Vận dụng phương pháp dạy học phát hiện và giải quyết vấn đề trong dạy học đại số tổ hợp (đại số và giải tích lớp 11 THPT) ( Luận án tiến sĩ)

142 48 0
  • Loading ...
1/142 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/05/2018, 14:53

Vận dụng phương pháp dạy học phát hiện và giải quyết vấn đề trong dạy học đại số tổ hợp (đại số và giải tích lớp 11 THPT) ( Luận án tiến sĩ)Vận dụng phương pháp dạy học phát hiện và giải quyết vấn đề trong dạy học đại số tổ hợp (đại số và giải tích lớp 11 THPT) ( Luận án tiến sĩ)Vận dụng phương pháp dạy học phát hiện và giải quyết vấn đề trong dạy học đại số tổ hợp (đại số và giải tích lớp 11 THPT) ( Luận án tiến sĩ)Vận dụng phương pháp dạy học phát hiện và giải quyết vấn đề trong dạy học đại số tổ hợp (đại số và giải tích lớp 11 THPT) ( Luận án tiến sĩ)Vận dụng phương pháp dạy học phát hiện và giải quyết vấn đề trong dạy học đại số tổ hợp (đại số và giải tích lớp 11 THPT) ( Luận án tiến sĩ) ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM PHẠM THỊ THANH HUYỀN VẬN DỤNG PHƢƠNG PHÁP DẠY HỌC PHÁT HIỆN GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ TRONG DẠY HỌC "ĐẠI SỐ TỔ HỢP" (ĐẠI SỐ GIẢI TÍCH LỚP 11 THPT) LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC Thái Nguyên, năm 2014 Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM PHẠM THỊ THANH HUYỀN VẬN DỤNG PHƢƠNG PHÁP DẠY HỌC PHÁT HIỆN GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ TRONG DẠY HỌC "ĐẠI SỐ TỔ HỢP" (ĐẠI SỐ GIẢI TÍCH LỚP 11 THPT) Chuyên ngành: Lý luận phƣơng pháp dạy học mơn Tốn Mã số: 60.14.01.11 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: TS Bùi Thị Hạnh Lâm Thái Nguyên, năm 2014 Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tôi, kết nghiên cứu trung thực chưa công bố công trình khác Thái Nguyên, tháng năm 2014 Tác giả luận văn Phạm Thị Thanh Huyền Xác nhận Xác nhận khoa chuyên môn Ngƣời hƣớng dẫn khoa học TS Bùi Thị Hạnh Lâm Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành luận văn này, với tất lòng chân thành tình cảm mình, em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới: Trường ĐHSP – ĐHTN, khoa Sau đại học, Ban chủ nhiệm khoa Toán ĐHSP Thái Nguyên cho phép tạo điều kiện thuận lợi để em hoàn thành luận văn Em xin trân trọng cảm ơn thầy, cô giáo mơn Phương pháp giảng dạy mơn Tốn truyền đạt tới chúng em nhiều kiến thức quý báu suốt trình học tập nghiên cứu trường Đặc biệt em xin trân trọng cảm ơn quan tâm, giúp đỡ tận tình, chu đáo TS Bùi Thị Hạnh Lâm người trực tiếp hướng dẫn khoa học suốt q trình em thực luận văn Tơi xin trân trọng cảm ơn Ban giám hiệu, thầy giáo tổ Tốn, em học sinh lớp 11 trường Trung học phổ thông Trần Hưng Đạo - huyện Quỳnh Phụ - tỉnh Thái Bình tạo điều kiện thuận lợi giúp đỡ tơi hồn thành nhiệm vụ nghiên cứu Chân thành cảm ơn gia đình bạn bè, đồng nghiệp, anh chị học viên nhóm chuyên ngành Phương pháp giảng dạy thường xuyên động viên, tạo điều kiện thuận lợi để tơi hồn thành luận văn Do khả thời gian có hạn cố gắng nhiều song luận văn chắn không tránh khỏi sai sót Em mong tiếp tục nhận dẫn, góp ý nhà khoa học, thầy cô giáo Xin trân trọng cảm ơn! Thái Nguyên, tháng năm 2014 Tác giả luận văn Phạm Thị Thanh Huyền Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ MỤC LỤC Trang Trang phụ bìa Lời cam đoan i Lời cảm ơn ii Mục lục iii Danh mục ký hiệu, chữ viết tắt iv MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài Mục đích nghiên cứu Nhiệm vụ nghiên cứu Đối tượng khách thể nghiên cứu Giới hạn phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Giả thuyết khoa học Cấu trúc luận văn Chƣơng CƠ SỞLUẬN THỰC TIỄN 15 1.3.1 15 1.3.2 16 1.3.3 17 1.3.4 26 1.3.5 29 1.3.6 32 Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 1.4 Thực trạng dạy học phần Đại số tổ hợp lớp 11 trường THPT 35 1.5 Kết luận chương 37 Chƣơng VẬN DỤNG PHƢƠNG PHÁP DẠY HỌC PHÁT HIỆN GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ TRONG DẠY HỌC "ĐẠI SỐ TỔ HỢP" 39 2.1 Nội dung, chương trình mục tiêu dạy học nội dung Đại số tổ hợp lớp 11 trường THPT 39 2.1.1 Phân phối chương trình 39 2.1.2 Mục tiêu dạy học nội dụng Đại số tổ hợp lớp 11 trường THPT 39 2.2 Một số biện pháp vận dụng dạy học PH&GQVĐ dạy học nội dung Đại số tổ hợp lớp 11 39 2.2.1 Tạo tình gợi vấn đề để gợi động học tập 39 2.2.2 Thực dạy học PH&GQVĐ để giúp HS kiến tạo tri thức, rèn luyện kĩ 42 2.2.3 Thực dạy học PH&GQVĐ giúp hình thành lực giải vấn đề cho HS 51 2.3 Một số ý vận dụng dạy học PH&GQVĐ dạy học tình điển hình mơn Tốn 59 2.3.1 Một số ý cho GV dạy học khái niệm toán học 59 2.3.2 Một số ý cho GV dạy học định lý toán học 62 2.3.3 Một số ý cho GV dạy học giải tập toán học 67 2.4 Thiết kế số giáo án dạy Đại số tổ hợp phương pháp dạy học phát giải vấn đề 71 2.4.1 Giáo án "Quy tắc đếm" : 71 2.4.2 Giáo án "Hoán vị, chỉnh hợp" 81 2.4.3 Giáo án "Tổ hợp" 95 2.4.4 Giáo án "Nhị thức Niu-tơn" 105 2.5 Kết luận chương 113 Chƣơng THỰC NGHIỆM SƢ PHẠM 114 3.1 Mục đích thực nghiệm sư phạm 114 3.2 Nội dung thực nghiệm sư phạm 114 Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 3.3 Đối tượng thực nghiệm sư phạm 114 3.4 Tổ chức thực nghiệm sư phạm 114 3.4.1 Thời gian tổ chức thực nghiệm 114 3.4.2 Hình thức tổ chức thực nghiệm 115 3.5 Kết thực nghiệm sư phạm 117 3.5.1 Đánh giá định tính 117 3.5.2 Đánh giá định lượng 118 3.6 Kết luận chương 121 KẾT LUẬN 122 TÀI LIỆU THAM KHẢO 123 PHỤ LỤC Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VIẾT TẮT TRONG LUẬN VĂN Viết tắt Viết đầy đủ ? Câu hỏi GV Giáo viên HĐTP Hoạt động thành phần HS Học sinh NXBGD Nhà xuất giáo dục PH&GQVĐ Phát giải vấn đề PP Phương pháp PPDH Phương pháp dạy học PTDH Phương tiện dạy học SGK Sách giáo khoa THCS Trung học sở THPT Trung học phổ thơng Tr Trang Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Ngày với kinh tế hội nhập phát triển mạnh mẽ ngành khoa học cơng nghệ, giáo dục, y tế, văn hóa rộng khắp tồn giới đòi hỏi lượng lớn lực lượng lao động để đáp ứng cho nhu cầu xã hội Để có lượng lớn lực lượng lao động có trình độ, tri thức, nhân cách toán lớn quốc gia tồn giới nói chung Việt Nam nói riêng Trước thách thức đòi hỏi ngành Giáo dục phải đổi cách thức giáo dục, đào tạo Một vấn đề cần phải đổi ngành Giáo dục đổi phương pháp dạy học (PPDH) rộng khắp nhà trường Việc đổi cần thực theo hướng hoạt động hóa người học, tổ chức cho học sinh (HS) học tập hoạt động hoạt động tự giác, tích cực sáng tạo Luật Giáo dục nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam quy định rõ: “Phương pháp giáo dục phổ thơng phải phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động sáng tạo HS, phù hợp với đặc điểm lớp học, môn học, bồi dưỡng phương pháp tự học, rèn luyện kỹ vận dụng kiến thức vào thực tiễn, tác động đến tình cảm, đem lại niềm vui, hứng thú học tập cho HS” [22- 2, Luật Giáo dục 2005] Những quy định phản ánh nhu cầu cần đổi phương pháp giáo dục để giải mâu thuẫn yêu cầu đào tạo người thực trạng lạc hậu chung PPDH nước ta Do mơn Tốn nói chung mơn Tốn trường THPT nói riêng đứng trước yêu cầu cấp bách, đổi nội dung, mục tiêu PPDH Thực tiễn dạy học mơn Tốn trường THPT cho thấy nhiều vấn đề bất cập phương pháp giảng dạy truyền thụ tri thức cho HS Mặc dù nhiều nơi vận dụng PPDH PPDH truyền thống Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ PPDH đại vào thực tiễn giảng dạy song chưa phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo HS, HS thụ động việc tiếp thu tri thức khoa học, chưa phát huy đặc điểm bật môn Toán việc rèn luyện nhân cách cho HS Để đáp ứng yêu cầu không dừng lại việc nêu định hướng đổi PPDH mà cần sâu vào vận dụng PPDH cụ thể Hiện có nhiều phương pháp (PP), quan điểm dạy học phát nghiên cứu để áp dụng vào thực tiễn giảng dạy, PP là: “Phát giải vấn đề” Phương pháp dạy học “Phát giải vấn đề” PPDH tích cực Nó phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo HS PPDH phù hợp với tư tưởng đại đổi mục tiêu, phù hợp với yêu cầu đổi giáo dục đòi hỏi đất nước Phần Đại số tổ hợp lớp 11 THPT phần hay bám sát vào ứng dụng thực tiễn sống hàng ngày Nhưng khơng HS cảm thấy khó khăn học phần em lúng túng khơng biết sử dụng quy tắc cộng, sử dụng quy tắc nhân, hay gặp phải khó khăn phân biệt chỉnh hợp, tổ hợp Dẫn tới HS ngại sợ học phần dẫn tới kết việc dạy học khơng cao Do để cải thiện tình hình nói giáo viên (GV) cần phải đổi PPDH theo hướng tích cực hóa hoạt động HS nhằm nâng cao hiệu chất lượng giáo dục Từ lý trên, chọn đề tài nghiên cứu là: “ Vận dụng phương pháp dạy học phát giải vấn đề dạy học "Đại số tổ hợp" (Đại số giải tích lớp 11 THPT) Mục đích nghiên cứu Trên sở nghiên cứu dạy học phát giải vấn đề (PH&GQVĐ) việc dạy học nội dung Đại số tổ hợp đề xuất số biện Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ ...ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM PHẠM THỊ THANH HUYỀN VẬN DỤNG PHƢƠNG PHÁP DẠY HỌC PHÁT HIỆN VÀ GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ TRONG DẠY HỌC "ĐẠI SỐ TỔ HỢP" ( ẠI SỐ VÀ GIẢI TÍCH LỚP 11 THPT). .. chọn đề tài nghiên cứu là: “ Vận dụng phương pháp dạy học phát giải vấn đề dạy học "Đại số tổ hợp" ( ại số giải tích lớp 11 THPT) Mục đích nghiên cứu Trên sở nghiên cứu dạy học phát giải vấn đề (PH&GQVĐ)... dạy học nội dụng Đại số tổ hợp lớp 11 trường THPT 39 2.2 Một số biện pháp vận dụng dạy học PH&GQVĐ dạy học nội dung Đại số tổ hợp lớp 11 39 2.2.1 Tạo tình gợi vấn đề để gợi động học
- Xem thêm -

Xem thêm: Vận dụng phương pháp dạy học phát hiện và giải quyết vấn đề trong dạy học đại số tổ hợp (đại số và giải tích lớp 11 THPT) ( Luận án tiến sĩ), Vận dụng phương pháp dạy học phát hiện và giải quyết vấn đề trong dạy học đại số tổ hợp (đại số và giải tích lớp 11 THPT) ( Luận án tiến sĩ)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay