BÁO CÁO TỔNG QUAN VỀ HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ CÁC TRẠM QUAN TRẮC TỰ ĐỘNG MÔI TRƯỜNG NƯỚC

36 19 0
  • Loading ...
1/36 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/05/2018, 06:57

TỔNG CỤC MÔI TRƯỜNG TRUNG TÂM QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG BÁO CÁO TỔNG QUAN VỀ HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ CÁC TRẠM QUAN TRẮC TỰ ĐỘNG MÔI TRƯỜNG NƯỚC Trung tâm Quan trắc môi trường Tổng cục Môi trường Huế, tháng năm 2014 NỘI DUNG Giới thiệu tổng quan Trạm tự động quan trắc môi trường nước mặt nước ta Đánh giá công tác quản lý, vận hành Trạm thời gian qua Đề xuất, kiến nghị thời gian tới I TỔNG QUAN VỀ TRẠM QT Căn pháp lý: - Quyết định số 16/2007/QĐ-TTg ngày 29 tháng 01 năm 2007 Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể mạng lưới quan trắc tài nguyên Môi trường quốc gia đến 2020; - Quyết định số 1698/QĐ-BTNMT ngày 29 tháng 10 năm 2007 Bộ Tài nguyên Môi trường phê duyệt dự án “Tăng cường thiết bị tự động quan trắc mơi trường khơng khí nước”; - Quyết định số 1511/QĐ-BTNMT ngày 31 tháng năm 2008 Bộ Tài nguyên Môi trường phê duyệt thiết kế kỹ thuật, dự toán chi tiết kế hoạch đấu thầu dự án “Tăng cường thiết bị tự động quan mơi trường khơng khí nước”; TỔNG QUAN VỀ TRẠM QT (tiếp) Hiện nay, nước có 15 trạm tự động quan trắc môi trường nước mặt đó: - 01 Trạm quan trắc nước sơng xun biên giới (Đầu nguồn sông Hồng Lào Cai) - 01 Trạm quan trắc nước sông xuyên biên giới (Đầu nguồn sông Mê Kông An Giang) - 05 trạm nước tự động, liên tục Đồng Nai (trong trạm hoạt động, trạm Phước Hòa chuẩn bị bàn giao) - 01 trạm Đăklak sông Sêrapok TỔNG QUAN VỀ TRẠM QT (tiếp) Dự án tiến hành xây dựng 06 Trạm quan trắc nước tự động, cố định:  01 Trạm sơng Đồng Nai (Bình Dương)  01 Trạm sông Hương (Thừa Thiên Huế)  02 Trạm sông Cầu (Bắc Ninh Thái Nguyên)  01 Trạm sông Nhuệ (Hà Nội)  01 Trạm sơng Đáy (Hà Nội) -> Ngồi ra, Trung tâm Quan trắc môi trường quản lý, vận hành trạm Phủ Lý, Hà Nam (đặt sơng Đáy) • Hiện có trạm xây dựng hoàn thiện bàn giao cho địa phương quản lý, vận hành - Trạm quan trắc Thái Nguyên Vị trí trạm - Trạm quan trắc Huế Vị trí trạm - Trạm quan trắc Bình Dương Vị trí trạm • Có trạm hồn thành xây dựng nhà trạm trình vận hành thử nghiệm - Trạm quan trắc Phụng Châu Vị trí trạm - Trạm quan trắc Bắc Ninh Vị trí trạm - Trạm quan trắc Tả Thanh Oai Vị trí trạm TỔNG QUAN VỀ TRẠM QT (tiếp) 1.1 Giới thiệu chung - Vị trí: Hiện có Trạm vận hành, gửi số liệu sở liệu Trung tâm Trạm vận hành thử nghiệm - Mục tiêu: giám sát chất lượng nước sông liên tục 1.2 Các thông số quan trắc - DO, nhiệt độ - pH/ORP - Độ đục - Độ dẫn điện (EC/TDS) - TSS - Nitrat (NO3-) - Mỗi trạm bao gồm hạng mục: - Nhà Trạm: Diện tích khoảng 9m2 - Hệ thống cầu lấy mẫu Các thiết bị Trạm TỦ ĐIỆN ĐIỀU KHIỂN TRUNG TÂM Các phím điều khiển nhanh Hệ thống truyền nhận liệu Số liệu quan trắc Trạm nước hiển thị trực tiếp website Trung tâm Quan trắc môi trường Tổng cục Môi trường II ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC QUẢN LÝ VẬN HÀNH TRONG THỜI GIAN QUA II ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC QUẢN LÝ VẬN HÀNH TRONG THỜI GIAN QUA  Quản lý, vận hành: - Cán vận hành chưa thực quy trình vận hành có SOP xây dựng (vệ sinh đầu đo, bơm chưa cách….) - Công tác quản lý Trạm chưa sát > Chưa kịp thời phát lỗi để tìm cách khắc phục (số liệu cao bất thường, số liệu liên tục……) - Cán vận hành chưa chủ động việc phát lỗi (chủ yếu cán CEM phát thông báo) ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC QUẢN LÝ VẬN HÀNH TRONG THỜI GIAN QUA (tiếp)  Kỹ thuật: + Các lỗi, cố phát sinh từ hệ thống thiết bị kèm theo: Bao gồm lỗi theo khuyến cáo lỗi phát sinh theo dõi số liệu Trạm + Các lỗi, cố hệ thống, điều kiện khách quan ảnh hưởng tới số liệu  Đối với thiết bị: + Màn hình sc1000 hiển thị, cảnh báo vấn đề xảy sensor gặp cố ô hiển thị giá trị + Danh sách lỗi, cố theo cảnh báo đưa cataloge hãng có hướng dẫn kiểm tra, khắc phục cố theo kèm Danh sách cảnh báo lỗi sensor pH hướng dẫn khắc phục Danh sách cảnh báo lỗi sensor DO hướng dẫn khắc phục Hiện thị cảnh báo xảy lỗi (không kết nối sensor pH)  Đối với lỗi, cố phát sinh theo dõi số liệu Trạm QTMT: - Các số liệu theo dõi có dấu hiệu dị thường: Số liệu xấp xỉ nhau, giá trị cao, thấp đột biến - Lỗi, cố phát sinh khơng có tài liệu hướng dẫn Việc tìm hiểu nguyên nhân gây lỗi, cỗ phức tạp - Một số lỗi, cố khắc phục Một số lỗi phải đưa thiết bị, modul sửa chữa, bảo hành Một số ví dụ cụ thể tình hình khắc phục số lỗi, cố phát sinh • Sensor NO3-: Số liệu tăng cao liên tục - Xác định nguyên nhân: sau kiểm tra dung dịch chuẩn, hiệu chuẩn thiết bị không thành công, yêu cầu nhà thầu kiểm tra xác định cartridge đầu đo bị cố - Biện pháp xử lý: thay cartridge đầu đo - Tình hình hoạt động nay: bình thường, khơng xuất lỗi • Số liệu DO, pH không ổn định - Xác định nguyên nhân: thiết bị bị bám bẩn, vệ sinh chưa cách - Biện pháp xử lý: làm vệ sinh thiết bị, chuẩn công tác thiết bị, đảm bảo hoạt động tốt - Tình hình hoạt động nay: bình thường, khơng xuất lỗi • Số liệu TSS, độ đục khơng phù hợp - Xác định nguyên nhân: thiết bị bị bám bẩn, vệ sinh chưa cách - Biện pháp xử lý: làm vệ sinh thiết bị, chuẩn công tác thiết bị, đảm bảo hoạt động tốt - Tình hình hoạt động nay: bình thường, khơng xuất lỗi • Số liệu thơng số biến thiên bất thường, không ổn định: - Xác định nguyên nhân: Sau kiểm tra đầu đo dung dịch chuẩn vệ sinh, số liệu chưa ổn định Kiểm tra số liệu sc1000 đường truyền liệu xác định UUID trạm bị trùng - Biện pháp xử lý: Liên hệ với cán nhà thầu chỉnh sửa lại địa đường truyền - Tình hình hoạt động nay: Bình thường, khơng bị lỗi • Lỗi , cố từ điều kiện khách quan khác - Trong trình hoạt động Trạm, nhiều yếu tố ảnh hưởng tới trình hoạt động gây sai số, khơng xác cho số liệu - Các yếu tố ảnh hưởng tới như: + Thời tiết: mưa lớn… + Sự cố môi trường + Sự cố người III KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ  Kết luận: - Về trạm vận hành tốt, quan trắc gửi số liệu đầy đủ Độ tin cậy số liệu đảm bảo - Khi trạm phát sinh lỗi, cố, cán vận hành, cán theo dõi số liệu (CEM) phát có biện pháp khắc phục kịp thời - Địa phương bố trí nhân lực, kinh phí trì vận hành hệ thống trạm  Kiến nghị: - Cử cán có trình độ chun mơn, đào vận hành hệ thống trạm tự động - Thực việc kiểm tra, vệ sinh thiết bị hiệu chuẩn thiết bị định kỳ để đảm bảo chất lượng độ tin cậy số liệu - Vận hành theo SOP: vệ sinh đầu đo, sục rửa đường ống - Đảm bảo ghi nhật ký vận hành, ghi chú, lập danh sách cố vận hành cách khắc phục để tham khảo - Bố trí nguồn kinh phí trì hoạt động Trạm - Thường xuyên liên hệ với CEM để có tư vấn, phối hợp việc khắc phục lỗi/sự cố xảy ... Nitrat (NO3-) - Mỗi trạm bao gồm hạng mục: - Nhà Trạm: Diện tích khoảng 9m2 - Hệ thống cầu lấy mẫu Các thiết bị Trạm TỦ ĐIỆN ĐIỀU KHIỂN TRUNG TÂM Các phím điều khiển nhanh Các thiết bị Trạm Bể... Trạm quan trắc Phụng Châu Vị trí trạm - Trạm quan trắc Bắc Ninh Vị trí trạm - Trạm quan trắc Tả Thanh Oai Vị trí trạm TỔNG QUAN VỀ TRẠM QT (tiếp) 1.1 Giới thiệu chung - Vị trí: Hiện có Trạm vận... cách….) - Công tác quản lý Trạm chưa sát > Chưa kịp thời phát lỗi để tìm cách khắc phục (số liệu cao bất thường, số liệu liên tục……) - Cán vận hành chưa chủ động việc phát lỗi (chủ yếu cán CEM
- Xem thêm -

Xem thêm: BÁO CÁO TỔNG QUAN VỀ HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ CÁC TRẠM QUAN TRẮC TỰ ĐỘNG MÔI TRƯỜNG NƯỚC, BÁO CÁO TỔNG QUAN VỀ HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ CÁC TRẠM QUAN TRẮC TỰ ĐỘNG MÔI TRƯỜNG NƯỚC

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay