CV tiếng hàn mẫu tham khảo

3 18 1
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/05/2018, 09:02

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Độc lập – tự – hạnh phúc 베베베 베베 베베 베베 베베- 베베- 베베 -베베베 베베베베 Họ tên 성성: Nguyễn Văn Tuấn Ngày sinh 성성성성: 16/05/1981 Nơi sinh 성성성: Dân tộc 성성: Tôn giáo 성성: Chiều cao 성: 170 Cân nặng 성성: 70 (kg) Hà Nội Kinh Không (cm) 성성성성 성성성성 Tel Mobile 성성성성: E-mail 성성성: (khác 성성) 0977685598 tuankr05@gmail.com Quê quán 성성: Bắc Ninh Hộ thường trú 성성: Số 17 hẻm 155/74/20 đường Trường Chinh – Quận Thanh Xuân – Hà Nội Địa liên hệ 성성성: Số 17 hẻm 155/74/20 đường Trường Chinh – Quận Thanh Xuân – Hà Nội CMTND số 성성성성성성:013104684 Ngày cấp 성성 성성 19/12/2013 Nơi cấp 성성성성: Cơng An Hà Nội Tình trạng nhân 성성 성성: Đã lập gia đình 베베 Thành phần gia đình 성성 (Cha,mẹ 성성,anh chị em ruột 성성성성, chồng/vợ 성성/ 성성,con, 성성): Họ tên 베베 Quan hệ 베베 Tuổi 베베 Nghề nghiệp, nơi làm việc Điện thoại 베베베베 베베, Nguyễn Nam Tiến Bố 성성성 60 Bộ đội nghỉ hưu 성성 성성 0435655936 Hoàng Thị Hồng Tơ Mẹ 성성성 59 Nghỉ hưu 성성 Nguyễn Thị Thủy Chị gái 성성 35 Kinh doanh 성성성 Nguyễn Văn Hùng Em trai 성성성 29 Điều dưỡng BV 성성성 Nguyễn Thu Trang Em gái 성성성 23 Điều dưỡng BV 성성성 Dương Thị Minh Vợ 성성 29 Điều dưỡng BV 성성성 0978240493 Nguyễn Hà Phan Con trai 성성 CÔNG VIỆC MONG MUỐN 베베 베베 Vị trí 성성 성성: Lái xe Ngày bắt đầu 성성 성성성성 성성: Bắt đầu 베베 QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO 베베 베베 베베 베베 Trường Kỹ thuật Tăng Thiết Giáp Tang Thiet Giap 성성성성 Từ tháng Năm Đến tháng 베베 Năm 08/1999~03/ 2002 Mức lương mong muốn 성성성성 Chuyên ngành 베베 Loại hình đào tạo 베베 베베 Xếp loại 베베 Thợ sữa chữa xe Tăng bậc 3/7 Trung cấp 성성 Khá Trường Hạ sỹ Quan xe Tăng 성성 성성 성성성성 Học viện An Ninh 06 2002 12 2002 12 2008 07 2009 37 성성성성성 성성 Lái xe Tăng T54 성성 성성 Lái xe Ơ tơ Hạng 성성성 성성 C 성성 Sơ cấp 성성 Giỏi Sơ cấp 성성 Khá QUÁ TRÌNH LÀM VIỆC 베베 베베 Thời gian 베베 베베 09/2017- 성 성 09/20152017 05/201310/2014 2004-2008 1999-2004 Công ty 베베베 Vị trí 베베 성성 성성성성 Lái xe cho cơng ty Tư Vấn Hồng Long (gsqi) Cơng ty CP Xây dựng Lũng Lô – Tổng Công ty Lũng Lơ – Bộ Quốc Phòng 성성 성성성성 성성 Cơng ty Cổ phần Đầu tư xây dựng ứng dụng công nghệ hóa Polymer 성성 성성 성 성성성 성성성 성성성성 Lái xe Giám đốc 성성 성성성 Lao Động, Xuất Khẩu Hàn Quốc 성성성성성 성성성 성성 Nhà máy Z153-TCKT 성성 Làm khí 성성 성성 성성 Lái xe Giám đốc 성성 성성성 Lái xe Giám đốc 성성 성성성 Làm chuyên ngành 성성성성 Mô tả công việc 베 베베베 -Lái xe Giám đốc 성성 성성성 성성성 성성성 -Lái xe Giám đốc -Lái xe Văn phòng 성성 성성성 성성성 성성성 Mức lương 베베 7.800.000 - Lái xe Giám đốc 성성 성성성 - Phụ trách hành chính, quản lý tồn sở vật chất Công ty Tiện CNC 성성 6.000.000 Học sữa chữa kiêm lái xe Tăng T54 성성 성성성 성성 700.000 Lý thơi việc 베베 베베 7.800.000 Việc gia đình 성성 성성 성성성성성 성성성성성 NGƯỜI BÁO TIN TRONG TRƯỜNG HỢP CẦN THIẾT 베베베 베베 성성: Dương Thị Minh 성성: 베베 성성: Số 17, hẻm 155/4/20 đường Trường Chinh –Hà Nội 성성성성: 0978240493 귀귀귀귀 귀귀귀 귀귀귀 귀귀귀 귀귀귀귀귀 귀귀 귀귀귀귀 귀귀귀 귀귀귀 귀귀귀귀귀 귀귀 귀귀귀 귀귀귀 귀귀귀귀 귀귀귀귀귀., cam kết: Thực tốt Nội quy lao động quy định Công ty Tôi xin cam đoan thông tin cung cấp xác đầy đủ Tơi chấp nhận việc điều tra, thẩm tra thơng tin cá nhân, q trình làm việc, sức khỏe vấn đề liên quan khác cần q trình cơng ty định tuyển dụng Tơi cam kết khơng kiện nơi làm việc, học người trả lời trình thẩm tra thơng tin liên quan tới Tờ khai 성성성 성성 성성성 성성성 성성성성, 성성, 성성성 성성성성 성성 성성 성성 성성 성성성 성성 성성성 성성성성성 성 성성성성 성성 성성 성성 성성성성 성성성 성성 성성성성 성성성 성성성 성성성성 성성 성성성 성성성성성 Hà Nội, ngày 05 tháng 09 năm 2017 NGƯỜI VIẾT TỜ KHAI Nguyễn Văn Tuấn ... ứng dụng cơng nghệ hóa Polymer 성성 성성 성 성성성 성성성 성성성성 Lái xe Giám đốc 성성 성성성 Lao Động, Xuất Khẩu Hàn Quốc 성성성성성 성성성 성성 Nhà máy Z153-TCKT 성성 Làm khí 성성 성성 성성 Lái xe Giám đốc 성성 성성성 Lái xe Giám đốc... đốc -Lái xe Văn phòng 성성 성성성 성성성 성성성 Mức lương 베베 7.800.000 - Lái xe Giám đốc 성성 성성성 - Phụ trách hành chính, quản lý tồn sở vật chất Công ty Tiện CNC 성성 6.000.000 Học sữa chữa kiêm lái xe Tăng
- Xem thêm -

Xem thêm: CV tiếng hàn mẫu tham khảo, CV tiếng hàn mẫu tham khảo

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay