Nghiên cứu thu hút khách Nhật Bản đến với khu nghỉ dưỡng Làng Hành Hương ở Thành Phố Huế

133 13 0
  • Loading ...
1/133 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/05/2018, 18:43

1 of 128 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan số liệu kết nghiên cứu đề tài " Nghiên Cứu thu hút khách Nhật Bản đến với khu nghỉ dưỡng Làng Hành Hương Thành Phố Huế" trung thực chưa sử dụng để bảo vệ học vị Tôi xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực luận văn cảm ơn U Ế thơng tin trích dẫn luận văn rõ nguồn gốc Hà Thủy Tiên Đ A ̣I H O ̣C K IN H TÊ ́H Người cam đoan i kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Pag of 128 LỜI CẢM ƠN Tôi xin chân thành cảm ơn dành tình cảm trân trọng tốt đẹp đến TS Nguyễn Thị Minh Hòa, người gợi mở ý tưởng đề tài, tận tình hướng dẫn, giúp đỡ tơi suốt q trình thực luận văn Xin chân thành cảm ơn Ban Giám hiệu Nhà trường, phòng Khoa học - Đối ngoại, Khoa Bộ môn thuộc trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế Ế quý thầy cô giáo tham gia quản lý, giảng dạy tư vấn giúp đỡ tơi suốt q U trình học tập nghiên cứu trường ́H Xin chân thành cảm ơn Ban Giám Đốc Khu Nghỉ Dưỡng Làng Hành Hương, phòng, phận đồng nghiệp thuộc Khu Nghỉ Dưỡng Làng Hành TÊ Hương quan tâm, nhiệt tình giúp đỡ, trao đổi kinh nghiệm, cung cấp tài liệu, tạo điều kiện cho suốt thời gian học tập nghiên cứu H Mặc dù thân cố gắng, nội dung luận văn khơng IN tránh khỏi thiếu sót, kính mong q thầy giáo, bạn bè, đồng nghiệp góp ý, K dẫn thêm để luận văn hoàn thiện Huế, ngày 20 tháng 05 năm 2012 Tác giả luận văn Đ A ̣I H O ̣C Xin chân thành cám ơn! Hà Thủy Tiên ii kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Pag of 128 TÓM LƯỢC LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ Đ A ̣I H O ̣C K IN H TÊ ́H U Ế Họ tên học viên: HÀ THỦY TIÊN Chuyên ngành: Quản trị Kinh doanh, Niên khoá: 2008 - 2011 Người hướng dẫn: TS NGUYỄN THỊ MINH HÒA Tên đề tài: “NGHIÊN CỨU THU HÚT KHÁCH NHẬT BẢN ĐẾN VỚI KHU NGHỈ DƯỠNG LÀNG HÀNH HƯƠNG Ở THÀNH PHỐ HUẾ” Tính cấp thiết đề tài Nhật Bản đất nước rộng lớn phát triển với đời sống người dân cao nhì Châu Á Mặc dù đoàn khách Nhật Bản đến với Việt Nam lớn, yêu cầu chất lượng dịch vụ họ cao Nhưng khu nghỉ dưỡng Làng Hành Hương kỳ vọng vào thị trường ngày đem lại nguồn thu lớn, thu nhập bình quân đầu người người Nhật Bản cao xu hướng phát triển ngày tăng Do nhu cầu du lịch họ tăng lên chi tiêu cho du lịch tăng lên Khách du lịch đến với khu nghỉ dưỡng Làng Hành Hương (KND LHH) có nhiều quốc tịnh Pháp, Bỉ, Đức, chủ yếu lượng khách đến từ Châu Âu Trong lượng khách đến từ Châu Á tỉ phần lượng khách Châu Á đến với KND LHH chủ yếu khách Nhật Bản (NB) Do nghiên cứu thị trường khách du lịch NB để đưa giải pháp đẩy mạnh thu hút khách du lịch NB có ý nghĩa KND LHH Nó góp phần làm cho hoạt động kinh doanh du lịch KND LHH có hiệu Xuất phát từ vấn đề trên, chọn đề tài “Nghiên Cứu thu hút khách Nhật Bản đến với khu nghỉ dưỡng Làng Hành Hương Thành Phố Huế” làm luận văn Thạc sĩ cho mình, với mong muốn đóng góp phần nhỏ vào nghiệp phát triển kinh doanh Khu Nghỉ dưỡng Làng hành Hương Phương pháp nghiên cứu - Phương pháp vật biện chứng vật lịch sử; - Phương pháp thu thập số liệu - Phương pháp xử lý số liệu - Phương pháp phân tích thống kê - Phương pháp dự báo Kết nghiên cứu đóng góp khoa học luận văn Hệ thống hóa vấn đề lý luận thực tiễn lượng khách Nhật đến KND LHH làm sở khoa học cho đề tài Phân tích đánh giá thực trạng khách Nhật lưu trú KND LHH nhân tố ảnh hưởng đến việc thu hút khách Nhật Đề xuất hệ thống giải pháp để thu hút thêm khách Nhật đến với KND LHH Có sở để nâng cao chất lượng phục vụ, kiểm định chất lượng, tăng khả cạnh tranh xây dựng thương hiệu cho KND LHH iii kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Pag of 128 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT : An toàn DT : Sự đặc trưng HD : Sự hấp dẫn HL : Hài Lòng KND : Khu Nghỉ Dưỡng KND LHH : Khu Nghỉ Dưỡng Làng Hành Hương N1 : Dưới 40 tuổi N2 : Trên 40 tuổi NB : Nhật Bản SPSS : Phần mềm phân tích xử lý số liệu thống kê TD : Thái Độ Đ A ̣I H O ̣C K IN H TÊ ́H U Ế AT iv kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Pag of 128 DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1: Bảng giá phòng KND LHH .24 Bảng 2.2: Tình hình nhân lực KND năm 2011 29 Bảng 2.3: Số lượng lao động theo độ tuổi KND 30 Bảng 2.4: Cơ cấu lao động theo giới tính năm 2011 .31 Bảng 2.5: Tình hình kinh doanh KND LHH 2009 - 2011 32 Ế Bảng 2.6: Cơ cấu nguồn khách KND LHH 33 U Bảng 2.7: Cơ cấu khách quốc tế theo quốc tịch KND LHH 34 ́H Bảng 2.8: Cơ cấu khách Nhật Bản KND LHH theo độ tuổi giới tính 36 Bảng 2.9: Mục đích du lịch khách Nhật KND LHH .36 TÊ Bảng 2.10: Chi tiêu bình quân khách Nhật Bản năm 2011 37 Bảng 2.11: thời gian lưu trú bình quân khách Nhật Bản KND LHH 38 H Bảng 2.12: Cơ cấu Đặc điểm đối tượng điều tra .39 IN Bảng2.13: Cơ cấu đối tượng điều tra theo giới tính .39 K Bảng2.14: Số lần đến KND LHH du khách NB .40 Bảng 2.15: Mục đích đến KND LHH du khách NB 41 O ̣C Bảng2.16: Nguồn thông tin để khách NB biết đến KND LHH 42 ̣I H Bảng 2.17: Mức độ hiểu biết khách NB KND LHH 43 Bảng2.18: Những người mà khách du lịch NB hay 44 Đ A Bảng 2.19: Khả thu hút KND LHH du khách NB 45 Bảng2.20: Nghề nghiệp du khách NB 46 Bảng 2.21: Thu nhập hàng tháng du khách NB 47 Bảng 2.22: Ý đinh trở lại KND LHH khách NB 47 Bảng 2.23: Kiểm định độ tin cậy biến điều tra .48 Bảng 2.24: KMO and Bartlett’s Test 51 Bảng 2.25: Phân tích nhân tố biến điều tra 51 Bảng 2.26: Kết phân tích hồi quy nhân tố ảnh hưởng khách du lịch NB 55 Bảng 2.27: Ý kiến đánh giá hai nhóm tuổi thái độ phục vụ nhân viên 58 v kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Pag of 128 Bảng 2.28: Ý kiến đánh giá hai nhóm tuổi mức độ an toàn lưu trú KND .60 Bảng 2.29: Ý kiến đánh giá hai nhóm tuổi nét đặc trưng KND 62 Bảng 2.30: Ý kiến đánh giá hai nhóm tuổi hấp dẫn KND khách NB 64 Bảng 2.31 Ý kiến đánh giá hai nhóm tuổi mức độ hài lòng khách NB KND LHH 65 Đ A ̣I H O ̣C K IN H TÊ ́H U Ế Bảng 2.32: Ý kiến khách NB dich vụ cần hòan thiện 67 vi kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Pag of 128 DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ Sơ đồ 2.1: Cơ cấu máy tổ chức KND LHH .26 Đ A ̣I H O ̣C K IN H TÊ ́H U Ế Biểu đồ 2.1 : Số lượng khách Nhật Bản đến KND LHH (lượt khách) 35 vii kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Pag of 128 MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii TÓM LƯỢC LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ iii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT iv DANH MỤC CÁC BẢNG v DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ vii Ế MỤC LỤC viii U LỜI MỞ ĐẦU .1 ́H CHƯƠNG 1: CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.1 CƠ SỞ LÝ LUẬN TÊ 1.1.1 Một số khái niệm 1.1.1.1 Khái niệm khách du lịch H 1.1.1.2 Phân loại Khách du lịch: IN 1.1.1.2.1 Phân loại khách theo mục đích chuyến K 1.1.1.2.2 Phân loại khách theo độ tuổi giới tính 1.1.1.2.3 Phân loại khách theo khả toán O ̣C 1.1.2 Nhu cầu khách du lịch ̣I H 1.1.2.1 Khái niệm .7 1.1.2.2 Lý thuyết nhu cầu A Maslow (Nhà tâm lý học người Mỹ) Đ A 1.1.2.3 Những nhu cầu chuyến du lịch .8 1.1.2.3.1 Nhu cầu thiết yếu 1.1.2.3.2 Nhu cầu đặc trưng .9 1.1.2.3.3 Nhu cầu bổ sung 10 1.1.3 Động du lịch 11 1.1.3.1 Động thể lực .11 1.1.3.2 Động văn hoá, giáo dục 11 1.1.3.3 Động giao tiếp 12 1.1.3.4 Động thân thế, địa vị, uy danh 12 viii kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Pag of 128 1.1.4 Một số biện pháp nhằm thu hút khách du lịch kinh doanh lữ hành .13 1.1.4.1 Một số nhân tố tác động tới việc thu hút khách kinh doanh lữ hành 13 1.1.4.1.1 Nhóm nhân tố chủ quan 13 1.1.4.1.2 Nhóm nhân tố khách quan 14 1.1.4.2 Một số biện pháp nhằm thu hút khách du lịch doanh nghiệp kinh doanh lữ hành 15 1.1.4.2.1 Thu hút khách thông qua việc nâng cao chất lượng sản phẩm, chất lượng Ế phục vụ 15 U 1.1.4.2.2 Thu hút khách thơng qua sách giá 16 ́H 1.1.4.2.3 Thu hút khách thơng qua sách phân phối sản phẩm .17 1.1.4.2.4 Thu hút khách thông qua quảng cáo, khuếch trương 17 TÊ 1.1.4.2.5 Thu hút khách thông qua chiến lược kinh doanh doanh nghiệp .18 1.1.4.2.6 Thu hút khách thông qua việc tạo lập xây dựng mối quan hệ với H đơn vị khác 18 IN 1.2 CƠ SỞ THỰC TIỄN 19 K 1.2.1 Đặc điểm tâm lý xã hội người Nhật 19 1.2.2 Xu hướng du lịch người Nhật .20 O ̣C 1.2.3 Cách thức phục vụ khách Nhật 21 ̣I H CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG KHÁCH DU LỊCH NHẬT BẢN Ở TẠI KHU NGHỈ DƯỠNG LÀNG HÀNH HƯƠNG Ở THÀNH PHỐ HUẾ 23 Đ A 2.1 KHÁI QUÁT VỀ KND LHH 23 2.1.1 Tổ chức máy Pilgrimage Village, Hue 25 2.1.2 Chức nhiệm vụ phận 27 2.1.3 Tình hình Nhân KND LHH 29 2.1.4 Kết hiệu hoạt động SXKD Pilgrimage Village 31 2.2 ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG KHÁCH NHẬT TẠI KHU NGHỈ DƯỠNG LÀNG HÀNH HƯƠNG 33 2.2.1 Đặc điểm nguồn khách KND LHH: 33 2.2.2 Đặc điểm khách quốc tế KND LHH 34 ix kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Pag 10 of 128 2.2.3 Đặc điểm tiêu dùng khách Nhật Bản KND LHH 35 2.2.3.1 Số lượng khách NB KND LHH 35 2.2.3.2 Cơ cấu khách Nhật Bản .35 2.2.3.3 Mục đích du lịch khách Nhật 36 2.2.3.4 Cơ cấu chi tiêu khách Nhật Bản .37 2.2.3.5 Thời gian lưu trú bình quân khách Nhật Bản KND LHH 38 2.3 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU THU HÚT KHÁCH NHẬT BẢN ĐẾN VỚI KHU Ế NGỈ DƯỠNG LÀNG HÀNH HƯƠNG 39 U 2.3.1 Đặc điểm phiếu điều tra khách du lịch 40 tuổi 40 tuổi 39 ́H 2.3.1.1 Đặc điểm mẫu điều tra 39 2.3.1.2 Thông tin chung đối tượng điều tra 39 TÊ 2.3.1.3 Nhận định khách NB KND LHH .47 2.3.2 Kiểm định độ tin cậy biến số phân tích với hệ số Cronbach’s Alpha 48 H 2.3.3 Phân tích nhân tố 50 IN 2.3.4 Phân tích hồi qui – kiểm định phù hợp mơ hình 54 K 2.3.5 Phân tích so sánh ý kiến đánh giá KND LHH khách NB 40 tuổi khách NB 40 tuổi nội dung điều tra .57 O ̣C CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN THU HÚT KHÁCH NHẬT BẢN ĐẾN VỚI ̣I H KHU NGHỈ DƯỠNG LÀNG HÀNH HƯƠNG Ở THÀNH PHỐ HUẾ .67 3.1 GIẢI PHÁP DỰA VÀO KẾT QUẢ PHÂN TÍCH NGHIÊN CỨU 67 Đ A 3.1.1 Giải pháp từ khách du lịch NB 67 3.1.2 Giải pháp từ yếu tố phân tích .68 3.2 ĐIỀU CHỈNH CHÍNH SÁCH GIÁ CẢ PHÙ HỢP CHO TỪNG THỜI KỲ NHẰM TĂNG KHẢ NĂNG CẠNH TRANH CỦA KHU NGHỈ DƯỠNG 70 3.3 TỔ CHỨC TỐT KÊNH PHÂN PHỐI .71 3.4 TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC XÚC TIẾN, TUYÊN TRUYỀN QUẢNG BÁ VỀ KND 72 3.5 BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TỰ NHIÊN, TÀI NGUYÊN DU LỊCH, ĐẢM BẢO PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG .73 x kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Pag 119 of 128 .38 094 193 565 Ế 000 111 1.840 198 067 19 102 -.013 390 1.824 170.965 070 19 103 -.015 392 198 000 49 096 299 679 4.991 166.263 000 49 098 295 682 2.845 198 005 46 163 143 787 2.761 156.621 006 46 168 132 797 2.347 020 39 168 063 727 767 5.070 ̣I H O ̣C K 088 IN H 2.562 TÊ ́H U 4.012 187.450 010 A 6.836 Đ variances assumed Equal variances not assumed Q2_29 Equal variances assumed Equal variances not assumed Q2_30 Equal variances assumed Equal variances not assumed Q2_31 Equal variances assumed Equal variances not assumed Q2_32 Equal variances 1.909 169 198 kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Page -Header Page 119 of 128 120 of 128 .022 39 171 058 732 -1.615 198 108 -1.601 171.255 111 TÊ ́H 945 -.29 182 -.653 065 -.29 184 -.656 068 H 005 U Ế 2.311 166.675 Đ A ̣I H O ̣C K IN assumed Equal variances not assumed Q2_33 Equal variances assumed Equal variances not assumed kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Page -Header Page 120 of 128 121 of 128 Kết phân tích hồi quy U TÊ ́H 200 200 200 IN H 200 200 200 O Correlations ̣C K Danh gia chung ve khu lang Hanh Huong Do tuoi 1.59 494 td 000000 1.00000 000 at 000000 1.00000 000 dt 000000 1.00000 000 hd 000000 1.00000 000 hl 000000 1.00000 000 Ế Descriptive Statistics Mean Std N Deviatio n 3.07 382 200 td at dt hd hl 387 348 318 306 263 223 1.000 -.134 000 -.291 000 204 000 -.129 000 Đ A ̣I H Danh Do tuoi gia chung ve khu lang Hanh Huong Pearson Danh 1.000 075 Correlati gia on chung ve khu lang Hanh Huong Do tuoi 075 1.000 td 387 223 kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Pag 122 of 128 -.134 -.291 204 -.129 146 000 000 000 000 000 1.000 000 000 000 000 000 1.000 000 000 000 000 000 1.000 000 000 000 000 000 1.000 000 146 000 000 000 000 000 200 001 029 000 002 035 200 001 500 500 500 500 200 029 500 500 500 500 200 000 500 500 500 500 200 002 500 500 500 500 200 035 500 500 500 500 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 K IN H TÊ ́H U Ế 348 318 306 263 ̣C 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 Đ A ̣I H O at dt hd hl Sig (1- Danh tailed) gia chung ve khu lang Hanh Huong Do tuoi td at dt hd hl N Danh gia chung ve khu lang Hanh Huong Do tuoi td at dt hd hl Variables Entered/Removed Model Variable Variable Method s s Entered Remove d hl, hd, Enter dt, at, td, Do tuoi a All requested variables entered b Dependent Variable: Danh gia chung ve khu lang Hanh Huong kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Pag 123 of 128 U ANOVA df Mean F Square 2.649 38.965 Ế Model Summary R R Adjusted Std Change DurbinSquare R Error of Statistics Watson Square the Estimate Model R F df1 df2 Sig F SquareChange Change Change 1.740 548 534 261 548 38.965 193 000 2.012 a Predictors: (Constant), hl, hd, dt, at, td, Do tuoi b Dependent Variable: Danh gia chung ve khu lang Hanh Huong Sum of Sig Squares Regress 15.897 000 ion Residua 13.123 193 068 l Total 29.020 199 a Predictors: (Constant), hl, hd, dt, at, td, Do tuoi b Dependent Variable: Danh gia chung ve khu lang Hanh Huong Đ A ̣I H O ̣C K IN H TÊ ́H Model kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Pag 124 of 128 Ế Collinea rity Statistic s Part Toleran ce U Sig.Correlati ons Zeroorder Partial 075 387 348 318 306 263 164 460 473 448 376 381 TÊ ́H Model Unstand ardized Coeffici ents B Coefficients Standar t dized Coeffici ents Std Beta Error 069 42.108 112 349 361 337 273 277 790 941 978 903 950 979 1.266 1.063 1.023 1.107 1.053 1.021 O ̣C K IN H (Consta 2.916 000 nt) Do tuoi 097 042 126 2.312 022 td 137 019 359 7.200 000 at 139 019 365 7.462 000 dt 135 019 354 6.960 000 hd 107 019 280 5.639 000 hl 107 019 280 5.718 000 a Dependent Variable: Danh gia chung ve khu lang Hanh Huong VIF Collinearity Diagnostics Đ A ̣I H Eigenva Conditio Varianc lue n Index e Proporti ons Model Dimensi (Consta Do tuoi on nt) 1 1.965 1.000 02 02 1.000 1.402 00 00 1.000 1.402 00 00 1.000 1.402 00 00 td at dt hd hl 00 13 11 57 00 03 14 10 00 40 34 02 00 37 32 25 00 00 02 00 kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Page -Header Page 124 of 128 125 of 128 Mean Std Deviatio n 3.07 283 Residuals Statistics N Ế 00 01 05 94 02 02 TÊ ́H Minimu Maximu m m 02 12 10 U 1.000 1.402 00 00 01 00 1.000 1.402 00 00 12 69 035 7.447 98 98 06 02 a Dependent Variable: Danh gia chung ve khu lang Hanh Huong Đ A ̣I H O ̣C K IN H Predicte 2.05 3.86 200 d Value Residua -.61 60 00 257 200 l Std -3.620 2.800 000 1.000 200 Predicte d Value Std -2.328 2.291 000 985 200 Residua l a Dependent Variable: Danh gia chung ve khu lang Hanh Huong kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Page -Header Page 125 of 128 126 of 128 Phụ lục 3: Một số sách Tổng sục du lịch ban lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế nhằm phát triển du lịch thu hút thêm khách quốc tế khách du lịch Nhật Bản Đẩy mạnh thu hút du khách Nhật Bản đến Việt Nam Xem tin gốc Tin tức Du lịch - tháng trước 27 lượt xem Sáng ngày 02/3/2012, Tổng cục Du lịch tổ chức buổi tọa đàm bàn việc đẩy mạnh thu hút khách du lịch Nhật Bản đến Việt Nam giai đoạn 2012 – 2015 Phó U TÊ ́H Facebook Twitter bình chọn Viết bình luận Lưu Ế Tổng cục trưởng TCDL Hoàng Thị Điệp tới dự chủ trì buổi tọa đàm Phát biểu khai mạc, Phó Tổng cục trưởng Hồng Thị Điệp cho biết năm H qua Nhật Bản nằm tốp thị trường hàng đầu gửi khách tới Việt Nam IN Ngành du lịch Việt Nam đặt mục tiêu đến năm 2015 đón 7,5 triệu lượt khách quốc K tế, có triệu lượt khách Nhật Bản Buổi tọa đàm với có mặt ̣C chuyên gia Nhật Bản, công ty lữ hành Việt Nam đón khách Nhật O hội tốt để bàn thảo biện pháp thúc đẩy hoàn thành mục tiêu ̣I H Các đại biểu tham dự nghe đại diện Tổng cục Du lịch trình bày đặc điểm thị trường khách du lịch Nhật Bản, trạng khách du lịch Nhật Bản đến Việt Nam Đ A Theo đó, du khách Nhật Bản người ưa thích điểm đến có phong cảnh đẹp, di tích lịch sử, nơi có hội mua sắm, ẩm thực độc đáo đặc biệt thân thiện người dân địa Trong khoảng 10 năm trở lại đây, lượng khách Nhật Bản tới Việt Nam có xu hướng tăng trưởng tốt qua năm, trừ năm 2003 thời điểm diễn dịch Sars giới năm 2008-2009 giai đoạn kinh tế toàn cầu rơi vào suy thối Việt Nam có thuận lợi lớn để thu hút du khách Nhật Bản như: an ninh trị ổn định, khách Nhật sang Việt Nam miễn visa 15 ngày, khoảng cách quốc gia gần với bay thẳng, văn hóa có nhiều nét tương đồng, quan hệ ngoại giao tốt đẹp Việt Nam có nhiều tài nguyên du lịch phong phú, phù hợp với thị kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Pag 127 of 128 hiếu du khách Nhật Bản Tuy vậy, bên cạnh thuận lợi trên, ngành du lịch Việt Nam phải đối mặt với khó khăn như: kinh phí dành cho xúc tiến du lịch hạn chế, chưa có văn phòng xúc tiến du lịch Nhật Bản, thiếu chiến lược tiếp thị sản phẩm riêng cho thị trường này, hạn chế chất lượng sản phẩm dịch vụ, môi trường, vệ sinh… Các đại biểu nhận định bên liên quan cần phải nỗ lực nhiều để hồn thành mục tiêu đón triệu lượt khách Nhật Bản vào năm 2015 Một giải Ế pháp quan trọng để góp phần hồn thành mục tiêu thành lập văn phòng xúc tiến U du lịch Việt Nam Nhật Bản Đây nội dung nằm kế hoạch cơng ́H tác năm 2012 Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch Các đại biểu trí lúc thời điểm tốt để thúc đẩy việc thành lập văn phòng xúc tiến du TÊ lịch thị trường quan trọng với tâm cao hai phía, để thiết thực chào mừng kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam H Nhật Bản vào năm 2013 IN Bên cạnh đó, đại biểu thảo luận đóng góp nhiều ý kiến hữu ích K giải pháp thu hút du khách Nhật Bản đến Việt Nam Trong đó, có số giải pháp đáng ý như: xây dựng website quảng bá du lịch Việt Nam tiếng Nhật O ̣C sở nghiên cứu đặc điểm thị hiếu thị trường Nhật Bản; thành lập Nhóm cơng tác ̣I H Phát triển du lịch Việt Nam – Nhật Bản; trì mở rộng đường bay thẳng hai quốc gia; đẩy mạnh đào tạo hướng dẫn viên tiếng Nhật đội ngũ nhân lực Đ A du lịch để nâng cao chất lượng phục vụ khách… Trích nguồn: http://www.baomoi.com/Day-manh-thu-hut-du-khach-Nhat-Ban-denViet-Nam/137/8000882.epi VN phấn đấu đón triệu lượt khách Nhật Thông tin từ Tổng cục Du lịch Việt Nam, đơn vị chuẩn bị thành lập Văn phòng đại diện Du lịch Việt Nam Nhật Bản Theo đánh giá, thị trường khách Nhật Bản có tiềm mà Việt Nam hướng tới Tổng cục Du lịch Việt Nam vừa ký kết biên ghi nhớ với Tổng cục du lịch Nhật Bản với mục tiêu hai bên hợp tác thúc đẩy xúc tiến quảng bá thông tin du lịch Việt Nam, với chiến dịch thu hút đông đảo du khách Nhật Bản đến Việt Nam kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Pag 128 of 128 ́H U Ế Những năm gần đây, Nhật Bản thị trường khách quan trọng ngành du lịch Việt Nam Điển hình, năm 2011, du khách Nhật Bản tới Việt Nam đạt gần 500 ngàn lượt, đứng thứ số thị trường khách đến Việt Nam Vì vậy, ngành Du lịch Việt Nam có nhiều giải pháp tăng cường thiết lập quan hệ, tuyên truyền quảng bá để đạt mục tiêu phấn đấu thu hút triệu lượt khách Nhật Bản năm 2015 Việc thành lập Văn phòng đại diện Du lịch Việt Nam Nhật Bản hoạt động quan trọng thiết thực nâng cao hình ảnh Du lịch Việt Nam; đồng thời tăng cường diện du lịch Việt Nam Nhật Bản hoạt động cụ thể thiết thực hướng tới kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước Việt Nam - Nhật Bản Trích nguồn: http://www.baotintuc.vn/132N20120411170314624T0/vn-phandau-don-1-trieu-luot-khach-nhat.htm Thừa Thiên Huế: Hướng tới trung tâm du lịch lớn quốc gia TÊ 8:25 AM, 25/01/2012 (Chinhphu.vn) - Thừa Thiên Huế có vị trí địa lý thuận lợi với di sản văn H hóa lớn cho việc phát triển du lịch Năm 2011, du lịch Thừa Thiên Huế thu hút IN 1,7 triệu lượt khách nước quốc tế Năm 2012 Thừa Thiên Huế vinh dự K Chính phủ chọn địa phương đăng cai nhiệm vụ tổ chức Năm Du lịch quốc gia Duyên hải Bắc Trung Bộ O ̣C Nhân dịp bước vào năm mới, năm Nhâm Thìn, phóng viên thường trú Cổng TTĐT ̣I H Chính phủ miền Trung-Tây Ngun có vấn Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Nguyễn Văn Cao vấn đề nói Đ A Phóng viên: Có tiềm du lịch thiên nhiên nhân văn phong phú, hấp dẫn với Quần thể di tích cố Nhã nhạc cung đình Huế UNESCO cơng nhận di sản văn hóa nhân loại, Thừa Thiên Huế xác định du lịch ngành kinh tế mũi nhọn tập trung đầu tư phát triển mạnh mẽ Xin Chủ tịch cho biết thành mà tỉnh đạt năm 2011 lĩnh vực Chủ tịch Nguyễn Văn Cao: Các Nghị Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh, UBND tỉnh nhiều năm qua xác định cấu kinh tế Thừa Thiên Huế là: Dịch vụ - Công nghiệp – Nông nghiệp Trong dịch vụ, du lịch đóng vai trò quan trọng Phát triển du lịch kéo theo nhiều ngành dịch vụ khác phát triển kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Pag 129 of 128 Trong năm 2011, ngành du lịch Thừa Thiên Huế không ngừng nỗ lực vượt qua khó khăn, nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch, đầu tư sở hạ tầng, tổ chức nhiều hoạt động du lịch phong phú, giới thiệu chương trình khuyến hấp dẫn, nhiều sản phẩm đưa vào khai thác phát huy hiệu quả, thu hút du khách, doanh thu du lịch đạt mức tăng trưởng Công tác xúc tiến, quảng bá du lịch tập trung đẩy mạnh, đặc biệt hoạt động tuyên truyền, quảng bá Năm Du lịch Quốc gia duyên hải Bắc Trung - Huế 2012 Ế Đến nay, tồn tỉnh có 500 sở lưu trú, có 200 khách sạn với 6.800 U phòng, 12.500 giường 300 nhà nghỉ với 5.000 phòng, đưa tổng số phòng sở ́H lưu trú địa bàn lên 9.800 phòng, 17.500 giường Ngoài ra, địa bàn TÊ tỉnh Thừa Thiên Huế có 48 dự án đầu tư sở vật chất kỹ thuật phát triển du lịch, với tổng vốn đăng ký đầu tư gần 50 nghìn tỷ đồng, có 20 dự án khởi cơng H triển khai xây dựng với số vốn đăng ký khoảng 17 nghìn tỷ đồng, 28 dự án IN cấp giấy chứng nhận đầu tư tiến hành thủ tục để chuẩn bị khởi công với K số vốn đăng ký 30 nghìn tỷ đồng ̣C Năm 2011, ngành Du lịch Thừa Thiên Huế đón 1,7 triệu lượt khách, tăng 11% so O với năm 2010, khách quốc tế đạt 702.000 lượt; khách nội địa triệu ̣I H lượt Ngày lưu trú bình quân 2,06 ngày Doanh thu du lịch đạt gần 1.700 tỷ đồng, tăng 21% so với kế hoạch, doanh thu xã hội từ du lịch ước đạt 4.100 tỷ Riêng công Đ A ty lữ hành đón phục vụ gần 100.000 lượt khách, khách quốc tế đạt 40.000 lượt Đã đón 60 tàu biển đến Huế qua cảng Chân Mây với 35.000 lượt khách quốc tế, tăng 24 tàu, gấp lần so với kỳ, lượng khách tàu biển chủ yếu Trung Quốc, Nhật, Pháp, Mỹ, Tây Ban Nha, Anh, Canada, Australia Phóng viên: Là trung tâm du lich lớn quốc gia, Thừa Thiên Huế tập trung triển khai giải pháp quan trọng năm 2012 để tiêp tục phát triển lĩnh vực du lịch, tạo thêm động lực cho tỉnh bước đường trở thành thành phố trực thuộc Trung ương kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Pag 130 of 128 Chủ tịch Nguyễn Văn Cao: Trong năm 2012, để tiếp tục phát triển du lịch, tỉnh Thừa Thiên Huế tập trung thực số giải pháp sau: Tập trung khảo sát, nghiên cứu để phát hiện, khai thác tài nguyên du lịch phục vụ cho việc xây dựng sản phẩm du lịch độc đáo, đặc thù địa phương, tập trung vào dòng sản phẩm: + Phát triển loại hình du lịch dựa vào kiện đặc biệt mang tầm quốc tế khu U Ế vực Năm Du lịch quốc gia - Huế 2012 ́H + Xây dựng sản phẩm du lịch làng nghề dựa làng nghề sản xuất sản phẩm TÊ thủ công truyền thống độc đáo + Thúc đẩy phát triển loại hình du lịch MICE (hội nghị, hội thảo, tập huấn, triển lãm) H Quy hoạch xây dựng trung tâm hội nghị quốc tế lớn Thành phố Huế Chân Mây - IN Lăng Cô K + Phát triển du lịch kết hợp mua sắm, ẩm thực, hình thành phố mua sắm kết hợp với O An, Võ Thị Sáu, ̣C phố đêm, phố ẩm thực đường Nguyễn Đình Chiểu, Phạm Ngũ Lão, Chu Văn ̣I H + Hình thành khu du lịch tổng hợp, khu du lịch chuyên đề với sản phẩm có Đ A sức cạnh tranh cao để tăng mạnh lượng khách đến với Thừa Thiên Huế + Tiếp tục đẩy mạnh tour du lịch thử nghiệm để đưa vào hoạt động thường xuyên tua du lịch đầm phá, nhà vườn, chợ quê, làng cổ, làng nghề, du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng vùng miền núi Nam đông, A Lưới ) triển khai chương trình khai thác sản phẩm du lịch mưa Để thu hút ngày nhiều khách du lịch đến với Thừa Thiên Huế nói riêng, tỉnh miền Trung nói chung, số giải pháp lớn chúng tơi quan tâm là: kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Pag 131 of 128 - Tăng cường phối hợp chặt chẽ, đồng ngành, cấp; đặc biệt ngành văn hố, du lịch quyền địa phương việc bảo tồn, trùng tu, quản lý khai thác cách hợp lý, có hiệu nguồn tài nguyên du lịch có, công tác đầu tư phát triển hệ thống sở hạ tầng đồng bộ, tạo khả tiếp cận thuận lợi từ khu vực trung tâm Cố Đô Huế đến điểm du lịch tồn tỉnh Vì vậy, cần thiết phải xây dựng quy chế phối hợp kế hoạch hợp tác liên ngành, liên vùng sở bên có lợi, nghiệp phát triển chung Ế kinh tế U + Tăng cường công tác quản lý giám sát, nâng cao chất lượng dịch vụ ́H khai thác phục vụ khách tham quan nhằm giảm thiểu phiền hà khơng đáng có cho TÊ khách du lịch H + Nâng cao ý thức toàn dân tầm quan trọng cơng tác bảo tồn di tích phục vụ IN phát triển du lịch thơng qua chương trình giáo dục nhà trường phổ thông, phổ biến Luật Di sản văn hoá, Luật du lịch ; đặc biệt, người dân K chủ sở hữu cơng trình văn hố tác phẩm văn hố có giá trị ̣C + Tăng cường công tác quảng bá, tiếp thị “điểm đến”, tập trung giới thiệu rộng rãi O tài nguyên du lịch văn hoá vật thể phi vật thể quan trọng Thừa Thiên Huế cho ̣I H du khách người nước biết thông qua ấn phẩm quảng cáo, tập gấp, sách Đ A hướng dẫn, mạng Internet + Hình thành chiến lược sản phẩm du lịch phù hợp với tiềm mạnh địa phương; trọng phát triển cấu nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch văn hoá mang tính độc đáo riêng có Thừa Thiên Huế Phóng viên: Năm 2012, Thừa Thiên Huế diễn Lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia Festival Huế Xin Chủ tịch cho biết công tác chuẩn bị tỉnh Chủ tịch hi vọng kiện diễn vào năm Rồng? kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Pag 132 of 128 Chủ tịch Nguyễn Văn Cao: Trước hết, xin làm rõ năm 2012 Thừa Thiên Huế vinh dự Chính phủ chọn địa phương đăng cai nhiệm vụ tổ chức Năm Du lịch quốc gia Duyên hải Bắc Trung Bộ Do khơng tổ chức Khai mạc mà Năm Du lịch quốc gia Duyên hải Bắc Trung Bộ - Huế 2012 với chủ đề “Du lịch di sản” chuỗi hoạt động tổ chức xuyên suốt năm, nhằm quảng bá điểm đến cho du lịch quốc gia với mục đích thu hút khách du lịch quốc tế thúc đẩy du lịch nội địa Trong thời gian qua, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đạo Sở Văn hóa, Thể Ế thao Du lịch làm việc với quan Bộ VHTTDL, Sở VHTTDL số tỉnh, U thành phố liên quan; tổ chức họp báo, quảng bá thông tin, xúc tiến thu hút hội du ́H lịch; làm việc với nhà tài trợ cho hoạt động Năm Du lịch Quốc gia, tổ chức quốc tế thống chung phương án kế hoạch, thời gian địa điểm cụ TÊ thể triển khai chương trình Đã đạo hồn chỉnh Quy chế tài trợ Năm Du lịch Quốc gia; công bố mẫu logo Năm Du lịch Quốc gia để tuyên truyền, quảng bá; H Cổng thông tin điện tử Năm Du lịch Quốc gia triển khai đưa vào hoạt động IN với ngôn ngữ Việt - Anh - Pháp; phối hợp với chuyên gia tổ chức JICA biên K tập liên kết website tiếng Nhật chuyên đề Năm Du lịch Quốc gia với trang thông ̣C tin ngành O Tỉnh tập trung xây dựng, khai thác sản phẩm du lịch Năm Du lịch quốc ̣I H gia 2012; thực phóng sự, chuyên đề Năm Du lịch Quốc gia, hoàn chỉnh DVD quảng bá Năm Du lịch Quốc gia để phát kênh truyền hình Trung tâm Đ A Truyền hình Việt Nam Huế, Đài Phát Truyền hình tỉnh; triển khai cơng tác tun truyền, quảng bá Năm Du lịch Quốc gia triển lãm, hội chợ nước quốc tế, kiện văn hóa lớn Tiêu biểu kiện Chương trình “Đêm Huế phương Nam”, chương trình nghệ thuật “Tình Huế”; tham gia Hội chợ du lịch quốc tế Thái Lan, Trung Quốc, JATA Tourism Forum&Trade show 2011 Nhật Bản; Indonesia; tham gia Tuần Văn hóa Du lịch Di sản Bắc Trung Hà Nội gắn với tổ chức họp báo quốc tế Năm Du lịch quốc gia Festival Huế 2012; Hội chợ xúc tiến đầu tư du lịch Khonkean Đông Bắc Thái Lan… kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Pag 133 of 128 Hy vọng rằng, năm 2012, Tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức thành công Năm Du lịch quốc gia Festival Huế 2012, qua khẳng định vị trung tâm văn hóa, du lịch đặc sắc nước, phấn đấu sớm trở thành thành phố trực thuộc trung ương Phóng viên: Xin đồng chí Chủ tịch cho biết kỳ vọng năm 2012? Chủ tịch Nguyễn Văn Cao: Năm 2012, kinh tế nước đối mặt với Ế nhiều thách thức chủ trương kiềm chế lạm phát mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô U Với tâm toàn Đảng bộ, cấp, ngành toàn tỉnh nhằm thực ́H thắng lợi mục tiêu, tiêu đề ra, kỳ vọng năm 2012 có chuyển biến bản, tích cực phát triển kinh tế - xã hội nói chung lĩnh vực du TÊ lịch nói riêng H Đối với tỉnh Thừa Thiên Huế, trước khó khăn chung nước, với IN tâm thực tốt mục tiêu mà Nghị Tỉnh ủy, HĐND tỉnh đề ra, tâm xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương K theo Kết luận 48-KL/TW Bộ Chính trị, mục tiêu năm 2012 Năm du lịch ̣C Quốc gia mà trọng tâm Festival Huế 2012, “Năm đô thị”, Tập trung tối đa O nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng, tạo chuyển biến diện mạo đô thị Huế ̣I H thị vệ tinh Duy trì tăng trưởng kinh tế mức hợp lý với yêu cầu chất lượng cao; bảo đảm sách an sinh xã hội; giữ vững quốc phòng, an ninh; phát triển mạnh Đ A lĩnh vực văn hóa, du lịch, y tế, giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ xứng tầm trung tâm nước; tạo bước đột phá tiến trình xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành Thành phố trực thuộc Trung ương Phóng viên: Xin cảm ơn đồng chí Chủ tịch Trích nguồn :http://baodientu.chinhphu.vn/Home/Thua-Thien-Hue-Huong-toi-trungtam-du-lich-lon-cua-quoc-gia/20121/125811.vgp kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Pag ... MINH HÒA Tên đề tài: “NGHIÊN CỨU THU HÚT KHÁCH NHẬT BẢN ĐẾN VỚI KHU NGHỈ DƯỠNG LÀNG HÀNH HƯƠNG Ở THÀNH PHỐ HUẾ” Tính cấp thiết đề tài Nhật Bản đất nước rộng lớn phát triển với đời sống người dân... khách NB 40 tuổi khách NB 40 tuổi nội dung điều tra .57 O ̣C CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN THU HÚT KHÁCH NHẬT BẢN ĐẾN VỚI ̣I H KHU NGHỈ DƯỠNG LÀNG HÀNH HƯƠNG Ở THÀNH PHỐ HUẾ .67 3.1 GIẢI... chi tiêu khách Nhật Bản .37 2.2.3.5 Thời gian lưu trú bình quân khách Nhật Bản KND LHH 38 2.3 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU THU HÚT KHÁCH NHẬT BẢN ĐẾN VỚI KHU Ế NGỈ DƯỠNG LÀNG HÀNH HƯƠNG
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu thu hút khách Nhật Bản đến với khu nghỉ dưỡng Làng Hành Hương ở Thành Phố Huế, Nghiên cứu thu hút khách Nhật Bản đến với khu nghỉ dưỡng Làng Hành Hương ở Thành Phố Huế

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay