Tình hình thực hiện tự chủ về tài chính của các đơn vị hành chính, sự nghiệp ở tỉnh Thừa Thiên Huế

96 27 0
  • Loading ...
1/96 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/05/2018, 19:07

1 of 128 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan số liệu kết nghiên cứu luận văn trung thực, chưa sử dụng công bố luận văn khác Luận văn sử dụng thông tin từ nhiều nguồn khác rõ nguồn gốc Ế Tôi xin chịu trách nhiệm lời cam đoan Phan Anh Thư Đ A ̣I H O ̣C K IN H TÊ ́H U Tác giả Luận văn kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Pag of 128 LỜI CẢM ƠN Luận văn tốt nghiệp mà thân tơi hồn thành sản phẩm kết hợp tâm, trí, lực thầy giáo, gia đình, bạn bè, đồng nghiệp cá nhân Trước hết, cho bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến giáo PGS.TS Bùi Thị Tám người giúp q trình nghiên cứu để tơi hồn thành Luận văn tốt nghiệp Ế Xin trân trọng cảm ơn Ban giám hiệu, thầy giáo, Phòng quản lý Khoa U học - Đối ngoại Trường Đại học Kinh tế Huế; tập thể Lãnh đạo, CBCC Sở Tài ́H Thừa Thiên Huế; chuyên gia tài giúp đỡ thời gian học tập, nghiên cứu, thu thập số liệu để hoàn thành luận văn Phan Anh Thư Đ A ̣I H O ̣C K IN H lên khó khăn để hồn thành khóa học TÊ Xin cảm ơn gia đình, người thân, bạn bè điểm tựa tinh thần giúp vượt kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Pag of 128 TÓM LƯỢC LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ Đ A ̣I H O ̣C K IN H TÊ ́H U Ế Học viên thực hiện: PHAN ANH THƯ Chuyên ngành: QUẢN TRỊ KINH DOANH Niên khoá: 2009-2011 Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS BÙI THỊ TÁM Tên đề tài: “TÌNH HÌNH THỰC HIỆN TỰ CHỦ VỀ TÀI CHÍNH CỦA CÁC ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH, SỰ NGHIỆP Ở TỈNH THỪA THIÊN HUẾ” Tính cấp thiết đề tài: Cải cách tài cơng cơng tác trọng tâm cải cách hành Thực tốt việc cải cách tài cơng thực chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm việc sử dụng biên chế kinh phí quan nhà nước đơn vị nghiệp Trên sở đó, Chính phủ ban hành Nghị định số 130/2005/NĐ-CP Nghị định số 43/2006/NĐ-CP quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm thực nhiệm vụ, tổ chức máy, biên chế tài quan hành đơn vị nghiệp đơn vị cơng lập Cơ chế tự chủ tài đời với mục đích giảm gánh nặng cho NSNN tạo bước chuyển mới, phù hợp kinh tế thị trường định hướng XHCN Tuy nhiên trình thực tỉnh Thừa Thiên Huế nhiều vướng mắc, chậm tháo gỡ, tính tự chủ tài chưa cao Phương pháp nghiên cứu: Phương pháp thống kê mô tả, phương pháp liên hệ so sánh kết hợp với phương pháp chuyên gia Kết cấu đề tài: - Phần mở đầu - Chương 1: Tổng quan chế tự chủ tài đơn vị hành nghiệp công - Chương 2: Thực trạng thực chế tự chủ tài đơn vị hành nghiệp cơng tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2007- 2010 - Chương 3: Một số giải pháp nâng cao hiệu thực chế tự chủ tài đơn vị hành nghiệp cơng tỉnh Thừa Thiên Huế Kết nghiên cứu đề tài - Hệ thống hóa vấn đề chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm việc sử dụng biên chế tài - Đánh giá tình hình thực tự chủ tài đơn vị hành chính, nghiệp địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế - Xuất phát từ thực tiễn nghiên cứu, đề tài đề xuất giải pháp giải khó khăn, vướng mắc nhằm hồn thiện q trình thực tự chủ tài địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Pag of 128 DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT : Tự chủ tài UBND : Uỷ ban nhân dân HĐND : Hội đồng nhân dân CBCC : Cán công chức NSNN : Ngân sách nhà nước ĐVSN : Đơn vị nghiệp SNCT : Sự nghiệp có thu HCSN : Hành nghiệp TÊ ́H U Ế TCTC Nghị định 130/CP: Nghị định số 130/2005/NĐ-CP Đ A ̣I H O ̣C K IN H Nghị định 43/CP : Nghị định số 43/2006/NĐ-CP i kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Pag of 128 DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1: Các đơn vị tự chủ địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế phân theo mức độ tự chủ giai đoạn 2006-2010 36 Bảng 2.2: Các đơn vị tự chủ địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế phân theo cấp quản lý mức độ tự chủ năm 2010 .38 Bảng 2.3: Định mức giao khốn kinh phí thực chế độ tự chủ đơn vị hành Dự tốn kinh phí thực tự chủ tài nhóm giai đoạn U Bảng 2.4: Ế thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế 45 Bảng 2.5 ́H 2007-2010 47 Số lượng đơn vị phân tổ theo mức thu nhập tăng thêm theo nhóm, Bảng 2.6: TÊ giai đoạn 2007-2010 49 Cơ cấu nguồn thu theo cấp quản lý đơn vị nghiệp công giai Cơ cấu nguồn thu theo mức độ tự chủ đơn vị nghiệp công IN Bảng 2.7: H đoạn 2007-2010 .51 K giai đoạn 2007-2010 55 Cơ cấu thu nghiệp tỉnh giai đoạn 2007-2010 58 Bảng 2.9: Phân bổ thu nhập tăng thêm nhóm thực tự chủ theo Nghị định ̣C Bảng 2.8: O 43/2006/NĐ-CP giai đoạn 2007-2010 59 ̣I H Bảng 2.10: Phân bổ thu nhập tăng thêm loại thực tự chủ theo Nghị định Đ A 43/2006/NĐ-CP giai đoạn 2007-2010 61 ii kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Pag of 128 DANH MỤC BIỂU ĐỒ Biểu đồ 2.1: Các đơn vị tự chủ địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế phân theo cấp quản lý giai đoạn 2007-2010 39 Biểu đồ 2.2: Phân bổ biên chế hành tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 20072010 41 Biểu đồ 2.3: Phân bổ biên chế nghiệp công lập tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn Đ A ̣I H O ̣C K IN H TÊ ́H U Ế 2007-2010 43 iii kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Pag of 128 MỤC LỤC Lời cam đoan i Lời cảm ơn ii Tóm lược luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế iii Danh mục từ viết tắt i Danh mục bảng ii Danh mục biểu đồ iii Ế Mục lục iv U LỜI MỞ ĐẦU .1 ́H CHƯƠNG TỔNG QUAN VỀ CƠ CHẾ TỰ CHỦ TÀI CHÍNH TẠI CÁC ĐƠN TÊ VỊ HÀNH CHÍNH VÀ SỰ NGHIỆP CÔNG .7 1.1 MỘT SỐ KHÁI NIỆM, PHẠM VI VÀ PHÂN LOẠI ĐƠN VỊ TỰ CHỦ TÀI H CHÍNH IN 1.1.1 Một số khái niệm 1.1.2 Vai trò đặc điểm đơn vị nghiệp K 1.1.2.1 Vai trò đơn vị nghiệp kinh tế quốc dân .9 ̣C 1.1.2.2 Đặc điểm hoạt động đơn vị nghiệp có thu 10 O 1.1.3 Phạm vi phân loại đơn vị tự chủ tài 11 ̣I H 1.1.3.1 Phạm vi đơn vị thực tự chủ theo Nghị định 130/CP .11 1.1.3.2 Phân loại đơn vị thực tự chủ theo Nghị định 43/CP .12 Đ A 1.2 MỤC TIÊU VÀ NGUYÊN TẮC THỰC HIỆN CƠ CHẾ TỰ CHỦ TÀI CHÍNH 13 1.2.1 Mục tiêu 13 1.2.2 Nguyên tắc .14 1.3 QUYỀN HẠN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA ĐƠN VỊ TỰ CHỦ TÀI CHÍNH 14 1.3.1 Quyền hạn 14 1.3.2 Trách nhiệm .16 1.4 NỘI DUNG CƠ CHẾ TỰ CHỦ TÀI CHÍNH 17 1.4.1 Cơ chế tự chủ tài thực theo Nghị định 130/CP 17 1.4.1.1 Nguồn kinh phí thực chế độ tự chủ .17 iv kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Pag of 128 1.4.1.2 Điều chỉnh kinh phí giao thực chế độ tự chủ .18 1.4.1.3 Nội dung chi thực chế độ tự chủ 19 1.4.1.4 Sử dụng kinh phí tiết kiệm 19 1.4.1.5 Cách xác định thực chi trả thu nhập tăng thêm 20 1.4.1.6 Xây dựng thực Quy chế chi tiêu nội bộ, Quy chế quản lý sử dụng tài sản công 21 1.4.1.7 Kinh phí giao khơng thực chế độ tự chủ 22 Ế 1.4.2 Cơ chế tự chủ tài thực theo Nghị định 43/CP 23 U 1.4.2.1 Tự chủ mức thu, khoản thu 23 ́H 1.4.2.2 Tự chủ sử dụng nguồn tài .26 1.4.2.3 Cách xác định thực chi trả thu nhập tăng thêm 27 TÊ 1.5 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CƠ CHẾ TỰ CHỦ TÀI CHÍNH 29 1.6 CÁC CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ TỰ CHỦ TÀI H CHÍNH 30 IN CHƯƠNG THỰC TRẠNG THỰC HIỆN CƠ CHẾ TỰ CHỦ TÀI CHÍNH TẠI K CÁC ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH VÀ SỰ NGHIỆP CÔNG Ở TỈNH THỪA THIÊN HUẾ GIAI ĐOẠN 2007-2010 31 O ̣C 2.1 GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ TÌNH HÌNH KINH TẾ XÃ HỘI, TÌNH HÌNH ̣I H GIAO BIÊN CHẾ VÀ KHỐN KINH PHÍ CHO CÁC ĐƠN VỊ HCSN CÔNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 31 Đ A 2.1.1 Giới thiệu chung tình hình kinh tế xã hội 31 2.1.2 Tình hình giao biên chế khốn kinh phí cho đơn vị HCSN địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 32 2.3 THỰC TRẠNG THỰC HIỆN CƠ CHẾ TỰ CHỦ TÀI CHÍNH Ở TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 33 2.3.1 Q trình triển khai, phân nhóm phân loại đơn vị thực chế tự chủ tài 33 2.3.1.1 Quá trình triển khai .33 v kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Pag of 128 2.3.1.2 Phân nhóm đơn vị thực chế tự chủ địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 35 2.3.2 Tình hình thực Nghị định 130/CP Nghị định 43/CP 35 2.3.3 Tổ chức biên chế 40 2.3.4 Tình hình thực tự chủ tài đơn vị thực Nghị định 130/CP .44 2.3.5 Tình hình thực tự chủ, tự chịu trách nhiệm tài đơn vị Ế thực Nghị định 43/CP 50 U 2.4 ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CƠ CHẾ TỰ CHỦ TÀI CHÍNH 64 ́H 2.4.1 Thuận lợi 64 2.4.2 Khó khăn, hạn chế 65 TÊ CHƯƠNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ THỰC HIỆN TỰ CHỦ TÀI CHÍNH TẠI CÁC ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH, SỰ NGHIỆP Ở TỈNH H THỪA THIÊN HUẾ 71 IN 3.1 XU HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA CƠ CHẾ TỰ CHỦ TÀI CHÍNH ĐẾN NĂM K 2020 71 3.2 MỤC TIÊU THỰC HIỆN CƠ CHẾ TỰ CHỦ, TỰ CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ O ̣C SỬ DỤNG BIÊN CHẾ VÀ KINH PHÍ QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH ĐỐI VỚI CƠ ̣I H QUAN NHÀ NƯỚC GIAI ĐOẠN (2011-2020) 72 3.2.1 Mục tiêu tổng quát 72 Đ A 3.2.2 Mục tiêu cụ thể .72 3.3 MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CƠ CHẾ TỰ CHỦ TÀI CHÍNH 73 3.3.1 Giải pháp chung .73 3.3.1.1 Nâng cao nhận thức chế tự chủ tài 73 3.3.1.2 Đổi cấu phương thức đầu tư ngân sách nhà nước 73 3.3.1.3 Hoàn thiện chế giao nhiệm vụ cung ứng dịch vụ nghiệp cơng 74 3.3.1.4 Hồn thiện chế tài đơn vị nghiệp cơng lập .74 3.3.1.5 Tăng cường công tác đào tạo nguồn nhân lực 74 vi kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Pag 10 of 128 3.3.1.6 Tăng cường kiểm soát chi, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí khoản chi 75 3.3.1.7 Cơng tác kiểm sốt nội 75 3.3.1.8 Về việc ban hành hệ thống tiêu chuẩn, định mức kinh tế kỹ thuật 75 3.3.2 Giải pháp cụ thể .76 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 77 KẾT LUẬN 78 Ế KIẾN NGHỊ 81 U TÀI LIỆU THAM KHẢO .83 ́H BIÊN BẢN CỦA HỘI ĐỒNG CHẤM LUẬN VĂN TÊ NHẬN XÉT LUĂN VĂN THẠC SĨ PHẢN BIỆN Đ A ̣I H O ̣C K IN H NHẬN XÉT LUĂN VĂN THẠC SĨ PHẢN BIỆN vii kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Pag 82 of 128 coi tiền lương đầu tư trực tiếp cho người, đầu tư cho phát triển, tiền lương nguồn thu nhập CBCC đạt mức trung bình thị trường lao động Vì giai đoạn độ Nhà nước thực lộ trình điều chỉnh tiền lương tối thiểu cần tiếp tục cho phép thực chế sử dụng từ kinh phí tiết kiệm để chi tăng thu nhập cho CBCC theo lực hiệu công việc, nhằm tạo động lực làm việc, thúc đẩy suất lao động 3.2 MỤC TIÊU THỰC HIỆN CƠ CHẾ TỰ CHỦ, TỰ CHỊU TRÁCH NHIỆM U VỚI CƠ QUAN NHÀ NƯỚC GIAI ĐOẠN (2011-2020) Ế VỀ SỬ DỤNG BIÊN CHẾ VÀ KINH PHÍ QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH ĐỐI ́H 3.2.1 Mục tiêu tổng quát Tiếp tục hoàn thiện thực chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm sử TÊ dụng biên chế tài quan nhà nước nhằm thực mục tiêu Chiến lược tài 2011-2020 xây dựng tài quốc gia lành mạnh, đảm H bảo giữ vững an ninh tài chính, ổn định tài - tiền tệ, tạo điều kiện thúc đẩy IN tăng trưởng kinh tế nhanh bền vữmg, giải tốt vấn đề an sinh xã hội; K huy động, quản lý, phân phối sử dụng nguồn lực tài xã hội hiệu quả, cơng bằng; đẩy mạnh cải cách hành chính; nâng cao chất lượng hoạt động công ̣C vụ quan hành nhà nước; nâng cao hiệu quả, hiệu lực O quan quản lý nhà nước ̣I H 3.2.2 Mục tiêu cụ thể a) Tạo điều kiện cho quan chủ động việc sử dụng biên chế Đ A kinh phí quản lý hành cách hợp lý để hồn thành tốt chức năng, nhiệm vụ giao Thúc đẩy quan hành nhà nước xây dựng vị trí việc làm, cấu CBCC theo ngạch để làm xác định biên chế công chức phù hợp với chức năng, nhiệm vụ cấu tổ chức quan có thẩm quyền quy định b) Thúc đẩy việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí việc sử dụng kinh phí quản lý hành c) Nâng cao hiệu sử dụng kinh phí quản lý hành chính, tăng thu nhập cho CBCC 72 kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Pag 83 of 128 d) Từng bước xây dựng hệ thống định mức “kinh tế - kỹ thuật” phù hợp với quan nhà nước lĩnh vực, gắn liền với việc quản lý chất lượng quan hành nhà nước, sở hồn thiện bước thực chế phân bổ kinh phí, quản lý tài theo kết cơng việc hồn thành đ) Thực quyền tự chủ đồng thời gắn với trách nhiệm Thủ trưởng đơn vị CBCC việc thực nhiệm vụ giao theo quy định pháp luật 3.3 MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CƠ CHẾ TỰ CHỦ TÀI CHÍNH U 3.3.1.1 Nâng cao nhận thức chế tự chủ tài Ế 3.3.1 Giải pháp chung ́H Tiếp tục quán triệt vai trò ý nghĩa chế TCTC đến tất đơn vị để họ nhận thấy việc thực chế độ tự chủ chủ trương đắn tình TÊ hình nay, giải pháp cải cách lớn nhà nước chế quản lý tài cơng, chế độ tự chủ thiết thực, góp phần cải thiện thu nhập, H tạo chủ động sử dụng biên chế tài để phát huy vai trò, trách nhiệm IN quyền làm chủ tập thể CBCC Đồng thời, có biện pháp xử lý thích đáng đối K với Thủ trưởng đơn vị hiểu sai cố tình tránh né thực chế TCTC 3.3.1.2 Đổi cấu phương thức đầu tư ngân sách nhà nước O ̣C Ngân sách cấp phải tăng cường đầu tư hàng năm cho xây dựng sở vật ̣I H chất hoạt động nghiệp cơng nói thực cấu lại chi thường xuyên NSNN hoạt động cung cấp dịch vụ công theo hướng Đ A chuyển từ giao dự toán ngân sách cho đơn vị cung cấp dịch vụ nghiệp công lập sang thực phương thức đặt hàng, giao nhiệm vụ cung cấp dịch vụ nghiệp công không phân biệt sở cơng lập, ngồi cơng lập nhằm tạo cạnh tranh lành mạnh, đảm bảo cho ĐVSN cơng lập ngồi cơng lập phát triển bình đẳng giảm thiểu giá thành xã hội NSNN cần đảm bảo kinh phí hoạt động thường xuyên ĐVSN công lập Nhà nước giao nhiệm vụ cung cấp dịch vụ nghiệp cơng vùng có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn, vùng đồng bào dân tộc người, vùng miền núi, biên giới hải đảo 73 kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Pag 84 of 128 Chuyển dần từ phương thức cấp phát trực tiếp cho ĐVSN công sang cấp phát cho đối tượng thụ hưởng dịch vụ cơng 3.3.1.3 Hồn thiện chế giao nhiệm vụ cung ứng dịch vụ nghiệp công UBND tỉnh cần quy định giá khung giá sản phẩm, dịch vụ loại hình dịch vụ bản, có vai trò thiết yếu đời sống xã hội; thực có lộ trình việc xóa bỏ bao cấp qua giá, phí dịch vụ Thực sách hỗ trợ trực tiếp cho đối tượng sách xã hội, Ế đối tượng nghèo để tiếp cận hưởng thụ dịch vụ nghiệp công U thiết yếu với chất lượng cao ́H 3.3.1.4 Hoàn thiện chế tài đơn vị nghiệp cơng lập Tăng cường phân cấp thực trao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm cao, TÊ thực chất cho ĐVSN công lập đảm bảo đồng tổ chức thực nhiệm vụ, nhân lực, tài sở có tính đến đặc điểm loại hình đơn vị, H khả trình độ quản lý IN Thực đổi nhóm ĐVSN cơng lập cung cấp dịch vụ K nghiệp cơng có khả xã hội hố cao, tự đảm bảo tồn chi phí hoạt động theo hướng giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm đồng tổ chức, lao động, tài ̣C tài sản Đối với đơn vị này, định mức giá thu dịch vụ O sở khung giá tính đủ chi phí hợp lý, theo pháp luật cấp có thẩm ̣I H quyền ban hành; quyền định số người làm việc trả lương sở thang bảng lương hiệu quả, chất lượng công việc Đ A Thực minh bạch hóa hoạt động liên doanh, liên kết ĐVSN cơng lập; khắc phục tình trạng công-tư lẫn lộn 3.3.1.5 Tăng cường công tác đào tạo nguồn nhân lực Yếu tố người yếu tố quan trọng nhất, định đến thành bại hoạt động lĩnh vực Đối với quan nhà nước yếu tố người lại đóng vai trò quan trọng, định đến chất lượng hiệu công việc, hình ảnh CBCC mắt người dân Tăng cường công tác đào tạo nguồn nhân lực để đáp ứng góp phần thúc đẩy đổi chế hoạt động ĐVSN công lập, đẩy mạnh xã hội hóa số loại hình dịch vụ nghiệp cơng 74 kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Pag 85 of 128 Xây dựng quy hoạch, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bước chuẩn hóa đội ngũ CBCC xã, phường, thị trấn Xây dựng đội ngũ cán sở có lực tổ chức, cơng tâm, thạo việc, tận tụy với dân Thực kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng CBCC nhà nước hàng năm theo loại CBCC, theo nhiệm vụ ngạch công chức, trọng tâm đội ngũ CBCC cấp sở, trọng việc bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước, pháp luật tin học đến CBCC, cán quản lý từ phó trưởng phòng trở lên Xây dựng sách thu hút sử dụng nhân tài, đào tạo Ế xây dựng đội ngũ CBCC thời kỳ hội nhập Chính sách thu hút người U đào tạo, có chun mơn phù hợp cơng tác xã, phường, thị trấn ́H 3.3.1.6 Tăng cường kiểm sốt chi, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí khoản chi TÊ Thủ trưởng đơn vị tự chủ cần chủ động xây dựng kế hoạch thực hành tiết kiệm, chống lãng phí quản lý, sử dụng kinh phí tự chủ từ đầu năm ngân H sách với mục tiêu sử dụng tiết kiệm nguồn kinh phí tự chủ (trong Quy chế chi IN tiêu nội xem tiêu chuẩn hữu hiệu để kiểm soát khoản chi) đồng thời K đảm bảo hiệu cơng việc mức cao tồn kinh phí tiết kiệm sử dụng để tăng thu nhập cho CBCC Do đó, Thủ trưởng đơn vị cần O ̣C tiến hành rà soát thực đánh giá trạng định mức sử dụng như: ̣I H văn phòng phẩm, điện, nước, điện thoại, cơng tác phí, để kịp thời xây dựng điều chỉnh Quy chế chi tiêu nội đơn vị Đ A 3.3.1.7 Công tác kiểm sốt nội Tăng cường cơng tác tự kiểm tra, tra đơn vị thực chế độ tự chủ nhằm kịp thời nhắc nhở, sửa chữa sai sót (nếu có) đơn vị, kiên xử lý thật nghiêm minh Thủ trưởng cá nhân CBCC đơn vị quản lý, sử dụng kinh phí tự chủ khơng theo quy định pháp luật, gây thất thoát tiền, tài sản nhà nước 3.3.1.8 Về việc ban hành hệ thống tiêu chuẩn, định mức kinh tế kỹ thuật Cần khẩn trương xây dựng hệ thống tiêu chuẩn, định mức kinh tế kỹ thuật để ĐVSN công lập thực đồng bộ, nâng cao tính TCTC ĐVSN 75 kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Pag 86 of 128 công lập định mức giảng, định mức biên chế theo lĩnh vực, theo ngành, nghề, định mức kinh tế-kỹ thuật số lĩnh vực 3.3.2 Giải pháp cụ thể - Nhằm thúc đẩy trình triển khai thực Nghị định trên, UBND tỉnh cần ban hành Chỉ thị việc nghiêm túc thực Nghị định Chính phủ Qua đó, bắt buộc tất đơn vị thuộc diện phải thực cần tiến hành gấp đề án trình quan chủ quản phê duyệt, chậm trễ q trình thực cần có hành động Ế răn đe tạm ngừng cấp phát kinh phí tự chủ, kỷ luật người đứng đầu đơn vị U Ngồi ra, để tránh tình trạng đơn vị thực cho có, qua loa đại khái, ́H quan chủ quản, cán trực tiếp phụ trách đơn vị cần tiến hành kiểm tra đột xuất tình hình thực chế tự chủ đơn vị, có sai phạm phải có hình thức cảnh TÊ cáo hình thức kỷ luật phù hợp Đối với đơn vị thực cần hướng dẫn cụ thể, chia sẻ kinh nghiệm để đơn vị thực tốt H - Trong tình hình chưa xây dựng định mức biên chế theo lĩnh vực, IN theo ngành, nghề, Sở Nội vụ Sở Tài cần phối hợp chặt chẽ việc giao K biên chế cho đơn vị tự chủ Liên Sở cần phối hợp với Cục Thống kê thực điều tra tình hình biên chế đơn vị HCSN địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, O ̣C để từ có kế hoạch giao biên chế đúng, đủ, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ ̣I H đơn vị Ngồi ra, với tình trạng biên chế khơng ổn định ngành giáo dục Sở Giáo dục Đào tạo Tỉnh cần rà soát lại, lên kế hoạch điều chuyển cán Đ A trường, địa phương nhằm phân bố cán hợp lý, tránh tình trạng có giáo viên phải dạy thừa giờ, giáo viên dạy khơng đủ tiết, gây lãng phí NSNN - Sở Tài cần nghiên cứu, tổng hợp, tham mưu cho UBND tỉnh phân bổ kinh phí tự chủ cho đơn vị cách kịp thời, đủ Định kỳ hàng Quý cần rà soát lại nguồn NSNN, nhiệm vụ chi cần bổ sung để lên kế hoạch phân bổ, cấp phát kinh phí cho hợp lý Chỉ nên bổ sung kinh phí cho nhiệm vụ có hợp đồng, kế hoạch thực cụ thể Cuối năm, xét thấy nhiệm vụ giao khơng thể hồn thành kịp thời hạn khơng nên bổ sung kinh phí cho nhiệm vụ đó, mà 76 kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Pag 87 of 128 chuyển nguồn kinh phí sang năm bổ sung Đồng thời gắn trách nhiệm người đứng đầu đơn vị với việc thực nhiệm vụ, sử dụng kinh phí nhằm hạn chế tình Đ A ̣I H O ̣C K IN H TÊ ́H U Ế trạng xin cho có nghĩ cách để sử dụng KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 77 kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Pag 88 of 128 KẾT LUẬN Thực chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm sử dụng biên chế kinh phí quản lý hành quan nhà nước chế TCTC ĐVSN vấn đề quan tâm để thực tốt việc cải cách tài cơng Thực tốt chế tự chủ góp phần tăng hiệu suất công việc, tinh gọn máy hoạt động, tiết kiệm chi phí, tăng thu nhập cho CBCC Ế Tuy nhiên, tình hình thực Nghị định nói tỉnh Thừa Thiên Huế U nhiều bất cập Qua nghiên cứu, tác giả nhận thấy tình hình thực Nghị định ́H không đồng cấp hành Do đó, đến năm 2010, số đơn vị thực Nghị định 43/2006/NĐ-CP đạt gần 83% tổng số ĐVSN công, số đơn vị TÊ thực Nghị định 130/2005/NĐ-CP đạt gần 59% tổng số đơn vị quản lý hành Trong đó, đơn vị HCSN cấp tỉnh thực tự chủ gần 92%, đơn vị IN thí điểm 35,5% đơn vị H HCSN cấp huyện thực tự chủ 79%, đơn vị cấp xã thực Các đơn vị thường có xu hướng “xin” phân bổ nhiều tiêu biên chế K cần thiết; số biên chế tiết kiệm chủ yếu số biên chế hưu, nghỉ theo chế ̣C độ; đơn vị tuyển chưa đủ cán Trên địa bàn Thừa Thiên Huế, có 40 đơn O vị hành thực tiết kiệm biên chế tổng số 242 đơn vị thực chế ̣I H tự chủ; số Phòng, Ban khơng cần thiết giảm 13 Phòng, Ban Định mức chi quản lý hành chưa phù hợp với tình hình Đ A biến động giá thị trường, phát triển kinh tế địa phương khiến việc thực tiết kiệm kinh phí gặp nhiều khó khăn Ngồi ra, tồn số kinh phí giao tự chủ chưa sử dụng hết chuyển sang năm sau tiếp tục sử dụng Nhìn chung, việc thực chế tự chủ theo Nghị định 130/CP thúc đẩy đơn vị quản lý hành chủ động việc sử dụng nguồn kinh phí giao, tiết kiệm khoản chi tiêu không thật cần thiết để tích luỹ tăng thu nhập cho CBCC đơn vị chi khen thưởng, phúc lợi Kết quả, tính đến năm 2010 mức thu nhập bình quân tăng thêm đơn vị cao 750 ngàn đồng/tháng, mức thấp 30 ngàn đồng/tháng; số đơn vị có hệ số thu nhập tăng 78 kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Pag 89 of 128 thêm: 0,2 lần 234 đơn vị (96,3%), từ 0,2 đến 0,3 lần đơn vị (2,9%), từ 0,3 đến 0,4 lần đơn vị (0,8%) Đối với ĐVSN nguồn kinh phí hoạt động ĐVSN chủ yếu từ nguồn ngân sách, nguồn thu nghiệp nguồn thu hợp pháp khác Trong đó, tỷ trọng nguồn vốn NSNN cấp ngày tăng, thu phí, lệ phí, thu dịch vụ thu khác ngày giảm Hằng năm NSNN bổ sung kinh phí để thực điều chỉnh tăng mức lương tối thiểu, cơng tác phí, chi phí hành trượt giá Khung mức thu phí, lệ Ế phí chậm thay đổi; phần lớn đơn vị chưa tích cực tìm kiếm nguồn thu từ hoạt U động dịch vụ hoạt động khác ́H Việc phân bổ kinh phí hoạt động thường xun mang tính bình qn, sở nguồn thu nghiệp đơn vị khả NSNN; chưa thực gắn kết TÊ giao nhiệm vụ giao kinh phí Xét theo mức độ tự chủ tỷ trọng nguồn thu dịch vụ nhóm đơn vị H tự đảm bảo tồn chi phí nhóm đơn vị tự đảm bảo phần chi phí có xu IN hướng ngày tăng giảm dần tỷ trọng khoản thu phí, lệ phí thu khác K Các đơn vị tự đảm bảo toàn bộ, tự đảm bảo phần ngày khai thác tốt nguồn thu từ hoạt động dịch vụ giảm dần phụ thuộc vào khoản thu theo O ̣C qui định nhà nước khoản thu không ổn định khác Trong đó, đơn ̣I H vị NSNN đảm bảo tồn chi phí hoạt động lại chưa tích cực tăng thu nghiệp ỷ lại trông chờ vào nguồn NSNN cấp, nên thu nghiệp chiếm tỷ trọng ngày Đ A giảm, kinh phí NSNN cấp phải ngày lớn Thực chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm tài chính, đơn vị chủ động nguồn tài chính, sử dụng tiết kiệm có hiệu quả, khai thác nguồn thu đa dạng nhờ tăng thu nhập cho cán bộ, viên chức Tuy nhiên, hiệu chế tùy thuộc vào vận hành tình hình cụ thể đơn vị Năm 2010, có 470 đơn vị (trên tổng số 486 đơn vị thực tự chủ) tiết kiệm chi phí hoạt động thường xuyên với tổng số kinh phí tiết kiệm 73.472 triệu đồng Trong đó, đơn vị có số tiết kiệm cao Trường Trung học Giao thơng Vận tải, đơn vị có số tiết kiệm thấp Trường Tiểu học Phú Sơn Mức thu nhập tăng thêm cao 79 kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Pag 90 of 128 khoảng 5,5 triệu đồng/tháng (Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh), mức thấp đồng/tháng (Trường Tiểu học Phú Sơn) Phần lớn đơn vị có hệ số thu nhập tăng thêm so với tổng quỹ lương lần, đơn vị có hệ số thu nhập tăng thêm từ lần đến lần Tuy nhiên, nhìn chung số đơn vị có hệ số thu nhập tăng thêm so với tổng quỹ lương lần ngày giảm, đơn vị có hệ số thu nhập tăng thêm từ lần đến lần ngày tăng Điều chứng tỏ đơn vị ngày biết khai thác nguồn thu tiết kiệm chi phí Các Ế đơn vị tự chủ hồn tồn có nguồn thu lớn nên thu nhập tăng thêm lớn đơn U vị thuộc loại lại ́H Tuy nhiên, có khơng tương thích việc phân phối quỹ tiền lương đơn vị tự chủ hoàn toàn đơn vị tự chủ phần kinh phí hoạt động Đây TÊ nguyên nhân khiến cho việc thực Nghị định 43/CP tiến triển chậm, người lao động cảm thấy không công việc phân H phối thu nhập ĐVSN IN Theo ý kiến chung chuyên gia thì: K - Mặc dù trình thực TCTC chưa bộc lộ nhiều điểm tích cực phải tiếp tục thực hiện, q trình cải cách tài cơng O ̣C trình lâu dài cần thực từ từ bước Do triển khai ̣I H thực nên sở pháp lý chưa đầy đủ, tính tự chủ đơn vị chưa cao, lúc sách chế độ phát sinh nhiều, giá tăng cao nên việc NSNN phải bổ Đ A sung kinh phí hoạt động cho đơn vị ngày lớn điều tất yếu Nhưng tương lai, tính tự chủ đơn vị ngày cao, nhà nước giảm dần việc cấp phát từ NSNN cho ĐVSN - Có chênh lệch việc chi trả thu nhập tăng thêm hay việc NSNN phải đảm bảo phần lớn kinh phí cho ĐVSN tính đặc thù chức năng, nhiệm vụ đơn vị… Tuy nhiên, nhà nước khuyến khích đơn vị tự chủ tìm kiếm nguồn thu, tiết kiệm chi phí để chuyển đổi từ loại hình đơn vị có mức tự chủ thấp sang loại hình đơn vị có mức tự chủ cao Điều giúp cho đơn vị có quyền chi trả thu nhập cao cho người lao động, đồng thời giảm dần bao cấp 80 kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Pag 91 of 128 từ NSNN Từ việc nghiên cứu tình hình thực tự chủ tài đơn vị hành chính, nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế, Luận văn khái quát số vấn đề liên quan đến trình thực chế TCTC tỉnh Thừa Thiên Huế, mặt đạt được, mặt hạn chế, từ đưa giải pháp phù hợp nhằm hồn thiện thúc đẩy nhanh trình thực chế tự chủ KIẾN NGHỊ Ế Để giải pháp có ý nghĩa thực tiễn góp phần hồn thiện q trình thực U tự chủ tài đơn vị hành chính, nghiệp, xin kiến nghị số 2.1 Đối với Nhà nước, Bộ quản lý chuyên ngành ́H vấn đề sau: TÊ Chính phủ, Bộ, ngành trung ương cần khẩn cấp sửa đổi chế, sách cho phù hợp với thực tiễn triển khai chế tự chủ địa phương theo H hướng tăng cường phân cấp thực trao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm cao IN cho đơn vị tự chủ Sửa đổi, ban hành số sách (như chế độ học phí, viện phí…) K nhiều định mức kinh tế kỹ thuật, tiêu chuẩn ngành lạc hậu thiếu ̣C (định mức giảng, định mức biên chế theo lĩnh vực, theo ngành, nghề ) O Cần nghiên cứu, xây dựng văn quy định tiêu chí cụ thể để đánh giá ̣I H mức độ hoàn thành chất lượng hoạt động nghiệp đơn vị giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm thích hợp với đặc thù ngành Đ A 2.2 Đối với Tỉnh Thừa Thiên Huế HĐND, UBND Tỉnh cần sửa đổi định mức phân bổ kinh phí tự chủ hợp lý nhằm đảm bảo công đơn vị việc thực khoán chi hành UBND Tỉnh cần sớm quy định giá khung giá sản phẩm, dịch vụ loại hình dịch vụ bản, có vai trò thiết yếu đời sống xã hội; thực có lộ trình việc xóa bỏ bao cấp qua giá, phí dịch vụ Mạnh dạn lựa chọn số ĐVSN cơng có điều kiện sở vật chất, vị trí địa lý thuận lợi lợi nguồn thu dịch vụ , dễ tìm kiếm nhà đầu tư để chuẩn bị phương án xã hội hóa 81 kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Pag 92 of 128 UBND Tỉnh sử dụng nguồn ngân sách địa phương nguồn Chương trình mục tiêu quốc gia bổ sung vốn đầu tư cho hoạt động dịch vụ nghiệp công giáo dục đào tạo, y tế, khoa học công nghệ; đảm nhiệm vai trò cung cấp số loại hình dịch vụ nghiệp cơng có tính chất thiết yếu; Tăng cường cơng tác xã hội hố nhằm thu hút tối đa nguồn lực xã hội (bao gồm đầu tư nước ngoài) tham gia phát triển dịch vụ nghiệp công giám sát quản lý Nhà nước Ế 2.3 Đối với đơn vị thực tự chủ U Các đơn vị cần nâng cao tinh thần trách nhiệm việc thực tự ́H chủ, tránh thực qua loa, đại khái Cần nghiên cứu, tìm tòi, học hỏi đơn vị ngành, lĩnh vực phương thức hoạt động cho hiệu Đồng thời, cần xây dựng TÊ Quy chế chi tiêu nội chi tiết, cụ thể, sát với thực tế, bao quát hết vấn đề cần thực xem chuẩn mực phải thực Thủ trưởng đơn vị cần Đ A ̣I H O ̣C K IN H trọng giáo dục động viên CBCC, viên chức thực theo Quy chế 82 kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Pag 93 of 128 TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ Tài (2007), Chế độ tự chủ tài chính, biên chế quan nhà nước, đơn vị nghiệp công lập, Nhà xuất Tài PGS.TS Hồng Hữu Hồ (2001), Phân tích số liệu thống kê (dùng cho cao học), Trường Đại học Kinh tế Huế PGS.TS Hoàng Hữu Hoà (2001), Tập giảng phương pháp nghiên cứu Ế khoa học, Trường Đại học Kinh tế Huế ́H Luật Ngân sách nhà nước năm 2002 U Tô Tử Hạ chủ biên (2003), Từ điển Hành chính, Nhà xuất Lao động - Xă hội TÊ GS.TS Dương Thị Bình Minh chủ biên (2005), Tài Chính cơng, Nhà xuất Tài H Báo cáo tình hình thực Nghị định 130/2005/NĐ-CP Nghị định IN 43/2006/NĐ-CP địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, Sở Tài Báo cáo tình hình thực chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm K quan quản lý hành đơn vị nghiệp cơng lập, Sở Tài ̣C Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 Chính phủ quy định chế O độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm sử dụng biên chế kinh phí quản lý hành ̣I H quan nhà nước 10 Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 Chính phủ quy định Đ A quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm thực nhiệm vụ, tổ chức máy, biên chế tài đơn vị nghiệp công lập 11 Quyết định số 192/2001/NĐ-CP ngày 17/12/2001 Chính phủ quy định mở rộng thí điểm khốn biên chế kinh phí quản lý hành quan hành nhà nước 12 Thạc sỹ Nguyễn Minh Thành (2009), “Giải pháp hoàn thiện chế tự chủ tài đơn vị hành nghiệp cơng địa bàn huyện Bến Lức, tỉnh Long An” 13 Thông tư liên tịch số 03/2006/TTLT-BTC-BNV ngày 17/01/2006 Liên kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Pag 94 of 128 tịch Bộ Tài Bộ Nội vụ việc hướng dẫn thực Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 Chính phủ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm sử dụng biên chế kinh phí quản lý hành quan nhà nước 14 Thông tư số 71/2006/TT-BTC ngày 09/8/2006 Bộ Tài hướng dẫn thực Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm thực nhiệm vụ, tổ chức Ế máy, biên chế tài đơn vị nghiệp công lập U 15 Thông tư số 18/2006/TT-BTC ngày 13/3/2006 Bộ Tài hướng dẫn ́H chế độ kiểm soát chi quan nhà nước thực chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm sử dụng biên chế kinh phí quản lý hành web Hội đồng nhân dân tỉnh TÊ 16 Trang Thừa Thiên Huế http://www.qhhdthuathienhue.gov.vn H 17 Trang web Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế web Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế K 18 Trang IN http://www.skhdt.thuathienhue.gov.vn http://www1.thuathienhue.gov.vn Đ A ̣I H O ̣C 19 Trang web Bộ Tài http://www.mof.gov.vn kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Pag TÊ ́H U Ế 95 of 128 Đ A ̣I H O ̣C K IN H PHỤ LỤC kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Pag 96 of 128 Danh sách chun gia Phó phòng Phòng Tài HCSN Sở Tài tỉnh Thừa Thiên Huế Phó phòng Tài kế hoạch Thành phố Huế Phó phòng Tài kế hoạch huyện Quảng Điền Đ A ̣I H O ̣C K IN H TÊ ́H U Ế Kế toán trưởng Trung tâm Bảo tồn di tích cố Huế kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Pag ... TÀI CHÍNH 29 1.6 CÁC CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ TỰ CHỦ TÀI H CHÍNH 30 IN CHƯƠNG THỰC TRẠNG THỰC HIỆN CƠ CHẾ TỰ CHỦ TÀI CHÍNH TẠI K CÁC ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH VÀ SỰ NGHIỆP... CÁC ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH, SỰ NGHIỆP Ở TỈNH THỪA THIÊN HUẾ” Tính cấp thiết đề tài: Cải cách tài cơng cơng tác trọng tâm cải cách hành Thực tốt việc cải cách tài cơng thực chế độ tự chủ, tự chịu trách... DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1: Các đơn vị tự chủ địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế phân theo mức độ tự chủ giai đoạn 2006-2010 36 Bảng 2.2: Các đơn vị tự chủ địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế phân theo
- Xem thêm -

Xem thêm: Tình hình thực hiện tự chủ về tài chính của các đơn vị hành chính, sự nghiệp ở tỉnh Thừa Thiên Huế, Tình hình thực hiện tự chủ về tài chính của các đơn vị hành chính, sự nghiệp ở tỉnh Thừa Thiên Huế

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay