Giải pháp phát triển kinh doanh chuỗi cửa hàng bán lẻ điện thoại di động trên địa bàn Hà Nội tt

36 32 0
  • Loading ...
1/36 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/05/2018, 16:19

1 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ CÔNG THƯƠNG VIỆN NGHIÊN CỨU CHIẾN LƯỢC CHÍNH SÁCH CƠNG THƯƠNG VŨ VĂN VIỆT GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN KINH DOANH CHUỖI CỬA HÀNG BÁN LẺ ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG TRÊN ĐỊA BÀN NỘI Chuyên ngành: Kinh doanh thương mại Mã số: 62.34.01.21 TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ Nội - 2018 Cơng trình hồn thành tại: VIỆN NGHIÊN CỨU CHIẾN LƯỢC, CHÍNH SÁCH CƠNG THƯƠNG - BỘ CÔNG THƯƠNG - Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Trịnh Minh Châu Viện Nghiên cứu Thương mại PGS.TS Nguyễn Hoàng Long Đại học Thương mại Phản biện 1: Phản biện 2: Phản biện 3: Luận án bảo vệ trước Hội đồng chấm luận án cấp Viện Họp Viện Nghiên cứu chiến lược, sách Cơng Thương - Bộ Cơng Thương Vào hồi ngày tháng năm 201 Có thể tìm hiểu luận án tại: Thư viện Quốc gia Nội Thư viện Viện NC chiến lược, sách Cơng Thương MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Luận án Ngày nay, phát triển thương mại bán lẻ theo hướng đại cung cấp sản phẩm phong phú, đáp ứng nhu cầu ngày đa dạng người tiêu dùng Sau 25 năm thực sách mở cửa, hội nhập kinh tế với khu vực giới mức sống đại phận dân cư cải thiện, nhu cầu tiêu dùng hàng hoá nhân dân ngày đa dạng phong phú, tạo nhiều hội lớn cho doanh nghiệp thương mại bán lẻ phát triển cách thức kinh doanh đại, phải kể đến kinh doanh theo chuỗi CHBL Việc đưa mơ hình chuỗi CHBL vào việc phân phối sản phẩm ĐTDĐ mở rộng hội cho doanh nghiệp khách hàng Thứ nhất, mô hình kinh doanh chuỗi CHBL ĐTDĐ giai đoạn phát triển mạnh mẽ Từ học thuyết “Bánh xe bán lẻ” giáo sư Malcolm P McNair (1958) lý thuyết “Vòng đời bán lẻ” giáo sư Marc Dupuis đưa quan điểm suy thoái mơ hình cửa hàng bách hóa quy mơ lớn thay lên mơ hình chuỗi CHBL tập trung vào loại hàng hóa chuyên sâu Thứ hai, dịch vụ chuỗi CHBL ĐTDĐ ngày đa dạng hóa Chuỗi CHBL ĐTDĐ ngành thương mại đặc thù kết hợp sản phẩm công nghệ cao có tính chất thay đổi liên tục dịch vụ đại đáp ứng nhu cầu quy mô lớn Thứ ba, Nội thành phố đầu kinh doanh bán lẻ mặt hàng ĐTDĐ Trên địa bàn Nội, có nhiều doanh nghiệp phát triển kinh doanh theo chuỗi cửa hàng bán lẻ thành công như: Thế Giới Di động, Viettel, Viễn Thơng A, FPT Shop… chuỗi khác phát triển kinh doanh cách tự phát, thiếu đồng Ngoài ra, chất lượng dịch vụ chuỗi CHBL ĐTDĐ địa bàn Nội chưa quan tâm mức Thứ tư, nay, có nhiều đề tài nghiên cứu mơ hình chuỗi cửa hàng bán lẻ Tuy nhiên, kinh doanh chuỗi CHBLĐTDĐ dần tiêu chuẩn hóa vận doanh có tính chất thống nhất, chức quản trị chiến lược, chuẩn bị nguồn hàng, cung ứng hàng hóa, định sách bán hàng, giá tập trung vào doanh nghiệp điều hành, cửa hàng chủ yếu thực nhiệm vụ bán hàng Những thay đối đặt yêu cầu nghiên cứu phát triển chuỗi CHBLĐTDĐ bối cảnh Chính vậy, việc nghiên cứu “Một số vấn đề lý luận kinh nghiệm phát triển chuỗi cửa hàng bán lẻ điện thoại di động địa bàn đô thị lớn” có ý nghĩa thiết thực lý luận thực tiễn Đây móng quan trọng cho việc triển khai nghiên cứu phân tích thực trạng phát triển kinh doanh chuỗi CHBL ĐTDĐ thị lớn nói chung địa bàn thành phố Nội nói riêng Tổng quan tình hình nghiên cứu đề tài ngồi nước 2.1 Tình hình nghiên cứu đề tài nước Tình đến thời điểm tại, số cơng trình nghiên cứu nước thể góc nhìn khác hoạt động thương mại bán lẻ Tuy nhiên, chưa có cơng trình nghiên cứu khoa học trực tiếp, có tính hệ thống toàn diện phát triển kinh doanh theo chuỗi CHBL ĐTDĐ địa bàn Nội Một số cơng trình tiêu biểu liên quan đến đề tài luận án này, gồm nghiên cứu nghiên cứu triển vọng thị trường bán lẻ Việt Nam; nghiên cứu phát triển kinh doanh ngoại tệ thị trường quốc tế ngân hàng thương mại Việt Nam; nghiên cứu tổng quan thực trạng thị trường bán lẻ Việt Nam; nghiên cứu nâng cao lực cạnh tranh chuỗi siêu thị bán lẻ doanh nghiệp Việt Nam địa bàn thành phố Nội; nghiên cứu hồn thiện mơi trường kinh doanh nhằm phát triển dịch vụ bán buôn, bán lẻ Việt Nam; nghiên cứu giải pháp phát triển loại hình tổ chức bán lẻ văn minh, đại Việt Nam; nghiên cứu giải pháp phát triển chuỗi cửa hàng thuận tiện khu thị thành phố Nội… 2.2 Tình hình nghiên cứu đề tài nước Đến nay, giới có nhiều cơng trình nghiên cứu liên quan đến bán lẻ có liên quan đến chủ đề nghiên cứu như: nghiên cứu thay đổi xu hướng tiêu dùng thực phẩm Hàn Quốc tác động xu hướng tới phát triển hệ thống phân phối bán lẻ thay hình thức bán lẻ truyền thống hình thức bán lẻ đại; nghiên cứu chất lượng dịch vụ CHBL; nghiên cứu hội thị trường thị trường bán lẻ giới theo lĩnh vực kinh doanh khu vực thị trường, tập trung vào thị trường Trung Quốc, Ấn Độ, Braxin nước BRICS khác ; nghiên cứu phân tích mơ hình chuỗi cung ứng bán lẻ; nghiên cứu phân tích phát triển nhà bán lẻ quy mô lớn với thương hiệu bán lẻ mạnh có chỗ đứng thị trường Có thể nói, cơng trình nghiên cứu liên quan đến đề tài nghiên cứu luận án nghiên cứu sinh có kế thừa số kết nghiên cứu cơng trình q trình thực nội dung Luận án Mục tiêu nhiệm vụ nghiên cứu tổng quan - Mục tiêu nghiên cứu: đề xuất giải pháp phát triển kinh doanh chuỗi CHBL ĐTDĐ địa bàn Nội đến năm 2025 định hướng tới năm 2030 - Nhiệm vụ nghiên cứu: (1) Nghiên cứu vấn đề lý luận bản, mơ hình kinh doanh chuỗi CHBL ĐTDĐ nội dung phát triển kinh doanh chuỗi CHBL ĐTDĐ; (2) Nghiên cứu đánh giá khái quát thị trường ĐTDĐ, đồng thời phân tích thực trạng phát triển kinh doanh chuỗi CHBL ĐTDĐ số doanh nghiệp địa bàn Nội; (3) Đánh giá thực trạng yếu tố tác động đến phát triển kinh doanh chuỗi CHBL ĐTDĐ địa bàn thành phố Nội, từ thành công, hạn chế nguyên nhân hạn chế phát triển kinh doanh chuỗi CHBL ĐTDĐ địa bàn Nội; (4) Đưa dự báo xu hướng phát triển thị trường kinh doanh ĐTDĐ đề xuất số giải pháp phát triển kinh doanh chuỗi CHBL ĐTDĐ địa bàn Nội đến năm 2025 định hướng 2030, bao gồm giải pháp hồn thiện mơi trường kinh doanh giải pháp từ phía doanh nghiệp Đối tượng giới hạn phạm vi nghiên cứu đề tài Luận án - Đối tượng nghiên cứu: Đối tượng nghiên cứu đề tài luận án lý thuyết thực tiễn giải pháp phát triển kinh doanh chuỗi CHBLĐTDĐ địa bàn Nội - Phạm vi nghiên cứu: (1) Về nội dung: Tập trung nghiên cứu nội dung phát triển kinh doanh chuỗi CHBLĐTDĐ doanh nghiệp sách quyền địa phương nhằm phát triển kinh doanh chuỗi cửa hàng bán lẻ điện thoại địa bàn Nội; (2) Về không gian nghiên cứu: Các giải pháp phát triển kinh doanh chuỗi CHBL ĐTDĐ địa bàn Nội nghiên cứu học kinh nghiệm phát triển kinh doanh chuỗi CHBL ĐTDĐ doanh nghiệp nước quốc tế; (3) Về thời gian: Phân tích, đánh giá thực trạng giải pháp phát triển kinh doanh chuỗi CHBL ĐTDĐ địa bàn Nội, trọng tâm từ năm 2007 đến đề xuất giải pháp đến năm 2025 định hướng 2030 Phương pháp nghiên cứu 5.1 Phương pháp thu thập liệu - Phương pháp thu thập thông tin sơ cấp: Thông tin sơ cấp phục vụ nghiên cứu thu thập thông qua khảo sát điều tra bảng hỏi Việc triển khai khảo sát điều tra tiến hành cụ thể theo bước sau: Bước 1: Xác định mục tiêu khảo sát lựa chọn đối tượng để điều tra; Bước 2: Thiết kế bảng câu hỏi; Bước 3: Tiến hành điều tra - Phương pháp thu thập thông tin thứ cấp: Trong nghiên cứu này, thông tin thứ cấp thu thập từ nguồn thông tin nội bộ, gồm báo cáo hoạt động hàng năm, báo cáo tài chuỗi cửa hàng bán lẻ điện thoại di động địa bàn Nội FPT shop, Viettel Store, Thế giới di động, Hoàng Mobile, Nhật Cường Mobile, Bình Minh Mobile Ngồi ra, liệu thứ cấp thu thập từ tạp chí, sách báo, nghiên cứu ngồi nước phát triển kinh doanh chuỗi cửa hàng bán lẻ điện thoại di động nói chung Việt Nam nói riêng Các tài liệu chủ yếu có kho lưu trữ, thư viện lớn kho liệu trực tuyến 5.2 Phương pháp xử lý liệu - Phương pháp thống kê, suy diễn: Nghiên cứu sinh sử dụng phép thống kê phần trăm, trung bình để phân tích liệu khảo sát điều tra nghiên cứu thực trạng phát triển kinh doanh chuỗi cửa hàng bán lẻ điện thoại di động địa bàn Nội Bên cạnh đó, để củng cố tính đắn quan điểm nghiên cứu kết nghiên cứu, nghiên cứu sinh sử dụng phương pháp suy diễn nhằm đưa lập luận sở kiến thức, kinh nghiệm kế thừa từ công trình nghiên cứu tác giả nước Phương pháp suy diễn chủ yếu sử dụng phần sở lý luận đánh giá thực trạng phát triển kinh doanh chuỗi cửa hàng bán lẻ điện thoại di động địa bàn Nội - Phương pháp phân tích, so sánh, tổng hợp: Luận án tổng hợp lý luận phát triển kinh doanh chuỗi cửa hàng bán lẻ, tài liệu thực tiễn báo cáo nghiên cứu, cơng trình nghiên cứu kinh doanh chuỗi CHBL viết chuỗi khác hệ thống bán lẻ đại Ngoài ra, luận án sử dụng phần mềm SPSS để xử lý số liệu - Phương pháp kế thừa: Luận án sử dụng nguồn tư liệu sẵn có nước quốc tế tư liệu thức Đảng Nhà nước, tư liệu quan hoạch định sách quản lý, tư liệu nghiên cứu tổ chức quốc tế, viện nghiên cứu, trường đại học cá nhân ngồi nước Những đóng góp khoa học Luận án Về lý luận: Luận án hệ thống hóa, bổ sung số lý luận phát triển kinh doanh chuỗi CHBL ĐTDĐ địa bàn Nội, nghiên cứu kinh nghiệm số chuỗi thành công để rút học kinh nghiệm cụ thể áp dụng cho chuỗi CHBL ĐTDĐ địa bàn Nội Các phân tích tạo lập khung lý thuyết giải pháp phát triển kinh doanh chuỗi CHBL ĐTDĐ địa bàn Nội Về thực tiễn: Luận án tổng kết thực trạng phát triển kinh doanh chuỗi CHBL ĐTDĐ địa bàn Nội thời gian từ năm 2007 đến nay, đánh giá kết đạt được, hạn chế, nguyên nhân hạn chế Thông qua khảo sát điều tra bảng hỏi ba đối tượng, gồm: (1) Nhà quản lý chuỗi CHBL ĐTDĐ; (2) Chuyên gia nhà quản lý thuộc quan nhà nước; (3) Khách mua hàng chuỗi CHBL ĐTDĐ, luận án thu thập ý kiến đánh giá đối tượng liên quan thực trạng phát triển kinh doanh chuỗi CHBL ĐTDĐ địa bàn Nội Trên sở kết nghiên cứu, luận án đề xuất giải pháp phát triển kinh doanh chuỗi CHBL ĐTDĐ địa bàn Nội thời kỳ tới năm 2025, kiến nghị hoàn thiện giải pháp phát triển kinh doanh chuỗi CHBL ĐTDĐ địa bàn Nội Cấu trúc luận án: Luận án dài 150 trang, phần mở đầu dài 14 trang, kết luận dài trang phụ lục dài 63 trang, nghiên cứu có kết cấu ba chương: Chương : Một số vấn đề lý luận kinh nghiệm phát triển kinh doanh chuỗi cửa hàng bán lẻ điện thoại di động địa bàn đô thị lớn Chương 2: Thực trạng phát triển kinh doanh chuỗi CHBL ĐTDĐ địa bàn Nội Chương 3: Dự báo xu hướng phát triển thị trường đề xuất giải pháp phát triển kinh doanh chuỗi cửa hàng bán lẻ điện thoại di động địa bàn Nội đến năm 2025 định hướng 2030 CHƯƠNG MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ KINH NGHIỆM PHÁT TRIỂN KINH DOANH CHUỖI CỬA HÀNG BÁN LẺ ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG TRÊN ĐỊA BÀN ĐÔ THỊ LỚN 1.1 Khái niệm, yếu tố cấu thành đặc điểm kinh doanh chuỗi CHBL ĐTDĐ 1.1.1 Một số khái niệm phân loại chuỗi CHBL a/ Một số khái niệm Bán lẻ: Philip Kotler (2003) cho rằng, bán lẻ bao gồm tất hoạt động liên quan đến việc bán hàng hóa hay dịch vụ trực tiếp cho người tiêu dùng cuối để họ sử dụng vào mục đích cá nhân, không kinh doanh Cơ sở bán lẻ: David Lawrence Gilbert Smith (2006) cho phương thức kinh doanh bán lẻ sở bán lẻ phụ thuộc vào tập hợp chủng loại hàng hoá dịch vụ mà cửa hàng chọn vào danh mục phục vụ Tập hợp gồm yếu tố: quy mô cửa hàng, đặc tính chủng loại hàng hố dịch vụ mà cửa hàng phục vụ, sách giá, quảng cáo, thiết kế mà cửa hàng theo đuổi Có thể chia sở bán lẻ thành loại: sở bán lẻ truyền thống sở bán lẻ đại Chuỗi cửa hàng bán lẻ: Hayward cộng (1922) định nghịa chuỗi cửa hàng bán lẻ (Retail store chain) hệ thống cửa hàng bán lẻ thực nhiệm vụ bán hàng theo tiêu chuẩn thống tập trung điều hành doanh nghiệp mẹ với chức quản lý chiến lược, chuẩn bị nguồn hàng, cung ứng hàng hóa, định sách bán hàng, giá Như vậy, nói cách khác, chuỗi cửa hàng bán lẻ tập hợp cửa hàng bán lẻ loại nhà bán lẻ (doanh 10 nghiệp hay cá nhân) thiết lập, tổ chức vận hành quản lý hoạt động kinh doanh bán lẻ theo phương thức Kinh doanh chuỗi CHBL: Kinh doanh phương thức hoạt động kinh tế kinh tế thị trường, bao gồm tổng thể phương pháp, hình thức phương tiện mà chủ thể kinh doanh (doanh nghiệp, cá nhân) sử dụng để thực hoạt động kinh tế một, số tất công đoạn trình từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm cung ứng dịch vụ thị trường nhằm đạt mục tiêu thu lợi nhuận Phát triển chuỗi CHBL: Khái niệm phát triển hiểu trình vận động tiến lên từ thấp đến cao, từ đơn giản đến phức tạp, từ hoàn thiện đến hoàn thiện vật Phát triển kinh doanh chuỗi CHBL: phát triển kinh doanh chuỗi cửa hàng bán lẻ bao gồm tổng thể phương pháp, hình thức phương tiện mà chủ thể kinh tế (doanh nghiệp, cá nhân) nhà nước sử dụng để thay đổi lượng dẫn đến thay đổi chất hoạt động kinh doanh chuỗi cửa hàng bán lẻ b/ Phân loại chuỗi CHBL Phân loại chuỗi cửa hàng bán lẻ hàng hóa dựa tiêu thức khác Cụ thể: Phân loại theo phương thức kinh doanh bán lẻ hàng hóa chuỗi; Phân loại theo phương thức liên kết chuỗi 1.1.2 Các yếu tố cấu thành chuỗi Theo nghiên cứu Levy Weitz (2009), chuỗi cửa hàng bán lẻ nói riêng muốn thành cơng cần phải có yếu tố sau: (1) Số lượng cửa hàng vị trí cửa hàng thành viên chuỗi (2) Hàng hóa chuỗi cửa hàng bán lẻ (3) Giá bán lẻ (4) Thông tin cung cấp tới đối tượng khách hàng chuỗi CHBL (5) Thiết kế cửa hàng trưng bày hàng hóa (6) Dịch vụ bán lẻ cung cấp cho khách hàng 1.1.3 Vai trò phát triển kinh doanh chuỗi CHBL Nghiên cứu Levy Weitz (2011) [53] bán 22 ĐTDĐ địa bàn Nội; Chất lượng dịch vụ kinh doanh Thực trạng hoạt động hỗ trợ phát triển chuỗi CHBL ĐTDĐ từ quan quản lý nhà nước phản ánh thơng qua 03 nội dung (i) Chính sách hỗ trợ tài (thuế, tiếp cận vốn…); (ii) Chính sách hỗ trợ phi tài (nguồn lực trực tiếp & gián tiếp, sợ hạ tầng giao thông công nghệ thông tin ) (iii) Công tác truyền thơng thơng tin sách Kết phân tích thống kê mô tả cho thấy, 33% chuỗi CHBL ĐTDĐ hỏi đánh giá sách hỗ trợ tài phi tài triển khai phù hợp địa bàn Nội Thực trạng phát triển thị trường mục tiêu cho chuỗi CHBL ĐTDĐ địa bàn thành phố Nội: Các chuỗi CHBL ĐTDĐ thành phố Nội dù có mức độ bao phủ địa bàn đô thị nhanh chưa phát triển cách đa dạng để tiếp cận nhiều phân đoạn thị trường khác nhau, đặc biệt thị trường nông thôn địa bàn Nội Thực trạng xây dựng tiêu chuẩn chuỗi CHBL ĐTDĐ địa bàn thành phố Nội: Các chuỗi cửa hàng bán lẻ điên thoại di đông địa bàn thành phố Nội phần lớn có tiêu chuẩn riêng cho vấn đề nhà quản lý điều hành chuỗi cửa hàng thực tương đối nghiêm túc Về tiêu chuẩn chuỗi cửa hàng bán lẻ thường họ dựa quy định Luật pháp, quy định hãng sản xuất quy định doanh nghiệp kinh doanh dạng chuỗi quy định cụ thể cửa hàng thành viên điều kiện cụ thể Thực trạng quản trị vận hành kinh doanh chuỗi CHBL ĐTDĐ địa bàn Nội: Luận án phân tích 03 yếu tố định vị thực hành giá bán lẻ; Về phát triển kênh phân phối bán lẻ chuỗi CHBL; Về phát triển hoạt động điều hành chuỗi CHBL Đánh giá thực trạng phát triển kinh doanh chuỗi CHBL ĐTDĐ địa bàn Nội 2.4.1 Những thành công, điểm mạnh, ưu Thứ nhất, hệ thống chuỗi cửa hàng bán lẻ điện thoại di động địa bàn Nội nhân tố tạo thương mại văn minh đại cho Thủ Hiện nay, bên 23 cạnh tồ nhà cao tầng, khu chung cư đại, địa bàn thủ Nội có nhiều cửa hàng, trung tâm thương mại xây dựng khang trang đại Các trung tâm thương mại Tràng tiền Plaza, Vincom, Parkson… điểm nhấn tiêu biểu Thứ hai, kinh doanh theo chuỗi CHBL ĐTDĐ góp phần thay đổi thói quen mua sắm người dân Thứ ba, hệ thống quán lý chuỗi thống nhất, quản lý cách đồng bộ, nhiên, cửa hàng có tự mặt hàng, chủng loại, xu bán hàng theo địa bàn Thứ tư, để tăng cường lượng bán, chuỗi CHBL ĐTDĐ đổi để theo kịp xu việc tung đợt khuyến mại, giảm giá bán, chiết khấu toán, bán hàng trả góp… sách xúc tiến bán áp dụng thống cho CH Thứ năm, hàng tháng có đánh giá thống tồn chuỗi cửa hàng thành viên nhằm xếp loại, đánh giá thường xuyên doanh số bán hàng Từ có điều chỉnh kịp thời, phù hợp cho điều kiện thị trường 4.2 Những điểm yếu, hạn chế Một là, hệ thống chuỗi CHBL ĐTDĐ địa bàn Nội chưa nhiều, phân tán, chưa đảm bảo yêu cầu tiêu chuẩn đề Hai là, phương thức phục vụ khách hàng CHBL ĐTDĐ chuỗi chưa thực chuyên nghiệp Ba là, nguồn lực người nhiều bất cập Khả quản lý điều hành chuỗi CHBL ĐTDĐ nhiều hạn chế, cơng nghệ quản lý lạc hậu chưa theo kịp trình độ khu vực Bốn là, hệ thống thơng tin chuỗi CHBL ĐTDĐ chưa quan tâm đầu tư thực đại nên trình quản lý, điều hành nhiều bất cập xảy khơng có thơng tin thường xun, kịp thời xác Năm là, chuỗi cửa hàng khu vực nơng thơn ít, thiếu thốn, khó cạnh tranh với cửa hàng bán lẻ địa bàn Sáu là, bán hàng qua mạng hạn chế, khơng cạnh tranh với trang bán hàng chuyên nghiệp Bảy là, khu vực dịch vụ dừng lại việc bảo hành, chưa mở rộng lĩnh vực sửa chữa chuyên nghiệp đó, điểm không hút khách hàng.Tám là, thị phần 24 chuỗi CHBL hạn chế định so với quy mô khách hàng địa bàn Nội 2.4.3 Nguyên nhân vấn đề đặt phát triển kinh doanh chuỗi CHBL ĐTDĐ địa bàn Nội Một số nguyên nhân kể đến như: (1) Nguyên nhân thuộc sách nhà nước (2) Nguyên nhân từ góc độ quản trị vận hành chuỗi CHBL ĐTDĐ Đó khâu quản lý nhân viên bán hàng Có tới 55% khách hàng cho thái độ không tôn trọng khách hàng lý dẫn tới nhân viên CBLĐTDĐ không niềm nở nhiệt tình với khác hàng 36% khách hàng cho nhân viên không nhạy cảm với nhu cầu cụ thể khách hàng chưa đào tạo kỹ (3) Nguyên nhân từ khả quản lý chuỗi CHBL ĐTDĐ Có tới 27% khách hàng cho sách chăm sóc khách hàng chưa tốt nguyên nhân dẫn đến việc chuỗi chưa sẵn sàng lắng nghe giải khiếu nại khách hàng phàn nàn (4) Nguyên nhân từ phía khách hàng đến chuỗi CHBL ĐTDĐ 27% khách hàng cho khách hàng q đơng nên việc nhân viên CHBL không lịch niềm nở với khách hàng 36% khách hàng cho khách hàng đông dẫn tới việc CHBL không sẵn sàng lắng nghe giải khiếu nại khách hàng (4) Việc chuỗi CHBLĐTDĐ sẵn lòng nhận hàng trả lại hàng đổi ít, quy trình-thủ tục giải khiếu nại chuỗi CHBL ĐTDĐ thường không rõ ràng thủ tục rườm rà khách hàng cảm thấy thời gian thủ tục chuỗi CHBL ĐTDĐ Những vấn đề đặt phát triển kinh doanh chuỗi CHBL ĐTDĐ địa bàn Nội (1) Phát triển kinh doanh chuỗi CHBL ĐTDĐ địa bàn Nội phần lớn chưa xây dựng sâu tiêu chuẩn riêng cho hệ thống chuỗi họ Tiêu chuẩn cửa hàng chuỗi thường dựa Quy chế Siêu thị Trung tâm thương mại Bộ Thương Mại (nay Bộ Công Thương) ban hành nhiều năm nay, số chuỗi chưa chấp hành nghiêm túc thực tế (2) Một yếu tố quan trọng quản lý, 25 điều hành hoạt động chuỗi CHBL ĐTDĐ cơng nghệ thơng tin Tuy nhiên, nhìn chung việc áp dụng công nghệ thông tin chuỗi CHBL ĐTDĐ chưa thực đảm bảo (3) Về nhân tố người, nói phát triển kinh doanh chuỗi CHBL ĐTDĐ địa bàn Nội thiếu nhiều nhân lực có trình độ hai góc độ: nhân lực quản lý, điều hành hoạt động chuỗi CHBL ĐTDĐ, nhân lực lao động trực tiếp khâu mua, bán, bảo quản hàng hóa chăm sóc khách hàng CHƯƠNG 3: DỰ BÁO XU HƯỚNG PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN KINH DOANH CHUỖI CỬA HÀNG BÁN LẺ ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG TRÊN ĐỊA BÀN NỘI ĐẾN NĂM 2025 ĐỊNH HƯỚNG 2030 3.1 Dự báo xu hướng phát triển thị trường kinh doanh ĐTDĐ địa bàn Nội giai đoạn đến 2020 2025 3.1.1 Dự báo quy mô xu hướng phát triển thị trường ĐTDĐ địa bàn Nội 3.1.2 Dự báo tác động yếu tố đến phát triển kinh doanh ĐTDĐ địa bàn Nội Các yếu tố tác động đến cầu thị trường: Nội thành phố có tốc độ thị hóa cao, đặc biệt ngày có nhiều khu thị hoàn thành, thu hút lượng lớn dân cư, đặc biệt dân số trẻ, có thu nhập ổn định tương đối cao Sự phát triển công nghệ thơng tin ứng dụng hỗ trợ tích cực cho hoạt động giao tiếp, đời sống sinh hoạt hàng ngày hoạt động kinh doanh cá nhân doanh nghiệp Mạng lưới viễn thông, thông tin ngày đại, giúp phát huy tối đa lợi ích khai thác từ ĐTDĐ Trước bước phát triển này, nhận thức lợi ích cách thức khai thác tối đa lợi ích từ điện thoại ngày cao, làm gia tăng nhu cầu sử dụng ĐTDĐ Các yếu tố tác động đến cung thị trường: So với địa phương khác, Nội có vị trí đặc biệt, thủ nước, trung tâm trị, kinh tế, văn hóa hàng đầu đất nước Do đó, thị trường ĐTDĐ trở 26 nên sôi động, thu hút nhiều doanh nghiệp, nhà sản xuất, nhà cung ứng, nhà cung cấp dịch vụ ĐTDĐ Thị trường tài phát triển ổn định đóng vai trò hỗ trợ tích cực cho kinh doanh theo chuỗi CHBLĐTDĐ Khi tham gia vào thị trường kinh doanh chuỗi, đòi hỏi doanh nghiệp phải có nguồn vốn lớn số lượng cửa hàng ngày tăng đòi hỏi trình độ cơng nghệ kinh doanh ngày cao để quản lý hệ thống chuỗi CHBLĐTDĐ Các hoạt động logistics thị trường cải thiện, có tác động tích cực đến phân phối, vận chuyển quản lý từ nơi sản xuất đến nơi tiêu thụ chặt chẽ hiệu Các hoạt động mua bán sáp nhập (M&A) tác động đến hoạt động cung thị trường ĐTDĐ Với phát triển hoạt động mua bán sáp nhập (M&A) doanh nghiệp có nguồn lực lớn mạnh mở rộng đầu tư mở rộng thị trường nhằm chiễm lĩnh thị phầm, giành ưu cạnh tranh thị trường Tầm quan trọng nguồn nhân lực phát triển kinh doanh chuỗi CHBLĐTDĐ ngày doanh nghiệp kinh doanh chuỗi trọng đầu tư, đào tạo Thái độ phong cách tư vấn, phục vụ nhân viên bán hàng trở nên chuyên nghiệp, tận tình với khách hàng mang đặc điểm riêng, thành phần cấu thành thương hiệu chuỗi CHBL Các yếu tố khác: Phân phối bán lẻ truyền thống phân phối bán lẻ đại tiếp hai hướng phát triển chủ yếu thị trường bán lẻ nhằm đáp ứng đa dạng nhu cầu người tiêu dùng; Các yếu tố sở hạ tầng liên quan đế hoạt động kinh doanh doanh nghiệp tham gia bán lẻ như: trình độ đại hệ thống giao thơng đường xá, bến bãi, thơng tin liên lạc…; Chi phí vận chuyển, bảo quản hàng hóa; Chi phí xây mới, th, mua mặt kinh doanh tiếp tục tác động quan trọng đến thị trường kinh doanh bán lẻ.; Yếu tố văn hóa, xã hội có ảnh hưởng trực tiếp đến sống hành vi người, qua có ảnh hưởng đến hành vi mua sắm khách hàng; Cơng nghệ ngày có phát triển vượt bậc, làm cho thị trường bán lẻ ĐTDĐ trở 27 nên sôi động 3.1.3 Dự báo xu hướng phát triển kinh doanh ĐTDĐ địa bàn Nội 3.2 Định hướng phát triển kinh doanh chuỗi CHBLĐTDĐ địa bàn Nội 3.2.1 Định hướng quản lý nhà nước phát triển kinh doanh chuỗi CHBLĐTDĐ địa bàn Nội Thứ nhất, hoạt động quản lý Nhà nước yếu tố tác động quan trọng, tác động tích cực đến hoạt động hiệu kinh doanh chuỗi CHBLDTDĐ địa bàn Thứ hai, quan quản lý Nhà nước đồng hành với phát triển doanh nghiệp kinh doanh chuỗi CHBLĐTDĐ Cơ quan quản lý Nhà nước ngành địa phương quan tâm, sâu sát doanh nghiệp để nắm bắt nhu cầu, nguyện vọng tình hình hoạt động doanh nghiệp, để từ có sách phù hợp, khuyến khích hỗ trợ doanh nghiệp phát triển Thứ ba, hoạt động quản lý Nhà nước hoạt động kinh doanh chuỗi CHBLĐTDĐ theo nguyên tắc kinh tế thị trường có quản lý Nhà nước, phù hợp với cam kết hội nhập kinh tế quốc tế với điều kiện thực tế Nội Thứ tư, hoạt động quản lý hướng tới mục đích tạo dựng mơi trường cạnh tranh lành mạnh, công doanh nghiệp tham gia thị trường CHBLĐTDĐ Thứ năm, bảo vệ lợi ích người tiêu dùng trung tâm hoạt động quản lý Nhà nước hoạt động CHBLĐTDĐ Thứ sáu, chế sách hoạt động kinh doanh chuỗi CHBLĐTDĐ trọng đến nguyên tắc lợi ích kinh tế Các sách, chế đưa đủ sức hấp dẫn để thu hút đầu tư xã hội Thứ bảy, hoạt động quản lý Nhà nước kinh doanh chuỗi CHBLĐTDĐ bảo vệ thương hiệu quyền sở hữu trí tuệ sản phẩm, doanh nghiệp Thứ tám, hoạt động quản lý nhà nước nhằm đảm bảo kinh doanh chuỗi CHBLĐTDĐ phát triển đồng bộ, phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội thủ đô Thứ chín, Nhà nước tạo điều kiện thuận lợi, khuyến khích kinh doanh bán lẻ ĐTDĐ phát triển Thứ mười, phát triển kinh doanh chuỗi 28 CHBLĐTDĐ địa bàn Nội phải huy động sức mạnh tổng hợp 3.2.2 Định hướng phát triển kinh doanh chuỗi CHBLĐTDĐ doanh nghiệp địa bàn Nội Thứ nhất, chuỗi CHBLĐTDĐ phát triển phù hợp với quy hoạch phát triển bán lẻ đại Thủ đô Thứ hai, phát triển kinh doanhh chuỗi CHBLĐTDĐ phải dựa với điều kiện thực tế nhu cầu thị trường Thứ ba, thành phố Nội quy hoạch tổng thể, xây dựng phát triển hệ thống bán lẻ đại, đảm bảo bố trí đủ khơng gian cho cửa hàng phát triển sở phù hợp với đối tượng dân cư khách vãng lai địa bàn thành phố Thứ tư, phát triển kinh doanh chuỗi CHBLĐTDĐ địa bàn thành phố cần thu hút thành phần kinh tế tham gia, bao gồm nhà đầu tư nước, nhằm tăng cường lực đầu tư, nâng cao chất lượng dịch vụ Thứ năm, hoạt động quản lý nhà nước coi trọng đội ngũ doanh nhân lĩnh vực mở chuỗi CHBLĐTDĐ Thứ sáu, đổi mạnh mẽ phương thức bán hàng kinh doanh dạng chuỗi cửa hàng bán lẻ nay, phải lấy khách hàng làm trung tâm cho hoạt động phục vụ Thứ bảy, tập trung phát triển nguồn lực kinh doanh chuỗi CHBLĐTDĐ, nhân lực quản lý lực lượng bán hàng trực tiếp Hoạt động quản lý vận hành chuỗi CHBLĐTDĐ cần đội ngũ quản lý với trình độ tổ chức quản lý cao, với đội ngũ nhân viên thực chun nghiệp, có kỹ năng, nhiệt tình, trách nhiệm 3.3 Giải pháp phát triển kinh doanh chuỗi CHBLĐTDĐ địa bàn Nội năm 2025 định hướng 2030 3.3.1 Giải pháp công ty mẹ chuỗi CHBL Thứ nhất, công ty mẹ chuỗi CHBLĐTDĐ cần nhận thức đắn xu hướng, bối cảnh tình hình kinh doanh để xác định phương hướng phát triển phù hợp Thứ hai, chuỗi CHBLĐTDĐ tăng cường hoạt động quản trị kết nối toàn chuỗi Thứ ba, cơng ty mẹ chuỗi CHBLĐTDĐ cần hồn 29 thiện nghiên cứu nhu cầu cá nhân khách hàng Thứ tư, công ty mẹ chuỗi CHBLĐTDĐ cần mở rộng thị trường phục vụ chuỗi CHBLĐTDĐ Thứ năm, công ty mẹ chuỗi CHBLĐTDĐ cần tăng cường giám sát, kiểm tra hoạt động bán lẻ cửa hàng, có sách khuyến khích, thi đua bán hàng, đồng thời cần điều chỉnh hoạt động hiệu Thứ sáu, công ty mẹ chuỗi CHBLĐTDĐ cần tiêu chuẩn hóa, đồng hóa xây dựng phát triển cửa hàng thuộc chuỗi CHBL Thứ bảy, công ty mẹ chuỗi CHBLĐTDĐ cần nâng cao lực quản lý giá bán lẻ 3.3.2 Giải pháp CHBL thành viên Thứ nhất, CHBLĐTDĐ thành viên cần đa dạng hóa hình thức bán hàng Chuỗi cửa hàng bán lẻ ĐTDĐ cần vận dụng nhiều phương pháp bán hàng khác CHBL Thứ hai, CHBLĐTDĐ thành viên cần tăng cường lực cạnh tranh tính cam kết khách hàng Các chuỗi CHBL cần biết nhu cầu khách hàng, cần nắm bắt khách hàng thiếu cần để đáp ứng kịp thời Thứ ba, CHBLĐTDĐ thành viên cần nâng cao lực quản lý hàng hóa Thứ tư, CHBLĐTDĐ thành viên cần trọng phát triển lực trưng bày sản phẩm Trong không gian trưng bày cửa hàng, phân bố, đặt sản phẩm khơng có tác động đến thẩm mỹ cửa hàng mà tác động đến nhu cầu mua sắm, kích thích nhu cầu mua sắm khách hàng Thứ năm, CHBLĐTDĐ thành viên cần xây dựng chiến lược marketing đồng bộ, toàn diện Hoạt động marketing cần phải trở thành trọng tâm chiến lược tổng thể phát triển chuỗi 3.4 Một số kiến nghị quan quản lý nhà nước phát triển kinh doanh chuỗi CHBLĐTDĐ địa bàn Nội 3.4.1 Kiến nghị với quan quản lý nhà nước xây dựng tiêu chí, tiêu chuẩn phát triển kinh doanh chuỗi CHBLĐTDĐ 30 Các quan quản lý nhà nước cần xây dựng tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ cho chuỗi CHBLĐTDĐ Điều đảm bảo việc quản lý nhà nước không chất lượng hàng hóa kinh doanh chuỗi CHBLĐTDĐ mà dịch vụ chuỗi CHBLĐTDĐ Các quy định nhà nước với chuỗi CHBLĐTDĐ tập trung vào quản lý nhà nước biển hiệu, hàng hóa chất lượng hàng hóa Các tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ nội dung bỏ ngỏ Chính thế, chất lượng dịch vụ chuỗi CHBLĐTDĐ chủ yếu theo tiêu chuẩn doanh nghiệp Hầu hết tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ tiêu chuẩn doanh nghiệp bán lẻ công bố mà chưa có quản lý cụ thể quan nhà nước 3.4.2 Kiến nghị việc hỗ trợ chuỗi CHBLĐTDĐ nâng cao lực đội ngũ nhân viên thông qua hiệp hội Về nâng cao lực đội ngũ nhân viên chuỗi CHBLĐTDĐ, doanh nghiệp bán lẻ cần hỗ trợ từ phía nhà nước để nâng cao lực đội ngũ nhân Đặc biệt chuỗi CHBLĐTDĐ có hệ thống chưa đủ lớn, chưa đủ số lượng nhân viên, chưa đủ ngân sách để đầu tư lớp đào tạo ngắn hạn dài hạn để nâng cao lực nhân viên chuỗi CHBLĐTDĐ 3.4.3 Giải pháp nhà nước Luận án đề xuất 14 giải pháp quan quản lý nhà nước Trong đó, số giải pháp cụ thể đề cập như: Thứ nhất, hồn thiện hệ thống sách pháp luật quản lý phát triển kinh doanh chuỗi CHBLĐTDĐ Đối với kinh tế hay thị trường hệ thống pháp luật tảng sở quan trọng để doanh nghiệp nhà đầu tư yên tâm hoạt động kinh doanh Thứ hai, đẩy mạnh cải cách hành đơn giản hóa thủ tục kinh doanh CHBLĐTDĐ Để nâng cao hiệu quản lý nhà nước tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, nhà nước cần tiếp tục cải cách 31 thủ tục hành hoạt động kinh doanh chuỗi CHBLĐTDĐ Thứ ba, quan quản lý cần đảm bảo chế quản lý hiệu quả, tạo điều kiện để hoạt động kinh doanh chuỗi CHBLĐTDĐ vận hành thường xuyên, thông suất ổn đinh Các quan quản lý cần xếp lại máy quản lý tăng cường sức mạnh hệ thống tổ chức quản lý nhà nước thương mại theo chuỗi, thực phối hợp hiệu công tác quản lý quan liên quan Thứ tư, tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp nước ngoài, tổ chức nước đầu tư lâu dài địa bàn Nội Như xu tất yếu thời đại hội nhập mở cửa, thị trường Nội trở thành điểm đến nhiều nhà đầu tư doanh nghiệp nước lựa chọn Thứ năm, quan quản lý cần có sách bảo hộ thị trường, xây dựng rào cản thương mại hợp lý nhằm bảo vệ thị trường nội địa, hỗ trợ khuyến khích doanh nghiệp nội địa phát triển Song song với sách mở cửa, khuyến khích đầu tư từ nước ngồi, quan quản lý cần quan tâm xây dựng sách bảo vệ thị trường nội địa, xây dựng rào càn thương mại cần thiết nhằm hỗ trợ doanh nghiệp nội địa Thứ sáu, quan quản lý cần xây dựng đội ngũ nhân quản lý hoạt động kinh doanh CHBLĐTDĐ có lực, trình độ Cơ quan quản lý cần trọng hoàn thiện máy quản lý nhà nước lĩnh vực kinh doanh chuỗi CHBL Thứ bảy, quan quản lý sử dụng đồng công cụ quản lý thương mại để quản lý thúc đẩy môi trường kinh doanh CHBLĐTDĐ lành mạnh Sử dụng đồng bộ, hài hòa, đắn phương pháp kinh tế, hành giáo dục, tuyên truyền động viên giúp nâng cao hiệu công tác quản lý, đồng thời qua đó, góp phần nâng cao nhận thức người dân doanh nghiệp xây dựng thị trường kinh doanh lành mạnh, văn hóa tiêu dùng văn minh Thứ tám, quan quản lý cần hoàn thiện phát triển thị trường tài chính, tiền tệ nhằm khuyến khích, phát 32 triển thương mại Nội Trong kinh tế đại, mở cửa hội nhập, thị trường tài chính, tiền tệ đóng vai trò quan trọng huyết mạch kinh tế Thị trường tài chính, tiền tệ phát triển giúp hỗ trợ kích thích, thúc đẩy ngành nghề khác phát triển 33 KẾT LUẬN Nội dung luận án Luận án nghiên cứu, phân tích số lý luận phát triển kinh doanh theo chuỗi, phân tích thực trạng kinh doanh chuỗi CHBLĐTDĐ Nội đề xuất giải pháp phát triển hoạt động kinh doanh chuỗi CHBLĐTDĐ thời gian tới Qua tìm hiểu cho thấy, nhiều nghiên cứu nước chưa tập trung nghiên cứu cách có hệ thống, tồn diện chun sâu mơ hình kinh doanh chuỗi CHBLĐTDĐ Các nghiên cứu mang tính lý thuyết mơ hình chuỗi CHBL phát triển thị trường Việt Nam Về mặt khái niệm, chuỗi CHBL mơ hình vận hành quản lý hoạt động kinh doanh CHBL theo hệ thống dây chuyền Kinh nghiệm phát triển chuỗi CHBLĐTDĐ từ quốc gia khác cho thấy, chuẩn hóa hoạt động dịch vụ nâng cao chất lượng phục vụ chuỗi tiêu chí để chuỗi CHBLĐTDĐ thành công Các hoạt động xây dựng thương hiệu, chiếm lĩnh thị phần cần thiết chuỗi CHBLĐTDĐ Bên cạnh đó, phần tử chuỗi phải có liên kết chăt chẽ, thành viên thực tốt chức để tăng cường khả cạnh tranh hệ thống Những kết mà chuỗi CHBLĐTDĐ Nội đạt thời gian qua đáng khích lệ, góp phần xây dựng thương mại Thủ đô văn minh, đại Các chuỗi CHBL phát triển mở rộng đóng góp cho phát triển kinh tế Thành phố mà đáp ứng đa dạng nhu cầu ngày lớn người dân, góp phần hình thành thói quen mua sắm người dân, phù hợp với sống cơng nghiệp hóa, đại hóa Sau nghiên cứu, phân tích, luận án đưa định hướng phát triển kinh doanh chuỗi CHBLĐTDĐ địa bàn Nội, đồng thời đưa giải pháp nhằm hồn thiện mơi trường kinh doanh thúc đẩy hoạt động kinh doanh doanh nghiệp phát triển Các giải pháp đưa khắc phục hạn chế, yếu hoạt động kinh doanh chuỗi CHBL phương diện: hoạt 34 động quản lý quan nhà nước hoạt động kinh doanh doanh nghiệp Đóng góp ý nghĩa luận án Những đóng góp luận án:Thứ nhất, luận án đóng góp phát triển lý luận kinh doanh chuỗi CHBL Theo đó, nhiều nội dung mặt lý luận luận án nghiên cứu, bổ sung phát triển, hệ thống hóa cách đầy đủ, tồn diện Luận án trình bày phân tích số khái niệm liên quan đến kinh doanh chuỗi CHBL khái niệm bán lẻ, khái niệm sở bán lẻ (bao gồm sở kinh doan bán lẻ truyền thống sở kinh doanh bán lẻ đại) khái niệm chuỗi cửa hàng bán lẻ Luận án tiến hành phân loại loại chuỗi CHBL nhiều góc độ khác phân loại theo số lượng hàng hóa diện tích kinh doanh, phân loại theo hệ thống phân ngạch khu vực Bắc Mỹ, phân loại Viện nghiên cứu Thương mại – Bộ Công thương Luận án hệ thống hóa số mơ hình kinh doanh chuỗi CHBL số nhà nghiên cứu, lý thuyết “Bánh xe bán lẻ” Malcolm P McNair, học thuyết “Vòng đời cửa hàng” Marc Dupuis, yếu tố chuỗi CHBL Levy Weitz (2009), số nhà nghiên cứu khác Dựa kiến thức phát triển chuỗi CHBL, luận án khái quát hóa nội dung phát triển kinh doanh chuỗi CHBLĐTDĐ Thứ hai, luận án tổng hợp kinh nghiệm phát triển kinh doanh chuỗi CHBL số doanh nghiệp giới Thứ ba, luận án cung cấp cập nhật thông tin thị trường ĐTDĐ Nội Luận án khái quát thị trường ĐTDĐ địa bàn Nội phương diện: tăng trưởng dịch chuyển, cấu kinh tế, quy mô cấu kinh tế, cấu dân số, thu nhập cấu chi tiêu dân cư, thực trạng tiêu dùng Thứ tư, luận án nghiên cứu khái quái, cập nhật thực trạng phát triển kinh doanh chuỗi CHBLĐTDĐ Ý nghĩa nghiên cứu: Luận án có hai ý nghĩa quan trọng mặt lý luận thực tiễn Trên phương diện lý luận, luận án khái quát lý luận hóa kinh doanh chuỗi bán lẻ ĐTDĐ, lý luận khái quát 35 cách đầy đủ, nhiều phương diện làm tảng lý thuyết cho nghiên cứu thực tiễn Trên phương diện thực tiễn, luận án cung cấp thông tin thị trường thực trạng kinh doanh chuỗi CHBLĐTDĐ Nội Dựa tình hình triển vọng phát triển tương lai, luận án đưa số giải pháp để thúc đẩy phát triển kinh doanh chuỗi CHBLĐTDĐ thị trường Nội thời gian tới Hạn chế định hướng nghiên cứu tương lai Luận án cố gắng để phân tích, làm sáng tỏ vấn đề lý luận thực tiễn phát triển kinh doanh chuỗi CHBLĐTDĐ Nội Tuy nhiên, bên cạnh kết đạt được, luận án khó tránh khỏi hạn chế định liệu nghiên cứu, sách cần cụ thể kinh nghiệm nghiên cứu số thị trường cần có nhiều điểm tương đồng hơn… DANH MỤC CƠNG TRÌNH ĐÃ CƠNG BỐ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN Vũ Văn Việt (2017), Phát triển kinh doanh chuỗi cửa hàng bán lẻ điện thoại di dộng địa bàn thành phố Nội, Tạp chí Cơng thương số - Tháng 5/2017 Vũ Văn Việt (2017), Phát triển kinh doanh chuỗi cửa hàng bán lẻ điện thoại di dộng địa bàn thành phố Nội, Tạp chí Công thương số - Tháng 6/2017 ... ba, Hà Nội thành phố đầu kinh doanh bán lẻ mặt hàng ĐTDĐ Trên địa bàn Hà Nội, có nhiều doanh nghiệp phát triển kinh doanh theo chuỗi cửa hàng bán lẻ thành công như: Thế Giới Di động, Viettel,... quyền địa phương nhằm phát triển kinh doanh chuỗi cửa hàng bán lẻ điện thoại địa bàn Hà Nội; (2) Về không gian nghiên cứu: Các giải pháp phát triển kinh doanh chuỗi CHBL ĐTDĐ địa bàn Hà Nội nghiên... vấn đề lý luận kinh nghiệm phát triển kinh doanh chuỗi cửa hàng bán lẻ điện thoại di động địa bàn đô thị lớn Chương 2: Thực trạng phát triển kinh doanh chuỗi CHBL ĐTDĐ địa bàn Hà Nội Chương 3:
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải pháp phát triển kinh doanh chuỗi cửa hàng bán lẻ điện thoại di động trên địa bàn Hà Nội tt, Giải pháp phát triển kinh doanh chuỗi cửa hàng bán lẻ điện thoại di động trên địa bàn Hà Nội tt, Từ cơ sở lý luận đã trình bày trong các phần trên, tác giả xây dựng mô hình phát triển kinh doanh chuỗi CHBL ĐTDĐ gồm các nội dung sau:, Thứ ba, các CHBLĐTDĐ thành viên cần nâng cao năng lực quản lý hàng hóa., Thứ năm, các CHBLĐTDĐ thành viên cần xây dựng chiến lược marketing đồng bộ, toàn diện. Hoạt động marketing cần phải trở thành một trong những trọng tâm trong chiến lược tổng thể phát triển của chuỗi.

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay