SKKN biện pháp giúp học sinh lớp 4 giữ vở sạch, viết chữ đẹp

11 40 0
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/05/2018, 11:40

PHỊNG GD&ĐT TAM NƠNG TRƯỜNG TH AN LONG A CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM NĂM HỌC 2017 - 2018 Tên SKKN: Biện pháp giúp học sinh lớp giữ sạch, viết chữ đẹp Tác giả: Đặng Thị Thu Trâm chức vụ: Giáo viên dạy lớp NỘI DUNG SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM I Thực trạng nguyên nhân Thực trạng a Mặt mạnh - Nhà trường quan tâm đến phong trào giữ viết chữ đẹp lớp Cụ thể: Hàng năm nhà trường tổ chức thi viết chữ đẹp cấp trường đưa phong trào chữ đẹp vào bảng điểm thi đua Ngồi ra, nhà trường thực kiểm tra nề nếp lớp theo đợt thi đua, thành lập câu lạc viết chữ đẹp - GVCN tích cực rèn chữ viết cho học sinh lớp - Trong vài năm trở lại đây, chữ viết em cải thiện Một số em biết chịu khó, kiên trì rèn luyện chữ viết b Hạn chế Tuy chữ viết em cải thiện đạt đến mức độ đẹp chưa cao Cụ thể qua đợt kiểm tra chữ đẹp, tơi nhận thấy em mắc số lỗi sau: * Về chữ viết: - Viết sai độ cao cao số chữ - Điểm đặt bút, dừng bút chưa - Các nét chữ chưa - Chữ viết chưa liền mạch - Sự nối nét chữ chưa - Khoảng cách chữ chưa * Về bảo quản sách, vở: - Một số quăn mép, bơi xóa nhiều, gạch bỏ phần viết sai chưa quy định; Học sinh viết chưa hết trang bỏ - Một số lớp chưa quy định học sinh cách trình bày viết, giải số mơn học Chính tả, Tập đọc, Tốn,… nên em viết lung tung dùng nhiều màu mực Vì cách trình bày chưa đẹp - Bản thân trực tiếp giảng dạy lớp 4/4, tuần lễ đầu năm học, quan sát sơ cách giữ chữ viết em thu kết sau: Thời gian Đầu năm học Số học sinh Loại A Loại B 30 18 = 60% 12 = 40% Nguyên nhân - Do bàn ghế ngồi học em chưa phù hợp với lứa tuổi - Ở lớp 4, em học nhiều môn, học dài lớp Do tốc độ viết phải nhanh nên chữ viết em chưa cỡ chữ, nét chữ chưa đều, chưa độ cao, viết chưa liền mạch - Một số em thiếu tính kiên trì chịu khó việc rèn chữ - Lớp khơng có tiết dạy Tập viết lớp 1, 2, - Một số em chưa coi trọng việc giữ gìn sách cẩn thận - Phụ huynh chưa quan tâm đến phong trào chữ đẹp nhà trường II Biện pháp/Giải pháp thực Biện pháp 1: Xây dựng nề nếp giữ - Trong phiên họp phụ huynh học sinh đầu năm, thông báo với phụ huynh nề nếp học tập lớp sách phải bao bìa dán nhãn, kẻ hàng phải có thước kẻ, dùng bút mực có ngòi bút nhỏ để nét chữ gọn đẹp, dùng màu mực viết cho vở, không dùng hai, ba màu mực trình bày khơng đẹp để phụ huynh biết chuẩn bị cho em - Tuần lễ sinh hoạt học đường đầu năm học, hướng dẫn em nắm số quy định giữ Tôi quy định cho em cách ghi thứ, ngày, tháng , năm, ghi tên môn, tựa bài, viết khơng tẩy xóa Nếu em có viết sai chữ dùng thước kẻ đặt ngang chữ gạch gạch, khơng bơi gạch chéo chữ viết sai viết đè lên chữ viết sai Tơi hướng dẫn em cách gạch ngang hết bài, hết ngày học Tôi nhắc nhở em không xé giấy, không bỏ trống giấy viết phải hết trang giấy sang trang khác - Tơi khuyến khích em dùng bìa kê viết để giữ không bị quăn mép Nếu em có điều kiện mua bìa kê chợ bán, khơng tự làm lấy vỏ hộp lấy bìa năm học trước cắt dán lại - Tôi nhắc nhở em lật sách phải lật nhẹ nhàng trang để sách không bị nhăn Khi cất sách vào cặp phải ý nhẹ nhàng, ngăn nắp không nhét vội vàng làm sách quăn góc Ở nhà, học bài, viết xong phải để sách ngăn nắp không vứt lung tung tránh sách bị nhàu nát - Trong buổi học hàng ngày lớp, quan sát, nhắc nhở em giữ sạch, thấy em quăn mép liền cho em sửa lại lúc Biện pháp 2: Yêu cầu việc rèn chữ, giữ * Về giáo viên - Sách giáo viên phải bao bìa, dán nhãn, giữ gìn sẽ, cẩn thận - Chữ viết giáo viên phải mẫu, rõ ràng, có khả viết mẫu - Khi viết bảng ghi lời nhận xét vào học sinh, giáo viên phải viết cẩn thận, chữ viết phải thẳng hàng, nét, độ cao, viết liền mạch rõ ràng để học sinh quan sát làm theo Vì chữ viết giáo viên hình ảnh trực quan quan trọng - Giáo viên phải có kỹ dạy viết chữ, phải nắm kỹ thật viết chữ kỹ thuật “lia bút” “rê bút” để hướng dẫn học sinh có thói quen viết liền mạch - Người giáo viên phải có tính kiên trì, tỉ mĩ, yêu trẻ chăm chút nét chữ cho học sinh tạo cho em thói quen tốt * Về học sinh - Ngồi viết phải tư - Cách cầm viết, để phải quy định - Phải có tính kiên trì, chịu khó - Có ý thức việc giữ * Về sở vật chất - Lớp học phải có đủ ánh sáng - Bàn ghế quy cách, phù hợp với lứa tuổi học sinh Biện pháp 3: Hướng dẫn học sinh viết đúng, viết đẹp - Trong ngày đầu năm học, học sinh viết bài, quan sát chữ viết em Sau đó, tơi thống kê lỗi học sinh thường mắc, tiến hành sửa chữ viết học sinh rèn nét chữ cho em Vì lớp khơng có tiết tập viết nên buổi học tơi dành phút để giúp học sinh nhớ lại tên gọi nét bản: nét thẳng (thẳng đứng, thẳng ngang, thẳng xiên); nét cong (cong kín, cong hở, cong phải, cong trái); nét móc (móc xi trái, móc ngược phải, móc hai đầu); nét khuyết (khuyết xi, khuyết ngược); nét thắt giữa; nét thắt nét hất Đồng thời cho em nắm nhóm chữ viết để hướng dẫn em viết độ cao chữ Cụ thế: + Nhóm có nét móc: n, m, i, u, ư, v, r, t + Nhóm có nét khuyết: l, b, h, k, g, y + Nhóm có nét cong có dấu mũ: a, ă, â, o, ô, ơ, e, ê,… + Nhóm chữ ghép: nh, kh, ch, ngh, ng, ph + Nhóm có độ cao 2,5 ô li: l, b, h, k, g, y + Nhóm có độ cao li: d, đ, q + Nhóm có độ cao li: a, ă, â, o, ô, ơ, e, ê, n, m, i, u, ư, v, c + Nhóm có độ cao 1,5 li: t + Nhóm có độ cao 1,25 li: r, s - Dựa vào nhóm chữ tơi hướng dẫn lại cho em quy trình viết chữ điểm đặt bút, điểm dừng bút, tọa độ điểm đặt bút dừng bút, cách viết liền mạch, kỹ thuật lia bút, rê bút - Tôi vừa viết bảng vừa hướng dẫn học sinh thao tác Sau cho học sinh thực hành viết học kiểm tra lại - Khi dạy chữ viết hoa tương tự theo cấu tạo nét giống với mức độ từ dễ đến khó, giáo viên phải lựa chọn phương pháp dạy học phù hợp - Vị trí dấu ghi quy định cụ thể Vì giáo viên cần hướng dẫn học sinh đặt dấu vị trí - Trong tiết học, tơi thường xuyên theo dõi, uốn nắn thấy học sinh viết chưa chỗ cho học sinh thấy hướng dẫn em viết lại liền lúc - Tơi quan tâm ý đến tư ngồi viết, cách cầm bút, cách để vở, xê dịch viết em - Sau học sinh viết theo yêu cầu bắt đầu rèn cho học sinh viết đẹp Tôi cho học sinh xem số viết em học sinh đạt giải thi viết đẹp năm trước để làm mẫu Tôi đặt yêu cầu cao cho em viết nét nét đậm Tôi cho em luyện viết nhanh đẹp Mỗi tuần giao cho em viết viết chữ đẹp sau tơi kiểm tra sửa cho học sinh - Qua q trình luyện viết chữ đẹp, tơi phát em có khiếu tơi khuyến khích cho em luyện viết thêm kiểu chữ nét nghiêng - Ngồi chữ viết chữ số cần phải viết đúng, viết đẹp Vì tơi quan tâm nhắc nhở hướng dẫn học sinh phải viết độ cao chữ số ô li điểm đặt bút, dừng bút phải quy định Biện pháp 4: Công tác khen thưởng - Hằng ngày tơi ln động viên khuyến khích em rèn chữ viết, giữ gìn sách đẹp - Hằng tháng chấm chữ đẹp em theo xếp loại A, B, C Tôi tuyên dương em viết chữ có tiến bộ, biết giữ gìn sách đẹp - Qua đợt thi đua, em đạt thành tích tốt tơi khen thưởng em III Hiệu khả áp dụng Hiệu Qua trình áp dụng biện pháp trên, năm lớp chủ nhiệm đạt kết cao Cụ thể sau: + Phong trào chữ đẹp: Hằng năm đạt loại A 80% + Hội thi viết chữ đẹp cấp trường:  Năm học 2014 – 2015: em đạt giải nhất, em giải nhì  Năm học 2015 – 2016: em đạt giải nhất, em giải nhì, em giải ba, em khuyến khích  Năm học 2016 – 2017: em đạt giải nhất, em đạt khuyến khích em đạt giải cấp huyện Kết chấm Vở chữ đẹp đợt năm học 2017-2018 lớp 4/4 đạt kết sau Thời gian Số học sinh Loại A Loại B Đầu năm học 30 18 = 60% 12 = 40% Cuối kì I 30 26 = 86.66% = 13.33% Hội thi viết chữ đẹp Năm học 2017 – 2018 cấp trường có em đạt giải nhất, em giải nhì, em đạt khuyến khích có học sinh chọn dự thi viết chữ đẹp cấp huyện Hội thi Ngày hội giao lưu HSTH có chọn trưng bày Khả áp dụng Đề tài áp dụng rộng rãi khơng cho lớp từ khối đến khối trường Tiểu học An Long A mà áp dụng cho trường huyện Tam Nông An Long, ngày 01 tháng 03 năm 2018 Người viết SKKN Đặng Thị Thu Trâm CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc _ BÁO CÁO TÓM TẮT SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM NĂM HỌC 2016 - 2017 Kính gởi: Hội đồng xét duyệt sáng kiến huyện Họ tên: Đặng Thị Thu Trâm Chức vụ: Giáo viên dạy lớp Đơn vị công tác: Trường Tiểu học An Long A Những sáng kiến, cải tiến, giải pháp mới, kỹ thuật ( gọi chung sáng kiến), đề án, dự án góp phần hồn thành nhiệm vụ thân, đơn vị năm học 2016-2017 Tên đề tài: “ Biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức cho học sinh lớp 4/1 trường tiểu học An Long A ” TT Nội dung sáng kiến Biện pháp 1: Xây dựng kế hoạch giáo dục đạo đức cho học sinh Hiệu sáng kiến - Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng đạo đức, - Tất cán bộ, giáo viên phụ hạnh kiểm lớp theo chủ đề năm học huynh học sinh nhà trường đồng tình tích cực thực Giáo viên quan tâm đến chất lượng dạy chữ dạy người - Rèn luyện phẩm chất học sinh thông qua hoạt động, phong trào thi đua nhà trường Biện pháp 2: Sự gắn kết Nhà trường - Gia đình Xã hội - Giáo viên chủ nhiệm phải thực cầu nối nhà trường, gia đình, lớp học, cá nhân học sinh với phụ huynh học sinh Tổ chức họp phụ huynh theo định kì liên lạc điện thoại có trường hợp cần thiết phải trao đổi - Phối hợp với quyền địa phương đưa cơng tác giáo dục đạo đức học sinh vào tiêu chí xây dựng bình chọn Biện pháp 3: Cơng tác chủ nhiệm lớp - Tìm hiểu hồn cảnh học sinh, quan sát biểu hành vi em học đường; ý nhiều đến học sinh cá biệt, chậm tiến Từ có biện pháp giáo dục phù hợp với đối tượng học sinh - HS có số biểu hành vi mực - Giáo viên với phụ huynh học sinh có hợp tác thường xuyên Phụ huynh học sinh nắm thông tin kết học tập lực, phẩm chất em kịp thời - Phụ huynh học sinh thấy vai trò giáo dục gia đình quan trọng - Nắm hồn cảnh, đặc điểm tâm sinh lí em Từ có giải pháp giáo dục phù hợp với đối tượng Ngày có nhiều học sinh chăm ngoan - Các em tích cực học tập, có ý thức trách nhiệm với cơng việc, với thân, biết việc nên làm, việc khơng nên làm Từ có nhiều tiến học tập phẩm chất đạo đức - Tổ chức hoạt động lên lớp; - HS tự tin giao tiếp, gần tổ chức tốt sinh hoạt lớp; hàng tuần gũi hòa đồng với bạn, có xây dựng lại nội quy lớp học cử chỉ, lời nói, hành động mực - Đổi phương pháp dạy học; lồng ghép giáo dục đạo đức vào tất môn học, hình thành cho em hành vi đạo đức tốt Trên sáng kiến, cải tiến, giải pháp mới, kỹ thuật ( gọi chung sáng kiến) đề án, dự án thân năm 2016-2017 Kính đề nghị Hội đồng xét duyệt công nhận danh hiệu “Chiến sĩ thi đua sở” năm học 2015-2016./ Xác nhận Công nhận sáng kiến ông ……… Đã áp dụng đạt kết đơn vị Người báo cáo Đặng Thi Thu Trâm 10 * Lưu ý: Khơng đóng bìa; font: Times New Roman, size: 14 11 ... tuổi học sinh Biện pháp 3: Hướng dẫn học sinh viết đúng, viết đẹp - Trong ngày đầu năm học, học sinh viết bài, quan sát chữ viết em Sau đó, tơi thống kê lỗi học sinh thường mắc, tiến hành sửa chữ. .. cách cầm bút, cách để vở, xê dịch viết em - Sau học sinh viết theo yêu cầu bắt đầu rèn cho học sinh viết đẹp Tôi cho học sinh xem số viết em học sinh đạt giải thi viết đẹp năm trước để làm mẫu... năm học Số học sinh Loại A Loại B 30 18 = 60% 12 = 40 % Nguyên nhân - Do bàn ghế ngồi học em chưa phù hợp với lứa tuổi - Ở lớp 4, em học nhiều môn, học dài lớp Do tốc độ viết phải nhanh nên chữ viết
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN biện pháp giúp học sinh lớp 4 giữ vở sạch, viết chữ đẹp , SKKN biện pháp giúp học sinh lớp 4 giữ vở sạch, viết chữ đẹp

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay