NHỮNG GIẢI PHÁP THÚC đẩy XUẤT KHẨU HÀNG hóa VIỆT NAM vào THỊ TRƯỜNG EU

35 24 0
  • Loading ...
1/35 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/05/2018, 20:14

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân Khoa Thương mại Kinh tế Quốc tế Đề tài: NHỮNG GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY XUẤT KHẨU HÀNG HÓA VIỆT NAM VÀO THỊ TRƯỜNG EU Hà Nội - 2017 I THỰC TRẠNG XUẤT KHẨU HÀNG HÓA VIỆT NAM SANG EU Vài nét thị trường EU Đây thị trường lớn gồm 27 thành viên dân số 500 triệu người (2010) sản phẩm quốc nội lớn Hoa Kỳ Nh ật Bản EU khu vực thương mại lớn giới chiếm gần 50% khối lượng HHXNK giới Đặc điểm bật thị trường là: Chính sách Kinh tế đối ngoại – II a Một thị trường đa dạng khó tính, đòi hỏi nhiều cách tiếp cận b Có cạnh tranh gay gắt nên hàng hố phải có ch ất l ượng s ản phẩm cao, mẫu mã bao bì phải đổi bắt mắt c Phải quan tâm đến sức khoẻ, an toàn mơi trường d Hàng hố vào thành viên đ ược ln chuy ển tồn EU đồng EURO e Các mặt hàng rau chủ lực mà EU nhập vào là: Chuối, Táo, Nho, có múi rau tươi Các mặt hàng thường nh ập kh ẩu tr ực ti ếp vào Hà Lan - Pháp - Bỉ sau bảo quản vận chuy ển n ước EU khác qua công ty phân phối EU Cách tính thuế nhập dựa biểu giá tham chiếu: Giá hàng nhập có giá cao thấp giá tham chiếu đ ược xem xét để định mức thuế khác f Được áp dụng hệ thống ưu đãi phổ cập GSP (Generalifed Systems of Preferences) nhằm hỗ trợ XK từ nước phát triển n ước phát triển Thuế nhập 0% cho hàng NLS Nếu mặt hàng cơng nghiệp (đồ gỗ) có chứng thân thiện môi trường giảm 15-35% thuế quan g Các qui định hàng rào kĩ thuật EU ban hành chủ yếu đ ể bảo vệ người tiêu dụng như: - Ngồi EU áp dụng: Tiêu chuẩn thị trường chung CAP (Common Authentication Policy) cho loại sản phẩm tươi (ch ất l ượng – bao bì – nhãn mác) Nếu xét đủ P/c cấp giấy ch ứng nhận CAP vào EU Page Những giải pháp thúc đẩy XK hàng hóa Việt Nam vào thị trường EU Chính sách Kinh tế đối ngoại – II -Cũng cần lưu ý đến quy trình canh tác nơng nghiệp đảm bảo GAP (Good Agriculture Practice) Qui định nhằm cấm s ản ph ẩm s ản xuất sản xuất mà ảnh hưởng đến an toàn th ực phẩm, môi tr ường c nước xuất Hiện EU áp dụng tiêu chuẩn GAP với sản phẩm rau nh ập đưa vào bán siêu thị EU Ngoài EU áp d ụng v ới nhiều mặt hàng khác như: sản phẩm chăn nuôi, trái cây, th ức ăn cho gia súc - Về HACCP hệ thống phân tích điểm kiểm sốt tối hạn trọng yếu (thuốc trừ sâu, thuốc thú y: MRLs = Maximum Residue limits) đ ể đ ược vào EU Qui định thường áp dụng cho sản phẩm đ uống, lo ại gia vị, thực phẩm - Về Hiệp định SPS (Sanaritary and Phytosanitary Measures Agreement) Hiệp định biện pháp vệ sinh kiểm định động thực vật: Nội dung SPS đưa quy tắc c đối v ới tiêu chuẩn an tồn thực phẩm sức khỏe vật ni, trồng, đ ược áp d ụng riêng cho quốc gia thống với SPS - Qui định môi trường như: Qui đinh sản phẩm thân thiện với mơi trường như: bao bì phải có khả phân hủy có khả tái chế lại; hóa chất bảo quan khơng ảnh hưởng dến sức khỏe người sử dụng mơi trường; q trình s dụng sản phẩm không ảnh hưởng đến môi trường Qui định áp d ụng sản phẩm oto, đồ gỗ… h Một số qui định khác tiêu chuẩn trách nhiệm xã h ội – qui định nhằm bảo vệ người lao động nước xuất Qui đ ịnh hiệu EU áp dụng 22 ngành nghề th ường nh ững ngành s Page Những giải pháp thúc đẩy XK hàng hóa Việt Nam vào thị trường EU Chính sách Kinh tế đối ngoại – II dụng nhiều lao động như: dệt may, hàng thủ công, gốm sứ… EU áp dụng 30 nước xuấtViệt Nam i Hiện EU áp dụng hạn ngạch số mặt hàng nh dệt may, cà phê, số mặt hàng thủy sản việc áp dụng hạn ngạch đ ược áp dụng phân nhằm bảo nên sản xuất quốc gia n ội khối EU Nhưng hạn ngạch hàng dẹt may xóa bỏ vào năm 2005 Hiệp định Đa sợi áp dụng Nhưng mặt hàng cà phê v ẫn đ ược áp dụng Quan hệ thương mại Việt Nam - EU Quan hệ thương mại Việt Nam với nước thành viên c Liên minh Châu Âu phát triển mạnh từ năm đầu thập kỷ 90 sau Việt Nam ký loạt hiệp định song phương với EU nh Hiệp đ ịnh khung v ề hợp tác kinh tế, khoa học kỹ thuật (năm 1990), Hiệp định d ệt may (năm 1994, 1996, 1997, 2000, 2003); Hiệp định giày dép (năm 2000)… EU trở thành đối tác quan trọng, thị trường rộng lớn, có kh ả tiêu thụ nhiều loại sản phẩm Việt Nam Hàng xuất Việt Nam vào thị trường EU chủ yếu hàng dệt may, giày dép, th ủy sản, cà phê, khoáng sản (than đá) hàng tiêu dùng sử dụng nhiều lao đ ộng nh ư: đ gỗ, hàng thủ công mỹ nghệ… với chất lượng, mẫu mã tiêu chuẩn phù hợp với người tiêu dùng châu Âu Bảng: Kim ngạch xuất hàng VN sang EU qua năm Đơn vị: triệu Euro) Năm Kim ngạch XK 2007 7.866,33 2008 8.586,99 2009 2010 7.773,188 9.871,94 Nguồn: Eurostats Xét tháng đầu năm 2011, EU xem th ị tr ường xu ất thành công Việt Nam với với tốc đ ộ tăng 49,4% kim Page Những giải pháp thúc đẩy XK hàng hóa Việt Nam vào thị trường EU Chính sách Kinh tế đối ngoại – II ngạch lên tới 7,41 tỷ USD, thấp Hoa Kỳ 270 triệu USD, chi ếm t ỷ trọng 17,1% so với lượng hàng Việt Nam xuất sang châu l ục, kh ối nước khác Xuất sang khối EU tăng tr ưởng cao đ ặc bi ệt m ột s ố nhóm hàng sau: dệt may tăng 51%, cà phê tăng 110%, thu ỷ s ản tăng 23,8%,… Nhóm hàng giày dép dẫn đầu kim ngạch xuất kh ẩu sang th ị trường đạt 1,22 tỷ USD tăng 18,1% so với kỳ 2010 Các th ị trường Đức, Anh, Hà Lan, Pháp Tây Ban Nha th ị tr ường l ớn nh ất thuộc EU nhập hàng hoá Việt Nam với tổng trị giá đạt h ơn t ỷ USD, chiếm 67,6% trị giá xuất sang khu vực 1.1 Xuất giày dép Việt Nam sang EU a Kim ngạch xuất EU thị trường nhập giày dép lớn Việt Nam th ế gi ới Giầy dép sản phẩm da Việt Nam trước xuất vào EU ph ải ch ịu giám sát (phải xin phép trước nhập khẩu), nh ưng sau ký Hi ệp định hợp tác Việt Nam - EU (17/7/1995) nhóm hàng đ ược nh ập kh ẩu tự vào EU Kim ngạch xuất kể từ tăng nhanh đáng k ể, năm 1996 đạt 664,6 triệu USD, năm 2000 số tăng lên 1.456,8 triệu USD kết thúc năm 2001 kim ngạch xuất ngành sang th ị tr ường Châu Âu 1.843,3 triệu USD Trong giai đoạn này, hàng gi ầy dép ln mặt hàng có kim ngạch xuất vào EU lớn Việt nam mặt hàng hưởng thuế ưu đãi GSP Việt Nam EU ký t biên ghi nhớ chống gian lận buôn bán sản ph ẩm giày dép tháng 8/1999, áp dụng từ 1/1/2000 Từ năm 2001 đến 2005, kim ngạch xuất giày dép Việt Nam sang EU tiếp tục tăng lên không ngừng qua năm Năm 2006, d ưới tác động vụ kiện bán phá giá giày mũ da, thị phần xuất giày dép c Việt Nam vào thị trường EU bị giảm mạnh Sau năm ph ải chịu m ức thuế chống bán phá giá mức 10%, ngành da giày n ước ta bị thiệt thòi lớn tài Theo thống kê Bộ Công th ương, trước năm 2005, Page Những giải pháp thúc đẩy XK hàng hóa Việt Nam vào thị trường EU Chính sách Kinh tế đối ngoại – II Ủy ban châu Âu (EC) chưa áp thuế chống bán phá giá , t ỷ tr ọng giày dép xuất vào EU hầu hết DN m ức 60-80%, t ại th ời điểm 45-55% Năm 2009, quy chế ưu đãi thuế quan phổ cập cho mặt hàng giày da xuất vào EU bị bãi bỏ, kim ngạch xuất mặt hàng vào EU có phần sút giảm sản phẩm giày da VN ph ải gánh ch ịu m ức thu ế cao tiêu thụ thị trường Tỷ trọng xuất kh ẩu sang EU gi ảm xuống 50%, thay 60-70% nh ững năm tr ước đây, đ ơn hàng dần chuyển sang phục vụ thị trường Mỹ Tuy nhiên, EU v ẫn th ị tr ường nhập giày dép Việt Nam với tỉ USD năm 2010, v ượt Hoa Kỳ (1,3 tỉ USD), vượt xa Nhật Bản (115 triệu USD) Đến tháng năm 2011, thuế chống bán phá gia khơng hi ệu l ực, giày mũ da khơng phải chịu thuế 10% xuất kh ẩu vào EU Đây đ ược coi dấu hiệu tốt đồng thời áp lực không nh ỏ cho ngành giày dép Việt Nam cạnh tranh với đối thủ lớn Trung Quốc (trước đó, Trung Quốc phải chịu mức thuế lớn 16,5 % đ ược bãi b ỏ thời điểm) Theo số liệu Tổng cục hải quan, tám tháng đ ầu năm 2011, kim ngạch xuất giày dép Việt Nam đạt 4,2 t ỉ la Mỹ, sang nước EU 1,89 tỉ đô la Mỹ, chi ếm 45% t kim ngạch xuất hàng hóa này, tiếp đến Mỹ v ới 1,23 t ỉ đô la Mỹ (tăng 39% so với kỳ năm ngoái), chiếm 29,3%, đứng th ứ ba th ị trường Nhật Bản (4,1%) b Hình thức xuất Cũng hàng dệt may xuất khẩu, g iày dép xuất nước ta chủ yếu thực gia cơng cho đối tác nước ngồi nên hiệu kinh tế thu thấp (chỉ 20 - 25%) Hơn nữa, gia công theo đ ơn đặt hàng sản xuất theo quy trình kỷ thuật nhập nên doanh nghiệp hoàn toàn bị động mẫu mã, phụ thuộc vào quy trình sản xuất nh thị trường tiêu thụ Nếu kéo dài tình trạng giày dép Việt Nam Page Những giải pháp thúc đẩy XK hàng hóa Việt Nam vào thị trường EU Chính sách Kinh tế đối ngoại – II vào vị trí hồn tồn bất lợi cạnh tranh th ị trường EU nh ất giai đoạn EU xoá bỏ chế độ ưu đãi thuế quan cho mặt hàng giày dép xuất vào EU Điều đồng nghĩa v ới vi ệc s ản phẩm giày dép Việt Nam phải chịu sức ép cạnh tranh lớn v ới s ản phẩm loại đối thủ Trung Quốc n ước ASEAN khác c Cơ cấu mặt hàng giày dép xuất Các sản phẩm giầy dép Việt Nam xuất sang EU đa dạng, ch ủ yếu giầy thể thao, chiếm 40% kim ngạch xuất kh ẩu gi ầy dép c Việt Nam sang thị trường này, giầy vải gần 20%, giầy nữ khoảng 15%, dép khoảng 17% giầy da 1,5% (theo thống kê Bộ Th ương m ại 2008) Page Những giải pháp thúc đẩy XK hàng hóa Việt Nam vào thị trường EU Chính sách Kinh tế đối ngoại – II d Bạn hàng xuất giày dép Quan hệ thương mại Việt Nam - EU ngày phát tri ển Việt Nam mở rộng thị trường xuất giày dép sang hầu hết n ước khối EU Đức thị trường nhập giày dép Việt Nam l ớn khu vực, tiếp đến Pháp (21,0%), Anh (14,3%), Bỉ (12,3%), Italia (8,1%), Hà Lan (7,9%), Tây Ban Nha (4,6%), Thụy Điển (2,2%), Đan Mạch (1,3%), Hy Lạp (0,8%), Áo (0,8%), Phần Lan (0,8%), Ai Len (0,6%), Bồ Đào Nha Lúc Xăm Bua (0,3%) Thị trường EU t ương lai có th ể nói làm ột thị trường đầy tiềm đầy thách thức ngành da giày Việt Nam 1.2 Xuất hàng dệt may Việt Nam sang EU Dệt may mặt hàng xuất chủ lực thứ hai Việt Nam sang EU Đây ngành hàng tạo nhiều công ăn việc làm, giải quy ết đ ược nhiều lao động nước thực ngành dệt may Việt Nam có tiến triển vượt bậc năm qua Sau 18 năm th ực Hiệp định Dệt may Việt Nam - EU, EU trở thành th ị tr ường nh ập kh ẩu hàng may mặc lớn thứ hai Việt Nam, xếp sau Hoa Kỳ a Kim ngạch xuất EU thị trường xuất theo hạn ngạch lớn Việt Nam Kim ngạch xuất hàng dệt may Việt Nam sang th ị trường tăng trưởng ấn tượng liên tục năm qua Page Những giải pháp thúc đẩy XK hàng hóa Việt Nam vào thị trường EU Chính sách Kinh tế đối ngoại – II Biểu đồ: Kim ngạch xuất hàng dệt may sang EU qua năm (Đơn vị: triệu USD) (Nguồn: Tổng cục Hải quan Việt Nam) Cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu năm 2009 nguyên nhân làm sụt giảm kim ngạch xuất hàng dệt may sang EU Sang đến năm 2010, số tăng 12% (đạt 1981,2 triệu USD) EU tiếp tục th ị tr ường xuất lớn thứ hai chiếm 17% thị phần xuất hàng d ệt may Việt Nam Hiện Việt Nam nhà cung cấp hàng dệt may lớn th ứ vào thị trường EU sau Trung Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ, Bangladesh, Ấn Độ, Tunisia, Morocco Pakistan (trong tháng/2011 thị phần chiếm 2,2%) Đ ơn giá xuất nhiều chủng loại hàng áo ghile, áo jacket, áo thun vào khu vực thị trường đạt mức tăng trưởng đáng kể Cụ thể, tháng đầu năm 2011 xuất hàng dệt may sang h ầu hết thị trường trì tốc độ tăng trưởng cao + Trong tháng 7/2011, kim ngạch xuất dệt may sang th ị tr ường Mỹ đạt 652,42 triệu USD, tăng nhẹ 1,01% so với tháng 6/2011 tăng 11,45% so với tháng 7/2010 Tính chung tháng đầu năm nay, t kim ngạch xuất mặt hàng sang thị trường Mỹ đạt 3,83 tỷ USD, tăng 16,14% so với tháng kỳ năm 2010 Page Những giải pháp thúc đẩy XK hàng hóa Việt Nam vào thị trường EU Chính sách Kinh tế đối ngoại – II + Tiếp đến, kim ngạch xuất hàng dệt may sang khu v ực EU tháng đạt 294,96 triệu USD, so với tháng trước tăng khơng đáng k ể 0,57%; so với kỳ năm 2010 tăng 38,51% Tổng kim ngạch xu ất kh ẩu hàng dệt may sang khu vực tháng vừa qua đạt 1,43 t ỷ USD, so v ới tháng đầu năm 2010 đạt mức tăng trưởng cao, 47,57% Theo đó, xu ất hàng dệt may sang thị trường riêng lẻ khu v ực đ ạt t ốc độ tăng trưởng khoảng từ 30 – 70%; Phần Lan tăng cao nh ất 92,33%, đạt 7,14 triệu USD; tiếp đến Đan Mạch tăng 77,69%, đạt 53,66 triệu USD… ra, thị trường Đức trì th ị tr ường xuất kh ẩu l ớn hàng dệt may Việt Nam khu v ực EU, đạt 349,76 tri ệu USD, tăng 45,25%; thị trường Tây Ban Nha Anh có kim ngạch đ ạt 200 triệu USD, với mức tăng 42,71% 55,72% Nhìn chung kim ngạch xuất dệt may sang n ước thành viên khối EU tăng trưởng Mức độ sụt giảm n ước th ấp Đây điểm thuận lợi cho hàng dệt may Việt Nam th ời gian t ới Điều chứng tỏ lòng tin người tiêu dùng EU ngày m ột tăng lên đ ối với hàng dệt may Việt Nam b Phương thức xuất Về phương thức xuất khẩu, hàng dệt may Việt Nam vào th ị tr ường EU chủ yếu theo phương thức gia công xuất theo hiệp đ ịnh (chi ếm 70%) Theo đó, nhà sản xuất công nhân Việt Nam ph ải sản xuất theo đơn hàng với nguyên vật liệu cung cấp sẵn với mức giá gia công thấp, trung bình nhận khoảng 20% tính giá thành xuất khẩu, 80% thuộc người đặt hàng công ty trung gian cung cấp nguyên phụ liệu mẫu mã cộng thêm việc bị ph ụ thuộc nguyên vật liệu, quyền chủ động kinh doanh Tuy nhiên, phương thức quan trọng để hàng dệt may Việt Nam tham gia vào thị trường EU với độ rủi ro ít, khơng đòi hỏi v ốn đầu t l ớn gi ải phần đáng kể công ăn việc làm cho người lao động Việt Nam Page 10 Những giải pháp thúc đẩy XK hàng hóa Việt Nam vào thị trường EU 10 Chính sách Kinh tế đối ngoại – II hướng bảo vệ chống lại rủi ro kiểm dịch động thực vật Các nhà xuất cần cập nhật quy định hành nh kh ả có quy định Nếu không hiểu rõ qui định SPS doanh nghiệp Vi ệt Nam phải gặp nhiều thách thức lớn Nhưng, có nhiều doanh nghiệp xuất sang EU phải đối mặt với thiếu hiểu biết Trong đó, chuyên gia hiểu biết tiêu chuẩn SPS để t vấn cho doanh nghiệp thiếu Vì vậy, việc thực hiện, triển khai SPS EU t ại nhi ều doanh nghiệp khó khăn Ngồi ra, văn SPS EU tiếng Anh, triển khai nhiều dịch không dẫn đến th ực SPS sai Đối với mặt hàng giày mũ da, ngày 01/04/2011, sau bốn năm “hứng chịu” thuế chống bán phá giá (CBPG), mặt hàng giầy mũ da xuất kh ẩu c Việt Nam vào thị trường EU hưởng mức thuế 0% Điều đem lại cho ngành da giày vị cạnh tranh công xuất vào th ị trường EU với nước Ấn Độ, Banglades, Thái Lan, Campuchia, v ốn nước không bị áp thuế chống bán phá giá tr ước Tuy nhiên, song song với việc dỡ bỏ thuế CNPG EU lại đưa ch ương trình giám sát hoạt động xuất giày da Việt Nam vào EU năm Nh v ậy có nghĩa là, trường hợp EU nhận thấy lượng hàng nh ập kh ẩu t Việt Nam gia tăng cách đáng kể giá xuất lại giảm m ột khoảng thời gian định, quan có thẩm quyền EU có th ể xem xét việc tái áp loại thuế mà không cần điều tra có đ ủ b ằng ch ứng cho thấy có tượng “tiếp tục tái diễn hành vi bán phá giá” từ nhà xuất Việt Nam Hơn nữa, sau thuế CBPG dỡ bỏ, chênh lệch thuế CBPG Trung Quốc - Việt Nam cao (16,5%) Điều dẫn đến tình tr ạng chuyển tải bất hợp pháp sản phẩm từ Trung Quốc vào Việt Nam, đóng mác Page 21 Những giải pháp thúc đẩy XK hàng hóa Việt Nam vào thị trường EU 21 Chính sách Kinh tế đối ngoại – II Việt Nam, lại xuất vào EU nhằm trốn thuế Nếu DN khơng c ảnh giác nguy hiểm cho ngành da giày Việt Nam EU phát Vì vậy, DN phải giám sát lẫn nhau, phát vi phạm, ph ải báo cho Cục Quản lý cạnh tranh, Hiệp hội Da Giầy Việt Nam để báo cáo x lý lên EU Tránh tình trạng để EU phát có tượng này, nh ưng khơng nắm xác cụ thể doanh nghiệp vi ph ạm, áp d ụng trừng phạt toàn ngành thường mức phạt cao h ơn m ức thuế CBPG nhiều Thêm vào đó, chương trình giám sát năm EU, đối tượng chịu giám sát sản phẩm giày mũ da Việt Nam d ựa tiêu chí: giá lượng xuất khẩu; nguồn gốc xuất xứ sản phẩm (hàm ý chống chuy ển t ải bất hợp pháp) Tuy nhiên EU số cụ thể giá l ượng làm mốc Điều khiến Việt Nam gặp nhiều khó khăn vi ệc phòng chống tái áp thuế CBPG Đối với thị trường dệt may, doanh nghiệp phải đối m ặt v ới nhiều khó khăn quy định thị trường EU với mục đích bảo vệ sức khoẻ người, bảo vệ môi trường Chẳng hạn quy định sử d ụng hố chất (Reach) có hiệu lực từ năm 2009 Dệt may thuộc số ngành công nghiệp sử dụng nhiều hoá chất Các loại sợi, vải, quần áo ph ụ kiện dệt may có chứa nhiều loại hoá chất khác nh thu ốc nhuộm, thuốc tẩy Vì vậy, nhà sản xuất, xuất khẩu, nh ập kinh doanh hàng dệt may có hàng bán EU ph ải xem xét tuân th ủ quy định Reach Ngoài phải kể đến cạnh tranh gay g t n ước mạnh mặt hàng dệt may xuất sang EU nh Trung Quốc, Thái Lan,… với nhiều lợi so với Việt Nam Thứ tư, EU tìm cách để trì sách bảo h ộ s ản xuất nội khối Việc tăng trưởng xuất nhanh mặt hàng Page 22 Những giải pháp thúc đẩy XK hàng hóa Việt Nam vào thị trường EU 22 Chính sách Kinh tế đối ngoại – II vào EU đưa đến hậu không mong muốn EU tiến hành biện pháp tự vệ, chống bán phá giá Đây m ột khó khăn DN Việt Nam, DN vừa phải tìm cách tăng c ường thâm nhập thị trường, vừa phải tính tốn mức độ cho h ợp lý đ ể đối tượng biện pháp bảo hộ Nói chung, doanh nghiệp xuất hàng hóa sang EU cần n ắm vững thơng tin, chủ động tận dụng hội tích cực tìm hi ểu th ị tr ường EU để biến thách thức thành hội EU có xu hướng đòi hỏi sản phẩm thân thiện với mơi trường; hàng chất l ượng cao Người tiêu dùng EU mong muốn sản phẩm bán thị trường ph ải đ ảm b ảo an toàn nhà sản xuất phải thực trách nhiệm xã hội, v ậy doanh nghiệp Việt Nam xuất hàng hóa vào thị trường EU, thi ết phải đầu tư cho nghiên cứu thị trường, tốn nh đảm bảo phát triển bền chặt III Các giải pháp đẩy mạnh xuất hàng hóa Việt Nam sang thị trường EU Giải pháp từ phía Nhà nước 1.1 Hồn thiện hành lang pháp lý, sách tạo thuận lợi tối đa cho xuất Rà soát lại hệ thống luật lệ, điều chỉnh quy định khơng phù hợp chưa rõ ràng, trước hết Luật Thương mại, Luật Khuy ến khích đầu tư nước Luật đầu tư nước Cần xây dựng pháp lệnh chống bán pháp giá Việt Nam thành m ột luật minh bạch, đồng vầ ch ỗ dựa pháp lý cho doanh nghiệp Việt Nam tham gia vào vụ kiện chống bán phá giá Page 23 Những giải pháp thúc đẩy XK hàng hóa Việt Nam vào thị trường EU 23 Chính sách Kinh tế đối ngoại – II Xây dựng hệ thống kiểm kê, hạch toán chi phí cho đầy đủ theo qui định EU để tránh việc hạch tốn thiếu chi phí khiến người s ản xu ất nông nghiệp lại bị thiệt vị bán giá rẻ mặt khác dẫn đến bị kiện chống phá Khắc phục triệt để bất hợp lý sách bảo h ộ, cân đối lại đối tượng bảo hộ theo hướng trọng bảo hộ nông sản để tránh việc vi phạm qui định sách chống trợ cấp EU EU thị trường khó tính, u cầu mẫu mã, đảm bảo sở h ữu trí tuệ cao đòi hỏi DN phải tìm hiểu rõ luật trước tiến hành đàm phán, đảm bảo luật EU để tránh bị kiện tụng Tuy nhiên, DN VN nên sử dụng tham vấn pháp luật từ khâu chuẩn bị đàm phán, đàm phán, thực hợp đồng có tranh chấp th ương mại xảy để tránh bị thiệt thòi Chính phủ Việt Nam cần ban hành qui định quản lý h ải quan chặt chẽ hay hoàn thiện luật hải quan nhằm tránh t ượng hàng Trung Quốc chuyển vào Việt Nam đóng mác VN xuất sang thi tr ường EU tương phổ biến với hàng dày mũ da Việt Nam 1.2 Năng cao nhận thức doanh nghiệp tiêu chuẩn kĩ thuật EU Chính phủ VN EU cần nhanh chóng ký kết Hiệp định thương mại t ự (FTA) với công nhận kinh tế thị trường điều kiện tiên Cần phải tăng cường lực cho văn phòng TBT VN để h ỗ tr ợ ngành xuất khẩu, đồng thời vai trò hiệp hội ngành c ần đ ược nâng cao để hỗ trợ hội viên, tư vấn cho thành viên đ ại diện trước EU quy định đề xuất Cần thông báo rộng rãi Page 24 Những giải pháp thúc đẩy XK hàng hóa Việt Nam vào thị trường EU 24 Chính sách Kinh tế đối ngoại – II phương tiện thông tin đại chúng để doanh nghiệp có th ể n ắm b thông tin thị trường qui định thủ tực, qui định s ản xuất EU Trong trình sản xuất, xuất khẩu, hồ sơ, số liệu thống kê cần đ ược lưu lại chi tiết rõ ràng, minh bạch để đối tác ki ểm tra có đầy đ ủ gi tờ chứng minh nguồn gốc hàng hóa, tạo tin tưởng yên tâm cho đ ối tác giao dịch 1.3 Phát triển ngành hàng xuất chủ lực sang thị trường EU Nhà nước cần có sách cụ thể để phát triển ngành hàng xuất chủ lực sang thị trường EU Thông qua hỗ trợ v ốn, ưu đãi v ề thuế tạo điều kiện thuận lợi sản xuất kinh doanh cho doanh nghiệp Nhưng việc hỗ trợ phải phủ hợp với sách chống tr ợ cấp EU đưa Nhà nước cần có sách cụ thể khuyến khích thu hút FDI vào ngành cơng nghiệp phụ trợ để tự chủ từ việc cung cập nguyên liệu đầu vào cho ngành chủ lực - Đối với hai mặt hàng xuất chủ lực giày dép d ệt may, Do có đặc thù riêng sản xuất xuất kh ẩu; Việt Nam ch ủ y ếu làm gia cơng cho nước ngồi nên hiệu th ực tế thu t xuất kh ẩu thấp (25-30% doanh thu) Bởi vậy, Nhà nước cần có sách cụ th ể khuyến khích thu hút FDI vào ngành cơng nghiệp ph ụ trợ để t ự ch ủ từ việc cung cập nguyên liệu đầu vào Từ làm gia tăng giá trị th ặng d ự, san xu ất có hiệu doanh nghiệp ngành công nghiệp tiếp tục đ ầu tư vốn đổi công nghệ trình sản xuất để cải tiến sản ph ẩm phù hợp với thị hiếu người tiêu dùng EU, nâng cao ch ất l ượng, gi ảm d ần Page 25 Những giải pháp thúc đẩy XK hàng hóa Việt Nam vào thị trường EU 25 Chính sách Kinh tế đối ngoại – II phương thức gia công xuất đồng thời đẩy mạnh xuất kh ẩu tr ực ti ếp sản phẩm có tỷ lệ nội địa hóa cao - Đối với mặt hàng ưa chuộng th ị trường EU nh hàng thủ công mỹ nghệ, đồ gỗ gia dụng, đồ phục vụ du lịch, đồ ch trẻ em, hàng điện tử hàng thủy hải sản… Nhà nước cần có sách cụ thể khuyến khích doanh nghi ệp đầu tư vốn công nghệ mở rộng quy mô sản xuất, nâng cao suất chất lượng sản phẩm, đa dạng hóa nâng cao trình đ ộ tiếp thị sản phẩm nhằm mục đích tăng khối lượng nâng cao hi ệu qu ả xu ất mặt hàng sang EU Nhà nước cần có sách để trì, bảo v ệ, m rộng qui mô phát triển làng nghề theo hướng bền vững bảo vệ môi tr ường xung quanh làng nghề Những điều nhằm đáp ứng qui định b ảo v ệ s ức khỏe an tồn mã EU để hàng thu cơng mỹ nghệ Việt Nam gia tăng lượng hàng xuất vào thị trường Nhà nước cần ban hành tiêu chuẩn kiểm dịch, qui trình ki ểm tra tồn dư chất hóa học cho phù hợp với hệ th ống HACCP , ISO 14000 c thị trường EU - Đối với số mặt hàng nông sản có khả xuất sang th ị tr ường EU cà phê, chè, hạt tiêu, điều, cao su, rau quả… Nhà nước cần xây dựng quy hoạch tạo vùng sản xuất chuyên canh đảm bảo sản lượng cung ứng ổn định đạt tiêu chuẩn s ản xu ất c EU: HACCP, SA8000, EUREGAP… ứng dụng kỹ thuật tiên tiến, công nghệ sau thu hoạch để đảm bảo sản phẩm làm có suất cao, ch ất lượng tốt, đồng đều, giá thành hạ khối lượng lớn Đầu tư đ ể c ải tiến Page 26 Những giải pháp thúc đẩy XK hàng hóa Việt Nam vào thị trường EU 26 Chính sách Kinh tế đối ngoại – II cơng nghệ chế biến, nâng cao tỷ lệ sản phẩm qua chế biến nhằm nâng cao hiệu xuất Khuyến khích người dân mở rộng diện tích canh tác, tạo ều ki ện hỗ trợ người nông dân sử dụng máy móc, kĩ thuật sản xuất m ới thông qua lớp tập huẫn sản xuất sạch, trương trình khuy ến nơng, (kĩ sư nông nghiệp tận làng xã, dạy cách sử lý r ơm r ạ, khô b ằng ch ế phẩm sinh học sau thu hoạch để trở thành phân bón), để tăng c ường sử dụng cơng nghệ sinh học giảm lượng thuốc trừ sâu sản xuất 1.4 Gắn nhập công nghệ nguồn với xuất Hiện buôn bán với EU Việt Nam xuất siêu l ớn tháng đầu năm 2011 kim ngạch xuất 7,41 tỷ USD nh ập kh ẩu 3.498 tỷ USD, Việt Nam tăng cường nhập công ngh ệ ngu ồn t EU làm cân cán cân tốn, phía EU khơng tìm cách cản tr xuất Việt Nam, đồng thời nhập công nghệ đại phục vụ cho sản xuất hàng xuất giúp thay đổi cấu hàng xuất kh ẩu nói chung sang thị trường EU nói riêng Đây phuơng pháp h ữu hi ệu h ỗ tr ợ đẩy mạnh xuất sang EU Nhập cơng nghệ nguồn từ EU thực hai biện pháp sau: (1) đầu tư phủ (2) thu hút nhà đ ầu t EU tham gia trình sản xuất hàng xuất Việt Nam Để th ực hiện, Nhà nước Việt Nam cần có sách ưu đãi riêng cho nhà đ ầu t EU ưu đãi quyền lợi họ h ưởng theo Lu ật đ ầu t nước Việt Nam Page 27 Những giải pháp thúc đẩy XK hàng hóa Việt Nam vào thị trường EU 27 Chính sách Kinh tế đối ngoại – II 1.5 Hỗ trợ tín dụng cho doanh nghiệp xuất vùng núi khó khăn, ngành nghề sử dụng nhiều lao động - Sử dụng có hiệu quỹ hỗ trợ xuất để doanh nghiệp vay vốn với lãi suất thấp, giải khó khăn vốn lưu động vốn đầu tư đổi trang thiết bị Bảo lãnh tín dụng xuất kh ẩu, tạo ều kiện cho doanh nghiệp thâm nhập thị trường EU - Cần trì lãi xuất ổn định giảm lãi xuất, lạm phát để doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận với vốn vay ngân hàng nhằm phục v ụ cho sản xuất Kiềm chế lạm phát giúp cho doanh nghiệp ổn định giá c ả đầu vào từ đảm bảo sản xuất ổn định - Đảm bảo bình đẳng thực quan hệ tín dụng ngân hàng sở pháp luật thành phần kinh tế M rộng khả ti ếp cận nguồn tín dụng từ ngân hàng định chế tài Đ ơn giản hóa thủ tục vay vốn yêu cầu chấp tài sản ngân hàng tổ chức tín dụng - Xúc tiến thành lập ngân hàng chuyên doanh khu vực doanh nghiệp vừa nhỏ, thu hút tham gia doanh nghiệp, k ể c ả doanh nghiệp lớn với hỗ trợ Nhà nước tổ ch ức quốc t ế - Thực lãi suất ưu đãi cho doanh nghiệp vừa nhỏ sản xuất vùng núi vùng khó khăn ngành s dụng nhiều lao động th ời kì khửng hoảng kinh tế tình trạng thất nghiệp m ức cao, kinh doanh xuất sang EU có hiệu quả, sản xuất sản phẩm m ới nghiên c ứu ứng dụng khoa học công nghệ 1.6 Hỗ trợ Nhà nước công tác xúc tiến xuất sang EU Page 28 Những giải pháp thúc đẩy XK hàng hóa Việt Nam vào thị trường EU 28 Chính sách Kinh tế đối ngoại – II Để hỗ trợ cho doanh nghiệp hàng hóa Việt Nam thâm nh ập dễ dàng có chỗ đứng vững thị trường EU, Nhà n ước nên th ực hi ện số hoạt động trợ giúp sau - Đẩy mạnh xây dựng chiến lược phát triển th ị tr ường EU thông qua việc đàm phán, ký kết hiệp định, thỏa thuận th ương m ại song phương đa phương nhằm tạo tiền đề, hành lang pháp lý thu ận l ợi để đẩy mạnh xuất Nếu Hiệp đinh thương mại tự (FTA) Việt Nam EU trình đàm phán thành công tạo điều kiện cho s ố m ặt hàng c Việt Nam hưởng mức thuế suất thấp , tạo c ạnh tranh công với hàng nước khác - Thảo luận cấp Chính phủ mở cửa thị trường trước hết mặt hàng xuất chủ lực Việt Nam - Nhà nước cần có sách hỗ trợ cho doanh nghiệp tham gia hội chợ việc làm hội thảo chuyên đề thị trường giúp doanh nghiệp tiếp cận trự ctiếp thị trường, trực tiếp tìm hiểu nhu cầu thị trường trực tiếp giao dịch với nhà nhập th ị trường EU - Hỗ trợ cho doanh nghiệp việc xúc tiến tiếp c ận th ị trường thơng qua văn phòng đại diện, đ ại x quán, văn phòng th ương mại nước ngồi - Đẩy mạnh cơng tác hỗ trợ xuất hình th ức th ưởng ứng trước khoản cho doanh nghiệp xuất - Nhà nước cần có biện pháp, sách khuy ến kích doanh nghiệp xây dựng phát triển thương hiệu thông qua cung c ấp thông tin thị trường hỗ trợ pháp lý qui định hành EU Nhà Page 29 Những giải pháp thúc đẩy XK hàng hóa Việt Nam vào thị trường EU 29 Chính sách Kinh tế đối ngoại – II nước tăng cường xây dựng thành lập, mở rộng qui mô, linh v ực ho ạt động trung tâm xúc tiến thương mại, văn phong đ ại diện đ ể cung cấp thông tin cho doanh nghiệp thị hiếu, luật pháp,th ủ tục - Tích cực có chương trình xúc tiến thương mại giúp doanh nghiệp nước tiếp xúc với đối tác nước ngoài, có dịp tham gia hội ch ợ triển lãm tổ chức nước quốc tê 1.7 Phát triển nguồn nhân lực cho đẩy mạnh hoạt động xuất Con người yếu tố quan trọng trình sản xuất đ ể tạo s ản phẩm có chất lượng cao đáp ứng tốt nhu cầu thị hiếu người tiêu dùng Ngoài việc trang bị máy móc thiết bị đại ph ải có nh ững cán b ộ kỹ thuật giỏi công nhân lành nghề Hiện nay, nước ta thi ếu cán b ộ kỹ thuật cơng nhân kỹ thuật có tay nghề cao Do kh ả c ạnh tranh quốc tế hàng hóa thấp Bởi để khắc ph ục tình tr ạng Vi ệt Nam cần tổ chức nhiều chương trình đào tạo chuyên sâu cho cán kỹ thuật công nhân kỹ thuật thuộc lĩnh vực để tạo đội ngũ công nhân lành nghề ngành chế tạo, sản xuất chế biến Đồng th ời Việt Nam nên phối hợp với nước để gửi cán kỹ thuật cơng nhân kỹ thu ật trẻ, có triển vọng đào tạo nước Ngoài vấn đề trọng đào t ạo cán kỹ thuật công nhân kỹ thuật, Việt Nam c ần ph ải quan tâm đào tạo để có đội ngũ cán thương mại giỏi đưa sản phẩm có chất lượng cao tới thị trường EU Các giải pháp từ phía doanh nghiệp 2.1 Sản xuất hàng hóa hợp lý biết nắm bắt thời Hiểu biết qui định kiểm soát hàng nhập EU điêu kiện cần để doanh nghiệp có mặt thị trường EU Doanh nghiệp cần nắm dược qui định cự thể hay hàng rào kĩ thuật hay qui đ ịnh thu ế Page 30 Những giải pháp thúc đẩy XK hàng hóa Việt Nam vào thị trường EU 30 Chính sách Kinh tế đối ngoại – II quan cụ thể mà mặt hàng doanh nghiệp bị kiểm soát Nắm rõ th ị hiếu người tiêu dùng EU giúp doanh nghiệp Việt Nam có th ể bán hàng đẩy mạnh lượng hàng tiêu thụ đưa mặt hàng phù hợp Thời điểm khối sử dụng đồng tiên chung EU lâm vào khung hoảng nợ nên người tiêu dùng chuyển sang dùng hàng giá r ẻ chất lượng tương đối tốt Đây hội cho doanh nghi ệp Vi ệt Nam tăng cường xuất tăng cường hợp tác với kênh phân ph ối EU để dễ dàng tiếp cận với thị trường tận dụng hội Các doanh nghiệp cần có liên kết với để đảm bảo lợi ích c doanh nghiệp hội Việc liên kết điều hết s ức c ần thiết với ngành xuất cà phê, hồ tiêu, gạo đ ể trì kh ả chi phối thị trường 2.2 Lựa chọn phương thức thích hợp để chủ động thâm nhập vào kênh phân phối thị trường EU Như trình bày phần trên, th ời gian t ới c ần đ ẩy m ạnh xuất trực tiếp đường thâm nhập th ị tr ường EU c doanh nghiệp Việt Nam Con đường thứ hai liên doanh, có th ể d ưới hình thức sử dụng giấy phép nhãn hiệu hàng hóa biện pháp tối ưu đ ể nhà sản xuất Việt Nam thâm nhập vào thị trường EU Con đ ường th ứ ba tương lai, doanh nghiệp Việt Nam đ ủ m ạnh có th ể l ựa chọn thâm nhập thị trường hình thức đầu tư trực tiếp Dù l ựa ch ọn phương thức thâm nhập thị trường Việt Nam phải nghiên cứu kỹ yếu tố sau: dung lượng thị trường, thị hiếu tiêu dùng, kênh phân phối, đối thủ cạnh tranh, giá cả… cần nắm vững nguyên tắc thâm nhập thị trường này: Page 31 Những giải pháp thúc đẩy XK hàng hóa Việt Nam vào thị trường EU 31 Chính sách Kinh tế đối ngoại – II - Nắm bắt thị hiếu người tiêu dùng - Hạ giá thành sản phẩm - Đảm bảo thời gian giao hàng - Duy trì chất lượng sản phẩm Nắmthị hiếu người tiêu dùng EU giúp doanh nghiệp Việt Nam bán hàng đẩy mạnh lượng hàng tiêu th ụ Th ương hiệu yếu tố quan trọng để trì việc xuất kh ẩu m ột cách ổn định, nâng cao giá trị xuất thương hiệu tài sản tài c doanh nghiệp phát triển th ương hiệu điều c ốt y ếu c ần thi ết doanh nghiệp Việt Nam 2.3 Tăng cường đầu tư hoàn thiện quản lý để tạo nguồn hàng thích hợp với thị trường EU Các doanh nghiệp Việt Nam cần tận dụng hội nghiên cứu th ị trường khách hàng để nắm đặc điểm th ị trường, nhu c ầu th ị hiếu người tiêu dùng kênh phân phối thị tr ường EU, t đ ưa biện pháp phù hợp để cải tiến đa dạng hóa sản ph ẩm, tạo nguồn hàng thích hợp với thị trường EU Muốn tạo nguồn hàng thích hợp, doanh nghiệp Việt Nam ph ải tăng cường đầu tư hoàn thiện quản lý Từ năm 1996 đến nay, EU dành cho hàng xuất Việt Nam thuế quan ưu đãi GSP, v ậy rào c ản kỹ thuật rào cản thực khó vượt qua đối v ới hàng hóa Vi ệt Nam vào thị trường EU Cần tăng cường áp d ụng h ệ th ống qu ản lý ISO 9000, ISO 14000 HACCP Điều giúp doanh nghi ệp Việt Nam tạo nguồn hàng xuất ổn định thích hợp sang th ị trường EU HACCP áp dụng doanh nghiệp thuộc ngành công nghiêp chế biến thực phẩm, ISO 14000 áp dụng doanh nghiệp Page 32 Những giải pháp thúc đẩy XK hàng hóa Việt Nam vào thị trường EU 32 Chính sách Kinh tế đối ngoại – II thuộc ngành công nghiệp mà có q trình sản xuất gây nhiễm mơi trường, ISO 9000 áp dụng doanh nghiệp thuộc ngành công nghiệp khác 2.4 Tăng cường khai thác quỹ phát triển doanh nghiệp vừa nhỏ liên minh châu Âu Quỹ phát triển doanh nghiệp vừa nhỏ Việt Nam (SMEDF) m ột phần “Chương trình trợ giúp kỹ thuật châu Âu trình chuyển sang kinh tế thị trường Việt Nam” SMEDF đ ược thành l ập theo thỏa thuận tài Việt Nam EU ngày 6/6/1996 Tổng s ố nguồn vốn SMEDF 25 triệu USD EU cung c ấp nh ằm h ỗ tr ợ cho doanh nghiệp vừa nhỏ Việt Nam phát triển sản xuất tạo thêm việc làm SMEDF quan trọng phát triển doanh nghi ệp v ừa nhỏ Việt Nam Quỹ góp phần đáng kể phát tri ển s ản xu ất đẩy mạnh xuất doanh nghiệp Việt Nam sang th ị tr ường EU Các doanh nghiệp Việt Nam cần nắm bắt hội tài tr ợ c SMEDF để phát triển sản xuất đẩy mạnh xuất khẩu, đồng th ời nhận đ ược c ả hỗ trợ mặt kỹ thuật 2.5 Hoạt động xúc tiến xuất doanh nghiệp Việt Nam sang thị trường EU - Ngoài việc trọng nâng cao chất lượng hạ giá thành sản phẩm để tăng sức cạnh tranh hàng hóa doanh nghiệp xuất c Vi ệt Nam phải nâng cao lực tiếp thị tích cực thực hoạt đ ộng xúc tiến xuất sang thị trường EU - Chủ động tìm kiếm đối tác chào hàng thông qua việc tham gia hội chợ, triển lãm hội thảo chuyên đề tổ chức Việt Nam EU, qua Page 33 Những giải pháp thúc đẩy XK hàng hóa Việt Nam vào thị trường EU 33 Chính sách Kinh tế đối ngoại – II tham tán thương mại nước thành viên EU qua văn phòng EU Việt Nam - Tìm hiểu nghiên cứu thị trường EU tr ực tiếp thông qua phòng thương mại EU Việt Nam, phòng Thương mại Công nghiệp Việt Nam, Cục Xúc tiến thương mại Bộ Thương mại, tham tán thương mại Việt Nam nước EU, Trung tâm thông tin th ương mại Bộ Th ương mại… - Các doanh nghiệp cần phải nghiên cứu ứng d ụng nghi ệp v ụ marketing để phát nhiều mặt hàng có khả tiêu th ụ t ại th ị trường EU Tổ chức hoạt động dịch vụ trước sau bán hàng để trì củng cố uy tín hàng hóa Việt Nam người tiêu dùng EU Giải pháp khác 3.1 thành lập tổ chức, hiệp hội nhà doanh nghi ệp đ ể xúc tiến xuất sang EU Doanh nghiệp cần liên kết với thành lập hiệp hội doanh nghiệp nhằm hỗ trợ thông tin thị trường, phong tục, tập quán, thói quên tiêu dùng, kiểu dáng mẫu mã, xu hướng xu th ế tiêu dùng ng ười tiêu dùng thị trường Tổ chức giới thiệu doanh nghiệp hội chợ triển lãm, cách thức thâm nhập phân phối thị trường mục tiêu Giới thiệu cung cấp thông tin chế độ ưu đãi EU đối v ới loại hàng hóa hàng Việt Nam áp dụng chế độ ưu đãi Cung cấp thông tin tiêu chuẩn kĩ thuật mà EU áp d ụng Page 34 Những giải pháp thúc đẩy XK hàng hóa Việt Nam vào thị trường EU 34 Chính sách Kinh tế đối ngoại – II Liên kết với nhằm tạo sức mạnh để bảo vệ người xuất khẩu… Page 35 Những giải pháp thúc đẩy XK hàng hóa Việt Nam vào thị trường EU 35 ... Những giải pháp thúc đẩy XK hàng hóa Việt Nam vào thị trường EU Chính sách Kinh tế đối ngoại – II d Bạn hàng xuất giày dép Quan hệ thương mại Việt Nam - EU ngày phát tri ển Việt Nam mở rộng thị. .. Quốc - Việt Nam cao (16,5%) Điều dẫn đến tình tr ạng chuyển tải bất hợp pháp sản phẩm từ Trung Quốc vào Việt Nam, đóng mác Page 21 Những giải pháp thúc đẩy XK hàng hóa Việt Nam vào thị trường EU. .. lợi so với Việt Nam Thứ tư, EU tìm cách để trì sách bảo h ộ s ản xuất nội khối Việc tăng trưởng xuất nhanh mặt hàng Page 22 Những giải pháp thúc đẩy XK hàng hóa Việt Nam vào thị trường EU 22 Chính
- Xem thêm -

Xem thêm: NHỮNG GIẢI PHÁP THÚC đẩy XUẤT KHẨU HÀNG hóa VIỆT NAM vào THỊ TRƯỜNG EU, NHỮNG GIẢI PHÁP THÚC đẩy XUẤT KHẨU HÀNG hóa VIỆT NAM vào THỊ TRƯỜNG EU

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay