Phát triển dịch vụ thanh toán quốc tế tại chi nhánh ngân hàng NN PTNN Tỉnh Quảng Nam

90 92 0
  • Loading ...
1/90 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/05/2018, 20:31

1 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Dịch vụ Thanh tốn quốc tế sản phẩm khơng thể thiếu hoạt động kinh doanh ngân hàng thương mại nói chung NHNo&PTNT Việt Nam nói riêng Thực tế cho thấy Ngân hàng thương mại cổ phần, chi nhánh ngân hàng nước địa bàn tỉnh Quảng Nam cạnh tranh để chiếm lĩnh thị trường thông qua dịch vụ tốn quốc tế Mặt khác, với quy trình khép kín nội tệ - ngoại tệ, tín dụng - tốn, tạo an tồn việc sử dụng vốn ngân hàng Do vậy, tìm kiếm giải pháp để phát triển dịch vụ toán quốc tế Chi nhánh NHNo&PTNT Quảng Nam yêu cầu quan trọng cần thiết đặt Hơn nữa, xuất phát từ thực trạng hoạt động dịch vụ toán quốc tế Chi nhánh NHNo &PTNT Quảng Nam triển khai từ đầu năm 1997, sau 10 năm hoạt động củng cố tạo niềm tin với khách hàng ngồi nước, góp phần tích cực vào việc nâng cao hiệu kinh doanh, tăng lợi nhuận, trở thành lĩnh vực kinh doanh chính, đồng thời bộc lộ số thiếu sót, tồn cần phải khắc phục Vì vậy, để giữ vững phát triển thị trường toán quốc tế, thực tốt vai trò trung gian tốn kinh tế, Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Quảng Nam đặt việc phát triển dịch vụ toán quốc tế nhiệm vụ quan trọng năm tới Với lý trên, q trình cơng tác Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Quảng Nam, chọn đề tài “Phát triển dịch vụ toán quốc tế Ngân hàng nông nghiệp Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Nam’’ làm đề tài nghiên cứu luận văn 2 Mục tiêu nghiên cứu - Nghiên cứu hệ thống hoá sở lý luận dịch vụ tốn quốc tế NHTM - Phân tích thực trạng hoạt động dịch vụ toán quốc tế Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tỉnh Quảng Nam - Nghiên cứu đề xuất số giải pháp thiết thực để phát triển dịch vụ toán quốc tế Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tỉnh Quảng Nam Đối tượng phạm vi nghiên cứu Luận văn tập trung nghiên cứu dịch vụ toán quốc tế Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tỉnh Quảng Nam thời gian từ năm 2006-2009 Phương pháp nghiên cứu đề tài Về mặt phương pháp luận, luận văn thực theo quan điểm vật biện chứng, vật lịch sử phương pháp thống kê Các phương pháp nghiên cứu khoa học sử dụng bao gồm: a) Phương pháp vật biện chứng Phương pháp giúp xem xét đối tượng nghiên cứu vận động phát triển khơng ngừng, từ phát vấn đề có tính quy luật phục vụ cho mục tiêu nghiên cứu b) Phương pháp vật lịch sử Phương pháp giúp nghiên cứu kiện đối tượng nghiên cứu bối cảnh điều kiện kinh tế - xã hội định Từ giúp xem xét vấn đề cách có hệ thống c) Về cơng cụ Trong nghiên cứu sử dụng công cụ thống kê, phương pháp mô phỏng, phương pháp phân tích tài để xác định ảnh hưởng nhân tố dến đối tượng nghiên cứu Kết cấu luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận, luận văn kết cấu gồm ba chương: Chương 1: Những vấn đề dịch vụ toán quốc tế Ngân hàng thương mại phát triển dịch vụ Chương 2: Thực trạng phát triển dịch vụ tốn quốc tế Chi nhánh Ngân hàng Nơng nghiệp Phát triển Nông thôn Quảng Nam Chương 3: Giải pháp phát triển dịch vụ toán quốc tế Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Quảng Nam CHƯƠNG NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ DỊCH VỤ THANH TOÁN QUỐC TẾ TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ 1.1 Những vấn đề dịch vụ toán quốc tế 1.1.1 Khái niệm toán quốc tế Có nhiều quan niệm khác tốn quốc tế, song hiểu theo nghĩa hẹp tốn quốc tế việc chi trả ngoại tệ liên quan đến hoạt động mua bán hàng hoá hàng hoá dịch vụ, cung ứng lao động tổ chức, cá nhân thông qua quan hệ ngân hàng nước liên quan Xét theo nghĩa rộng Thanh tốn quốc tế việc tốn nghĩa vụ tiền tệ phát sinh có liên quan tới quan hệ kinh tế, thương mại mối quan hệ khác tổ chức, công ty chủ thể khác nước Hoạt động TTQT có hai lĩnh vực rõ ràng là: Thanh toán quốc tế ngoại thương (Thanh toán mậu dịch): Là thực việc toán sở hàng hoá XNK dịch vụ thương mại cung ứng cho nước theo giá thị trường quốc tế Cơ sở để bên tiến hành mua bán toán cho hợp đồng ngoại thương Thanh toán phi ngoại thương (thanh toán phi mậu dịch): Là việc thực tốn khơng liên quan đến hàng hoá xuất nhập khẩu, nghĩa toán cho hoạt động khơng mang tính thương mại Đồng tiền sử dụng tốn quốc tế thơng thường ngoại tệ mạnh, tự chuyển đổi đô la Mỹ, Bảng Anh, đồng EUR… 1.1.2 Vai trò TTQT với hoạt động NHTM - Dịch vụ toán quốc tế hoạt động trực tiếp tạo khoản lợi nhuận khơng nhỏ đóng góp vào lợi nhuận chung ngân hàng Thông qua cung cấp dịch vụ TTQT cho khách hàng, NHTM thu phí dịch vụ chuyển tiền, phí tốn LC, phí bảo lãnh… Thực tế cho thấy, NHTM đại, thu nhập từ phí dịch vụ có xu hướng ngày tăng số lượng tỷ trọng tổng thu nhập ngân hàng Đây mục tiêu mà NHTM ln vươn tới - Dịch vụ TTQT không nghiệp vụ ngân hàng t mà đóng vai trò khâu trung tâm thiếu dây chuyền hoạt động kinh doanh, bổ sung hỗ trợ mặt hoạt động nghiệp vụ khác ngân hàng nên gián tiếp tạo lợi nhuận từ mặt hoạt động Nhờ đẩy mạnh hoạt động TTQT, NHTM tăng cường khả thu hút, quản lý nguồn ngoại tệ tạm thời nhàn rỗi tài khoản tiền gửi khách hàng, từ đáp ứng nhu cầu vay toán ngoại tệ khách hàng TTQT góp phần phát triển đẩy mạnh hoạt động tín dụng, tài trợ xuất nhập (XNK), kinh doanh ngoại tệ, bảo lãnh dịch vụ khác, đáp ứng tốt nhu cầu khách hàng ngồi nước, từ tăng qui mô hoạt động mở rộng thị phần ngân hàng - Hoạt động dịch vụ toán quốc tế tạo môi trường ứng dụng công nghệ thông tin tiên tiến, đại giới hoạt động ngân hàng Thông qua việc tham gia nối mạng thông tin ứng dụng công nghệ cao xử lý thông tin giúp cho ngân hàng theo kịp với phát triển giới, không bị lạc hậu thua ngân hàng nước - Phát triển dịch vụ TTQT tạo điều kiện cho ngân hàng mở rộng quan hệ với ngân hàng nước ngồi, nâng cao uy tín trường quốc tế uy tín khách hàng ngồi nước, từ khai thác nguồn vốn tài trợ tổ chức tài quốc tế ngân hàng nước ngoài, đáp ứng nhu cầu vốn kinh doanh - Dịch vụ TTQT phát triển góp phần tăng cường khả cạnh tranh ngân hàng chế thị trường, đồng thời giúp cho hoạt động ngân hàng vượt khỏi phạm vi quốc gia hoà nhập với cộng đồng ngân hàng giới 1.1.3 Các phương thức toán quốc tế chủ yếu NHTM 1.1.3.1 Phương thức chuyển tiền a) Khái niệm Chuyển tiền phương thức toán, khách hàng (người chuyển tiền) yêu cầu ngân hàng phục vụ chuyển số tiền định cho người khác (người hưởng lợi) theo địa định thời gian định Có hai hình thức chuyển tiền: - Chuyển tiền thư (Mail Transfer, M/T): Lệnh toán ngân hàng chuyển tiền chuyển thư cho ngân hàng trả tiền - Chuyển tiền điện (Telegraphic Transfer, T/T): Lệnh toán ngân hàng chuyển tiền thể nội dung điện gửi cho ngân hàng trả tiền fax, telex hay mạng SWIFT Hình thức chuyển tiền điện nhanh, nên có lợi cho nhà xuất khẩu, chi phí lại cao; hình thức chuyển tiền thư chậm song chi phí lại thấp Phương thức chuyển tiền phương thức toán đơn giản nhất, người chuyển tiền, trả tiền thông qua ngân hàng gởi số tiền định cho người hưởng lợi điểm định Phương thức thường sử dụng nghiệp vụ trả tiền trước, trả tiền phạt, trả tiền hoa hồng, toán lĩnh vực phi mậu dịch chi phí có liên quan đến xuất nhập hàng hố, chuyển vốn bên chi tiêu phi mậu dịch, chuyển kiều hối b) Quy trình nghiệp vụ Biểu 1.1: Quy trình tốn chuyển tiền Ngân hàng trả tiền (Paying Bank) Ngân hàng chuyển tiền (Remitting Bank) (5) Người hưởng lợi (Beneficiary) (3) (1) (2) Người chuyển tiền (Remitter) (4) Chú thích: (1) Người xuất thực giao hàng theo hợp đồng, lập chứng từ hàng hoá gửi cho người nhập để nhận hàng (2) Người nhập sau nhận hàng, kiểm tra hàng hoá chứng từ hàng hoá, thấy phù hợp với điều khoản hợp đồng ký kết, lập giấy đề nghị chuyển tiền gửi đến ngân hàng phục vụ (3) Sau kiểm tra chứng từ điều kiện chuyển tiền theo quy định, thấy hợp lệ đủ khả tốn, ngân hàng thực trích tài khoản để chuyển tiền gửi giấy báo nợ cho nhà nhập (4) Ngân hàng chuyển tiền lập lệnh chuyển tiền gửi qua ngân hàng đại lý chi nhánh đến ngân hàng trả tiền (5) Ngân hàng trả tiền thực ghi có vào tài khoản người hưởng lợi đồng thời gửi báo có cho người hưởng lợi c) Ưu điểm Thủ tục đơn giản, nhanh chóng Trong phương thức ngân hàng đóng vai trò trung gian tốn cho đơn vị nhập theo uỷ nhiệm để hưởng thủ tục phí, khơng bị ràng buộc Việc trả tiền phụ thuộc vào thiện chí nhà nhập d) Nhược điểm Nếu dùng phương thức quyền lợi đơn vị xuất không bảo đảm dễ bị người nhập chiếm dụng vốn 1.1.3.2 Phương thức nhờ thu a) Khái niệm Nhờ thu phương thức toán, đó, người bán (nhà xuất khẩu) sau giao hàng hay cung ứng dịch vụ, uỷ thác cho ngân hàng phục vụ xuất trình chứng từ thơng qua ngân hàng thu hộ cho bên mua (nhà nhập khẩu) để toán, chấp nhận hối phiếu hay chấp nhận điều kiện điều khoản khác Trong mối quan hệ này, ngân hàng hai bên nước nhà nhập nhà xuất tham gia với tư cách trung gian thu tiền hộ, ngân hàng khơng cam kết, khơng bảo lãnh tốn người bán người mua b) Các loại nhờ thu Căn vào nội dung chứng từ gửi đến ngân hàng nhờ thu mà người ta chia phương thức toán thành hai loại: * Nhờ thu phiếu trơn: Là phương thức tốn, chứng từ nhờ thu bao gồm chứng từ tài (hối phiếu, kỳ phiếu, séc, giấy nhận nợ hay cơng cụ tốn khác), chứng từ thương mại (chứng từ vận tải, hoá đơn, bảo hiểm ) gửi trực tiếp cho người nhập khẩu, không thông qua ngân hàng * Nhờ thu kèm chứng từ: Là phương thức tốn, chứng từ gửi nhờ thu bao gồm: (i) chứng từ thương mại với chứng từ tài chính, (ii) chứng từ thương mại mà khơng có chứng từ tài gửi Ngân hàng thu hộ trao chứng từ cho nhà nhập sau người đáp ứng yêu cầu Lệnh nhờ thu - Điều kiện trao chứng từ + Điều kiện D/A (Documents against acceptance): Điều kiện trao chứng từ thương mại cho người mua nhận hàng phải ký chấp nhận toán hối phiếu thời điểm định tương lai Như vậy, rủi ro tốn hồn tồn thuộc người bán, người mua nhận hàng (người bán quyền kiểm soát hàng hoá) với lời hứa toán tương lai, việc có tốn hay khơng chưa chắn + Điều kiện D/P (Documents against payment): Chứng từ trao nhận toán, rủi ro người bán giảm so với phương thức D/A Vì người mua khơng tốn người bán quyền định đoạt hàng hố 10 c) Quy trình nghiệp vụ Biểu 1.2: Quy trình nhờ thu phiếu trơn NHNT (Remitting Bank) (3) NHTH (Collecting Bank) (6) (2) (7) (5) (4) (0) Người uỷ thác (Expoter) Người trả tiền (Importer) (1) (0) Ký kết hợp đồng mua bán, điều khoản tốn quy định áp dụng phương thức “Nhờ thu phiếu trơn” (1) Người xuất giao hàng cho người nhập theo quy định hợp đồng (2) Người xuất lập đơn yêu cầu nhờ thu gửi chứng từ tài tới ngân hàng phục vụ (3) Ngân hàng gửi nhờ thu lập Lệnh nhờ thu chứng từ tài đến ngân hàng thu hộ (4) Ngân hàng thu hộ thông báo Lệnh nhờ thu tới người nhập (5) Người nhập lập lệnh toán gửi đến ngân hàng thu hộ gửi hối phiếu chấp nhận toán đến ngân hàng thu hộ (6) Ngân hàng thu hộ chuyển giá trị nhờ thu, hối phiếu chấp nhận, kỳ phiếu hay giấy nhận nợ cho ngân hàng nhận nhờ thu 76 - Mở rộng mạng lưới hoạt động toán quốc tế phải ln sở kiểm sốt Tức mở rộng mạng lưới theo ý muốn chủ quan mà cần có tính tốn sở đáp ứng nhu cầu nhân lực, cơng nghệ, tài hiệu kinh tế 3.2.4 Phát triển thêm khách hàng Xây dựng sách khách hàng, sách ưu đãi khách hàng sử dụng nhiều khâu dịch vụ, khách hàng trung thành điều thiếu để giữ chân khách hàng + Về mức ký quỹ: Đối với khách hàng nhập có tiềm phát triển, mở L/C với trị giá thấp NHNo Quảng Nam khơng yêu cầu ký quỹ, ký quỹ với mức 10% trị giá L/C + Phí dịch vụ, hoa hồng: NHNo Quảng Nam nên xem xét giảm phí dịch vụ khách hàng cụ thể nhằm thu hút khách hàng Các khách hàng xuất có báo có thường xun NHNo Quảng Nam nên có mức phí cạnh tranh với ngân hàng khác + Về lãi suất tài trợ thương mại: Hiện nay, lãi suất cho vay ngoại tệ NHNo Quảng Nam cao so với ngân hàng thương mại khác Nguyên nhân nguồn ngoại tệ huy động thấp nguồn vốn cho vay, NHNo Quảng Nam khơng cân đối nguồn vốn ngoại tệ, phải vay vốn từ NHNo Việt Nam (giá đầu vào cao) Do đó, để hạ lãi suất cho vay cần tăng cường huy động vốn ngoại tệ, tranh thủ nguồn vốn rẻ nhằm hạ lãi suất đầu vào, chủ động đáp ứng kịp thời nhu cầu vay vốn khách hàng Chú trọng đến nội dung, hình thức giới thiệu sản phẩm, dịch vụ toán quốc tế website, tờ rơi… NHNo Quảng Nam Đây việc làm quan trọng khách hàng muốn tìm hiểu sản phẩm ngân hàng, thay phải đến ngân hàng họ thường vào trực tiếp website, tờ rơi 77 ngân hàng để tìm hiểu thơng tin Khi đưa nội dung quảng cáo dịch vụ toán quốc tế lên website, tờ rơi ngân hàng cần lưu ý: - Phải giới thiệu lợi ích tính ưu việt sản phẩm - Tính ưu việt sản phẩm thay đổi qua thời kỳ phát triển phù hợp với chiến lược marketing ngân hàng - Trình bày ngắn gọn, xúc tích, dễ hiểu, dễ nhớ nhấn mạnh tiện ích sản phẩm, phù hợp với tâm lý khách hàng Tạo ấn tượng người tiêu dùng 3.2.5 Thay đổi cách thức phục vụ khách hàng Thay đổi cách thức phục vụ thay đổi thái độ nhân viên quy trình phục vụ, nhằm đáp ứng tốt nhu cầu khách hàng Với ưu NHNo Quảng Nam có đội ngũ nhân viên đông đảo, với nhiều chi nhánh loại Phòng giao dịch NHNo Quảng Nam cần tranh thủ nguồn lực để thực hoạt động marketing khắp nơi Từ đó, ngân hàng tranh thủ khách hàng tiềm Để phục vụ khách hàng tốt nhất, nhân viên NHNo Quảng Nam cần phải: - Thường xuyên giới thiệu tiện ích sản phẩm dịch vụ với khách hàng, lợi ích mà người tiêu dùng hưởng sử dụng dịch vụ ngân hàng với bạn bè người thân - Luôn người tư vấn viên tốt cho khách hàng có khách hàng tiềm - Cần có nghệ thuật giao tiếp với khách hàng, thể chữ “tâm” chữ “tình” quan hệ với khách hàng 78 - Thể tính chuyên nghiệp hiệu thực nghiệp vụ Đảm bảo xác, an tồn, hiệu tạo lòng tin khách hàng 3.2.6 Một số giải pháp hỗ trợ khác 3.2.6.1 Giải pháp khoa học cơng nghệ Ngồi việc tăng cường vốn việc triển khai công nghệ ngân hàng đại, yếu tố định thu hút khách hàng lực cạnh tranh NHNo Quảng Nam Để thực giao dịch toán quốc tế thực cách thông suốt, NHNo Quảng Nam cần tiếp tục nâng cấp đường truyền, chương trình phần mềm giao dịch phải thiết kế phải tạo mẫu điện chuẩn phù hợp với phương thức toán quốc tế thông lệ quốc tế Cần tiếp tục đầu tư nâng cấp máy móc thiết bị, trang bị thêm thiết bị đại, đủ cơng suất, thích hợp với chương trình phần mềm giao dịch, đảm bảo xử lý thơng tin thơng suốt tình phức tạp cao điểm Phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin đáp ứng hỗ trợ vận hành phát triển hoạt động nghiệp vụ ngân hàng đại; hỗ trợ kịp thời xác đạo, quản lý - điều hành, quản trị rủi ro từ Hội sở tỉnh đến chi nhánh phụ thuộc Thực nối mạng giao dịch với khách hàng, trước mắt khách hàng lớn nhằm đáp ứng cách nhanh chóng nhu cầu khách hàng, thơng tin tài Phát triển chương trình ứng dụng khai thác xử lý thơng tin khách hàng, ứng dụng quản lý sản phẩm dịch vụ toán quốc tế hệ thống IPCAS 79 3.2.6.2 Giải pháp nhân lực Con người yếu tố quan trọng, định đến tồn phát triển ngân hàng, đầu tư vào người có ý nghĩa sống thành đạt ngân hàng Chất lượng hoạt động kinh doanh nói chung chất lượng dịch vụ tốn quốc tế nói riêng phụ thuộc nhiều vào trình độ cán Khi mà thị trường tài Việt Nam phát triển mạnh năm gần vấn đề nguồn nhân lực đề cao hết Dù sở hữu lực lượng lao động hùng hậu ngành ngân hàng công tác quản trị chất lượng nguồn nhân lực hoạt động toán quốc tế NHNo Quảng Nam tồn nhiều bất cập cần phải giải Các giải pháp cần phải triển khai để khắc phục hoàn thiện chất lượng nhân NHNo Quảng Nam gồm: - Tiến hành rà soát, xếp lại đội ngũ cán làm toán quốc tế, xây dựng tiêu chuẩn cán toán quốc tế , lên kế hoạch đào tạo đào tạo lại cán toán quốc tế đảm bảo cho việc xử lý chứng từ tiến hành cách thông suốt với suất chất lượng cao, hạn chế rủi ro cơng tác tốn quốc tế - Đổi nhận thức đội ngũ cán lãnh đạo nhân viên sách khách hàng, khuyến khích họ tăng cường tìm hiểu khách hàng mà họ phục vụ tình hình tài chính, uy tín nhu cầu khách hàng giao dịch với NHNo Quảng Nam - Xây dựng quy trình tuyển dụng cán tốn quốc tế đảm bảo yêu cầu chất lượng, mạnh dạn đề bạt cán trẻ có lực, xếp người việc theo trình độ u cầu cơng việc Tiến hành đào tạo đào 80 tạo lại đội ngũ cán làm cơng tác tốn quốc tế theo đối tượng, khuyến khích tinh thần tự học cán toán quốc tế - Xây dựng đội ngũ cán ngân hàng có trình độ chuyên môn giỏi phải gắn với tư cách đạo đức tốt có văn hố Đồng thời có chế độ kỷ luật, chuyển công tác khác với cán ý thức kỷ luật kém, có hành vi vi phạm đạo đức, chưa hoàn thành nhiệm vụ giao, gây sai sót làm ảnh hưởng đến uy tín ngân hàng Có chế tiền lương, tiền thưởng để động viên, khuyến khích thu hút chuyên gia giỏi lĩnh vực toán quốc tế Khen thưởng chi nhánh phụ thuộc hoàn thành tốt công tác kinh doanh đối ngoại, tạo nguồn thu ngoại tệ cho NHNo Quảng Nam 3.3 Một số kiến nghị 3.3.1 Kiến nghị Chính phủ ngành có liên quan Trong xu mở cửa hội nhập, giao lưu buôn bán nước phát triển mạnh, hoạt động toán qua ngân hàng ngày mở rộng quy mô chất lượng giao dịch Để tạo điều kiện thuận lợi NHNo Quảng Nam phát triển hoạt động kinh doanh ngoại hối nói chung hoạt động tốn quốc tế nói riêng, Chính phủ ngành liên quan cần có biện pháp cụ thể sau: - Chính phủ cần đạo Bộ Cơng thương thực có hiệu sách thương mại phát triển theo hướng khuyến khích đẩy mạnh xuất khẩu, quản lý chặt chẽ nhập nhằm cải thiện cán cân xuất nhập khẩu, hạn chế nhập siêu Bên cạnh đó, cần đạo ngành hữu quan thống thực văn ban hành nghiệp vụ toán XNK, tránh mâu thuẫn lẫn trình hướng dẫn thực - Mở rộng nâng cao hiệu kinh tế đối ngoại hướng đa phương hoá, đa dạng hố, trì mở rộng thị phần thị trường quen thuộc, 81 tranh thủ hội phát triển xâm nhập thị trường có tiềm nước ASEAN, Trung quốc, Nhật Bản, Mỹ nước thuộc khối Đông Âu, Bắc Mỹ - Tăng cường vai trò quản lý Nhà nước việc thực sách quản lý ngoại hối, tiến tới xoá bỏ quản lý hạn ngạch nhập mà thay việc áp dụng biện pháp thuế Kịp thời phát lệch lạc thực thi song cần mềm dẻo linh hoạt tạo điều kiện cho doanh nghiệp chủ động hoạt động kinh doanh đảm bảo ổn định kinh tế đất nước 3.3.2 Kiến nghị Ngân hàng Nông nghiệp PTNT Việt Nam - Đổi công nghệ ngân hàng Các ngân hàng nên tự trang bị cho hệ thống cơng nghệ thơng tin tiên tiến đại điều mang ý nghĩa sống ngân hàng việc nâng cao thương hiệu thị trường nước thị trường quốc tế Đổi công nghệ ngân hàng mang lại hiệu cao kinh doanh Ngân hàng, giảm thời gian chi phí việc xử lý chứng từ, giảm thời gian việc cập nhật sở liệu, thông tin báo cáo - Phát triển nâng cao chất lượng quan hệ ngân hàng đại lý Xây dựng hệ thống phân loại có sách quan hệ đại lý phù hợp để nâng cao uy tín quốc tế, tạo điều kiện tốt cho việc thực giao dịch hệ thống NHNoVN, mở rộng thị trường, qua hỗ trợ công tác đào tạo, tận dụng kinh nghiệm quản lý kinh doanh ngân hàng nước ngoài, đồng thời khai thác hệ thống toán ngân hàng đại lý để phục vụ cho nhu cầu toán chi nhánh, tăng cường quan hệ hai chiều với đối tác có nhiều tiềm 82 Việc thiết lập mở rộng quan hệ đại lý với ngân hàng nước có ý nghĩa chiến lược việc phát triển nghiệp vụ TTQT NHTM Do thời gian tới, NHNo Việt Nam cần tiếp tục củng cố mạng lưới ngân hàng đại lý có, tích cực chủ động mở rộng thêm mạng lưới ngân hàng đại lý sang thị trường mà doanh nghiệp Việt Nam bắt đầu có quan hệ làm ăn bn bán, nhằm đáp ứng nhu cầu toán kịp thời doanh nghiệp Nghiên cứu tính khả thi chuẩn bị điều kiện cần thiết để thực thiết lập văn phòng đại diện thị trường tiềm có kim ngạch XNK toán lớn Việt Nam, tiến tới thành lập chi nhánh số nước Mỹ, Pháp, Singapore, Hongkong 83 KẾT LUẬN Trong xu quốc tế hố, tồn cầu hố nay, với sách mở cửa hội nhập quốc tế khu vực, hoạt động kinh tế đối ngoại nói chung hoạt động thương mại, đầu tư nói riêng nước ta với nước giới ngày mở rộng phát triển Trong bối cảnh đó, phát triển hoạt động toán quốc tế trở thành mảng hoạt động dịch vụ lớn, mang lại nhiều lợi ích cho NHTM Bên cạnh đó, loại hình dịch vụ bị cạnh tranh lớn đặc biệt Việt Nam trở thành thành viên thức WTO Việc tìm kiếm giải pháp phát triển hoạt động TQTT NHNoQN trở thành yêu cầu cấp thiết Với mong muốn góp phần vào cơng tác nghiên cứu phát triển hoạt động toán quốc tế NHNoQN, với mục đích phạm vi nghiên cứu luận văn, luận văn đạt kết sau: - Nghiên cứu cách có hệ thống lý luận nghiệp vụ hoạt động TTQT nói chung, phân tích thuận lợi khó khăn NHTM để trì phát triển hoạt động toán quốc tế NHNoQN bối cảnh gia nhập WTO - Phân tích thực trạng hoạt động toán quốc tế NHNoQN thời gian từ 2006 đến 2009 Qua để tìm kết đạt vấn đề tồn tại, tìm nguyên nhân tồn - Trên sở phân tích, đánh giá thực trạng hoạt động TTQT, luận văn đề xuất giải pháp cụ thể để phát triển hoạt động TTQT NHNoQN Kiến nghị với Chính phủ, Ngân hàng Nông nghiệp Việt Nam, khách hàng nhằm tạo điều kiện phát triển hoạt động toán quốc tế NHNoQN Thơng qua việc tìm hiểu u cầu phát triển bền vững, sở phân tích, đánh giá thực trạng phát triển hoạt động toán quốc tế, tình 84 hình thực yêu cầu phát triển dịch vụ toán quốc tế NHNoQN điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế Đề tài đề xuất giải pháp nhằm phát triển dịch vụ toán quốc tế ngân hàng Để tồn phát triển điều kiện đầy biến động cạnh tranh gay gắt Các ngân hàng thương mại Việt Nam nói chung NHNoQN nói riêng phải coi khách hàng trung tâm hoạt động mình, phải hướng tới phục vụ tốt cho nhu cầu khách hàng Tuy nhiên việc thoả mãn nhu cầu khách hàng phải thể thành chiến lược phát triển ngân hàng thời gian dài nhằm sử dụng có hiệu nguồn lực ngân hàng, hạn chế rủi ro trình thực cung ứng dịch vụ ngân hàng Bởi, ngân hàng thực nâng cao lực cạnh tranh mình, thực lớn mạnh, phát triển ổn định, lâu dài Vì vậy, thời gian tới NHNoQN cần thực tốt yêu cầu phát triển Các yêu cầu phải trở thành chuẩn mực để ngân hàng soi rọi hoạt động vào tìm biện pháp phát triển phù hợp phát triển môi trường cạnh tranh gay gắt 85 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Cục thống kê Quảng Nam, Niên giám thống kê 2006, 2007, 2008, 2009 PTS Hồ Diệu (Chủ biên), TS Nguyễn Văn Tiến (1999), Tài quốc tế, Nhà xuất Thống kê GS-TSKH Nguyễn Duy Gia (2006), “Hệ thống Ngân hàngViệt Nam: Cạnh tranh - Phát triển - Hội nhập quốc tế xu hướng tất yếu thời đại”, Tạp chí ngân hàng, (số 8) Lê Thế Giới, Nguyễn Xuân Lãn, Nguyễn Phúc Nguyên, Nguyễn Thị Loan (2007), Quản trị học, NHB tài TS Nguyễn Thị Minh Hiền (2003), “Hoàn thiện phát triển sản phẩm Ngân hàng thương mại kinh tế thị trường”, Tạp chí ngân hàng, (số 3) TS Phí Trọng Hiển “Hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam trước thềm WTO: khả triển vọng”, Tạp chí ngân hàng, (số 15) Phạm Xuân Hoè (2006), “Phát triển sản phẩm dịch vụ ngân hàng thương mại cần kết nối phát triển theo chiều sâu”, Chiến lược phát triển dịch vụ ngân hàng đến năm 2010 tầm nhìn 2020, tr.85-91 PGS TS Nguyễn Thị Mùi (2006), Quản trị Ngân hàng thương mại, Nhà xuất tài chính, Hà Nội PGS TS Nguyễn Thị Mùi (2006), “Giải pháp phát triển dịch vụ ngân hàng Việt Nam nay”, Chiến lược phát triển dịch vụ ngân hàng đến năm 2010 tầm nhìn 2020, tr.26-34 86 10 Ngân hàng nhà nước Việt Nam (Văn số 912/NHNN-CLPT ngày 19/08/2005) , Chiến lược phát triển dịch vụ ngân hàng giai đoạn 20062010 11 Lưu Văn Nghiêm (2008), Marketing dịch vụ, NXB Đại học kinh tế quốc dân 12 Ngân hàng Nông nghiệp PTNT tỉnh Quảng Nam (2006, 2007, 2008, 2009), Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh, Quảng Nam 13 Nguyễn Thị Nhung (2005), “Một số bình luận sách thu hút kiều hối thời gian qua, mối quan hệ tương quan sách thu hút kiều hối việc phát triển dịch vụ ngân hàng”, Chiến lược phát triển dịch vụ ngân hàng đến năm 2010 tầm nhìn 2020, Nhà xuất Phương Đơng, tr.133-140 14 Ths Hồng Kim Thanh, Trần Thị Cúc (2007), “Đa dạng hoá sản phẩm dịch vụ Ngân hàng thương mại Việt Nam kinh tế hội nhập”, Tạp chí khoa học đào tạo ngân hàng, (số 59) 15 Thủ tướng phủ (2006), Quyết định việc phê duyệt đề án phát triền ngành Ngân hàng Việt Nam đến năm 2010 định hướng đến năm 2020 16 PGS TS Nguyễn Văn Tiến (2007), Cẩm nang toán quốc tế L/C, Nhà xuất Thống kê 17 Trung tâm đào tạo Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam (2003), Tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ toán quốc tế 18 Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Nam (2006), Định hướng chiến lược phát triển bền vững tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2006-2010 đến năm 2020 19 Văn phòng Đại diện khu vực miền trung - Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam (2009), Danh mục nội dung 87 Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam mơi trường tin học hố giai đoạn 2009-2010, trang 242-280 88 89 PHIẾU THĂM DÒ Ý KIẾN KHÁCH HÀNG Nhằm khơng ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ, hồn thiện phát triển dịch vụ toán quốc tế Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tỉnh Quảng Nam (NHNoQN) để đáp ứng nhu cầu ngày tốt hơn, mong Quý khách hàng dành chút thời gian đóng góp ý kiến cho công tác phục vụ khách hàng qua câu hỏi Mọi ý kiến Quý khách trân trọng nghiêm túc xem xét (Quý khách đánh dấu nhiều ô thấy phù hợp) A Thông tin khách hàng Thời gian giao dịch với NHNoQN □ Dưới năm □ Từ đến năm □ Dưới năm □ Trên năm Ngoài NHNoQN, Quý khách sử dụng dịch vụ toán quốc tế ngân hàng năm qua □ Ngân hàng Thương mại cổ phần khác □ Ngân hàng nước □ Ngân hàng Thương mại quốc doanh □ Khơng có Thơng tin dịch vụ toán quốc tế Quý khách sử dụng NHNoQN □ Chuyển tiền □ Tín dụng chứng từ □ Nhờ thu □ Khác 90 B Đánh giá dịch vụ toán quốc tế NHNoQN Mức độ đáp ứng NHNoQN Dịch vụ TTQT Rất tốt Thời gian giao dịch Thủ tục, giấy tờ Biểu phí Tiện ích Tốt Trung bình Kém Rất Nhu cầu, mong đợi Đề nghị cải tiến ... c) Mạng lưới ngân hàng đại lý TTQT Trong hoạt động ngân hàng, mạng lưới chi nhánh dược xem hệ thống kênh phân phối sản phẩm ngân hàng đến với khách hàng Một ngân hàng với hệ thống chi nhánh rộng... giảm bớt chi phí giảm thiểu rủi ro Ngược lại, thông qua ngân hàng đại 25 lý, ngân hàng lại có điều kiện thực dịch vụ uỷ thác ngân hàng đại lý để mở rộng hoạt động TTQT Một ngân hàng có ngân hàng... trạng hoạt động toán quốc tế Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tỉnh Quảng Nam 28 CHƯƠNG THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ THANH TOÁN QUỐC TẾ TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ
- Xem thêm -

Xem thêm: Phát triển dịch vụ thanh toán quốc tế tại chi nhánh ngân hàng NN PTNN Tỉnh Quảng Nam, Phát triển dịch vụ thanh toán quốc tế tại chi nhánh ngân hàng NN PTNN Tỉnh Quảng Nam, VÀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ, Có thể khái quát các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động dịch vụ thanh toán quốc tế của NHTM như sau:, Để hội nhập vào cộng đồng quốc tế, khung pháp lý của mỗi quốc gia cần phải được bổ sung, hoàn thiện theo hướng gần với thông lệ quốc tế. Các văn bản pháp luật liên quan đến thanh toán quốc tế được ban hành nhằm hướng dẫn và điều chỉnh cho các hoạt động li, Các chính sách của NHTM như định hướng phát triển khách hàng, chính sách phát triển dịch vụ, chính sách hỗ trợ/ưu đãi đối với khách hàng TTQT…có quan hệ mật thiết và tương tác lẫn nhau. Để phát triển dịch vụ TTQT nói riêng và các dịch khác nói chung, việc, Biểu 2.1: Cơ cấu tổ chức quản lý ở NHNoQN, (Nguồn: Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh của NHNoQN), Như đã trình bày ở trên, các dịch vụ thanh toán quốc tế của NHNoQN suốt thời gian quan cũng chỉ tập trung vào 3 sản phẩm chủ yếu là dịch vụ chuyển tiền mậu dịch, thanh toán nhờ thu theo hình thức D/P, và tín dụng chứng từ trả ngay. Mặc dù, những dịch vụ n, Đánh giá của khách hàng về dịch vụ thanh toán quốc tế, Về thời gian giao dịch, Nguồn nhân lực trực tiếp dành cho hoạt động thanh toán quốc tế chưa đáp ứng được nhu cầu phát triển. Các chi nhánh vẫn tập chung cho việc phát triển các dịch vụ truyền thống như tín dụng, thẻ… Do đó, nguồn lực dành cho hoạt động thanh toán quốc tế của chi, (Nguồn: Báo cáo tổng kết hoạt động của NHNNQN, NHNoQN, NHNTQN, NHĐTQN, NHCTQN, và các một số NHTM khác trên địa bàn), Hiện tại, dịch vụ kiều hối Granting Money Transfer, mã số chuyển tiền với 8 chữ số, dịch vụ này mức phí thấp hơn dịch vụ Western Union. Vì vậy, NHNo Quảng Nam cần phát triển dịch vụ này để thu hút thêm khách hàng và có nhiều lựa chọn cho khách hàng., Để tăng được chất lượng dịch vụ thanh toán quốc tế, NHNo Quảng Nam cần tăng cường chất lượng các dịch vụ sau:, NHNo Quảng Nam cần rút ngắn thời gian kiểm tra chứng từ trong vòng từ 1 đến 2 ngày làm việc thay vì 5 ngày làm việc theo quy định. Việc kiểm tra chứng từ nhanh chóng sẽ giúp khách hàng sớm bổ sung sai sót (nếu có); hoàn tất nhanh bộ chứng từ gửi đi nước n

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay