Đề thi thử THPT quốc gia 2017 môn toán trường THPT chuyên sư phạm hà nội lần 4 1

6 52 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/05/2018, 14:13

Đề thi thử THPT quốc gia môn Toán năm 2017 trường Chuyên sư phạm Hà Nội lần 4 có đáp án Đề thi thử THPT quốc gia môn Toán năm 2017 trường Chuyên sư phạm Hà Nội lần 4 có đáp án Đề thi thử THPT quốc gia môn Toán năm 2017 trường Chuyên sư phạm Hà Nội lần 4 có đáp án Đề thi thử THPT quốc gia môn Toán năm 2017 trường Chuyên sư phạm Hà Nội lần 4 có đáp án FANPAGE: WWW.FACEBOOK.COM/DAYHOCTOAN DAYHOCTOAN.VN ĐẠI HỌC SƯ PHẠM  HÀ NỘI TRƯỜNG THPT CHUYÊN ĐỀ  THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2017 BÀI THI MƠN: TỐN Thời gian làm 90 phút, không kể thời gian phát đề  ổỗ y x ữử - ln ữ Mnhno saoõy ỳng ỗỗln y - x ố 1-y - x ÷ø B m < C m = D m < Câu 1: Cho < x < y < 1,  đặt m = A m > x2 + -2 x2 -1 Câu 2: Tìm tất cả các đường tiệm cận của đồ thị hàm số  y = A x = 1, y = B x = 1, y = D x = 1 C y = Câu 3: Hàm số nào sau đây nguyên hàm hàm số  y = tan x - cot x ? 1 A y = B y = tan x - cot x sin x cos x 1 + C y = D y = tan x + cot x sin x cos x Câu 4: Tính đạo hàm hàm số  y = e ‐x (x ‐ 2x + 2) A y ʹ = -e -x (-x + 4x + 4)    B y ʹ   e  x  x  x    C y ʹ   e  x x  x   D y ʹ  e  x  x  x  Câu 5: Tìm hàm số  F  x  biết F '  x    sin x C F (x ) = tan x + A F  x     và đồ thị của F  x   đi qua điểm M  ;0  sin x 6  B F (x ) = cot x + D F (x ) = - cot x + Câu 6: Cho hàm số  y = x - 3x Khoảng cách các điểm cực đại, cực tiểu của đồ thị hàm số  A B C D Câu 7: Tìm tất cả các giá trị thực tham số m để đồ thị hàm số  y = 2x -1 có đường tiệm cận 3x - m đứng Câu 8: Một miếng gỗ hình lập phương cạnh 2cm  được đẽo đi tạo thành khối trụ ( T ) có chiều cao miếng gỗ và có thể tích lớn có thể.Diện tích xung quanh ( T ) A m ¹  A 4π cm C m  R B m =   B 2π cm   C 2π cm D m    D 2π cm  Câu 9: Từ một miếng sắt tây hình tròn bán kính R, ta cắt đi một hình quạt và cuộn phần còn lại thành mộtcái phễu hình nón Số  đo cung của hình quạt bị  cắt  bao nhiêu  độ  (tí nhxấp xỉ )  để  hình nón có  dung tích lớn nhất A 650 B 900 C 450 D 600 DAYHOCTOAN.VN Trang 1/6 - Mã đề thi A DAYHOCTOAN.VN Câu d1 : 10: Trong không gian độ  Oxyz , vớ i hệ  tọ a cho hai đườ ng thẳ ng x 1 y 1 z  x y2 z3 Mặ tphẳ ng (P ) chứ a d1 và  song song vớ i d2 Khoảng ; d2 :     1 1 3 cách từ điể m M (1; 1; 1)  đế n (P ) là  A B C D Câu 11: Giá trị nhỏ nhất hàm số  y  x  x  éë-2; 2ùû bằng: A B C D 18 Câu 12: Cho hàm số bậc ba y = ax + bx + cx + d có đồ thị như hình vẽ: Dấu a ;b ; c ; d là: A a < 0; b < 0; c < 0; d < C a < 0; b > 0; c < 0; d < B a < 0; b < 0; c > 0; d < D a > 0; b > 0; c > 0; d < Câu 13: Một ô tô đang chuyển động đều với vận tốc a (m/s) người lái xe đạp phanh Từ thời điểm  tơ chuyển  động chậm dần  với vận tốc v (t ) = -5t + a (m/s), trong  t thời gian tính giây kể từ lúc đạp phanh Hỏi vận tốc ban đầu a ô tô bao nhiêu, biết từ  lúc đạp phanh đến dừng hẳn, ô tô di chuyển được 40 m A 10 m/s B 20 m/s C 40 m/s D 25 m/s Câu 14: Cho hàm số  y  f  x  liên tục  thỏa mãn f  x   f   x   x , x   Tính I   f  x  dx 1 A I  B I = C I = D I = Câu 15: Cho lăng trụ đứng ABC A ʹ B ʹC ʹ có cạnh a Thể tích khối tứ diện AB’A’C 3a A 12          B 3a     C 3a 3a          D Câu 16: Cho lăng trụ  đứng ABC A ' B ' C ' có đáy tam giác vng cân có cạnh AB = BC = 2; AA ʹ = 2 Thể tích khối cầu ngoại tiếp tứ diện AB’A’C’ 16p 32p A B 16 C D 32p 3 Câu 17: Cho hàm số  y = ax + bx + c   có đồ thị như hình vẽ Dấu a, b, c là: A a  0, b  0, c  B a  0, b  0, c  C a < ,b > ,c < D a > ,b < ,c < Câu 18: Trong không gian với hệ  tọa  độ  Oxyz , cho các điểm A(1; 2; 4), B(1; 3;1), C(2; 2; 3) Mặt cầu (S)  đi qua 3 điểm A, B, C có tâm thuộc mặt phẳng (xOy) có bán kính A 34 DAYHOCTOAN.VN B 26 C 34 D 26 Trang 2/6 - Mã đề thi A Câu 19: Hàm số y  ln  x  1 nghịch biến trên: A (-¥; 0) B (1; +¥) Câu 20: Cho hàm số y = f (x ) liên tục  và C (0; 1)  D (-¥; -1) f  x  dx  , A 12 B  f  x dx  Khi đó C -2 ò f (x )dx bằng: D Câu 21: Xác định tập hợp tất cả những điểm mặt phẳng toạ độ biểu diễn số phức z () cho z = z {(x ; 0) , x Ỵ } È {(0; y ) ,y Ỵ } C  0; y  , y   A  x; y  , x  y  0 D  x;  , x   B Câu 22: Gọi z1 , z2 nghiệm phương trình   i  z  7  i Giá trị biểu thức T  z1  z2 A B C 10 D Câu 23: Trong không gian với hệ  tọa  độ  Oxyz , cho ba  điểm A(5; 3; -1), B (2; 3; -4) C (1; 2; 0) Tọa độ điểm D  đối xứng C qua đường thẳng AB là? A (6; -5; 4) B (-5; 6; 4) C ( 4; 6; -5) D (6; 4; 5) Câu 24: Trong không gian với hệ tọa độ  Oxyz , cho các điểm A(2; 3; 1), B(1; 2; 3)  Đường thẳng SA : AB cắt mặt phẳng ( P) : x  y  z  tại điểm S Tỉ số  SB 1 A B C D Câu 25: Người ta cần sắt tây hình chữ nhật có kích thước 30 cm x 48 cm để làm hộp khơng nắp cách cắt bỏ đi bốn hình vng nhau ở bốn góc gấp lên Thể tích lớn hộp là: A 3886cm B 3880cm C 3990cm D 3888cm Câu 26: Tích nghiệm phương trình (log2 x ) + log x - = bằng: A B C D Câu 27: Cho hình chóp S ABC có mặt bên (SAB ) , (SBC ) , (SCA)   đơi vng góc với có diện tích cm , 9cm 25cm Thể tích khối chóp là: A 60cm B 40cm C 30cm D 20cm Câu 28: Tìm tất cả các giá trị của tham số  m  để phương trình 2x + 2-x = m có nghiệm nhất: A m = B m  C m  D m  Câu 29: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, tọa độ điểm đối xứng với điểm A(1; 2; 1) qua mặt phẳng (P ) : y - z = A (1; -2; 1) B (2; 1; 1) C  1;1;  D (1; 1; 2) Câu 30: Xác định tập hợp tất cả những điểmtrong mặt phẳng tọa độ biểu diễn số phức z cho z số thực âm A {(0; y ) , y Î R} B {(x ; 0) , x Î R} C {(0; y ) , y ¹ 0} D  x;0  , x  0 Trang 3/6 - Mã đề thi A Câu 31: Tìm a <  để  ò (3-2 x - 2.3-x ) dx ³ a A -1 £ a < B a £ -1 D a = -3 C a £ -3 Câu 32: Cho hình hộp chữ nhật ABCD A’B’C’D’ có AB = 3a , AD = AA’ = 2a Tính thể tích khối tứ diện ACB’D’ 2a 4a 3 A 2a B C D 4a 3 Câu 33: So sánh số  e   và A 2e   B e 4 2  = + C e > + D e < + Câu 34: Cho hình chóp đều S ABC có cạnh đáy a, khoảng cách cạnh bên SA cạnh 3a đáy BC Tính thể tích khối chóp S ABC 3a 3 a3 a3 3a 3 A B C D 16 12 8 Câu 35: Tìm tất cả  giá trị  thực tham số  m để  phương trình sau có nghiệm: 2x + x + m - 2m = A m = B m = D m  C m = 1  i  x 96 94 1  i   i 1  i  100 Câu 36: Cho số phức A z  B z = Khi đó: C z  D z  Câu 37: Cho f (x ) = 2.3log81 x + Tính f ʹ (1) A f ʹ (1) = B f ' 1  C f ' 1  D f ' 1  Câu 38: Cho hình chóp S.ABCD có đáy hình vng cạnh a, cạnh bên SA vng góc với đáy, mặt bên (SCD) tạo với đáy góc j = 60o Thể tích khối chóp S.ABCD là: A a3 B a 3 C a3 D a3 3 Câu 39: Cho hàm số  y = x - 2x + Khoảng cách hai  điểm cực tiểu của  đồ  thị  hàm số  bằng: A B C D Câu 40: Tính diện tích S hình phẳng giới hạn các đường y  x , y  x 3 A S = B S  C S  D S = 2 12 Câu 41: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, Cho hình lập phương ABCD.A’B’C’D’ có tọa độ  các  đỉnh A(0; 0; 0) , B (2; 0; 0) ; D (0; 2; 0) , A ʹ (0; 0; 2)   Đường thẳng d song song với A’C, cắt cả  hai đường thẳng AC’ B’D’ có phương trình là: x -1 y -1 z - = = A -1 1 x -1 y -1 z - = = C 1 DAYHOCTOAN.VN x 1 y 1 z    1 1 x 1 y 1 z  D   1 B Trang 4/6 - Mã đề thi A DAYHOCTOAN.VN Câu 42: Trong không gian với hệ  tọa  độ  Oxyz, Cho các  điểm A(2; 0; 0) , B (0; 4; 0) ; C (0; 0; 6)     D (2; 4; 6) Tập hợp điểm M thỏa mãn: MA + MB + MC + MD = , mặt cầu có phương trình: Câu 43: Tập hợp nghiệm bất phương trình log (2x - 1) > log là: ỉ1 A ỗỗ ; +Ơữữữ ốỗ ứ ổ1 5ử B ỗỗ ; ữữữ ốỗ 2 ứ ổ1 3ử C çç ; ÷÷÷ èç 2 ø 1  D  ;   2  C a  D a  a Câu 44: Tìm a Ỵ  để  ò (a - 4x )dx ³ - 5a B a = A a ẻ ặ Câu 45: Tính diện tích S hình phẳng giới hạn các đường y = 1, y = A S = 3 B S = C S = 15 6x - x ( D S = ) 16 15 Câu 46: Tìm hàm F (x ) biết F ʹ (x ) = 3x - 4x F (0) = A F (x ) = x - 2x + 1 C F (x ) = x - x + B F (x ) = x - 4x + D F (x ) = x + 2x + Câu 47: Tìm tất cả các giá trị thực tham số  m  để hàm số  y = mx + (m + 2) x + x - có cực đại cực tiểu: A m > B m ¹ -2 C m ¹ D "m Ỵ  Câu 48: Trong không gian với hệ  tọa  độ  Oxyz, cho hai mặt phẳng: (P ) : x + 2y - 2z - = , (Q ) : x + 2y - 2z + = Mặt cầu (S ) có tâm thuộc trục Ox tiếp xúc vơi hai mặt phẳng đã cho có phương trình B (x - 1) + y + z = 2 D (x - 1) + y + z = A (x - 3) + y + z = C (x + 1) + y + z = x - 3x + x3 -1 C x = 1; y = D x = 1, y = Câu 49: Tìm tất cả các đường tiệm cận của đồ thị hàm số  y = A x = 1; y = B y = Câu 50: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho các điểm A (a, 0, a ), B (0, a, a ),C (a, a, 0) Mặt phẳng (ABC ) cắt trục Ox ,Oy,Oz các điểm M , N , P Thể tích khối tứ diện OMNP A 4a B 8a 3 C 8a D 4a 3 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ HẾT ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  DAYHOCTOAN.VN Trang 5/6 - Mã đề thi A DAYHOCTOAN.VN ĐÁP ÁN  Câu 1  A  Câu 11  C  Câu 21  A  Câu 31  B  Câu 41  A  Câu 2  C  Câu 12  C  Câu 22  A  Câu 32  D  Câu 42  A  Câu 3  D  Câu 13  B  Câu 23  D  Câu 33  C  Câu 43  B  Câu 4  C  Câu 14  D  Câu 24  A  Câu 34  B  Câu 44  B  Câu 5  D  Câu 15  A  Câu 25  B  Câu 35  C  Câu 45  D  Câu 6  B  Câu 16  C  Câu 26  C  Câu 36  A  Câu 46  A  Câu 7  D  Câu 17  C  Câu 27  D  Câu 37  B  Câu 47  C  Câu 8  A  Câu 18  B  Câu 28  A  Câu 38  D  Câu 48  C  Câu 9  A  Câu 19  D  Câu 29  D  Câu 39  A  Câu 49  B  Câu 10  C  Câu 20  B  Câu 30  C  Câu 40  B  Câu 50  D  Trang 6/6 - Mã đề thi A ... phương trình là: x -1 y -1 z - = = A -1 1 x -1 y -1 z - = = C 1 DAYHOCTOAN.VN x 1 y 1 z    1 1 x 1 y 1 z  D   1 B Trang 4/ 6 - Mã đề thi A DAYHOCTOAN.VN Câu 42 : Trong không gian với hệ  tọa ... Mã đề thi A DAYHOCTOAN.VN ĐÁP ÁN  Câu 1 A  Câu 11   C  Câu  21 A  Câu  31 B  Câu 41   A  Câu 2  C  Câu 12   C  Câu 22  A  Câu 32  D  Câu 42   A  Câu 3  D  Câu 13   B  Câu 23  D  Câu 33  C  Câu 43  ... Câu 43   B  Câu 4 C  Câu  14 D  Câu  24 A  Câu  34 B  Câu 44   B  Câu 5  D  Câu 15   A  Câu 25  B  Câu 35  C  Câu 45   D  Câu 6  B  Câu 16   C  Câu 26  C  Câu 36  A  Câu 46   A  Câu 7  D  Câu 17   C  Câu 27 
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi thử THPT quốc gia 2017 môn toán trường THPT chuyên sư phạm hà nội lần 4 1, Đề thi thử THPT quốc gia 2017 môn toán trường THPT chuyên sư phạm hà nội lần 4 1

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay