Bài 3: Thể tích khối đa diện 2

30 33 0
  • Loading ...
1/30 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/05/2018, 18:57

Truy cập website www.tailieupro.com để nhận thêm nhiều tài liệu http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ Support Casio Ad: Nguyễn Văn Thế fb.com/kudo1312 [Góc quảng cáo] Để tham gia khóa hỗ trợ học tập free cập nhật tài liệu chuẩn full HD đích thân MrKeke biên soạn e làm theo bước B1: Đăng kí nhóm facebook kênh youtube + Nhóm face "trâu cày 2000": + Kênh youtube "MrKeke" B2: Nếu muốn dc tham gia nhóm messenger hỗ trợ trực tiếp nhắn tin qua face cho a +Face Nguyễn Thế: https://www.facebook.com/kudo1312 http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ §3 Thể tích khối đa diện * Kiến thức cần nhớ Tỉ số lượng giác góc nhọn OB AB OA  cos   AB OB  tan   OA OA  cot   OB  sin   http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ Hệ thức lượng tam giác vuông Cho ∆ABC vuông A AB = c , AC = b , BC = a , BH = c' , CH = b'  a2 =b2 +c2  b2 =a.b',c2 =a.c'  a.h=b.c 1 = + h b2 c2  BC=2AM M trung điểm BC  Hotline: 01626818776 Youtube: MrKeke Cảm ơn quí giáo viên cho đời tài liệu tuyệt vời AA'  AI.tan60  3a http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ VABC.A ' B'C' =AA'.SABC  a3 3 Ví dụ Cho lăng trụ đứng ABC.A'B'C' có đáy tam giác cạnh a Góc hợp BC' mp(ABB'A') 30° Tính theo a thể tích khối lăng trụ ABC.A'B'C' Giải Hotline: 01626818776 25 Youtube: MrKeke Cảm ơn quí giáo viên cho đời tài liệu tuyệt vời SABC  a2 Gọi E trung điểm A'B'  C'E  (ABB'A')  (BC',(ABB'A'))  C'BE  30 ∆ ′ ′ ′ cạnh a => trung tuyến C'E  a http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ C'E 3a   tan30 ∆ vuông E  BE  ∆ ′ vuông B'  BB'  BE  B'E  a  VABC.A ' B'C'  BB'.SABC  a3 Ví dụ Cho lăng trụ đứng diện tích tam giác =2 ′ ′ ′ đáy tam giác cạnh Tính thể tích khối lăng trụ ? Giải Hotline: 01626818776 26 Youtube: MrKeke Cảm ơn quí giáo viên cho đời tài liệu tuyệt vời AB  , SABC  http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ Kẻ A 'E  AB  A 'E  (ABC) , đường thẳng qua E, song song với BC cắt AC F  AC  (A'EF)=> ((ACC'A'),(ABC))=A'FE=60 Gọi A'E  x  AE  A 'A  A 'E2   x ∆A′EF vuông E => FE  A 'E x   tan60 AE FE  x2 x EF//BC =>     x  AB BC Hotline: 01626818776 28 Youtube: MrKeke Cảm ơn quí giáo viên cho đời tài liệu tuyệt vời
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài 3: Thể tích khối đa diện 2, Bài 3: Thể tích khối đa diện 2

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay