Báo cáo thực tập về tình hình kinh doanh của Ngân hàng BIDV chi nhánh Cầu Giấy

23 46 0
  • Loading ...
1/23 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/05/2018, 20:49

Việt Nam đang bước vào thời kỳ hội nhập mới, nhất là sau khi có những chủ trương chính sách đổi mới của Đảng và nhà nước, các hoạt động kinh tế ngày càng được mở rộng và phát triển, nhu cầu vốn của nền kinh tế ngày càng gia tăng. Xuất phát từ nhu cầu công nghiệp hóa – hiện đại hóa của đất nước, ngành ngân hàng Việt Nam đã ra đời và ngày càng lớn mạnh. Tính đến nay, ngành ngân hàng nước ta đã trải qua gần 58 năm ( từ 06051951 đến 06052009), xây dựng và phát triển với nhiều chặng đường khó khăn và phức tạp nhưng vẫn ổn định và phát triển tốt. Năm 1990, với sự hoàn thiện của pháp lệnh ngân hàng, quyết định chuyển đổi hệ thống ngân hàng từ “một cấp” sang chế độ “ hai cấp”, hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam đã chính thức ra đời và phát triển. Trải qua một thời gian hoạt động, hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam đã không ngừng phát triển về quy mô (vốn điều lệ không ngừng gia tăng, mạng lưới Chi nhánh…), chất lượng hoạt động và hiệu quả trong kinh doanh. Đi đầu trong hoạt động của các ngân hàng thương mại Việt Nam phải nói đến hoạt động của Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam. Trong suốt quá trình hình thành và phát triển, Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam luôn làm tròn nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao cho. Cùng với hệ thống ngân hàng thương mại nhà nước, BIDV luôn là công cụ sắc bén, là lực lượng chủ lực trong thực thi chính sách tiền tệ quốc gia. Trong hoạt động, BIDV luôn tuân thủ pháp luật, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với ngân sách nhà nước, bảo toàn và phát triển vốn. Chính vì vậy em đã chọn Ngân hàng BIDV Chi nhánh Cầu Giấy làm nơi thực tập và nghiên cứu.Báo Cáo Thực tập gồm có các nội dụng chính như sau: 1.Lịch sử hình thành và phát triển của Ngân hàng Đầu Tư và Phát Triển Chi nhánh Cầu Giấy2.Chức năng nhiệm vụ3.Cơ cấu tổ chức4.Tình hình kinh doanh 3 năm 20052007 của Chi nhánh BIDV Cầu Giấy LỜI MỞ ĐẦU Việt Nam bước vào thời kỳ hội nhập mới, sau có chủ trương sách đổi Đảng nhà nước, hoạt động kinh tế ngày mở rộng phát triển, nhu cầu vốn kinh tế ngày gia tăng Xuất phát từ nhu cầu công nghiệp hóa – đại hóa đất nước, ngành ngân hàng Việt Nam đời ngày lớn mạnh Tính đến nay, ngành ngân hàng nước ta trải qua gần 58 năm ( từ 06/05/1951 đến 06/05/2009), xây dựng phát triển với nhiều chặng đường khó khăn phức tạp ổn định phát triển tốt Năm 1990, với hoàn thiện pháp lệnh ngân hàng, định chuyển đổi hệ thống ngân hàng từ “một cấp” sang chế độ “ hai cấp”, hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam thức đời phát triển Trải qua thời gian hoạt động, hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam không ngừng phát triển quy mô (vốn điều lệ không ngừng gia tăng, mạng lưới Chi nhánh…), chất lượng hoạt động hiệu kinh doanh Đi đầu hoạt động ngân hàng thương mại Việt Nam phải nói đến hoạt động Ngân hàng Đầu tư & Phát triển Việt Nam Trong suốt trình hình thành phát triển, Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam ln làm tròn nhiệm vụ Đảng, Nhà nước nhân dân giao cho Cùng với hệ thống ngân hàng thương mại nhà nước, BIDV công cụ sắc bén, lực lượng chủ lực thực thi sách tiền tệ quốc gia Trong hoạt động, BIDV tuân thủ pháp luật, thực đầy đủ nghĩa vụ với ngân sách nhà nước, bảo tồn phát triển vốn Chính em chọn Ngân hàng BIDV Chi nhánh Cầu Giấy làm nơi thực tập nghiên cứu Báo Cáo Thực tập gồm có nội dụng sau: Lịch sử hình thành phát triển Ngân hàng Đầu Tư Phát Triển Chi nhánh Cầu Giấy Chức nhiệm vụ Cơ cấu tổ chức Tình hình kinh doanh năm 2005-2007 Chi nhánh BIDV Cầu Giấy NHỮNG NÉT CƠ BẢN VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN – CHI NHÁNH CẦU GIẤY LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN: I.1 Lịch sử hình thành phát triển Ngân hàng Đầu Tư Phát Triển: Ngân hàng Đầu tư & Phát triển Việt Nam có tên giao dịch Bank for Investment And Development Of Viet Nam, tên viết tắt BIDV, trụ sở đặt tháp A tòa nhà VINCOM, 91 Bà Triệu, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, trang web thức www.bidv.com.vn Đây bốn ngân hàng thương mại nhà nước lớn Việt Nam Ngân hàng Đầu tư & Phát triển Việt Nam thành lập vào ngày 27/05/1957 theo định 177/TTg ngày 26/04/1957 Thủ tướng Chính phủ, tiền thân Chi nhánh kiến thiết Thành phố Hà Nội, đơn vị nhà nước giao nhiệm vụ nhận vốn từ ngân sách nhà nước dự án đầu tư xây dựng vay, quản lí vốn kiến thiết từ nguồn vốn ngân sách nhà nước Lúc đó, Chi nhánh tổ chức gồm Chi nhánh 200 cán Trải qua 50 năm hoạt động, Chi nhánh xem cờ đầu toàn hệ thống BIDV Ngày 24/06/1981, Ngân hàng Kiến thiết Việt Nam đổi tên thành Ngân hàng Đầu tư Xây dựng Việt Nam, trực thuộc Ngân hàng Nhà nước theo Quyết định số 259 – CP Hội đồng Chính phủ Nhiệm vụ Ngân hàng Đầu tư Xây dựng Việt Nam chuyển thành cấp phát, cho vay quản lý vốn đầu tư xây dựng tất lĩnh vực kinh tế thuộc kế hoạch nhà nước cho phù hợp với nhu cầu tình hình Đây thời kỳ ngân hàng có bước chuyển theo định hướng nghiệp đổi nước nói chung ngành ngân hàng nói riêng, bước trở thành ngân hàng chuyên doanh hàng đầu kinh tế Năm 1990, pháp lệnh ngân hàng hoàn thiện bắt đầu có hiệu lực thi hành, Ngân hàng Đầu tư & Xây dựng Việt Nam đổi tên thành Ngân hàng Đầu tư & Phát triển Việt Nam theo định số 401 – CT Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Đây thời đường lối Đảng Nhà nước, chuyển đổi từ chế tập trung bao cấp sang chế thị trường có quản lý nhà nước Do vậy, nhiệm vụ BIDV có thay đổi bản: Tiếp nhận vốn ngân sách vay dự án thuộc tiêu kế hoạch Nhà nước, Huy động nguồn vốn trung dài hạn vay đầu tư phát triển, kinh doanh tiền tệ tín dụng nghiệp vụ ngân hàng chủ yếu lĩnh vực xây lắp phục vụ đầu tư phát triển Ngày 01/05/1995, phận cấp phát ngân sách tách khỏi Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam đánh dấu mốc chuyển đổi Ngân hàng Đầu tư & Phát triển Việt Nam: phép kinh doanh đa tổng hợp ngân hàng thương mại, làm ngân hàng đại lí, giữ vững vị ngân hàng chủ lực cho vay đầu tư phát triển Việt Nam Đến nay, BIDV mở rộng mạng lưới hoạt động với 103 phòng Chi nhánh sở giao dịch, 328 phòng giao dịch quỹ tiết kiệm ( tính đến 12/2007) hoạt động tồn lãnh thổ Việt Nam chiến lược phát triển kinh doanh BIDV nhằm tăng khả huy động vốn, khuyến khích sản phẩm ngân hàng có cơng nghệ cao thu hút khách hàng có tiềm Ngân hàng Đầu tư & Phát triển Việt Nam cộng đồng nước quốc tế biết đến thương hiệu ngân hàng lớn Việt Nam, chứng nhận bảo hộ quyền Mỹ BIDV ngân hàng trao tặng danh hiệu “ Anh hùng thời kỳ đổi mới” Ngồi có nhiều giải thưởng tốn quốc tế “ Ngân hàng có chất lượng tốn qua SWIFT tốt nhất” tổ chức AMEX, Bank of NewYork, Citibank HSBC trao tặng nhiều năm liên tiếp BIDV nhận giải thưởng Sao Vàng Đất Việt cho thương hiệu mạnh…và nhiều giải thưởng hàng năm tổ chức, định chế tài nước Về phạm vi hoạt động, BIDV thực kinh doanh đa ngành, đa lĩnh vực tài chính, tiền tệ, tín dụng, dịch vụ ngân hàng phi ngân hàng phù hợp với pháp luật, không ngừng nâng cao lợi nhuận cho ngân hàng, góp phần thực sách tiền tệ quốc gia, phục vụ phát triển kinh tế đất nước Với phương châm hoạt động ngân hàng mang lại hiệu cho khách hàng, mục tiêu ngân hàng, hình ảnh Ngân hàng Đầu tư & Phát triển Việt Nam dần trở nên quen thuộc Hình ảnh ngân hàng ln gắn liền với hiệu “ Chia sẻ hội, hợp tác thành công” cho khách hành hiểu rõ lợi ích khách hàng ln gắn liền với lợi ích ngân hàng Do đó, khách hàng ln cảm thấy yên tâm tin tưởng hợp tác với BIDV Cơ cấu khách hàng BIDV phong phú, bao gồm:  Khách hàng cá nhân, tầng lớp dân cư, doanh nghiệp quốc doanh, doanh nghiệp vừa nhỏ, doanh nghiệp lao động, doanh nghiệp có 100% vốn đầu tư nước ngồi  Khách hàng tổ chức tín dụng nước ( BIDV có quan hệ hợp tác kinh doanh với 800 ngân hàng giới.) Các sản phẩm ,dịch vụ BIDV hiên đa dạng phong phú đáp ứng nhu cầu tiện ích kinh tế dịch vụ ngân hàng, bao hiểm, chứng khốn, đầu tư ủy thác Cụ thể kể đến sau:  Các sản phẩm ngân hàng: BIDV cung cấp đầy đủ trọn gói dịch vụ truyển thống ( nhận tiền gửi, chiết khấu thương phiếu, cho vay…) đại ( bảo lãnh phát hành, bảo lãnh mở L/C, tốn khơng dùng tiền mặt…)  Các sản phẩm dịch vụ bảo hiểm: Công ty Bảo hiểm – Ngân hàng Đầu tư & Phát triển Việt Nam triển khai tồn hình thức bảo hiểm nhân tho phi nhân thọ, tái bảo hiểm  Các sản phẩm chứng khoán: BIDV triển khai hình tức mơi giới chững khốn, lưu ký chứng khoán, tư vấn đầu tư, bao lãnh phát hành, quản lý dạnh mục đầu tư…  Các sản phẩm đầu tư tài : BIDV chủ yếu triển khai dịch vụ hình thức đầu tư chứng khốn nắm quyền kiểm sốt góp vốn thành lập doanh nghiệp để đầu tư dự án… Với thương hiệu lớn mạnh khẳng định nước BIDV tự hào ngân hàng có mạng lưới phân phối lớn hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam, chia thành hai khối:  Khối kinh doanh : lĩnh vực sau: - Ngân hàng thương mại: Ngân hàng Đầu tư & Phát triển Việt Nam bao gồm 103 Chi nhánh cấp I với gần 400 điểm giao dịch, 700 máy ATM hàng chục ngàn điểm POS phạm vi toàn lãnh thổ, sẵn sang phục vụ nhu cầu khách hàng Trong có hai đợn vị chuyên biệt là: + Ngân hàng định toán phục vụ thi trường chứng khoán ( Chi nhánh Nam Kỳ Khỏi Nghĩa ) + Ngân hàng bán buôn phục vụ làm đại lí ủy thác giải ngân nguồn vốn ODA ( Sở Giao dịch 3) - Chứng khoán : Cơng ty chứng khốn BIDV ( BSC ) - Bảo hiểm : Công ty Bảo hiểm BIDV ( BIC): Gồm Hội sở 10 Chi nhánh - Đầu tư – Tài chính: + Cơng ty cho th Tài I, II; Cơng ty Đầu tư Tài (BFC), Cơng ty Quản lý Quỹ Công nghiệp Năng lượng … + Các Liên doanh: Công ty Quản lý Đầu tư BVIM, Ngân hàng Liên doanh VID Public (VID Public Bank), Ngân hàng Liên doanh Lào Việt (LVB); Ngân hàng Liên doanh Việt Nga (VRB), Công ty liên doanh Tháp BIDV  Khối nghiệp: Bao gồm Trung tâm đào tạo (BTC), Trung tâm công nghệ thông tin (BITC) Cùng với phát triển hệ thống, tổng số cán công nhân viên lên tới 8000 người 70% người có trình độ đại học đại học Qua 50 năm xây dựng trưởng thành, BIDV đạt thành tựu quan trọng, góp phần tồn lực tồn ngành Ngân hàng thực sách tiền tệ quốc gia phát triển kinh tế xã hội đất nước Bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên công nghệ tri thức, với hành trang truyển thống 50 năm phát triển, Ngân hàng Đầu tư & Phát triển Việt Nam đà trở thành Tập đoàn Tài Ngân hàng có uy tín nước, khu vực vươn giới I.2 Lịch sử hình thành phát triển Ngân hàng Đầu Tư Phát Triển Chi nhánh Cầu Giấy: Tiền thân Chi nhánh ngân hàng đầu tư phát triển Cầu Giấy chi điếm trực thuộc Ngân hàng Kiến thiết thành phố Hà Nội, thành lập ngày 31/10/1963, đóng thôn Trung, xã Dịch Vọng huyện Từ Liêm, Hà Nội Ngày 24/6/1981, Hội đồng phủ định số 259 /CP chuyển Ngân hàng Kiến Thiết Việt Nam trực thuộc Tài Chính thành ngân hàng Đầu Tư Xây Dựng trực thuộc Ngân hàng Nhà Nước Việt Nam Chi điếm ngân hàng Kiến thiết Hà nội đổi tên thành Chi nhánh ngân hàng Đầu Tư Xây Dựng khu vực trực thuộc ngân hàng Đầu Tư Xây Dựng Hà Nội Tháng 1/1983 theo định NHNN Việt Nam, Chi nhánh ngân hàng Đầu Tư Xây Dựng khu vực giải thể, thành lập Chi nhánh ngân hàng Đầu Tư Phát Triển Từ Liêm thuộc Ngân hàng Đầu Tư Xây Dựng Hà Nội NHNN huyện Từ Liêm Trên thực tế, Chi nhánh sáp nhập trở thành phòng Đầu Tư Xây Dựng NHNN huyện Từ Liêm theo định số 69/QD ban hành ngày 28/6/1982 Ngày 20/2/1986, Chi nhánh tách khỏi Ngân hàng Nhà Nước huyện Từ Liêm, thành lập Chi nhánh ngân hàng Đầu Tư Xây Dựng khu vực trực thuộc ngân hàng Đầu Tư Xây Dựng Hà Nội Năm 1988, Chi nhánh đổi tên thành Ngân hàng Đầu Tư Xây Dựng huyện Từ Liêm trực thuộc ngân hàng Đầu Tư Phát triển Hà Nội Năm 1991, Chi nhánh đổi tên thành Chi nhánh ngân hàng Đầu Tư Phát triển Từ Liêm sau đổi tên thành Chi nhánh Đầu tư Phát triển Cầu Giấy trực thuộc Chi nhánh Đầu Tư Phát Triển Hà Nội Ngày 01/10/2004, Chi nhánh nâng cấp lên thành Chi nhánh cấp trực thuộc Ngân hàng Đầu Tư Phát triển Việt Nam , lấy tên Chi nhánh Đầu Tư Phát Triển Cầu Giấy CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ Chức nhiệm vụ chủ yếu  Huy động vốn ngắn, trung dài hạn Việt Nam đồng ngoại tệ  Cho vay ngắn, trung dài hạn Việt Nam đồng ngoại tệ thành phần kinh tế  Đại lý ủy thác, cấp vốn cho vay từ nguồn hỗ trự phát triển thức từ phủ nước tổ chức tín dụng nước ngồi hoạt động Việt Nam  Thực nghiệp vụ chuyển tiền nhanh, toán nước toán quốc tế qua mạng lưới  Thực nghiệp vụ ngân quỹ, thu đổi ngoại tệ,  Kinh doanh ngoại tệ CƠ CẤU TỔ CHỨC: 3.1 Mơ hình tổ chức Chi nhánh BIDV Cầu Giấy: Mơ hình tổ chức Chi nhánh BIDV Cầu Giấy xây dựng theo mô hình đại hóa ngân hàng theo hướng đổi tiên tiến, phù hợp với quy mô đặc điểm hoạt động Chi nhánh Điều hành hoạt động Chi nhánh BIDV Cầu Giấy giám đốc Chi nhánh Giúp việc giám đốc điều hành Chi nhánh Phó Giám Đốc làm việc theo ủy quyền phân công công việc Giám Đốc Chi nhánh theo quy định Các phòng ban hoạt động Chi nhánh tổ chức thành khối trực tiếp kinh doanh gồm phòng sau: Phòng quan hệ khách hàng Phòng dịch vụ khách hàng doanh nghiệp Phòng dịch vụ khách hàng cá nhân Phòng tài kế tốn Phòng kế hoạch tổng hợp Phòng tổ chức hành Phòng tiền tệ kho quỹ Phòng quản trị tín dụng Phòng quản lý rủi ro 10 Phòng điện tốn 11 Phòng tốn quốc tế 12 Các phòng giao dịch, điểm giao dịch Sơ đồ: HỆ THỐNG CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CHI NHÁNH NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CẦU GIẤY GIÁM ĐỐC PHÓ GIÁM ĐỐC PHÓ GIÁM ĐÓC P Quan hệ khách hàng P DV khách hàng doanh nghiệp P DV khách hàng cá nhân Các phòng giao dịch P Điện toán P Tiền tệ kho quỹ P Quản lý rủi ro P Tài kế tốn P Thánh tốn quốc tế P.Quản lý tín dụng P Khách hàng tổng hợp P Tổ chức hành 3.2 Nhiệm vụ phòng ban 3.2.1 Phòng quan hệ khách hàng: Nghiên cứu xây dựng chiến lược khách hàng tín dụng, phân loại khách hàng đề xuất sách ưu đãi khách hàng nhằm mở rộng theo hướng đầu tư tín dụng khép kín: Sản xuất, chế biến, tiêu thụ, xuất khẩu, gắn tín dụng với sản xuất, lưu thồn tiêu dùng Phân tích kinh tế theo ngánh, nghề kinh tế kỹ thuật, danh mục khách hàng lựa chọn biện pháp cho vay an toàn đạt hiệu cao Thẩm định đề xuất cho vay dự án tín dụng theo phân cấp ủy quyền Tiếp cận thực chương trình, dự án thuộc nguồn vốn nước, nước ngồi Trực tiếp làm dịch vụ ủy thác nguồn vốn thuộc Chính phủ, ngành tổ chức kinh tế, cá nhân nước Xây dựng thực mơ hình tín dụng thí điểm, thử nghiệm địa bàn, đồng thời theo dõi, đánh giá, sơ kết, tổng kết, đề xuất Tổng giám đốc cho phép nhân rộng Tổng hợp, báo cáo kiểm tra chuyên đề theo quy định 3.2.2 Phòng Thanh tốn quốc tế Tiếp nhận văn chế độ quản lý ngoại tệ cấp quản lý nhà nước Ra văn hướng dẫn thực chế độ quản lý ngoại tệ nhà nước thống toàn Chi nhánh Kiểm tra hoạt động ngoại tệ Chi nhánh trực thuộc, quỹ tiết kiệm, phòng giao dịch Thơng báo tỷ giá loại ngoại tệ hàng ngày cho đơn vị liên quan Chi nhánh thành phố Thực nhiệm vụ ngân hàng đối ngoại Thục báo cáo thống kê tín dụng tài trợ xuất nhập khẩu, ODA: Báo cáo toán quốc tế, kinh doanh ngoại tệ, báo cáo hoạt Tiết kiệm tiền gửi ngoại tệ định kỳ tháng, quý đột xuất 10 Đảm bảo an tồn tài sản quan phòng sử dụng Thực công việc khác Giám đốc giao 3.2.3 Phòng dịch vụ khách hàng doanh nghiệp: Trực tiếp thực nghiệp vu giao dịch với khách hàng doanh nghịêp ( từ khâu tiếp xúc, tiếp nhận yêu cầu sử dụng dịch vụ khách hàng, hướng dẫn thủ tục giao, mở tài khoản, toán, chuyển tiền ) Tiếp thị, giới thiệu sản phẩm dịch vụ ngân hàng, tiếp nhận ý kiến phản hồi khách hàng dịch vụ, tiếp thu đề xuất cải tiến, khơng ngừng làm hài lòng khách hàng Trực tiếp thực xử lý tác nghiệp hạch toán với khách hàng doanh nghiệp với dịch vụ khác Thực cơng tác phòng chống rửa tiền giao dịch phát sinh theo quy định Ngân hàng Nhà Nước BIDV, phát xử lý kịp thời giao dịch có dấu hiệu đáng ngờ tình khẩn cấp 3.2.4 Phòng dịch vụ khách hàng cá nhân - Trực tiếp quản lý tài khoản giao dịch với khách hàng  Trực tiếp thực hiện, xử lý tác nghiệp hạch toán kế toán giao dịch với khách hàng với khách hàng mở tài khoản tiền gửi xử lý giao dịch tài khoản yêu cầu khách hàng giao dịch nhận tiền gửi, rút tiền, chuyển tiền, toán, ngân quỹ, thẻ tín dụng, thẻ tốn, thu đổi, mua bán ngoại tệ …và dịch vụ khác  Tiếp xúc, tiếp nhận yêu cầu sử dụng dịch vụ ngân hàng khách hàng, hướng dẫn thủ tục giao dịch, tiếp thị giới thiệu sản phẩm dịch vụ ngân hàng; bán hàng quầy, tiếp nhận ý kiến phản hồi khách hàng dịch vụ, tiếp thu, đề xuất hướng dẫncải tiến để không ngừng đáp ứng hài lòng khách hàng - Thực cơng tác phòng chống rửa tiền - Chịu trách nhiệm 11  Kiểm tra tính pháp lý, tính đầy đủ, đắn chứng từ giao dịch  Thực câc quy định, quy trình nghiệp vụ, thẩm định bảo mật  Thực đầy đủ biện pháp kiểm sốt nộ trước hồn tất giao dịch 3.2.5 Các điểm giao dịch Có nhiệm vụ giao dịch trực tiếp với khách hàng: mở quản lý tài khoản tiền gửi, tiền vay cá nhân, doanh nghiệp hoạt động hợp pháp Việt Nam, huy động vốn tổ chức hoạt động hợp pháp Việt Nam cá nhân dạng loại tiền gửi, tiền tiết kiệm có kỳ hạn không kỳ hạn, nội, ngoại tệ loại tiền gửi khác, phát hành chứng tiền gửi: kỳ phiếu, trái phiếu 3.2.6 Phòng tài kế toán điện toán - Tổ chức thực cơng tác điện tốn theo thẩm quyền, quy định, quy trình Chi nhánh - Phối hợp với trung tâm cơng nghệ thơng tin/phòng Cơng nghệ thơng tin khu vực - Đảm bảo vận hành hệ thống tin học Chi nhánh liên tục, thông suốt - Tham mưu, đề xuất với Giám đốc Chi nhánh kế hoạch ứng dụng công nghệ nhứng vấn đề liên quan 3.2.7 Phòng kế hoạch tổng hợp - Cơng tác kế hoạch – tổng hợp  Thu thập thông tin phục vụ công tác kế hoạch tổng hợp  Tham mưu, xây dựng kế hoạch phát triển kế hoạch kinh doanh  Tổ chức triển khai theo dõi thực kế hoạch kinh doanh  Giúp Giám đốc Chi nhánh quản lý, đánh giá hoạt động kinh doanh Chi nhánh - Công tác nguồn vốn 12  Đề xuất tổ chức thực điều hành nguồn vốn  Thực nghiệp vụ kinh doanh tiền tệ  Giới thiệu sản phẩm huy động vốn, sản phẩm kinh doanh tiền tệ  Thu thập, báo cáo thông tin liên quan  Chịu trách nhiệm quản lý hệ số an toàn hoạt động kinh doanh 3.2.8 Phòng tổ chức hành Nghiên cứu đề xuất phương án khơng ngững củng cố, hồn thiện phát triển máy tổ chức theo phương hướng đổi Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư & Phát triển Hà Thành phù hợp với yêu cầu kinh doanh Chi nhánh giai đoạn Xuất phát từ tình hình kinh tế, tham mưu cho Giám đốc trình Tổng Giám đốc Ngân hàng Đầu tư & Phát triển Việt Nam thành lập, giải thể, sát nhập tổ chức thuộc thẩm quyền Giúp giám đốc thực quản lý đội ngũ cán công nhân viên chức Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư & Phát triển Hà Thành theo quy chế phân công ủy nhiệm quản lý cán Tổng Giám đốc Ngân hàng Đầu tư & Phát triển Việt Nam Thực chế độ quản lý việc có chức danh thuộc diện Tổng Giám đốc quản lý Chi nhánh Giúp Giám đốc lập kế hoạch cán lãnh đạo làm thủ tục đề bạt chức vụ Giám đốc bổ nhiệm trình Tổng Giám đốc Ngân hàng Đàu tư & Phát triển Việt Nam bổ nhiệm Giúp Giám đốc lập kế hoạch biện pháp tổ chức thực việc đào tạo, bồi dưỡng chun mơn, nghiệp vụ, trị, ngoại ngữ, tin học…cho cán công nhân viện chức Giúp Giám đốc tổ chức tuyển chọn cán có đủ điều kiện, tiêu chuẩn vào làm việc Chi nhánh, đề xuất cán bộ, chuyên viên Chi nhánh có đủ điều kiện, tiêu chuẩn lực , trình độ, phẩm chất để Giám đốc trình Tổng Giám đốc cử nghiên cứu sinh, thực tập sinh công tác tham 13 quan, khảo sát, học tập nước Giúp Giám đốc xấy dựng bảo vệ kế hoạch lao động – tiền lương hàng năm 3.2.9 Phòng tiền tệ kho quỹ Thực nghiệp vụ quản lý kho tiền quỹ nghiệp vụ ( tiền mặt, cầm cố, giấy tờ có giá, vàng, bạc đá quý…) Thực nghiệp vụ thu chi, xuất nhập Đảm bảo an toàn kho quỹ, đảm bảo khả toán tiền mặt Chi nhánh, đảm bảo định mức tồn quỹ an toàn tuyệt đối tài sản ngân hàng khách hàng 3.2.10 Phòng toán quốc tế Tiếp nhận văn chế độ quản lý ngoại tệ cấp quản lý nhà nước Ra văn hướng dẫn thực chế độ quản lý ngoại tệ nhà nước thống toàn Chi nhánh Kiểm tra hoạt động ngoại tệ Chi nhánh trực thuộc, quỹ tiết kiệm, phòng giao dịch Thông báo tỷ giá loại ngoại tệ hàng ngày cho đơn vị liên quan Chi nhánh thành phố Thực nhiệm vụ ngân hàng đối ngoại Thục báo cáo thống kê tín dụng tài trợ xuất nhập khẩu, ODA: Báo cáo toán quốc tế, kinh doanh ngoại tệ, báo cáo hoạt Tiết kiệm tiền gửi ngoại tệ định kỳ tháng, quý đột xuất Đảm bảo an toàn tài sản quan phòng sử dụng Thực cơng việc khác Giám đốc giao 3.2.11 Phòng quản trị tín dụng Trực tiếp thực yêu cầu nghiệp vụ quản lý tín dụng, quản lý rủi ro tín dụng Chi nhánh theo quy trình, quy định BIDV chịu trách nhiệm việc thiết lập,vân hành hệ thống quản lý rủi ro an toàn pháp lý hoạt động tín dụng Chi nhánh Đồng thời quản lý thông tin ( thu thập, xử lý, lưu trữ, bảo mật, cung cấp ) quản lý tín dụng lập loại 14 báo cáo tín dụng theo quy định 3.2.12 Phòng quản lý rủi ro Thực cơng tác quản lý tín dụng ( quản lý, giám sát rủi ro, giám sát việc phân loại nợ trích lập dự phòng rủi ro, thực xử lý nợ xấu…) Thực công tác quản lý rủi ro tín dụng ( tham mưu, đề xuất biện pháp quản lý rủi ro, phối hợp với phòng quan hệ khách hàng để phát hiện, xử lý khoản nợ có vấn đề, chịu trách nhiệm hồn tồn việc thiết lập, kiểm tra, giám sát hệ thống quản lý rủi ro…) Công tác quản lý rủi ro tác nghiệp Cơng tác phòng chống rửa tiền Cơng tác quản lý hệ thống ISO Công tác quản lý rủi ro nội Tình hình kinh doanh năm 2005-2007 Chi nhánh BIDV Cầu Giấy 4.1 Về huy động vốn Đối với doanh nghiệp nào, vấn đề tạo vốn để đảm bảo hoạt động luôn chiếm vị trí quan trọng hoạt động doanh nghiệp, đặc biệt ngân hàng – loại hình doanh nghiệp đặc biệt với chức kinh doanh tiền tệ Tạo vốn tiền đề cho hoạt động nghiệp vụ ngân hàng việc mở rộng quy mô hoạt động Nhận thức điều đó, Chi nhánh BIDV Cầu Giấy ln đề cao mục tiêu tăng trưởng tổng nguồn vốn huy động qua năm Các nguồn huy động gồm có: Huy động qua tiền gửi khách hàng Huy động qua việc phát hành giấy tờ có giá Huy động vốn thông qua vay Huy động vốn từ chủ sở hữu Các hình thức khác 15 Kết huy động vốn Chi nhánh BIDV Cầu Giấy năm 2005-2007 2005 Chỉ tiêu Tổng nguồn huy động 1.Phân loại theo Số tiền 2006 Tỷ trọng 1480 Số tiền 2007 Tỷ trọng 2364 Số tiền Tỷ trọng 3281 đối tượng khách hàng - Tiền gửi dân cư - Tiền gửi tổ chức KT Phân loại theo đơn vị tiền tệ - Tiền gửi VND - Tiền gửi ngoại tệ quy đổi 1213.6 82% 1914.8 81% 1536 46.8% 266.4 18% 449.5 19% 1745 53.2% 1056.6 72% 1607.5 68% 2494 76% 414.4 28% 756.5 32% 787.4 24% ( Nguồn: Phòng quan hệ khách hàng – BIDV Chi nhánh Cầu Giấy) Trong năm 2005-2006-2007, tổng nguồn huy động BIDV Chi nhánh Cầu Giấy tăng lên nhanh chóng So với năm 2005, năm 2006 BIDV Chi nhánh Cầu Giấy huy động nhiều 884 tỷ đồng, tăng 59.72 % So với năm 2006, tổng nguồn huy động BIDV Chi nhánh Cầu Giấy tăng 917 tỷ, tương đương với 38.79 % Sở dĩ đạt tăng trưởng đáng kể toàn thể Chi nhánh, từ cấp lãnh đạo đến cán công nhân viên Chi nhánh nhận thức đắn vai trò quan trọng nguồn vốn hoạt động Chi nhánh nói riêng tồn thể ngân hàng nói chung, từ có định hướng đắn việc đề sách nhằm huy động tốt nguồn tiền nhàn rỗi dân cư tổ chức kinh tế xã hội Bên cạnh đó, Chi nhánh 16 mở rộng dịch vụ chuyển tiền nhanh tăng thời gian giao dịch với khách hàng Đặc biệt từ ki chuyển hướng hoạt động sang chế thị trường, Chi nhánh có đổi tác phong giao dịch, thường xuyên nghiên cứu thị trường, vận động tiếp cận khách hàng có nguồn vốn lớn để bước dịch chuyển nguồn vốn theo chiều hướng có lợi cho kinh doanh Quy mô hoạt động Chi nhánh mở rộng cách nhanh chóng, phục vụ cho nhu cầu tăng trưởng Chi nhánh nhu cầu mở rộng tín dụng kinh tế quốc dân Xét theo loại hình thành phần kinh tế tổng vốn huy động bao gồm tiền gửi dân cư tổ chức kinh Tiền gửi từ dân cư nguồn tiền gửi chiếm phần lớn tổng huy động vốn Chi nhánh Năm 2005, vốn huy động từ dân cư đạt 1213.6 tỷ đồng, tương đương với 82% tổng vốn huy động So với tiền gửi huy động từ tổ chức kinh tế số gấp 5.13 lần Nguyên nhân chênh lệch từ thành lập, mục tiêu huy động vốn từ tầng lớp dân cư đặt lên hàng đầu, sau đến mục tiêu huy động vốn từ tổ chức kinh tế Qua năm 2006, 2007, lượng tiền gửi dân cư tiếp tục tăng đạt 1914.8 tỷ đồng 1536 tỷ đồng Việc gia tăng vốn huy động từ tầng lớp dân cư cho thấy Chi nhánh BIDV Cầu Giấy gây dựng uy tín lớn tầng lớp dân cư; việc chuyển hướng huy động vốn làm cho Chi nhánh bước sang thời kỳ đổi kinh doanh chủ yếu dựa vào nguồn vốn huy động từ tầng lớp dân cư dựa vào quỹ đầu tư phát triển ngân sách trước So với nguồn vốn huy động từ tầng lớp dân cư thì nguồn vốn huy động từ tổ chức kinh tế Chi nhánh BIDV Cầu Giấy mức khiêm tốn Năm 2005, huy động vốn tổ chức kinh tế chiếm 17 18% tổng vốn huy động, năm 2006 số 19%, không cải thiện bao Tuy vậy, đến năm 2007, số có dịch chuyển rõ rệt, nâng tỷ lệ nguồn vốn huy động từ tổ chức kinh tế tổng nguồn vốn đạt 53.2% Để đạt kết qủa này, Chi nhánh phát huy tiềm có thêt, tồn phát triển Chi nhánh quan hệ Chi nhánh khách hàng Chi nhánh BIDV Cầu Giấy đáp ứng cao nhu cầu khách hàng, giảm tối đa khâu phiền hà không cần thiết áp dụng sách linh hoạt sách lãi suất, dịch vụ thương mại, dịch vụ toán nhanh .nhờ số tổ chức kinh tế tin tưởng Chi nhánh ngày nhiều nguồn vốn huy động từ nhóm khách hàng tăng đáng kể ( Nguồn: Phòng quan hệ khách hàng – BIDV Chi nhánh Cầu Giấy) Lý chủ quan làm tăng nguồn vốn huy động Chi nhánh BIDV Cầu Giấy Chi nhánh cải tiến lề lối làm việc, đổi tác phong thái độ phục vụ khách hàng Bên cạnh định hướng đắn sáng tạo 18 đội ngũ lãnh đạo Chi nhánh, tinh thần trách nhiệm cao đội ngũ cán công nhân viên Chi nhánh, đồng thời quan tâm đạo sát lãnh đạo BIDV Xét theo đơn vị tiền tệ huy động tiền gửi huy động VND chiếm tỉ trọng lớn ( Nguồn: Phòng quan hệ khách hàng – BIDV Chi nhánh Cầu Giấy) Năm 2005, nguồn vốn huy động VND đạt 1065.6 tỷ đồng, năm 2006 số tăng 50.85 %, đạt 1607.5 tỷ đồng; đến năm 2007 Chi nhánh huy động 2494 tỷ đồng tiền Việt, tăng 55.14% so với năm 2006 Tiền gửi ngoại tệ tăng qua năm, đặc biệt năm 2006 tăng 82.55% so với năm 2005, nhiên đến năm 2007 lại tăng chậm lại thấp nhiều so với nguồn huy động VND Nhờ nguồn huy động tăng trưởng mà Chi nhánh đảm bảo cân đối vốn, tạo chủ động hoạt động kinh doanh Chi nhánh 4.2 Về tình hình sử dụng vốn 19 Trong năm vừa qua, quan điểm định hướng phát triển cúa BIDV Chi nhánh Cầu Giấy là: Tiếp cận để mở rộng cho vay đối tượng khách hàng thuộc thành phần kinh tế, đôi với việc kết hợp chặt chẽ củng cố bạn hàng truyền thồng đẩy mạnh thu hút dự án có hiệu quả, nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng Chú trọng đến chất lượng hiệu tin dụng, coi điều quan trọng, lấy hiệu khách hàng làm mục tiêu kinh doanh mình, năm gần hoạt động cho vay vốn góp phần lớn vào kế hoạt động kinh doanh Chi nhánh Năm 2005, tổng dư nợ 790.825 tỷ đồng, sang năm 2006, số 1009.623 tỷ đồng, tăng 27.7%, qua năm 2007, số 1776.235 tỷ đồng, tăng 123% so với năm 2005 Tình hình sử dụng vốn Chi nhánh Chỉ tiêu Tổng dư nợ Năm 2005 Tỷ trọng Số tiền (%) 790.82 100 Theo thành phần kinh tế 351.24 + Quốc doanh + Ngoài quốc doanh 439.58 Theo thời hạn + Ngắn hạn + Trung dài hạn 637.72 Năm 2006 Tỷ trọng Số tiền (%) 1009.62 100 Năm 2007 Tỷ trọng Số tiền (%) 1766.23 100 706.494 44.41 431.900 42.78 40 44.59 477.723 57.22 1059.74 60 80.64 793.351 78.58 1489.81 84.35 153.10 19.36 216.004 21.39 15.65 276.416 632.66 Theo loại tiền 1072.10 80 645.419 63.93 60.7 + VND 158.16 20 364.204 36.07 39.3 + Ngoại tệ 694.130 ( Nguồn: Phòng quan hệ khách hàng – BIDV Chi nhánh Cầu Giấy) 20 Trong năm 2005, cho vay quốc doanh tương đương Nhưng qua năm 2006, cho vay quốc doanh vượt so với cho vay quốc doanh Trong thời gian gần đây, BIDV Chi nhánh Cầu Giấy có xu hướng mở rộng cho vay quốc doanh doanh nghiệp quốc doanh chiếm đến 90% số doanh nghiệp nước Đến năm 2007, cho vay quốc doanh giảm với gia tăng mạnh mẽ cho vay quốc doanh Trong năm 2007, cho vay quốc doanh đạt 1059.741 tỷ đổng, chiếm 60% tổng dư nợ Điều bộc lộ rõ phương hướng phát triển mục tiêu Chi nhánh Về thời hạn cho vay, cho vay ngắn hạn chiếm tỷ trọng tương đối lớn Năm 2005, cho vay ngắn hạn chiếm 89.33% tổng dư nợ Nguyên nhân Chi nhánh tư vấn cho khách hàng tiện ích sản phẩm Chi nhánh, đồng thời không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ để tạo uy tín khách hàng Điều dễ hiểu lẽ đối tượng phục vụ chủ yếu Chi nhánh doanh nghiệp vừa nhỏ,các dự án chủ yếu dự án trung bình nhỏ có khă thu hồi vốn cao, thời gian hoàn vốn nhanh tỷ lệ sinh lời hấp dẫn Kết Chi nhánh thu hút lượng lớn khách hàng vay vốn để thoả mãn nhu cầu ngắn hạn, bổ sung vốn lưu động Xét doanh số cho vay Chi nhánh theo đợn vị tiền tệ thấy phần lớn cho nhánh thực cho vay nội tê N ăm 2005, t ỷ trọng cho vay đồng nội tệ gấp lần cho vay ngoại tệ Nhưng qua năm 2006 đến năm 2007, lượng cho vay đồng ngoại tệ có xu hướng tăng lên Trên tồn báo cáo tổng quan em Chi nhánh BIDV Cầu Giấy sau thời gian thực tập Do hạn chế mặt hiểu biết thực tiễn nên viết tránh khỏi thiếu sót Em mong có nhận xét góp ý thầy để thực tiếp chuyên 21 đề tốt nghiệp MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU NHỮNG NÉT CƠ BẢN VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN – CHI NHÁNH CẦU GIẤY LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN: 1.1 Lịch sử hình thành phát triển Ngân hàng Đầu Tư Phát Triển: 1.2 Lịch sử hình thành phát triển Ngân hàng Đầu Tư Phát Triển Chi nhánh Cầu Giấy: CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ CƠ CẤU TỔ CHỨC: 3.1 Mơ hình tổ chức Chi nhánh BIDV Cầu Giấy: .7 3.2 Nhiệm vụ phòng ban 10 3.2.1 Phòng quan hệ khách hàng: 10 3.2.2 Phòng Thanh tốn quốc tế 10 3.2.3 Phòng dịch vụ khách hàng doanh nghiệp: 11 3.2.4 Phòng dịch vụ khách hàng cá nhân 11 3.2.5 Các điểm giao dịch 12 3.2.6 Phòng tài kế tốn điện tốn 12 3.2.7 Phòng kế hoạch tổng hợp .12 3.2.8 Phòng tổ chức hành 13 3.2.9 Phòng tiền tệ kho quỹ .14 3.2.10 Phòng tốn quốc tế 14 3.2.11 Phòng quản trị tín dụng 14 3.2.12 Phòng quản lý rủi ro .15 TÌNH HÌNH KINH DOANH NĂM 2005-2007 CỦA CHI NHÁNH BIDV CẦU GIẤY .15 4.1 Về huy động vốn 15 22 4.2 Về tình hình sử dụng vốn 20 23 ... lưới  Thực nghiệp vụ ngân quỹ, thu đổi ngoại tệ,  Kinh doanh ngoại tệ CƠ CẤU TỔ CHỨC: 3.1 Mô hình tổ chức Chi nhánh BIDV Cầu Giấy: Mơ hình tổ chức Chi nhánh BIDV Cầu Giấy xây dựng theo mơ hình. .. quan hệ khách hàng – BIDV Chi nhánh Cầu Giấy) Trong năm 2005-2006-2007, tổng nguồn huy động BIDV Chi nhánh Cầu Giấy tăng lên nhanh chóng So với năm 2005, năm 2006 BIDV Chi nhánh Cầu Giấy huy động... kinh tế tổng nguồn vốn đạt 53.2% Để đạt kết qủa này, Chi nhánh phát huy tiềm có thêt, tồn phát triển Chi nhánh quan hệ Chi nhánh khách hàng Chi nhánh BIDV Cầu Giấy đáp ứng cao nhu cầu khách hàng,
- Xem thêm -

Xem thêm: Báo cáo thực tập về tình hình kinh doanh của Ngân hàng BIDV chi nhánh Cầu Giấy, Báo cáo thực tập về tình hình kinh doanh của Ngân hàng BIDV chi nhánh Cầu Giấy

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay