Nghĩa vụ ngoài hợp đồng

2 36 1
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/05/2018, 15:18

ĐỀ TÀI: “BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI DO VI PHẠM QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG CỦA NHÀ SẢN XUẤT” I Khái niệm Trách nhiệm bồi thường thiệt hại hợp đồng Trách a b nhiệm bồi thường thiệt hại vi phạm quyền lợi người tiêu dùng Trách nhiệm bồi thường thiệt hại hợp đồng Khái niệm thiệt hại Khái niệm Trách nhiệm bồi thường thiệt hại hợp đồng Trách nhiệm bồi thường thiệt hại vi phạm quyền lợi người tiêu dùng a b c nhà sản xuất Khái niệm Quyền lợi người tiêu dùng Hành vi xâm hại quyền lợi người tiêu dùng Khái niệm Trách nhiệm bồi thường thiệt hại vi phạm quyền lợi người tiêu dùng nhà sản xuất Phân biệt Trách nhiệm bồi thường thiệt hại vi phạm quyền lợi người tiêu II dùng hợp đồng hợp đồng Quy định pháp luật hành Trách nhiệm bồi thường thiệt hại vi phạm quyền lợi người tiêu dùng nhà sản xuất Điều kiện phát sinh Trách nhiệm bồi thường thiệt hại vi phạm quyền lợi a b c d a b người tiêu dùng nhà sản xuất Có thiệt hại xảy Phải có hành vi trái pháp luật Phải có lỗi cố ý lỗi vô ý người gây thiệt hại Phải có mối quan hệ nhân thiệt hại xảy hành vi trái pháp luật Chủ thể Chủ thể chịu Trách nhiệm bồi thường thiệt hại Chủ thể bồi thường thiệt hại Nội dung quan hệ pháp luật trách nhiệm bồi thường thiệt hại vi phạm quyền lợi người tiêu dùng nhà sản xuất Xác định thiệt hại người tiêu dùng tài sản, tính mạng, sức khỏe a b III tiêu dùng hàng hóa phục vụ cho mục đích sinh hoạt cá nhân Thiệt hại tài sản Thiệt hại tính mạng, sức khỏe bị xâm phạm Đánh giá, nhận xét Ý nghĩa quy định Trách nhiệm bồi thường thiệt hại vi phạm quyền lợi người tiêu dùng 2 Một số điểm quy định Trách nhiệm bồi thường thiệt hại vi phạm quyền lợi người tiêu dùng Bộ luật dân 2015 Những điểm hạn chế quy định Trách nhiệm bồi thường thiệt hại vi phạm quyền lợi người tiêu dùng Bộ luật dân 2015 Một số đề xuất giải pháp hoàn thiện Luật
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghĩa vụ ngoài hợp đồng, Nghĩa vụ ngoài hợp đồng

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay