Hồ chứa nước Thường Xuân

157 44 0
  • Loading ...
1/157 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/05/2018, 09:44

... trưng nước ngầm Trong lưu vực nghiên cứu, nước ngầm chứa hai phức hệ chứa nước chính: +Nước ngầm chứa trầm tích đệ tứ tầng phủ tàn tích .Nước ngầm chứa tầng chủ yếu phụ thuộc vào nguồn nước mưa... nghiệm ép nước cho kết thấm nước nhỏ( q từ 0,025 đến 0,08l/ph/m Từ đặc điểm xét thấy với cao độ MNDBT khoảng +26,0 đến +30,0m khu vực hồ chứa đáp ứng yêu cầu giữ nước, khả thấm nước từ hồ sang... Thủy Trong đó: Hồ Cẩm Ly: vụ Đơng Xuân :1 350 Vụ Hè Thu : 929 Hồ Trường Xuân: : vụ Đông Xuân :4 555 Vụ Hè Thu : 976 -Tạo nguồn cấp nước sinh hoạt cho 38 000 người xã An Ninh, Xuân Ninh, Hiền
- Xem thêm -

Xem thêm: Hồ chứa nước Thường Xuân, Hồ chứa nước Thường Xuân, I- Đặc trưng thủy văn của khu vực, II- Đặc trưng khí tượng của khu vực, V- Vật liệu xây dựng, II- Xác định MNDBT và dung tích hiệu dụng, 2- Xác định cao trình đỉnh đập, Xác định cao trình đỉnh đập ứng với MNLTK: ( P = 1% ), Z2 = MNTK + + hsl' + a' (**), 5- Bảo vệ mái thượng, hạ lưu đập: Căn cứ vào 14TCN 157/2005 mục 4.3 trang 23, 3- Các mặt cắt tính toán: Xét cho 3 mặt cắt đại biểu, 3- Các bước tính toán, 2- Tính toán thủy lực dốc nước :, 4- Tính toán tiêu năng cuối dốc nước, II- Tính ổn định tường bên ngưỡng tràn, Trường hợp tường mới thi công xong, trên bờ có áp lực xe máy, 4 . Mới xả lũ xong, sau lưng tường có áp lực nước ngầm, Trường hợp tính toán, 2- Tính toán bề rộng cống, Xác định chiều cao và cao trình đặt cống, III- Kiểm tra trạng thái chảy trong cống, Kiểm tra nước nhảy trong cống, 1- Cửa vào , cửa ra, 6-2. Tính toán ổn định, 1- Nội lực bản mặt:, II- Trường hợp tràn vừa mái xả lũ xong, I- Bản mặt và bản đáy phía sau:, III- Cốt thép bản chống

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay