Bai giang CNSXD phan thuy dien

126 63 0
  • Loading ...
1/126 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/05/2018, 16:44

BÀI GIẢNG CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT ĐIỆN Hệ: Đại Học Người soạn: ThS Phạm Ngọc Hung GIỚI THIỆU CHUNG Giới thiệu môn học CNSXĐ Nội dung mơn học Tài liệu phương pháp học Hình thc thi v kim tra Ngc Hựng-EPU ĐặngPhm Thành TrungKhoa HTĐ- ĐH Bài giảng môn GII THIU V MễN HC     Hệ đại học quy Thời lượng: 75 tiết 70 tiết lý thuyết tiết kiểm tra Ngc Hựng-EPU ĐặngPhm Thành TrungKhoa HTĐ- ĐH Bài giảng m«n NỘI DUNG MƠN HỌC       Nội dung chính: Nói cơng nghệ sản xuất điện sử dụng Tập chung chủ yếu vào loại nhà máy điện Nhà máy thủy điện Nhà máy nhiệt điện Nhà máy điện nguyên tử Giới thiệu số công nghệ lượng v sn xut in mi hin Ngc Hựng-EPU ĐặngPhm Thành TrungKhoa HTĐ- ĐH Bài giảng môn TI LIU V PHƯƠNG PHÁP HỌC             Tài liệu: Bài giảng điện tử ( Sinh viên in sẵn để sử dụng lớp) Giáo trình cơng nghệ sản xuất điện- Đại học Điện lực Nhà máy thủy điện - Lã Văn út, Đặng Quốc Thống Nhà máy nhiệt điện Nhà máy điện nguyên tử - Nguyễn Lân Tráng Website: www.google.com.vn Phương pháp học: Giảng viên cung cấp chủ đề cần thảo luận cho sinh viên Sinh viên dựa Slide tài liệu tự chuẩn bị trước đến lớp Giảng viên đặt câu hỏi cung sinh viên thảo luận Giảng viên đưa kết luận kiến thức chung ca Ngc Hựng-EPU ĐặngPhm Thành TrungKhoa HTĐ- ĐH Bài giảng môn HèNH THC THI & KIM TRA   Kiểm tra: Sinh viên có điểm kiểm tra trình học         Thi: điểm kiểm tra tiết thực sau kết thúc phần học điểm kiểm tra lại thực q trình chuẩn bị mơn học, thảo luận lớp sinh viên Sinh viên làm thi lý thuyết vào cuối kỳ Thời gian làm 90 phút Tổng kết: Điểm tổng kết bao gồm 70% điểm thi cuối kỳ 30% điểm kiểm tra kỳ Cấm thi & điểm thưởng: Sinh viên bị cấm thi nghỉ số buổi quy định Sinh viên điểm thưởng trả lời số câu hỏi đặc biệt trỡnh hc Ngc Hựng-EPU ĐặngPhm Thành TrungKhoa HTĐ- ĐH Bài giảng môn MC LC Gii thiu chung CNSX Đánh giá tình hình lượng tiêu thụ lượng Phần I: Nhà máy thủy điện Phần II: Nhà máy nhiệt điện Phần III: Nhà máy điện nguyên tử Phần IV: Các công nghệ sản xuất điện mi hin Ngc Hựng-EPU ĐặngPhm Thành TrungKhoa HTĐ- ĐH Bài giảng môn NH GI NNG LNG T trng nng lng trờn th gii Ngc Hựng-EPU ĐặngPhm Thành TrungKhoa HTĐ- ĐH Bài giảng môn NH GI NNG LƯỢNG  Bảng thông số thống kê loại lượng T T Loại lượng Tỷ lệ sử dụng Tăng trưởng Dầu mỏ ( Petroleum) 35% 2,2% 40 năm Khí tự nhiên ( Natural Gas) 23% 5,3% 60 năm Than đá ( Coal) 28% 1,7% 230 năm Năng lượng nguyên tử ( Nuclear Electric) 6% 4,7% Thủy điện ( Hydro Electric) 6% 53% Các loại lượng tái tạo không kể thủy điện ( renewable energy) 2% Ngc Hựng-EPU ĐặngPhm Thành TrungKhoa HTĐ- ĐH Thi gian khai thỏc Bài giảng môn NH GI NĂNG LƯỢNG  Tỷ lệ nhà máy điện th gii Ngc Hựng-EPU ĐặngPhm Thành TrungKhoa HTĐ- ĐH Bài giảng môn PHN I CHNG IV 4.2 CC LOI THIT BỊ ĐIỀU TỐC THỦ CÔNG Điều tốc kiểu cấu hng nc iu chnh tay Ngc Hựng-EPU ĐặngPhm Thành TrungKhoa HTĐ- ĐH Bài giảng môn PHN I CHNG IV 4.3 THIẾT BỊ ĐIỀU TỐC TỰ ĐỘNG Tự động cảm biến thay đổi tốc độ trục Turbine- Máy phát để điều chỉnh lượng nước vào Turbine Cơ cấu cảm ứng Cơ cấu chấp hành Cơ cấu điều chỉnh Cơ cấu ổn đinh & Cơ cấu phụ trợ Ngọc Hùng-EPU ĐặngPhm Thành TrungKhoa HTĐ- ĐH Bài giảng môn PHN I CHƯƠNG IV 4.3 THIẾT BỊ ĐIỀU TỐC TỰ ĐỘNG Cơ cấu cảm ứng ( CCCƯ): Cảm nhận sai lệch tốc độ quay tổ máy so với tốc độ quay định mức vào có tác động lên cấu điều chỉnh Cơ cấu điều chỉnh ( CCĐC): Trực tiếp thay đổi momen chuyển động Turbine Cơ cấu chấp hành( Khuếch đại): Thực liên hệ cần thiết CCCƯ CCĐC, chuyển dời CCĐC đến vị trí tương ứng có tín hiệu CCCƯ Cơ cấu thuộc loại là: động tiếp lực, ngăn kéo phân phối điều chỉnh Cơ cấu ổn định: Tăng tính ổn định chất lượng trình điều chỉnh ( VD : Cơ cấu cân bằng…) Cơ cấu phụ trợ: Làm nhiệm vụ thay đổi chỉnh định máy điều tốc, hạn chế độ mở CCHD, thay đổi độ khơng cần dư… Ngọc Hựng-EPU ĐặngPhm Thành TrungKhoa HTĐ- ĐH Bài giảng môn PHN I CHƯƠNG IV 4.3 THIẾT BỊ ĐIỀU TỐC TỰ ĐỘNG Ưu điểm: Tự động điều chỉnh Thời gian đáp ứng nhanh Độ tin cậy cao Nhược điểm: Tốn Phạm vi áp dụng: Cho nhà máy thủy điện trung bình lớn Bao gồm: Điều tốc trực tiếp Điều tốc đơn gián tiếp Điều tốc kép gián tiếp Ngọc Hựng-EPU ĐặngPhm Thành TrungKhoa HTĐ- ĐH Bài giảng môn PHN I CHƯƠNG IV 4.3 THIẾT BỊ ĐIỀU TỐC TỰ ĐỘNG Sơ đồ nguyên lý điều tốc trực tiếp Ngọc Hùng-EPU ĐặngPhm Thành TrungKhoa HTĐ- ĐH Bài giảng môn PHN I CHƯƠNG IV 4.3 THIẾT BỊ ĐIỀU TỐC TỰ ĐỘNG Sơ đồ nguyên lý điều tốc đơn gián tiếp Điều tốc n giỏn tip khụng cú phn hi Ngc Hựng-EPU ĐặngPhm Thành TrungKhoa HTĐ- ĐH Bài giảng môn PHN I CHNG IV 4.3 THIẾT BỊ ĐIỀU TỐC TỰ ĐỘNG Sơ đồ nguyên lý điều tốc đơn gián tiếp Điều tốc đơn giỏn tip cú phn hi cng Ngc Hựng-EPU ĐặngPhm Thành TrungKhoa HTĐ- ĐH Bài giảng môn PHN I CHNG IV 4.3 THIẾT BỊ ĐIỀU TỐC TỰ ĐỘNG Sơ đồ nguyên lý điều tốc đơn gián tiếp Điều tốc đơn gián tip cú phn hi mm Ngc Hựng-EPU ĐặngPhm Thành TrungKhoa HTĐ- ĐH Bài giảng môn PHN I CHNG IV 4.3 THIẾT BỊ ĐIỀU TỐC TỰ ĐỘNG Sơ đồ nguyên lý điều tốc kép gián tiếp Sơ đồ nguyên lý điều tc kộp ca Turbine cỏnh quay Ngc Hựng-EPU ĐặngPhm Thành TrungKhoa HTĐ- ĐH Bài giảng môn PHN I CHNG IV 4.3 THIẾT BỊ ĐIỀU TỐC TỰ ĐỘNG Sơ đồ nguyên lý điều tốc kép gián tiếp Sơ đồ nguyên lý iu tc kộp ca Turbine gỏo Ngc Hựng-EPU ĐặngPhm Thành TrungKhoa HTĐ- ĐH Bài giảng môn PHN I CHNG IV 4.3 THIẾT BỊ ĐIỀU TỐC TỰ ĐỘNG Một số cấu điều khiển máy điều tốc Cơ cấu không cân dư ( phận 5-6): Để tổ máy hoạt động ổn định hệ thống điện đường đặc tính tĩnh hệ thống điều chỉnh phải cú khụng cõn bng nht nh Ngc Hựng-EPU ĐặngPhm Thành TrungKhoa HTĐ- ĐH Bài giảng môn PHN I CHNG IV 4.3 THIẾT BỊ ĐIỀU TỐC TỰ ĐỘNG Một số cấu điều khiển máy điều tốc Cơ cấu biến đổi số vòng quay ( phận 7-8): Để hòa đồng tổ máy phát vào lưới điện cần phải điều chỉnh số vòng quay tổ máy cho tần số máy phát điện tần s ca li in Ngc Hựng-EPU ĐặngPhm Thành TrungKhoa HTĐ- ĐH Bài giảng môn PHN I CHNG IV 4.3 THIT BỊ ĐIỀU TỐC TỰ ĐỘNG Một số cấu điều khiển máy điều tốc Một số cấu khác: Đồng hồ đo số vòng quay Turbine, đo dầu áp lực, kim mức dầu thiết bị dầu ỏp lc Ngc Hựng-EPU ĐặngPhm Thành TrungKhoa HTĐ- ĐH Bài giảng môn PHN I CHNG IV 4.3 THIT B IU TỐC TỰ ĐỘNG Thiết bị dầu áp lực máy điều tốc Nhiệm vụ: Cung cấp dầu áp lực cho thiết bị điều tốc, cung cấp dầu cho động tiếp lực van đĩa, van cầu… Bao gồm: Két dầu áp lực, thùng chứa dầu, tổ máy bơm du Ngc Hựng-EPU ĐặngPhm Thành TrungKhoa HTĐ- ĐH Bài giảng m«n PHẦN I CHƯƠNG IV 4.3 THIẾT BỊ ĐIỀU TỐC TỰ ĐỘNG Điều tốc kỹ thuật số Cùng với phát triển công nghệ thông tin Tự động hóa, Các điều tốc kỹ thuật số ngày ứng dụng nhiều nhà máy thủy điện mang lại hiệu cao với tính kết ni rt tt Ngc Hựng-EPU ĐặngPhm Thành TrungKhoa HTĐ- ĐH Bài giảng môn ... HTĐ- ĐH Bài giảng môn GII THIỆU VỀ MÔN HỌC     Hệ đại học quy Thời lượng: 75 tiết 70 tiết lý thuyt tit kim tra Ngc Hựng-EPU ĐặngPhm Thành TrungKhoa HTĐ- ĐH Bài giảng môn NI DUNG MễN HC  ... học điểm kiểm tra lại thực q trình chuẩn bị môn học, thảo luận lớp sinh viên Sinh viên làm thi lý thuy t vào cuối kỳ Thời gian làm 90 phút Tổng kết: Điểm tổng kết bao gồm 70% điểm thi cuối kỳ 30%
- Xem thêm -

Xem thêm: Bai giang CNSXD phan thuy dien , Bai giang CNSXD phan thuy dien , PHẦN I. CHƯƠNG I. 1.1. THỦY NĂNG VÀ CÁC DẠNG THỦY NĂNG, PHẦN I. CHƯƠNG I. 1.2. ĐÁNH GIÁ NĂNG LƯỢNG TIỀM TÀNG CỦA DÒNG NƯỚC, PHẦN I. CHƯƠNG I. 1.4. BIỆN PHÁP KHAI THÁC THỦY NĂNG, PHẦN I. CHƯƠNG II. 2.1. KHÁI QUÁT VÀ THÀNH PHẦN NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN, PHẦN I. CHƯƠNG II. 2.2. ĐẶC ĐIỂM VÀ CẤU TẠO CỦA CÁC LOẠI NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN, PHẦN I. CHƯƠNG II. 2.3. CÁC THIẾT BỊ CHÍNH TRONG NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN, PHẦN I. CHƯƠNG III. 3.1. PHÂN LOẠI TURBINE THỦY LỰC, PHẦN I. CHƯƠNG III. 3.2. TURBINE XUNG KÍCH, PHẦN I. CHƯƠNG III. 3.3. TURBINE PHẢN KÍCH, PHẦN I. CHƯƠNG IV. 4.1. NHIỆM VỤ CỦA THIẾT BỊ ĐIỀU TỐC, PHẦN I. CHƯƠNG IV. 4.2. CÁC LOẠI THIẾT BỊ ĐIỀU TỐC THỦ CÔNG, PHẦN I. CHƯƠNG IV. 4.3. THIẾT BỊ ĐIỀU TỐC TỰ ĐỘNG

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay