Phân tích sự khác biệt thông qua kênh phân phối của tập đoàn việt thái về caphe

12 62 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/05/2018, 09:27

... cấp Việt Nam Để có thành cơng VIET THAI phải có bước khác biệt so với đối thủ cạnh tranh đưa sản phẩm tới tay người tiêu dùng Đặc biệt khác biệt kênh phân phối Vậy khác biệt gì? Thứ nhất: Sự khác. .. bay rẻ, hành khách cần phải có kế hoạch lại mua vé sớm Nếu để đến sát ngày bay mua vé, số chỗ dành cho giá vé rẻ hành khách khác mua hết Sự cơng sách giá Pacific Airlines chỗ Sự khác biệt tiếp “phòng... cho tầng lớp trung lưu Việt Nam Cụ thể, Highlands Coffee hướng tới đóng vai trò quan trọng việc cải tiến chất lượng sống khách hàng thông qua thương hiệu Highlands Mặt khác, tiếp tục mở rộng
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích sự khác biệt thông qua kênh phân phối của tập đoàn việt thái về caphe , Phân tích sự khác biệt thông qua kênh phân phối của tập đoàn việt thái về caphe

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn