Biện pháp tăng cường quản lý nhà nước về Hải quan đối với hoạt động kinh doanh tạm nhập tái xuất tại Cục Hải quan Thành phố Hải Phòng

81 30 0
  • Loading ...
1/81 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/05/2018, 20:55

LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu riêng tơi Các kết nêu luận văn trung thực chưa cơng bố bất ký cơng trình khác Tơi xin cam đoan đoan thơng tin trích dẫn luận văn rõ nguồn gốc Ngày 10 tháng 09 năm 2015 Học viên Nguyễn Thị Bích Ngọc i LỜI CẢM ƠN Luận văn kết trình học tập, nghiên cứu nhà trường, kết hợp với kinh nghiệm trình thực tiễn công tác, với cố gắng nỗ lực thân Đạt kết này, Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành tới quý Thầy giáo, quý Cô giáo trường Đại học Hàng Hải Việt Nam, Đại học Hải Phòng; đồng chí đồng nghiệp bạn bè nhiệt tình giúp đỡ, hỗ trợ cho Tơi Đặc biệt, Tơi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Thầy giáo TS Nguyễn Thái Sơn, người trực tiếp hướng dẫn khoa học Thầy giúp đỡ Tơi suốt q trình nghiên cứu hoàn tất luận văn thạc sĩ Xin chân thành cám ơn đến Lãnh đạo, cán công chức Cục Hải quan TP Hải Phòng, Chi cục kiểm tra sau thơng quan, Phòng giám sát quản lý, Phòng Tổ chức cán doanh nghiệp giúp đỡ, tạo điều kiện cho Tơi hồn thành luận văn Mặc dù với nổ lực cố gắng thân, luận văn khơng tránh khỏi thiếu sót Tơi mong nhận góp ý chân thành quý Thầy, quý Cô, đồng nghiệp bạn bè để luận văn hồn thiện Xin chân thành cám ơn! Hải Phòng, ngày 10 tháng 09 năm 2015 ii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC .iii DANH MỤC CÁC BẢNG vi DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, SƠ ĐỒ, ĐỒ THỊ vii LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG TỔNG QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ HẢI QUAN ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HÀNG HÓA TẠM NHẬP TÁI XUẤT 1.1 Khái quát chung quản lý nhà nước lĩnh vực hải quan hoạt động kinh doanh hàng hóa tạm nhập tái xuất 1.1.1 Khái niệm kinh doanh hàng hóa tạm nhập tái xuất 1.1.2 Đặc điểm hàng hóa tạm nhập tái xuất .5 1.1.3 Vai trò kinh doanh hàng hóa tạm nhập tái xuất 1.1.3 Quy trình kinh doanh hàng hóa tạm nhập tái xuất 1.1.5 Một số quy định chung nhà nước kinh doanh hàng hóa tạm nhập tái xuất 1.2 Vai trò cơng tác quản lý hoạt động kinh doanh hàng hóa tạm nhập tái xuất 1.3 Quy trình quản lý nhà nước Hải quan hoạt động kinh doanh hàng hóa tạm nhập tái xuất .10 1.3.1 Xác nhận doanh nghiệp có hoạt động tạm nhập tái xuất hàng hóa .11 1.3.2 Thực thủ tục Hải quan tạm nhập hàng hóa 11 1.3.3 Giám sát, kiểm tra hàng hóa 12 1.3.4 Thực thủ tục Hải quan tái xuất hàng hóa 12 1.4 Nội dung công tác quản lý nhà nước Hải quan hoạt động kinh doanh tạm nhập tái xuất 12 1.4.1 Thực thủ tục Hải quan, thơng quan hàng hóa tạm nhập tái xuất 12 1.4.2 Giám sát, kiểm tra hoạt động kinh doanh hàng hóa tạm nhập tái xuất 13 1.4.3 Xử lý vi phạm hoạt động kinh doanh hàng hóa tạm nhập tái xuất 15 1.5 Các tiêu đánh giá kết quản lý nhà nước Hải quan hoạt động kinh doanh tạm nhập tái xuất 16 iii 1.5.1 Số lượng doanh nghiệp tham gia kinh doanh hàng hóa tạm nhập tái xuất, số tờ khai tạm nhập tái xuất, kim ngạch hàng hóa tạm nhập tái xuất 16 1.5.2 Thời gian thực thủ tục hải quan hàng hóa tạm nhập tái xuất 17 1.5.3 Số lượng hàng hóa tồn đọng 17 1.5.4 Số lượng vi phạm phát trình kiểm tra, giám sát hàng hóa tạm nhập tái xuất 17 1.6 Các yếu tố ảnh hưởng đến công tác quản lý nhà nước hải quan hoạt động kinh doanh tạm nhập tái xuất 18 1.6.1 Các yếu tố khách quan 18 1.6.2 Các yếu tố chủ quan 19 nhập tái xuất 19 CHƯƠNG THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ HẢI QUAN ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠM NHẬP TÁI XUẤT TẠI CỤC HẢI QUAN TP HẢI PHÒNG 21 2.1 Giới thiệu gvề Cục Hải quan TP Hải Phòng 21 2.2 Thực trạng công tác quản lý nhà nước Hải quan hoạt động kinh doanh hàng hóa tạm nhập tái xuất Cục Hải quan TP.Hải Phòng 24 2.2.1 Tình hình thực thủ tục Hải quan, thơng quan hàng hóa tạm nhập tái xuất .24 2.2.2 Tình hình giám sát, kiểm tra hoạt động kinh doanh hàng hóa tạm nhập tái xuất 36 2.2.3 Tình hình xử lý vi phạm hoạt động kinh doanh hàng hóa tạm nhập tái xuất 46 2.3 Đánh giá chung công tác quản lý nhà nước Hải quan hoạt động kinh doanh hàng hóa tạm nhập tái xuất Cục Hải quan TP.Hải Phòng 52 2.3.1 Thành công 52 2.3.2 Hạn chế 53 2.3.3 Nguyên nhân 54 2.3.3.1 Nguyên nhân khách quan 54 CHƯƠNG BIỆN PHÁP TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ HẢI QUAN ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠM NHẬP TÁI XUẤT TẠI CỤC HẢI QUAN TP HẢI PHÒNG 56 iv 3.1 Định hướng Hải quan Việt Nam Hải quan Hải Phòng việc quản lý nhà nước Hải quan hoạt động kinh doanh tạm nhập tái xuất 56 3.2 Các biện pháp tăng cường quản lý nhà nước Hải quan hoạt động kinh doanh tạm nhập tái xuất Cục Hải quan TP Hải Phòng .58 3.2.1 Bổ sung, hoàn thiện quy định pháp luật 58 3.2.2 Tăng cường công tác tra, kiểm tra Hải quan .60 3.2.3 Tăng cường phối hợp quan Hải quan, quan chức đơn vị khác 62 3.2.4 Nâng cao trình độ nghiệp vụ, quản lý; đạo đức công vụ cán công chức 66 3.2.5 Đầu tư trang thiết bị, sở hạ tầng .67 3.2.6 Tuyên truyền thông tin cho doanh nghiệp, đối tượng liên quan 69 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .72 TÀI LIỆU THAM KHẢO 74 v DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu bảng 2.1 2.2 Tên bảng Trang Tình hình nhân Cục Hải quan thành phố Hải Phòng Một số kết hoạt động Cục Hải quan Thành phố Hải 2.3 Phòng giai đoạn năm 2012 - 2014 Tình hình thực thủ tục Hải quan năm 2010-2014 Số lượng doanh nghiệp tham gia kinh doanh hàng hóa tạm 2.4 nhập tái xuất Cục Hải quan TP Hải Phòng năm 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10 2010-2014 Số lượng tờ khai hàng hóa tạm nhập Cục Hải quan TP Hải Phòng năm 2010-2014 Số lượng tờ khai hàng hóa tạm nhập theo mặt hàng Cục Hải quan TP Hải Phòng năm 2010-2014 Trị giá khai báo hàng hóa kinh doanh tạm nhập tái xuất 27 30 32 34 36 39 năm 2010-2014 Tình hình tái xuất hàng hóa tạm nhập Cục Hải quan TP 43 Hải Phòng năm 2010-2014 Cửa xuất hàng hóa tạm nhập Cục Hải quan TP 45 Hải Phòng Số lượng container hàng hóa tạm nhập tồn đọng địa 47 quản lý Cục Hải quan TP Hải Phòng năm 2010- 50 2014 Tình hình xử phạt vi phạm hành hoạt động 2.11 kinh doanh hàng hóa tạm nhập tái xuất Cục Hải quan TP 55 Hải Phòng năm 2010-2014 DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, SƠ ĐỒ, ĐỒ THỊ Số hình Tên hình vẽ vi Trang 1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 Quy trình kinh doanh hàng hố tạm nhập tái xuất Quy trình quản lý nhà nước Hải quan hoạt động kinh doanh hàng hố tạm nhập tái xuất Mơ hình tổ chức Cục Hải quan Thành phố Hải Phòng Số lượng doanh nghiệp kinh doanh hàng hóa tạm nhập tái 11 27 xuất Cục Hải quan TP Hải Phòng Số lượng tờ khai tạm nhập Cục Hải quan TP Hải 32 Phòng Trị giá khai báo hàng hóa tạm nhập Cục Hải quan TP 34 Hải Phòng Quy trình thủ tục kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh 39 hàng hóa tạm nhập tái xuất Cửa xuất hàng hóa tạm nhập Cục Hải quan 43 TP Hải Phòng Số lượng container hàng hóa tạm nhập tồn đọng địa 47 quản lý Cục Hải quan TP Hải Phòng 50 vii LỜI MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Với xu hội nhập với kinh tế quốc tế, Việt Nam mở rộng giao lưu, quan hệ thương mại với nước giới Nhất từ Việt Nam trở thành thành viên thức tổ chức thương mại giới WTO Đây hội thách thức cho kinh tế Việt Nam Số lượng hàng hóa xuất nhập khẩu, chuyển khẩu, cảnh, tạm nhập tái xuất tăng lên nhanh chóng qua năm Tuy nhiên, xu hướng gia tăng loại hàng hóa ẩn chứa rủi ro cao không quản lý nghiêm ngặt, đặc biệt hàng hóa tạm nhập tái xuất Nằm phía Đơng Bắc, Hải Phòng thành phố có vị trí địa lý vơ thuận lợi cho việc phát triển cảng biển loại dịch vụ liên quan Tại đây, kim ngạch xuất nhập có xu hướng gia tăng nhanh, loại hình xuất nhập đa dạng Đối với loại hình kinh doanh tạm nhập tái xuất diễn sôi phức tạp, nguy rủi ro cao Hiện nay, tượng doanh nghiệp lợi dụng kẽ hở quy định pháp luật để không thực tái xuất buôn lậu; gây hậu nghiêm trọng như: gây thất thu thuế nhà nước, ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến tình hình an ninh - kinh tế - xã hội Do đó, cần phải trọng đến công tác quản lý nhà nước việc kinh doanh hàng hóa tạm nhập tái xuất, đặc biệt đẩy mạnh, tăng cường công tác quản lý nhà nước Hải quan kinh doanh hàng hóa tạm nhập tái xuất Xuất phát từ thực tế đó, tác giả xin lựa chọn đề tài “Biện pháp tăng cường quản lý nhà nước Hải quan hoạt động kinh doanh tạm nhập tái xuất Cục Hải quan Thành phố Hải Phòng” Mục đích nghiên cứu Mục tiêu chung: Tìm hiểu thực trạng cơng tác quản lý nhà nước hải quan hoạt động kinh doanh hàng hóa tạm nhập tái xuất hàng hóa Cục Hải quan Thành phố Hải Phòng, sở đề xuất biện pháp tăng cường cơng tác quan nghiên cứu Mục tiêu cụ thể: - Hệ thống hoá làm rõ số sở lý luận thực tiễn công tác quản lý nhà nước hải quan hoạt động kinh doanh hàng hóa tạm nhập tái xuất - Đánh giá thực trạng công tác quản lý nhà nước hải quan hoạt động kinh doanh hàng hóa tạm nhập tái xuất Cục Hải quan Thành phố Hải Phòng, từ rõ thành cơng, hạn chế nguyên nhân công tác - Đề xuất biện pháp tăng cường quản lý nhà nước hải quan hoạt động kinh doanh hàng hóa tạm nhập tái xuất để công tác tốt hơn, hiệu quảhơn thời gian tới Đối tượng phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu: Công tác quản lý nhà nước Hải quan hoạt động kinh doanh hàng hóa tạm nhập tái xuất hàng hóa Cục Hải quan Thành phố Hải Phòng Phạm vi nghiên cứu - Phạm vi nội dung: Nghiên cứu công tác quản lý nhà nước hải quan đối hoạt động kinh doanh hàng hóa tạm nhập tái xuất Cục Hải quan Thành phố Hải Phòng - Phạm vi không gian:Nghiên cứu Cục Hải quan Thành phố Hải Phòng - Phạm vi thời gian: Thơng tin sốliệu liên quan đến công tác quản lý nhà nước hải quan hoạt động kinh doanh hàng hóa tạm nhập tái xuất Cục Hải quan Thành phố Hải Phòng giai đoạn từ năm 2010 -2014 Phương pháp nghiên cứu - Phương pháp vật biện chứng vật lịch sử: Vận dụng phương pháp vật biện chứng vật lịch sử để trình bày vấn đề lý luận thực tiễn liên quan đến hoạt động quản lý nhà nước Hải quan hoạt động kinh doanh hàng hóa tạm nhập tái xuất Xem xét đối tượng nội dung nghiên cứu theo quan điểm toàn diện, phát triển hệ thống - Phương pháp thu thập số liệu: Số liệu thứ cấp cần thiết phục vụ cho đề tài thu thập từ nguồn: Cục Hải quan TP Hải Phòng - Phương pháp tổng hợp phân tích: Luận văn sử dụng hệ thống phương pháp thống kê kinh tế, tổng hợp phân tích số liệu - Tổng hợp số liệu: Dùng phương pháp phân tổ để hệ thống hoá số liệu thu thập phù hợp với mục đích nghiên cứu đề tài - Phân tích số liệu: Vận dụng phương pháp phân tích thống kê kinh tế, tổng hợp phân tích số liệu thu thập Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài - Tổng hợp hệ thống hóa sở lý luận hoạt động quản lý nhà nước Hải quan hoạt động kinh doanh hàng hóa tạm nhập tái xuất - Đánh giá thực trạng công tác quản lý nhà nước Hải quan hoạt động kinh doanh hàng hóa tạm nhập tái xuất Cục Hải quan TP Hải Phòng, ưu điểm, hạn chế nguyên nhân - Đề xuất số biện pháp ngắn hạn dài hạn nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước Hải quan hoạt động kinh doanh hàng hóa tạm nhập tái xuất loại vi phạm hàng hóa như: đường nhập vào, cung đường vận chuyển, việc tự ý phá niêm phong hay việc khai báo hàng hóa đơn giản, có giá trị thấp thuế suất thấp … để tiến hành tra, kiểm tra Muốn làm tốt công tác phân loại đối tượng thực quản lý tốt đối tượng doanh nghiệp cần thiết lập hệ thống thơng tin đối tượng có nhiều dấu hiệu vi phạm, nhiều tốt, cụ thể hệ thống thông tin tình hình thực nghĩa vụ thuế qua năm, báo cáo tài doanh nghiệp, thơng tin từ phận, ngành có liên quan hệ thống tin quan đăng ký kinh doanh, thơng tin tình hình xuất nhập hàng hóa, thơng tin tình hình tốn tài khoản doanh nghiệp Thứ hai, tăng cường kỹ kiểm tra, tra hải quan Để phát hành vi gian lận mức độ tinh vi, phức tạp, phải xuất phát từ tình hình thực tế gian lận thuế nói chung, gian lận bn lậu hàng hóa nói riêng Các hành vi gian lận ngày tinh vi, có cấu kết nhiều lĩnh vực, với nhiều thành phần; thực công tác tra, kiểm tra đối tượng doanh nghiệp hàng hóa kèm khó phát có nghi vấn phức tạp Do cần kết hợp chặt chẽ công tác tra, kiểm tra hải quan công tác điều tra quan chuyên trách, ngành liên quan công an, đội, biên phòng, đội quản lý thị trường Khi đó, thực cơng tác điều tra hải quan xử lý triệt để vi phạm đồng thời có tác dụng ngăn chặn có hiệu hành vi vi phạm kinh doanh hàng hóa tạm nhập tái xuất Thứ ba, xây dựng chương trình tin học hỗ trợ công tác tra điều tra hải quan Để công tác tra, điều tra hiệu quả; phát nhanh, kết luận xác, đầy đủ vi phạm hải quan cần thiết phải có hỗ trợ cơng nghệ thơng tin Công nghệ thông tin hỗ trợ cho công tác phân loại, sàng lọc, doanh nghiệp thực tra, kiểm tra có trọng điểm, cung cấp cho cơng tác tra, kiểm tra thông tin nhanh đối tượng nộp hải quan, tài liệu liên quan để phân tích, đánh giá so sánh, đối chiếu xác định vi phạm Để thực hiện, triển khai công nghệ thông tin hỗ trợ công tác tra, kiểm tra hiệu quả; ngồi việc thiết lập hệ thống thơng tin đầy đủ, có chất lượng cao nhằm khai thác 60 liệu phục vụ cho công tác phân loại doanh nghiệp, đánh giá rủi ro trình bày cơng nghệ thơng tin phải xây dựng phần mềm phân tích sâu với phần mềm doanh nghiệp sở thông tin thu nhập hệ thống thông tin cụ thể thông qua công tác tra, kiểm tra, điều tra để xác định vi phạm Thứ năm, xây dựng lực lượng cán tra hải quan chất lượng số lượng Đi với giải pháp quản lý, kỹ thuật, việc tăng cường cán cho công tác tra, kiểm tra yếu tố quan trọng Trong giai đoạn nay, vi phạm hải quan diễn diện rộng, muốn ngăn chặn vi phạm tra, kiểm tra phải thực thường xuyên, cần tăng cường lực lượng kiểm tra, tra số lượng chất lượng, trình độ nghiệp vụ chun mơn sâu, đủ khả sử dụng công nghệ thông tin tốt, nhằm phát nhanh, kịp thời vi phạm xử lý nghiêm minh vi phạm Bên cạnh đó, cần trọng đến công tác kiểm tra sau thông quan loại hình kinh doanh tạm nhập tái xuất hàng hóa Tăng cường cơng tác kiểm tra sau thơng quan Chi cục Hải quan cửa khâut vòng 60 ngày kể từ ngày đăng ký tờ khai 3.2.3 Tăng cường phối hợp quan Hải quan, quan chức đơn vị khác Trong trình quản lý, phối kết hợp quan Hải quan, đặc biệt chi cục Hải quan tạm nhập chi cục Hải quan tái xuất quan trọng Do đó, cần phối hợp chặt chẽ với chi cục Hải quan cửa tái xuất việc rà sốt, đơn đốc phản hồi tình trạng hồi báo lơ hàng tạm nhập tái xuất (đặc biệt hàng đông lạnh) Thực tế cho thấy, cần chủ động kiểm tra, rà sốt lơ hàng kinh doanh tạm nhập tái xuất đăng ký xuất qua cửa thuộc địa bàn tỉnh Lào Cai; làm rõ nguyên nhân lô hàng chưa thực xuất, chưa khoản tờ khai, thời hạn hồi báo Bên cạnh đó, chi cục Hải quan cửa nên phối hợp với đội kiểm soát Hải quan, Cục điều tra chống buôn lậu (Tổng cục Hải quan), 61 công an, thành lập tổ công tác để tổ chức truy tìm, xử lý lơ hàng thời hạn hồi báo hết thời hạn lưu giữ Việt Nam mà chưa tái xuất Sự phối hợp quản lý quan Hải quan quan chức có ý nghĩa quan trọng công tác quản lý hoạt động kinh doanh hàng hóa tạm nhập tái xuất doanh nghiệp Đặc biệt Hải Phòng thành phố cảng biển, có nhiều cửa khẩu, hoạt động tạm nhập tái xuất diễn sôi nên vấn đề có tính cấp thiết Tuy nhiên, chưa có quy chế phối hợp quan hải quan với quyền địa phương hay với quan chức khác Do dó, cần phải xây dựng quy chế phối hợp cụthể quan Hải quan ban ngành để đảm bảo liên kết chặt chẽ, phục vụ không công tác quản lý hàng hóa tạm nhập tái xuất mà nhiều lĩnh vực khác… Cần phải định hướng phân cấp quản lý cách cụ thể Có thể giao trách nhiệm quyền hạn cụ thể cho địa phương, ban ngành chức công tác quản lý, phối hợp quản lý hàng hóa tạm nhập tái xuất Hiện vướng vào vấn đề nghiêm trọng phương thức quản lý phân quyền là: cấp có thẩm quyền định việc điều tiết hàng hóa kinh doanh theo loại hình tạm nhập tái xuất lại khơng nắm bắt tình hình hoạt động tạm nhập tái xuất dẫn đến có nhiều hạn chế quản lý, điều hành; gây ách tắc hàng hóa cửa khẩu, cảng biển Chính vậy, cần có phân cấp quản lý mức độ sâu hơn, đơn cử giao xuống cấp địa phương, cơquan trực tiếp nắm bắt tình hình hoạt động địa bàn có điều tiết hợp lý gắn trách nhiệm để địa phương ban ngành có biện pháp đấu tranh, theo dõi, ngăn chặn kịp thời trường hợp có dấu hiệu vi phạm Để điều tiết hàng hóa có biện pháp xử lý kịp thời, định kỳ hàng tháng, Cục Hải quan cần thường xuyên báo cáo, cung cấp cho Tổng cục Hải quan (để tổng hợp báo cáo Bộ Công Thương) quan chức địa phương Sở Công thương, thông tin như: lượng hàng hóa kinh doanh tạm nhập, tái xuất; lượng hàng hóa tạm nhập, tái xuất tồn đọng thời hạn quy định; trường hợp thương nhân vi phạm quy định kinh doanh tạm nhập tái xuất hàng hóa; việc 62 thu gom xử lý chất thải, nước thải để phòng chống dịch bệnh, bảo đảm vệ sinh môi trường kho, bãi phục vụ kinh doanh tạm nhập tái xuất thực phẩm đông lạnh Thực tế cho thấy, số đơn vị sở ngại trách nhiệm chưa quan hải quan sâu sát địa bàn Vì vậy, cần có quy chế phối hợp quản lý hải quan mà nhấn mạnh vấn đề xác minh địa kinh doanh doanh nghiệp Tăng cường phối hợp điều tra với quan cơng an, để điều tra đến tận gốc hành vi vi phạm, phát đối tượng phạm pháp để tránh trường hợp tái vi phạm nhiều lần mà không xử lý kịp thời Nhiều tính chất số đối tượng bn lậu lợi dụng hoạt động tạm nhập tái xuất để buôn lậu hàng cấm trái phép nguy hiểm, đó, việc phối hợp với quan chức đảm bảo an tồn cho cán bộ, cơng chức hải quan Cơ quan Hải quan cần tăng cường phối hợp với quan chức địa bàn, có biện pháp cụ thể để kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ, nhằm phát kịp thời việc buôn bán, vận chuyển hàng hóa tạm nhập, tái xuất khơng có giấy tờ hợp pháp, không rõ nguồn gốc xuất xứ vào tiêu thụ địa bàn tiêu thụ địa bàn khác Trong trình tổ chức kiểm tra, xác nhận điều kiện kho, bãi thương nhân kinh doanh tạm nhập tái xuất thực phẩm đông lạnh, quan Hải quan cần phải phối hợp với Sở Công Thương để tổ chức, tiến hành kiểm tra xác nhận; chủ trì phối hợp với quan liên quan để thu hồi mã số thương nhân xử lý vi phạm trường hợp có vi phạm; thông báo cho Bộ Công Thương biết thương nhân khơng trì điều kiện theo quy định trình kinh doanh tạm nhập tái xuất Trong trình theo dõi, kiểm tra việc tạm nhập, tái xuất hàng hóa thương nhân địa bàn nhằm chống gian lận thương mại, nhập lậu bảo vệ môi trường; quan Hải quan cần kịp thời thơng báo cho Sở Cơng Thương diễn biến tình hình giao nhận hàng hóa địa bàn đề xuất biện pháp quản lý để đạt mục tiêu; tránh ùn tắc cảng, cửa Để xây dựng quy hoạch khu vực kho, bãi đáp ứng đủ quy định để bảo quản hàng thực phẩm đông lạnh tạm nhập, tái xuất địa bàn, không ảnh hưởng mơi 63 trường góp phần chống gian lận thương mại; trước quy hoạch kho, bãi, Ủy ban nhân dân thành phố cần có văn tham khảo ý kiến Cục Hải quan TP Hải Phòng đánh giá nhu cầu, khả phát triển hoạt động tạm nhập tái xuất địa bàn, tránh trường hợp đầu tư tràn lan, gây lãng phí Về phía Cục Hải quan TP Hải Phòng, cần rà sốt, đánh giá báo cáo thường xuyên với Ủy ban nhân dân TP Hải Phòng tình hình hàng hóa tạm nhập tái xuất; khó khăn cơng tác quản lý để đạo ngành chức chủ động phối hợp với đơn vị có liên quan Bên cạnh đó, để phục vụ tốt cho việc kiến thiết sở hạ tầng cần sớm đưa quy định rõ ràng phương thức thu, nộp phí, lệ phí mức thu, nộp (ngồi khoản phí bến bãi) loại hình kinh doanh tạm nhập tái xuất Một phần nộp vào ngân sách nhà nước phục vụcác lợi ích Quốc gia, phần chuyển lại cho địa phương có loại hình kinh doanh tạm nhập tái xuất để tái cấu trúc hệ thống, phát triển kinh tế xã hội sửa chữa, cải tạo, nâng cấp sở hạ tầng Trong hoạt động quản lý nhà nước nói chung hoạt động kinh doanh hàng hóa tạm nhập tái xuất, Kho bạc nhà nước có nhiệm vụ tổ chức quản lý sử dụng số tiền ký quỹ đặt cọc thương nhân theo quy định Do đó, quan Hải quan kho bạc nhà nước cần có phối hợp sát sao, để biết số tiền ký quỹ đặt cọc thương nhân sử dụng để tốn chi phí theo định quan xử lý vi phạm Cần hoàn thiện, nâng cấp hệ thống phần mềm quan Hải quan kho bạc nhà nước, để việc lưu truyền thông tin diễn nhanh chóng, xác, đảm bảo hiệu Khơng phối hợp chặt chẽ với quan chức khác, quan Hải quan cần kết hợp với tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động kinh doanh tạm nhập tái xuất hàng hóa Cụ thể, quan Hải quan cần thống kê kịp thời hàng hóa đứng tên người nhận doanh nghiệp kinh doanh tạm nhập tái xuất thời hạn làm thủ tục hải quan địa bàn quản lý Thông báo tình hình văn để đại lý hãng tàu, doanh nghiệp kinh doanh vận tải, doanh nghiệp thực dịch vụ hải quan, doanh nghiệp kinh doanh cảng biển doanh nghiệp kinh 64 doanh tạm nhập tái xuất có kế hoạch kinh doanh phù hợp, tránh tồn đọng hàng hóa tiềm ẩn rủi ro địa bàn cảng, đặc biệt thực phẩm đông lạnh 3.2.4 Nâng cao trình độ nghiệp vụ, quản lý; đạo đức công vụ cán công chức Cải cách hành năm qua cho thấy, yếu lớn chất lượng đạo đạo đức công vụ đội ngũ cán bộ, công chức chưa thực đáp ứng yêu cầu cải cách đại hóa ngành Hải quan Mặc dù công tác đào tạo, bồi dưỡng tăng cường, số lượng cán công chức qua lớp, khóa đào tạo, bồi dưỡng lớn, nhìn chung chất lượng thấp Do vậy, để nâng cao hiệu công tác quản lý hoạt động kinh doanh tạm nhập tái xuất hàng hóa giải pháp quan trọng tăng cường cơng tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ cán bộ, công chức hải quan theo hướng chuyên nghiệp, chuyên sâu, đáp ứng yêu cầu quản lý tiên tiến, đại Bên cạnh việc cử cán bộ, công chức tham chương trình bồi dưỡng, tập huấn Trường Nghiệp vụ Hải quan tổ chức, nên mời chuyên gia giỏi sở đào tạo chuyên sâu nước tập huấn nghiệp vụ cho cán làm công tác quản lý hoạt động tạm nhập tái xuất hàng hóa Thêm vào đó, mời cán giỏi tỉnh, thành phố khác đến trao đổi kinh nghiệm cử cán bộ, công chức giao lưu, trao đổi kinh nghiệm với địa phương khác hữu ích việc nâng cao trình độ nghiệp vụ cho cán bộ, công chức làm công tác quản lý hoạt động tạm nhập táii xuất hàng hóa Cử cán bộ, cơng chức học tập kinh nghiệm nước ngồi mời chuyên gia nước đào tạo Thường xuyên tổ chức hội nghị, tập huấn để trao đổi thông tin, kinh nghiệm ngành hải quan quan chức khác Thêm nữa, cần ý đào tạo đội ngũ trẻ, kế cận để đảm bảo tiến trình cơng việc Để góp phần nâng cao đạo đức công vụ cán bộ, công chức, cần: + Tiếp tục bổ sung, hoàn thiện hệ thống luật pháp, cụ thể là: Luật Phòng, chống tham nhũng; Luật Khiếu nại; Luật Tố cáo; Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Luật cán bộ, cơng chức… cho phù hợp với thực tiễn, dựa đời sống 65 thực thi trách nhiệm, nhiệm vụ Việc luật hóa đầy đủ trách nhiệm cán bộ, cơng chức, hình thành chế giám sát chặt chẽ, có chế tài nghiêm minh vi phạm đạo đức trách nhiệm góp phần nâng cao chất lượng cán bộ, công chức; phát huy dân chủ; tạo điều kiện để đối tượng liên quan tham gia xây dựng giám sát hoạt động đội ngũ cán cơng chức + Xây dựng hồn thiện quy chế đánh giá cán công chức theo hướng công khai, dân chủ, có tham gia dư luận, xã hội công dân + Thường xuyên tổ chức phê bình tự phê bình, bảo vệ trị nội bộ, có phương án phòng ngừa đơn vị, địa bàn, công việc trọng điểm Đẩy mạnh công tác tra, kiểm tra lãnh đạo cấp Ngành + Thường xuyên thực việc luan chuyển cán bộ, điều động công chức để tránh hành vi sách nhiễu, vi phạm đạo đức công vụ + Cải cách hệ thống tiền lương, tiền thưởng, bảo đảm trả sức lao động giá trị cống hiến cán công chức Xây dựng chế độ, sách tơn vinh, khuyến khích tận tâm thực cơng vụ, khen thưởng thích đáng vật chất tinh thần cán công chức làm việc tóót, tận tụy Xây lý nghiêm, kịp thời công sai phạm cán công chức nhằm giáo dục chấn chỉnh + Phát huy trì thường xuyên phong trào thi đua yêu nước với phương thức nội dung thiết thực, phù hợp với hoạt động thực tiễn đơn vị Phát huy vai trò tổ chức Đảng, đoàn thể việc giáo dục, động viên Đảng viên, Đoàn viên hưởng ứng, thực cam kết hoàn thành tốt nhiệm vụ giao, phát nhân rộng tập thể cá nhân điển hình tiên tiến 3.2.5 Đầu tư trang thiết bị, sở hạ tầng Hoạt động xuất nhập ngày lớn, kinh tế ngày phát triển, công tác quản lý Hải quan nước giới khu vực ngày phát triển, mà quản lý Hải quan ngày phải đại hóa, áp dụng cơng nghệ đại đặc biệt công nghệ thông tin vào khâu nghiệp vụ theo hướng phù hợp xu phát triển giới 66 Tại Cục Hải quan TP Hải Phòng, sở hạ tầng đáp ứng tương đối cho quản lý hoạt động kinh doanh tạm nhập tái xuất Song nhiều tình nhiều vấn đề chưa xem xét cách cụ thể bang quang, bị xem nhẹ Phát triển sở hạ tầng để đáp ứng khơng mà đảm bảo, trì tính bền vững Xây dựng sở hạ tầng cần thời gian đủ dài lộ trình cụ thể: + Nâng cấp hệ thống phần mềm quản lý VINACCS/VCIS, tiến tới phát triển hệ thống có liên kết trao đổi thông tin cách khoa học, chặt chẽ kịp thời cửa tạm nhập cửa tái xuất + Xây dựng hệ thống phần mềm việc giám sát vận chuyển, đảm bảo đủ tiêu chí để quản lý hàng hóa tạm nhập tái xuất, tiến tới xóa bỏ việc phải mở sổ sách, ghi chép sổ sách, gây nhiều thời gian cho cán công chức + Phát triển, tăng cường máy soi đại cho hệ thống máy soi containers cửa tạm nhập nhằm phát kịp thời hàng hóa vi phạm + Phát triển hệ thống định vị quản lý container gắn kèm theo niêm phong Hải quan, vừa đảm bảo theo dõi đường containers tránh trường hợp phá niêm phong thẩm lậu nội địa, vừa đảm bảo việc tránh thất hàng hóa gây tổn hại kinh tế cho Doanh nghiệp + Cần tổ chức, quy hoạch, xếp thành lập nhiều địa điểm lưu giữ containers đạt chuẩn, phù hợp với loại hàng tạm nhập tái xuất, ví dụ địa điểm lưu giữ hàng lạnh: có vị trí cắm container lạnh đảm bảo 24/24, có hệ thống điện áp ổn định phận sửa chữa xảy cố,… đảm bảo hàng hóa ln chịu kiểm tra, giám sát quan Hải quan Các địa điểm xuất hàng cần nâng cao lực bốc xếp, diện tích bốc xếp cần đảm bảo đủ rộng phân khu rõ ràng loại hàng hóa… + Bên cạnh đó, địa phương có hướng phát triển loại hình kinh doanh tạm nhập tái xuất cần cải tạo, sửa chữa xây đường xá, tránh tượng ùn tắc lượng hàng nhiều, dồn dập… 67 3.2.6 Tuyên truyền thông tin cho doanh nghiệp, đối tượng liên quan Hiện nay, hiệu công tác quản lý hoạt động kinh doanh hàng hóa tạm nhập tái xuất phụ thuộc nhiều vào hoạt động tuyên truyền, hỗ trợ cho đối tượng kinh doanh Với việc tăng cường công tác tuyên truyền giúp người kinh doanh đối tượng liên quan nắm quy định luật kinh doanh quy định, thủ tục hải quan, từ nâng cao ý thức chấp hành tốt pháp luật làm giảm thiểu tình trạng vi phạm gian lận thương mại Trong năm qua, hoạt động tuyên truyền, hỗ trợ, cung cấp thông tin cho người khai hải quan Cục Hải quan thành phố Hải Phòng thực nhiều hình thức khách thành lập tổ hỗ trợ, giải vướng mắc Chi cục Hải quan cửa cửa khẩu, tổ chức hội nghị đối thoại với doanh nghiệp, trả lời văn hỏi doanh nghiệp, hội nghị triển khai văn pháp luật liên quan hải quan, gia công xuất khẩu… Tuy nhiên, với nhu cầu cao thông tin doanh nghiệp để phục vụ cho hoạt động kinh doanh hàng hóa tạm nhập tái xuất việc tuyên truyền, hỗ trợ, cung cấp thông tin cho người khai hải quan quan hải quan chưa đáp ứng kỳ vọng doanh nghiệp, nhiều hạn chế, chưa thực hiệu Vì vậy, thời gian tới cần phải nâng cao chất lượng công tác theo định hướng sau: + Xây dựng thực đầy đủ hình thức nội dung tuyên truyền, hỗ trợ tổ chức, cá nhân cài đặt sử dụng thành thạo hệ thống VNACCS/VCIS + Cơng khai hóa, minh bạch hóa, cung cấp thơng tin đầy đủ pháp luật Hải quan cho người khai hải quan cần nâng cao trở thành nhiệm vụ trọng tâm để thiết lập mối quan hệ quan hải quan doanh nghiệp Giúp cho người khai hải quan kịp thời nắm bắt quy định pháp luật, tạo điều kiện tối đa cho người khai hải quan thực đầy đủ quyền nghĩa vụ theo quy định pháp luật trước, sau thực thủ tục hải quan + Thống chuẩn hóa cơng tác tun truyền, hỗ trợ cung cấp thông tin cho người khai Hải quan phù hợp với nhu cầu chuẩn mực quốc tế theo 68 nguyên tắc coi tổ chức, cá nhân người khai hải quan khách hàng, doanh nghiệp hài lòng tin tưởng chất lượng phục vụ; nhằm bước nâng cao chất lượng công tác phổ biến, tuyên truyền pháp luật hải quan pháp luật có liên quan đến cơng tác hải quan + Đảm bảo phân công, phân cấp rõ ràng trách nhiệm Phòng tham mưu, Chi cục tương đương việc tổ chức công tác tuyên truyền, hỗ trợ cung cấp thông tin cho người khai hải quan Đồng thời, giao trách nhiệm cho Phòng nghiệp vụ làm đầu mối xây dựng kế hoạch, triển khai phối hợp với Phòng tham mưu, Chi cụ tổ chức thực có hiệu + Cán công chức Hải quan phải ý thức tầm quan trọng cần thiết công tác tuyên truyền, hỗ trợ cung cấp thông tin pháp luật Hải quan Chuẩn hóa cán cơng chức làm cơng tác theo hướng có kỹ giao tiếp, có khả thuyết trình tốt, ý thức trách nhiệm cao nhiệm vụ giao Cán bộ, công chức làm công tác hỗ trợ phải thường xuyên rà soát, hệ thống cập nhật văn kinh doanh hàng hóa tạm nhập tái xuất nhanh chóng kịp thời + Đa dạng hố hình thức tun truyền, hỗ trợ cung cấp thông tin cho người khai hải quan theo hướng dẫn trực tiếp Cục, Chi cục hải quan cửa cửa khẩu, hướng dẫn qua điện thoại, qua hình thức văn bản, hướng dẫn trụ sở người khai hải quan, tổ chức hội nghị, hội thảo, tập huấn, đối thoại doanh nghiệp, xây dựng Website quan Hải quan cung cấp thông tin trang Web, hướng dẫn sử dụng trang Web trở thành diễn đàn trao đổi, cung cấp thông tin; phát hành tờ rơi, ấn phẩm… + Thúc đẩy mơi trường kinh doanh an tồn thuận lời thông qua việc tăng cường mối quan hệ đối tác, hợp tác quan Hải quan doanh nghiệp Trong đó, xác định diễn đàn đối thoại quan hải quan doanh nghiệp có vai trò, vị trí quan trọng nhằm tăng cường thơng tin cho doanh nghiệp thủ tục hải quan; thúc đẩy trao đổi thông tin hiểu biết quan hải quan cộng đồng doanh nghiệp; tăng cường mối quan hệ đối tác, hợp tác hải quan doanh nghiệp góp phần thực mục tiêu tạo thuận lợi thương mại đầu tư Tăng cường phối 69 hợp với quan thông tin đại chúng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục sách quy định hoạt động tạm nhập tái xuất để tổ chức, cá nhân thực tốt nghĩa vụ thuế Thường xuyên tổ chức hội nghị, hội thảo để trao đổi thơng tin, cập nhập tình hình quy định pháp luật, giải đáp khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp tạm nhập tái xuất đối tượng liên quan Đồng thời, từ diễn đàn phê phán mạnh mẽ tượng vi phạm pháp luật thuế, công khai tên doanh nghiệp chây ỳ, nợ thuế kéo dài hay vi phạm hoạt động tạm nhập tái xuất 70 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận Trong bối cảnh kinh tế Việt Nam hòa nhập với kinh tế giới, hoạt động xuất nhập gia tăng phát triển mạnh mẽ, công tác quản lý hoạt động xuất nhập nói chung công tác quản lý nhà nước hải quan hoạt động kinh doanh hàng hóa tạm nhập tái xuất trở nên quan trọng cần thiết Từ kết nghiên cứu đề tài tác giả hệ thống hoá vấn đề lý luận hoạt động kinh doanh hàng hóa tạm nhập tái xuất công tác quản lý nhà nước hải quan hoạt động Qua nghiên cứu thực trạng công tác quản lý nhà nước hải quan hàng hóa kinh doanh doanh tạm nhập tái xuất, tác giả nêu lên thành công, số hạn chế công tác Luận văn đề xuất định hướng biện pháp tăng cường công tác quản lý nhà nước hải quan hoạt động kinh doanh hàng hóa tạm nhập tái xuất Cục Hải quan TP Hải Phòng dựa quan điểm đảng nhà nước để nâng cao hiệu quản lý nhà nước hải quan thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế Do điều kiện thời gian nghiên cứu hạn hẹp hạn chế định khách quan lẫn chủ quan, luận văn khó tránh khỏi thiếu sót định Vì vậy, tác giả mong muốn nhận nhiều ý kiến đóng góp chân thành nhà khoa học, nhà nghiên cứu, quý Thầy, Cô giáo bạn đồng nghiệp, với hy vọng đóng góp đợc số biện pháp nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước hải quan hoạt động kinh doanh hàng hóa tạm nhập tái xuất Cục Hải quan TP Hải Phòng Qua góp phần đảm bảo q trình hoạt động xuất nhập khẩu, phục vụ ngày tốt cộng đồng doanh nghiệp góp phần vào nghiệp phát triển kinh tế- xã hội đất nước Kiến nghị Kiến nghị Nhà nước ngành Hải quan Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh, phố chịu trách nhiệm đạo sát sao, chịu trách nhiệm trước lãnh đạo Tổng cục Hải quan việc tuân thủ quy 71 định pháp luật trình làm thủ tục Hải quan, đảm bảo kiểm tra, kiểm soát, giám sát chặt chẽ quy định Cục Điều tra chống buôn lậu phối hợp chặt chẽ với Chi cục Hải quan địa phương đảm bảo hàng hoá luân chuyển từ cửa tạm nhập đến cửa tái xuất tuyến đường tuân thủ quy định giám sát hải quan Cục Giám sát quản lý hải quan chịu trách nghiệm hướng dẫn nghiệp vụ, đảm bảo chặt chẽ quy trình thủ tục hải quan hàng hoá kinh doanh tạm nhập tái xuất, kiểm tra cục hải quan điạ phương khoản kịp thời, kiên không để tồn đọng hồ sơ hàng tạm nhập tái xuất thực xuất không đủ điều kiện khoản Kiến nghị Uỷ ban nhân dân Thành phố Hải Phòng Cần phối hợp chặt chẽ với Cục Hải quan Thành phố Hải Phòng việc quản lý, kiểm tra tra Đầy mạnh công tác kiểm tra đột xuất chi cục Hải quan cửa Đối với doanh nghiệp Chủ động việc tìm hiểu quy định hoạt động kinh doanh tạm nhập tái xuất thực đủ 72 TÀI LIỆU THAM KHẢO PGS Vũ Hữu Tửu Giáo trình kỹ thuật nghiệp vụ ngoại thương, Nhà xuất giáo dục Việt Nam; TS Nguyễn Thái Sơn Giáo trình giao dịch thương mại quốc tế, Nhà xuất giáo dục Việt Nam; Trường Hải quan Việt Nam Giáo trình nghiệp vụ Hải quan, Nhà xuất Tài chính; Tổng Cục Hải quan Cải cách hành hải quan, Nhà xuất Tài chính; Chính phủ Chỉ thị số 23/CT-TTg tăng cường công tác quản lý nhà nước hoạt động kinh doanh tạm nhập tái xuất, chuyển gửi kho ngoại quan, Hà Nội; Chính phủ Nghị định 08/2015/NĐ-CP quy định chi tiết biện pháp thi hành luật hải quan thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan, Hà Nội; Bộ Công Thương Thông tư 05/2013/TT-BCT quy định hoạt động kinh doanh tạm nhập tái xuất số loại hàng hóa, Hà Nội; Bộ Tài Chính Thơng tư 94/2014/TT-BTC quy định thủ tục kiểm tra, giám sát số loại hàng hóa tạm nhập tái xuất, chuyển chuyển vào kho ngoại quan, Hà Nội; Bộ Tài Chính Thơng tư 38 /2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 Quy định thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập quản lý thuế hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu, Hà Nội; 10 Bộ Tài Chính Quyết định 48/2008/QĐ-BTC quy định áp dụng quản lý rủi ro hoạt động nghiệp vụ Hải quan, Hà Nội; 11 Bộ Thương Mại Quyết định 1331/1998/QĐ-BTM ban hành quy chế kinh doanh theo phương thức chuyển quy chế kinh doanh theo phương thức tạm nhập tái xuất, Hà Nội; 12 Tổng Cục Hải quan Quyết định số 1966/QĐ-TCHQ quy định chi tiết hướng dẫn cụ thể áp dụng thủ tục Hải quan hàng hóa xuất nhập thương mại, Hà Nội; 13 Tổng Cục Hải quan Quyết định 345/QĐ-TCHQ, kế hoạch đại hóa hải quan năm 2008-2020, Hà Nội; 14 Phòng Giám sát quản lý Báo cáo tình hình tạm nhập tái xuất, Cục Hải quan 73 Thành phố Hải Phòng; 15 Phòng Tổ chức cán Báo cáo tình hình chất lượng làm việc cán công chức, Cục Hải quan Thành phố Hải Phòng; 16 Cục Hải quan Hải Phòng Báo cáo kết hoạt động năm 2012-2014, Hải Phòng; 17 Luật Hải quan số: 54/2014/QH13 18 Luật thương mại (liên quan đến hoạt động tạm nhập tái xuất hàng hóa) 19 Báo Hải quan 20 Website: custom.gov.vn 74
- Xem thêm -

Xem thêm: Biện pháp tăng cường quản lý nhà nước về Hải quan đối với hoạt động kinh doanh tạm nhập tái xuất tại Cục Hải quan Thành phố Hải Phòng, Biện pháp tăng cường quản lý nhà nước về Hải quan đối với hoạt động kinh doanh tạm nhập tái xuất tại Cục Hải quan Thành phố Hải Phòng

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay