Nghiên cứu biện pháp tưới nước mặn kết hợp bón đạm và hỗ trợ dinh dưỡng để cải thiện sinh trưởng cây lúa trên đất nhiễm mặn tt

27 33 0
  • Loading ...
1/27 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/05/2018, 16:23

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ Chuyên ngành: Khoa học Cây trồng Mã số: 62620110 NGUYỄN VĂN BO NGHIÊN CỨU BIỆN PHÁP TƯỚI NƯỚC MẶN KẾT HỢP BÓN ĐẠM HỖ TRỢ DINH DƯỠNG ĐỂ CẢI THIỆN SINH TRƯỞNG CÂY LÚA TRÊN ĐẤT NHIỄM MẶN Cần Thơ - 2018 CƠNG TRÌNH ĐƯỢC HỒN THÀNH TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS LÊ VĂN BÉ Luận án bảo vệ trước hội đồng chấm luận án tiến sĩ cấp trường Họp tại:……………………………………, Trường Đại học Cần Thơ Vào lúc … … ngày … tháng … năm … Phản biện 1: Phản biện 2: Phản biện 3: Có thể tìm hiểu luận án thư viện: Trung tâm Học liệu, Trường Đại học Cần Thơ Thư viện Quốc gia Việt Nam DANH MỤC LIỆT KÊ CÁC BÀI BÁO ĐÃ CÔNG BỐ Các báo đăng tạp chí: Nguyễn Văn Bo, Cao Nguyễn Nguyên Khanh, Lê Văn Bé, Nguyễn Quốc Khương Ngô Ngọc Hưng (2014), Ảnh hưởng KNO3, brassinosteroid CaO lên sinh trưởng lúa điều kiện tưới mặn, Tạp chí khoa học Trường Đại học Cần Thơ Nhà xuất Đại học Cần Thơ Số chuyên đề: Nông nghiệp, tập 3/2014, trang 15 - 22 Nguyễn Văn Bo, Kiều Tấn Nhựt, Lê Văn Bé Ngô Ngọc Hưng (2016), Ảnh hưởng giai đoạn tưới mặn đến sinh trưởng suất giống lúa điều kiện nhà lưới, Tạp chí khoa học Trường Đại học Cần Thơ Nhà xuất Đại học Cần Thơ Số chuyên đề: Nông nghiệp, tập 4/2016, trang 54 - 60 CHƯƠNG GIỚI THIỆU 1.1 Tính cấp thiết đề tài Xâm nhập mặn diễn biến ngày phức tạp tỉnh ven biển Đồng sông Cửu Long bao gồm: Trà Vinh, Kiên Giang, Hậu Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau, Từ năm 2013 - 2017, độ mặn cửa sơng có xu hướng gia tăng xâm nhập ngày sâu vào nội đồng Cụ thể, năm 2013-2016 có độ mặn trung bình dao động từ 14,4 - 20,5‰ cửa sơng, năm 2017 có độ mặn 16,2‰ (Trung tâm Khí tương Thủy văn Trung ương, 2016) Diện tích lúa bị thiệt hại xâm nhập mặn tăng lên qua năm Vụ Mùa Thu Đông năm 2015, có 90.000 lúa bị ảnh hưởng đến suất, thiệt hại nặng khoảng 50.000 (Kiên Giang 34.000 ha, Sóc Trăng 6.300 ha, Bạc Liêu 5.800 ha,…) Vụ Đơng Xn 2015 - 2016, có 139.000 lúa bị ảnh hưởng nặng đến suất (Ban đạo Trung ương Phòng chống thiên tai, 2016) Các tỉnh ven biển có diện tích lúa vụ Hè Thu thường phụ thuộc nước trời vào đầu vụ Gieo sạ vào khoảng cuối tháng đến đầu tháng dương lịch thời điểm lượng mưa thấp Cây lúa thường thiếu nước vào giai đoạn mạ đẻ nhánh Để cứu lúa, nông dân phải sử dụng nước lợ kênh để tưới Có năm độ mặn nước kênh khơng cao (< 2‰) ảnh hưởng đến sinh trưởng phát triển lúa Ngược lại, năm 2016 xâm nhập mặn nặng sâu nên độ mặn nước kênh cao lúa bị chết Theo Tanwar (2003), lúa có khả chịu độ mặn với EC 3,0 mS/cm đất 2,0 mS/cm nước tưới Hơn nữa, lúa có khả chịu mặn phụ thuộc vào giai đoạn sinh trưởng Giai đoạn mạ, đẻ nhánh tượng khối sơ khởi mẫn cảm (Lauchli and Grattan, 2007) Ngược lại, giai đoạn trổ bơng chín lúa mẫn cảm (Khan et al., 1997) Một số nghiên cứu chứng tỏ sử dụng chất như: CaO, KNO3, brassinolide, n-triacontanol,… giúp tăng cường tính chịu mặn, cải thiện tốt sinh trưởng lúa điều kiện bất lợi Bón vơi có chứa lượng Ca2+ cao giúp cải thiện hàm lượng Na+ trao đổi đất nhiễm mặn, Ca2+ thay Na+ trao đổi phức hệ hấp thu (Makoi and Verplancke, 2010) Mặt khác, cung cấp Ca2+ giúp giảm nhẹ ảnh hưởng bất lợi Na+ trồng (Aslam et al., 2000) Theo Herman Lips et al (1990), sử dụng KNO3 nồng độ 600 ppm ngăn cản tích lũy Cl- thân Cây lúa cung cấp KNO3 tích lũy Clít so với khơng xử lý KNO3 điều kiện mặn cao Sự diện KNO3 ngăn cản hiệu hấp thu Na+ vào Bên cạnh KNO3 brassinolide có vai trò quan trọng khả chịu mặn Anuradha and Rao (2003), cho brassinolide loại bỏ ảnh hưởng mặn lên sắc tố kích thích sinh trưởng, thúc đẩy tích lũy proline (Tania Das and Shukla, 2011) Ngoài ra, phun n-Triacontanol lúc tượng khối sơ khởi cải thiện hiệu chiều cao cây, nồng độ đạm (N) cờ giai đoạn trổ vào dẫn đến tăng suất hạt (Pandey et al., 2001) Sử dụng n-triacontanol liều lượng khác làm tăng chiều dài bông, số hạt suất hạt (Pal et al., 2009) Đất nhiễm mặn ức chế phát triển lúa Na+ Cl- cao làm giảm hấp thu NO3- (Greenway and Munns, 1980) Do đó, bón đạm N với liều lượng hợp lý có ý nghĩa quan trọng lúa điều kiện mặn Theo Awan et al (2003), suất giống lúa PB-95 đạt tối đa sử dụng 120 kg N/ha đất mặn có ECe 4,72 mS/cm, sử dụng phân N liều lượng 137,5 kg/ha đạt suất tối đa đất mặn có ECe 11,4 mS/cm (Mehdi et al., 2008) Để giúp cho lúa giảm thiệt hại tưới nước mặn, đề tài “Nghiên cứu biện pháp tưới nước mặn kết hợp bón đạm hỗ trợ dinh dưỡng để cải thiện sinh trưởng lúa đất nhiễm mặn” thực 1.2 Mục tiêu luận án (i) Xác định giai đoạn lúa mẫn cảm bị nhiễm mặn; (ii) Khảo sát ảnh hưởng dinh dưỡng bổ sung cải thiện sinh trưởng lúa tưới mặn 1.3 Những đóng góp luận án Tưới nước nhiễm mặn cho lúa thực tế sản xuất lúa việc làm bắt buộc không mong muốn Giai đoạn 10-20 NSKS giai đoạn lúa mẫn cảm với mặn nhiều Đây giai đoạn lúa đẻ nhánh mặn làm giảm số chồi, khả phục hồi lúa chậm dẫn đến suất thấp Trước tưới mặn cung cấp chất CaO, KNO3, n-Triacontanol, Brassinolide Kumate kali để suất lúa không giảm giảm Đây tính sáng tạo đề tài 1.4 Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài * Ý nghĩa khoa học: Khi tưới nước mặn vào mà không can thiệp dinh dưỡng sinh trưởng suất lúa giảm Sử dụng chất dinh dưỡng suất lúa cao từ 43,7-62,2% điều kiện nhà lưới, điều kiện đồng suất lúa cao từ 17,8-26,1% so với đối chứng Bổ sung chất CaO, KNO3, n-Triacontanol, Brassinolide Humate kali cung cấp đủ dinh dưỡng cho lúa bị sốc mặn; Ca2+, K+, KNO3- hạn chế hấp thu Na+ Cl- vào cây, giúp cân dinh dưỡng, điều chỉnh thẩm thấu bên tế bào để gia tăng hút nước, tăng cường khả chống chịu mặn * Ý nghĩa thực tiễn: Cung cấp dinh dưỡng cho lúa trước tưới nước nhiễm mặn việclàm dễ thực Có thể áp dụng vào thực tiễn sản xuất giúp nông dân giảm thiểu rủi ro mặn gây CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 Vật liệu thí nghiệm 2.1.1 Thời gian địa điểm thí nghiệm 2.1.1.1 Thời gian Các thí nghiệm thực từ tháng 02/2014 đến tháng 9/2016 2.1.1.2 Địa điểm thí nghiệm Thí nghiệm thực nhà lưới Bộ môn Khoa học đất, khoa Nông nghiệp Sinh học Ứng dụng, Trường Đại học Cần Thơ Thí nghiệm thực đồng đất canh tác lúa ấp Phú Thứ, xã Phú Hữu, huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng Thí nghiệm thực đồng ấp 9, xã Vĩnh Viễn A, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang 2.1.2 Vật liệu thí nghiệm 2.1.2.1 Vật liệu Giống lúa: Pokkali (kháng mặn), IR 28 (nhiễm mặn), OM 5451 IR 50404 Mẫu đất: Đất trồng lúa thí nghiệm thu thập ấp 9, xã Vĩnh Viễn A, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang Đất trồng lúa thí nghiệm thu thập Ấp Phú Thứ, xã Phú Hữu, huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng Đất thí nghiệm nhà lưới lấy độ sâu từ - 20 cm, phơi khơ tự nhiên khơng khí, sau cho đất vào chậu với trọng lượng kg đất/chậu Nước mặn: Sử dụng nước mặn tưới cho lúa đồng từ nguồn nước sông nhiễm mặn ấp 9, xã Vĩnh Viễn A, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang 2.1.2.2 Dụng cụ - Chậu trồng lúa: Chậu nhựa PVC màu đen, có đường kính 30 cm, chiều cao 35 cm - Máy so màu: HITACHI-Polarized Zeeman 180-70 - Máy đọc ẩm độ (Riceter M411), cân điện tử Starius có độ xác 0,001 g, kính hiển vi Huỳnh quang Olympus 2.2 Phương pháp thí nghiệm 2.2.1 Thí nghiệm 1: Ảnh hưởng giai đoạn tưới mặn đến sinh trưởng suất giống lúa điều kiện nhà lưới 2.2.1.1 Bố trí thí nghiệm Thí nghiệm bố trí hồn tồn ngẫu nhiên hai nhân tố Nhân tố A bốn giai đoạn tưới mặn, nhân tố B bốn loại giống Mỗi nghiệm thức lặp lại lần, số đơn vị thí nghiệm 80 chậu Đất thí nghiệm ngâm nước 15 ngày tiến hành trồng lúa, chậu trồng lúa giống OM5451 Các nghiệm thức trình bày Bảng 2.1 Bảng 2.1: Bố trí nghiệm thức nhà lưới Các giai đoạn tưới mặn (A) Giống lúa (B) Không tưới mặn 10-20 NSKS 45-60 NSKS 10-20 45-60 NSKS Pokkali NT NT NT NT 13 IR28 NT NT NT 10 NT 14 OM 5451 NT NT NT 11 NT 15 IR 50404 NT NT NT 12 NT 16 Ghi chú: NT_nghiệm thức, NSKS_ngày sau sạ Trong đó: Nghiệm thức khơng tưới mặn tưới nước sinh hoạt suốt vụ Nghiệm thức tưới mặn giai đoạn 10-20 NSKS 45-60 NSKS tưới 1.000 ml nước muối nồng độ 4‰ cho chậu trì mực nước cm so với mặt đất suốt giai đoạn Sau 20 ngày (giai đoạn 10-20 NSKS) 60 ngày (giai đoạn 45-60 NSKS), xả nước mặn tưới nước máy vào chậu Nghiệm thức tưới mặn lần vào giai đoạn 10-20 NSKS 45-60 NSKS kết hợp hai nghiệm thức tưới thời điểm 10-20 NSKS 45-60 NSKS 2.2.1.2 Chỉ tiêu theo dõi Ghi nhận chiều cao đếm số chồi lúc 20, 45, 60 NSKS; phân tích proline lúc 20, 50, 65 NSKS; quan sát hình thành suberin rễ lúa giai đoạn 20 NSKS Thu thập tiêu thành phần suất suất lúa Chỉ tiêu hóa học đất: Đo ECe, pH phân tích tiêu đất cuối vụ 2.2.2Thí nghiệm 2: Ảnh hưởng Canxi oxít (CaO), KNO3, nTriacontanol, Brassinolide HumateKali đến sinh trưởng suất lúa nhà lưới điều kiện tưới mặn 4‰ NaCl vào giai đoạn 10-20 ngày sau sạ 2.2.2.1 Bố trí thí nghiệm Thí nghiệm bố trí theo thể thức hồn tồn ngẫu nhiên nhân tố có nghiệm thức với lần lập lại, lần lặp lại chậu, quan sát cây/chậu, giống lúa thí nghiệm OM5451 Số đơn vị thí nghiệm 36 chậu (Bảng 2.2) Bảng 2.2: Các nghiệm thức thí nghiệm nhà lưới Nghiệm thức Cách xử lý Liều lượng Nghiệm thức Đối chứng (không xử lý) Nghiệm thức Phun KNO3 10 g/lít Nghiệm thức Bón Humate Kali 60% 50 kg/ha Nghiệm thức Bón Canxi oxít (CaO) tấn/ha Nghiệm thức Phun n-Triacontanol 0,825ppm Nghiệm thức Phun n-Triacontanol gấp đôi 1,65 ppm Nghiệm thức Bón Humate Kali 60%, Phun n-Triacontanol gấp đơi 50 kg/ha 1,65 ppm Nghiệm thức Bón Canxi oxít (CaO) Phun n-Triacontanol gấp đôi tấn/ha 1,65 ppm Nghiệm thức Phun Brassinolide 1,6 g/lít Tất lượng phân dạng bón (CaO Humate Kali) bón lót trước gieo lúa ngày Tưới nước bình thường ngày trước tưới mặn đổ chậu ra, mặt đất trở nên khô (ẩm độ 60%) Tiến hành xử lý KNO3, n-Triacontanol, Brassinolide theo nghiệm thức trước tưới mặn ngày Sau lúa gieo10 ngày tưới mặn 4‰ NaCl pha sẵn, lượng nước tưới 1.000 ml/chậu Duy trì nước mặn thời gian 10 ngày sau tưới nước trở lại 2.2.2.2 Chỉ tiêu theo dõi Đất (đo pH, ECe); chiều cao cây, số chồi; phân tích nồng độ proline; thu thập thành phần suất suất lúa 2.2.3 Thí nghiệm 3: Ảnh hưởng Canxi oxít (CaO), KNO3, nTriacontanol, Brassinolide Humate Kali đến sinh trưởng suất lúa tưới mặn 4‰ NaCl điều kiện đồng huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng 2.2.3.1 Bố trí thí nghiệm Thí nghiệm bố trí theo thể thức khối hồn tồn ngẫu nhiên với nghiệm thức lần lặp lại, có 21 đơn vị thí nghiệm Diện tích lơ thí nghiệm m x m = 32 m2 (Bảng 2.3) Bảng 2.3: Các nghiệm thức thí nghiệm đồng Nghiệm thức Cách xử lý Liều lượng Nghiệm thức Đối chứng (không xử lý) Nghiệm thức Phun KNO3 10 g/lít Nghiệm thức Bón Humate Kali 60%, 50 kg/ha Nghiệm thức Bón vơi đá (CaO) tấn/ha Nghiệm thức Phun n-Triacontanol 0,825ppm Nghiệm thức Bón oxit canxi (CaO) Phun n-Triacontanol gấp đơi tấn/ha 1,65 ppm Nghiệm thức Phun Brassinolide 1,6 g/lít Chọn đất ruộng bị xâm nhập mặn thường xuyên mùa khô ấp Phú Thứ, xã Phú Hữu, huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng để bố trí thí nghiệm Thí nghiệm sử dụng giống lúa OM5451, lượng giống gieo sạ 120 kg/ha Tất lượng phân bón (CaO Humate Kali) bón lót trước sạ ngày Tưới nước bình thường ngày trước tưới mặn rút khơ nước ruộng, lúc đất trở nên khô nứt (ẩm độ 60%) Tiến hành xử lý KNO3, n-Triacontanol, Brassinolide trước tưới mặn ngày theo nghiệm thức Sau lúa gieo10 ngày tưới mặn 4‰ NaCl, trì nước mặn thời gian 10 ngày sau tưới nước trở lại 2.2.3.2 Chỉ tiêu theo dõi Đất (đo pH, ECe); chiều cao cây, số chồi; phân tích nồng độ proline sau ngưng tưới nước mặn10 ngày; thu thập tiêu thành phần suất suất lúa 2.2.4 Thí nghiệm 4: Ảnh hưởng Canxi oxít (CaO), KNO3, nTriacontanol, Brassinolide Humate Kali đến sinh trưởng suất lúa đất nhiễm mặn huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang 2.2.4.1 Bố trí thí nghiệm Thí nghiệm bố trí theo thể thức khối hoàn toàn ngẫu nhiên nhân tố, nghiệm thức với lần lặp lại, số đơn vị thí nghiệm 36 Diện tích thí nghiệm m x m = 32 m2, diện tích tồn khu thí nghiệm 1.500 m2 (Bảng 2.4) Thí nghiệm sử dụng giống lúa OM5451, lượng giống gieo sạ 120 kg/ha Bảng 2.4: Các nghiệm thức thí nghiệm Nghiệm thức Cách xử lý Liều lượng Nghiệm thức Đối chứng (Không xử lý) Nghiệm thức PhunKNO3 10 g/lít nước Nghiệm thức Phun Brassinolide 1,6 g/lít nước Nghiệm thức Bón CaO tấn/ha Nghiệm thức Phun n-Triacontanol 0,825ppm Nghiệm thức Bón CaO Phun KNO3 tấn/ha 10 g/lít nước Nghiệm thức Bón CaO Phun Brassinolide tấn/ha 1,6 g/lít nước Nghiệm thức Bón CaO Phun KNO3 Phun Brassinolide tấn/ha 10 g/lít nước 1,6 g/lít nước Nghiệm thức Bón Humate Kali 50 kg/ha Trong đó, chất dạng phun KNO3, n-Triacontanol, Brassinolide phun lần vào 15 ngày sau sạ (xử lý trước tưới mặn ngày), phun ướt lên toàn lúa Các chất dạng bón CaO Humate Kali bón lót đầu vụ lúc ngày trước sạ 3.2.4.2 Chỉ tiêu theo dõi Ghi nhận chiều cao đếm số chồi lúc 20, 45, 65 NSKS thu hoạch Phân tích nồng độ proline vào lúc 20, 50, 65 NSKS Phân tích proline theo phương pháp Ninhydrin reagent Bates et al (1973) Thu thập tiêu thành phần suất suất lúa thực tế (mẫu) 2.2.5 Thí nghiệm 5: Ảnh hưởng liều lượng phân đạm chế độ tưới lên sinh trưởng suất lúa đất nhiễm mặn huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang 2.2.5.1 Bố trí thí nghiệm Bảng 3.2: Thành phần suất khối lượng hạt/chậu Nghiệm thức Thành phần suất suất Trọng Khối lượng Số bông/ Số hạt lượng hạt chậu chắc/ 1.000 hạt (g/chậu) (g) Giống lúa Pokkali 22,4a 58,6a 21,0a 14,7a IR 28 18,0c 35,6d 16,6c 9,72c OM 5451 21,5ab 47,5b 20,9a 13,3a IR 50404 19,4b 39,6c 18,7b 11,0b 28,3a 64,2a 21,9a 20,0a c c c 9,21c Giai đoạn tưới mặn Không tưới mặn 10-20 NSKS 17,8 45-60 NSKS 22,8b 49,7b 19,9b 11,4b 10-20 45-60 NSKS 12,4d 29,1d 16,5d 7,72d F(Giống) ** ** ** ** F(Tưới) ** ** ** ** F(G x T) ** ** ** ** 10,1 9,66 6,52 9,30 CV (%) 38,0 18,9 Ghi chú: Các số cột có mẫu tự theo sau giống khác biệt khơng có ý nghĩa thống kê dùng phép kiểm định Duncan, (**): khác biệt có ý nghĩa thống kê 1% 3.1.2.2 Số hạt chắc/bơng Cây lúa nhiễm mặn giai đoạn khác làm cho số hạt chắc/bông dao động từ 29,1-64,2 hạt nghiệm thức khác biệt có ý nghĩa thống kê mức 1% (Bảng 3.2) Không tưới mặn, tưới giai đoạn 45-60 NSKS đạt số hạt chắc/bông cao so với tưới lần lúc 10-20 NSKS tưới lần lúc 10-20 45-60 NSKS Hơn nữa, giống lúa chịu mặn có số hạt cao so với giống nhiễm mặn Ngoài ra, số hạt chắc/bông bị ảnh hưởng tác động giống lúa giai đoạn tưới mặn khác Theo kết Zaibunnisa et al (2002), số hạt chắc/bông bị giảm đáng kể nồng độ 5‰ 3.1.2.3 Trọng lượng 1.000 hạt (g) Trọng lượng 1.000 hạt thay đổi có ý nghĩa ảnh hưởng cách xử lý mặn giống lúa Trọng lượng 1.000 hạt dao động từ 16,5-21,9 g khác 10 biệt có ý nghĩa thống kê mức 1% (Bảng 3.2) Trường hợp không tưới mặn tưới giai đoạn 45-60 NSKS đạt trọng lượng 1.000 hạt cao nghiệm thức khác Đối với giống lúa, trọng lượng 1.000 hạt dao động từ 16,6 đến 21,0 g khác biệt có ý nghĩa thống kê mức 1% (Bảng 3.2) Trong đó, giống lúa Pokkali OM 5451 đạt trọng lượng 1.000 hạt cao so với giống lúa IR 28 IR 50404 Kết phù hợp với nhận định Khatun and Flowers (1995a) Trọng lượng hạt giảm mặn hạn chế tốc độ quang hợp dẫn đến giảm hàm lượng đường cung cấp cho hạt 3.1.2.4 Khối lượng hạt chậu (g/chậu) Khối lượng hạt/chậu có liên quan lớn đến giống lúa giai đoạn tưới mặn Các giai đoạn tưới mặn khác làm cho khối lượng hạt/chậu dao động từ 7,72 đến 20 g/chậu khác biệt có ý nghĩa thống kê mức 1% (Bảng 3.2) Không tưới mặn tưới lần giai đoạn 45-60 NSKS đạt khối lượng hạt/chậu mức cao 20 g/chậu 11,3 g tương ứng, cao so với nghiệm thức khác từ 16,3-61,5% Các giống lúa đạt khối lượng hạt khác khác biệt có ý nghĩa thống kê mức 1% Trong đó, giống lúa Pokkali OM 5451 có khối lượng hạt cao 14,7 g 13,3 g; cao giống IR 28 từ 27,1 đến 34,0% Khatun et al (1995b) báo cáo mặn làm giảm sức sống hạt phấn tạo hạt lúa Sự thụ phấn thành cơng có liên quan nhiều đến suất hạt (Abdullah et al., 2001) Độ mặn nước đất cao nguyên nhân làm cho hạt lúa bất thụ dẫn đến giảm suất (Zeng et al., 2003) 3.1.3 Sự tích lũy proline lúa nhiễm mặn Hàm lượng proline khác biệt thống kê mức ý nghĩa 1% lần quan sát (Bảng 3.3) Hàm lượng proline khác biệt giai đoạn 20 NSKS so với 50 NSKS, giai đoạn 50 NSKS so với 65 NSKS Trong đó, giai đoạn 45 NSKS có hàm lượng proline cao so với giai đoạn giai đoạn 20 65 NSKS Bảng 3.3: Nồng độ proline (µmol/g DW) lúa giai đoạn sinh trưởng Nghiệm thức Thời gian sinh trưởng (NSKS) Trung bình 20 50 65 Pokkali 4,83a 6,49b 1,66b 4,33a IR 28 3,99c 4,87d 1,15d 3,34c OM 5451 4,48b 6,84a 1,93a 4,41a IR 50404 4,06c 6, 15c 1,43c 3,88b Giống lúa 11 Nghiệm thức Thời gian sinh trưởng (NSKS) Trung bình 20 50 65 Không tưới mặn 3,56b 5,08c 0,857c 3,17b 10-20 NSKS 5,08a 6,20b 1,62b 4,30a 45-60 NSKS 3,74b 6,80a 2, 05a 4,20b 10-20 45-60 NSKS 4,98a 6,27b 1,65b 4,30a F(Giống) ** ** ** ** F(Tưới) ** ** ** ** F(G x T) ** ** ** ** 7,0 6,0 11,0 4,0 Giai đoạn tưới mặn CV (%) Ghi chú: Các số cột có mẫu tự theo sau giống khác biệt khơng có ý nghĩa thống kê dùng phép kiểm định Duncan, (**): khác biệt có ý nghĩa thống kê 1% Hàm lượng proline trung bình trường hợp tưới mặn lần (10-20 NSKS) tưới lần (10-20 45-60 NSKS) cao có ý nghĩa so với trường hợp tưới mặn lần lúc 45-60 NSKS đối chứng Đối với giống lúa, giống Pokkali OM5451 có khả tổng hợp proline nhiều so với giống IR28 IR50404 Cây lúa tích lũy nhiều proline điều kiện nhiễm mặn để điều chỉnh thẩm thấu, hạn chế hấp thu vận chuyển Na+, Cl- từ rễ tới thân cây, nên tăng khả chống chịu mặn Nồng độ proline tích lũy nhiều lần tưới mặn đầu, sau giảm dần lần tưới mặn (Wu et al., 2003) 3.2 Ảnh hưởng Canxi oxít, KNO3, n-Triacontanol, Brassinolide Humate Kali đến sinh trưởng suất lúa điều kiện tưới mặn 4‰ NaCl nhà lưới vào giai đoạn 10-20 ngày sau sạ 3.2.1 Diễn biến ECe đất Giá trị ECe đất nghiệm thức gia tăng giai đoạn sau tưới mặn, sau giảm dần thu hoạch khác biệt không ý nghĩa thống kê (Bảng 3.4) Theo Jan Kotuby-Amacher (2000), ECe đất từ 0-2 mS/cm không ảnh hưởng đến sinh trưởng trồng phản ứng độ mặn đất 12 Bảng 3.4: Giá trị ECe đất (mS/cm) qua giai đoạn sinh trưởng lúa Nghiệm thức Trước sạ Sau tưới mặn Thu hoạch 3,30 3,26 3,34 3,30 3,29 3,34 4,99 5,30 5,18 5,36 5,12 4,92 4,15 4,06 4,09 4,09 4,00 4,08 3,30 4,97 4,01 3,36 5,48 4,08 3,31 4,86 3,96 ns ns ns 1,66 4,07 3,93 Đối chứng Phun KNO3 Bón Humate Kali 60%, Bón Canxi oxít (CaO) Phun n-Triacontanol Phun n-Triacontanol gấp đơi Bón Humate kali 60% Phun n-Triacontanol gấp đơi Bón Canxi oxít (CaO) Phun n-Triacontanol gấp đôi Phun Brassinolide F CV (%) Ghi chú: Các số cột có mẫu tự theo sau giống khác biệt khơng có ý nghĩa thống kê dùng phép kiểm định Duncan, (ns): khác biệt khơng có ý nghĩa thống kê 3.2.2 Thành phần suất suất lúa thí nghiệm 3.2.2.1 Số bông/chậu Số bông/chậu lúc thu hoạch nghiệm thức có biến thiên từ 11,0 đến13,2 bơng/chậu khác biệt có ý nghĩa thống kê mức ý nghĩa 1% (Bảng 3.5) Các nghiệm thức sử dụng CaO, n-Triacontanol kết hợp hai chất CaO n-Triacontanol cho số chồi cao đồng thời cao đối chứng 1,95 bông/chậu 3.2.2.2 Số hạt chắc/bông Số hạt chắc/bông lúa nghiệm thức biến thiên từ 25,8 đến 57,7 hạt khác biệt có ý nghĩa thống kê mức ý nghĩa 1% (Bảng 3.5) Khi lúa trồng điều kiện mặn mà không sử dụng chất bổ sung KNO3, CaO, n-Triacontanol làm giảm số hạt chắc/bông khoảng 39,2% Theo Gain et al (2004), nồng độ muối đất cao áp suất thẩm thấu gây ảnh hưởng tới hấp thụ nước chất dinh dưỡng lúa Tuy nhiên, việc bổ sung chất KNO3, CaO, n-Triacontanol, Brassinolide, Humate kali làm giảm ảnh hưởng mặn đồng thời gia tăng số hạt chắc/bông nhiều so với đối chứng 13 3.2.2.3 Trọng lượng 1.000 hạt Trọng lượng 1.000 hạt nghiệm thức thí nghiệm biến thiên từ 21,5 đến 22,0 g khác biệt không ý nghĩa thống kê (Bảng 3.5) Các nghiệm thức sử dụng tăng cường khả chịu mặn dạng bón phun điều kiện mặn có trọng lượng 1.000 hạt tương tự so với nghiệm thức đối chứng Tuy nhiên, Feagley and Fenn (1998), cho bổ sung Ca2+ cho lúa làm gia tăng đến 15% lượng lượng cờ vận chuyển đến hạt vào Ca2+ 5% lượng vận chuyển Bảng 3.5: Thành phần suất khối lượng hạt/chậu Số bông/ chậu Số hạt chắc/ Trọng lượng 1000 hạt (g) Khối lượng hạt/chậu (g) Đối chứng 11,0d 25,8c 21,7 5,22c Phun KNO3 12,7b 57,7a 21,6 13,5a c b 21,5 9,27b Nghiệm thức Bón Humate Kali 60% 12,3 Bón Canxi oxít (CaO) 12,9ab 56,7a 21,7 13,6a Phun n-Triacontanol 12,8ab 57,6a 22,0 13,8a Phun n-Triacontanol gấp đôi 11,1d 28,0c 21,6 5,72c Bón Humate kali 60% Phun n-Triacontanol gấp đơi 11,2d 27,2c 21,5 5,57c Bón Canxi oxít (CaO) Phun n-Triacontanol gấp đôi 13,2a 55,7a 21,9 13,7a Phun Brassinolide 12,0c 45,6b 21,6 10,1b ** ** ns ** 2,24 8,52 1,11 8,69 F CV (%) 41,3 Ghi chú: Các số cột có mẫu tự theo sau giống khác biệt khơng có ý nghĩa thống kê dùng phép kiểm định Duncan; (ns): khác biệt khơng có ý nghĩa thống kê, (**): khác biệt có ý nghĩa thống kê 1% 3.2.2.4 Khối lượng hạt Khối lượng hạt/chậu nghiệm thức biến thiên từ 5,22 đến 13,8 g/chậu, khác biệt có ý nghĩa thống kê với mức ý nghĩa 1% (Bảng 3.5) Khối lượng hạt/chậu nghiệm thức đối chứng 5,22 g/chậu, giảm 61,8% so với nghiệm thức sử dụng KNO3, CaO, n-Triacontanol giảm 46,3% so với trường hợp sử dụng Brassinolide, Humate kali Do trình sinh trưởng từ 30 NSKS đến thu hoạch lúa sinh trưởng môi 14 trường đất bị nhiễm mặn (ECe đất lúc 30 NSKS làà 5,13 mS/cm, ECe đất đ thu hoạch 4,02 mS/cm) Shah et al (2003), cho bổ sung Ca2+ vào môi trường ờng sinh trưởng tr làm giảm hấp thu di chuyển Na+ tới ới chồi, giảm sốc mặn nhờ gia tăng ngưỡng ng chịu mặn tích lũy proline xảy Sử dụng n-Triacontanol Triacontanol kích thích bơm proton H+ để bơm Na+ làm giảm ảm độc chất muối tế bào b (Krishnan and Kumari, 2008) 3.2.3 Sự tích lũy proline sau giai đoạn tưới mặn Theo kết Hình 3.1, nồng độ proline nghiệm thức biến thiên thi từ 3,41 đến 7,98 µmol/g DW (Dry weight: trọng lượng ợng khô) v khác biệt có ý nghĩa thống kê mức ý nghĩa 1% Khi bón Canxi oxít, phun n-Triacontanol, n kết hợp hai chất làm tăng hàm lượng ợng proline lúc 10 ngày sau tưới ới mặn Khi bón Humate kali phun Brassinolide làm tăng hàm lượng proline cao so với ới đối chứng Shah et al (2003), cho bổ sung Ca2+ làm tăng sinh trưởng trư rễ đồng thời kích thích tích lũy proline điều kiện ện mặn cao Theo Perveen et al (2014), sử dụng n-Triacontanol nồng ồng độ 20 µM phun lên giống lúa MH-97 (giống mẫn cảm ảm mặn) trồng dung dịch có chứa 150 mM NaCl (3,45‰) giúp tăng hàm lượng ợng proline cao so với đối chứng Hình 3.1: Biểu đồ tích lũy proline nghiệm thức tư ưới mặn Ghi chú: Nghiệm thức Nghiệm thức Nghiệm thức Nghiệm thức Nghiệm thức Nghiệm thức Nghiệm thức Đối chứng (không xử lý) Phun KNO3 Bón Humate Kali 60%, Bón Canxi oxít (CaO) Phun n-Triacontanol Phun n-Triacontanol gấp đơi Bón Humate kali 60% Phun n-Triacontanol gấp đơi 15 Nghiệm thức Nghiệm thức Bón Canxi oxít (CaO) Phun n-Triacontanol gấp đơi Phun Brassinolide 3.3 Ảnh hưởng Canxi oxít, KNO3, n-Triacontanol, Brassinolide HumateKali đến sinh trưởng suất lúa tưới mặn 4‰ NaCl điều kiện đồng huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng 3.3.1 Độ dẫn điện (ECe) đất qua giai đoạn Độ dẫn điện qua giai đoạn tưới mặn thể Bảng 3.6 cho thấy khác biệt khơng có ý nghĩa thống kê nghiệm thức Trị số ECe trung bình dao động từ 36,29 đến 5,22 mS/cm nghiệm thức Nhìn chung, giá trị ECe đất mức 4mS/cm có ảnh hưởng nhiều đến sinh trưởng phát triển lúa sau thời gian dài tưới mặn Bảng 3.6: Giá trị ECe (mS/cm) đất qua giai đoạn sinh trưởng Trước sạ Sau tưới mặn (30 NSKS) Thu hoạch Đối chứng (không xử lý) 3,29 5,00 4,69 Phun KNO3 3,34 5,20 4,76 Bón Humate Kali 60% 3,30 5,08 4,48 Bón Canxi oxít (CaO) 3,28 5,09 5,00 Phun n-Triacontanol 3,34 5,22 4,77 Bón Canxi oxít (CaO) Phun n-Triacontanol gấp đơi 3,30 5,19 4,90 Phun Brassinolide 3,35 5,16 4,54 ns ns ns 2,0 5,0 7,0 Nghiệm thức F CV (%) Ghi chú: Các số cột có mẫu tự theo sau giống khác biệt khơng có ý nghĩa thống kê dùng phép kiểm định Duncan, (ns): khác biệt khơng có ý nghĩa thống kê Các nghiệm thức tưới mặn với nồng độ thời gian cho thấy độ mặn khơng có thay đổi lớn nghiệm thức Việc sử dụng chất chưa có ảnh hưởng đến độ mặn đất Theo Grattan et al (2002), độ mặn nước ruộng vượt 1,9 mS/cmcó thể làm giảm suất lúa, khuyến cáo cho thấy mặn ảnh hưởng suất từ 3,0 mS/cmtrở lên.Slinger and Tenison (2007), nhận thấy sử dụng nước tưới có độ mặn với EC > mS/cmsẽ dẫn đến suy giảm suất lúa Độ mặn nước tưới quan trọng giai đoạn mạ trổ (Fraga et al., 2010) 16 3.3.2 Thành phần suất suất 3.3.2.1 Số bông/m2 Ở giai đoạn thu hoạch, số bông/m2 có khác biệt thống kê mức ý nghĩa 1% nghiệm thức Số lúa/m2 biến thiên từ 385,3481,3 bông/m2 (Bảng 3.7) nghiệm thức Các nghiệm thức 2, 4, có số bơng vượt trội cao từ 54 đến 86 bông/m2 so với nghiệm thức đối chứng Bảng 3.7: Các thành phần suất suất nghiệm thức Số bông/m2 Số hạt chắc/bông Trọng lượng 1.000 hạt (g) Năng suất hạt (tấn/ha) Đối chứng (không xử lý) 395,7b 43,8b 21,5 3,50b Phun KNO3 470,7a 60,6a 21,9 5,28a Bón Humate Kali 60% 389,3b 42,4b 21,8 3,42b Bón Canxi oxít (CaO) 481,3a 57,0a 21,9 5,00a Phun n-Triacontanol 474,0a 61,3a 22,0 5,34a Bón Canxi oxít (CaO) Phun n-Triacontanol gấp đơi 449,7a 58,4a 22,0 4,67a Phun Brassinolide 385,3b 45,6b 21,6 3,59b ** ** ns ** 5,02 7,80 1,72 9,20 Nghiệm thức F CV (%) Ghi chú: Các số cột có mẫu tự theo sau giống khác biệt khơng có ý nghĩa thống kê dùng phép kiểm định Duncan; (ns): khác biệt khơng có ý nghĩa thống kê, (**): khác biệt có ý nghĩa thống kê 1% Các nghiệm thức xử lý Canxi oxít, n-Triacontanol, Canxi oxít kết hợp với phun n-Triacontanol có số bơng/m2 cao khác biệt có ý nghĩa thống kê so với nghiệm thức lại Bởi vì, việc xử lý chất làm giảm hấp thu Na+ vào góp phần làm giảm ảnh hưởng bất lợi Na+ lúa Theo Khan et al (2007), sử dụng thạch cao (CaSO4) với liều lượng 1-2 tấn/ha làm tăng số m2 cao so với đối chứng Bên cạnh đó, Saha et al (2013), cho lúa cung cấp axít humic với liều lượng từ 3-6 lít/ha giúp tăng cường khả đẻ nhánh đạt nhiều chồi hữu hiệu 3.3.2.2 Số hạt chắc/bông Số hạt chắc/bông nghiệm thức khác biệt có ý nghĩa thống kê mức 1% 17 (Bảng 3.7) Kết ghi nhận số hạt chắc/bông nghiệm thức biến thiên từ 42,4-61,3 hạt Nghiệm thức 2, 4, có số hạt chắc/bơng cao cao từ 13,2-17,5 hạt/bông so với nghiệm thức đối chứng Cây lúa nhiễm mặn xử lý Canxi oxít, n-Triacontanol, Canxi oxít kết hợp với phun n-Triacontanol có số hạt chắc/bơng cao khác biệt có ý nghĩa thống kê so với nghiệm thức lại Sử dụng triacontanol với liều lượng khác trì hiệu chiều dài lúa tăng số hạt (Pal et al., 2009) Theo Saha et al (2013), phun axít humic với liều lượng từ 3-6 lít/ha cho lúa gia tăng tổng số hạt bông, số hạt 3.3.2.3 Trọng lượng 1.000 hạt Trọng lượng 1.000 hạt biến thiên từ 21,5-22,0 g khác biệt khơng có ý nghĩa thống kê nghiệm thức thí nghiệm (Bảng 3.7) Tuy nhiên, Khan et al (2007), cho sử dụng thạch cao ảnh hưởng có ý nghĩa lên trọng lượng 1.000 hạt Trọng lượng hạt tối đa 22,7-22,8 g sử dụng thạch cao từ 1-2 tấn/ha cao so với đối chứng Ngồi ra, sử dụng axít humic với liều lượng từ 3-6 lít/ha dẫn đến tăng trọng lượng 1.000 hạt (Saha et al., 2013) 3.3.2.4 Năng suất thực tế Năng suất lúa giảm xuống rõ rệt ảnh hưởng mặn Tuy nhiên, việc xử lý hợp chất thí nghiệm làm giảm tác động mặn suất lúa Năng suất lúa dao động từ 3,50 đến 5,34 tấn/ha khác biệt có ý nghĩa thống kê mức 1% (Bảng 3.7) Các nghiệm thức bón Canxi oxít, phun n-Triacontanol, bón Canxi oxít kết hợp với phun n-Triacontanol cho suất trung bình cao (5,0 tấn/ha) điều kiện tưới mặn tạm thời, cao 1,6 tấn/ha so với đối chứng Cung cấp Ca2+ phù hợp với dưỡng chất khác cho giảm nhẹ độc hại mặn (Aslam et al., 2000) Khan et al (2007), báo cáo suất lúa đạt từ 5,27-5,47 tấn/ha sử dụng thạch cao từ 1-2 tấn/ha cao so với đối chứng (4,81 tấn/ha) Sử dụng n-Triacontanol liều lượng khác làm cho lúa đạt suất cao (Pal et al., 2009) Theo Saha et al (2013), sử dụng axít humic với liều lượng từ 3-6 lít/ha làm tăng suất lúa số thu hoạch Nghiên cứu Dileep et al (2014), cho thấy sử dụng humate kali liều lượng 10 mg/kg đất làm tăng suất lúa 37,2% so với đối chứng 3.4 Ảnh hưởng Canxi oxít, KNO3, n-Triacontanol, Brassinolide Humate Kali đến sinh trưởng suất lúa đất nhiễm mặn huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang 3.4.1 Đặc tính hố học đất thời điểm quan sát 18 Kết khảo sát tầng 0-20 cm Bảng 3.8 cho thấy đất bị ảnh hưởng mặn giai đoạn từ 0-20 ngày sau sạ Giá trị ECe dao động từ 4,21 mS/cm đến 4,99 mS/cm; cao đầu vụ 4,99 mS/cm thấp thu hoạch 2,29 mS/cm Giá trị ECe có xu hướng giảm theo thời gian lượng mưa nhiều làm giảm độ mặn nước ruộng nước kênh Nghiên cứu Lê Hồng Việt ctv (2015), cho thấy giá trị ECe đất dao động từ 0,6 đến 3,0 mS/cm vào mùa khô từ 0,5 đến 2,0 mS/cm vào đầu mùa mưa Bảng 3.8: Giá trị pH, ECe đất độ sâu 0-20 cm nghiệm thức đối chứng thời điểm quan sát Thời điểm quan sát Chỉ tiêu quan sát NTKS 20 NSKS 45 NSKS 65 NSKS Thu hoạch pH 4,21 4,37 4,53 4,69 5,10 ECe (mS/cm) 4,99 4,37 2,72 2,52 2,29 Kết Bảng 3.8 cho thấy pH đất dao động từ 4,21-5,10; giá trị pH cao vào lúc thu hoạch Theo thang đánh giá Brady (1990) (trích dẫn từ Ngơ Ngọc Hưng ctv., 2004) pH tầng thuộc chua mạnh đến chua vừa Tuy nhiên, khoảng pH đảm bảo cho lúa sinh trưởng phát triển bình thường 3.4.2 Ảnh hưởng hợp chất lên thành phần suất suất lúa 3.4.2.1 Số bơng/m2 Số bơng/m2 có khác biệt thống kê mức ý nghĩa 5% nghiệm thức Số lúa nghiệm thức Bảng 3.9 biến thiên từ 320-402 bơng/m2 Nghiệm thức có số bơng cao (402 bơng/m2) nghiệm thức đối chứng có số bơng thấp (320 bơng/m2) Nghiệm thức bón CaO kết hợp phun KNO3 xử lý kết hợp CaO + KNO3 + brassinolide có số bơng cao khác biệt thống kê so với nghiệm thức lại Nghiên cứu Dileep (2014), cho thấy bổ sung Humate kali 10 mg/kg đất với 12,5 mg kẽm/kg đất NPK (60, 30, 30 mg/kg) làm tăng có ý nghĩa chiều cao cây, số chồi, chiều dài bông, trọng lượng hạt, trọng lượng rơm suất lúa 3.4.2.2 Số hạt chắc/bông Số hạt chắc/bông nghiệm thức khác biệt có ý nghĩa thống kê mức 5% (Bảng 3.9) Kết ghi nhận số hạt chắc/bông nghiệm thức biến thiên từ 83,9-95,1 chắc/bông Nghiệm thức có số hạt chắc/bơng cao 19 (95,1 hạt/bơng), nghiệm thức có số hạt chắc/bơng thấp (83,9 hạt/bông) Theo Zeng and Shannon (2000b), số hạt/bông giảm độ mặn 3,4 mS/cm cao Tương tự, Zaibunnisa et al (2002), cho số hạt chắc/bông giảm nồng độ mặn 5‰ (7,8 mS/cm) Bảng 3.9: Các thành phần suất suất lúa nghiệm thức Thành phần suất Nghiệm thức Cách xử lý Số bông/ m2 Số hạt chắc/ Trọng lượng 1000 hạt (g) Năng suất thực tế (tấn/ha) Đối chứng 320c 87,2bc 24,3 6,13c Phun KNO3 380ab 92,5ab 24,7 7,25a Phun n-Triacontanol 345abc 90,5abc 24,6 7,28a Phun brassinolide 358abc 86,2bc 24,5 6,57 bc Bón Canxi oxít (CaO) 349abc 89,3abc 24,4 6,50bc a abc 24,7 7,45a 379ab 91,1ab 24,4 7,33a CaO + KNO3 394 CaO + brassinolide CaO + KNO3+ brassinolide 402a 83,9c 24,2 6,85ab Bón Humate Kali 60% 324bc 95,1a 24,8 6,90ab * * ns ** 9,76 4,70 2,00 5,87 F CV (%) 88,8 Ghi chú: Các số cột có mẫu tự theo sau giống khác biệt khơng có ý nghĩa thống kê dùng phép kiểm định Duncan; (ns): khác biệt khơng có ý nghĩa thống kê, (*): khác biệt có ý nghĩa thống kê 5%, (**): khác biệt có ý nghĩa thống kê 1% 3.4.2.3 Trọng lượng 1.000 hạt Trọng lượng 1.000 hạt nghiệm thức thí nghiệm biến thiên từ 24,2-24,8 g khác biệt khơng có ý nghĩa thống kê nghiệm thức (Bảng 3.9) 3.4.2.4 Năng suất thực tế Việc xử lý hợp chất thí nghiệm làm giảm thiệt hại mặn suất lúa Năng suất nghiệm thức khác biệt có ý nghĩa thống kê mức 1% (Bảng 3.9).Năng suất nghiệm thức thí nghiệm biến thiên từ 6,13-7,45 tấn/ha Nghiệm thức bón CaO kết hợp phun KNO3 cho suất cao (7,45 tấn/ha), cao so với đối chứng (1,32 tấn/ha) Các nghiệm thức phun KNO3, n-Triacontanol, bón CaO kết hợp phun KNO3 brassinolide, bón CaO kết hợp phun brassinolide, bón Humate kali cho suất cao so với đối chứng 20 Phun KNO3 làm tăng cao mức độ K+ mơ non phát triển gắn liền với tính chống chịu mặn (Khatun and Flowers, 1995a) Ở tế bào chất có cân với nồng độ K+ cao thường gia tăng tính chịu mặn (Hajibagheri et al., 1989) Cung cấp Ca2+ phù hợp với dưỡng chất khác cho giảm nhẹ độc hại mặn, mức độ cao Ca2+ bên ngồi gia tăng sinh trưởng loại trừ Na+ rễ tiếp xúc với mặn (Aslam et al., 2000) Humate kali thúc đẩy phản ứng hóa học để trao đổi cation, tăng pH đệm, ràng buộc cô lập yếu tố độc hại tăng tốc vận chuyển chất dinh dưỡng cho trồng (Shujrah, 2010) 3.5 Ảnh hưởng liều lượng phân đạm chế độ tưới lên sinh trưởng suất lúa đất nhiễm mặn huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang 3.5.1 Sự biến động pH, ECe đất thí nghiệm Kết Bảng 3.10 cho thấy, pH đất dao động từ 4,23 đến 5,10 độ sâu 0-20 cm Ở độ pH lúa sinh trưởng phát triển bình thường Chanratchakool et al (1995), nhận định pH đất ruộng có ảnh hưởng đến pH nước ruộng, đất phèn tiềm tàng Trị số pH độ sâu 20-40 cmtương đương với pH tầng mặt, ngưỡng pH chưa ảnh hưởng nhiều đến sinh trưởng phát triển lúa Giá trị ECe đất cao đầu vụ sau giảm dần từ giai đoạn 45 NSKS dao động khoảng 2,32-4,96 mS/cm (Bảng 3.10) độ sâu 0-20 cm Theo phân cấp đất mặn Tôn Thất Chiểu ctv (1991), giá trị ECe đất từ 2-4 mS/cm đánh giá đất mặn trung bình Đối với độ sâu 20-40 cm, giá trị ECe dao động từ 2,49-5,19 mS/cm, cao so với giá trị ECe tầng mặt Sự khác biệt ảnh hưởng mạch nước ngầm bị nhiễm mặn có nồng độ muối cao dẫn đến ECe cao (Ngô Ngọc Hưng ctv., 2004) Bảng 3.10: Đặc tính pH, ECe đất thí nghiệm độ sâu 0-20 cm 20-40 cm Độ sâu 0-20 cm Giai đoạn Độ sâu 20-40 cm pH ECe (mS/cm) pH ECe (mS/cm) Đầu vụ 4,23 4,96 4,32 5,09 20 NSKS 4,46 4,38 4,30 5,19 45 NSKS 4,57 2,73 4,31 2,56 65 NSKS 4,78 2,56 4,50 2,79 Cuối vụ 5,10 2,32 4,70 2,49 21 3.5.2 Ảnh hưởng nhân tố thí nghiệm lên thành phần suất suất lúa 3.5.2.1 Số bông/m2 Số bông/m2 chịu ảnh hưởng mức độ bón đạm đồng thời có tương tác chế độ tưới nước mức độ đạm mức ý nghĩa 5% (Bảng 3.11) Ở nghiệm thức có bón đạm đạt số cao 61,3 bông/m2 so với nghiệm thức không bón đạm Việc quản lý nước có ảnh hưởng khơng lớn đến số bông/m2 nghiệm thức Theo Kyuma (2004), việc bón thấm góp phần cải thiện thành phần suất lúa đất rút nước đến nứt chân chim, tạo thơng thống cho đất Bảng 3.11: Thành phần suất suất lúa nghiệm thức Số /m2 Số hạt chắc/ Tỷ lệ hạt (%) Trọng lượng 1.000 hạt (g) Năng suất (tấn/ha) 0N 299,1b 72,4c 84,5b 24,6b 4,36c 80N 354,3a 79,8b 88,4a 25,2a 6,08b a a ab ab 7,13a Nhân tố Mức độ đạm 120N 366,4 90,6 86,8 24,8 Chế độ tưới IR1 355,3a 79,2b 86,2b 24,9 5,80 IR2 ab a a 24,9 6,08 b IR3 341,3 323,2 b 84,9 78,7 b 88,9 24,8 5,69 F(A) ** ** 84,5 * * ** F(B) ** ** ** ns ns F(AXB) * ns * ns ns CV (%) 6,96 5,59 3,61 1,95 7,00 Ghi chú: Các số cột có mẫu tự theo sau giống khác biệt khơng có ý nghĩa thống kê dùng phép kiểm định Duncan, (ns): khác biệt khơng có ý nghĩa thống kê, (*): khác biệt có ý nghĩa thống kê 5%, (**): khác biệt có ý nghĩa thống kê 1%.Ir (1): Khơ-tưới ngập cm, Ir (2): Khô nứt chân chim-tưới ngập cm, Ir (3): Giữ ngập sâu cm 3.5.2.2 Số hạt Theo kết Bảng 3.11 cho thấy, số hạt chắc/bông chịu ảnh hưởng hai nhân tố liều lượng bón đạm chế độ nước tưới mức ý nghĩa thống kê 5% Ở liều lượng 120N có số hạt bơng cao (90,6 hạt/bông), thấp nghiệm thức không bón (72,4 hạt/bơng) Cách quản lý nước IR2 22 cho số hạt cao (84,9 hạt/bông) khác biệt so với hai nghiệm thức lại Cung cấp đầy đủ dinh dưỡng, mực nước thích hợp điều kiện thời tiết thuận lợi lúa hình thành nhiều hoa, vỏ trấu đạt kích thước lớn (Võ Tòng Xn, 1994) 3.5.2.3 Trọng lượng 1.000 hạt Có khác biệt trọng lượng 1.000 hạt liều lượng phân N khác biệt có ý nghĩa thống kê mức 5% (Bảng 3.11) Bón phân đạm mức 80N đạt trọng lượng 1.000 hạt tốt so với không bón Tuy nhiên, việc ứng dụng chế độ tưới không làm thay đổi trọng lượng hạt lúa Trọng lượng hạt không bị ảnh hưởng nhiều kết hợp liều lượng phân N chế độ tưới nước Trọng lượng hạt giảm mặn hạn chế tốc độ quang hợp dẫn đến giảm hàm lượng đường cung cấp cho hạt Trọng lượng 1.000 hạt thấp tích lũy carbohydrate chất khác thấp (Hasamuzzamanet al., 2009) 3.5.2.4 Năng suất Năng suất lúa nghiệm thức liều lượng bón đạm cho thấy có khác biệt ý nghĩa thống kê mức 1% (Bảng 3.11) Năng suất cao nghiệm thức bón 120N đạt 7,13 tấn/ha thấp nghiệm thức khơng bón N đạt 4,36 tấn/ha Sự khác biệt khơng có ý nghĩa thống kê suất nghiệm thức chế độ tưới Việc quản lý nước chế độ tưới ảnh hưởng không lớn đến suất lúa điều kiện tưới nước mặn Theo nghiên cứu Zhang et al (2009), cách quản lý nước khơng có ảnh hưởng đến suất lúa Zhang et al (2008), ghi nhận suất lúa tăng 9,3-9,5% cho ruộng lúa khô ngập luân phiên CHƯƠNG 4: KẾT LUẬN ĐỀ XUẤT 4.1 Kết luận Cây lúa mẫn cảm mặn nhiều tưới mặn giai đoạn 10 - 20 ngày sau sạ 10 - 20 45 - 60 ngày sau sạ Phun KNO3, n-Triacontanol, bón CaO, bón CaO kết hợp phun nTriacontanol cải thiện tốt chiều cao cây, số chồi, số hữu hiệu, số hạt chắc/bông đồng thời làm tăng suất lúa điều kiện tưới mặn nhà lưới đồng đất nhiễm mặn huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng Phun KNO3, n-Triacontanol, bón CaO kết hợp phun KNO3, bón CaO kết hợp phun Brassinolide, bón CaO kết hợp phun KNO3 Brassinolide, bón Humate kali cải thiện tốt số bông/m2, số hạt chắc/bông đồng thời làm 23 tăng suất lúa điều kiện tưới mặn đất nhiễm mặn huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang Bón phân N với liều lượng 80 120 kg/ha làm tăng số bông/m2, số hạt chắc/bông, trọng lượng 1.000 hạt suất lúa điều kiện tưới nước nhiễm mặn Năng suất lúa tăng thêm từ 1,72 đến 2,77 tấn/ha so với nghiệm thức đối chứng điều kiện đồng Các chế độ tưới nước ảnh hưởng lên số bông/m2, số hạt chắc/bông, tỷ lệ hạt chắc/bông, không ảnh hưởng đến suất lúa 4.2 Đề xuất Hạn chế tưới mặn giai đoạn 10 - 20 ngày sau sạ, 10 - 20 45 - 60 ngày sau sạdo lúa mẫn cảm Thử nghiệm diện nhỏ giúp lúa vượt qua tưới nước mặn xử lý số chất như: phun KNO3, phun n-Triacontanol, bón CaO kết hợp phun brassinolide, bón Humate kali để tăng cường khả chịu mặn cho lúa Cần nghiên cứu tiếp tục việc bổ sung chất tăng cường khả chống chịu mặn cho lúa theo vùng khác để phù hợp với điều kiện đất nhiễm mặn vùng 24 ... đa đất mặn có ECe 11,4 mS/cm (Mehdi et al., 2008) Để giúp cho lúa giảm thiệt hại tưới nước mặn, đề tài Nghiên cứu biện pháp tưới nước mặn kết hợp bón đạm hỗ trợ dinh dưỡng để cải thiện sinh trưởng. .. sinh trưởng lúa đất nhiễm mặn thực 1.2 Mục tiêu luận án (i) Xác định giai đoạn lúa mẫn cảm bị nhiễm mặn; (ii) Khảo sát ảnh hưởng dinh dưỡng bổ sung cải thiện sinh trưởng lúa tưới mặn 1.3 Những... thấp Cây lúa thường thiếu nước vào giai đoạn mạ đẻ nhánh Để cứu lúa, nông dân phải sử dụng nước lợ kênh để tưới Có năm độ mặn nước kênh khơng cao (< 2‰) ảnh hưởng đến sinh trưởng phát triển lúa
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu biện pháp tưới nước mặn kết hợp bón đạm và hỗ trợ dinh dưỡng để cải thiện sinh trưởng cây lúa trên đất nhiễm mặn tt, Nghiên cứu biện pháp tưới nước mặn kết hợp bón đạm và hỗ trợ dinh dưỡng để cải thiện sinh trưởng cây lúa trên đất nhiễm mặn tt, Thí nghiệm 4 và 5 được thực hiện ngoài đồng tại ấp 9, xã Vĩnh Viễn A, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang., 2 Phương pháp thí nghiệm, CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN, Bảng 3.2: Thành phần năng suất và khối lượng hạt/chậu

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay