Slide báo cáo kỹ thuật lưu lượng IP WDM

21 104 0
  • Loading ...
1/21 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/05/2018, 23:28

KHOA VIỄN THÔNG ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Kĩ thuật lưu lượng IP/WDM Giáo viên hướng dẫn: T.S Lê Ngọc Giao Sinh viên thực hiện: Nguyễn Thế Cương 26/11/2005 HỌC VIỆN CƠNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THƠNG Lí chọn phạm vi đề tài Xu hướng dịch vụ: lưu lượng IP tăng nhanh, xuất mạng dung lượng cao, IP hố dịch vụ viễn thơng Truyền tải WDM có nhiều ưu điểm: băng thơng, chi phí Mạng IP/WDM có nhiều tiềm phát triển Tập trung vào kĩ thuật lưu lượng 26/11/2005 HỌC VIỆN CƠNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THƠNG Nội dung  Tổng quan IP/WDM  Kĩ thuật lưu lượng IP/WDM  Tái cấu hình kĩ thuật lưu lượng IP/WDM  Phần mềm xử lí lưu lượng IP/WDM 26/11/2005 HỌC VIỆN CƠNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THƠNG Tổng quan IP/WDM Chồng giao thức: IP FRAME RELAY ATM SONET/SDH WDM WDM 26/11/2005 HỌC VIỆN CƠNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THƠNG Kĩ thuật lưu lượng IP/WDM Khái niệm: kĩ thuật để tận dụng tài nguyên IP/WDM (các định tuyến IP, đệm, chuyển mạch WDM, sợi quang bước sóng) cách hiệu quả, để truyền dẫn gói tin dòng lưu lượng IP Kĩ thuật lưu lượng IP/WDM bao gồm: Kĩ thuật lưu lượng IP/MPLS Kĩ thuật lưu lượng WDM 26/11/2005 HỌC VIỆN CƠNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THƠNG Kĩ thuật lưu lượng IP/WDM Mơ hình hóa lưu lượng viễn thơng Mơ hình hóa lưu lượng thoại: mơ hình Erlang, mơ hình tổn thất hồn tồn Mơ hình hóa liệu cổ điển: coi trình đến trình poisson, mơ hình khơng tổn thất hồn tồn đệm có độ lớn khơng giới hạn Mơ hình liệu lí thuyết: LAN Ethernet: có tính bùng nổ, tự tương quan thống kê WAN Internet: không tăng nhanh hàm lũy thừa cổ điển Có thể dùng mơ hình FBM (Fractional Brownian motion) 26/11/2005 HỌC VIỆN CƠNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THƠNG Kĩ thuật lưu lượng IP/WDM Mơ hình tham khảo FBM: Đây trình tự tương quan dùng để tính q trình đến dòng lưu lượng Các nguyên lí tham chiếu lưu lượng: Theo ngày ngày tuần Các mối tương quan từ mẫu khoảng thời gian trước 26/11/2005 HỌC VIỆN CƠNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THƠNG Kĩ thuật lưu lượng IP/WDM Mơ hình chồng lấn IP T.E (MPLS T.E) Mơ hình IP WDM T.E WADM OXC WADM WADM Mơ hình WDM WADM 26/11/2005 WADM OXC HỌC VIỆN CƠNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THƠNG WADM Kĩ thuật lưu lượng IP/WDM Mơ hình tích hợp 26/11/2005 HỌC VIỆN CƠNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THƠNG Tái cấu hình kĩ thuật lưu lượng IP/WDM 26/11/2005 HỌC VIỆN CƠNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THƠNG Tái cấu hình kĩ thuật lưu lượng IP/WDM Thuật tốn để thực thiết kế mơ hình: Sử dụng thuật tốn tuyến tính hỗn số: tối thiểu hóa nghẽn tuyến nối đảm bảo trễ trung bình mức định Sử dụng thuật toán dựa kinh nghiệm: giảm độ lớn tính tốn, mềm dẻo tập trung vào mục tiêu định 26/11/2005 HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THƠNG Tái cấu hình kĩ thuật lưu lượng IP/WDM Các thuật toán dựa kinh nghiệm có thể: Ưu tiên lưu lượng cực đại chưa mang Tối thiểu hóa số lượng bước sóng cần sử dụng Cố gắng định tuyến lưu lượng lớn kết nối đơn hop Trong đó, mặt lí thuyết thuật tốn hướng tối ưu hóa lưu lượng đơn hop cho có kết tốt 26/11/2005 HỌC VIỆN CƠNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THƠNG Tái cấu hình kĩ thuật lưu lượng IP/WDM  Tái cấu hình cho mạng WDM chuyển mạch gói: 26/11/2005 HỌC VIỆN CƠNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THƠNG Phần mềm xử lí lưu lượng IP/WDM Kiến trúc phần mềm cho kĩ thuật lưu lượng chồng lấn 26/11/2005 HỌC VIỆN CƠNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THƠNG Phần mềm xử lí lưu lượng IP/WDM IP TECP: định tuyến IP giao tiếp với node IP khác nhờ tin UNI Bản tin yêu cầu tóm tắt Bản tin yêu cầu liệu thống kê lưu lượng Bản tin yêu cầu tình trạng kết nối ảo Các tin trả lời tương ứng 26/11/2005 HỌC VIỆN CƠNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THƠNG Phần mềm xử lí lưu lượng IP/WDM  Giao diện người sử dụng - mạng IP/WDM: giao diện khối kĩ thuật lưu lượng IP khối kĩ thuật lưu lượng WDM  Khuôn dạng tin UNI cần tính mềm dẻo cao Nó thiết kế để hỗ trợ tập tối thiểu tính báo hiệu UNI, dễ dàng mở rộng để bổ sung trường chức cần thiết 26/11/2005 HỌC VIỆN CƠNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THƠNG Phần mềm xử lí lưu lượng IP/WDM Các loại tin UNI: gồm có năm loại Yêu cầu tạo đường ngắn (LCReq) Trả lời tạo đường ngắn (LCResp) Yêu cầu xoá đường ngắn (LDReq) Trả lời xóa đường ngắn (LDResp) Bẫy (Trap) 26/11/2005 HỌC VIỆN CƠNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THƠNG Phần mềm xử lí lưu lượng IP/WDM WDM TECP: giao diện khối WDM với Các loại tin chia làm hai loại: Các tin quản lí vệt: Yêu cầu tạo cập nhật vệt, yêu cầu vệt tuyến hiện, trả lời vệt Các tin thông báo kiện: Sự kiện bước sóng, kiện cổng, kiện NE, kiện sợi 26/11/2005 HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THƠNG Kết luận hướng phát triển Đồ án trình bày nội dung sau: Khái niệm mạng IP/WDM, sở chọn IP/WDM giải pháp cho tương lai Khái niệm, thành phần mơ hình triển khai kĩ thuật lưu lượng IP/WDM Tái cấu hình kĩ thuật lưu lượng IP/WDM Phần mềm xử lí lưu lượng cho mạng IP/WDM 26/11/2005 HỌC VIỆN CƠNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THƠNG Kết luận hướng phát triển Một số hướng phát triển: Các thuật toán khác cho kiểu lưu lượng tình trạng nghẽn mạch khác mạng IP/WDM ảnh hưởng chúng lên hiệu mạng Kiểu lưu lượng, xu hướng lưu lượng tình trạng cụ thể mạng viễn thông Việt Nam 26/11/2005 HỌC VIỆN CƠNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THƠNG 26/11/2005 HỌC VIỆN CƠNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THƠNG ... lượng IP Kĩ thuật lưu lượng IP/WDM bao gồm: Kĩ thuật lưu lượng IP/MPLS Kĩ thuật lưu lượng WDM 26/11/2005 HỌC VIỆN CƠNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THƠNG Kĩ thuật lưu lượng IP/WDM Mơ hình hóa lưu lượng viễn... thuật lưu lượng 26/11/2005 HỌC VIỆN CƠNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THƠNG Nội dung  Tổng quan IP/WDM  Kĩ thuật lưu lượng IP/WDM  Tái cấu hình kĩ thuật lưu lượng IP/WDM  Phần mềm xử lí lưu lượng IP/WDM... cấu hình kĩ thuật lưu lượng IP/WDM Các thuật toán dựa kinh nghiệm có thể: Ưu tiên lưu lượng cực đại chưa mang Tối thiểu hóa số lượng bước sóng cần sử dụng Cố gắng định tuyến lưu lượng lớn kết
- Xem thêm -

Xem thêm: Slide báo cáo kỹ thuật lưu lượng IP WDM , Slide báo cáo kỹ thuật lưu lượng IP WDM , Phần mềm xử lí lưu lượng IP/WDM

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay