SKKN tổ CHỨC HOẠT ĐỘNG bồi DƯỠNG CHUYÊN môn NGHIỆP vụ CHO GIÁO VIÊN TRƯỜNG TIỂU học AN LONG a, HUYỆN TAM NÔNG, TỈNH ĐỒNG THÁP

11 37 0
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/05/2018, 11:40

-1PHỊNG GD&ĐT H.TAM NƠNG CỘNG HỒ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG TH AN LONG A Độc lập - Tự – Hạnh phúc SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM NĂM HỌC 2017-2018 Tên SKKN: TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG BỒI DƯỠNG CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ CHO GIÁO VIÊN TRƯỜNG TIỂU HỌC AN LONG A, HUYỆN TAM NÔNG, TỈNH ĐỒNG THÁP Tên tác giả SKKN: Nguyễn Văn Thuật: Phó hiệu trưởng, mơn: quản lí Nội dung sáng kiến kiến kinh nghiệm I Thực trạng nguyên nhân: Thực trạng: a/ Mặt mạnh: Trường Tiểu học An Long A trường vùng ven, tổng diện tích 4825 m2, điểm nằm sông tiền thuộc ấp Phú Thọ , Xã An Long, Huyện Tam Nông, Tỉnh Đồng Tháptrường có sở vật chất khang trang, thực đạo ngành đổi quản lý, nâng cao chất lượng giáo dục, đổi phương pháp dạy học, hạn chế tối đa học sinh khó khăn học tập b/ Hạn chế: Đội ngũ giáo viên nhà trường đơng có đủ cấp, đạt chuẩn, hạn chế lực, chưa đáp ứng yêu cầu đổi giáo dục Còn số giáo viên lâu năm, giáo viên lớn tuổi ngại khó phải đổi cũ in sâu vào tâm não họ để tiếp thu Còn giáo viên trẻ phân vân chưa biết đâu, đổi vừa tầm Đặc biệt bắt đầu vào thực theo Thông tư 22/2016/TT-BGDĐT, đánh giá học sinh tiểu học, nhiều CBGV bỡ ngỡ, lúng túng nhận xét kết học tập học sinh Hoạt động bồi dưỡng nâng cao chất lượng giáo viên tổ chun mơn nặng hình thức, chưa đồng bộ, việc áp dụng phương pháp đổi mờ nhạt cơng tác giáo dục nhà trường chưa bậc phụ huynh xã hội thực yên tâm, tỷ lệ học sinh yếu nhà trường cao Về phía đội ngũ Giáo viên chưa nhận thức đầy đủ phương pháp “Lấy học sinh làm trung tâm” Qua thực trạng đội ngũ giáo viên chưa đồng trình độ chun mơn, chưa đáp ứng kịp thời với yêu cầu đổi giáo dục Nhận thức giáo viên cơng tác bồi dưỡng chun mơn hạn chế, chưa đúng, chưa đủ vị trí, vai trò công tác nhà trường; việc tổ chức triển khai công tác thiếu tuân thủ nguyên tắc định; nội dung công tác bồi dưỡng nhiều thực chưa đầy đủ, thiếu kế hoạch; biện pháp đạo triển khai công tác chưa khoa học, khơng thường xun… Đó ngun nhân thực tiễn dẫn đến kết công tác bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên trường tiểu học hạn chế -1- Trang thiết bị phục vụ giảng dạy trang bị chưa kịp thời thiếu nhiều đồ dùng dạy học hư hao, trang bị lâu, không bổ sung thêm Trong thời gian qua, trường tiểu học nói chung trường Tiểu học An Long A nói riêng có nhiều chuyển biến tích cực việc dạy - học Là cán quản lý nhà trường, băn khoăn với công tác quản lý Tôi xác định rằng: công tác bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên mắt xích chủ yếu quan trọng hệ thống công tác quản lý Công tác cải tiến đẩy mạnh có tác dụng định tạo nên chuyển biến cao chất lượng dạy học giáo dục nhà trường.Vì tơi chọn đề tài "Các biện pháp đạo bồi dưỡng đội ngũ giáo viên” Trình độ chuyên môn đội ngũ giáo viên chưa đồng Một số giáo viên nhận thức vị trí, vai trò nhiệm vụ công tác bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên chưa đầy đủ, chưa thực phấn khích tham gia hoạt động chun mơn, chưa thấy rõ vai trò bồi dưỡng chun mơn cơng tác Còn phận phụ huynh học sinh chăm lo lao động sản xuất chưa quan tâm đến trình học tập em nên phần lớn giao phó cho nhà trường - Tình hình đội ngũ giáo viên: + Năm học 2016 – 2017: tổng số giáo viên trường 46, giáo viên trực tiếp giảng dạy: 29, chuyên trách: 02, nhân viên: 5, Ban giám hiệu: 03 Trình độ đào tạo - Trình độ chuẩn giáo viên: + Hiện trường có 29 giáo viên trực tiếp giảng dạy, giáo viên có trình độ Trung cấp, Cao đẳng, trình độ Đại học Tất dạy chuẩn đào tạo - Trình độ chuẩn nhân viên: + Tổng số nhân viên người Trong nhân viên thư viện, kế tốn có trình độ Cao đằng, nhân viên y tế, thiết bị bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ theo quy định - Trình độ ngoại ngữ, tin học (đầu năm học 2016-2017) + Trình độ ngoại ngữ: 07 GV đạt trình độ A; 03 GV đạt trình độ A2; 29 GV đạt trình độ B; 01 GV đạt trình độ B1; 01 GV đạt trình độ B2 + Đạt chứng A tin học ứng dụng trở lên: 45 CBGV + Số CBGV sử dụng thành thạo vi tính, áp dụng soạn giảng giáo án điện tử (Powerpoint): 25 Về sở vật chất Diện tích tính trung bình đầu học sinh: + Diện tích 6,06m2/học sinh + Trường có hàng rào tương đối kiên cố + Phòng có phòng để thực học - Trường trung tâm văn hóa xã trường Phòng GD&ĐT huyện duyệt biên chế xếp hạng Huyện Nguyên nhân: Do quy mô lớn, tổ chức nhiều công tác, việc đạo quản lý hoạt động bồi dưỡng giáo viên chưa thật sâu sát Đội ngũ giáo viên lực sư phạm chưa đồng Giáo viên trẻ thiếu kinh nghiệm giảng dạy, giáo dục học sinh Vẫn số chậm đổi phương pháp - Nhiều giáo viên có nhỏ nên bận việc gia đình hạn chế việc trực tiếp đến việc bồi dưỡng - Một giáo viên có tư tưởng an phận giảm sức phấn đấu, không trọng việc trao đổi kinh nghiệm với đồng nghiệp - Sinh hoạt lĩnh vực chuyên môn tổ chun mơn mờ nhạt, chưa phát huy hết vai trò tổ trưởng việc tổ chức cho giáo viên trao đổi phương pháp nâng cao tay nghề - Còn số học sinh chất lượng học tập khó khăn, ham chơi ham học, gia đình thiếu quan tâm, gây trở ngại cho việc nâng cao chất lượng dạy học - Các tổ chuyên môn hoạt động chưa đồng đều, có tổ sinh hoạt mang nặng tính hình thức, văn hoạt động thu hút, giảm sức phấn đấu tổ viên - Mặc dù nội dung sinh hoạt tổ chuyên môn thống đạo Ban giám hiệu trường, không kiểm tra thường xuyên nên xuất vài trường hợp sinh hoạt tổ khơng đầy đủ nội dung, sơ sài, nặng tính thông báo - Đối với lớp ngắn hạn, giáo viên tham dự có trang bị kiến thức, khơng sâu nên giáo viên gặp khó khăn việc xếp công việc (công việc tổ trưởng, giáo viên có nhiều tiết dạy, cơng việc gia đình…) - Không phù hợp với giáo viên lớn tuổi mặt sức khỏe, tiếp thu có phần hạn chế mặt trí nhớ - Giáo viên chưa tự giác tham gia bồi dưỡng lớp học dài hạn II Biện pháp, giải pháp thực Bồi dưỡng công tác nhận thức, tư tưởng cho giáo viên : - Chất lượng chuyên môn phụ thuộc lớn vào tập thể sư phạm, yếu tố người đóng vai trò định mà văn kiện Đảng & nhà nước nêu rõ thị 40/CT/TW ngày 15/06/2004 Ban bí thư TW Đảng việc xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo cán quản lí giáo dục Nghị 01-NQ/TU ngày 23/5/2011 Tỉnh ủy Đồng Tháp khóa IX nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2011-2015; Quyết định số 78/QD9-UBND ngày 26/01/2011 UBND tỉnh Đồng Tháp việc ban hành Đề án nâng cao chất lượng giáo dục tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2011-2015 - Mặt khác , nhận thức đội ngũ ảnh hưởng đến chất lượng giáo dục Mọi suy nghĩ dẫn dắt hành động chúng ta, nhận thức việc làm điều tất nhiên Vì với đội ngũ có mặc cảm “ trường khơng đẹp” , sở vật chất thiếu thốn, đội ngũ giáo viên bước xoá bỏ ý nghĩ để giúp đơn vị lên Tôi thường xuyên an ủi gợi cho đội ngũ thấy phát triển qui mô trường lớp, niềm tin mái trường khang trang đẹp điều xảy - Bản thân ln khơng hài lòng đạt được, đặt yêu cầu cao cho CB-GV-CNV Ln tìm cách tác động vào đội ngũ đưa nhiều đợt thi đua theo chủ đề kết hợp với ngày lễ truyền thống ngành, phát động phong trào hỗ trợ chuyên môn thật phù hợp với điều kiện đơn vị Ví dụ : Trong đợt thi đua ngắn hạn Ban giám hiệu Cơng đồn tổ chức chào mừng Đại hội Cơng Đoàn ngày thành lập Đoàn 26/3; tổ chức thi đua “ Tiết dạy tốt” “Ưng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy” , “Phong trào đăng ký thi GV dạy giỏi cấp trường , cấp huyện, tỉnh” điều kiện cao để bước nâng chất lượng đội ngũ Nếu đạt thành tích mặt khen thưởng Nói chung tùy theo tình hình đội ngũ mà đặt yêu cầu cao đội ngũ, đội ngũ “ổn định yếu chun mơn tăng u cầu phần chun mơn ngược lại đội ngũ thường xun vi phạm kĩ luật xốy vào phần trị tư tưởng & việc thực qui chế chun mơn,….Thay đổi hình thức thi đua: kết hợp xét thi đua theo tổ khối với phong trào chung nhà trường - Bồi dưỡng, nâng cao tư tưởng, nhận thức trị cho đội ngũ giáo viên; giáo dục lý tưởng sống gắn liền với bồi dưỡng phẩm chất nghề nghiệp cho cán giáo viên, giúp giáo viên tự đánh giá lực nghề nghiệp, từ xây dựng kế hoạch học tập, rèn luyện phấn đấu nâng cao phẩm chất đạo đức, trình độ trị, chun mơn, nghiệp vụ, người phải ý thức tầm quan trọng công tác bồi dưỡng chuyên môn nhà trường vừa quyền lợi, vừa trách nhiệm - Tiếp tục thực phong trào: “Học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh”; phong trào “ Mỗi thầy giáo, cô giáo gương đạo đức, tự học sáng tạo” “ Phong trào xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” - Phát huy tính động, sáng tạo tinh thần giác ngộ đội ngũ Đảng viên, tạo động lực thúc đẩy thành viên nhà trường tham gia vào hoạt động chun mơn có hiệu hơn, làm cho đội ngũ giáo viên xem bồi dưỡng chuyên môn vừa nhiệm vụ, vừa quyền lợi - Ngay từ đầu năm học nhà trường tổ chức tuyên truyền vai trò, ý nghĩa giáo dục đào tạo cho phụ huynh học sinh nhận thức đắn học tập học sinh, nhằm để cha, mẹ học sinh quan tâm, chăm sóc em chu đáo - Nhà trường thực tốt sách người học, học sinh nghèo, gia đình sách việc cấp phát chế độ tài trợ ngành cho học sinh phải đảm bảo đối tượng Nâng cao vai trò cán quản lý công tác bồi dưỡng giáo viên : Bản thân xác định, cán quản lý trước hết phải gương tiêu biểu trình bồi dưỡng tự bồi dưỡng Quan trọng phải ln khẳng định trình độ lực chun mơn tập thể sư phạm Trong thực tế, có tự học có điều kiện giúp học tập thường xuyên suốt đời Tự học cách tự bồi dưỡng, tự làm giàu kiến thức cho vừa đơn giản, tiết kiệm vừa hiệu Vì trách nhiệm người quản lý giáo dục phải suy nghĩ, tìm biện pháp để thổi lên lửa phong trào tự học, tự bồi dưỡng cho đội ngũ giáo viên nhiều hình thức: + Tổ chức hội thảo, trao đổi kinh nghiệm tự học, giúp giáo viên định hướng việc tự học, tự bồi dưỡng Xác định nội dung cần phải tự học, tự bồi dưỡng cách tự học, tự bồi dưỡng nào? Cung cấp cho giáo viên thơng tin, tài liệu, xây dựng thư viện, phòng đọc, tạo điều kiện tốt cho giáo viên thực hành việc tự học, tự bồi dưỡng + Tổ chức hoạt động sư phạm nhà trường gắn với tự học Xây dựng chế, sách, đánh giá thi đua gắn lợi ích vật chất việc tự học, tự bồi dưỡng giáo viên…… Bản thân đồng chí Ban giám hiệu phải vững vàng chuyên môn, không ngừng tự nâng cao chuyên môn, chịu đọc chịu học hỏi anh chị em giáo viên Một nhiệm vụ Ban giám hiệu dự giáo viên đánh giá tiết dạy Vì vậy, dự giờ, Ban giám hiệu xem trước nội dung dạy, tìm, nắm bắt kiến thức trọng tâm khó dạy, đồng thời suy nghĩ để nâng cao kiến thức cho học sinh tiết dạy Người cán quản lý phải biết kích thích nhu cầu tự vươn lên tập thể sư phạm phụ trách biện pháp quản lý như: Quản lý hành chính, quản lý kế hoạch thi đua, khen thưởng Người cán quản lý cần có quan điểm qn, xun suốt q trình xây dựng đội ngũ giáo viên dạy giỏi bồi dưỡng học sinh giỏi Có thể nói, tiêu chuẩn cao để đánh giá giáo viên tiến mặt học sinh phụ trách “ Muốn có học sinh giỏi phải có thầy giáo giỏi” Người cán quản lý coi việc xem xét, đánh giá giáo viên theo chất lượng giảng dạy biện pháp cốt lõi công tác quản lý Bồi dưỡng công tác chuyên môn : Qua công tác trường, nhận thấy việc xây dựng đơn vị lên trước hết cần tập trung dồn nổ lực vào cơng tác chun mơn Tìm vấn đề để giải yếu chất lượng giảng dạy, để từ bước lấy uy tín với Phụ huynh Học sinh uy tín với địa phương, với ngành Triển khai Văn số 03/VBHN-BGDĐT ngày 28/9/2016 cho giáo viên nắm kĩ cách nhận xét, cập nhật lưu trữ hồ sơ sổ sách Trước hết phải ổn định công tác nhân theo nguyên tắc quản lí xếp lớp học, bố trí nhận nhóm chun mơn phải có trẻ có già & có người có kinh nghiệm lẫn thiếu kinh nhiệm xen kẻ, phân công đội ngũ phù hợp sở trường lực người Ví dụ: ưu tiên lớp cuối cấp đầu cấp học bố trí giáo viên có lực điều kiện thời gian để dạy lớp này.Việc bố trí GV cần phải lưu ý phân công số tiết cho đồng đều, khơng để người thừa, kẻ thiếu, dẫn đến tình trạng so bì, hạn chế chi tiêu ngân sách cho việc tăng thêm giờ, ngân sách nhà nước nhiều khó khăn Đặt u cầu Giáo viên Học sinh: Giáo viên phải thay đổi cách dạy cũ, học sinh phải có kỉ luật dạy tốt & học tốt “ thầy thầytrò trò” Đổi phương pháp dạy học nhằm tích cực hóa họat động dạy học, khuyến khích giáo viên chủ động, sáng tạo, dạy học tập trung vào học sinh tạo điều kiện cá thể hóa người học để phát triển lực học sinh, tổ chức hướng dẫn học sinh học tập cách tự phát khả tự tin có niềm vui lao động học tập chủ động sáng tạo Với hiểu biết thân đổi phương pháp giảng dạy đặt yêu cầu cho GV tổ chức tiết dạy : Nghiên cứu kĩ phân tích sư phạm dạy cụ thể là: Soạn kế hoạch lên lớp, xác định trọng tâm kiến thức, kĩ học hình thức tổ chức hoạt động tiết dạy Chuẩn bị hệ thống câu hỏi: nội dung khó, mục đích giải lớp, nhà ý phát triển kiến thức bồi dưỡng học sinh giỏi, khá, khiếu môn Dự kiến sai lầm học sinh (nếu có) cách khắc phục Chuẩn bị phiếu giao việc: Việc dùng phiếu tiết dạy hạn chế bớt bệnh nói nhiều, giảng nhiều, lấn át phần luyện tập học sinh, phiếu giao việc thiết kế hành động học tập học sinh theo ý định sư phạm giáo viên tiết dạy nhằm tạo phối hợp việc làm thầy trò theo nhịp điệu Giúp học sinh làm làm nhờ giúp đỡ giáo viên, cách để em tự làm cơng việc khó hơn, tự khẳng định Giảm bớt thời gian chép đề Tuy nhiên làm dụng phiếu giao việc học sinh dần kỉ trình bày sáng tạo, chữ viết,… Căn vào hướng dẫn phiếu giao việc, GV tổ chức cho học sinh làm việc cá nhân với SGK, với phương tiện sẵn có trao đổi nhóm hay học tập tồn lớp Chọn hình thức tổ chức tiết học phù hợp với điều kiện sở vật chất trường, phù hợp với nội dung dạy môn dạy Để tổ chức tốt tiết dạy phải tùy nội dung mục đích cụ thể dạy để xác nhận cách tổ chức học tập cho học sinh làm để có kết cao Ví dụ: Nếu mục đích dạy chủ yếu để rèn luyện kĩ kiểm tra kiến thức học coi trọng cách học cá nhân học sinh Nếu đối tượng nhận thức mẽ với học sinh cần vai trò chủ đạo giáo viên việc thơng báo, giải thích nên tổ chức cho em học tập theo lớp Còn có đối tượng nhận thức mà thân học sinh nhiều có kinh nghiệm chứa đựng hiểu biết khác nhau, dễ phân hóa thành nhóm ý kiến để tranh luận, bàn cải… tổ chức cho học sinh học nhóm để kích thích họat động cá nhân Nhờ việc thảo luận nhóm nhỏ, kiến thức em lướt phần chủ quan, phiến diện làm tăng thêm tính khách quan khoa học Việc học tập theo nhóm chứng tỏ quan điểm “ học thầy không tày học bạn ” qua việc trao đổi, hợp tác với bạn mà trí thức trở nên sâu sắc, bền vững, dễ nhớ nhớ nhanh Khi nhóm trình bày xong để khắc sâu kiến thức, GV phải kết luận ngắn gọn ý kiến đúng, sai , đưa học Chú ý tuyên dương, khen thưởng, động viên, em kịp thời Chuẩn bị đồ dùng dạy học: nắm đặc điểm tâmhọc sinh TH tư cụ thể tiết dạy việc sử dụng đồ dùng dạy học thực góp phần nâng cao chất lượng tiết dạy, giúp em nắm vững kiến thức cách kĩ lưỡng gây hứng thú học tập cho HS tiết dạy Chú ý bố trí bàn ghế phù hợp với hình thức tiết dạy Chọn phương pháp đặc trưng môn: Vận dụng phối hợp phương pháp truyền thống với phương pháp “ Lấy HS làm trung tâm” phải linh hoạt, uyển chuyển, nhẹ nhàng để nâng cao chất lượng dạy học, nâng cao hiệu đào tạo học sinh Ngoài phải trọng tạo điều kiện cho CB-GV- CNV học nâng chuẩn trình độ để góp phần nâng cao trình độ chun mơn nhận thức cho đội ngũ Việc bồi dưỡng kiến thức chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ thường đặt kỳ thi giáo viên dạy giỏi cấp sở, câu hỏi cần xoáy sâu vào nghiệp vụ chun mơn Nói tóm lại, tùy theo tình hình đội ngũ để đặt vấn đề cho đội ngũ suy nghĩ, tìm tòi, yêu cầu cần ý bồi dưỡng công tác trị tư tưởng quy định , quy chế ngành Xây dựng kế hoạch tổ chức tốt hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường hàng năm; kế hoạch dự thăm lớp Thực tế cho thấy, trình độ giáo viên khơng đồng nên việc giảng dạy không tay, chất lượng học tập học sinh bị hạn chế Vì để nâng cao chất lượng giảng dạy, Ban giám hiệu cần có kế hoạch dự thường xuyên ( báo trước đột xuất ) Việc dự tuỳ tiện, người cán quản lý, trước dự giờ, xem trước nội dung học học sinh để dự nhanh chóng hiểu phân tích hay, hạn chế giảng giáo viên Hiệu trưởng nên có kế hoạch dự với khối trưởng chuyên mơn Sau tiết dạy, Hiệu trưởng phải có đánh giá, nhận xét xác, chân tình, có tính xây dựng, khuyến khích giáo viên phát triển mặt mạnh, điều chỉnh mặt hạn chế Tổ chức cho giáo viên dự đồng chí giáo viên dạy giỏi cấp để giáo viên học hỏi kinh nghiệm lẫn Hàng năm vào tháng 10, 11 nhà trường phát động “ Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường” để lập thành tích chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 Đó dịp để giáo viên phải cố gắng thể khả trước đồng nghiệp, trước BGH nhà trườngđồng chí giáo viên nghiên cứu kỹ, làm đồ dùng dạy học bổ sung để phục vụ cho giảng Do chất lượng giảng dạy ngày nâng lên rõ rệt Chính việc dự tiến hành có kế hoạch nên Ban giám hiệu phát giáo viên có tài năng, cử thi giáo viên dạy giỏi cấp đạt giải cao Đồng thời kịp thời giúp đỡ đồng chí giáo viên non yếu tay nghề vươn lên chuyên môn Qua tiết dự giờ, Ban giám hiệu không trọng vào việc xếp loại tiết tốt hay mà ý nhiều vào được, chưa để góp ý cho giáo viên Có tiết dạy Ban giám hiệu theo dõi thời gian xem giáo viên nói bao lâu, học sinh nói, thời gian yên lặng từ rút kinh nghiệm với giáo viên nên dành nhiều thời gian cho việc tự học học sinh Nhờ thực tốt biện pháp mà năm gần đây, lực giảng dạy đội ngũ giáo viên trường nâng lên rõ rệt Số lượng đồng chí giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp huyện, tỉnh năm sau cao năm trước Bồi dưỡng giáo viên dạy giỏi cấp: Muốn đẩy mạnh phong trào dạy tốt, điểu quan trọng phải xây dựng mũi nhọn giáo viên Muốn có giáo viên giỏi, Ban giám hiệu cần khuyến khích, động viên đồng chí giáo viên trẻ đăng ký thi giáo viên dạy giỏi có kế hoạch bồi dưỡng để họ có hướng phấn đấu lên Muốn có trò giỏi, trước hết phải có thầy giỏi Thầy giỏi giỏi chuyên mơn mà trước hết phải người có tâm huyết với nghề nghiệp, có trách nhiệm cao với học sinh mẫu mực đạo đức, tác phong, lối sống sáng giản dị Có học sinh kính trọng, “ Tấm gương sáng để học sinh noi theo” Vào đầu năm học, đồng chí giáo viên khối lớp đăng ký danh hiệu thi đua, Ban giám hiệu cần có kế hoạch giúp đỡ để đồng chí bồi dưỡng thêm chuyên môn như: Dự giáo viên giỏi trường bạn, tổ chức tiết dạy trường để đồng nghiệp Ban giám hiệu góp ý Thông thường giáo viên ngại đăng ký giáo viên dạy giỏi Ban giám hiệu động viên, giúp đỡ nhiều cách tư vấn soạn, để giáo viên dạy thử, rút kinh nghiệm thật tỉ mĩ trao đổi chân tình để giáo viên có giảng sâu sắc, phong phú Khi tham gia dự thi cấp, nhà trường thành lập tổ chuyên môn giúp đỡ cho giáo viên tham gia dự thi Và xác định cho giáo viên thấy rõ“ Mỗi lần đồng chí dự thi giáo viên dạy giỏi đồng chí lại giàu có thêm kinh nghiệm sư phạm” Bồi dưỡng giáo viên qua việc tổ chức triển khai chuyên đề: Một công việc không phần quan trọng để nâng cao chất lượng giáo dục là: Ban giám hiệu khuyến khích, tạo điều kiện cho giáo viên dự chuyên đề đổi phương pháp giảng dạy Phòng giáo dục tổ chức Các đồng chí giáo viên nhận thức được: Đổi phương pháp dạy học vấn đề cấp thiết đổi lúng túng Để thực tốt việc đổi phương pháp, hàng năm Ban giám hiệu nhà trường có kế hoạch triển khai số chuyên đề cần thiết, phục vụ cho việc đổi phương pháp giảng dạy số mơn định Ví dụ: Nếu năm học trước triển khai chuyên đề: Toán, Tập đọc, Tự nhiên xã hội, Lịch sử Địa lý, năm sau chuyển sang chuyên đề: Tập làm văn, Luyện từ câu; Khoa học… Mỗi Phòng giáo dục tổ chức chuyên đề, Ban giám hiệu nhà trường tạo điều kiện để đồng chí khối trưởng tham dự Sau có kế hoạch triển khai chun đề trường mình, mời tất giáo viên dự, trao đổi ý kiến rút phương pháp giảng dạy hợp lý mơn để giáo viên học tập làm theo Sau lần tổ chức chuyên đề, đồng chí giáo viên nắm sâu phương pháp giảng dạy u cầu mơn Bồi dưỡng giáo viên qua đẩy mạnh công tác viết sáng kiến làm đồ dùng dạy học: Người cán quản lý cần hiểu: Viết sáng kiến hình thức tự bồi dưỡng có hiệu giáo viên cán quản lý Hàng năm, Ban giám hiệu nhà trường tất giáo viên trường tham gia viết sáng kiến theo công việc chức trách nhiệm vụ Để động viên đồng chí giáo viên tham gia nhiều, Ban giám hiệu cần giải thích để giáo viên hiểu: Viết sáng kiến việc nên làm để tích luỹ kinh nghiệm, góp phần nâng cao chất lượng cơng tác quản lý chất lượng giảng dạy giáo viên Bồi dưỡng nghiên cứu khoa học, viết sáng kiến dạy học giáo dục độ ngũ giáo viên Viết sáng kiến tham gia nghiên cứu khoa học có tác dụng thúc đẩy việc thực nhiệm vụ dạy học tốt hơn, trình độ hiểu biết chuyên môn nâng lên cách Hiệu trưởng cần có hình thức đặc biệt (kết hợp tinh thần lẫn vật chất) để khuyến khích, động viên cán giáo viên tham gia viết sáng kiến nghiên cứu khoa học Tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ, giáo viên tiếp xúc với phương tiện thông tin báo chí; mặt khác nhà trường cần thường xuyên tổ chức cho cán bộ, giáo viên nghe báo cáo thời sự, kịp thời phổ biến chủ trương, sách Đảng, Nhà nước sách địa phương Bên cạnh đó, đợt thi giáo viên dạy giỏi cấp, Ban giám hiệu trọng phát động giáo viên phong trào tự làm đồ dùng dạy học để phục vụ tốt cho giảng Mỗi giáo viên phải đầu tư, suy nghĩ để sáng tạo đồ dùng dạy học cho phù hợp với dạy Từ góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy để phù hợp với đổi phương pháp Qua đợt phát động, nhà trường có thêm từ đến đồ dùng dạy học có chất lượng, áp dụng dạy nhiều học nhiều môn học khác Góp phần làm phong phú, đa dạng cho phòng đồ dùng dạy học nhà trường Bồi dưỡng kiến thức pháp luật - Triển khai đầy đủ văn quy phạm pháp luật đến toàn thể CBGV, NV, đồng thời công khai niêm yết văn phòng - Xây dựng Webside gắn thư viện pháp luật để giáo viên dễ tra cứu - Tổ chức thi tìm hiểu kiến thức pháp luật Bồi dưỡng ngoại ngữ, tin học - Tạo điều kiện động viên CBGV, NV dự học ngoại ngữ, tin học hệ lớp vừa học vừa làm - Phân cơng CBGV, NV thành thạo máy tính kèm cặp giúp đỡ GV chậm yếu kỹ sử dụng Giúp cho GV bước sử dụng thành thạo tự soạn giảng dạy hình thức giáo án điện tử 10 Bồi dưỡng sức khỏe, TDTT, văn nghệ… Tăng cường công tác giao lưu TDTT với đơn vị bạn như: Cơng đồn quan UBND xã, đơn vị trường xã 11.Tổ chức thực cơng tác bồi dưỡng có hiệu Gắn nội dung bồi dưỡng vào tiêu chí thi đua năm học 12 Nêu gương người tốt - Việc tốt, khen thưởng khuyến khích vật chất: Một yếu tố thiếu động viên, khen thưởng kịp thời thích đáng với thành tích giáo viên dạy giỏi chủ nhiệm giỏi Người cán quản lý cần phát hiện, đánh giá tập thể giáo viên, người có cố gắng vươn lên trình tự học, tự rèn luyện biểu dương giáo viên dạy giỏi, tập thể lớp có nhiều học sinh giỏi Đồng thời với việc nêu gương, cần đẩy mạnh khuyến khích vật chất “ Một ngàn tiền công không đồng tiền thưởng” Phần thưởng nhỏ có tác dụng động viên lớn, thúc đẩy nâng cao chất lượng dạy học Ngồi BGH đề bạc, đào tạo cán dự nguồn giáo viên đạt danh hiệu dạy giỏi cấp Ban giám hiệu cần có phần thưởng xứng đáng để thưởng giáo viên dạy giỏi, đồng thời khen thưởng thầy cô giáo có nhiều học sinh giỏi Bên cạnh thường xuyên kiểm tra: vừa nghiêm khắc, vừa công bằng, độ lượng để động viên tất giáo viên đóng góp vào việc thực mục tiêu, kế hoạch chất lượng giáo dục nhà trường đề Để thầy giáo n tâm, gắn bó với nghề nghiệp, đem hết khả trí tuệ phục vụ cho học sinh học tập đạt kết cao Ban giám hiệu cần thực chăm lo, quan tâm đến đời sống tinh thần vật chất cho đội ngũ giáo viên Mỗi giáo viên có hồn cảnh gia đình với thuận lợi khó khăn riêng Vì vậy, với khả trách nhiệm mình, Ban giám hiệu nhà trường nên ý quan tâm tạo điều kiện thuận lợi để động viên, khích lệ giáo viên yên tâm, phấn khởi hoàn thành nhiệm vụ giao Đặc biệt, Ban giám hiệu cần giải khó khăn giáo viên cách kịp thời như: Bố trí người dạy thay giáo viên có ốm Khen thưởng tinh thần vật chất giáo viên đạt thành tích cao giảng dạy cơng tác chủ nhiệm Thăm hỏi gia đình giáo viên có hiếu, hỷ Đó việc làm thiết thực có ý nghĩa đặc biệt quan trọng để động viên giáo viên coi trường tổ ấm Ban giám hiệu nhà trường kết hợp chặt chẽ với ban phụ huynh học sinh để thưởng cho giáo viên giỏi học sinh giỏi II Hiệu khả áp dụng: Hiệu Từ biện pháp “Tổ chức hoạt động bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên Trường Tiểu học An Long A, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp” nêu Năm học 2016-2017 trường Tiểu học An Long A vận dụng vào thực tế thu số kết sau: Việc thực giảng dạy giáo án điện tử soạn máy vi tính: Trước thực sáng kiến kinh nghiệm Sau thực sáng kiến kinh nghiệm - 24 tiết giảng dạy giáo án điện tử - tiết giảng dạy giáo án điện tử 30 GV soạn máy vi tính - 25 GV soạn máy vi tính Hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp trường, cấp huyện, cấp tỉnh: (GVCN khối 1) Hội thi giáo viên dạy giỏi Cấp trường Cấp huyện Cấp tỉnh Số lượng dự thi Kết Số lượng dự thi Kết GV GV GV GV Số lượng dự thi Kết 10 * Chất lượng học tập em nâng dần, đa số em ngày hứng thú học tập trước việc vận dụng tích cực đối phương pháp dạy học giáo viên, tiết có sử dụng công nghệ thông tin Cụ thể sau: Kết khảo sát: Trước thực sáng kiến kinh nghiệm Tiếng Việt Tốn Khối Hồn thành tốt (T) 67 Hoàn thành (H) 73 Chưa hoàn thành (C) Hoàn thành tốt (T) 58 Hoàn thành (H) 84 Chưa hoàn thành (C) Khối 60 107 86 88 Khối 66 98 58 107 Khối 73 80 73 82 Khối 94 90 112 72 TC 360 448 387 433 Khối 24 12 Kết đạt được: Sau thực sáng kiến kinh nghiệm (Học kì II) Tiếng Việt Tốn Hoàn thành (H) 54 Chưa hoàn thành (C) Khối Hoàn thành tốt (T) 90 Hoàn thành tốt (T) 75 Hoàn thành (H) 69 Khối 115 59 116 60 Khối 78 92 81 90 Khối 68 90 93 65 Khối 97 86 135 48 TC 448 381 500 332 Khối Chưa hoàn thành (C) Về thực Văn số 03/VBHN-BGDĐT ngày 28/9/2016: 100% CBGV nắm rõ theo cách đánh giá thực theo quy chế chuyên môn Khả áp dụng: Qua nghiên cứu thực tiễn đơn vị nhà trường từ kết đạt được, cho thấy khả áp dụng đề tài sáng kiến kinh nghiệm “Tổ chức hoạt động bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên Trường Tiểu học An Long A, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp” khả thi có hiệu lâu dài, khơng năm học 2016 – 2017 mà vận dụng sáng kiến vào năm học toàn huyện./ An Long, ngày 26 tháng năm 2018 Người viết SKKN Nguyễn Văn Thuật 11 ... thưởng cho giáo viên giỏi học sinh giỏi II Hiệu khả áp dụng: Hiệu Từ biện pháp Tổ chức hoạt động bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên Trường Tiểu học An Long A, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp ... lượng dạy học - Các tổ chuyên môn hoạt động chưa đồng đều, có tổ sinh hoạt mang nặng tính hình thức, văn hoạt động thu hút, giảm sức phấn đấu tổ viên - Mặc dù nội dung sinh hoạt tổ chuyên môn thống... nghiệp vụ cho giáo viên Trường Tiểu học An Long A, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp khả thi có hiệu lâu dài, năm học 2016 – 2017 mà vận dụng sáng kiến vào năm học toàn huyện. / An Long, ngày 26 tháng
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN tổ CHỨC HOẠT ĐỘNG bồi DƯỠNG CHUYÊN môn NGHIỆP vụ CHO GIÁO VIÊN TRƯỜNG TIỂU học AN LONG a, HUYỆN TAM NÔNG, TỈNH ĐỒNG THÁP , SKKN tổ CHỨC HOẠT ĐỘNG bồi DƯỠNG CHUYÊN môn NGHIỆP vụ CHO GIÁO VIÊN TRƯỜNG TIỂU học AN LONG a, HUYỆN TAM NÔNG, TỈNH ĐỒNG THÁP

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay