thi nghiem may dien

69 155 0
  • Loading ...
1/69 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/05/2018, 11:16

HANOI UNIVERSITY OF INDUSTRY Faculty of Electrical Engineering Technology Thí nghiệm máy điện TIẾN TRÌNH BÁO CÁO THỰC HÀNH KHÁI QUÁT NỘI DUNG BÁO CÁO TIẾN ĐỘ CHI TIẾT TỪNG BÀI • • • • MỤC TIÊU SƠ ĐỒ NỘI DUNG KẾT QUẢ KHÁI QUÁT NỘI DUNG Phần  thí nghiệm gồm : Bài 1: Thí nghiệm máy biến áp  Bài 2: Thí nghiệm động không đồng pha  Bài 3: Máy điện chiều  Bài 4: Máy điện đồng BÁO CÁO TIẾN ĐỘ Hoàn thành : Bài : Thí nghiệm máy biến áp Bài : Thí nghiệm động không đồng pha Bài : Máy điện chiều Bài 4: Máy điện chiều (tốc độ động điện áp pha k hoạt động) CHI TIẾT TỪNG BÀI Bài : Thí nghiệm máy biến áp MỤC TIÊU  Xác định cực tính cuộn dây máy biến áp  Xác định tỉ số máy biến áp  Xác định thông số không tải ngắn mạch MBA  Vẽ đặc tính máy biến áp mang tải THIẾT  Nguồn BỊ điện pha 380/220V  Các máy biến áp cần thiết  Đồng hồ đo lường  Tải điện trở, điện dung, điện cảm hai cấp Bộ thí nghiệm máy biến áp Đo công suất Đo cos φ Khối đo lường Biến dòng Khối tải MBA tự ngẫu Khối nguồn Aptomat & contactor 1.1 XÁC ĐỊNH TỈ SỐ BIẾN ÁP  Sơ đồ mạch điện xác định tỉ số biến áp TRÌNH TỰ THỰC HIỆN  Sau giáo viên hướng dẫn kiểm tra cho phép thực thao tác sau: Đóng MCB-3P bàn nguồn cấp nguồn cho mơ hình Đóng MCB-2P mudule cấp nguồn cho máy biến áp Tăng dần điện áp từ biến áp điều chỉnh đặt vào cuộn dây A1-X1 ứng với giá trị điện áp U1 cho bảng 1.1 Dùng vôn kế V2 đo điện áp U2 cuộn dây a1-x1 U3 cuộn dây a2-x2 tương ứng với giá trị điện áp U1 Xác đinh tỉ số máy biến áp tương ứng cuộn sơ cấp với cuộn thứ cấp Phần : động điện chiều làm việc có tải Sơ đồ nguyên lý động điệ chiều làm việc có tải Sơ đồ cắm dây động điên chiều làm việc có tải Sơ đồ cắm dây sau thực hành Bảng kết ĐỘNG CƠ CHIỀU MÁY PHÁT STT GIÁ TRỊ TẢI (%) (V) (A) (R/M) (V) (A) 10 150.7 0.858 1365 118.2 0.345 20 150.6 1.08 1350 115.7 0.686 30 150.1 1.425 1368 114.9 1.023 40 150.7 1.660 1356 113.6 1.343 50 149.5 1.872 1340 111.1 1.639 ĐỒ THỊ ĐẶC TUYẾN TĨC DỘ ĐỘNG CƠ THEO DỊNG ĐIỆN TẢI KHI ĐIỆN ÁP ĐẶT VÀO ĐỘNG CƠ VÀ DỊNG ĐIỆN KÍCH KHƠNG ĐỔI V/P 1375 1370 1365 1360 1355 1350 1345 1340 1335 1330 1325 0.35 NHẬN XÉT : ISeries (F) 0.69 1.02 1.34 1.64 TỐC ĐỘ ĐỘNG CƠ TỈ LỆ THUẬN VỚI DÒNG ĐIỆN MÁY PHÁT NOTE : DO ĐIỆN ÁP CẤP CHO ĐỘNG CƠ KHÔNG ỔN ĐỊNH KHIẾN ĐỒ THỊ CÓ SAI KHÁC SO VỚI LÝ THUYẾT Phần : máy phát điện chiều làm việc khơng tải Với thí nghiệm ta giữ ngun sơ đồ nối dây thí nghiệm ta cần thiết lập số cài đặt :  điều chỉnh cho tốc độ động không đổi 1300 vòng/phút  -tắt MCB-2P để khơng máy phát chạy khơng tải  - điều chỉnh điện áp kích từ đo điện áp máy phát UF UKT(%) 40 50 60 70 80 90 100 UF(V) 113.7 114.4 119.3 116.2 113.2 114.5 113.8 ĐỒ THỊ ĐẶC TUYẾN KHÔNG TẢI CỦA MÁY PHÁT THEO DỊNG ĐIỆN KÍCH TỪ KHI DỊNG ĐIỆN MÁY PHÁT VÀ TỐC ĐỘ KHÔNG ĐỔI 120 U F(V) 118 116 114 112 110 40 50 60 70 80 90 UKY(%) Phần : máy phát điện chiều làm việc có tải Giữ ngun sơ đồ thí nghiệm , thực cài đặt số nội dung :  điều chỉnh tốc độ động khơng đổi bang 1350 vòng/phút  Điều chỉnh điện áp kích từ máy phát lên 100% (200V)  Tăng dần tải phát điện máy biến áp cách biến chỉnh biến trở VR khối điều chỉnh momen tải Bảng kết STT GIÁ TRỊ TẢI (%) ĐỘNG CƠ ĐIỆN CHIỀU MÁY PHÁT ĐIỆN ÁP (V) DÒNG ĐIỆN (A) TỐC ĐỘ (R/P) ĐIỆN ÁP (V) DÒNG ĐIỆN (A) 10 149.5 0.581 1348 118.2 0.735 20 149.8 0.585 1345 117.4 0.746 30 150.0 0.585 1350 118.2 0.742 40 149.0 0.585 1349 117.6 0.741 50 148.9 0581 1354 117.8 0.734 ĐỒ THỊ ĐẶC TUYẾN ĐIỆN ÁP MÁY PHÁT THEO DÒNG ĐIỆN TẢI KHI TỐC ĐỘ VÀ DỊNG KÍCH TỪ CỦA MÁY KHƠNG ĐỔI UF(V 118.4 ) 118.2 118 117.8 117.6 Column2 117.4 117.2 117 0.74 0.75 0.74 0.74 0.73 Phần :thí nghiệm khởi động mềm động Sơ đồ nối dây Đồ thị khởi động mềm Bảng số liệu ĐỘNG CƠ CHIỀU STT TẢI (%) MÁY PHÁT ĐIỆN DÒNG ĐIỆN (A) TỐC ĐỘ (R/M) DÒNG ĐIỆN (A) 0.9 1240 25 1.6 1145 0.707 50 2.1 1070 1.307 75 2.1 1070 1.310 100 2.1 1070 1.317 THANKS FOR YOUR ATTENTION !
- Xem thêm -

Xem thêm: thi nghiem may dien, thi nghiem may dien, BÁO CÁO TIẾN ĐỘ, 1 XÁC ĐỊNH TỈ SỐ BIẾN ÁP, 2 Xác định cực tính cuộn dây, 3 THÍ NGHIỆM KHÔNG TẢI MÁY BIẾN ÁP, Sơ đồ cắm dây sau khi thực hành, Sơ đồ cắm dây động cơ điên 1 chiều làm việc có tải, Phần 4 : máy phát điện 1 chiều làm việc có tải

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay