SU DIEN LI

2 269 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/08/2013, 01:27

Tiết : 03 Ngày Soạn: . Bài 1: SỰ ĐIỆN LI I. Mục tiêu: 1. Kiến thức: HS biết: Khái niệm về sự điện li, chất điện li, chất điện li mạnh, chất điện li yếu. Hiểu nguyên nhân tính dẫn điện của các dung dịch chất điện li. 2. Kĩ năng: Học sinh quan sát thí nghiệm, rút ra được một dung dịch hay một chất có dẫn điện được hay không. Rèn luyện khả năng lập luận logic. Rèn luyện cho học sinh viết phơng trình điện li của axit, bazơ, muối 3. Tình cảm thái độ: Rèn luyện đức tính cẩn thận nghiêm túc trong nghiên cứu khoa học. Tin tưởng vào phương pháp nghiên cứu khoa học bằng thực nghiệm II. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh: 1. Giáo viên:Vẽ sẵn hình 1.1 (SGK) để mô tả thí nghiệm. 2. Học sinh: Đọc trước bài mới. III. Phương pháp dạy học chủ yếu: Đàm thoại, Nêu vấn đề + Trực quan IV. Các bước lên lớp: 1. Ổ định lớp. 1 ’ 2. Kiểm tra bài cũ: Kết hợp trong quá trình giảng dạy. 3. Bài mới. PHƯƠNG PHÁP NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG 1. GV cho HS quan sát thí nghiệm, nhận xét, điền vào bảng và rút ra kết luận. GV đặt vấn đề: Tại sao dung dịch này có chất dẫn điện mà dung dịch khác lại không có chất dẫn điện? HS nghiên cứu trả lời câu hỏi? GV: giải thích nguyên nhân tính dẫn điện của dung dịch các axit, ba zơ và muối trong nước. GV giới thiệu bổ sung. I. HIỆN TƯỢNG ĐIỆN LI. 1. Thí nghiệm. Qua TN ta thấy: Nước cất không dẫn điện. Dung dịch NaCl, dung dịch HCl, dung dịch NaOH dẫn điện. Dung dịch đường không dẫn điện. Kết luận: Dung dịch muối, axit, bazơ dẫn điện. Các chất rắn khan: NaCl, NaOH và một số dung dịch: rượu, đường …không có khả năng dẫn điện. 2. Nguyên nhân tính dẫn điện của các dung dịch axit, bazơ và muối trong nước. - Tính dẫn điện của các dung dịch axit, bazơ, muối là do trong dung dịch của chúng có các tiểu phân mang điện tích chuyển động tự do gọi là các ion - Quá trình phân li các chất trong nước ra ion là sự điện li. - Những chất tan trong nước phân li ra ion được HOẠT ĐỘNG 2. Gv hướng dẫn học sinh làm TN để phát hiện một dung dịch dẫn điện mạnh hay yếu? Hs làm TN và quan sát xem dd nào dẫn điện mạnh, dd nào dẫn điện yếu? Hs nhận xét, giáo viên kết luận, bổ sung. GV đặt vấn đề. Tại sao dd HCl 0,1M dẫn điện mạnh hơn dd CH 3 COOH 0,1 M? HS nghiên cứu sgk và trả lời câu hỏi? GV nhận xét, kết luận. GV: Giới thiệu bổ sung cho học sinh những kiến thức về chất điện li mạnh, chất điện li yếu và cách viết PT điện li đối với chất điện li yếu, chất điện li mạnh? HS nghe và cùng giáo viên làm rõ nội dung của bài? GV bổ sung? Sự phân li của chất điện li yếu là quá trình thuận nghịch, khi nào tốc độ phân li và tốc độ kết hợp các ion ion tạo lại phân tử bằng nhau, cân bằng của quá trình điện li được thiết lập. Do vậy: Cân bằng điện li là cân bằng động. gọi là những chất điện li. - Sự điện li được biểu diễn bằng phương trình điện li. HCl → H + + Cl - NaCl → Na + + Cl - NaOH → Na + + OH - KL: Axit, bazơ, muối ( như HCL, NaOH, NaCl) là những chất điện li. II. PHÂN LOẠI CÁC CHẤT ĐIỆN LI: 1. Thí nghiệm: (sgk) - Qua thí nghiệm ta thấy bóng đèn ở cốc đựng dd HCl sáng hơn so với bóng đèn ở cốc đựng dd CH3COOH. - Chứng tỏ rằng: nồng độ ion trong dung dịch HCl lớn hơn nồng độ ion trong dd CH 3 COOH, mhiax là số phân tử HCl phân li ra ion nhiều hơn so với số phân tử CH 3 COOH phân li ra ion ion. 2. Chất điện li mạnh và chất điện li yếu. a. Chất điện li mạnh. Chất điện li mạnh là chất khi tan trong nước, các phân tử hòa tan đều phân li ra ion. VD: HCl, HNO 3 , H 2 SO 4 , NaOH, KOH, Ba(OH) 2 .và hầu hết các muối. Trong PT điện li của chất điện li mạnh, người ta dùng mũi tên chỉ chiều của quá trình điện li. VD: Na 2 SO 4 → 2Na + + SO 4 2- 0,1M 0,2M 0,1M b. Chất điện li yếu: Chất điện li yếu là chất khi tan trong nước chỉ có một phần số phân tử hòa tan phân li ra ion, phần còn lại vẫn tồn tại dưới dạng phân tử trong dung dịch. VD: CH 3 COOH, HClO, H 2 S, HF, H 2 SO 3 , Bi(OH) 3 , Mg(OH) 2 . Trong phương trình chất điện li yếu, người ta dùng hai mũi tên ngược chiều nhau. VD: CH 3 COOH → CH 3 COO - + H + 4. Củng cố: BT 1,2,3, 4,5 - sgk/7 5. Bài tập về nhà: Hoàn thành bài tập vào vở bài tập. . Bài 1: SỰ ĐIỆN LI I. Mục tiêu: 1. Kiến thức: HS biết: Khái niệm về sự điện li, chất điện li, chất điện li mạnh, chất điện li yếu. Hiểu nguyên. thiệu bổ sung cho học sinh những kiến thức về chất điện li mạnh, chất điện li yếu và cách viết PT điện li đối với chất điện li yếu,
- Xem thêm -

Xem thêm: SU DIEN LI, SU DIEN LI, SU DIEN LI

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay