Đề thi thử Toán trường THPT Chuyên Sư Phạm – Hà Nội lần 3 – 2018

6 342 1
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/05/2018, 19:04

SỞ GD&ĐT NỘI THPT CHUYÊN PHẠM - ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2018 LẦN Mơn: TỐN Thời gian làm 90 phút, không kể thời gian giao đề ——————— Mã đề thi 533 Họ, tên thí sinh: Số báo danh Câu 10 Đáp án B B A A D D A C A B Câu 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Đáp án D C D C C D A B C Đăng tải https://exam24h.com B Câu 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Đáp án D D C B B B A C A D Câu 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Đáp án Câu Đáp án C 41 B D 42 C A 43 B A 44 D A 45 D C 46 B D 47 D B 48 D C 49 A C 50 A ... SỞ GD&ĐT HÀ NỘI THPT CHUYÊN SƯ PHẠM - ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2018 – LẦN Mơn: TỐN Thời gian làm 90 phút, không kể thời gian giao đề ——————— Mã đề thi 533 Họ, tên thí sinh:... Câu 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Đáp án D C D C C D A B C Đăng tải https://exam24h.com B Câu 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Đáp án D D C B B B A C A D Câu 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Đáp án... Đáp án D D C B B B A C A D Câu 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Đáp án Câu Đáp án C 41 B D 42 C A 43 B A 44 D A 45 D C 46 B D 47 D B 48 D C 49 A C 50 A
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi thử Toán trường THPT Chuyên Sư Phạm – Hà Nội lần 3 – 2018, Đề thi thử Toán trường THPT Chuyên Sư Phạm – Hà Nội lần 3 – 2018

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay