạn mobile number portability khơng phải vấn đề lớn mà ngược lại đem đến nhiều hội cho nhà mạng có chất lượng tốt Để chủ động phát triển bền vững nhà mạng cần liệt đẩy nhanh đồng giải pháp đối phó đặc biệt thời điểm nhà nước bắt đầu triển khai mobile number portability 25 TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Yi-Bing Lin, “ Mobile Number Portability”, IEEE-network 29 September 2003 [2] Nguyễn Thị Thùy, “Nâng cao lực cạnh tranh Công ty Viễn thông Viettel cung cấp dịch vụ điện thoại di động”, Luận văn thạc sĩ 2012 [3] Trần Thị Anh Thư, “Tăng cường lực cạnh tranh Tập đồn Bưu Viễn thơng Việt Nam điều kiện Việt Nam thành viên tổ chức thương mại giới”, Luận án tiến sĩ kinh tế, 2012 [4] TS Nguyễn Phạm Anh Dũng, “giáo trình thơng tin di động-Học Viện Cơng Nghệ Bưu Chính Viễn Thơng”, 2013 [5] TS Dư Anh Tuấn TS Cao Minh Thắng, “Chuyển mạng giữ số: nguy giải pháp”, 2014 26 ... cáo nghiên cứu tính di động số di động mobile number portability Báo cào chủ yếu phân tích chế định tuyến tính di động số nói trung tâm chuyển mạch quốc gia Để thực kỹ thuật mobile number portability. .. thiếu sót nên mong thầy bỏ qua bảo để chúng em kịp thời sửa đổi MOBILE NUMBER PORTABILITY CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ MOBILE NUMBER PORTABILITY 1.1 Định nghĩa Người tiêu dùng di động cảm thấy khó... DANH MỤC HÌNH VẼ LỜI NÓI ĐẦU MOBILE NUMBER PORTABILITY .8 CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ MOBILE NUMBER PORTABILITY .8 1.1 Định nghĩa 1.2 Mục tiêu
- Xem thêm -

Xem thêm: nghiên cứu về Mobile Number Portability, nghiên cứu về Mobile Number Portability

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay