LV lê hải hưng 21h31 14 8

130 123 0
  • Loading ...
1/130 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/05/2018, 16:10

TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC LÊ HẢI HƯNG NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP NÂNG CAO ĐỘ TIN CẬY CUNG CẤP ĐIỆN CHO LƯỚI ĐIỆN HUYỆN TAM ĐẢO, TỈNH VĨNH PHÚC Chuyên ngành: Kỹ thuật điện Mã số: 60.52.02.02 LUẬN VĂN THẠC SĨ KỸ THUẬT ĐIỆN Người hướng dẫn khoa học: TS Lê Thành Doanh HÀ NỘI - 2015 LỜI CẢM ƠN Sau thời gian học tập thực đề tài luận văn tốt nghiệp, đến hoàn thành luận văn thạc sĩ chuyên ngành kỹ thuật điện với đề tài: “NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP NÂNG CAO ĐỘ TIN CẬY CUNG CẤP ĐIỆN CHO LƯỚI ĐIỆN HUYỆN TAM ĐẢO, TỈNH VĨNH PHÚC” Trước hết, Tôi xin chân thành cảm ơn Trường Đại Học Điện lực tận tình giúp đỡ tơi suốt trình học tập thực đề tài nghiên cứu khoa học Tơi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới TS Lê Thành Doanh - người định hướng, bảo hết lòng tận tụy, dìu dắt tơi suốt q trình học tập nghiên cứu đề tài Tơi xin bày tỏ lòng biết ơn đến người thân gia đình, bạn bè đồng nghiệp động viên, cổ vũ suốt trình học tập nghiên cứu khoa học Nếu khơng có giúp đỡ với cố gắng thân thu kết mong đợi Tôi xin chân thành cảm ơn! Vĩnh Phúc, ngày 25 tháng năm 2015 Người cảm ơn Lê Hải Hưng LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan số liệu kết nghiên cứu luận văn trung thực chưa sử dụng để bảo vệ học vị Tôi cam đoan giúp đỡ cho việc thực luận văn cảm ơn thơng tin trích dẫn luận văn rõ nguồn gốc Vĩnh Phúc, ngày 25 tháng năm2015 Người cam đoan Lê Hải Hưng MỤC LỤC LÊ HẢI HƯNG HÀ NỘI - 2015 LỜI CẢM ƠN LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT .6 DANH MỤC CÁC BẢNG DANH MỤC CÁC HÌNH MỞ ĐẦU 10 Chương TỔNG QUAN VỀ LƯỚI ĐIỆN PHÂN PHỐI HUYỆN TAM ĐẢO .13 1.1 Đặc điểm tự nhiên, trạng kinh tế - xã hội phương hướng phát triển kinh tế xã hội thời gian tới 13 1.1.1 Vị trí địa lý 1.1.2 Dân số cấu hành 1.2 Hiện trạng nguồn lưới điện huyện Tam Đảo 15 1.2.1 Nguồn điện huyện Tam Đảo 1.2.2 Lưới điện 1.3 Tình hình cung cấp điện tiêu thụ điện 19 1.4 Chất lượng điện áp tổn thất điện 20 1.4.1 Lộ 972 trạm TG Tam Đảo 1.4.2 Lộ 971 trạm TG Tam Đảo 1.4.3 Lộ 971 Trạm trung gian Yên Dương 1.4.4 Lộ 973 Trạm trung gian Yên Dương 1.4.5 Các xuất tuyến điện 22 kV 1.5 Nhận xét đánh giá trạng lưới điện phân phối huyện Tam Đảo 21 1.6 Kết luận 24 Chương CÁC PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ ĐỘ TIN CẬY LƯỚI ĐIỆN PHÂN PHỐI HUYỆN TAM ĐẢO 25 2.1 Khái niệm độ tin cậy 25 2.1.1 Khái niệm chung độ tin cậy 2.1.2 Độ tin cậy cung cấp điện 2.2 Độ tin cậy lưới điện phân phối số nước giới 26 Nguồn: Council of European Energy Regulators asbl 27 2.3 Những yếu tố ảnh hưởng đến độ tin cậy cung cấp điện 27 2.3.1 Các yếu tố bên 2.3.2 Các yếu tố bên 2.4 Các phương pháp đánh giá độ tin cậy cung cấp điện 28 2.5 Các tiêu đánh giá độ tin cậy cung cấp điện lưới điện phân phối theo tiêu chuẩn IEEE136 .28 2.5.1.Các thông số 2.5.2 Các tiêu ngừng cấp điện vĩnh cửu 2.5.3 Các tiêu dựa theo phụ tải 2.5.4 Các tiêu ngừng điện thoáng qua 2.5.5 Các tiêu độ tin cậy áp dụng cho lưới phân phối trung, hạ áp Việt Nam 2.6 Giới thiệu chung phần mềm OMS 35 2.7 Các ví dụ tính tốn độ tin cậy theo tiêu chuẩn IEEE 1366 cho sơ đồ lưới phân phối hình tia .37 2.7.1 Lưới phân phối hình tia khơng phân đoạn 2.7.2 Lưới phân phối hình tia khơng phân đoạn có đặt cầu dao nhánh rẽ 2.7.3 Lưới phân phối hình tia phân đoạn dao cách ly phân đoạn nhánh rẽ 2.7.4 Lưới phân phối hình tia phân đoạn máy cắt 2.7.5 Lưới điện phân phối kín vận hành hở 2.8 Tính tốn phân tích đánh giá độ tin cậy lưới điện phân phối huyện Tam Đảo phần mềm OMS 55 2.8.1 Thu thập số liệu 2.8.2 Tính toán ĐTC lưới điện phân phối huyện Tam Đảo phần mềm OMS 2.9 Tính tốn độ tin cậy cung cấp điện cho lộ đường dây 63 2.9.1 Tính tốn độ tin cậy lộ 971 trạm TG Tam Đảo 2.9.2 Tính tốn độ tin cậy lộ 972 trạm TG Tam Đảo 2.9.3 Tính tốn độ tin cậy lộ 971 trạm TG n Dương 2.9.4 Tính tốn độ tin cậy lộ 973 trạm TG Yên Dương 2.10 Đánh giá độ tin cậy cung cấp điện huyện Tam Đảo 75 2.11 Kết luận 76 77 Chương CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO ĐỘ TIN CẬY CUNG CẤP ĐIỆN TRONG LƯỚI ĐIỆN PHÂN PHỐI HUYỆN TAM ĐẢO 78 3.1 Một số biện pháp để nâng cao độ tin cậy dung cấp điện 78 3.1.1 Đối với lưới điện phân phối 3.1.2 Đối với trạm phân phối 3.2 Đề xuất giải pháp nâng cao độ tin cậy lưới điện phân phối huyện Tam Đảo .82 3.2.1 Giải pháp Lắp đặt Recloser lưới, giảm thời gian cắt điện để sửa chữa lưới điện, giảm thời gian điện cố 3.2.2 Giải pháp 2: Lắp đặt Recloser lưới, xây dựng TBA 110 kV Tam Đảo đưa vào giai đoạn 2015-2016 cấu trúc lại lưới 3.3 Áp dụng tính tốn độ tin cậy cung cấp điện cho lộ đường dây sau áp dụng giải pháp 87 3.3.1.Tính tốn thực giải pháp 3.3.2 Thực giải pháp xây dựng trạm biến áp 110 kV Tam Đảo 3.4 Lựa chọn giải pháp 105 KẾT LUẬN 107 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO .108 PHỤ LỤC CÁC BẢNG .109 DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT CDF Cầu dao phụ tải DCL Dao cách ly ĐTC Độ tin cậy ĐTCCCĐ Độ tin cậy cung cấp điện DZ Đường dây E 25.3 Trạm 110 kV Lập Thạch E 25.4 Trạm 110 kV Thiện Kế E 4.3 Trạm 110 kV Vĩnh Yên HTCCĐ Hệ thống cung cấp điện HTĐ Hệ thống điện HTĐĐ Hệ thống đo đếm LĐPP Lưới điện phân phối MBA Máy biến áp MC Máy cắt TBA Trạm biến áp TBPĐ Thiết bị phân đoạn TG Trung gian TGTĐ Trạm TG Tam Đảo DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 1.1: Hiện trạng diện tích dân số xã năm 2014 .15 Bảng 1.5: Thống kế khối lượng trạm biến áp có 17 Bảng 1.6: Mang tải tải đường dây trung cấp điện cho huyện .18 Bảng 1.7: Cơ cấu điện tiêu thụ huyện Tam Đảo năm 2014 .19 Bảng 2.1: Độ tin cậy cung cấp điện số nước giới 27 Bảng 2.2: Số liệu khách hàng nút phụ tải hình 2.1 .37 Bảng 2.3: Số liệu tình hình điện nút phụ tải hình 2.1 38 Bảng 2.4: Kết tính tốn độ tin cậy lưới điện hình 2.1 40 Bảng 2.5: Số liệu tình hình điện nút phụ tải hình 2.2 41 Bảng 2.6: Kết tính tốn độ tin cậy lưới điện hình 2.2 43 Bảng 2.7: Số liệu tình hình điện nút phụ tải hình 2.3 45 Bảng 2.8: Kết tính tốn độ tin cậy lưới điện hình 2.3 47 Bảng 2.9: Số liệu tình hình điện nút phụ tải hình 2.4 49 Bảng 2.10:Kết tính tốn độ tin cậy lưới điện hình 2.4 .50 Bảng 2.11: Số liệu tình hình điện nút phụ tải hình 2.5 53 Bảng 2.12: Kết tính tốn độ tin cậy lưới điện hình 2.5 54 Bảng 2.13: Bảng tổng hợp độ tin cậy lưới điện huyện Tam Đảo đường dây 75 Bảng 2.14: Kết độ tin cậy lưới điện huyện Tam Đảo năm 2014 .109 Bảng 2.15: Kết độ tin cậy lưới điện huyện Tam Đảo Quý năm 2014 110 Bảng 2.16: Kết độ tin cậy lưới điện huyện Tam Đảo Quý II năm 2014 111 Bảng 2.17: Kết độ tin cậy lưới điện huyện Tam Đảo Quý III năm 2014 112 Bảng 2.18: Kết độ tin cậy lưới điện huyện Tam Đảo Quý IV năm 2014 113 Bảng 2.19 Bảng số liệu tính tốn độ tin cậy lộ 971 TG Tam Đảo năm 2014 114 Bảng 2.20: Kết tính tốn độ tin cậy lộ 971 TG Tam Đảo năm 2014 .127 Bảng 3.1: Kết tính tốn độ tin cậy lộ 971 TG Tam Đảo áp dụng giải pháp lắp Recloser lưới .128 Bảng 3.2: Kết tính toán độ tin cậy lộ 971 TG Tam Đảo áp dụng giải pháp xây dựng trạm 110 kV Tam Đảo 129 DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 1.1: Bản đồ hành huyện Tam Đảo 14 Hình 1.2: Bản vẽ trạng lưới điện huyện Tam Đảo đồ địa dư 23 Hình 2.1: Sơ đồ lưới hình tia khơng phân đoạn .37 Hình 2.2: Sơ đồ LPP hình tia có đặt cầu cầu dao .41 Hình 2.3: Sơ đồ LPP hình tia phân đoạn dao cách phân đoạn nhánh rẽ .44 Hình 2.4: Sơ đồ LPP hình tia phân đoạn máy cắt 48 Hình 2.5: Sơ đồ lưới điện kín vận hành hở 52 Hình 2.6: Bản vẽ lưới điện phân phối huyện Tam Đảo 57 Hình 2.7: Sơ đồ đường dây 971 Trạm TG Tam Đảo 64 Hình 2.8: Bản vẽ sơ đồ sợi đường dây 972 Trạm TG Tam Đảo 67 Hình 2.9: Bản vẽ sơ đồ đường dây 971 trạm TG Yên Dương 70 Hình 2.10: Bản vẽ sơ đồ đường dây 971 trạm TG Yên Dương 73 79 Hình 3.1: Một số sơ đồ tự động đóng nguồn dự phòng 79 Hình 3.2: Sơ đồ lưới điện huyện Tam Đảo địa dư đến năm 2015 .87 Hình 3.3: Sơ đồ sợi ĐZ 971 TG Yên Dương sau lắp Recloser 88 91 Hình 3.4: Sơ đồ sợi ĐZ 973 TG Yên Dương sau lắp Recloser 91 Hình 3.5: Sơ đồ sợi ĐZ 972 TG Tam Đảo sau lắp Recloser .94 97 Hình 3.6: Sơ đồ sợi đường dây 972 TG Tam Đảo lắp Recloser 97 Hình 3.7: Bản vẽ sơ đồ giải pháp sau lắp đặt trạm 110 kV Tam Đảo 100 Yên Lạc MC RECLOSER 04/05/2014 cột 70 đường trục 12:00:00 AM 18/05/2014 DZ 371E4.3 DZ 371E4.3 10 DZ 371E4.3 11 DZ 371E4.3 12 Đại Đình 13 MC 371E4.3 14 Gò Đẩu 15 Hồ Sơn 12:00:00 AM 25/05/2014 12:00:00 AM 11/07/2014 12:00:00 AM 18/08/2014 12:00:00 AM 15/09/2014 12:00:00 AM 20/09/2014 12:00:00 AM 09/11/2014 12:00:00 AM 16/11/2014 12:00:00 AM 13h19 17h48 22h53 9h35 7h20 18h59 1h10 17h55 20h26 04/05/2014 12:00:00 AM 18/05/2014 12:00:00 AM 25/05/2014 12:00:00 AM 11/07/2014 12:00:00 AM 18/08/2014 12:00:00 AM 15/09/2014 12:00:00 AM 20/09/2014 12:00:00 AM 09/11/2014 12:00:00 AM 16/11/2014 12:00:00 AM 14h14 55 Khác 18h10 22 Dây dẫn 23h2 Khác 9h40 Khác 7h28 Cách điện 19h40 41 Khác 1h15 Cách điện 19h35 100 Thiết bị đóng cắt 21h3 37 Khác Nhảy MC Recloer cột 70 ĐZ 971 TGTĐ Nhay MC371 E4.3 Do cố thoáng qua Nhảy MC 371E4.3 thống qua Nhảy MC371E4.3 q dòng cấp pha AC I=1,98KA Nhảy MC 371 E 43 Do cố TBA VINACONE (T3) Nổ chì cao pha c Nhày MC 371 E 43 Do cố thống qua Đứt cầu chì SI pha B Nổ 01 pha chì cao pha C Tổng nhóm : 4,019 221,045 5,585 122,870 5,585 50,265 0 5,585 0 5,585 44,680 1 41 0 5,585 0 100 351 12,987 21 38,171 21,972 981,906 1 60 2.Cắt điện cho công tác bảo trì, bảo dưỡng lưới điện phân phối Chiếu sáng QL2B 18/02/2014 T3-100 12:00:00 AM 8h35 18/02/2014 12:00:00 AM 9h35 60 Bảo trì bảo dưỡng, Thay cơng tơ đầu cực vệ sinh công nghiệp MBA 115 Ép lại đầu cốt lèo CSV LỘ 971 TGTĐ 21/02/2014 12:00:00 AM 5h30 21/02/2014 12:00:00 AM 6h37 67 Bảo trì bảo dưỡng, vệ sinh công nghiệp pha B tram tụ bù cốt 75 đóng SI pha A trạm tụ cột 5,217 349,539 tháo lắp csv 10kv 335 13,400 tháo lắp csv 10kv 203 7,105 tháo lắp csv 10kv 1 19 88 3,344 Tháo, Lắp CSV 10kV 262 9,432 Tháo, lắp CSV 10kV 292 9,636 Tháo, lắp CSV 10kV 111 4,107 Tháo, lắp CSV 10KV 387 18,576 NR trung tâm DZ971 TG TĐ CC Hợp Châu TT2 Hợp Châu 04/03/2014 12:00:00 AM 04/03/2014 12:00:00 AM Chiếu sáng QL2B 04/03/2014 T3-100 12:00:00 AM Tái định cư thôn 04/03/2014 Tích Cực 12:00:00 AM Hồ Sơn Hồ Sơn Hồ Sơn 10 Nhân Lý 06/03/2014 12:00:00 AM 06/03/2014 12:00:00 AM 06/03/2014 12:00:00 AM 10/03/2014 12:00:00 AM 15h15 11h25 10h47 13h47 8h15 8h55 9h31 10h50 04/03/2014 12:00:00 AM 04/03/2014 12:00:00 AM 04/03/2014 12:00:00 AM 04/03/2014 12:00:00 AM 06/03/2014 12:00:00 AM 06/03/2014 12:00:00 AM 06/03/2014 12:00:00 AM 10/03/2014 12:00:00 AM 15h55 40 12h0 35 11h6 19 14h25 38 8h51 36 9h28 33 10h8 37 11h38 48 Bảo trì bảo dưỡng, vệ sinh cơng nghiệp Bảo trì bảo dưỡng, vệ sinh cơng nghiệp Bảo trì bảo dưỡng, vệ sinh cơng nghiệp Bảo trì bảo dưỡng, vệ sinh cơng nghiệp Bảo trì bảo dưỡng, vệ sinh cơng nghiệp Bảo trì bảo dưỡng, vệ sinh cơng nghiệp Bảo trì bảo dưỡng, vệ sinh công nghiệp Cải tạo lưới điện 116 tháo lắp csv 10kv,đấu cáp nguồn ,đấu dây tín hiệu xuống tụ bù 11 CC Đồng Xuân 12 Đồng Bùa 13 Gò Đẩu 14 10/03/2014 12:00:00 AM 10/03/2014 12:00:00 AM 10/03/2014 12:00:00 AM TBA Bưu Điện Tam 11/03/2014 Đảo 12:00:00 AM 15 Trung Tâm 16 CC Quan Đình 11/03/2014 12:00:00 AM 17/03/2014 12:00:00 AM 9h50 11h50 8h55 9h33 8h32 14h50 10/03/2014 12:00:00 AM 10/03/2014 12:00:00 AM 10/03/2014 12:00:00 AM 11/03/2014 12:00:00 AM 11/03/2014 12:00:00 AM 17/03/2014 12:00:00 AM 10h33 43 Cải tạo lưới điện Tháo ,lắp CSV 10KV 415 17,845 12h35 45 Cải tạo lưới điện Tháo, lắp CSV 10 KV 333 14,985 9h35 40 Cải tạo lưới điện Tháo, lắp CSV 10KV 1 40 9h53 20 Tháo ,lắp CSV10kv 1 20 9h13 41 Tháo ,lắp CSV 10kv 348 14,268 15h53 63 0 273 17,199 153 23,715 270 39,420 Bảo trì bảo dưỡng, vệ sinh cơng nghiệp Bảo trì bảo dưỡng, vệ sinh cơng nghiệp Bảo trì bảo dưỡng, Tháo ,lắp CSV10kv vệ sinh công nghiệp Thay MBA TBA Quan 17 Quan Đình 18/03/2014 12:00:00 AM 10h31 18/03/2014 12:00:00 AM 13h6 155 Bảo trì bảo dưỡng, Đình - 180kVA- vệ sinh công nghiệp 10/0.4kV MBA 180kVA-10/0.4kV Cắt không tải CD1 nhánh 18 CD nhánh Quan 18/03/2014 Ngoại 12:00:00 AM 8h52 18/03/2014 12:00:00 AM 11h18 146 Bảo trì bảo dưỡng, vệ sinh cơng nghiệp Quan Ngoại để thay MBA TBA Đồng Thanh 180kVA-10/0.4kV MBA 180kVA-10/0.4kV 117 19 Trung tâm HC 20 Hợp Châu REII 21 Gò Đẩu 21/03/2014 12:00:00 AM 21/03/2014 12:00:00 AM 31/03/2014 12:00:00 AM 10h48 10h0 14h50 21/03/2014 12:00:00 AM 21/03/2014 12:00:00 AM 31/03/2014 12:00:00 AM 11h9 21 10h29 29 15h18 28 Bảo trì bảo dưỡng, vệ sinh cơng nghiệp Bảo trì bảo dưỡng, vệ sinh cơng nghiệp Tháo, lắp CSV 10kV 253 5,313 Tháo, lắp CSV 10kV 458 13,282 28 2,140 19,260 1 188 1 45 Bảo trì bảo dưỡng, Thay cơng tơ đầu cực vệ sinh cơng nghiệp MBA Đóng SI 10kV pha C 22 CD79 Đường trục 02/04/2014 12:00:00 AM 5h15 02/04/2014 12:00:00 AM 5h24 Bảo trì bảo dưỡng, Trạm tụ cột 01 nhánh vệ sinh công nghiệp Quan ngoại ĐZ 971 TGTĐ 23 Lan Đình 24 TBA Đại Đình 25 Dân tộc nội trú 26 Cấp Tam Đảo 27 Hợp Châu REII 03/04/2014 12:00:00 AM 07/04/2014 12:00:00 AM 22/04/2014 12:00:00 AM 22/04/2014 12:00:00 AM 23/04/2014 12:00:00 AM 10h7 9h30 11h0 11h48 7h58 03/04/2014 12:00:00 AM 07/04/2014 12:00:00 AM 22/04/2014 12:00:00 AM 22/04/2014 12:00:00 AM 23/04/2014 12:00:00 AM 13h15 188 10h15 45 11h22 22 12h35 9h30 Bảo trì bảo dưỡng, Kiểm tra hệ thống đo đếm vệ sinh cơng nghiệp đầu cực Bảo trì bảo dưỡng, thay cơng tơ đo đếm đầu vệ sinh công nghiệp cực MBA Thí nghiệm định kỳ Kiểm tra HTĐĐ TBA 1 22 47 Thí nghiệm định kỳ Kiểm tra HTĐĐ TBA 1 47 92 0 459 42,228 Thay công tơ định Thay công tơ, TI đầu 118 MBA 28 TBA 68A 29 Nhân Lý 30 Cầu Tre 31 Hồ Sơn 23/04/2014 12:00:00 AM 23/04/2014 12:00:00 AM 23/04/2014 12:00:00 AM 23/04/2014 12:00:00 AM 9h53 11h23 13h53 15h48 23/04/2014 12:00:00 AM 23/04/2014 12:00:00 AM 23/04/2014 12:00:00 AM 23/04/2014 12:00:00 AM 11h0 67 12h28 65 15h28 16h45 Thay công tơ định Thay công tơ, TI đầu cực 1 67 Thay TI đầu cực MBA 391 25,415 Khác Thay TI đầu cực MBA 213 20,235 Khác Thay TI đầu cực MBA 113 6,441 1 454 5,585 335,100 5,585 67,020 Thay ATM tổng tủ 0.4kV 275 12,375 cắt CDF120 để sửa chữa 435 171,825 kỳ MBA Khác 95 57 Dựng cột 2B cột 32 33 34 CD nhánh Gò Đẩu LỘ 971 TGTĐ DZ 371E4.3 24/04/2014 12:00:00 AM 03/05/2014 12:00:00 AM 04/05/2014 12:00:00 AM 6h46 17h47 4h36 24/04/2014 12:00:00 AM 03/05/2014 12:00:00 AM 04/05/2014 12:00:00 AM 14h20 454 Khác nhánh Gò Đẩu lắp 01 CD cột dựng Ép lại đầu cốt sứ xuyên 18h47 60 Khác tường TBA Hợp Châu 250kVA Cắt điện DZ 371 E4.3 để 4h48 12 Sửa chữa thường ĐL Vĩnh Yên Sửa chữa xuyên ,Chuyển TGTĐ sang nhận điện DZ 377E4.3 35 36 Trung Tâm 13/05/2014 12:00:00 AM CDF120 Đường 30/05/2014 trục 12:00:00 AM 17h35 5h5 13/05/2014 12:00:00 AM 30/05/2014 12:00:00 AM 18h20 45 11h40 395 Khác Sửa chữa lớn lưới trung áp 119 37 CC Quan Đình 38 Trung Tâm 39 Đại Đình 40 Cầu Tre 41 Hồ Sơn 42 TBA 68A 43 09/06/2014 12:00:00 AM 26/06/2014 12:00:00 AM 08/07/2014 12:00:00 AM 21/07/2014 12:00:00 AM 21/07/2014 12:00:00 AM 21/07/2014 12:00:00 AM Tái định cư thơn 21/07/2014 Tích Cực 12:00:00 AM 44 UBND huyện TĐ 45 TT2 Hợp Châu 46 CC Quan Đình 26/07/2014 12:00:00 AM 26/07/2014 12:00:00 AM 27/07/2014 12:00:00 AM 9h35 17h39 8h2 11h52 8h25 9h40 10h40 8h30 15h6 9h40 09/06/2014 12:00:00 AM 26/06/2014 12:00:00 AM 08/07/2014 12:00:00 AM 21/07/2014 12:00:00 AM 21/07/2014 12:00:00 AM 21/07/2014 12:00:00 AM 21/07/2014 12:00:00 AM 26/07/2014 12:00:00 AM 26/07/2014 12:00:00 AM 27/07/2014 12:00:00 AM 10h15 40 Khác 18h5 26 Khác Thay csv10KV Pha A bị vỡ Sử lý tiếp xúc đấu cáp xuất tuyến Lộ D 278 11,120 275 7,150 1 202 213 6,390 343 15,092 1 30 93 4,464 366 212 7,208 278 6,950 Cắt điện TBA Đại Đình 11h24 202 Thí nghiệm định kỳ để tháo lắp ATM Tổng thí nghiêm 12h22 30 9h9 44 10h10 30 11h28 48 10h32 122 15h40 34 10h5 25 Thay công tơ định Thay công tơ đầu TBA Thay công tơ định Thay công tơ đầu TBA Thay công tơ định Thay công tơ đầu TBA Thay công tơ định Thay công tơ đầu TBA Thay công tơ định Thay công tơ đầu TBA Thay công tơ định Thay công tơ đầu TBA Thay công tơ định Thay công tơ đầu TBA 120 47 CC Đồng Xuân 48 Đồng Bùa 49 Đồng Thanh 50 51 52 53 54 55 56 LỘ 971 TGTĐ LỘ 971 TGTĐ Quan Đình 27/07/2014 12:00:00 AM 28/07/2014 12:00:00 AM 28/07/2014 12:00:00 AM 03/08/2014 12:00:00 AM 03/08/2014 12:00:00 AM 18/08/2014 12:00:00 AM Chiếu sáng QL2B 18/08/2014 T3-100 12:00:00 AM TBA Thiền Viện 06/09/2014 12:00:00 AM TBA Bưu Điện Tam 15/09/2014 Đảo 12:00:00 AM Khoáng sản 750 23/09/2014 12:00:00 AM 8h15 8h40 12h15 14h1 5h1 9h40 13h50 8h20 8h2 9h30 27/07/2014 12:00:00 AM 28/07/2014 12:00:00 AM 28/07/2014 12:00:00 AM 03/08/2014 12:00:00 AM 03/08/2014 12:00:00 AM 18/08/2014 12:00:00 AM 18/08/2014 12:00:00 AM 06/09/2014 12:00:00 AM 15/09/2014 12:00:00 AM 23/09/2014 12:00:00 AM 9h15 60 8h55 15 12h30 15 15h12 7h30 71 149 0 Thay công tơ định Thay công tơ đầu TBA Sửa chữa thường Đâu dây mạch điều khiển xuyên tủ tụ bù 400v Sửa chữa thường Thay ATM Tổng tủ tụ bù xuyên 40V Sửa chữa lớn lưới trung áp Sửa chữa lớn lưới trung áp 423 25,380 344 5,160 274 4,110 5,585 396,535 5,585 832,165 cắt điện ĐZ971 TGTĐ để đấu lại lèo cột 59 ĐZ971 TGTĐ Căt điện ĐZ 971 TGTĐ Để tháo lẻo phục vụ lẳp CDFI NR TRUNG Tâm 10h35 55 Khác Kiểm tra HTĐ TBA 158 8,690 14h50 60 Khác Kiểm tra HTĐ TBA 1 60 10h33 133 Khác 266 10h45 163 Khác 1 163 10h30 60 Khác 1 60 121 Cắt điện TBA Để thay TI đầu cực MBA Thay Ti Đầu cực định kỳ cắt điện TBA để kiểm tra HTĐĐ đầu cực MBA 57 Khoáng sản 400 23/09/2014 12:00:00 AM 10h35 23/09/2014 12:00:00 AM 11h5 30 Khác cắt điện TBA để kiểm tra HTĐĐ đầu cực MBA 1 30 5,585 575,255 5,585 614,350 5,585 3,462,700 5,585 89,360 344 26,488 76 1 40 Cắt CDF37 DZ 371 E4.3 58 59 60 61 62 63 64 DZ 371E4.3 MC 371E4.3 LỘ 971 TGTĐ MC 371E4.3 Đồng Bùa TBA Thiền Viện 23/09/2014 12:00:00 AM 23/09/2014 12:00:00 AM 12/10/2014 12:00:00 AM 18/10/2014 12:00:00 AM 23/10/2014 12:00:00 AM 23/10/2014 12:00:00 AM TBA Quan Ngoại 23/10/2014 (MINH TUYEN) 12:00:00 AM 17h43 4h30 5h55 5h0 9h53 11h45 8h50 23/09/2014 12:00:00 AM 23/09/2014 12:00:00 AM 12/10/2014 12:00:00 AM 18/10/2014 12:00:00 AM 23/10/2014 12:00:00 AM 23/10/2014 12:00:00 AM 23/10/2014 12:00:00 AM 19h26 6h20 16h15 5h16 11h10 12h23 103 110 620 16 77 38 0 Sửa chữa thường để ĐL TP Vĩnh Yên đấu xuyên lèo cột 57 đường trục 371 Sửa chữa thường xuyên Sửa chữa lớn lưới trung áp 0 Khác Thay công tơ định kỳ Thay công tơ định kỳ E4.3 Cắt điện ĐZ 371 E43 để ĐLV Yên tháo lèo cột 57 đường trục Thay MC, thay xà phụ đỡ sứ, thay CD 10kV xuống MC cột 70 ĐZ 971 TGTĐ Chuyển PT Cấp điện TGTĐ Để ĐLVY Lắp MC RECLOSES Cột số NR TTĐ Thay công tơ đầu cực MBA TBA Đồng Bùa 320kVA ĐZ 971 TGTĐ Thay công tơ lộ Đại Đình đấu song song đầu cực MBA TBA Thiền Viện Trúc Lâm 250kVA ĐZ 971 TGTĐ Thay công tơ đầu cực 9h30 40 Khác MBA TBA Minh Tuyên 320kVA ĐZ 971 TGTĐ 122 65 66 67 Quan Ngoại CDF46 ĐZ 371E4.3 CDF46 ĐZ 371E4.3 25/10/2014 12:00:00 AM 04/11/2014 12:00:00 AM 04/11/2014 12:00:00 AM 8h18 17h9 5h6 25/10/2014 12:00:00 AM 04/11/2014 12:00:00 AM 04/11/2014 12:00:00 AM 12h20 242 Sửa chữa thường Thay cáp xuất tuyến lộ A, xuyên B ,D 1,092 264,264 5,585 519,405 5,585 318,345 40 60 72 31 30 160 Đấu lại lèo cột 57 18h42 93 Khác MV376-377E4.3 NR TGTĐ lộ 371 E4.3 Tách lèo cột 57 MV 376- 6h3 57 Khác 377E4.3 NR TGTĐ lộ 371 E4.3 để sữa chữa đuờng dây 68 Gò Đẩu 08/11/2014 12:00:00 AM 19h0 08/11/2014 12:00:00 AM 19h40 40 Khác Cắt điện TBA Gò Đẩu để sử lý đe doạ cố Thí nghiệm định kỳ, tháo 69 Gò Đẩu 11/11/2014 12:00:00 AM 10h12 11/11/2014 12:00:00 AM 11h12 60 Thí nghiệm định kỳ lắp CSV 10kV, kiêm tra hệ thống đo đếm đàu cực MBA 70 Dân tộc nội trú 71 TBA Đại Đình 72 73 Cấp Tam Đảo UBND huyện TĐ 11/11/2014 12:00:00 AM 11/11/2014 12:00:00 AM 11/11/2014 12:00:00 AM 11/11/2014 12:00:00 AM 8h28 11h34 12h45 12h20 11/11/2014 12:00:00 AM 11/11/2014 12:00:00 AM 11/11/2014 12:00:00 AM 11/11/2014 12:00:00 AM 9h40 72 Khác 12h5 31 Khác Kiểm tra hệ thống đo đếm đầu cực MBA Kiểm tra hệ thống đo đếm đầu cực MBA Kiểm tra hệ thống đo đếm 13h15 30 Khác đầu cực ,tháo lắp CSV 10KV 13h0 40 Khác 123 Kiểm tra hệ thống đo đếm đầu cực 74 75 76 Chiếu sáng QL2B 11/11/2014 T3-100 12:00:00 AM 10h50 11/11/2014 12:00:00 AM 11h43 53 Khác Kiểm tra hệ thống đo đếm đầu cực 53 TBA Quan Ngoại 11/11/2014 (MINH TUYEN) 12:00:00 AM 14h7 11/11/2014 12:00:00 AM 14h44 37 Khác Kiểm tra hệ thống đo đếm đầu cực 37 11/11/2014 12:00:00 AM 15h15 11/11/2014 12:00:00 AM 15h50 35 Khác Kiểm tra hệ thống đo đếm đầu cực 35 14 5,585 145,210 312 5,585 39,095 5,585 659,030 5,585 33,510 TBA 68A 30/11/2014 77 CDF46 ĐZ 371E4.3 12:00:00 AM 30/11/2014 5h30 12:00:00 AM 5h56 26 78 Danh thắng Tây Thiên 02/12/2014 12:00:00 AM 10h50 02/12/2014 12:00:00 AM 12h8 78 79 MC 371E4.3 24/12/2014 12:00:00 AM 4h50 24/12/2014 12:00:00 AM 4h57 80 LỘ 971 TGTĐ 26/12/2014 12:00:00 AM 7h10 26/12/2014 12:00:00 AM 9h8 118 81 CDF46 ĐZ 371E4.3 6h8 30/12/2014 12:00:00 AM 6h2 30/12/2014 12:00:00 AM Cắt CDF46 DZ 371 E43 Sửa chữa lớn lưới để ĐL Vinh yên sửa chữa trung áp DZ Cắt điện TBA Danh Thí nghiệm định kỳ Thắng Tây Thiên để TNĐK Chuyển phương thức cấp điện đoạn DZ từ CDF3 Khác DZ371E4.3 đến CDF1Z95 TGTD sang nhận điện từ DZ377E4.3 Cắt điên ĐZ 971 TGTĐ để kéo dây lấy độ võng Khác ĐZ 35KV xây dựng giao chéo khoảng 15-16 MK 971-972 TGTĐ Khác Chuyển phương thức cấp điên đoan DZ từ CDF1Z95 đến CDF3DZ371E4.3,đến CDF64 DZ376E4.3 124 TGTD sang nhận điện DZ371E4.3 Tổng nhóm : 123 95,982 9,341,604 0 0 3.Mất điện cố cắt điện lưới điện 110 kV Tổng nhóm : 0 4.Mất điện lưới điện 220,500kV 1Trạm 110kV Vĩnh Yên 21/05/20147h42 12:00:00 AM 21/05/20148h28 12:00:00 AM 46 0Sự cố Sự cố lưới điện Quốc Gia 500kV Tổng nhóm : 5,585 256,910 5,585 256,910 5.Cắt điện lý khác LỘ 971 TGTĐ 05/06/2014 12:00:00 AM 17h4 05/06/2014 12:00:00 AM 19h33 149 LỘ 971 TGTĐ 26/07/2014 12:00:00 AM 16h2 26/07/2014 12:00:00 AM 16h28 26 DZ 371E4.3 29/08/2014 12:00:00 AM 5h5 29/08/2014 12:00:00 AM 5h8 DZ 371E4.3 17/09/2014 12:00:00 AM 2h55 17/09/2014 12:00:00 AM 3h35 40 DZ 371E4.3 17/09/2014 12:00:00 AM 4h10 17/09/2014 12:00:00 AM 7h46 216 Do dân chặt đổ vào Vi phạm hành lang TBA UBND Huyện Tam lưới điện Đảo gây cố Các ảnh hưởng Nhảy MC 971 TGTĐ hồn lưu bão mưa to,sét lũ qt, lốc xốy Nhảy MC371E4.3 mưa Bão bão Nhảy MC371 E4.3 Bão mưa giông kèm theo sét (a/hưởng bão số 3) Nhảy MC371E4.3 ảnh hưởng bão số làm đứt Bão dây pha C cột 37 lộ 371E4.3 125 5,585 832,165 5,585 145,210 0 5,585 0 5,585 223,400 5,585 1,206,360 Tram 110kV Vĩnh Yên 14/10/2014 12:00:00 AM 21h30 14/10/2014 12:00:00 AM 21h36 Bão Tổng nhóm : Tổng đường dây 971 TGTam Đảo Nhảy MC 371 E4.3 Do Sự cố thoáng qua 5,585 33,510 27,925 5,585 2,440,645 10 126 153 167,663 27,557 13,021,065 Bảng 2.20: Kết tính tốn độ tin cậy lộ 971 TG Tam Đảo năm 2014 Mất điện thoáng qua Mất điện kéo dài Tổng số Tổng số Nội dung khách hàng Tổng số (K) lần điện (m) Tổng số khách hàng bị MAIFI (Mj/K) điện Tổng số khách lần hàng bị điện (n) điện (Nj) (Mj) 1.Mất điện cố lưới điện phân phối 2.Cắt điện cho công tác theo kế hoạch 3.Mất điện cố cắt điện lưới điện 110 kV Tổng thời gian điện khách hàng SAIDI (ΣTi*Ki)/ K SAIFI (Nj/K) (ΣTi*Ki) 12,993 21,972 1.690 21 38,171 981,906 75.57 2.94 12,993 0 0.000 123 95,982 9,341,604 718.97 7.39 12,993 0 0.000 0 0.00 0.00 12,993 0 0.000 5,585 256,910 19.77 0.43 4.Mất điện cố cắt điện lưới điện 220,500kV 5.Cắt điện lý khác 12,993 5,585 0.430 27,925 2,440,645 187.84 2.15 6.Tổng hợp chung 12,993 10 27,557 2.120 153 167,663 13,021,065 1,002.16 12.90 127 Bảng 3.1: Kết tính tốn độ tin cậy lộ 971 TG Tam Đảo áp dụng giải pháp lắp Recloser lưới Tổng số STT Nội dung khách hàng (K) 1.Mất điện cố lưới điện phân phối 2.Cắt điện cho công tác theo kế hoạch 3.Mất điện cố cắt điện lưới điện 110 kV Mất điện thoáng qua Tổng số Tổng số khách hàng MAIFI lần bị điện (Mj/K) điện (m) (Mj) Tổng số lần điện (n) Mất điện kéo dài Tổng số Tổng thời gian khách hàng điện bị điện khách hàng (Nj) (STi*Ki) SAIDI SAIFI (STi*Ki)/K (Nj/K) 12,993 22,340 1.720 21 38,171 776,618 59.77 2.94 12,993 0 0.000 123 94,416 8,210,727 631.93 7.27 12,993 0 0.000 0 0.00 0.00 12,993 0 0.000 5,585 256,910 19.77 0.43 4.Mất điện cố cắt điện lưới điện 220,500kV 5.Cắt điện lý khác 12,993 5,585 0.430 27,925 2,440,645 187.84 2.15 6.Tổng hợp chung 12,993 10 27,925 2.150 153 166,097 11,684,900 899.32 12.78 128 Bảng 3.2: Kết tính tốn độ tin cậy lộ 971 TG Tam Đảo áp dụng giải pháp xây dựng trạm 110 kV Tam Đảo Mất điện thoáng qua Tổng số STT Nội dung khách Tổng số Tổng số khách hàng MAIFI Mất điện kéo dài Tổng số Tổng số khách hàng điện hàng (K) lần bị điện (Mj/K) lần bị điện điện (m) điện (n) (Mj) (Nj) Mất điện cố lưới điện phân phối Cắt điện cho công tác theo kế hoạch Mất điện cố cắt điện lưới điện 110 kV Mất điện cố cắt điện lưới điện 220,500kV Tổng thời gian khách hàng (Ti*Ki) SAIDI (Ti*Ki)/ K SAIFI (Nj/K) 12,993 0 0.000 10,246 279,553 21.52 0.79 12,993 0 0.000 92 55,321 6,066,087 466.87 4.26 12,993 0 0.000 0 0.00 0.00 12,993 0 0.000 5,585 256,910 19.77 0.43 Cắt điện lý khác 12,993 0 0.000 11,170 977,375 75.22 0.86 Tổng hợp chung 12,993 0 0.000 103 82,322 7,579,925 583.39 6.34 129
- Xem thêm -

Xem thêm: LV lê hải hưng 21h31 14 8 , LV lê hải hưng 21h31 14 8 , Chương 1 TỔNG QUAN VỀ LƯỚI ĐIỆN PHÂN PHỐI HUYỆN TAM ĐẢO, Bảng 1.7: Cơ cấu điện năng tiêu thụ huyện Tam Đảo năm 2014, Bảng 2.1: Độ tin cậy cung cấp điện của một số nước trên thế giới, Nguồn: Council of European Energy Regulators asbl, Bảng 2.13: Bảng tổng hợp độ tin cậy lưới điện huyện Tam Đảo và các đường dây., Chương 3 CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO ĐỘ TIN CẬY CUNG CẤP ĐIỆN TRONG LƯỚI ĐIỆN PHÂN PHỐI HUYỆN TAM ĐẢO, PHỤ LỤC CÁC BẢNG, Bảng 2.19 Bảng số liệu tính toán độ tin cậy lộ 971 TG Tam Đảo năm 2014.

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay