Hoàn thiện công tác thẩm định giá trị doanh nghiệp tại công ty TNHH thẩm định giá và dịch vụ tài chính Đằ Nẵng

95 247 0
  • Loading ...
1/95 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/05/2018, 22:56

1 MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Nhân loại sống điều kiện “nguồn lực có giới hạn” Kinh tế thị trường hướng tới việc sử dụng hiệu nguồn lực sẵn có Chính điều thúc đẩy phân công lao động sản xuất hàng hoá, đồng thời tác nhân lớn làm cho phân công lao động ngày sâu sắc hơn, kết bật trình xuất hàng loạt nghề nghiệp mới, có nghề thẩm định giá Trên thực tế, công việc thẩm định giá xuất từ lâu nói đến nghề thẩm định giá lại bắt đầu Chúng ta thường quan niệm rằng: công việc trở thành nghề nghiệp đáp ứng điều kiện sau: Thứ nhất, cơng việc người cần, người lại tự làm có làm khơng hiệu khơng có đủ thời gian để làm người ta sẵn sàng trả tiền cho làm tốt cơng việc đó; Thứ hai, cơng việc đòi hỏi tính chun mơn cao, khơng có chun mơn làm tốt người ta trả tiền cho người xã hội thừa nhận có lực mặt chun mơn (có phương pháp, bí hồn thành cơng việc cách nhanh tốt nhất)- lực chuyên môn sở việc hình thành tính chun nghiệp; Thứ ba, có xuất tổ chức, tập hợp người làm cơng việc đó, tổ chức vừa mang tính chất tổ chức ngành nghề, vừa mang tính chất tổ chức có nghĩa vụ mặt pháp lý đảm bảo uy tín hành nghề,… Với nghề thẩm định giá vậy, với phát triển kinh tế thị trường nhu cầu thẩm định giá ( mua bán, cầm cố, chấp, đầu tư, bảo hiểm, tính thuế, giải tranh chấp…) ngày tăng theo Bên cạnh đó, phức tạp đối tượng thẩm định giá, giá trị lớn tài sản thẩm định giá làm cho hoạt động thẩm định giá trở lên khó khăn, muốn làm tốt cần phải đào tạo (hiện hầu Việt Nam, muốn hành nghề thẩm định giá phải có thẻ Thẩm định viên) Thêm vào đó, để đảm bảo phát triển ngành nghề, đảm bảo uy tín hoạt động, đảm bảo thống tương đối hoạt động thẩm định giá,… làm xuất tổ chức nhà thẩm định giá chuyên nghiệp, tầm cỡ quốc tế Uỷ ban Thẩm định giá quốc tế- IVSC; tổ chức thẩm định giá khu vực (Hội người Thẩm định giá Châu ÂuTEGOVA, Hiệp hội người thẩm định giá nước ASEAN- AVA),…Những tổ chức ban hành tiêu chuẩn chung thống để làm thước đo cho hoạt động nghề nghiệp Nghề thẩm định giá nghề Việt Nam, đặc biệt thẩm định GTDN Hoạt động có ý nghĩa với hầu hết doanh nghiệp kinh tế thị trường Thẩm định giá nghề độc lập xã hội tương tự nghề kế tốn, kiểm tốn Thế giới có Ủy ban chuẩn mực thẩm định giá Quốc tế nước Đơng Nam Á có Hiệp hội thẩm định giá ASEAN Tại Việt Nam , nghề Nghề manh nha Việt Nam từ năm cuối thập kỷ 90 Việt Nam Từ năm 2002, nghề thẩm định giá quy định Pháp lệnh giá Nhưng thẩm định giá trị doanh nghiệp thức coi nghề từ năm 2005 Trước đó, có Hội đồng xác định giá trị doanh nghiệp Chọn đề tài mục đích để khám phá mới, tìm hướng cho nghề mà tương lai cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam quan tâm Nghiệp vụ sử dụng nhiều kiến thức chuyên sâu kế toán Giá lên, xuống xoay quanh giá trị Gần tài sản có biên độ dao động giá, có động định giá người định giá hồn tồn tính theo giá thấp cao mà người sử dụng kết tư vấn bác bỏ Trong doanh nghiệp có nhiều loại tài sản Có loại tài sản cố định biến động, khơng thay đổi hình thái vật chất suốt trình sản xuất; có loại tài sản vơ hình, tài sản ln ln chuyển,…Những người khơng có kiến thức kế tốn chắn làm tốt công tác thẩm định giá trị doanh nghiệp Mối quan hệ công tác kế tốn cơng tác thẩm định giá ngày khăng khít, đối tượng thẩm định giá doanh nghiệp Hiện có nhiều ý kiến khác cách xác định giá trị doanh nghiệp Từ khu chế xuất, doanh nghiệp đến ghế có giá Nhưng bao nhiêu? Trong nhiều trường hợp, câu trả lời không dễ dàng, bên liên quan đưa mức giá khác Người làm công việc thẩm định giá “trọng tài” trường hợp Nhưng trọng tài khó khăn đối tượng thẩm định giá doanh nghiệp Nhiều phương pháp thẩm định giá trị doanh nghiệp nước giới áp dụng Chọn cách để đảm bảo tính xác cao? Chọn cách để người sở hữu doanh nghiệp người muốn đầu tư vào doanh nghiệp chấp nhận được? Những người làm sách Việt Nam tìm hiểu để đề xuất vận dụng vào tình hình cụ thể Việt Nam Nhưng với thời gian thực tế chưa đầy năm, đòi hỏi phải tích cực công tác nghiên cứu, đúc kết kinh nghiệm thực tiễn Từ đơn vị thực hiện, từ ngành, từ trường Đại học,…tất có mong muốn hồn thiện đã, làm công tác xác định giá trị doanh nghiệp người sử dụng kết hài lòng Chính tơi chọn đề tài: "HỒN THIỆN CƠNG TÁC THẨM ĐỊNH GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP TẠI CÔNG TY TNHH THẨM ĐỊNH GIÁ DỊCH VỤ TÀI CHÍNH ĐÀ NẴNG " với mong muốn nghiên cứu có hệ thống vấn đề có liên quan đến hoạt động xác định GTDN tìm số giải pháp để góp phần hồn thiện nghiệp vụ Mục đích nghiên cứu Hệ thống phương pháp xác định giá trị doanh nghiệp theo tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam quốc tế, văn pháp luật có liên quan đến hoạt động thẩm định giá trị doanh nghiệp Rà sốt lại quy trình thẩm định giá trị doanh nghiệp Công ty TNHH Thẩm định giá dịch vụ tài Đà Nẵng thơng qua hồ sơ xác định GTDN 18 DN địa bàn, giai đoạn 2006-2010 để tìm tồn tại, hạn chế cần khắc phục Đề xuất số giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác thẩm định giá trị doanh nghiệp Công ty Đối tượng phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu đề tài: Quy trình biện pháp nghiệp vụ Doanh nghiệp hoạt động thẩm định giádịch vụ thẩm định giá trị doanh nghiệp Phạm vi nghiên cứu: Số liệu đơn vị thẩm định giá doanh nghiệp thẩm định giá Phương pháp nghiên cứu Sử dụng tổng hợp phương pháp vật biện chứng, phương pháp thống kê, phân tích, lấy ý kiến chuyên gia, tổng hợp so sánh, khảo sát thực tế tư logic kết hợp với kiến thức tổng hợp từ nhiều lĩnh vực Cấu trúc luận văn Ngoài phần mở đầu kết luận, luận văn gồm chương: CHƯƠNG I: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ THẨM ĐỊNH GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP TẠI CÔNG TY TNHH THẨM ĐỊNH GIÁ DỊCH VỤ TÀI CHÍNH ĐÀ NẴNG CHƯƠNG III: GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC THẨM ĐỊNH GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP TẠI CÔNG TY TNHH THẨM ĐỊNH GIÁ DỊCH VỤ TÀI CHÍNH ĐÀ NẴNG *** CHƯƠNG I NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ THẨM ĐỊNH GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP 1.1.Tổng quan Thẩm định giá Thẩm định giá nước giới xác định sản phẩm kinh tế thị trường, phát triển chấp nhận nghề nghiệp thập kỷ 40 Thế kỷ XX Hiện nhiều quốc gia, doanh nghiệp thẩm định giá, thẩm định viên giá đươc hành nghề độc lập theo quy định pháp luật hoạt động tổ chức theo mơ hình Hiệp hội nghề nghiệp 1.1.1 Khái niệm Thẩm định giá Theo Giáo sư W Seabrooke - Viện Đại học Portsmouth Vương quốc Anh: “ Thẩm định giá ước tính giá trị quyền sở hữu tài sản cụ thể hình thái tiền tệ cho mục đích xác định rõ ” Theo Fred Peter Marrone - Giám đốc Maketing AVO (Hiệp hội thẩm định giá Austraylia): “ Thẩm định giá việc xác định giá trị BĐS thời điểm, có tính đến chất bất động sản mục đích thẩm định giá Do vậy, thẩm định giá áp dụng kiện thị trường so sánh mà bạn thu thập phân tích, sau so sánh với tài sản thẩm định giá để hình thành giá trị chúng ” Theo Giáo sư Lim Lan Yuan - Giảng viên trường Xây dựng Bất động sản - Đại học Quốc gia Singapore: “ Thẩm định giá nghệ thuật hay khoa học ước tính giá trị cho mục đích cụ thể, tài sản cụ thể, thời điểm, có cân nhắc đến tất đặc điểm tài sản, xem xét tất yếu tố kinh tế thị trường, bao gồm loại đầu tư lựa chọn ” Tại Việt Nam, định nghĩa quy định Điều Pháp lệnh giá Việt Nam ngày 08/05/2002: “ Thẩm định giá việc đánh giá hay đánh giá lại giá trị tài sản phù hợp với thị trường địa điểm, thời điểm định theo tiêu chuẩn Việt Nam thông lệ Quốc tế ” Như có nhiều cách định nghĩa khác lại thẩm định giá cơng việc ước tính dựa sở chuyên môn theo tiêu chuẩn rõ ràng phục vụ cho mục đích định, sử dụng liệu có liên quan đến thị trường 1.1.2 Q trình hình thành nghề thẩm định giá 1.1.2.1.Thẩm định giá giới khu vực Thẩm định giá hoạt động tồn khách quan đời sống kinh tế xã hội nước phát triển kinh tế theo chế thị trường Hoạt động có vai trò quan trọng việc đánh giá đánh giá lại giá trị tài sản phù hợp với thị trường địa điểm, thời điểm định Hoạt động thẩm định giá giúp cho tổ chức, cá nhân ban hành định liên quan đến việc sở hữu, quản lý, mua bán, tính thuế, bảo hiểm, cho thuê, cầm cố, chấp kinh doanh tài sản,… Trên giới có Ủy ban Tiêu chuẩn Thẩm định giá quốc tế ( IVSC) Nhiệm vụ mục tiêu hoạt động tổ chức xây dựng công bố tiêu chuẩn thẩm định giá ngành thẩm định giá bất động sản nâng cao công nhận tiêu chuẩn toàn giới; làm hài hoà, cân đối tiêu chuẩn nước thành viên Cho tới nay, Ủy ban Tiêu chuẩn Thẩm định giá quốc tế ( IVSC) lần sửa đổi, bổ sung Tiêu chuẩn thẩm định giá quốc tế Đó vào năm 1985, 1994-1997, 2000, 2001, 2003, 2005 năm 2007 Những tiêu chuẩn hướng dẫn IVSC ban hành ln bổ sung, cập nhật có mối liên hệ mật thiết với tiêu chuẩn báo cáo tài quốc tế (IFRSs), chuẩn mực kế toán quốc tế ( IASs) Cho đến năm 2005, IVSC ban hành 03 tiêu chuẩn thẩm định giá quốc tế: IVS1, IVS2, IVS3; hai ứng dụng thẩm định giá quốc tế IVA1, IVA2 14 Hướng dẫn (GN) Năm 2007, IVSC sửa đổi bổ sung số hướng dẫn Các tiêu chuẩn thẩm định giá quốc tế thường xuyên bổ sung sửa đổi cho phù hợp Đặc biệt phù hợp với chuẩn mực kế toán quốc tế IASs tiêu chuẩn báo cáo tài quốc tế IFRSs Số lượng thẩm định viên giá cấp Thẻ ngày tăng nhanh hình thành nhiều Cơng ty định giá chuyên nghiệp Các Hiệp hội ngành nghề hình thành khu vực nhằm tìm điểm chung phù hợp, đồng thời theo xu hướng thể hoá theo Tiêu chuẩn thẩm định giá quốc tế Trên giới, người hành nghề thẩm định giá chuyên nghiệp Cấp thẻ hành nghề ( Phụ lục số 1.1 -Số thẻ hành nghề (Thẩm định viên) cấp số quốc gia: (1999)) Hầu hết quốc gia tổ chức Hiệp hội nghề nghiệp ( Phụ lục 1.2 - Các Hiệp hội thẩm định giá: quốc gia, khu vực giới) 1.1.2.2.Thẩm định giá Việt Nam Kể từ kinh tế thị trường phát triển Việt Nam, nguồn lực vốn vật tư, lao động, đất đai, trở thành hàng hố Nhưng thị trường ln chứa đựng yếu tố độc quyền, móc ngoặc, đầu cơ, gian lận thương mại chi phối Vì đầu tư, mua bán hai phía (người mua người bán) muốn có giá thị trường thực để định mua - bán, đầu tư có lợi nhất, hạn chế rủi ro Nhu cầu thẩm định giá nước ta xuất từ năm 1993-1994, đòi hỏi phải hình thành tổ chức trung gian tài có đủ điều kiện, lực cung cấp dịch vụ thẩm định giá theo quy định pháp luật góp phần triệt tiêu hoạt động “thị trường ngầm”, tạo môi trường kinh doanh minh bạch, lành mạnh, ngăn ngừa hành vi tham nhũng, lãng phí qua giá; đề cao trách nhiệm thực hiện, pháp luật người dân, doanh nghiệp Giai đoạn nước có 02 trung tâm thẩm định giá thuộc Ban Vật giá Chính phủ với số lượng nhân viên gần 300 người Từ pháp lệnh giá đời, từ Nghị định số 101/2005/NĐ-CP ngày 03/8/2005 Chính phủ thẩm định giá ban hành, số lượng Công ty thẩm định giá ngày tăng nhanh Tính đến quý III năm 2010 nước có 305 người Bộ Tài cấp thẻ thẩm định viên giá có 230 thẩm định viên đăng ký đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá 51 Doanh nghiệp thẩm định giá; có 13 Chi nhánh doanh nghiệp thẩm định giá Bộ Tài thơng báo có đủ điều kiện hoạt động thẩm định giá Ngồi ra, có tổ chức định giá xác định giá trị doanh nghiệp nhà nước để cổ phần hóa Hiện Việt Nam ban hành 12 tiêu chuẩn thẩm định giá Những tiêu chuẩn chọn lọc từ tiêu chuẩn thẩm định giá quốc tế vào điều kiện cụ thể Việt Nam Tuy nhiên, khác biệt lớn tiêu chuẩn phản ánh nội dung liên quan đến thẩm định GTDN 1.2 Thẩm định giá trị doanh nghiệp 1.2.1 Một số khái niệm có liên quan 1.2.1.1.Doanh nghiệp Doanh nghiệp tổ chức kinh tế có tên riêng, có tài sản, có trụ sở giao dịch ổn định, đăng ký kinh doanh theo quy định pháp luật nhằm mục đích thực hoạt động kinh doanh Theo tiêu chuẩn thẩm định giá quốc tế 2005: “ Doanh nghiệp tổ chức thương mại, công nghiệp, dịch vụ, hay đầu tư theo đuổi hoạt động kinh tế” Những đặc trưng doanh nghiệp: a Doanh nghiệp đối tượng giao dịch: mua bán, hợp nhất, chia nhỏ Quá trình hình thành giá giá trị loại hàng hóa đặc biệt khơng nằm ngồi chi phối quy luật giá trị, quy luật cung cầu, quy luật cạnh tranh b Giống bất động sản, doanh nghiệp tài sản Khơng có doanh nghiệp giống hồn tồn c Doanh nghiệp khơng phải kho hàng, doanh nghiệp không đơn giản tập hợp tài sản vô tri vô giác, giá trị sử dụng chúng bị giảm dần theo thời gian Doanh nghiệp tổ chức kinh tế, đánh giá doanh nghiệp không đơn nội dung đánh giá tài sản, mà điều quan trọng phải đánh giá mặt tổ chức d Ý muốn sở hữu doanh nghiệp lợi nhuận Việc sở hữu tài sản cố định, tài sản lưu động hay sở hữu máy kinh doanh, cách thức, phương tiện để đạt mục tiêu lợi nhuận mà Tiêu chuẩn để nhà đầu tư đánh giá hiệu hoạt động, định bỏ vốn đánh giá giá trị doanh nghiệp khoản thu nhập mà doanh nghiệp mang lại cho nhà đầu tư tương lai 1.2.1.2.Giá trị doanh nghiệp GTDN nhìn nhận biểu tiền tất khoản thu nhập mà doanh nghiệp mang lại cho nhà đầu tư trình kinh doanh GTDN tồn khơng có việc mua bán chuyển nhượng GTDN chịu ảnh hưởng nhiều yếu tố Trong có nhiều yếu tố khách quan, thường xuyên thay đổi khó định lượng Việc định lượng yếu tố nhiều phải ấn định cách chủ quan Do vậy, cần phải có chuyên gia thẩm định giá trị doanh nghiệp Yêu cầu khả chuyên gia cao: bên cạnh chuyên môn, kinh nghiệm nhạy cảm nghề nghiệp phải có đạo đức nhằm đảm bảo tính trung thực, vơ tư, khách quan, cho kết hợp lý 1.2.2 Thẩm định GTDN - Thẩm định GTDN: Là việc ước tính giá trị DN hay lợi ích bao gồm giá trị hữu giá trị tiềm thời điểm định sở giá thị trường theo mục đích định cách sử dụng phương pháp phù hợp - Vai trò thẩm định GTDN: Với phát triển TTTC, TTCK thị trường tài sản khác thẩm định GTDN lợi ích ngày đóng vai trò quan trọng kinh tế Nó cung cấp tranh tổng quát giá trị DN, sở quan trọng phục vụ cho đối tượng sử dụng kết thẩm định giá đưa định hợp lý vấn đề chủ yếu sau: Giúp quan quản lý ban ngành NN nắm bắt tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh giá trị DN để có sách quản lý cụ thể DN thu thuế TNDN, thuế 10 TS, thuế khác Giúp DN có giải pháp cải tiến quản lý cần thiết nhằm nâng cao hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh, kiểm soát lợi nhuận Là sở để giải quyết, xử lý tranh chấp nảy sinh cổ đông phân chia cổ tức, góp vốn, Là sở cho tổ chức, cá nhân đầu tư đưa định mua bán, chuyển nhượng CK DN phát hành thị trường tài chính, sở để sáp nhập, chia tách, giải thể, liên doanh - Mục đích thẩm định GTDN: Thẩm định GTDN nhằm phục vụ cho mục đích sau: + Mua bán, sáp nhập, hợp nhất, chia tách, liên doanh, lý, giải thể, cổ phần hóa, chuyển đổi sở hữu, tính thuế, giải tranh chấp,…Đây giao dịch có tính chất thường xun phổ biến chế thị trường, thể nhu cầu đầu tư vào sản xuất kinh doanh, tài trợ phát triển, tăng cường khả cạnh tranh tiến hành sở GTDN thẩm định + Ra định kinh doanh tài chính: GTDN phản ánh lực tổng hợp, khả tồn phát triển doanh nghiệp, quan trọng q trình phân tích, đánh giá trước đưa định giải pháp cải tiến quản lý cần thiết nhằm nâng cao hiệu kinh doanh tài + Đánh giá uy tín kinh doanh, khả tài tín dụng: Các định đầu tư, tài trợ tiếp tục tài trợ tín dụng hay khơng phụ thuộc vào thông tin GTDN Kết thẩm định GTDN sở cho tổ chức, cá nhân công chúng đầu tư định đầu tư vào loại chứng khoán doanh nghiệp phát hành thị trường tài + Quản lý vĩ mơ: Thơng tin GTDN quan trọng để nhà hoạch định sách, tổ chức quản lý kinh doanh chứng khốn đánh giá tính ổn định thị trường, nhận dạng tượng đầu thao túng thị trường, quyền kiểm soát doanh nghiệp,… để từ đưa sách, biện pháp điều tiết thị trường cách hợp lý, bình đẳng phù hợp với quy định pháp luật 81 Interbrand tổ chức có uy tín hàng đầu giới định giá thương hiệu Kết định giá thương hiệu hàng đầu giới Interbrand Tạp chí BusinessWeek cơng nhận, phát hành thức sử dụng rộng rãi giới Interbrand định giá thương hiệu dựa vào mơ hình Giá Trị Sử Dụng Kinh Tế, kết hợp yếu tố marketing tài việc định giá thương hiệu Interbrand định giá thương hiệu theo bước sau: Bước 1: Phân khúc thị trường (Market Segmentation) Vì thương hiệu có ảnh hưởng khác phân khúc thị trường khác nhau, nên việc xác định tất phân khúc thị trường mà thương hiệu có mặt quan trọng Việc phân tích, tính tốn dòng tiền thực theo phân khúc sau tổng hợp lại Bước 2: Phân tích tài (Financial Analysis) Dự báo doanh số thu nhập tương lai doanh nghiệp, từ xác định dòng tiền thu nhập tài sản hữu hình tài sản vơ hình tạo Dòng tiền thu nhập tài sản vơ hình = dòng tiền thu nhập tồn doanh nghiệp – dòng tiền thu nhập tài sản hữu hình đóng góp Theo Interbrand, thu nhập tài sản hữu hình đóng góp xác định tương đương với chi phí thuê tài sản hữu hình, gồm có tài sản ròng vốn lưu động sử dụng năm Tính giá trị tiền mặt hai khoản giá trị tài sản ròng vốn lưu động năm xác định tỉ suất cho vay hợp lý, xác định chi phí th tài sản hữu hình Dòng tiền thu nhập tài sản vơ hình = thu nhập chung doanh nghiệp – chi phí thuê tài sản hữu hình Bước 3: Phân tích nhu cầu (Demand Analysis) Trên sở dòng tiền tài sản vơ hình tạo ra, phải làm tiếp bước tách dòng tiền thu nhập thương hiệu tạo từ dòng tiền thu nhập tồn tài sản vơ hình 82 Chúng ta thực bước cách phải định lượng ảnh hưởng thương hiệu đến nhu cầu khách hàng thời điểm mua hàng Nói cách khác, xác định vai trò số thương hiệu (role of brand index) định mua khách hàng, từ đó, xác định tỉ lệ đóng góp thương hiệu xác định dòng tiền thu nhập thương hiệu tạo Thương hiệu doanh nghiệp mạnh, khả trì nhu cầu khách hàng tương lai lớn tỉ lệ chiết khấu nhỏ Bước 4: Đo lường sức mạnh cạnh tranh (Competitive Benchmarketing) Một việc quan trọng phải xác định tỉ số chiết khấu dùng cho dòng tiền thương hiệu tạo Tỉ số chiết khấu đo lường dựa vào việc định lượng khả thương hiệu việc “duy trì” nhu cầu khách hàng tương lai (sự chung thủy, khả mua tiếp khách hàng) Tổ chức Interbrand gọi số sức mạnh thương hiệu (brand strength score) Chỉ số lớn, rủi ro dòng tiền thu nhập thương hiệu tương lai thấp Do đó, tỉ lệ chiết khấu áp dụng cho dòng tiền thu nhập thương hiệu thấp Bước 5: Xác định giá trị thương hiệu (Brand Value Calculation) Giá trị thương hiệu giá trị dòng tiền thu nhập thương hiệu tạo Trong đó, tỉ suất chiết khấu xác định số sức mạnh thương hiệu, nói bước Giá trị tạo sản phẩm có thương hiệu cao giá trị sản phẩm tương tự khơng có thương hiệu Về định giá tài sản vơ hình nói chung, cần nghiên cứu tổng hợp 20 bước cụ thể việc xác định giá trị tài sản vơ hình theo quy định chuẩn mực quốc tế: Bước 1: Kiểm tra tính pháp lý tài sản Trước xác định giá trị tài sản vơ hình, cần phải xác định tài sản đăng ký giá trị bảo hộ đơn vị hay chưa? Tài sản sau đăng ký giá trị bảo hộ nào, thời gian phí bảo hộ bao nhiêu, việc xác định giá trị hồn tất, mà tài sản khơng bảo vệ tài sản khơng ý nghĩa 83 Bước 2: Xác định hoàn cảnh cụ thể Chúng ta cần phải đặt giả định giả thiết ban đầu trước vào tính tốn lựa chọn phương pháp xác định giá trị tài sản Bước 3: Thu thập thông tin liên quan Trường hợp tài sản dự kiến có giá trị cao, người đánh giá cần thu thập thêm thông tin liên quan bổ sung cho q trình định giá, gồm nội dung sau: - Danh mục tất đối tượng có giá trị có liên quan đến tài sản mà định giá - Bản kế hoạch kinh doanh có liên quan đưa tài sản vào sử dụng, nghiên cứu thị trường từ đối thủ cạnh tranh tài sản - Tập hợp đánh giá khách quan từ cá nhân độc lập, từ chuyên gia - Các vụ kiện tụng vụ tranh chấp có liên quan - Tổng hợp liệu hay số liệu thống kê kinh tế, ngành nghề mà tài sản có liên quan - Thơng tin chi phí liên quan đến việc tạo phát minh tài sản - Các thông tin khác Bước 4: Tập hợp từ đội ngũ chun viên đánh giá Tìm hiểu từ giới chun mơn luật pháp có liên quan đến việc đăng ký bảo hộ giá trị tài sản sau định giá, nhận thức ban đầu mức độ độc quyền tài sản, hiểu biết công nghệ kỹ thuật áp dụng để tạo nên giá trị thực tài sản Từ hiểu biết này, nội dung cần tập hợp để làm sở định giá theo khía cạnh chun mơn Bước 5: Nghiên cứu kỹ tài sản vơ hình Sau có thông tin liên quan, tiến hành nghiên cứu kỹ tài sản vơ hình, cần có hiểu biết tên người tạo ra, tài sản thuộc nhóm nào, tính chất riêng có tài sản để xác định thời gian hữu dụng dự kiến tài sản Bước 6: Nghiên cứu phạm vi tài sản vơ hình 84 Phạm vi tài sản vơ hình xác định xem tài sản áp dụng đến khu vực nào, khoảng không gian nào, vùng điều kiện quan việc tính giá trị tài sản 85 Bước 7: Trao đổi với luật sư Chúng ta cần xem xét trao đổi với luật sư có hiểu biết tài sản này, nhân tố chi phối theo quy định pháp luật có ảnh hưởng khơng đến giá trị tài sản vơ hình sau xác định Bước 8: Xác định tính hợp lệ tài sản Chúng ta cần xác định tính hợp lệ, hợp pháp tài sản này, trường hợp nhiều thời gian, chi phí liên quan đến định giá tiến hành công bố tài sản, nhiên tòa án kết luận rằng, nhà đầu tư tài sản chưa đáp ứng yêu cầu pháp luật hay luật lệ đặc thù riêng có, tài sản tự động giá trị toàn Bước 9: Khoanh vùng tài sản vơ hình doanh nghiệp Do tính chất riêng có tài sản vơ hình khơng có hình thái cụ thể Do đó, khơng nên quan niệm đơn giản rằng, doanh nghiệp sở hữu tài sản có quyền sử dụng tài sản thực tế, đơn giản, khơng cẩn thận, tài sản bị sử dụng khác, tất nhiên, khơng giá trị Do đó, cần báo với luật sư nơi có thẩm quyền hữu tồn tài sản doanh nghiệp nắm giữ Bước 10: Xét ngành đăng ký tài sản Tiếp theo cần xem xét ngành hay lĩnh vực theo quy định để xác định tài sản vơ hình tương tự có giá trị nào, khác giống bản, làm định giá Bước 11: Tìm hiểu tài sản quốc gia khác Vì tài sản vơ hình thường tạo khơng sử dụng phạm vi doanh nghiệp mà sử dụng khu vực khác quốc gia khác Chúng ta cần tìm hiểu mức độ áp dụng đến đâu để có thơng tin chung việc sử dụng tài sản, tài sản sử dụng nhiều có giá trị cao Bước 12: Xem xét thời gian hữu dụng tài sản Nhân viên định giá bên cạnh việc xem xét thời gian sử dụng tài sản vơ hình theo quan điểm pháp luật, cần phải xem xét việc sử dụng theo khía cạnh 86 kinh tế, kỹ thuật, xã hội hồn cảnh thực tế Ví dụ, Việt Nam, theo quy định Luật Sở hữu trí tuệ, quyền tác giả sách có tên tác giả cụ thể bảo hộ vô thời hạn suốt thời gian sử dụng sách Bước 13: Phân tích tài sản vơ hình có trước Sau xác định thời gian, cần phải thu thập ghi lại trường hợp đăng ký tài sản tương tự, giá trị bao nhiêu, để có sở xác định điểm khác làm định giá Bước 14: Tìm hiểu điều tra vụ kiện có liên quan đến tài sản Một điều dễ thấy rằng, xác định tài có nắm giữ sở hữu, chưa có vụ kiện có liên quan tất yếu giá trị tài sản phải tăng lên cách tương ứng Bước 15: Lựa chọn phương pháp định giá Tùy theo quy định quốc gia, có phương pháp định giá khác nhau, tất nhiên phương pháp có ưu điểm hạn chế định Tại Việt Nam, theo Thông tư số 146/2007/TT-BTC ngày 06/12/2007, giá trị tài sản nói riêng giá trị doanh nghiệp nói chung xác định theo hai phương pháp chính: (1) phương pháp xác định giá trị theo tài sản (2) phương pháp dòng tiền chiết khấu; riêng tài sản vơ hình tính theo giá trị lại sổ kế toán Bước 16: Xác định đường cầu tài sản vơ hình Nhân viên định giá ước tính nhu cầu phát sinh sử dụng tài sản để vẽ nên đường cầu tương ứng Câu hỏi quan trọng trình điều tra thu nhập thơng tin giai đoạn là: mong đợi người sử dụng doanh thu thu nhiều mức giá khác bao nhiêu? Bước 17: Xác định điểm cân để tối đa hóa lợi nhuận Nhân viên định giá phải xác định mức giá đơn vị để tối đa hóa lợi nhuận theo bước sau: - Trước tiên, tính tốn xác định đường doanh thu biên tế (Marginal Revenue curve) từ đường cầu xác định, điều tra vẽ bước (16) 87 Đường MR mô tả thay đổi tổng doanh thu tạo việc bán thêm sản phẩm mức giá (unit price) - Thứ hai, ước tính số chi phí phát sinh mức sản xuất sản phẩm khác từ thơng tin vẽ nên đường chi phí biên (Marginal Cost curve) Thơng tin đường MC tập hợp từ thơng tin kế tốn chi phí và/hoặc từ việc nghiên cứu kỹ thuật có liên quan đến chi phí sản xuất sản phẩm - Thứ ba, sau xác định đường MR MC có tài sản vơ hình nhân viên định giá vẽ đồ thị để xác định điểm cân tối đa hóa lợi nhuận doanh nghiệp Bước 18: Xác định nhân tố phụ Sau xác định hồn tất nhân tố chính, cần xem xét thêm yếu tố khác chi phối đến giá trị tài sản vơ hình mà doanh nghiệp nắm giữ Cụ thể, cần cân nhắc yếu tố sau đây: (1) tỷ lệ hao mòn tài sản theo thời gian, (2) tốc độ phát triển yếu tố vi mô vĩ mô kinh tế thị trường, (3) đối thủ cạnh tranh có liên quan, (4) dòng tiền mang lại sử dụng tài sản tương lai Bước 19: Tổng hợp trình định giá Sau tập hợp tồn thơng tin, liệu thu thập được, dựa phương pháp định giá, tiến hành tính tốn xác định giá trị tương đối tài sản vơ hình mà doanh nghiệp nắm giữ, cho phù hợp với chi phí bỏ mang lại lợi nhuận tối đa cho doanh nghiệp Bước 20: Lập báo cáo định giá Tài sản vơ hình sau có giá trị cụ thể cần phải lập báo cáo phản ánh trình định giá, giả định giả thiết phát sinh, sở tính tốn, hạn chế hay giới hạn việc định kết luận giá trị có Đồng thời, báo cáo gửi cho quan có chức để công nhận mặt giá trị đảm bảo quyền sở hữu, thời hạn bảo hộ cho chủ doanh nghiệp 88 Quá trình định giá giá trị tài sản vơ hình q trình khó khăn, phức tạp, đòi hỏi tổng hợp thơng tin, phân tích kỹ thuật kỹ thuật chuyên mơn cao Tuy nhiên, lợi ích mang lại từ tài sản vơ hình lớn góp phần vào thành công cho doanh nghiệp Do vậy, doanh nghiệp xem xét vận dụng để xác định cách tương đối xác giá trị để nhằm nâng cao giá trị toàn doanh nghiệp khả cạnh tranh kinh tế thị trường 3.3.3.5 Đề xuất hữu ích giải pháp thẩm định GTDN phục vụ mục đích lập báo cáo tài chính, hướng tới đánh giá mức độ tín nhiệm Kế tốn Việt nam phải nghiên cứu áp dụng mơ hình giá trị hợp lý cơng tác kế tốn cách có hiệu Công cụ pháp lý cần phải chuẩn bị hồn thiện chuẩn mực kế tốn, tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam chuẩn mực kiểm toán Đó hội vàng cho doanh nghiệp thẩm định giá Lúc hoạt động DN trở thành Cơng ty đánh giá mức độ tín nhiệm DN, phối hợp với Ngân hàng tổ chức tín dụng để đánh giá xếp hạng tín dụng Đồng thời, Cơng ty cần phát huy vai trò thẩm định thơng tin doanh nghiệp phục vụ cho quan chức quản lý vĩ mô, xếp hạng Công ty Nhà nước hỗ trợ quan thuế trường hợp cần xác định giá trị thị trường nhằm thực nghĩa vụ thuế với Nhà nước 89 KẾT LUẬN CHƯƠNG III Xuất phát từ hạn chế công tác thẩm định GTDN Công ty TNHH Thẩm định giá dịch vụ tài Đà Nẵng phân tích nguyên nhân nhận thấy để giải vấn đề xem xét phạm vi doanh nghiệp Muốn làm điều phải có giải pháp tổng hợp từ quan Ban ngành, từ Trung ương đến địa phương đến doanh nghiệp Thẩm định giá thẩm định GTDN nghề Việt Nam giới Có nhiều cơng trình nghiên cứu bàn cãi cách xác định giá trị tài sản vơ hình doanh nghiệp Những giải pháp luận văn mang tính kế thừa, ghi nhận từ nhiều cơng trình nghiên cứu từ nguồn tài liệu khác Trên sở có đề xuất giải pháp cụ thể nhằm định hướng hoạt động thẩm định GTDN Cơng ty Người ta thường nói việc định giá doanh nghiệp mang tính nghệ thuật khoa học Những phương pháp thẩm định giá có hạn chế Kết hợp phương pháp thẩm định giá lập luận báo cáo để đảm bảo tính thuyết phục nghệ thuật thẩm định viên Hiện nay, nhiều doanh nhân cần phải ước tính nhanh giá trị doanh nghiệp để định mua, bán, hay sáp nhập Các nhà đầu tư cần ước lượng nhanh giá trị loại cổ phiếu Việc áp dụng công thức rườm phức tạp thẩm định viên chắn không đáp ứng kịp yêu cầu khách hàng Giả sử có nhu cầu định giá doanh nghiệp thành lập, khơng có số liệu kinh doanh khứ Điều đòi hỏi thẩm định viên phải có ước tính có sở khả sinh lời tương lai doanh nghiệp,… Như giải pháp thẩm định GTDN thật phong phú mức độ áp dụng cho phù hợp với điều kiện nhu cầu quốc gia quan trọng Những giải pháp thực Công ty phụ thuộc nhiều vào sách tài Nhà nước Vì phạm vi doanh nghiệp, đề tài xin mạnh dạn đề xuất vấn đề thuộc thẩm quyền quan chức 90 KẾT LUẬN Trên sở vận dụng kiến thức học kinh nghiệm năm làm công tác thẩm định giá, tơi nhận thấy nghề Việt Nam nhiều khoảng cách so với quốc tế khu vực Việc đánh giá giá trị doanh nghiệp giúp cho nhiều đối tượng ban hành định phù hợp Để làm điều đòi hỏi phải có cách nhìn tồn diện tổng qt Học viên cao học kinh tế muốn áp dụng tốt kiến thức nhà trường phải không ngừng cực học tập, nâng cao trình độ mặt, trang bị cho kiến thức quản lý kinh tế, trị xã hội,…cùng với kiến thức chun mơn nghiệp vụ chun ngành Trong khn khổ thời gian có hạn, vừa phải học tập vừa tham gia công tác, với vốn kiến thức tích lũy hạn hẹp nên nội dung luận văn nêu nét trạng công tác thẩm định GTDN đề số giải pháp tạm thời Những vấn đề nêu luận văn khía cạnh nhỏ từ góc nhìn chưa đầy đủ chắn khơng tránh khỏi thiếu sót phiến diện Hiện nhiều ý kiến khác đánh giá kết thẩm định giá, nhiều tài liệu quốc tế chưa có thống Vì đề tài nghiên cứu sâu lý thuyết thực tiễn để ứng dụng có hiệu Đặc biệt kết hợp chuyên ngành thẩm định giá với chuyên ngành kế tốn Với phạm vi luận văn thạc sĩ khơng cho phép nghiên cứu sâu đề tài Hướng phát triển Luận văn phải đầu tư thêm thời gian nghiên cứu tài liệu thẩm định giá Tiếng Anh, đề xuất giải pháp ứng dụng mơ hình định giá thương hiệu ban hành tiêu chuẩn hướng dẫn cho công tác thẩm định GTDN ngày phát triển, phục vụ cho nhu cầu kinh tế./ *** 91 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt: [1] Nguyễn Minh Điện ( 2010), Thẩm định giá Tài sản doanh nghiệp ( Lý thuyết tập), Nhà Xuất thống kê [2] TS Nguyễn Minh Hoàng (2008), Nguyên lý chung Định giá tài sản giá trị doanh nghiệp, Nhà xuất Lao động- Xã hội [3] Ts Phạm Thị Ngọc Mỹ - Khoa Thẩm định giá trường Đại học bán công Marketing - (2006), Tiêu chuẩn thẩm định giá quốc tế 2005 Nhà Xuất tài [4] TS Trương Bá Thanh Th.S Trần Đình Khơi Ngun - Trường Đại học kinh tế Quản trị kinh doanh ( 2000), Phân tích hoạt động kinh doanh ( phần I) [5] TS Trương Bá Thanh Th.S Trần Đình Khơi Ngun ( 2001), Phân tích hoạt động kinh doanh ( phần II), Nhà Xuất giáo dục [6] Ths Nguyễn Tiến Thỏa- Cục trưởng Cục Quản lý giá ( 2010), Con đường cải cách giá Việt Nam, Nhà xuất Dân trí [7] http://sgtt.vn/Kinh-te/132088/Bai-1-Dinh-gia-dat-luc-can-cua-tien-do-co-phanhoa.html Tiếng Anh: [8] M Magnan –Appraisal Institute of Canada (2004), The Appraisal of Real Estate [9] The European Group of Valuer’s Association (2009), European Valuation Standards 2009, www.tevoga.org MỤC LỤC Trang Phụ bìa Lời cam đoan Mục lục Danh mục ký hiệu, từ viết tắt Danh mục bảng MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài Mục đích nghiên cứu 3 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 4 Phương pháp nghiên cứu Cấu trúc luận văn .4 CHƯƠNG I NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ THẨM ĐỊNH GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP 1.1.Tổng quan Thẩm định giá 1.1.1 Khái niệm Thẩm định giá .5 1.1.2 Quá trình hình thành nghề thẩm định giá .6 1.1.2.1.Thẩm định giá giới khu vực 1.1.2.2.Thẩm định giá Việt Nam .7 1.2 Thẩm định giá trị doanh nghiệp 1.2.1 Một số khái niệm có liên quan .8 1.2.1.1.Doanh nghiệp 1.2.1.2.Giá trị doanh nghiệp 1.2.2 Thẩm định GTDN 1.2.3 Cơ sở giá trị thẩm định giá trị doanh nghiệp 11 1.2.4 Những yếu tố cần xem xét, phân tích thẩm định GTDN .12 1.2.5 Các nguyên tắc áp dụng thẩm định giá doanh nghiệp 14 1.2.5.1 Nguyên tắc sử dụng cao tốt .14 1.2.5.2 Nguyên tắc lợi ích dự kiến tương lai .14 1.2.5.3 Nguyên tắc cung cầu .14 1.2.5.4 Nguyên tắc đóng góp .14 1.3 Các phương pháp thẩm định giá trị doanh nghiệp 14 1.3.1 Tiếp cận từ tổng tài sản doanh nghiệp vào thời điểm thẩm định giá .15 1.3.2 Tiếp cận từ thu nhập – Phương pháp vốn hóa thu nhập, phương pháp chiết khấu dòng cổ tức, phương pháp dòng tiền chiết khấu .17 1.3.3 Phương pháp hỗn hợp 18 1.3.4 Tiếp cận từ thị trường – Phương pháp thị trường 19 1.4 Những kỹ thuật chi tiết phương pháp thẩm định giá trị doanh nghiệp 19 1.4.1 Phương pháp tài sản .19 1.4.1.1 Khái niệm 19 1.4.1.2 Cơng thức tính .19 1.4.1.3 Điều kiện áp dụng 21 1.4.1.4 Ưu nhược điểm 21 1.4.1.5 Hạn chế 21 1.4.2 Phương pháp vốn hóa trực tiếp .22 1.4.2.1 Khái niệm 22 1.4.2.2 Công thức tính .22 1.4.2.3 Điều kiện áp dụng 22 1.4.2.4 Ưu nhược điểm 22 1.4.3 Phương pháp vốn hóa chiết khấu dòng cổ tức 22 1.4.3.1 Vốn hóa cổ tức tăng trưởng ổn định ( mơ hình Gordon) .22 1.4.3.2 Mơ hình vốn hóa dòng cổ tức vô hạn không đổi ( g=0%) 23 1.4.3.3 Cổ tức tăng trưởng không ổn định- Mô hình chiết khấu cổ tức nhiều giai đoạn 24 1.4.4 Phương pháp dòng tiền chiết khấu .25 1.4.4.1 Ước tính giá trị vốn chủ sở hữu Doanh nghiệp .25 1.4.4.2 Ước tính giá trị tồn DN 27 1.4.5 Phương pháp so sánh thị trường 29 1.4.5.1 Khái niệm 29 1.4.5.2 Điều kiện áp dụng 29 1.4.5.3 Các phương pháp ước tính giá trị DN dựa vào thị trường .29 1.4.6 Phương pháp định lượng lợi thương mại 31 1.4.6.1 Khái niệm 31 1.4.6.2 Cơng thức tính .31 1.4.6.3 Các mơ hình lựa chọn Rt ,r, At .31 1.4.6.4 Ưu điểm hạn chế phương pháp 32 CHƯƠNG II .34 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH GTDN TẠI CÔNG TY .34 TNHH THẨM ĐỊNH GIÁ DỊCH VỤ TÀI CHÍNH ĐÀ NẴNG 34 2.1 Đặc điểm tình hình chung Công ty .34 2.1.1 Sơ lược trình hình thành phát triển 34 2.1.2 Bộ máy tổ chức chức hoạt động .35 2.1.3 Kết số hoạt động 36 2.2 Hoạt động thẩm định GTDN Công ty 37 2.2.1 Quy trình thẩm định giá trị doanh nghiệp 37 2.2.2 Kết thẩm định GTDN giai đoạn 2006-2010 39 2.2.3 Những phương pháp kỹ thuật áp dụng trình xác định GTDN 42 2.2.3.1 Đối với TSCĐ 42 2.2.3.2 Đối với chi phí xây dựng dở dang .44 2.2.3.3 Đối với chi phí trả trước dài hạn 45 2.2.3.4.Đối với giá trị lợi kinh doanh 45 2.2.3.5 Đối với giá trị quyền sử dụng đất 47 2.2.3.6 Đối với tài sản tiền 50 2.2.3.7 Đối với vật tư hàng hoá tồn kho 50 2.2.3.8 Đối với khoản phải thu 50 2.2.3.9 Đối với tài sản ngắn hạn khác .51 2.2.3.10 Đối với khoản nợ, vay ngắn hạn dài hạn 51 2.2.3.11 Đối với khoản dự phòng quỹ 51 2.2.3.12 Đối với khoản đầu tư dài hạn 52 2.2.4 Những tồn hạn chế 52 2.2.4.1 Phương pháp thẩm định bó hẹp phương pháp tài sản 53 2.2.4.2 Phạm vi hoạt động Cơng ty q hẹp, thực số hợp đồng địa bàn Thành phố DN địa phương 53 2.2.4.3 Thời gian thực chậm so với quy định .54 2.2.4.4 Chưa áp dụng phương pháp tiên tiến thẩm định tài sản vơ hình, giá trị thương hiệu .54 2.2.4.5 Khách hàng thẩm định GTDN chưa mở rộng ( chủ yếu tập trung DNNN cổ phần hóa); khách hàng thẩm định với mục đích khác q 56 2.2.5 Nguyên nhân 56 2.2.5.1 Hành lang pháp lý thẩm định GTDN chưa hoàn thiện 56 2.2.5.2 Quy mơ Cơng ty q nhỏ, cơng tác quảng bá tiếp thị yếu, hệ thống liệu thơng tin q sơ sài, chưa xây dựng dược ngân hàng liệu giá 60 2.2.5.3 Trình độ nghiệp vụ CBCNV hạn chế, cơng tác tuyển dụng đào tạo chưa trọng 61 2.2.5.4 Quá trình thẩm định kết quan chức kéo dài 62 2.2.5.5 Các khách hàng thẩm định phần lớn muốn kéo dài q trình cổ phần hóa nên thiếu hợp tác 62 2.2.5.6 Một số nguyên nhân khác 62 CHƯƠNG III 64 GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH GTDN .64 TẠI CÔNG TY TNHH THẨM ĐỊNH GIÁ DỊCH VỤ TÀI CHÍNH ĐN 64 3.1 Sự cần thiết khách quan phải hồn thiện cơng tác thẩm định giá thẩm định GTDN Cơng ty có chức thẩm định giá .64 3.1.1 Xuất phát từ yêu cầu đổi chế quản lý giá 64 3.1.2 Xuất phát từ yêu cầu phải khắc phục bất cập để phát triển nghề thẩm định giá 64 3.1.3 Xuất phát từ yêu cầu Hội nhập kinh tế quốc tế 65 3.1.4 Nhu cầu thẩm định giá trị doanh nghiệp ngày gia tăng số lượng chất lượng 66 3.2 Một số định hướng công tác thẩm định giá thẩm định GTDN .66 3.3 Kiến nghị, đề xuất số giải pháp .67 3.3.1 Những kiến nghị Nhà nước 67 3.3.1.1 Phải quan tâm đến việc tạo hành lang pháp lý cho hoạt động thẩm định giá .68 3.3.1.2 Đẩy mạnh công tác đào tạo thẩm định giá, bồi dưỡng kiến thức nghiệp vụ cho thẩm định viên giá; phát triển đội ngũ thẩm định viên giá; phát triển doanh nghiệp thẩm định giá .69 3.3.1.3 Mở rộng mục đích thẩm định GTDN sang lĩnh vực phục vụ báo cáo tài 69 3.3.1.4 Hướng dẫn quán phương pháp thẩm định GTDN 71 3.3.1.5 Tăng cường hợp tác quốc tế lĩnh vực thẩm định giá 72 3.3.1.6 Nâng cao vai trò Hội thẩm định giá Việt Nam 73 3.3.1.7 Tăng cường sở vật chất, hệ thống thông tin, sở liệu phục vụ hoạt động thẩm định giá .73 3.3.2 Những đề xuất Thành phố: .73 3.3.3 Những giải pháp phía Cơng ty 74 3.3.3.1 Chú trọng cơng tác tuyển dụng đào tạo, nâng cao trình độ nghiệp vụ CBCNV, có sách khuyến khích vật chất khoản đãi người tài 74 3.3.3.2 Mở rộng quy mô địa bàn hoạt động, tăng cường công tác quảng bá tiếp thị, xây dựng hệ thống ngân hàng liệu giá 75 3.3.3.3.Hồn thiện quy trình kỹ thuật nghiệp vụ thẩm định giá thẩm định GTDN 77 3.3.3.4 Ứng dụng mơ hình định giá thương hiệu, định giá tài sản vơ hình thẩm định GTDN 78 3.3.3.5 Đề xuất hữu ích giải pháp thẩm định GTDN phục vụ mục đích lập báo cáo tài chính, hướng tới đánh giá mức độ tín nhiệm 88 KẾT LUẬN 90 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 91 QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI PHỤ LỤC ... THẨM ĐỊNH GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP TẠI CÔNG TY TNHH THẨM ĐỊNH GIÁ VÀ DỊCH VỤ TÀI CHÍNH ĐÀ NẴNG CHƯƠNG III: GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CÔNG TÁC... THẨM ĐỊNH GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP TẠI CÔNG TY TNHH THẨM ĐỊNH GIÁ VÀ DỊCH VỤ TÀI CHÍNH ĐÀ NẴNG *** CHƯƠNG I NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ THẨM ĐỊNH GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP 1.1.Tổng quan Thẩm định giá. .. quy định pháp luật 11 1.2.3 Cơ sở giá trị thẩm định giá trị doanh nghiệp Cơ sở giá trị thẩm định giá doanh nghiệp bao gồm giá trị công bằng, giá trị công thị trường, giá trị đầu tư, giá trị
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện công tác thẩm định giá trị doanh nghiệp tại công ty TNHH thẩm định giá và dịch vụ tài chính Đằ Nẵng, Hoàn thiện công tác thẩm định giá trị doanh nghiệp tại công ty TNHH thẩm định giá và dịch vụ tài chính Đằ Nẵng, VỀ THẨM ĐỊNH GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP, TNHH THẨM ĐỊNH GIÁ VÀ DỊCH VỤ TÀI CHÍNH ĐÀ NẴNG, TẠI CÔNG TY TNHH THẨM ĐỊNH GIÁ VÀ DỊCH VỤ TÀI CHÍNH ĐN, DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay