Cách tự học lập trình cơ bản tới nâng cao hiệu quả

8 43 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/05/2018, 14:23

Làm thế nào để có thể tự học lập trình hiệu quả, Bạn Không biết phải bắt đầu từ đâu? Phải học lập trình như thế nào? Những chia sẻ dưới đây sẽ giúp bạnLàm thế nào để có thể tự học lập trình hiệu quả, Bạn Không biết phải bắt đầu từ đâu? Phải học lập trình như thế nào? Những chia sẻ dưới đây sẽ giúp bạn Cách tự học lập trình cơ bản tới nâng cao hiệu  Làm để tự học lập trình hiệu quả, Bạn Khơng biết phải đâu? Phải học lập trình nào? Những chia sẻ giúp bạn Ai học lập trình để thành cơng với nghề khơng phải điều dễ mà làm Niềm đam mê với nghề điều quan trọng để bạn đường dài với nghề Nếu bạn cảm thấy phấn khích di chuyển bóng màu xanh từ điểm đến điểm khác, hay nhìn thấy tên lên hình lập trình nghề phù hợp với bạn Các lập trình viên giỏi thường tự tìm tòi học hỏi đường học tập họ chủ yếu tự học Sách khóa học giúp đỡ họ tất Bạn trở lên giỏi học lập trình cách thực hành liên tục Học lập trình nên bắt đầu từ đâu? Lập trình viên thường chia mảng sau: - Lập trình viên Web - Lập trình viên hướng Hệ điều hành (gắn với hệ điều hành đơn lẻ tập hợp hệ điều hành) - Lập trình viên độc lập với tảng - Lập trình viên ứng dụng phân tán - Lập trình viên thư viện/nền tảng/khung cơng việc/lõi - Lập trình viên hệ thống - Nhà khoa học lập trình Bạn muốn bạn tập trung vào phát triển phía client-side bạn cần số kiến thức trình duyệt, HTML CSS Đây kiến thức quan trọng bạn khơng thể tiến xa phát triển phía client-side Lập trình viên Games 3D (3D Game Development) nên học ngôn ngữ C/C+ +, OpenGL, Animation Về lập trình mobile (di động) bạn cần thành thạo ngơn ngữ hệ điều hành như: Objective-C, Swift dùng cho lập trình iOS, C# dùng cho lập trình Windowphone, Java cho lập trình Android Nếu bạn theo lập trình web, đòi hỏi bạn nhiều ngơn ngữ cần hiểu biết Bởi làm trang web cần kết hợp nhiều ngôn ngữ: HTML, CSS, Javascript, ngôn ngữ server (PHP, Python, Ruby, Java, C#/VB, ) với sở liệu (MySQL, SQL Server, NoSQL, ) Vị trí cơng việc Back-end: Lập trình viên Back-end phải nắm vững kiến thức sở liệu quản trị hệ thống Cần học ngôn ngữ: Python, Ruby, PHP, Java NET để hồn tốt cơng việc lập trình viên Back-end (Server-side) Vị trí cơng việc Front End (Client-side): vị trí thiết kế, lập trình phần phần mềm hay trang web hiển thị, tương tác trực tiếp đến người dùng cuối Các “tân binh” nên học kỹ thiết kế HTML, CSS, JavaScript Các lập trình viên phát triển phần mềm, hệ thống cần tốc độ xử lý, hiệu cao nên học ngôn ngữ C/C++, Java Nhưng đòi hỏi lập trình viên lĩnh vực cần kiến thức tốn học khả phân tích định lượng tốt Với chia sẻ hy vọng bạn cách nhìn rõ đường nghiệp Developer Hiên nay, ngành lập trình ngành nhu cầu tuyển dụng cao, với mức thu nhập hấp dẫn môi trường làm việc động Nếu cho kiến thức lập trình bạn dễ dàng để việc làm ổn định với mức lương cao Nhằm giúp bạn nắm vững kiến thức lập trình bản, Stanford xây dựng chuỗi video học lập trình Mỗi video yêu cầu tập khác nhau, kèm theo phần hướng dẫn giải phần giải Việc học video giúp bạn bổ sung thêm kiến thức nhanh chóng, chủ động tập trung Với video lập trình C++ bạn kiến thức lập trình C++, xem nhé! https://www.youtube.com/watch?v=gAkTICY6zys -☎ STANFORD – ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ Hotline: 0936 172 315 –024 6275 2212 Website: http://stanford.com.vn/ Cách tự học lập trình cơ bản tới nâng cao hiệu  Làm để tự học lập trình hiệu quả, Bạn Khơng biết phải đâu? Phải học lập trình nào? Những chia sẻ giúp bạn Ai học lập trình để thành cơng với nghề khơng phải điều dễ mà làm Niềm đam mê với nghề điều quan trọng để bạn đường dài với nghề Nếu bạn cảm thấy phấn khích di chuyển bóng màu xanh từ điểm đến điểm khác, hay nhìn thấy tên lên hình lập trình nghề phù hợp với bạn Các lập trình viên giỏi thường tự tìm tòi học hỏi đường học tập họ chủ yếu tự học Sách khóa học giúp đỡ họ khơng phải tất Bạn trở lên giỏi học lập trình cách thực hành liên tục Học lập trình nên bắt đầu từ đâu? Lập trình viên thường chia mảng sau: - Lập trình viên Web - Lập trình viên hướng Hệ điều hành (gắn với hệ điều hành đơn lẻ tập hợp hệ điều hành) - Lập trình viên độc lập với tảng - Lập trình viên ứng dụng phân tán - Lập trình viên thư viện/nền tảng/khung cơng việc/lõi - Lập trình viên hệ thống - Nhà khoa học lập trình Bạn muốn bạn tập trung vào phát triển phía client-side bạn cần số kiến thức trình duyệt, HTML CSS Đây kiến thức quan trọng khơng bạn khơng thể tiến xa phát triển phía client-side Lập trình viên Games 3D (3D Game Development) nên học ngôn ngữ C/C+ +, OpenGL, Animation Về lập trình mobile (di động) bạn cần thành thạo ngơn ngữ hệ điều hành như: Objective-C, Swift dùng cho lập trình iOS, C# dùng cho lập trình Windowphone, Java cho lập trình Android Nếu bạn theo lập trình web, đòi hỏi bạn nhiều ngơn ngữ cần hiểu biết Bởi làm trang web cần kết hợp nhiều ngôn ngữ: HTML, CSS, Javascript, ngôn ngữ server (PHP, Python, Ruby, Java, C#/VB, ) với sở liệu (MySQL, SQL Server, NoSQL, ) Vị trí cơng việc Back-end: Lập trình viên Back-end phải nắm vững kiến thức sở liệu quản trị hệ thống Cần học ngôn ngữ: Python, Ruby, PHP, Java NET để hồn tốt cơng việc lập trình viên Back-end (Server-side) Vị trí cơng việc Front End (Client-side): vị trí thiết kế, lập trình phần phần mềm hay trang web hiển thị, tương tác trực tiếp đến người dùng cuối Các “tân binh” nên học kỹ thiết kế HTML, CSS, JavaScript Các lập trình viên phát triển phần mềm, hệ thống cần tốc độ xử lý, hiệu cao nên học ngơn ngữ C/C++, Java Nhưng đòi hỏi lập trình viên lĩnh vực cần kiến thức toán học khả phân tích định lượng tốt Với chia sẻ hy vọng bạn cách nhìn rõ đường nghiệp Developer Hiên nay, ngành lập trình ngành nhu cầu tuyển dụng cao, với mức thu nhập hấp dẫn mơi trường làm việc động Nếu cho kiến thức lập trình bạn dễ dàng để việc làm ổn định với mức lương cao Nhằm giúp bạn nắm vững kiến thức lập trình bản, Stanford xây dựng chuỗi video học lập trình Mỗi video yêu cầu tập khác nhau, kèm theo phần hướng dẫn giải phần giải Việc học video giúp bạn bổ sung thêm kiến thức nhanh chóng, chủ động tập trung Với video lập trình C++ bạn kiến thức lập trình C++, xem nhé! https://www.youtube.com/watch?v=gAkTICY6zys -☎ STANFORD – ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ Hotline: 0936 172 315 –024 6275 2212 Website: http://stanford.com.vn/
- Xem thêm -

Xem thêm: Cách tự học lập trình cơ bản tới nâng cao hiệu quả, Cách tự học lập trình cơ bản tới nâng cao hiệu quả

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay