Chương trình đào tạo trung cấp nghề may thời trang

164 55 2
  • Loading ...
1/164 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/05/2018, 15:33

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠOTên nghề: May Thời TrangMã nghề: 5540204Trình độ đào tạo: Trung cấp Hình thức đào tạo: Chính QuyThời gian đào tạo: 1,5 nămĐối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp phổ thông trung học hoặc tương đương 1. Mục tiêu đào tạo:1.1. Mục tiêu chungĐào tạo nhân lực trực tiếp cho sản xuất, kinh doanh và dịch vụ, có năng lực hành nghề tương ứng với trình độ đào tạo; có đạo đức, sức khỏe; có trách nhiệm nghề nghiệp; có khả năng sáng tạo, thích ứng với môi trường làm việc trong bối cảnh hội nhập quốc tế; bảo đảm nâng cao năng suất, chất lượng lao động; tạo điều kiện cho người học sau khi hoàn thành khóa học có khả năng tìm việc làm, tự tạo việc làm hoặc học lên trình độ cao hơn.Đào tạo trình độ trung cấp để người học có năng lực thực hiện được các công việc của trình độ sơ cấp và thực hiện được một số công việc có tính phức tạp của chuyên ngành hoặc nghề; có khả năng ứng dụng kỹ thuật, công nghệ vào công việc, làm việc độc lập, làm việc theo nhóm;1.2. Mục tiêu cụ thể.Kiến thức:  Trình bày được nội dung của các môn cơ sở như: vẽ kỹ thuật, an toàn lao động để thực hiện các nhiệm vụ cơ bản của nghề may thời trang; Hiểu và nhận biết được một số nguyên, phụ liệu may; Nêu được nguyên lý hoạt động, tính năng, tác dụng của một số thiết bị cơ bản trên dây chuyền may; Biết phương pháp thiết kế các kiểu quần âu, áo sơ mi và áo Jacket; Biết phương pháp thiết kế mẫu, nhảy mẫu, các loại sản phẩm may; Biết phương pháp may các kiểu quần âu, áo sơ mi và áo Jacket; Trình bày được quy trình lắp ráp các loại sản phẩm may thời trang.Kỹ năng: Lựa chọn được các nguyên, phụ liệu phù hợp với từng kiểu sản phẩm may thời trang; Sử dụng thành thạo một số thiết bị cơ bản trên dây chuyền may; Cắt, may được các kiểu quần âu, sơ mi, áo jacket đảm bảo kỹ thuật và hợp thời trang; Thiết kế được các loại mẫu phục vụ cho quá trình may lắp ráp sản phẩm;Có khả năng làm việc độc lập trên các công đoạn lắp ráp sản phẩm thời trang; Thực hiện được các biện pháp an toàn và vệ sinh công nghiệp.Chính trị, đạo đức:  Hiểu biết một số kiến thức cơ bản về Chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; Hiến pháp, Pháp luật của Nhà nước; Hiểu được quyền và nghĩa vụ của người công dân nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam; Có hiểu biết về truyền thống tốt đẹp của giai cấp công nhân Việt Nam để kế thừa truyền thống và phát triển năng lực trong giai đoạn tới, thực hiện đầy đủ trách nhiệm, nghĩa vụ của người công dân, sống và làm việc theo Hiến pháp và Pháp luật; Yêu nghề có tâm huyết với nghề và tác phong làm việc công nghiệp hóa, hiện đại hóa;  Có lối sống lành mạnh phù hợp với phong tục tập quán và truyền thống văn hóa của dân tộc; Luôn có ý thức học tập, rèn luyện để nâng cao trình độ, đáp ứng yêu cầu của công việc.Thể chất, quốc phòng:+ Có sức khỏe để tham gia học tập và làm việc trong ngành May;+ Hiểu biết về phương pháp rèn luyện thể chất để nâng cao sức khỏe, tạo cơ hội phấn đấu và phát triển; + Hiểu biết những kiến thức, kỹ năng cơ bản cần thiết trong chương trình Giáo dục quốc phòng An nin h; + Có ý thức tổ chức kỷ luật và tinh thần cảnh giác cách mạng, sẵn sàng thực hiện theo nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc.1.3. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệpSau khi tốt nghiệp chương trình đào tạo Trung cấp nghề học sinh có thể trực tiếp tham gia sản xuất trên dây chuyền may của các doanh nghiệp trong nước và nước ngoài hoặc có thể trực tiếp làm việc tại: Tham gia sản xuất trong các công đoạn sản xuất của các doanh nghiệp may; Ngoài ra học sinh có đủ năng lực để tham gia học liên thông lên các bậc học cao hơn để phát triển kiến thức và kỹ năng nghề.2. Khối lượng kiến thức và thời gian học.Số lượng môn học, mô đun: 26Khối lượng kiến thức toàn khóa học: 80 Tín chỉ.Khối lượng các môn học chung, đại cương: 210 giờ.Khối lượng các môn học, mô đun chuyên môn nghề: 1830 Giờ.Khối lượng giờ lý thuyết: 534 giờ ;Thực hành, thực tập : 1344 giờ ; Kiểm tra: 162 giờ. UBND TỈNH THANH HĨA TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NA Độc lập – Tự – Hạnh phúc CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO Tên nghề: May Thời Trang Mã nghề: 5540204 Trình độ đào tạo: Trung cấp Hình thức đào tạo: Chính Quy Thời gian đào tạo: 1,5 năm Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp phổ thông trung học tương đương Mục tiêu đào tạo: 1.1 Mục tiêu chung Đào tạo nhân lực trực tiếp cho sản xuất, kinh doanh dịch vụ, có lực hành nghề tương ứng với trình độ đào tạo; có đạo đức, sức khỏe; có trách nhiệm nghề nghiệp; có khả sáng tạo, thích ứng với môi trường làm việc bối cảnh hội nhập quốc tế; bảo đảm nâng cao suất, chất lượng lao động; tạo điều kiện cho người học sau hoàn thành khóa học có khả tìm việc làm, tự tạo việc làm học lên trình độ cao Đào tạo trình độ trung cấp để người học có lực thực cơng việc trình độ sơ cấp thực số công việc có tính phức tạp chun ngành nghề; có khả ứng dụng kỹ thuật, cơng nghệ vào cơng việc, làm việc độc lập, làm việc theo nhóm; 1.2 Mục tiêu cụ thể  Kiến thức:  Trình bày nội dung môn sở như: vẽ kỹ thuật, an toàn lao động để thực nhiệm vụ nghề may thời trang;  Hiểu nhận biết số nguyên, phụ liệu may;  Nêu nguyên lý hoạt động, tính năng, tác dụng số thiết bị dây chuyền may;  Biết phương pháp thiết kế kiểu quần âu, áo sơ mi áo Jacket;  Biết phương pháp thiết kế mẫu, nhảy mẫu, loại sản phẩm may;  Biết phương pháp may kiểu quần âu, áo sơ mi áo Jacket;  Trình bày quy trình lắp ráp loại sản phẩm may thời trang  Kỹ năng:  Lựa chọn nguyên, phụ liệu phù hợp với kiểu sản phẩm may thời trang;  Sử dụng thành thạo số thiết bị dây chuyền may;  Cắt, may kiểu quần âu, sơ mi, áo jacket đảm bảo kỹ thuật hợp thời trang;  Thiết kế loại mẫu phục vụ cho q trình may lắp ráp sản phẩm;  Có khả làm việc độc lập công đoạn lắp ráp sản phẩm thời trang;  Thực biện pháp an tồn vệ sinh cơng nghiệp  Chính trị, đạo đức:  Hiểu biết số kiến thức Chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; Hiến pháp, Pháp luật Nhà nước;  Hiểu quyền nghĩa vụ người cơng dân nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;  Có hiểu biết truyền thống tốt đẹp giai cấp công nhân Việt Nam để kế thừa truyền thống phát triển lực giai đoạn tới, thực đầy đủ trách nhiệm, nghĩa vụ người công dân, sống làm việc theo Hiến pháp Pháp luật;  Yêu nghề có tâm huyết với nghề tác phong làm việc công nghiệp hóa, đại hóa;  Có lối sống lành mạnh phù hợp với phong tục tập quán truyền thống văn hóa dân tộc;  Ln có ý thức học tập, rèn luyện để nâng cao trình độ, đáp ứng yêu cầu công việc  Thể chất, quốc phòng: + Có sức khỏe để tham gia học tập làm việc ngành May; + Hiểu biết phương pháp rèn luyện thể chất để nâng cao sức khỏe, tạo hội phấn đấu phát triển; + Hiểu biết kiến thức, kỹ cần thiết chương trình Giáo dục quốc phòng - An nin h; + Có ý thức tổ chức kỷ luật tinh thần cảnh giác cách mạng, sẵn sàng thực theo nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc 1.3 Vị trí việc làm sau tốt nghiệp Sau tốt nghiệp chương trình đào tạo Trung cấp nghề học sinh trực tiếp tham gia sản xuất dây chuyền may doanh nghiệp nước nước ngồi trực tiếp làm việc tại: - Tham gia sản xuất công đoạn sản xuất doanh nghiệp may; - Ngoài học sinh có đủ lực để tham gia học liên thơng lên bậc học cao để phát triển kiến thức kỹ nghề Khối lượng kiến thức thời gian học Số lượng môn học, mô đun: 26 Khối lượng kiến thức tồn khóa học: 80 Tín Khối lượng môn học chung, đại cương: 210 Khối lượng môn học, mô đun chuyên môn nghề: 1830 Giờ Khối lượng lý thuyết: 534 ;Thực hành, thực tập : 1344 ; Kiểm tra: 162 Chương trình mơn học Mã Thời gian học tập ( giờ) MH, Trong Lý thuyết Kiểm tra MĐ Thực hành, thực tập, thảo luận Tín Tổng số Tên môn học, mô đun I Các môn học chung 14 210 97 97 16 MH 01 Chính trị 30 22 MH 02 Pháp luật 15 10 MH 03 Giáo dục thể chất 30 24 MH 04 Giáo dục quốc phòng – An ninh 45 19 23 MH 05 Tin học 30 13 15 MH 06 Ngoại ngữ (Anh văn) Các môn học, mô đun đào tạo nghề Các môn học, mô đun kỹ thuật sở 60 30 25 66 1830 437 1247 146 10 150 103 34 13 II II.1 MH 07 Vẽ kỹ thuật ngành may 30 13 14 MH 08 Cơ sở thiết kế trang phục 30 20 MH 09 Vật liệu may 30 28 MH 10 Thiết bị may 30 18 10 MH 11 II.2 30 24 35 1155 168 912 75 MĐ 12 An tồn lao động Các mơn học, mơ đun chun môn nghề Thiết kế trang phục 90 30 48 12 MĐ 13 May áo sơ mi nam, nữ 180 28 139 13 MĐ 14 May quần âu nam, nữ 150 25 114 11 MĐ 15 Thiết kế trang phục 30 10 14 MĐ 16 May áo jacket nam 180 25 142 13 MĐ 17 May sản phẩm nâng cao 210 20 180 10 MĐ 18 Thực tập tốt nghiệp 315 30 275 10 Các môn học, mô đun tự chọn 21 525 166 301 58 MĐ 19 May váy, áo váy 120 15 96 MĐ 20 Thiết kế trang phục 30 11 15 MĐ 21 MH 22 Công nghệ sản xuất 60 27 26 Nhân trắc học 30 25 MH 23 Tiếng Anh chuyên ngành 45 14 28 MH 24 Quản lý chất lượng sản phẩm 30 28 MĐ 25 Thiết kế mẫu công nghiệp Cắt - May thời trang áo sơ mi, quần âu 60 16 35 80 150 2040 30 534 98 1344 22 162 II.3 MĐ 26 Tổng cộng Hướng dẫn sử dụng chương trình 4.1 Các môn chung bắt buộc LĐ – TB Xã Hội phối hợp với /ngành tổ chức xây dựng ban hành để áp dụng thực 4.2 Hướng dẫn xác định xây dựng nội dung thời gian cho hoạt động ngoại khóa - Quá trình đào tạo cần tổ chức hoạt động ngoại khoá văn hoá, văn nghệ, thể thao, tham quan dã ngoại để tăng cường khả giao tiếp cho học sinh Ngoài cần trang bị đầu sách, giáo trình, tạp chí thời trang, máy tính kết nối Internet thư viện để phục vụ trình nghiên cứu kiến thức chun mơn tìm kiếm thơng tin nghề nghiệp; - Để học sinh có nhận thức đầy đủ nghề nghiệp theo học, trường nên bố trí tham quan số sở doanh nghiệp sản xuất kinh doanh hàng may mặc phù hợp với nghề đào tạo; - Thời gian bố trí ngồi thời gian đạo tạo khố Số Hoạt động ngoại TT khóa Chính trị đầu khóa Hình thức Tập trung Thời gian Mục tiêu Sau nhập học - Phổ biến quy chế đào tạo nghề, nội quy trường lớp học - Phân lớp, làm quen với giáo viên chủ nhiệm - Nâng cao kỹ giao tiếp, khả làm việc theo nhóm - Rèn luyện ý thức tổ chức kỷ luật, lòng yêu nghề, yêu trường Hoạt động văn Cá nhân, hóa, văn nghệ, thể nhóm thực thao, dã ngoại tập thể Vào ngày lễ lớn năm: Lễ khai giảng năm học mới; Ngày thành lập Đảng, Đoàn; Ngày thành lập trường, lễ kỷ niệm 20-11 Tham quan phòng Tập trung Vào dịp hè, ngày Rèn luyện ý thức, tổ truyền thống nghỉ tuần chức, kỷ luật, lòng yêu ngành, trường nghề, yêu trường Tham quan Tập trung Cuối năm học - Nhận thức đầy đủ sở sản xuất nhóm thứ thứ nghề - Tìm kiếm hội việc trình thực tập làm Đọc tra cứu Cá nhân Ngoài thời gian - Nghiên cứu bổ xung sách, tài liệu thư học tập kiến thức chun viện mơn - Tìm kiếm thông tin nghề nghiệp Internet 4.3 Hướng dẫn tổ chức kiểm tra kết thúc môn học, mô-đun - Hình thức kiểm tra hết mơn học, mơ-đun: viết, vấn đáp, trắc nghiệm, tập thực hành - Thời gian kiểm tra: + Lý thuyết: Không 120 phút + Thực hành: Không 4.4 Hướng dẫn thi tốt nghiệp xét công nhận tốt nghiệp Số TT Mơn thi Hình thức thi Thời gian thi Chính trị Viết Trắc nghiệm Không 120 phút Không 90 phút Văn hố trung học phổ thơng hệ tuyển sinh Trung học sở Viết, trắc nghiệm Theo quy định Bộ Giáo dục đào tạo Kiến thức, kỹ nghề: Viết Vấn đáp Lý thuyết nghề Thực hành nghề Trắc nghiệm Bài thi thực hành Không 180 phút Không 60 phút (40 phút chuẩn bị, trả lời 20 phút/học sinh) Không 90 phút Không 24 HIỆU TRƯỞNG CHƯƠNG TRÌNH MƠN HỌC Tên mơn học : Chính trị Mã môn học: MH 01 Thời gian thực môn học: 30 ( Lý thuyết 22 giờ, thảo luận , kiểm tra giờ) I Vị trí, tính chất mơn học : - Vị trí: Mơn Chính trị mơn học bắt buộc chương trình dạy nghề trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng môn học tham gia vào thi tốt nghiệp - Tính chất: Mơn Chính trị nội dung quan trọng đào tạo nghề nhằm thực mục tiêu giáo dục toàn diện người lao động II Mục tiêu môn học: Kiến thức: + Môn học cung cấp số hiểu biết chủ nghĩa Mác- Lênin, t tưởng gương đạo Hồ Chí Minh, đường lối Đảng Cộng sản Việt Nam, truyền thống quý báu dân tộc giai cấp công nhân Việt Nam + Mơn học góp phần đào tạo người lao động bổ sung vào đội ngũ giai cấp công nhân, tham gia cơng đồn Việt Nam, giúp người học nghề tự ý thức rèn luyện, học tập đáp ứng yêu cầu tri thức phẩm chất trị phù hợp với u cầu nghiệp cơng nghiệp hố, đại hoá đất nước Kỹ năng: + Vận dụng kiến thức học để rèn luyện trở thành người lao động có phẩm chất trị, có đạo đức lực hồn thành nhiệm vụ, góp phần thực thắng lợi nghiệp cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước Năng lực tự chủ trách nhiệm: Có ý thức trách nhiệm thực đường lối Đảng, pháp luật Nhà nước hoàn thành tốt nhiệm vụ giao III Nội dung môn học: Nội dung tổng quát phân phối thời gian: Thời gian ( giờ) STT Tên Bài Tổng số lý thuyết 1 Mở đầu: Đối tượng, nhiệm vụ mơn học trị 1 Đối tựơng nghiên cứu, học tập Chức năng, nhiệm vụ Phương pháp ý nghĩa học tập thảo luận kiểm tra Chương 1: Khái quát hình thành chủ nghĩa Mác- Lênin C Mác, Ph.Ăng Ghen sáng lập học thuyết 2 V.I Leenin phát triển học thuyết Mác (1895 – 1924) 5 Vận dụng phát chủ nghĩa Mác Lênin Chương 2: Chủ nghĩa xã hội thời kỳ độ lên chủ nghĩa xã hội Việt Nam Chủ nghĩa xã hội Quá độ tiến lên chủ nghĩa xã hội Việt Nam Chương 3: Tư tưởng gương đạo đức Hồ Chí Minh Tư tưởng Hồ Chính Minh Tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh Chương 4: Đường lối phát triển kinh tế Đảng Đổi lấy phát triển kinh tế nhiệm vụ trọng tâm Nội dung đường lối phát triển Chương 5: Giai cấp cơng nhân Cơng đồn Việt Nam Giai cấp công nhân Việt Nam 30 22 Quan điểm Đảng phát triển giai cấp công nhân Cộng 2 Nội dung chi tiết: Mở đầu: Đối tượng, nhiệm vụ mơn học trị Thời gian: Đối tựơng nghiên cứu, học tập Chức năng, nhiệm vụ Phương pháp ý nghĩa học tập Chương 1: Khái quát hình thành chủ nghĩa Mác- Lênin Thời gian: Mục tiêu: - Nắm đối tượng nghiên cứu mơn học khoa học trị - Hiểu đường phát triển học thuyết Mác Nội dung chương: 2.1 C MÁC, PH.ĂNG GHEN SÁNG LẬP HỌC THUYẾT 2.1.1 Các tiền đề hình thành 2.1.2 Sự đời phát triển học thuyết Mác( 1848- 1895) 2.2 V.I LÊNIN PHÁT TRIỂN HỌC THUYẾT MÁC (1895-1924) 2.2.1 Sự phát triển lý luận cách mạng 2.2.2 Chủ nghĩa xã hội từ lý luận trở thành thực 2.3 VẬN DỤNG VÀ PHÁT TRIỂN CHỦ NGHĨA MÁC - LÊNNIN 2.3.1 Vận dụng phát triển lý luận xây dựng Chủ nghĩa xã hội ( 1924- 1991) 2.3.2 Đổi lý luận xây dựng Chủ nghĩa xã hội từ sau năm 1991 2.3.3Vai trò chủ nghĩa Mác- Lênin vận dụng chủ nghĩa Mác - Lênin giai đoạn Thảo luận: Những tiền đề đời chủ nghĩa Mác- Lê nin Chương 2: Chủ nghĩa xã hội thời kỳ độ lên chủ nghĩa xã hội Việt Nam Thời gian: Mục tiêu: - Nắm nguyên lý PBCDV; Qúa trình nhận thức vai trò thực tiễn nhận thức Nội dung chương: 2.1 CHỦ NGHĨA XÃ HỘI 2.1.1 Tính tất yếu chất chủ nghĩa xã hội 2.1.2 Các giai đoạn phát triển CNXH 2.2 QUÁ ĐỘ TIẾN LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở VIỆT NAM 2.2.1 Cơ sở khách quan thời kỳ độ Việt Nam 2.2.2 Nội dung thời kỳ độ lên Chủ nghĩa xã hội Việt Nam Thảo luận - Làm rõ tính tất yếu chất CNXH - Cơ sở khách quan thời kỳ độ Chương 3: Tư tưởng gương đạo đức Hồ Chí Minh Thời gian: Mục tiêu : - Nắm nội dung nguồn gốc hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh Học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh Nội dung chương: 2.1 TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH 2.1.1 Nguồn gốc trình hình thành 2.1.2 Nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh 2 TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH 2.2.1 Hồ Chí Minh, gương tiêu biểu truyền thống đạo đức dân tộc Việt Nam 2.2.2 Tư tưởng Hồ Chí Minh đạo đức cách mạng 2.2.3 Học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh Thảo luận - Nguồn gốc tư tưởng Hồ Chí Minh, nguồn gốc giữ vai trò ảnh hưởng định Vì sao? - Nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh gì? - Sự cần thiết học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh - Phân tích nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh đạo đức cách mạng Liên hệ thân Chương 4: Đường lối phát triển kinh tế Đảng Thời gian: Mục tiêu: - Nắm vai trò phát triển kinh tế nay, nội dung phát triển kinh tế Đẳng ta Nội dung chương: 2.1 ĐỔI MỚI LẤY PHÁT TRIỂN KINH TẾ LÀ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 2.1.1 Tính khách quan tầm quan trọng phát triển kinh tế 2.1.2 Mục tiêu phương hướng tổng quát năm 2010-2015 2.2 NỘI DUNG CƠ BẢN ĐƯỜNG LỐI PHÁT TRIỂN KINH TẾ 2.2.1 Hoàn thiện kinh tế thị trường định hướng XHCN 2.2.2 Nắm vững định hướng XHCN KTTT 2.3 Nâng cao vai trò hiệu lực quản lý Nhà nước: 2.2.4 Phát triển đồng quản lý có hiệu vận hành loại thị trường theo chế cạnh tranh lành mạnh 2.2.5 Phát triển mạnh thành phần kinh tế, loại hình tổ chức sản xuất kinh doanh 2.3 Đẩy mạnh CNH-HĐH gắn với phát triển kinh tế tri thức 2.3.1 Quan điểm 2.3.2 Định hướng đẩy mạnh cơng nghiệp hố, đại hố gắn với phát triển kinh tế tri thức 2.3.3 Phát triển kinh tế gắn với thực tiến công xã hội Thảo luận - Cơ sở khách quan tầm quan trọng đổi kinh tế - CNH-HĐH với phát triển kinh tế tri thức 10 Khái niệm chung chất lượng, đặc điểm quản lý chất lượng nguyên lý chất lượng Một số yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng 3.Định nghĩa quản lý chất lượng, vai trò chức quản lý chất lượng 4.Tầm quan trọng chất lượng Doanh Nghiệp Việt Nam 5.Một số yêu cầu cần thiết phải có hệ thống quản lý chất lượng Doanh Nghiệp Chương 2: Phương pháp quản lý chất lượng sản phẩm 1.5 1 1.5 1.5 8,5 7,5 0,5 0,5 2.Phương pháp quản lý chất lượng sản phẩm 7 Kiểm tra 1.Mơ hình quản lý chất lượng sản phẩm 1.Khái niệm 2.Chỉ tiêu chất lượng sản phẩm may 1.5 1.5 Chương Chất lượng sản phẩm 1.5 Chương : Quản lý chất lượng qua công đoạn may công nghiệp 1.Quản lý chất lượng công đoạn chuẩn bị sản xuất 2.Quản lý chất lượng công đoạn trải, cắt vải 3.Quản lý chất lượng công đoạn may chuyền 4.Quản lý chất lượng cơng đoạn hồn tất sản phẩm Kiểm tra 5,5 5,5 1 4,5 4,5 9,5 8,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3 0,5 0,5 Cộng 30 1 28 2 Nội dung chi tiết: Chương 1: Tầm quan trọng chất lượng quản lý chất lượng Thời gian: 6,5 Mục tiêu:  Trình bày khái niệm, vai trò chức chất lượng quản lý chất lượng; 150  Xác định tầm quan trọng chất lượng quản lý chất lượng Doanh Nghiệp;  Nhận biết yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm;  Rèn luyện tính cẩn thận, xác sinh viên trình học tập Nội dung chương 2.1 Khái niệm chung chất lượng, đặc điểm quản lý chất lượng nguyên lý chất lượng 2.2 Một số yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng 2.3 Định nghĩa quản lý chất lượng, vai trò chức quản lý chất lượng Tầm quan trọng chất lượng Doanh Nghiệp Việt Nam Một số yêu cầu cần thiết phải có hệ thống quản lý chất lượng Doanh Nghiệp Chương 2: Phương pháp quản lý chất lượng sản phẩm Thời gian : 8,5 Mục tiêu:  Xây dựng mơ hình quản lý chất lượng sản phẩm sản xuất;  Biết phương pháp quản lý chất lượng sản phẩm;  Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng sản phẩm TQM, ISO 9000 doanh nghiệp may;  Rèn luyện tính cẩn thận, xác, linh hoạt sinh viên trình học tập Nội dung chương 2.1 Mơ hình quản lý chất lượng sản phẩm 2.2 Phương pháp quản lý chất lượng sản phẩm 2.2.1 Bộ tiêu chuẩn ISO 9000 2.2.2 Quản lý chất lượng đồng (TQM) Kiểm tra Chương 3: Chất lượng sản phẩm Thời gian 5,5 1.Mục tiêu:  Trình bày khái niệm chất lượng sản phẩm;  Xác định yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng, tiêu đánh giá chất  lượng sản phẩm may;  Rèn luyện tính xác, linh hoạt sinh viên trình học tập Nội dung chương 2.1 Khái niệm 151 2.2 Chỉ tiêu chất lượng sản phẩm may 2.2.1 Chỉ tiêu đánh giá chất lượng sản phẩm 2.2.2 Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng Sơ đồ tiêu chất lượng sản phẩm may 2.2.3 Sơ đồ quản lý chất lượng may sản xuất Chương 4: Quản lý chất lượng qua công đoạn may công nghiệp Thời gian: 9,5 Mục tiêu:  Biết phương pháp quản lý chất lượng sản phẩm qua công đoạn may công nghiệp;  Vận dụng kiến thức để giải tập quản lý chất lượng;  Rèn luyện tính cẩn thận, xác, linh hoạt sinh viên q trình quản lý chất lượng qua cơng đoạn may Nội dung chương 2.1 Quản lý chất lượng công đoạn chuẩn bị sản xuất 2.2 Quản lý chất lượng công đoạn trải, cắt vải 2.3 Quản lý chất lượng công đoạn may dây chuyền 2.4 Quản lý chất lượng cơng đoạn hồn tất sản phẩm Kiểm tra IV ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH: Phòng học, nhà xưởng Phòng học lý thuyết Trang thiết bị máy móc PC, Projector Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: Chương trình Mơn học quản lý chất lượng sản phẩm; Giáo trình Mơn học quản lý chất lượng sản phẩm; Tài liệu tham khảo Điều kiện khác V PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ: Nội dung Kiến thức  Vai trò chức quản lý chất lượng;  Phương pháp đánh giá chất lượng tổng hợp;  Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm may; 152  Bài tập quản lý chất lượng qua công đoạn chuẩn bị sản xuất công đoạn sản xuất Kỹ  Lập biện pháp quản lý chất lượng sản phẩm tổ sản xuất cho mã hàng Năng lực tự chủ trách nhiệm: Đánh giá tính tự giác, tính kỷ luật, tham gia đầy đủ thời lượng môn học, cẩn thận, tỉ mỉ học tập Phương pháp Đánh giá kiến thức kiểm tra viết vấn đáp đạt yêu cầu sau: Đánh giá kỹ thực hành học sinh: Đánh giá tính tự giác, tính kỷ luật VI HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH: Phạm vi áp dụng chương trình:  Chương trình mơn học Quản lý chất lượng sản phẩm sử dụng để giảng dạy nghề May thời trang trình độ Trung cấp Hướng dẫn phương pháp giảng dạy, học tập môn học: Đối với giáo viên  Giáo viên trước dạy cần vào nội dung tổng quát môn học nội dung học, chuẩn bị đầy đủ điều kiện thực học để đảm bảo chất lượng giảng dạy;  Kết hợp phương pháp giảng dạy: thuyết trình, phân tích, trực quan, đàm thoại, uốn nắn, kèm cặp để học sinh dễ tiếp thu vận dụng kiến thức lý thuyết vào làm tập thực hành có hiệu quả;  Kiểm tra tập nhà, hướng dẫn sửa lỗi lớp cho học sinh Đối với người học  Chuẩn bị đầy đủ dụng cụ, tài liệu học tập  Tiếp thu vận dụng kiến thức lý thuyết vào làm tập thực hành Những trọng tâm chương trình cần ý:  Trọng tâm môn học Quản lý chất lượng sản phẩm – Trung cấp nghề May thời trang là:  Chương 2: Phương pháp quản lý chất lượng sản phẩm;  Chương 4: Quản lý chất lượng qua công đoạn may công nghiệp Tài liệu cần tham khảo:  Giáo trình Quản lý chất lượng sản phẩm – Trường Cao đẳng nghề KT-KT Vinatex 2009;  Nguyễn Thùy Linh; Hoàng Thị Bình - Tiêu chuẩn hóa quản lý chất lượng sản phẩm may - Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Hưng yên 2003;  PTS Nguyễn Kim Định - Giáo trình Quản lý chất lượng Doanh Nghiệp theo tiêu chuẩn Việt Nam ISO 9000;  Nguyễn Quốc Cừ - Các tài liệu ISO, TCVN 2000; 153 CHƯƠNG TRÌNH MƠ ĐUN Tên mơ đun: THIẾT KẾ MẪU CƠNG NGHIỆP Mã mô đun: MĐ 25 Thời gian thực mô đun: 30 (Lý thuyết: 10 ; Thực hành , 13 ; Kiểm tra: giờ) I VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT MƠ ĐUN:  Vị trí:  Mô đun Thiết kế mẫu công nghiệp mô đun tự chọn danh mục mô đun đào tạo nghề May thời trang hệ Trung cấp  Mô đun Thiết kế mẫu cơng nghiệp bố trí sau học xong mô đun Thiết kế trang phục mơ đun Thiết kế trang phục  Tính chất:  Mô đun Thiết kế mẫu công nghiệp mang tính tích hợp lý thuyết thực hành II MỤC TIÊU MÔ ĐUN: Kiến thức  Biết cách thiết, khảo sát, hiệu chỉnh nhảy loại mẫu đảm bảo hình dáng, kích thước u cầu kỹ thuật; Kỹ  Thiết kế cắt loại mẫu đảm bảo hình dáng, kích thước yêu cầu kỹ thuật;  Biết đánh giá, nhận xét hiệu chỉnh mẫu;  Thực phương pháp nhảy mẫu khác nhau; Năng lực tự chủ trách nhiệm  Rèn luyện tính cẩn thận, sáng tạo, xác, tác phong cơng nghiệp có ý thức tiết kiệm nguyên liệu III NỘI DUNG MÔ ĐUN: Nội dung tổng quát phân bổ thời gian: Thời gian Số Tên mô đun Tổng Lý Thực Kiểm TT số thuyết hành tra* Bài mở đầu 1 Bài 1:Thiết kế mẫu khảo sát Đặc điểm kiểu mẫu Xác định thông số yêu cầu kỹ thuật 2 Quy trình thiết kế mẫu Thiết kế mẫu mỏng cỡ trung bình Cắt chi tiết 154 Bài 2: Khảo sát, hiệu chỉnh mẫu thiết kế mẫu chuẩn Khái niệm q trình khảo sát Mục đích Các bước may khảo sát sản phẩm Kiểm tra, đánh giá hiệu chỉnh mẫu mỏng Thống kê chi tiết cần hiệu chỉnh Thiết kế mẫu chuẩn Bài 3: Nhảy mẫu Khái niệm nhảy mẫu Cơ sở để thực nhảy mẫu Các nguyên tắc nhảy mẫu Các yêu cầu kỹ thuật nhảy mẫu Các phương pháp nhảy mẫu Bài 4: Nhân mẫu, cắt mẫu cứng, mẫu phụ trợ Khái niệm loại mẫu dùng sản xuất Yêu cầu kỹ thuật loại mẫu Các phương pháp thiết kế Cộng 15 2 2 1 30 10 13 Nội dung chi tiết: Bài mở đầu Khái quát nội dung trọng tâm mô đun Phương pháp học tập mô đun Giới thiệu tài liệu học tập tham khảo Thời gian: Bài 1: Thiết kế mẫu khảo sát Thời gian: Mục tiêu bài:  Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật mô tả kiểu mẫu sản phẩm cần thiết kế;  Xác định đầy đủ xác thơng số, kích thước để thiết kế;  Trình bày qui trình thiết kế mẫu cơng nghiệp; 155  Tính tốn, thiết kế cắt đầy đủ chi tiết sản phẩm đảm bảo hình dáng, kích thước theo tài liệu kỹ thuật (hoặc sản phẩm mẫu);  Rèn luyện tính cẩn thận, sáng tạo, xác, tác phong cơng nghiệp có ý thức tiết kiệm nguyên liệu, đảm bảo định mức thời gian Nội dung 2.1 Đặc điểm kiểu mẫu 2.2 Xác định thông số yêu cầu kỹ thuật 2.2.1 Xác định thông số thiết kế 2.2.2 Các yêu cầu kỹ thuật 2.3 Quy trình thiết kế mẫu 2.4 Thiết kế mẫu mỏng cỡ trung bình 2.4.1 Nghiên cứu sản phẩm mẫu 2.4.2 Thiết kế chi tiết 2.4.3 Kiểm tra, khớp chi tiết 2.5 Cắt chi tiết Bài 2: Khảo sát, hiệu chỉnh mẫu thiết kế mẫu chuẩn Thời gian: 15 1.Mục tiêu bài:  Trình bày khái niệm, mục đích q trình khảo sát hiệu chỉnh mẫu;  Cắt đầy đủ chi tiết canh sợi để may khảo sát;  May hoàn thiện sản phẩm, đảm bảo hình dáng, kích thước thơng số kỹ thuật sản phẩm mẫu;  Kiểm tra, đánh giá hiệu chỉnh mẫu đảm bảo xác theo sản phẩm mẫu tiêu chuẩn kỹ thuật sản phẩm;  Thống kê đủ thông số cần hiệu chỉnh;  Thiết kế mẫu chuẩn đảm bảo thơng số kích thước tiêu chuẩn kỹ thuật;  Tiết kiệm nguyên liệu, đảm bảo an toàn định mức thời gian Nội dung 2.1 Khái niệm q trình khảo sát 2.2 Mục đích 2.3 Các bước may khảo sát sản phẩm 2.3.1 Cắt bán thành phẩm 2.3.2 May lắp ráp sản phẩm 2.4 Kiểm tra, đánh giá hiệu chỉnh mẫu mỏng 2.4.1 Kiểm tra, đánh giá 2.4.2 Hiệu chỉnh mẫu mỏng 2.5 Thống kê chi tiết cần hiệu chỉnh 2.6 Thiết kế mẫu chuẩn 156 Bài 3: Nhảy mẫu Thời gian: 1.Mục tiêu bài:  Trình bày khái niệm nhảy mẫu;  Biết nguyên tắc phương pháp nhảy mẫu;  Nhảy mẫu xác chi tiết sản phẩm đảm bảo hình dáng, kích thước yêu cầu kỹ thuật;  Rèn luyện tính cẩn thận, sáng tạo, xác, tác phong cơng nghiệp Nội dung 2.1 Khái niệm nhảy mẫu 2.2 Cơ sở để thực nhảy mẫu 2.3 Các nguyên tắc nhảy mẫu 2.4 Các yêu cầu kỹ thuật nhảy mẫu 2.5 Các phương pháp nhảy mẫu 2.5.1 Nhảy mẫu theo phương pháp tia 2.5.2 Nhảy mẫu theo phương pháp ghép nhóm 2.5.3 Nhảy mẫu theo phương pháp tỷ lệ 2.5.4 Nhảy mẫu theo phương pháp công thức thiết kế Bài 4: Nhân mẫu, cắt mẫu cứng, mẫu phụ trợ Thời gian: 1.Mục tiêu bài:  Trình bày khái niệm loại mẫu sản xuất;  Thiết kế cắt loại mẫu sản xuất đảm bảo hình dáng kích thước phục vụ q trình sản xuất;  Rèn luyện tính cẩn thận, sáng tạo, xác, tác phong cơng nghiệp Nội dung 2.1 Khái niệm loại mẫu dùng sản xuất 2.2 Yêu cầu kỹ thuật loại mẫu 2.3 Các phương pháp thiết kế 2.3.1 Thiết kế, cắt mẫu cứng 2.3.2 Thiết kế, cắt loại mẫu phụ trợ IV ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔ ĐUN: 1.Phòng học, nhà xưởng Phòng học thực hành thiết kế 2.Trang thiết bị máy móc  Bàn thiết kế, bàn giác mẫu 157 PC, Projector 3.Học liệu, dụng cụ, ngun vật liệu:  Chương trình mơđun Thiết kế Mẫu cơng nghiệp;  Giáo trình Thiết kế Mẫu cơng nghiệp Sản phẩm mẫu  Thước kẻ 20cm – 50cm , thước dây 150cm, bút chì, tẩy, kéo;  Các mẫu sản phẩm;  Các tài liệu kỹ thuật;  Máy may máy chun dùng;  Giấy bìa cứng có khổ rộng tương ứng với khổ vải;  Vải may mẫu 4.Điều kiện khác  Nguồn điện;  Bảo hộ lao động nghề may V NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ: Nội dung đánh giá:  Kiến thức:  Cơng thức, quy trình thiết kế mẫu mỏng, mẫu chuẩn;  Yêu cầu kỹ thuật phương pháp nhảy mẫu;  Yêu cầu kỹ thuật phương pháp thiết kế loại mẫu sản xuất;  Điểm lý thuyết ghi vào bảng điểm tổng kết kết thúc mô đun  Kỹ năng:  Đường nét vẽ thiết kế hình dáng chi tiết sản phẩm;  Tính tốn, thiết kế, nhảy mẫu xác chi tiết đảm bảo hình dáng, kích thước theo tài liệu kỹ thuật (hoặc sản phẩm mẫu);  Điểm thực hành ghi vào bảng điểm tổng kết kết thúc mô đun  Năng lực tự chủ trách nhiệm:  Ý thức tự giác, tính kỷ luật, tinh thần trách nhiệm học tập;  Rèn luyện tính kiên trì, cẩn thận, tỉ mỉ, xác, tiết kiệm nguyên vật liệu Phương pháp đánh giá:  Lý thuyết (vấn đáp, trắc nghiệm, viết): Sử dụng câu hỏi để kiểm tra mức độ tiếp thu học học sinh về:  Cơng thức, quy trình thiết kế mẫu mỏng, mẫu chuẩn;  Yêu cầu kỹ thuật phương pháp nhảy mẫu;  Yêu cầu kỹ thuật phương pháp thiết kế loại mẫu sản xuất  Thực hành: Sử dụng dạng tập vẽ thiết kế, nhảy mẫu cắt bìa, vải tỷ lệ 1:1 chi tiết loại sản phẩm  Đánh giá thông qua sổ theo dõi người học VI HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MÔ ĐUN: 158 Phạm vi áp dụng chương trình:  Chương trình Mơ đun Thiết kế Mẫu cơng nghiệp sử dụng để giảng dạy trình độ Trung cấp nghề may thời trang Hướng dẫn phương pháp giảng dạy, học tập mô đun:  Đối với giáo viên Giáo viên trước dạy cần vào nội dung tổng quát mô đun nội dung học, chuẩn bị đầy đủ điều kiện thực học để đảm bảo chất lượng giảng dạy; Kết hợp phương pháp giảng dạy: thuyết trình, trực quan, thao tác mẫu, đàm thoại, uốn nắn, kèm cặp để học sinh dễ tiếp thu vận dụng kiến thức lý thuyết vào làm tập thực hành có hiệu quả; Giảng dạy lý thuyết cần có sản phẩm mẫu để học sinh quan sát đặc điểm kiểu dáng sản phẩm; Trong trình hướng dẫn thực hành, giáo viên thao tác mẫu cần chia nhóm để học sinh dễ quan sát; Kiểm tra tập nhà, hướng dẫn sửa lỗi lớp cho học sinh Đối với người học  Chuẩn bị đầy đủ dụng cụ, tài liệu học tập Kiến thức kỹ có:  Vận hành sử dụng thiết bị may;  Kiến thức Vật liệu may;  Hiểu biết điện cơng nghiệp an tồn lao động Những trọng tâm chương trình cần ý:  Trọng tâm Mô đun Thiết kế Mẫu công nghiệp – Trung cấp nghề May thời trang là:  Bài 1: Thiết kế mẫu mỏng cỡ trung bình;  Bài 2: Kiểm tra, đánh giá hiệu chỉnh mẫu mỏng; Thiết kế mẫu chuẩn;  Bài 3: Các phương pháp nhảy mẫu Tài liệu cần tham khảo:  Giáo trình Thiết kế mẫu cơng nghiệp – Trường Cao đẳng nghề kinh tế kỹ thuật VINATEX 2009;  Giáo trình thiết kế mẫu cơng nghiệp – Trường ĐHKT- KT Cơng Nghiệp 2001;  Giáo trình cơng nghệ sản xuất – Trường Cao Đẳng Công Nghiệp 159 CHƯƠNG TRÌNH MƠ ĐUN Tên mơ đun: Cắt may thời trang – sơ mi, quần âu Mã mô đun: MĐ 26 Thời gian thực mô đun: 150 (Lý thuyết: 30 ; Thực hành , 98 ; Kiểm tra: 22 giờ) I VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT MƠ ĐUN: Vị trí:  Mơ đun Cắt - May thời trang áo sơ mi, quần mô đun chuyên môn nghề danh mục môn học, mô đun đào tạo tự chọn chương trình đào tạo nghề may thời trang trình độ Trung cấp bố trí học sau học xong mô đun thiết kế trang phục 1, mô đun may áo sơ mi, quần âu danh mục mô đun đào tạo bắt buộc Tính chất:  Mơ đun đào tạo Cắt - May thời trang áo sơ mi, quần âu mang tính tích hợp lý thuyết thực hành, đòi hỏi ứng dụng linh hoạt sáng tạo II MỤC TIÊU MÔ ĐUN: Kiến thức Biết cách lựa chọn màu sắc, chất liệu phù hợp với kiểu dáng sản phẩm Kỹ Cắt - may kiểu áo sơ mi, quần âu thời trang đảm bảo yêu cầu kỹ thuật mỹ thuật; Năng lực tự chủ trách nhiệm Sử dụng hiệu nguyên phụ liệu, đảm bảo an tồn lao động vệ sinh cơng nghiệp; Rèn luyện tính cẩn thận, sáng tạo, xác tác phong cơng nghiệp III NỘI DUNG MƠ ĐUN: Nội dung tổng quát phân phối thời gian: Số TT Tên mô đun Bài mở đầu Bài1: Cắt, may áo sơ mi nam Chuẩn bị nguyên phụ liệu Cắt chi tiết chuẩn bị bán thành phẩm May hoàn thiện kiểu mẫu áo sơ mi nam 160 Tổng số 40 Thời gian Lý Thực thuyết hành 25 Kiểm tra Bài 2: Cắt, may áo sơ mi nữ Chuẩn bị nguyên phụ liệu Cắt chi tiết chuẩn bị bán thành phẩm May hoàn thiện kiểu mẫu áo sơ mi nam Bài 3: Cắt, may quần âu nam Chuẩn bị nguyên phụ liệu Cắt chi tiết chuẩn bị bán thành phẩm May hoàn thiện kiểu mẫu áo sơ mi nam Bài 4:Cắt, may quần âu nữ Chuẩn bị nguyên phụ liệu Cắt chi tiết chuẩn bị bán thành phẩm May hoàn thiện kiểu mẫu áo sơ mi nam Cộng 44 29 33 21 32 23 150 30 98 22 Nội dung chi tiết: Bài mở đầu Khái quát nội dung trọng tâm mô đun Phương pháp học tập mô đun Giới thiệu tài liệu học tập tham khảo Thời gian: Bài 1: Cắt, may áo sơ mi nam Thời gian: 40 Mục tiêu bài: Lựa chọn màu sắc, chất liệu phù hợp với đối tượng kiểu dáng sản phẩm; Cắt đầy đủ chi tiết kiểu mẫu áo sơ mi nam; May hoàn thiện sản phẩm, đảm bảo hình dáng, kích thước, phù hợp với thể hợp thời trang; Tiết kiệm nguyên liệu, đảm bảo an toàn định mức thời gian; Rèn luyện tính cẩn thận, sáng tạo, xác, tác phong công nghiệp Nội dung 2.1 Chuẩn bị nguyên phụ liệu 161 2.2 Cắt chi tiết chuẩn bị bán thành phẩm 2.3 May hoàn thiện kiểu mẫu áo sơ mi nam Bài 2: Cắt, may áo sơ mi nữ Thời gian: 44 Mục tiêu bài: Lựa chọn màu sắc, chất liệu phù hợp với đối tượng kiểu dáng sản phẩm; Thiết kế cắt xác vải đầy đủ chi tiết kiểu mẫu áo sơ mi nữ; May hồn thiện sản phẩm, đảm bảo hình dáng, kích thước, phù hợp với thể hợp thời trang; Tiết kiệm nguyên liệu, đảm bảo an toàn định mức thời gian; Rèn luyện tính cẩn thận, sáng tạo, xác, tác phong cơng nghiệp Nội dung 2.1 Chuẩn bị nguyên phụ liệu 2.2 Cắt chi tiết chuẩn bị bán thành phẩm 2.3 May hoàn thiện kiểu mẫu áo sơ mi nữ Bài 3: Cắt, may quần âu nam Thời gian: 33 Mục tiêu bài: Lựa chọn màu sắc, chất liệu phù hợp với đối tượng kiểu dáng sản phẩm; Thiết kế cắt xác vải đầy đủ chi tiết kiểu mẫu quần âu nam; May hồn thiện sản phẩm, đảm bảo hình dáng, kích thước, phù hợp với thể hợp thời trang; Tiết kiệm nguyên liệu, đảm bảo an toàn định mức thời gian; Rèn luyện tính cẩn thận, sáng tạo, xác, tác phong cơng nghiệp Nội dung 2.1 Chuẩn bị nguyên phụ liệu 2.2 Cắt chi tiết chuẩn bị bán thành phẩm 2.3 May hoàn thiện kiểu mẫu quần âu nam Bài 4: Cắt, may quần âu nữ Thời gian: 32 1.Mục tiêu bài: Lựa chọn màu sắc, chất liệu phù hợp với đối tượng kiểu dáng sản phẩm; Cắt đầy đủ chi tiết kiểu mẫu quần âu nữ; May hoàn thiện sản phẩm, đảm bảo hình dáng, kích thước, phù hợp với thể hợp thời trang; Tiết kiệm nguyên liệu, đảm bảo an tồn định mức thời gian; Rèn luyện tính cẩn thận, sáng tạo, xác, tác phong cơng nghiệp 162 Nội dung 2.1 Chuẩn bị nguyên phụ liệu 2.2 Cắt chi tiết chuẩn bị bán thành phẩm 2.3 May hoàn thiện kiểu mẫu quần âu nữ IV ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MƠ ĐUN: 1.Phòng học chun mơn hóa , nhà xưởng  Xưởng thực hành cắt đầy đủ bàn thiết kế đầy đủ ánh sáng;  Xưởng thực hành may có đầy đủ thiết bị chủ yếu: Máy may 1kim, máy vắt sổ, máy thùa khuy, máy đính cúc, thiết bị là, ép…; 2.Trang thiết bị máy móc  Bàn thiết kế, cắt;  Máy may loại PC, Projector 3.Học liệu, dụng cụ, ngun vật liệu:  Chương trình mơđun Cắt – may thời trang áo sơ mi, quần âu;  Catalog mẫu thời trang áo sơ mi, quần âu + Kéo, phấn, thước loại  Các loại vải, phụ liệu may;  Giấy, bìa vẽ mẫu thiết kế 4.Điều kiện khác  Nguồn điện;  Bảo hộ lao động nghề may Kiến thức kỹ có:  Vẽ mô tả mẫu áo sơ mi, quần âu;  Kiến thức vật liệu May V NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ: Nội dung đánh giá: Kiến thức:  Quy trình cơng nghệ may sản phẩm thời trang áo sơ mi, quần âu;  Điểm lý thuyết ghi vào bảng điểm tổng kết kết thúc mơ đun Kỹ năng:  Kiểm tra hình dáng, kích thước, độ ăn khớp, đối xứng, độ êm phẳng sản phẩm;  Kiểm tra mức độ đạt tiêu chuẩn kỹ thuật, mỹ thuật sản phẩm, phù hợp với thể, công việc, mùa khí hậu thời trang;  Điểm thực hành ghi vào bảng điểm tổng kết kết thúc mô đun; Năng lực tự chủ trách nhiệm:  Ý thức tự giác, tính kỷ luật, tinh thần trách nhiệm học tập;  Tính kiên trì, cẩn thận, tỉ mỉ, xác, sáng tạo tiết kiệm nguyên vật liệu 163 Phương pháp đánh giá: Lý thuyết (Vấn đáp, viết): Sử dụng câu hỏi phương pháp may lắp ráp sản phẩm để kiểm tra mức độ tiếp thu học sinh viên; Thực hành: Sử dụng dạng tập cắt vải tỷ lệ 1:1 chi tiết may lắp ráp sản phẩm thời trang áo sơ mi, quần âu chương trình mơ đun học Đánh giá thông qua sổ theo dõi người học VI HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MÔ ĐUN: Phạm vi áp dụng chương trình: Chương trình Mơ đun Cắt – may thời trang áo sơ mi, quần âu sử dụng để giảng dạy trình độ Cao đẳng nghề May thời trang Hướng dẫn phương pháp giảng dạy, học tập mô đun: Đối với giáo viên Mô đun Cắt – may thời trang áo sơ mi, quần âu mang tính tích hợp lý thuyết thực hành; Giảng viên trước dạy cần vào nội dung tổng quát mô đun nội dung học, chuẩn bị đầy đủ điều kiện thực học để đảm bảo chất lượng giảng dạy; Kết hợp phương pháp giảng dạy: thuyết trình, trực quan, thao tác mẫu, đàm thoại, uốn nắn, kèm cặp để sinh viên dễ tiếp thu vận dụng kiến thức lý thuyết vào thực hành có hiệu quả; Kiểm tra tập nhà, hướng dẫn sửa lỗi lớp cho sinh viên Đối với người học  Chuẩn bị đầy đủ dụng cụ, tài liệu học tập Kiến thức kỹ có:  Vận hành sử dụng thiết bị may;  Kiến thức Thiết kế áo sơ mi, quần âu;  Kiến thức thực hành may  Hiểu biết điện cơng nghiệp an tồn lao động Những trọng tâm chương trình cần ý: Trọng tâm Mô đun Cắt – may thời trang áo sơmi, quần âu – Cao đẳng nghề May thời trang là: Bài 1, 2, Tài liệu cần tham khảo: Giáo trình thiết kế áo sơ mi, quần âu – Trường Cao đẳng nghề kinh tế kỹ thuật VINATEX năm 2009; Catalog mẫu thời trang áo sơ mi, quần âu; TS Trần Thuỷ Bình, Phạm Hồng – Vật liệu may Thiết kế thời trang 2005; Ts Trần Thuỷ Bình (Chủ biên), Ths Lê Thị Mai Hoa – Nguyễn Tiến Dũng, Ths Nguyễn Thị Thuý Ngọc– Thiết kế quần áo – Nxb Giáo dục 2005; 164 ... trị mơn học bắt buộc chương trình dạy nghề trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng môn học tham gia vào thi tốt nghiệp - Tính chất: Mơn Chính trị nội dung quan trọng đào tạo nghề nhằm thực mục tiêu... trí: Giáo dục thể chất mơn học bắt buộc chương trình dạy nghề trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng Tính chất: Giáo dục thể chất nội dung quan trọng đào tạo nghề nhằm thực mục tiêu giáo dục tồn... nghiệp chương trình đào tạo Trung cấp nghề học sinh trực tiếp tham gia sản xuất dây chuyền may doanh nghiệp nước nước trực tiếp làm việc tại: - Tham gia sản xuất công đoạn sản xuất doanh nghiệp may;
- Xem thêm -

Xem thêm: Chương trình đào tạo trung cấp nghề may thời trang, Chương trình đào tạo trung cấp nghề may thời trang

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay