PP khai thác và phân tích bài báo khoa học

13 89 0
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/05/2018, 14:55

1. Bài báo khoa học là gì Trong hoạt động nghiên cứu khoa học nói chung và các Nghiên cứu sinh nói riêng thì bài báo khoa học đóng một vai trò hết sức quan trọng và là sợi chỉ xuyên suốt từ khi bắt đầu tới khi kết thúc. Khi bắt đầu một đề tài, người nghiên cứu sẽ phải tìm đọc các bài báo của các tác giả khác về lĩnh vực đó nhằm hai mục đích: học những kiến thức nền tảng và nắm bắt xu thế nghiên cứu của đề tài. Từ đó, nhà nghiên cứu định ra con đường của mình, tìm hướng nghiên cứu riêng của mình. Một công trình nghiên cứu chỉ được coi là có giá trị khoa học khi kết quả của nó có thể được viết thành các bài báo đăng trên các tạp chí hoặc báo cáo ở các hội nghị khoa học quốc tế được thẩm định về chuyên môn thông qua phản biện của các chuyên gia (peerreview, có người gọi là “bình duyệt”). Bắt đầu bằng việc đọc và học từ bài báo của người khác và kết thúc ở việc công bố bài báo của bản thân mình, đó là một chu trình bắt buộc của nghiên cứu.Bài báo khoa học còn là một loại “tiền tệ” của giới làm khoa học, bởi vì qua đó mà người ta có thể đánh giá khả năng chuyên môn và năng suất khoa học của nhà nghiên cứu. Giới làm nghiên cứu khoa học nói chung nhất trí rằng chỉ tiêu số một để đề bạt một nhà khoa học là dựa vào số lượng và chất lượng bài báo khoa học đã công bố trên các tập san chuyên ngành. Trên bình diện quốc gia, số lượng bài báo khoa học là một thước đo về trình độ khoa học kĩ thuật và hiệu suất khoa học của một nước.Bài báo khoa học nói một cách ngắn gọn là một bài báo có nội dung khoa học được công bố trên một tập san khoa học đã qua hệ thống bình duyệt của tập san. Giá trị khoa học của một bài báo tùy thuộc một phần lớn vào nội dung của bài báo. Nhưng cũng giống như sản phẩm khác thường có nhiều hình thức và giá trị khác nhau, các bài báo khoa học cũng xuất hiện dưới nhiều dạng khác nhau và giá trị cũng không đồng nhất. Đối với người không làm khoa học và công chúng nói chung, phân biệt được những bài báo này không phải là một chuyện dễ dàng. 2. Các loại bài báo khoa học Có rất nhiều quan điểm để phân loại các bài báo khoa học nhưng dựa theo nội dung và quy mô của công trình nghiên cứu thì có thể phân loại như sau: Thứ nhất là những bài báo mang tính cống hiến nguyên thủy: Đây là những bài báo khoa học nhằm báo cáo kết quả một công trình nghiên cứu, hay đề ra một phương pháp mới, một ý tưởng mới, hay một cách diễn dịch mới. Có khi một công trình nghiên cứu có thể có nhiều phát hiện mới, và cần phải có nhiều bài báo nguyên thủy để truyền đạt những phát hiện này.Tất cả các bài báo thể hiện những cống hiến nguyên thủy, trên nguyên tắc đều phải thông qua hệ thống bình duyệt trước khi được công bố. Một bài báo hay hoặc không hay nhưng chưa qua hệ thống bình duyệt thì chưa thể xem là một “bài báo khoa học”.Thứ hai là những bài báo nghiên cứu ngắn: Là những bài báo rất ngắn (chỉ khoảng 600 đến 1000 chữ, tùy theo qui định của tập san) mà nội dung chủ yếu tập trung giải quyết một vấn đề rất hẹp hay báo cáo một phát hiện nhỏ nhưng quan trọng. Những bài báo này vẫn phải qua hệ thống bình duyệt nghiêm chỉnh, nhưng mức độ rà soát không cao như các bài báo cống hiến nguyên thủy. Thứ ba là những bài điểm báo: Như tên gọi bài điểm báo thường tập trung vào một chủ đề hẹp nào đó mà tác giả phải đọc tất cả những bài báo liên quan, tóm lược lại, và bàn qua về những điểm chính cũng như đề ra một số đường hướng nghiên cứu cho chuyên ngành.Thứ tư là những bài xã luận: Có khi tập san công bố một bài báo nguyên thủy quan trọng với một phát hiện có ý nghĩa lớn, ban biên tập có thể mời một chuyên gia viết bình luận về phát hiện đó. Thứ năm là những thư cho tòa soạn: Nhiều tập san khoa học dành hẳn một mục cho bạn đọc phản hồi những bài báo đã đăng trên tập san. Đây là những bài viết rất ngắn của bạn đọc về một điểm nhỏ nào đó của bài báo đã đăng. Những thư này thường phê bình hay chỉ ra một sai lầm nào đó trong bài báo khoa học đã đăng. Thứ sáu là những bài báo trong các kỉ yếu hội nghị. Trong các hội nghị chuyên ngành, các nhà nghiên cứu tham dự hội nghị và muốn trình bày kết quả nghiên cứu của mình thường gửi bài báo để đăng vào kỉ yếu của hội nghị. Ngoài còn có một loại bài báo khoa học xuất hiện dưới dạng báo cáo trường hợp mà trong đó nội dung xoay quanh chỉ một (hay một số rất ít) cá thể đặc biệt.Trong hoạt động khoa học, các tập san khoa học là những tờ báo xuất bản định kì, có thể là mỗi tuần một lần, mỗi tháng, hay 3 tháng, thậm chí hàng 6 tháng một lần. Mục tiêu chính của các tập san khoa học là chuyên chở thông tin đến giới nghiên cứu khoa học nhằm từng bước phát triển khoa học. Các tập san khoa học còn là những diễn đàn khoa học để giới khoa học có cùng chuyên môn trao đổi và học hỏi với nhau. Phần lớn các tập san khoa học rất chuyên sâu về một bộ môn khoa học. Giá trị khoa học của một bài báo do đó không chỉ tùy thuộc vào nội dung, mà tập san công bố cũng đóng một vai trò quan trọng.3. Cơ chế bình duyệt bài báo khoa họcCơ chế bình duyệt là một cơ chế có mục đích chính là thẩm định và kiểm tra các bài báo khoa học trước khi chấp nhận cho công bố trên một tập san khoa học. Tuy một cơ chế bình duyệt như thế không phải hoàn toàn vô tư và hoàn hảo, nhưng nó là một cơ chế tốt nhất hiện nay mà giới khoa học đều công nhận.Thời gian để một bài báo từ lúc nộp bài cho đến lúc xuất hiện trên mặt giấy (nếu mọi bình duyệt và phản hồi đều trôi chảy) tốn khoảng 9 tháng đến 12 tháng. 1 Bài báo khoa học Trong hoạt động nghiên cứu khoa học nói chung Nghiên cứu sinh nói riêng báo khoa học đóng vai trò quan trọng sợi xuyên suốt từ bắt đầu tới kết thúc Khi bắt đầu đề tài, người nghiên cứu phải tìm đọc báo tác giả khác lĩnh vực nhằm hai mục đích: học kiến thức tảng nắm bắt xu nghiên cứu đề tài Từ đó, nhà nghiên cứu định đường mình, tìm hướng nghiên cứu riêng Một cơng trình nghiên cứu coi có giá trị khoa học kết viết thành báo đăng tạp chí báo cáo hội nghị khoa học quốc tế thẩm định chuyên môn thông qua phản biện chuyên gia (peer-review, có người gọi “bình duyệt”) Bắt đầu việc đọc học từ báo người khác kết thúc việc công bố báo thân mình, chu trình bắt buộc nghiên cứu Bài báo khoa học loại “tiền tệ” giới làm khoa học, qua mà người ta đánh giá khả chuyên môn suất khoa học nhà nghiên cứu Giới làm nghiên cứu khoa học nói chung trí tiêu số để đề bạt nhà khoa học dựa vào số lượng chất lượng báo khoa học công bố tập san chuyên ngành Trên bình diện quốc gia, số lượng báo khoa học thước đo trình độ khoa học kĩ thuật hiệu suất khoa học nước Bài báo khoa học nói cách ngắn gọn báo có nội dung khoa học công bố tập san khoa học qua hệ thống bình duyệt tập san Giá trị khoa học báo tùy thuộc phần lớn vào nội dung báo Nhưng giống sản phẩm khác thường có nhiều hình thức giá trị khác nhau, báo khoa học xuất nhiều dạng khác giá trị không đồng Đối với người khơng làm khoa học cơng chúng nói chung, phân biệt báo chuyện dễ dàng Các loại báo khoa học Có nhiều quan điểm để phân loại báo khoa học dựa theo nội dung quy mơ cơng trình nghiên cứu phân loại sau: Thứ báo mang tính cống hiến nguyên thủy: Đây báo khoa học nhằm báo cáo kết cơng trình nghiên cứu, hay đề phương pháp mới, ý tưởng mới, hay cách diễn dịch Có cơng trình nghiên cứu có nhiều phát mới, cần phải có nhiều báo nguyên thủy để truyền đạt phát này.Tất báo thể cống hiến nguyên thủy, nguyên tắc phải thông qua hệ 1|Page thống bình duyệt trước cơng bố Một báo hay khơng hay chưa qua hệ thống bình duyệt chưa thể xem “bài báo khoa học” Thứ hai báo nghiên cứu ngắn: Là báo ngắn (chỉ khoảng 600 đến 1000 chữ, tùy theo qui định tập san) mà nội dung chủ yếu tập trung giải vấn đề hẹp hay báo cáo phát nhỏ quan trọng Những báo phải qua hệ thống bình duyệt nghiêm chỉnh, mức độ rà sốt khơng cao báo cống hiến ngun thủy Thứ ba điểm báo: Như tên gọi điểm báo thường tập trung vào chủ đề hẹp mà tác giả phải đọc tất báo liên quan, tóm lược lại, bàn qua điểm đề số đường hướng nghiên cứu cho chuyên ngành Thứ tư xã luận: Có tập san công bố báo nguyên thủy quan trọng với phát có ý nghĩa lớn, ban biên tập mời chun gia viết bình luận phát Thứ năm thư cho tòa soạn: Nhiều tập san khoa học dành hẳn mục cho bạn đọc phản hồi báo đăng tập san Đây viết ngắn bạn đọc điểm nhỏ báo đăng Những thư thường phê bình hay sai lầm báo khoa học đăng Thứ sáu báo kỉ yếu hội nghị Trong hội nghị chuyên ngành, nhà nghiên cứu tham dự hội nghị muốn trình bày kết nghiên cứu thường gửi báo để đăng vào kỉ yếu hội nghị Ngồi có loại báo khoa học xuất dạng báo cáo trường hợp mà nội dung xoay quanh (hay số ít) cá thể đặc biệt Trong hoạt động khoa học, tập san khoa học tờ báo xuất định kì, tuần lần, tháng, hay tháng, chí hàng tháng lần Mục tiêu tập san khoa học chuyên chở thông tin đến giới nghiên cứu khoa học nhằm bước phát triển khoa học Các tập san khoa học diễn đàn khoa học để giới khoa học có chuyên môn trao đổi học hỏi với Phần lớn tập san khoa học chuyên sâu môn khoa học Giá trị khoa học báo khơng tùy thuộc vào nội dung, mà tập san cơng bố đóng vai trò quan trọng Cơ chế bình duyệt báo khoa học 2|Page Cơ chế bình duyệt chế có mục đích thẩm định kiểm tra báo khoa học trước chấp nhận cho công bố tập san khoa học Tuy chế bình duyệt khơng phải hồn tồn vơ tư hồn hảo, chế tốt mà giới khoa học công nhận Thời gian để báo từ lúc nộp lúc xuất mặt giấy (nếu bình duyệt phản hồi trôi chảy) tốn khoảng tháng đến 12 tháng Ý nghĩa xã hội báo khoa học Một báo xem “bài báo khoa học” qua chế bình duyệt công bố tập san chuyên môn Mọi đánh giá nghiên cứu đánh giá nhà khoa học dựa báo khoa học Thậm chí giới khoa bảng phương Tây có câu thành ngữ “publish or perish”, tạm dịch “công bố chết” Nếu sử dụng cho ý nghĩa “sinh mệnh khoa học” câu nói hồn tồn khơng phóng đại Luật giới đánh giá cơng trình nghiên cứu đánh giá nhà khoa học qua báo, anh khơng có báo tức anh đứng ngồi chơi khơng cộng đồng khoa học thừa nhận Trên bình diện quốc gia, công bố báo cáo khoa học diễn đàn khoa học quốc tế cách không nâng cao diện, mà nâng cao suất khoa học nước nhà Cấu trúc báo khoa học Nhìn chung, báo khoa học có cấu trúc gồm phần: Giới thiệu (Introduction), Phương pháp (Materials and Method), Kết đánh giá, bình luận (Results and Discussion) Kết luận (Conclusion) Đây cấu trúc tổng quan cho tất ngành 5.1.Tựa đề báo (title of paper) Tựa đề báo viết trang đầu báo, thường vị trí trung tâm Khơng nên gạch đích hay viết nghiêng tựa đề Phía tựa đề báo tên tác giả nơi làm việc tác giả Chúng ta muốn tựa đề báo phải “bắt mắt” người đọc, cần phải đầu tư chút thời gian vào việc chọn chữ chiến lược chọn tên cho báo Tựa đề không nên ngắn, không nên dài, mà phải nói lên nội dung nghiên cứu Nếu tựa đề khơng nói lên nội dung báo, độc giả khơng ý đến cơng trình nghiên cứu, người đọc Để có tựa đề sáng tạo, xem xét đến số khía cạnh sau đây: 3|Page - Không sử dụng viết tắt Nên nhớ nhiều người ngồi lĩnh vực chun mơn đọc báo bạn, viết tắt làm cho họ khó chịu họ khơng quen hay khơng biết đến chữ viết tắt chuyên ngành - Không nên đặt tựa đề theo kiểu nghịch lí hay tựa đề mơ hồ Tựa đề nghịch ló mơ hồ nguy hiểm, biểu nghiên cứu bạn chẳng giải vấn đề gì, hay chẳng có câu trả lời gì, người đọc nghĩ phí để đọc báo - Không nên đặt tựa đề dài Tựa đề báo không nên dài 20 từ Tựa đề dài làm cho người đọc ý -Tựa đề viết trang đầu, viết chữ in hoa, chữ đậm, canh trang, không gạch dưới, không in nghiêng - Phía tựa đề họ tên tác giả có ký hiệu a,b 1,2 Bên thích a,b 1,2 nơi làm việc tác giả Địa email tác giả - Phải có yếu tố tựa đề - Bắt đầu động từ, danh động từ, danh từ bất định hàm chứa thực - Tựa đề không câu hiệu 5.2 Phần Tóm tắt (Abstract) Có loại tóm lược: khơng có tiêu đề có tiêu đề Loại tóm lược khơng có tiêu đề đoạn văn tóm tắt cơng trình nghiên cứu Loại tóm lược có tiêu đề tên gọi – bao gồm nhiều đoạn văn theo tiêu đề sau đây: Background, Aims, Methods, Outcome Measurements, Results, Conclusions Tuy nhiên, dù có hay khơng có tiêu đề, tóm lược phải chuyển tải cho thông tin quan trọng sau đây: Câu hỏi mục đích nghiên cứu Phần phải mô tả câu văn Câu văn thứ mô tả vấn đề mà tác giả quan tâm gì, tình trạng tri thức Câu văn thứ hai mơ tả mục đích nghiên cứu cách gọn phải rõ ràng Phương pháp nghiên cứu Cần phải mơ tả cơng trình nghiên cứu thiết kế theo mơ hình gì, đối tượng tham gia nghiên cứu đến từ đâu đặc điểm đối tượng, phương pháp đo lường, yếu tố nguy (risk factors), tiêu lâm sàng (clinical outcome) Phần viết vòng 4-5 câu văn 4|Page Kết Trong phần này, tác giả trình bày kết nghiên cứu, kể số liệu lấy làm điểm thiết yếu nghiên cứu Nên nhớ kết phải trình bày cho trả lời câu hỏi nghiên cứu đặt từ câu văn Kết luận Một câu văn kết luận ý nghĩa kết nghiên cứu Có thể nói phần lớn độc giả tâm vào câu văn trước học đọc phần khác, tác giả cần phải chọn câu chữ cho “thuyết phục” thu hút ý độc giả câu văn quan trọng Nếu tựa đề báo phát biểu nội dung cơng trình nghiên cứu, bảng tóm lược cho phép bạn mơ tả chi tiết nội dung cơng trình nghiên cứu Độ dài bảng tóm lược thường 200 đến 300 từ (tùy theo qui định tập san) Bảng tóm lược giúp người đọc nên đọc tiếp báo hay bỏ qua báo Do đó, tác giả cần phải cung cấp thơng tin cách ngắn gọn, có liệu (chứ hứa suông) thẳng vào vấn đề (chứ khơng phải viết lòng vòng) Thơng thường bảng tóm lược viết sau hồn tất báo Phần tóm tắt phải độc lập với phần khác (tự đứng mình) đảm bảo yếu tố sau: Khoảng 200 chữ; Nói rõ mục tiêu chính; Mơ tả phương pháp nghiên cứu (đối tượng nghiên cứu, liệu, phương pháp phân tích); Tổng kết kết quan trọng; Nói rõ kết luận bật ý nghĩa nó; Khơng có tham chiếu đến hình ảnh, bảng biểu nguồn tham khảo; Tránh viết phần tóm tắt lời nói đầu (lời mở đầu); Phần cuối 5-6 từ khóa (keywords) viết theo thứ tự alphabet (nếu có) 5.3 Phần Đặt vấn đề (Introduction) Phải trả lời câu hỏi: Tại làm nghiên cứu này? Cung cấp thơng tin như: Định nghĩa vấn đề; Những làm để giải vấn đề; Tóm lược kết trước công bố; Mục tiêu nghiên cứu Lưu ý: - Cuối phần phải trình bày cấu trúc báo Nhằm tóm lược lại nội dung mục - Không nên ngắn, đừng dài; tối đa trang A4 - Điều quan trọng sau đọc xong phần này, người đọc biết tầm quan trọng nghiên cứu, có nghiên cứu từ đọc phần 5.4 Phần Phương pháp nghiên cứu (Material and Methods) Đây phần quan trọng báo khoa học Phải trả lời câu hỏi: Bạn làm gì? Để trả lời câu hỏi này, phải cung cấp thông tin: 5|Page Đối tượng nghiên cứu; Phương pháp đo lường, độ tin cậy xác đo lường; phương pháp phân tích liệu, nêu thuật tốn giải vấn đề, v.v Phần dài gấp 2, lần Phần giới thiệu 5.5 Phần Kết (Results) Phần kết phải có biểu đồ, bảng số liệu diễn đạt cách ngắn gọn, rõ ràng Những số liệu phải trình bày để trả lời mục tiêu nghiên cứu nêu phần giới thiệu Lưu ý: - Tất bảng thống kê, biểu đồ, hình ảnh phải thích rõ ràng - Dùng bảng số liệu thấy số liệu xác quan trọng - Khi quan tâm đến xu hướng dùng biểu đồ - Trong phần khơng có bình luận kết (để dành cho phần bàn luận) - Cần tránh Phần này: + Những thông tin liệu lặt vặt + Trình bày loạt liệu khơng có ý nghĩa lớn + Những dạy bảo + Dùng q khứ để mơ tả xảy sử dụng tối đa thể thụ động + Cũng dài khoảng 2, trang; không dài phần phương pháp 5.6 Phần Bàn luận (Discussion) Thường bao gồm yếu tố sau việc mơ tả: - Tóm lược giả thiết, mục tiêu, kết - So sánh kết với nghiên cứu trước - Giải thích kết cách đề mơ hình hay giả thuyết - Khái quát hóa ý nghĩa kết - Bàn qua ưu điểm khuyết điểm - Kết luận cho người đọc lĩnh hội cách dễ dàng Cụ thể, trả lời câu hỏi phải làm rõ vấn để sau: Phát gì; Phát biểu phát chính; đặt phát vào bối cảnh nghiên cứu trước đây; Mở đầu phần thảo luận cách tóm tắt bối cảnh, giả thuyết, mục tiêu phát nghiên cứu; Là đoạn văn tóm tắt ý phần dẫn nhập kết để lần nhấn mạnh giả thuyết minh chứng Kết phải đo số để nhấn 6|Page mạnh; Kết có qn với nghiên cứu trước; Giải thích khơng quán Có phải vấn đề địa phương, người; chẩn đốn, đo lường, phân tích, v.v… So sánh kết nghiên cứu với nghiên cứu trước; Còn phải giải thích kết nghiên cứu khác (hay không quán) với nghiên cứu trước; Giải thích có kết nghiên cứu, mối liên hệ có phù hợp với giả thuyết; Bàn chế mối liên hệ cách thuyết phục cách sử dụng nghiên cứu trước hay đề giả thuyết mới; điều thực tế xảy ra, Phải giải thích kết giải thích kiến thức hành; Có thể trích dẫn nghiên cứu khác hệ thống hóa thơng tin để giải thích kết nghiên cứu mình; Ý nghĩa kết nghiên cứu gì; Nhằm khái quát hóa Đặt kết nghiên cứu vào bối cảnh lớn hơn, so sánh với nghiên cứu trước đây; giải thích ý nghĩa kết quả; Cần phải bàn khả mà phát nghiên cứu áp dụng cho quần thể khác hay khơng; Có thể bàn giá trị kinh tế; Phát có khả sai lầm không; điểm mạnh khiếm khuyết nghiên cứu gì; Kết luận có phù hợp với kiện hay không; Kết luận phải rõ ràng, không nên ngồi khn khổ kiện Phải đọng, chuyển tải kết ý nghĩa nghiên cứu.; Chỉ cần câu (khoảng 2-3 dòng, khơng cần đoạn văn) 5.7 Phần Cảm ơn Tác giả cảm ơn người cộng tác nghiên cứu với đề tài dự án có hỗ trợ kinh phí cho việc thực hiện; tổ chức hỗ trợ phương tiện nghiên cứu, v.v (Phần có khơng có được) 5.8 Abstract (bằng tiếng Anh) Đối với viết tiếng Việt, tác giả yêu cầu cung cấp thêm phần tóm tắt (bao gồm từ khóa) tiếng Anh Đối với viết có ngơn ngữ khác với tiếng Việt, tác giả yêu cầu cung cấp thêm phần tóm tắt (bao gồm từ khóa) tiếng Việt 5.9 Tài liệu tham khảo (Reference) - Liệt kê tất tài liệu trích dẫn viết - Không phân loại tài liệu internet, tiếng Anh, tiếng Việt - Tối đa tài liệu Danh mục, phân loại tạp chí khoa học xếp hạng 7|Page Hiện nay, giới có nhiều Tạp chí khoa học Do vậy, việc lựa chọn báo Tạp chí để người nghiên cứu thực tổng quan kế thừa gặp phải khó khăn Nhưng việc lại quan trọng ảnh hưởng định đến chất lượng tổng quan tình hình nghiên cứu khoa học giới độ tin cậy phương pháp vận dụng lựa chọn trích dẫn, kế thừa nghiên cứu Chất lượng Tạp chí chủ yếu đánh giá dựa qui trình kiểm duyệt để đăng thống kê số trích dẫn báo đăng Tạp chí thơng qua số ảnh hưởng Các số khoa học công bố Tổ chức xếp hạng đại học sử dụng để đánh giá số lượng, chất lượng nghiên cứu khoa học xếp hạng trường đại học giới, cá nhân nhà khoa học Có hai nhóm phân loại uy tín cộng đồng khoa học công nhận trên giới Phân loại theo Viện thông tin khoa học Hoa Kỳ (Institute for Scientific Information, thường gọi ISI) theo Scopus (Hà Lan) Phân loại ISI tồn lâu đời có uy tín Do vậy, số quốc gia công nhận tạp ISI phân loại, mà không công nhận Scopus, chẳng hạn như: Mỹ, Đài Loan v.v Các thông tin, liệu đánh giá Kinh tế-Xã hội, Khoa học, Công nghệ Kỹ thuật không theo ISI bị lệch so với thống kê quốc tế Cơng bố quốc tế yêu cầu bắt buộc cá nhân tổ chức thực nghiên cứu Khi khơng có cơng bố kết nghiên cứu tạp chí uy tín trường đại học, sở nghiên cứu khoa học không lọt vào bảng xếp hạng quốc tế Liên hợp quốc, Chính phủ Tổ chức quốc tế thường sử dụng thống kê phân loại quản lý hoạch định sách khoa học, kỹ thuật Công bố quốc tế không đòi hỏi quan trọng mà sở để tài trợ cho nghiên cứu Ngày nay, Quỹ Phát triển Khoa học Công nghệ Quốc gia Việt Nam (NAFOSTED), tham khảo công bố quốc tế để tài trợ cho đề tài nghiên cứu khoa học (website: http://nafosted.gov.vn) 6.1 Phân loại tạp chí khoa học 6.1.1 Phân loại theo ISI (Institute for Scientific Information, Hoa Kỳ) Viện Thông tin khoa học Hoa Kỳ xét chọn chất lượng tạp chí giới cách khắt khe kỹ lưỡng để đưa vào sở liệu họ Mặc dù, có ý kiến chưa thống nhất, ISI 8|Page cách phân loại thừa nhận sử dụng rộng rãi bàn luận chất lượng khoa học cơng trình nghiên cứu Những năm 1960, ISI bao gồm tập hợp SCI (Science Citation Index) với khoảng khoảng 4.000 tạp chí chuyên ngành Khoa học tự nhiên, Kỹ thuật Cơng nghệ có chất lượng cao truyền thống lâu đời giới (Xem thêm chi tiết website: http://science.thomsonreuters.com/cgibin/jrnlst/jlsubcatg.cgi?PC=K) Sau đó, SCI mở rộng thành tập hợp SCIE (Science Citation Index Expanded) với khoảng 7.000 tạp chí Khoa học tự nhiên, Kỹ thuật Công nghệ, Xã hội, Nhân văn Nghệ thuật xuất từ năm 1900 đến (http://science.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jlsubcatg.cgi?PC=D) Hiện nay, ISI phân loại cụ thể hơn, bao gồm thêm tập hợp SSCI (Social Science Citation Index) với 2.000 tập chí xuất từ năm 1956 A&HCI (Arts & Humanities Citation Index) với 1.200 tập chí từ năm 1975 đến Cụ thể, ISI tập hợp phân loại minh bạch, bao hàm SCI, SCIE, SSCI A&HCI với tổng cộng khoảng 10.000 Tạp chí khoa học có chất lượng cao, tổng số hàng triệu tạp chí thơng thường giới Như vậy, theo phân loại ISI lĩnh vực Khoa học xã hội - Hành vi, Kinh tế Nhân văn có nhóm tạp chí cơng nhận với số trích dẫn khoa học uy tín Nhóm thứ nhất: SSCI - Social Science Citation Index Nhóm thứ hai: SCIE - Science Citation Index Expanded Cho đến nay, Việt Nam chưa có tạp chí khoa học lọt vào danh sách ISI 6.1.2 Phân loại theo Scopus Bên cạnh phân loại ISI, nhiều tổ chức xếp hạng giới, ví dụ Tổ chức xếp hạng sở nghiên cứu khoa học SCIMAGO (http://scimagojr.com) Tổ chức xếp hạng đại học (QS World University Rankings, http://www.topuniversities.com), , sử dụng sở liệu từ nguồn Scopus Scopus xây dựng từ tháng 11 năm 2004 thuộc sở hữu Nhà xuất Elsevier (Hà Lan), dành cho th bao trực tuyến, có trả phí Đó sở liệu thư mục chứa tóm tắt trích dẫn báo khoa học Scopus có chứa 57 triệu tóm tắt, gần 22.000 danh mục từ 5.000 nhà 9|Page xuất bản, 30.000 Tạp chí đánh giá chun ngành Khoa học, Kỹ thuật, Y tế, Xã hội, Nghệ thuật Nhân văn Để liệt kê vào danh sách Scopus, tạp chí lựa chọn nghiêm ngặt Số lượng tạp chí nằm Scopus gần gấp đôi số lượng nằm ISI, không bao gồm tất mà chứa khoảng 70% số lượng ISI Tuy nhiên, nguồn Scopus bao gồm báo xuất từ năm 1995 trở lại Cách đánh giá chất lượng tạp chí Scopus dựa vào số ảnh hưởng IF, nội dung website Scopus (http://www.scopus.com) tiện ích sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau, từ tra cứu tài liệu đến đánh giá tình hình nghiên cứu khoa học cá nhân sở đào tạo, nghiên cứu, Việt Nam có 01 Tạp chí tốn học Acta Mathematica Vietnamica (Viện Tốn học Việt Nam) lọt vào danh sách Scopus Trong đó, Malaysia có 48 Thái Lan 21 tạp chí cơng nhận xếp hạng vào hệ thống Scopus Các số liệu Scopus SCIMAGO sử dụng để đánh giá, xếp hạng tạp chí khoa học sở nghiên cứu khoa học Theo số liệu, số 2.800 sở nghiên cứu mạnh giới, Việt Nam có tên đơn vị: Viện Khoa học-Công nghệ Việt Nam, Đại học Quốc gia TP.HCM Đại học Quốc gia Hà Nội 6.1.3 Phân loại Hội đồng chức danh Giáo sư nhà nước Việt Nam Bắt đầu từ năm 2012, Hội đồng chức danh Giáo sư nhà nước Việt Nam cơng bố Danh mục số điểm tính cho 27 ngành khác Trong lĩnh vực kinh tế, kinh doanh quản trị có 59 Tạp chí cơng nhận tính điểm 6.2 Chỉ số ảnh hưởng khoa học Khi xếp hạng tạp chí người ta thường dựa vào số đo chất lượng khoa học tạp chí, chẳng hạn số ảnh hưởng IF (Impact Factor) số H (H-index) IF số trích Tạp chí, H-Index số ảnh hưởng cá nhân nhà khoa học Rất khó đánh giá chất lượng cơng trình nghiên cứu khoa học, cộng đồng khoa học chưa trí chuẩn mực thống cho tất lĩnh vực nghiên cứu Tuy nhiên, hai số có quan hệ với nhau, thường sử dụng để ước định chất lượng cơng trình nghiên cứu khoa học số ảnh hưởng số lần trích dẫn (citation index) 6.2.1 Chỉ số ảnh hưởng Tạp chí (IF) 10 | P a g e Chỉ số ảnh hưởng IF số lần trích dẫn hay tham khảo trung bình báo mà tạp chí cơng bố hai năm trước Những cơng trình nghiên cứu cơng bố tạp chí có số ảnh hưởng cao thường có chất lượng khoa học cao Tuy nhiên, số ảnh hưởng tạp chí phụ thuộc vào ngành khoa học khác Chỉ số ảnh hưởng (IF) thông số tính hàng năm cho tạp chí, thể tạp chí trích dẫn nhiều hay Thơng số tính hàng năm thay đổi theo thời gian, có biến động lớn Chỉ số ảnh hưởng tạp chí năm N tính tổng số lần báo tạp chí trích dẫn năm trước N (tức N-1 N-2) chia cho tổng số báo hai năm Chẳng hạn, tạp chí A có tất 100 hai năm 2015 2016 trích dẫn tổng cộng 170 lần hệ số ảnh hưởng năm 2017 IF (2017) = 170/100 = 1,7 Chỉ số ảnh hưởng cho biết uy tín chất lượng tạp chí Chỉ số cao tạp chí có uy tín khó để có đăng tạp chí Một báo đăng tạp chí có số ảnh hưởng cao đánh giá cao, dễ đọc trích dẫn Một nhà khoa học đăng tạp chí chất lượng báo trích dẫn nhiều đánh giá cao 6.2.2 Chỉ số ảnh hướng cá nhân nhà khoa học (H-Index) Năm 2005, nhà vật lý người Mỹ Jorge Hirsch (Đại học California) đưa thêm số H (H-index) để đánh giá kết khoa học làm sở so sánh đóng góp khoa học nhà khoa học khác nhau, lĩnh vực Một nhà khoa học có số H số N cơng trình ơng ta có H cơng trình khoa học (H < N) có số lần trích dẫn đạt từ H trở lên Như vậy, số H chứa đựng hai thông tin: số lượng (số báo công bố) chất lượng, tầm ảnh hưởng (số lần nhà khoa học khác trích dẫn) hoạt động khoa học J.Hirsch xem xét số H cho số nhà khoa học đưa nhận xét rằng, lĩnh vực vật lý lý thuyết, nhà khoa học Mỹ thành công (successful) có số H = 20 sau 20 năm; nhà khoa học tiếng (outstanding) có số H = 40 sau 20 năm; thiên tài khoa học (truly unique individual) có số H = 60 sau 20 năm J.Hirsch đề nghị Mỹ nhà khoa học bổ nhiệm phó giáo sư (Associate Professor) có số H khoảng 12 giáo sư (full professor) H vào khoảng 18 Các nhà khoa học giải thưởng Nobel thường có số H khoảng từ 35 đến 100 Chỉ số H cao số lĩnh vực khác Hoá-Lý: 100, Sinh học: 160, Khoa học 11 | P a g e máy tính: 70, lĩnh vực Kinh tế học Kinh doanh có số H vào khoảng 40 Hiện việc tìm số H nhà khoa học học đơn giản nhờ trang web Scopus 6.3 Phân loại số quản lý ấn phẩm khoa học (ISSN & ISBN) ISSN (International Standard Serial Number) mã số chuẩn quốc tế cho xuất phẩm nhiều kỳ (Tạp chí), cơng nhận phạm vi tồn giới nhằm xác định nhan đề xuất phẩm Khi có số ISSN, tạp chí quốc tế thừa nhận thức giới thiệu quy mơ tồn cầu Đây “thẻ cước” để lại làng thơng tin tồn cầu Nhưng số ISSN tạp chí khơng liên quan đến chất lượng khoa học báo đăng Danh sách tạp chí có mã xuất (ISSN) bao hàm rộng nhiều so với danh sách ISI Scopus Hiện nay, danh sách ISI bao gồm khoảng 10.000, Scopus bao gồm 30.000 tạp chí Khoa học tự nhiên, Công nghệ, Kỹ thuật, Y, Dược Khoa học xã hội Trong đó, danh sách Tạp chí có số xuất ISSN khoảng 1,3 triệu ISBN (International Standard Book Number) mã số chuẩn quốc tế để xác định sách Trên giới, khái niệm việc đăng ký mã số ISBN cho sách năm 1966-1970 trở thành thông lệ Việt Nam năm 2007 Tóm lại lựa chọn báo khoa học để làm tổng quan người nghiên cứu (Nghiên cứu sinh) bắt buộc phải tìm kiếm từ danh mục Tạp chí phân loại theo nhóm giới thiệu phần Một cơng trình khoa học tốt phải dựa tiêu chí: Nằm nhóm ISI, Scopus Hội đồng chức danh Giáo sư nhà nước phân loại có số trích dẫn (IF) cao 12 | P a g e MỤC LỤC Bài báo khoa học Các loại báo khoa học Cơ chế bình duyệt báo khoa học Ý nghĩa xã hội báo khoa học .3 Cấu trúc báo khoa học 5.1.Tựa đề báo (title of paper) 5.2 Phần Tóm tắt (Abstract) 5.3 Phần Đặt vấn đề (Introduction) 5.4 Phần Phương pháp nghiên cứu (Material and Methods) 5.5 Phần Kết (Results) 5.6 Phần Bàn luận (Discussion) 5.7 Phần Cảm ơn .7 5.8 Abstract (bằng tiếng Anh) 5.9 Tài liệu tham khảo (Reference) Danh mục, phân loại tạp chí khoa học xếp hạng .8 6.1 Phân loại tạp chí khoa học 6.2 Chỉ số ảnh hưởng khoa học .10 6.3 Phân loại số quản lý ấn phẩm khoa học (ISSN & ISBN) 12 13 | P a g e ... nghĩa xã hội báo khoa học Một báo xem bài báo khoa học qua chế bình duyệt công bố tập san chuyên môn Mọi đánh giá nghiên cứu đánh giá nhà khoa học dựa báo khoa học Thậm chí giới khoa bảng phương... nước phân loại có số trích dẫn (IF) cao 12 | P a g e MỤC LỤC Bài báo khoa học Các loại báo khoa học Cơ chế bình duyệt báo khoa học Ý nghĩa xã hội báo khoa học ... diện quốc gia, công bố báo cáo khoa học diễn đàn khoa học quốc tế cách không nâng cao diện, mà nâng cao suất khoa học nước nhà Cấu trúc báo khoa học Nhìn chung, báo khoa học có cấu trúc gồm phần:
- Xem thêm -

Xem thêm: PP khai thác và phân tích bài báo khoa học, PP khai thác và phân tích bài báo khoa học, Cấu trúc một bài báo khoa học, Danh mục, phân loại các tạp chí khoa học được xếp hạng

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay