ĐỊNH HƯỚNG CHUYỂN ĐỔI QUY MÔ LỚN MÔ HÌNH PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

18 18 0
  • Loading ...
1/18 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/05/2018, 15:52

1.2.1.2 ĐỊNH HƯỚNG CHUYỂN ĐỔI QUY MƠ LỚN MƠ HÌNH PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG PGS TS Nguyễn Thế Chinh Viện Chiến lược, Chính sách tài ngun mơi trường NỘI DUNG BÀI TRÌNH BÀY 1.  Lịch sử phát triển ĐBSCL 2.  Đặc trưng vùng 3.  Cơ hội thách thức 4.  Quan điểm chuyển đổi 5.  Định hướng chuyển đổi Lịch sử phát triển ĐBSCL Vùng ĐBSCL thay đổi nào? 1.  Dân di cư đến vùng Chúa Nguyễn “cho dân tự chiếm, trồng cau làm nhà cửa” 2.  Dưới thời Pháp thuộc “chế độ điền chủ tăng cường” 3.  Thời kỳ “các chế độ Sài Gòn cũ phải tiến hành cải cách ruộng đất” 4.  Năm 1975-1990: “các thử nghiệm tổ chức nông dân vào hợp tác xã đội sản xuất, có chương trình Nhà nước nghiên cứu điều tra ĐBSCL 5.  Năm 1990-2000: đẩy mạnh khai phá, mở rộng, đào kênh, thau chua rửa mặn, chuyển nước, xây đê bao 6.  Sau năm 2000-đến nay: thâm canh, chuyển canh, sản xuất hàng hóa hướng đến thị trường… “sống chung với lũ”, thích ứng biến đổi khí hậu 1.  Đặc trưng vùng 4.  Đất đai phù hợp với trồng ăn quả, lương thực 5.  Tài nguyên nước mặt dồi dào, nhiên ảnh hưởng xâm nhập mặn thiếu nước 1.  Nằm cực Nam Tổ quốc 2.  Nằm khu vực kinh tế động phát triển 3.  Địa hình tương đối phẳng, đất yếu, mạng lưới thủy văn dày đặc 6.  Nền nhiệt cao ổn định 7.  Có 750 km chiều dài bờ biển 8.  Kinh tế biển có tiềm lớn Cơ hội thách thức vùng (1) Cơ hội: 1. Tồn cầu hóa, hội nhập quốc tế 2. Chuyển đổi mơ hình tăng trưởng, tái cấu trúc ngành kinh tế 3. Khoa học công nghệ quan tâm đầu tư 4. Mức thu nhập bình quân vùng tăng 5. Sự quan tâm quốc tế vùng ĐBSCL 6. Xu hướng tăng trưởng xanh, phát triển kinh tế xanh Cơ hội thách thức vùng (2) Thách thức: 1. Thể chế phát triển vùng chưa đồng bộ: tổ chức lãnh thổ, cấu ngành bất cập, chưa khai thác lợi vùng 2. Trình độ phát triển thấp 3. Tác động Biến đổi khí hậu 4. Tài nguyên thiên nhiên bị suy giảm 5. Suy thoái đất canh tác đất nông nghiệp 6. An ninh nguồn nước bị ảnh hưởng, ô nhiễm nước nghiêm trọng 7.  Quan điểm chuyển đổi Việc chuyển đổi mơ hình phải dựa vào tảng tự nhiên, đặc biệt Tài nguyên đất nước; thích ứng biến đổi khí hậu sở tiền đề; yếu tố tác động bên xu phát triển chung kinh tế-xã hội vùng ĐBSCL cần phải tính đến đặt bối cảnh thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN q trình hồn thiện dần Định hướng chuyển đổi 1.  Đổi tổ chức không gian lãnh thổ 2.  Chuyển đổi cấu ngành vùng 3.  Tăng cường mô hình liên kết địa phương 4.  Hợp tác quốc tế cho phát triển Đổi tổ chức không gian lãnh thổ 1.  Tổ chức lại không gian lãnh thổ để xác lập mơ hình khai thác, sử dụng hiệu tài nguyên thiên nhiên 2.  Chú trọng phát huy mạnh tiểu vùng 3.  Dựa vào kịch biến đổi khí hậu ĐBSCL 4.  Tổ chức khơng gian biển ven bờ thành không gian mở biển Ví dụ: CHUYỂN ĐỔI TỔ CHỨC KHƠNG GIAN KHU DÂN CƯ MỚI ỨNG PHÓ VỚI BĐKH VÀ NGẬP NƯỚC-HẠ LƯU SƠNG MISHIBISHI-MỸ Cộng đồng hiết kế mơ hình Mơ hình triển khai TỔ CHỨC KHƠNG GIAN KHU DÂN CƯ MỚI ỨNG PHÓ VỚI BĐKH VÀ NGẬP NƯỚC-KINH NGHIỆM HẠ LƯU SÔNG MISHIBISHI-MỸ Chuyển đổi cấu ngành vùng 1.  Đổi cách tiếp cận phát triển sở hạ tầng dựa đặc trưng tự nhiên tác động BĐKH 2.  Đổi mơ hình tổ chức lãnh thổ phát triển nơng nghiệp với tầm nhìn dài hạn dựa đặc trưng sinh thái 3.  Đổi mơ hình tổ chức lãnh thổ phát triển cơng nghiệp, ưu tiên phát triển công nghiệp xanh 4.  Đổi mơ hình tổ chức lãnh thổ phát triển dịch vụ - du lịch dựa đặc điểm tự nhiên Ví dụ: Từ tảng tự nhiên Chuyển đổi mơ hình thiết kế đường kết hợp rừng-Tơm có tính bền vững ĐBSCL? Tăng cường mơ hình liên kết địa phương 1.  Liên kết địa phương vùng dựa đặc trưng sinh thái, tiềm tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên, hạ tầng 2.  Liên kết ĐBSCL với thành phố Hồ Chí Minh tỉnh khác vùng Đông Nam Bộ 3.  Liên kết vùng ĐBSCL với vùng khác nước dựa ưu tự nhiên tạo sản phẩm vùng Hợp tác quốc tế cho phát triển ĐBSCL Đổi mô hình hợp tác quốc tế dựa sở đồng thuận, có lợi; trì hệ sinh thái vùng bối cảnh biến đổi khí hậu, thực tăng trưởng xanh, xây dựng kinh tế xanh vùng hướng đến phát triển bền vững KẾT LUẬN •  Từ thực tiễn phát triển mơ hình trước đây, dựa lợi khả chịu tải, đặc trưng kinh tế-xã hội thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN, khắc phục thách thức, tận dụng hội chuyển đổi mơ hình phát triển vùng ĐBSCL sang mơ hình kinh tế xanh •  Chuyển đổi mơ hình phát triển bên vững vùng chuyển đổi tổ chức không gian lãnh thổ chuyển đổi cấu ngành nghề vùng ĐBSCL phải dựa tảng tự nhiên đất, nước người xét bối cảnh BĐKH •  Để có chuyển đổi mơ hình định hướng hiệu quả, cần phải nghiên cứu kỹ lưỡng từ nguồn gốc hình thành vùng Tiếp tục nghiên cứu bản, ngành, lĩnh vực, tiểu vùng toàn vùng chiến lược tổng thể xây dựng chương trình phát triển cho ngắn hạn dài hạn TRÂN TRỌNG CẢM ƠN!
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỊNH HƯỚNG CHUYỂN ĐỔI QUY MÔ LỚN MÔ HÌNH PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG, ĐỊNH HƯỚNG CHUYỂN ĐỔI QUY MÔ LỚN MÔ HÌNH PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay