Copy of phần 2 luận văn

38 76 0
  • Loading ...
1/38 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/05/2018, 11:30

Báo cáo thực tập ThS: Đinh Thị Thu Hà MỤC LỤC MỤC LỤC CHƯƠNG 1: KHÁI QUÁT VỀ CƠNG TY TNHH KIỂM TỐN VÀ TƯ VẤN UHY ACA- CHI NHÁNH MIỀN TRUNG 1.1 Lịch sử hình thành phát triển Cơng ty TNHH Kiểm toán Tư vấn UHY ACA-chi nhánh Miền Trung .4 1.2 Nghiệp vụ, chức năng, lĩnh vực phạm vi hoạt động Cơng ty TNHH Kiểm tốn tư vấn UHY ACA-chi nhánh Miền Trung .6 1.3 Đặc điểm tổ chức hoạt động quản lý sản xuất kinh doanh Cơng ty TNHH Kiểm tốn Tư vấn UHY ACA- chi nhánh Miền Trung 1.4 Tình hình kết hoạt động kinh doanh Cơng ty TNHH Kiểm tốn Tư vấn UHY ACA- chi nhánh Miền Trung 11 CHƯƠNG 2: NHỮNG ĐẶC ĐIỂM VỀ TỔ CHỨC CƠNG TÁC KIỂM TỐN VÀ THỰC TRẠNG TỔ CHỨC KIỂM TOÁN MỘT KHOẢN MỤC CHỦ YẾU TRÊN BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA CHI NHÁNH 13 2.1 Đặc điểm tổ chức công tác kiểm toán đơn vị 13 2.2 Chương trình kiểm tốn mẫu Chi nhánh 18 2.3 Khái quát thực trạng kiểm toán phần hành kiểm toán chủ yếu đơn vị thực tập 24 CHƯƠNG 3: NHẬN XÉT VÀ Ý KIẾN ĐÁNH GIÁ VỀ CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN UHY ACA _CHI NHÁNH MIỀN TRUNG 32 3.1 Nhận xét thực trạng kiểm toán phần hành đơn vị thực tập 32 3.2 Kiến nghị đơn vị thực tập 36 SV: Nguyễn Thị Mai Như_Lớp CQ 50/22.04 Trang Báo cáo thực tập ThS: Đinh Thị Thu Hà DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT STT 01 02 03 04 Chữ viết tắt BCTC TNHH KTV UHY ACA-chi nhánh Viết đầy đủ Báo cáo tài Trách nhiệm hữu hạn Kiểm tốn viên Cơng ty TNHH Kiểm tốn Tư vấn 05 Miền Trung VACPA UHY ACA- Chi nhánh Miền Trung Hội kiểm toán viên hành nghề Việt Nam DANH MỤC SƠ ĐỒ BẢNG BIỂU Tên Nội dung Trang Sơ đồ 2.1 Cơ cấu tổ chức UHY ACA- CN Miền Trung 10 Bảng 1.1 Bảng tiêu thể tốc độ tăng trưởng UHY ACA 12 SV: Nguyễn Thị Mai Như_Lớp CQ 50/22.04 Trang Báo cáo thực tập ThS: Đinh Thị Thu Hà LỜI MỞ ĐẦU Hoạt động kiểm tốn độc lập hình thành phát triển 20 năm, phận quan trọng hệ thống công cụ quản lý vĩ mô kinh tếtài đóng vai trò tích cực việc phát triển kinh tế xã hội thông qua việc cung cấp dịch vụ kiểm toán Tư vấn tài Hoạt động kiểm tốn diễn đa dạng với quy mô khác tùy thuộc vào công ty thực Là sinh viên năm cuối chuyên ngành kiểm tốn, sau q trình học tập theo u cầu chương trình đào tạo trường Học viện Tài chính, em vinh dự tham gia vào cơng tác kiểm tốn thực tế Cơng ty TNHH Kiểm tốn Tư vấn UHY ACA-chi nhánh Miền Trung Ngồi phần mở đầu kết luận, báo cáo thực tập em gồm ba phần: CHƯƠNG 1: KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CƠNG TY TNHH KIỂM TỐN VÀ TƯ VẤN UHY ACA- CHI NHÁNH MIỀN TRUNG CHƯƠNG 2: NHỮNG ĐẶC ĐIỂM VỀ TỔ CHỨC CƠNG TÁC KIỂM TỐN VÀ THỰC TRẠNG TỔ CHỨC KIỂM TOÁN MỘT KHOẢN MỤC CHỦ YẾU TRÊN BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA CƠNG TY TNHH KIỂM TỐN VÀ TƯ VẤN UHY ACA- CHI NHÁNH MIỀN TRUNG CHƯƠNG 3: NHẬN XÉT VÀ Ý KIẾN ĐÁNH GIÁ VỀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CƠNG TY TNHH KIỂM TỐN VÀ TƯ VẤN UHY ACA- CHI NHÁNH MIỀN TRUNG Em xin chân thành cảm ơn cô giáo ThS Đinh Thị Thu Hà giúp đỡ em suốt thời gian qua; xin chân thành cảm ơn anh chị Công ty TNHH Kiểm Toán Tư vấn UHY ACA chi nhánh Miền Trung tận tình cung cấp thơng tin hướng dẫn cho em SV: Nguyễn Thị Mai Như_Lớp CQ 50/22.04 Trang Báo cáo thực tập ThS: Đinh Thị Thu Hà Em xin chân thành cảm ơn! CHƯƠNG 1: KHÁI QT VỀ CƠNG TY TNHH KIỂM TỐN VÀ TƯ VẤN UHY ACA- CHI NHÁNH MIỀN TRUNG 1.1 Lịch sử hình thành phát triển Cơng ty TNHH Kiểm tốn Tư vấn UHY ACA-chi nhánh Miền Trung Cơng ty TNHH Dịch vụ Kiểm toán Tư vấn UHY cơng ty kiểm tốn tư vấn hàng đầu Việt Nam với gần 15 năm kinh nghiệm (được cấp giấy phép hoạt động từ năm 2001) Hiện UHY thành viên hãng UHY International Việt Nam, hãng kiểm toán kiểm tốn hàng đầu giới có trụ sở London, Vương quốc Anh Năm 2014 UHY ACA sáp nhập từ Cơng ty TNHH Kiểm tốn Kreston ACA Việt Nam vào cơng ty TNHH Dịch vụ Kiểm Tốn Tư vấn UHY Hàng năm, Cơng ty Bộ Tài Ủy ban chứng khốn Nhà nước cơng nhận đủ điều kiện để cung cấp dịch vụ kiểm toán kiểm tốn BCTC cho cơng ty đại chúng công ty niêm yết thị trường chứng khốn Việt Nam (gọi chung Doanh nghiệp có lợi ích công chúng) Tại khu vực Bắc Trung Bộ, Công ty TNHH Kiểm toán Kreston ACA sớm nhận thức nhu cầu dịch vụ kiểm toán, tư vấn tài doanh nghiệp nên Cơng ty hãng kiểm tốn đặt văn phòng đại diện (từ năm 2007) Năm 2009, chi nhánh công ty thành lập với tên gọi đầy đủ: Công ty TNHH Kiểm toán Kreston ACA – Chi nhánh Miền Trung theo giấy chứng nhận đăng kí hoạt động chi nhánh số 0101160345 – 002 Sở kế hoạch Đầu tư cấp lần đầu ngày 17/08/2009 Ngày 03/11/2014 sát nhập Công ty TNHH Kiểm tốn Kreston ACA Việt Nam vào cơng ty TNHH Dịch vụ Kiểm Toán Tư vấn UHY Chi nhánh đổi SV: Nguyễn Thị Mai Như_Lớp CQ 50/22.04 Trang Báo cáo thực tập ThS: Đinh Thị Thu Hà tên thành: Cơng ty TNHH Kiểm tốn Tư vấn UHY ACA – Chi nhánh Miền Trung theo giấy chứng nhận đăng kí hoạt động chi nhánh số 0102021062 002 cấp ngày 17/11/2014 Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Nghệ An cấp Chi nhánh Công ty hoạt động tuân thủ theo quy định UHY ACA • Tên đầy đủ : Cơng Ty TNHH Kiểm tốn Tư vấn UHY ACA-chi nhánh miền trung (UHY ACA) • Tên giao dịch Quốc tế: UHY ACA Auditing and Consulting co.,ltd • Trụ sở giao dịch tại: P.1301 Chung cư tháp đơi Dầu khí, số Đ Quang Trung, TP Vinh, Nghệ An • Mã số thuế: 0102021062-002 • Điện thoại: (038 3) 848 810 • Fax: (038 3) 560 040 • Website: www.acamientrung.com • Hình thức sỡ hữu: cơng ty TNHH UHY ACA - Chi nhánh Miền Trung chi nhánh kiểm toán độc lập từ Nghệ An đến Thừa Thiên - Huế Chi nhánh Công ty tin tưởng ủy quyền mặt hoạt động Tiêu chí hoạt động UHY ACA_chi nhánh Miền Trung là: - Cung cấp cho khách hàng dịch vụ có chất lượng tốt nhất, đảm bảo tính trung thực khách quan UHY ACA chuyên cung cấp trọn gói giải pháp liên quan đến kiểm tốn, kế tốn, thuế, tài nhân lực Việt Nam cho khách hàng giúp họ mở rộng thị trường kinh doanh Việt Nam nước Sau 08 năm xây dựng phát triển từ 2007 đến nay, UHY ACA- chi nhánh Miền Trung không ngừng lớn mạnh tạo dựng sở vững cho phát triển bền vững tảng đội ngũ KTV chuyên gia tư vấn có trình độ, kinh nghiệm, phong cách chun nghiệp SV: Nguyễn Thị Mai Như_Lớp CQ 50/22.04 Trang Báo cáo thực tập ThS: Đinh Thị Thu Hà Thị phần công ty ngày mở rộng với tốc độ tăng doanh thu qua năm tương đối cao Nguyên tắc hoạt động UHY ACA_chi nhánh Miền Trung là: - Liên tục cải tiến chất lượng dịch vụ phục vụ khách hàng, tơn trọng triệt để tính độc lập, khách quan bảo mật, phù hợp với chuẩn mực kiểm toán Việt Nam, chuẩn mực kiểm toán Quốc tế chấp nhận Việt Nam quy định kiểm toán độc lập hành - Cung cấp cho khách hàng giải pháp thiết thực, sáng tạo - Phát triển mối quan hệ tin tưởng với khách hàng, cung cấp dịch vụ tư vấn lập kế hoạch tài nhằm hỗ trợ khách hàng đạt mục tiêu kinh doanh Sự phát triển khách hàng tiếp bước cho phát triển UHY ACA Phương châm hoạt động UHY ACA_chi nhánh Miền Trung là: - Tìm hiểu, lắng nghe thấu đáo nhu cầu tận tâm phục vụ khách hàng - Duy trì nâng cao chất lượng dịch vụ cung cấp - Cam kết thực chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp Việt Nam - Căn vào giá trị mà khách hàng nhận để tính phí dịch vụ 1.2 Nghiệp vụ, chức năng, lĩnh vực phạm vi hoạt động Cơng ty TNHH Kiểm tốn tư vấn UHY ACA-chi nhánh Miền Trung 1.2.1 Các dịch vụ cung cấp cơng ty TNHH Kiểm tốn Tư vấn UHY ACAchi nhánh Miền Trung UHY ACA với đội ngũ nhân viên có trình độ, động sáng tạo ln cung cấp dịch vụ đa dạng với cam kết chất lượng chuyên nghiệp: Dịch vụ kiểm tốn: Bao gồm Kiểm tốn Báo cáo tài cho tất loại hình doanh nghiệp; Kiểm tốn hoạt động; Kiểm toán tuân thủ; Kiểm toán nội bộ; Soát SV: Nguyễn Thị Mai Như_Lớp CQ 50/22.04 Trang Báo cáo thực tập ThS: Đinh Thị Thu Hà xét báo cáo tài chính; Kiểm tốn báo cáo tốn vốn đầu tư hồn thành; Kiểm tốn báo cáo tốn dự án; Kiểm tốn thơng tin tài chính(theo thủ tục thỏa thuận trước) Dịch vụ tư vấn thuế Dịch vụ tư vấn quản trị:  Tư vấn thiết lập hệ thống kiểm soát nội hiệu  Xây dựng quy chế tài cho doanh nghiệp  Xác định cấu chiến lược kinh doanh  Tư vấn quản lý tiết kiệm chi phí cho doanh nghiệp  Tư vấn lập dự án khả thi cho doanh nghiệp  Tư vấn đầu tư, lựa chọn phương án kinh doanh cho doanh nghiệp Dịch vụ khác: Đào tạo tuyển dụng Dịch vụ tư vấn bảo đảm Tổ chức hội thảo Dịch vụ tư vấn khác (trừ tư vấn pháp lý) 1.2.2 Khách hàng thị trường Cơng ty TNHH Kiểm tốn Tư vấn UHY ACA- chi nhánh Miền trung Khi bắt đầu thành lập vào hoạt động, lượng khách hàng chi nhánh nhỏ Tuy nhiên, sau năm hoạt động UHY ACA- chi nhánh Miền Trung mở rộng thị trường có lượng khách hàng đơng đảo Khách hàng UHY ACA chủ yếu có địa bàn khu vực miền trung, với nhiều công ty có hoạt động nhiều lĩnh vực Khách hàng chi nhánh đa dạng, từ cá nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn tư nhân tới công ty liên doanh, doanh nghiệp niêm yết dự án lớn SV: Nguyễn Thị Mai Như_Lớp CQ 50/22.04 Trang Báo cáo thực tập ThS: Đinh Thị Thu Hà Với tinh thần trách nhiệm cao KTV công việc chất lượng tốt báo cáo kiểm toán, khách hàng thường ký hợp đồng kiểm toán dài hạn với Chi nhánh Hiện chi nhánh với 30 nhân viên chuyên nghiệp, có 06 kiểm tốn viên Bộ Tài cấp chứng Kiểm toán viên, 02 chứng hành nghề dịch vu làm thủ tục thuế Do ngồi việc trì tốt mối quan hệ với khách hàng cũ, Chi nhánh tích cực mở rộng thị trường tìm kiếm khách hàng mới, góp phần nâng cao vị thế, uy tín chi nhánh thị trường 1.3 Đặc điểm tổ chức hoạt động quản lý sản xuất kinh doanh Cơng ty TNHH Kiểm tốn Tư vấn UHY ACA- chi nhánh Miền Trung Mơ hình cơng ty áp dụng hoạt động theo mơ hình trực tuyến chức năng, Ban Giám đốc chịu trách nhiệm quản lý vĩ mơ, ban hành định, phận chức làm nhiệm vụ tham mưu, đóng góp ý kiến thực cơng việc giao Cụ thể, máy tổ chức công ty tổ chức theo sơ đồ sau: SV: Nguyễn Thị Mai Như_Lớp CQ 50/22.04 Trang Báo cáo thực tập ThS: Đinh Thị Thu Hà Sơ đồ 2.1 : Cơ cấu tổ chức UHY ACA- CN Miền Trung Giám đốc chi nhánh Phó giám đốc chi nhánh Phó giám đốc chi nhánh Phòng kiểm tốn báo cáo tài Phòng kiểm tốn xây dựng Chủ nhiệm kiểm tốn Chủ nhiệm kiểm tốn Nhóm kiểm tốn Nhóm kiểm tốn Nhóm kiểm tốn Nhóm kiểm toán SV: Nguyễn Thị Mai Như_Lớp CQ 50/22.04 Văn phòng Trang Báo cáo thực tập ThS: Đinh Thị Thu Hà Chức năng, nhiệm vụ phận • Giám đốc điều hành: Là người đại diện trước pháp luật Chi Nhánh trước Công ty, trực tiếp điều hành toàn hoạt động Chi Nhánh Giám đốc người tổ chức điều hành hoạt động Chi nhánh, đảm bảo phát triển Chi nhánh cách tồn diện • Các Phó Giám đốc: Là thành viên Ban Giám đốc chịu trách nhiệm điều hành mảng công việc, giao nhiệm vụ theo phân công ủy quyền Giám đốc điều hành Các Phó Giám đốc nhân danh Chi nhánh ký kết hợp đồng phạm vị phân công ủy quyền, thay mặt Chi nhánh xử lý công việc thuộc thẩm quyền khách hàng đối tác Các Phó GĐ chịu trách nhiệm trước Chi nhánh Pháp luật định Phụ trách chun mơn lĩnh vực hoạt động cụ thể Công ty như: Dịch vụ Kiểm toán,Tư vấn Thuế, Tư vấn Tài chính, Tư vấn quản trị Dịch vụ đào tạo Đồng thời chuyên gia lĩnh vực tương ứng • Phòng kiểm tốn : Gồm phòng Kiểm tốn Báo cáo tài phòng kiểm toán xây dựng với khoảng 15 Kiểm toán viên trợ lý 1, thực cung cấp dịch vụ kiểm tốn • Văn phòng: Là phận nhân viên phụ trách mảng kế toán, chịu trách nhiệm phát hành báo cáo giao dịch khác chi nhánh SV: Nguyễn Thị Mai Như_Lớp CQ 50/22.04 Trang 10 Báo cáo thực tập ThS: Đinh Thị Thu Hà Vì vậy, sai lệch kiểm tốn khơng điều chỉnh coi trọng yếu, Công ty quan tâm đến việc giảm rủi ro cách thực thủ tục kiểm toán phụ việc yêu cầu ban lãnh đạo điều chỉnh BCTC sai lệch 2.3 Khái quát thực trạng kiểm toán phần hành kiểm toán chủ yếu đơn vị thực tập 2.3.1 Khái quát quy trình kiểm toán khoản mục doanh thu Thủ tục khảo sát kiểm soát: KTV tiến hành trao đổi vấn thành viên ban giám đốc kế toán trưởng,kế toán phận bán hàng để thu thập thơng tin quy trình kế toán,rà soát chứng từ Đọc số văn tài liệu quy định khách hàng thời điểm ghi nhận doanh thu Thủ tục phân tích: So sánh doanh thu bán hàng doanh thu hàng bán bị trả lại, tỷ lệ khoản mục giảm trừ doanh thu tổng doanh thu năm năm trước, giải thích biến động bất thường đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu gian lận Phân tích biến động tổng doanh thu, doanh thu theo loại hoạt động năm với năm trước, giải thích biến động bất thường đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu gian lận Phân tách số liệu làm sở xây dựng mơ hình ước tính việc phân loại DT theo khoản mục chi tiết đến mức độ cho phép so sánh được.Chúng ta phân tách theo kỳ (quý, tháng hay tuần), theo tài khoản, loại hàng, hay hai hay theo phận địa điểm bán hàng SV: Nguyễn Thị Mai Như_Lớp CQ 50/22.04 Trang 24 Báo cáo thực tập ThS: Đinh Thị Thu Hà So sánh số chênh lệch ước tính với ngưỡng Nếu khác biệt lớn ngưỡng, phải tìm lý cho khác biệt (như biến động bất thường giao dịch đó) Thủ tục chi tiết: Thu thập Bảng tổng hợp doanh thu theo khách hàng, nhóm hàng hóa, dịch vụ cung cấp theo tháng năm: - Đối chiếu với tài liệu có liên quan: Sổ Cái, sổ chi tiết, Báo cáo phòng bán hàng, phòng xuất khẩu,… số lượng, giá trị giải thích chênh lệch (nếu có) - Phân tích biến động theo tháng, theo kỳ năm trước, giải thích nguyên nhân biến động Đối chiếu doanh thu hạch toán với doanh thu theo tờ khai VAT năm Giải thích chênh lệch (nếu có) Đọc lướt Sổ Cái để xác định nghiệp vụ bất thường (về nội dung, giá trị, tài khoản đối ứng ) Tìm hiểu nguyên nhân thực thủ tục kiểm tra tương ứng (nếu cần) Chọn mẫu khoản doanh thu ghi nhận năm kiểm tra đến chứng từ gốc liên quan Nhận xét: Cơng ty xây dựng chương trình kiểm tốn cho khoản mục doanh thu đơn giản áp dụng thủ tục vào thực tế 2.3.2 Khái qt quy trình kiểm tốn khoản mục tiền khoản tương đương tiền Thủ tục khảo sát kiểm soát: KTV tiến hành trao đổi vấn thành viên ban giám đốc kế toán trưởng,kế toán tiền,thủ quỹ để thu thập thơng tin quy trình kế tốn,rà sốt chứng từ Đọc số văn tài liệu quy định khách hàng SV: Nguyễn Thị Mai Như_Lớp CQ 50/22.04 Trang 25 Báo cáo thực tập ThS: Đinh Thị Thu Hà Xem xét cách thức lưu trữ tiền mặt, chứng từ Thủ tục phân tích: Phân tích biến động thu chi tiền mặt tiền gửi ngân hàng kỳ Tổng hợp giải thích đối ứng tài khoản bất thường Thủ tục chi tiết: Đối chiếu số dư đầu năm với Báo cáo kiểm toán kỳ trước Bảng đối chiếu số dư ngân hàng Kiểm tra khoản chênh lệch sổ chi tiết tiền gửi ngân hàng Bảng đối chiếu số dư tiền gửi ngân hàng Kiểm tra số dư tài khoản ngân hàng Bảng đối chiếu số dư tiền gửi ngân hàng với: Sổ chi tiết tiền gửi ngân hàng, sổ cái, bảng kê xác nhận ngân hàng Giải thông tin bất thường nhận thư trả lời (ví dụ số dư khơng biết đến trước hay khoản nợ tiềm tàng) Thu thập biên kiểm kê thủ quỹ; đối chiếu số tồn quỹ cuối kỳ với sổ quỹ Kiểm tra để đảm bảo số dư có gốc ngoại tệ cuối năm/kỳ đánh giá theo tỉ giá chuyển đổi phù hợp Nhận xét: Công ty xây dựng chương trình kiểm tốn cho khoản mục tiền khoản tương đương tiền đầy đủ áp dụng thủ tục vào thực tế 2.3.3 Khái qt quy trình kiểm tốn khoản mục chi phí bán hàng chi phí quản lý doanh nghiệp Thủ tục khảo sát kiểm soát: KTV tiến hành trao đổi vấn thành viên ban giám đốc kế toán trưởng,kế tốn chi phí, văn phòng để thu thập thơng tin quy trình kế tốn,rà sốt chứng từ SV: Nguyễn Thị Mai Như_Lớp CQ 50/22.04 Trang 26 Báo cáo thực tập ThS: Đinh Thị Thu Hà Đọc số văn tài liệu quy định khách hàng Khảo sat việc thực nguyên tắc ủy quyền phê chuẩn việc phát sinh chi phí Thủ tục phân tích: So sánh chi phí quản lý doanh nghiệp năm với năm trước, kết hợp với biến động doanh thu hoạt động DN, giải thích biến động lớn (nếu có) Phân tích chi phí quản lý doanh nghiệp theo tháng sở kết hợp với thay đổi quy mô hoạt động DN giải thích biến động lớn (nếu có) Phân tích cấu khoản mục chi phí phát sinh năm so sánh với năm trước, giải thích biến động bất thường (nếu có) Thủ tục chi tiết: Thu thập Bảng tổng hợp chi tiết chi phí quản lý doanh nghiệp theo khoản mục theo tháng năm: Đối chiếu với tài liệu có liên quan: Sổ Cái, sổ chi tiết,… Phân tích biến động khoản mục chi phí theo tháng, đánh giá tính hợp lý, giải thích nội dung biến động thực kiểm tra tương ứng Đối chiếu khoản mục chi phí kiểm tra phần hành kiểm tốn liên quan: chi phí lương, chi phí ngun vật liệu, chi phí cơng cụ dụng cụ, chi phí khấu hao, chi phí phải trả, chi phí trả trước, v.v… Nhận xét: Công ty xây dựng chương trình kiểm tốn cho khoản mục chi phí bán hàng chi phí quản lý doanh nghiệp đầy đủ đảm bảo mục tiêu kiểm toán áp dụng thủ tục vào thực tế 2.3.4 Khái qt quy trình kiểm tốn khoản mục tài sản cố định hữu hình,vơ hình bất động sản đầu tư SV: Nguyễn Thị Mai Như_Lớp CQ 50/22.04 Trang 27 Báo cáo thực tập ThS: Đinh Thị Thu Hà Thủ tục khảo sát kiểm soát: KTV tiến hành trao đổi vấn thành viên ban giám đốc kế toán trưởng,kế toán tài sản cố định, để thu thập thông tin quy trình kế tốn,rà sốt chứng từ, tình hình tài sản tăng giảm Quan sát có cơng trình xây dựng nhà xưởng máy móc hay không Đọc số văn tài liệu quy định,quy chế giao nhận tài sản cố định,xác định nguyên giá,khấu hao Kiểm tra sách kế tốn áp dụng quán với năm trước phù hợp với khuôn khổ lập trình bày BCTC áp dụng Thủ tục phân tích: So sánh, phân tích tình hình tăng, giảm số dư TSCĐ hữu hình, TSCĐ vơ hình, XDCB dở dang, Bất động sản đầu tư năm so với năm trước, đánh giá tính hợp lý biến động lớn Kiểm tra tính hợp lý việc xác định thời gian sử dụng hữu ích tài sản, so sánh với quy định hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng trích khấu hao TSCĐ hành CMKT liên quan So sánh tỷ lệ khấu hao trung bình cho nhóm tài sản với niên độ trước yêu cầu giải trình có thay đổi Thủ tục chi tiết: Chọn mẫu tài sản tăng năm để tiến hành kiểm tra chứng từ gốc liên quan; đối chiếu với kế hoạch, thủ tục mua sắm TSCĐ phê duyệt BGĐ Đối với TSCĐ tăng nhập (1): Kiểm tra, đánh giá phù hợp thời điểm tỷ giá quy đổi từ ngoại tệ đồng tiền ghi sổ xác định nguyên giá SV: Nguyễn Thị Mai Như_Lớp CQ 50/22.04 Trang 28 Báo cáo thực tập ThS: Đinh Thị Thu Hà Kiểm tra tính xác việc hạch tốn nghiệp vụ nhượng bán, lý TSCĐ; tính tốn khoản lãi/lỗ lý, nhượng bán TSCĐ sở chứng từ liên quan Thu thập bảng tính khấu hao TSCĐ kỳ, đối chiếu bảng tính khấu hao với số dư Sổ Cái Xem xét tính phù hợp thời điểm bắt đầu tính khấu hao phân bổ, xem xét tính hợp lý quán tiêu thức phân bổ khấu hao Chọn mẫu số cơng trình, hạng mục cơng trình, Kiểm tra tính hữu tình trạng cơng trình dở dang, đối chiếu chí phí lãi vay vốn hóa kỳ với phần hành kiểm toán E100-Vay nợ ngắn hạn dài hạn Kiểm tra chi tiết chứng từ chứng minh phát sinh tài sản cố định, xem xét hợp lệ, đầy đủ chứng từ Nhận xét: Cơng ty xây dựng chương trình kiểm toán cho khoản mục tài sản cố định đơn giản phù hợp với đặc thù khách hàng mà chi nhánh kiểm tốn Nó áp dụng vào thực tế đem lại hiệu định cho kiểm toán 2.3.5 Khái quát quy trình kiểm tốn khoản mục hàng tồn kho Thủ tục khảo sát kiểm soát: KTV tiến hành trao đổi vấn thành viên ban giám đốc kế toán trưởng,kế toán hàng tồn kho, thủ kho, phận mua hàng để thu thập thơng tin quy trình kế tốn,rà sốt chứng từ, tình hình sản xuất, bán hàng Đọc số văn tài liệu quy định,quy chế kiểm nhận vật tư, hàng hóa Kiểm tra sách kế toán áp dụng quán với năm trước phù hợp với khn khổ lập trình bày BCTC áp dụng Quan sát việc bảo quản hàng tồn kho, xuất bán SV: Nguyễn Thị Mai Như_Lớp CQ 50/22.04 Trang 29 Báo cáo thực tập ThS: Đinh Thị Thu Hà Thủ tục phân tích: So sánh số dư HTK (kể số dư dự phòng) cấu HTK năm so với năm trước, giải thích biến động bất thường So sánh tỷ trọng HTK với tổng tài sản ngắn hạn năm so với năm trước, đánh giá tính hợp lý biến động Thủ tục chi tiết: Tham gia chứng kiến kiểm kê, kiểm tra chi tiết chứng từ, cut off số nghiệp vụ mua xuất bán cuối kỳ Thu thập Báo cáo NXT tất loại HTK: đối chiếu số liệu với tài liệu liên quan (Sổ Cái, sổ chi tiết, BCĐPS, BCTC) Đối chiếu số liệu Bảng tính giá thành với số lượng thành phẩm theo Báo cáo sản xuất Bảng tổng hợp NXT kỳ, kiểm tra đánh giá tính hợp lý việc tập hợp, phân bổ, tính giá thành phẩm nhập kho Đánh giá tính hợp lý phương pháp tính dự phòng áp dụng, kiểm tra khoản mục HTK có biến động lớn chi phí giá bán công nghệ nhu cầu thị trường Nhận xét: Công ty xây dựng chương trình kiểm tốn cho khoản mục hàng tồn kho đầy đủ đảm bảo phù hợp chi phí hiệu kiểm toán , thực tế áp dụng thủ tục 2.3.6 Khái quát quy trình kiểm toán khoản mục tiền lương Thủ tục khảo sát kiểm soát: KTV tiến hành trao đổi vấn thành viên ban giám đốc kế toán trưởng,kế toán tiền lương, phận tuyển dụng để thu thập thông tin quy trình kế tốn, tình hình tăng giảm nhân Đọc số văn tài liệu quy định,quy chế tuyển dụng, hình thức trả lương,tính lương SV: Nguyễn Thị Mai Như_Lớp CQ 50/22.04 Trang 30 Báo cáo thực tập ThS: Đinh Thị Thu Hà Kiểm tra sách kế tốn áp dụng qn với năm trước phù hợp với khuôn khổ lập trình bày BCTC áp dụng Thủ tục phân tích: So sánh số dư lương phải trả, khoản trích theo lương phải trả, dự phòng trợ cấp việc làm, qui mô khoản phải trả tổng nợ phải trả năm với năm trước, đánh giá biến động lớn, bất thường So sánh, phân tích biến động chi phí lương năm với năm trước, hàng tháng năm sở kết hợp với biến động nhân sách thay đổi lương, đánh giá tính hợp lý Thủ tục chi tiết: Chọn mẫu kiểm tra chứng từ gốc, hồ sơ nhân sự, giấy chứng nhận thời gian làm việc, sản phẩm hồn thành Kiểm tra việc tính tốn xác bảng lương bao gồm tổng lương phải trả, khoản khấu trừ lương (BHXH, BHYT, BHTN, thuế TNCN), lương phải trả Đối chiếu tiền lương phải trả cuối năm với bảng lương phê duyệt Kiểm tra việc đánh giá lại số dư phải trả lương có gốc ngoại tệ ngày khóa sổ kế tốn Kiểm tra chi tiết khoản tiền lương thành viên ban giám đốc, xem xet quyêt định tăng lương, thưởng có Nhận xét: Cơng ty xây dựng chương trình kiểm tốn cho khoản mục tiền lương đơn giản đầy đủ đảm bảo đạt mục tiêu kiểm toán, tiết kiệm thời gian, chi phí áp dụng thủ tục vào thực tế SV: Nguyễn Thị Mai Như_Lớp CQ 50/22.04 Trang 31 Báo cáo thực tập ThS: Đinh Thị Thu Hà CHƯƠNG 3: NHẬN XÉT VÀ Ý KIẾN ĐÁNH GIÁ VỀ CƠNG TY TNHH KIỂM TỐN VÀ TƯ VẤN UHY ACA _CHI NHÁNH MIỀN TRUNG 3.1 Nhận xét thực trạng kiểm toán phần hành đơn vị thực tập 3.1.1 Ưu điểm - Đồn kiểm tốn: Chi nhánh thực tổ chức đồn kiểm tốn khoa học hợp lý Đội ngũ nhân tuyển lựa kỹ phân bổ hợp lý cho kiểm toán Nguồn nhân lực hi nhánh ln động, nhiệt huyết, chăm chỉ, có kiến thức chuyên môn cao, thường xuyên cập nhật văn pháp luật hành, có phong cách làm việc chuyên nghiệp Thành cơng Chi nhánh có đóng góp khơng nhỏ việc tổ chức đồn kiểm tốn cách khoa học Trưởng nhóm người có chun mơn cao, giàu kinh nghiệp thực tế bao quát, sốt xét tồn kiểm tốn, phân cơng cơng việc cho trợ lý phù hợp với lực người giúp tiết kiệm thời gian chi phí mà đảm bảo chất lượng kiểm tốn Các trợ lý kiểm tốn phân cơng nhiệm vụ để phù hợp với mạnh phần hành, ngồi giúp đỡ phần hành khác để tăng kinh nghiệm tinh thần đoàn kết Chi nhánh Việc phân cơng cơng việc cho thành viên đồn kiểm toán cụ thể khoa học giúp cho thành viên đồn nắm rõ nhiệm vụ hơn.Đồng thời với việc phân chia công việc theo kinh nghiệm thực tế KTV trợ lý KTV giúp cho việc kiểm tốn thực cách nhanh chóng, tiến độ mà đảm bảo chất lượng kiểm toán, điều quan trọng nghề kiểm tốn mang tính mùa vụ - Về quy trình kiểm tốn: Việc tổ chức quy trình kiểm tốn hChi nhánh thực tốt, có nhiều cấp quản lý, cơng việc quy trình giám sát chặt chẽ đội ngũ quản lý BGĐ quản lý SV: Nguyễn Thị Mai Như_Lớp CQ 50/22.04 Trang 32 Báo cáo thực tập ThS: Đinh Thị Thu Hà chủ nhiệm kiểm toán Nhưng quan trọng tự kiểm tra KTV thực Nhờ kiểm sốt chặt chẽ nên đảm bảo KTV khơng mắc phải sai sót trọng yếu ảnh hưởng đến KTV uy tín Chi nhánh Cụ thể: Giai đoạn lập kế hoạch Dữ liệu kiểm tốn ln cập nhật liên tục để phù hợp với nhiều khách hàng có khác hoạt động sản xuất kinh doanh quy mô hoạt động Giai đoạn thực Trong trình thực kiểm toán thu thập tài liệu KTV sử dụng giấy tờ làm việc có đánh số tham chiếu cách có hệ thống giúp cho việc đối chiếu dễ dàng có khoa học hơn, liên kết phần công việc với tiện cho việc tra cứu lại Những ý kiến tư vấn giải đáp kịp thời có vướng mắc q trình thực cấp kiểm sốt giúp nhóm kiểm tốn có cách thức giải vấn đề phù hợp, đảm bảo thời gian kiểm toán Giai đoạn kết thúc Trong giai đoạn trưởng nhóm kiểm tốn trực tiếp xem xét tổng hợp cơng việc KTV để đảm bảo xác, đầy đủ, hợp lý kết kiểm toán phán ánh Biên kiểm tốn Sau GTLV sốt xét Trưởng phòng kiểm tốn BCTC Tiếp theo, Ban Giám Đốc xem xét tính hợp lý kết kiểm toán Chi nhánh phát hành Báo cáo kiểm toán -Về tổ chức lưu trữ hồ sơ : Hồ sơ thiết kế đầy đủ, khoa học tuân thủ chuẩn mực kiểm toán Việc lưu trữ hồ sơ văn phòng làm việc SV: Nguyễn Thị Mai Như_Lớp CQ 50/22.04 Trang 33 Báo cáo thực tập ThS: Đinh Thị Thu Hà Chi nhánh giúp cho KTV dễ dàng tìm kiếm hồ sơ trình làm việc, giai đoạn lập kế hoạch kiểm toán cho kiểm toán sau Cách đánh file hồ sơ khoa học giúp cho KTV dễ dàng tìm kiếm thơng tin chứa hồ sơ tiết kiệm thời gian q trình làm việc -Về kiểm sốt chất lượng : Chi nhánh thực kiểm soát chất lượng chặt chẽ, trải qua nhiều giai đoạn Nó khơng thực hồn thành kiểm tốn mà q trình kiểm tốn trưởng nhóm,chủ nhiệm kiểm tốn thực 3.1.2 Những tồn -Về quy trình kiểm tốn: Quy trình kiểm tốn Cơng ty xây dựng theo chuẩn mực nhiên công ty cần trọng tới việc lập kế hoạch kiểm tốn vào mùa kiểm tốn thiếu nhân nên công việc chưa trọng Cụ thể: Giai đoạn lập kế hoạch Việc thu thập thông tin sở khách hàng Công ty thực chủ yếu qua trình thu thập tài liệu như: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy phép thành lập Công ty… Việc vấn trao đổi với Ban giám đốc đơn vị khách hàng hạn chế Khi thực kiểm tốn thời gian có hạn nên KTV khơng có đủ thời gian để quan sát trực tiếp hoạt động sản xuất kinh doanh khách hàng, nên tính khách quan thông tin thu thập không cao Việc nhóm kiểm tốn thực kiểm tốn cho khách hàng năm liên tiếp dễ dẫn đến sai sót lặp lại mà khơng phát Giai đoạn thực kiểm toán Việc áp dụng thủ tục phân tích hạn chế định Cụ thể KTV thường sử dụng thủ tục kiểm tra chi tiết phát triển thủ tục SV: Nguyễn Thị Mai Như_Lớp CQ 50/22.04 Trang 34 Báo cáo thực tập ThS: Đinh Thị Thu Hà phân tích Việc phân tích nhiều trường hợp khơng thể giấy tờ làm việc KTV, điều làm hạn chế việc kiểm soát đánh giá thủ tục phân tích Giai đoạn kết thúc kiểm tốn Mặc dù Cơng ty có quy định chặt chẽ kiểm sốt chất lượng kiểm toán sau kết thúc kiểm tốn số hồ sơ kiểm tốn (ví dụ: hồ sơ kiểm tốn cơng ty TNHH A) sốt xét cấp nhóm( u cầu báo cáo gấp khách hàng điều kiện thành viên kiểm sốt có q nhiều việc phải hồn thành) Và số khách hàng chưa KTV đánh tham chiếu đầy đủ vào giấy tờ làm việc -Về lưu trữ hồ sơ: Việc lưu trữ hồ sơ văn phòng Cơng ty dễ dàng cho việc tìm kiếm số lượng hồ sơ nhiều gây khó khăn cơng tác bảo quản Cơng ty nên có phòng lưu trữ hồ sơ riêng, thực lưu trữ văn phòng hồ sơ thường hay sử dụng -Sức ép thời gian: BCTC doanh nghiệp lập quý 1, đó, đơn vị thường u cầu kiểm tốn giai đoạn Một khối lượng công việc lớn cần phải hồn thành, nhân viên cơng ty Vì vậy, đồn kiểm tốn bị bó buộc khoảng thời gian hạn hẹp phải đảm bảo chất lượng kiểm toán Lịch KTV vào tháng cao điểm tháng thường sát nhau, kiểm toán liền kề liên tục Do đó, KTV khơng thể chuẩn bị trước kế hoạch cần thực bước tìm hiểu khách hàng ban đầu Bên cạnh đó, kiểm tốn trước chưa kịp lập báo cáo phải thực kiểm toán gây tượng chồng chéo trình làm việc thực kiểm tốn đơn vị hồn thành báo cáo cho đơn vị khác Điều chắn gây áp lực lớn lên KTV, tinh thần, thời gian, chuẩn bị tốt cho kiểm toán SV: Nguyễn Thị Mai Như_Lớp CQ 50/22.04 Trang 35 Báo cáo thực tập ThS: Đinh Thị Thu Hà 3.2 Kiến nghị đơn vị thực tập 3.2.1 Hoàn thiện quy trình kiểm tốn BCTC Giai đoạn lập kế hoạch kiểm tốn Việc tiếp cận thu thập thơng tin khách hàng cũ, khách hàng thường niên KTV chưa nhiều Để đạt mục tiêu này, nên cần có họp ngắn nhóm kiểm toán năm trước năm để trao đổi vấn đề đặc thù, đáng lưu tâm khách hàng Việc không nhiều thời gian tiết kiệm lượng thời gian đáng kể giai đoạn thực kiểm tốn, giúp KTV có nhìn đầy đủ lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh khách hàng Giai đoạn thực kiểm tốn Sử dụng thủ tục phân tích: nhằm hồn thiện nâng cao thủ tục phân tích khoản mục BCTC, KTV cần phải vận dung thủ tục phân tích Và kết hợp với xét đốn nghề nghiệp riêng tiến hành phân tích biến động khoản mục, phải xác định rõ nguyên nhân chênh lệch phát kiện bất thường xảy KTV tiến hành thu thập số liệu chung toàn ngành mà khách hàng hoạt động, so sánh số liệu khách hàng với đơn vị khác ngành số liệu trung bình tồn ngành Cùng với phân tích xu hướng KTV nên sử dụng thêm thủ tục phân tích tỷ suất Một số nhóm tỷ suất thường sử dụng kiểm tốn BCTC như: nhóm tỷ suất khả tốn thời, nhóm tỷ suất khả sinh lời, nhóm tỷ suất cấu trúc tài chính… Giai đoạn kết thúc kiểm toán Sau kết thúc kiểm tốn khách hàng, Cơng ty cần sát cơng tác kiểm sốt chất lượng file kiểm tốn Các KTV cần hồn thiện đầy đủ giấy tờ làm việc, đánh tham chiếu hồ sơ kiểm toán.Sau hồ sơ kiểm SV: Nguyễn Thị Mai Như_Lớp CQ 50/22.04 Trang 36 Báo cáo thực tập ThS: Đinh Thị Thu Hà toán soát xét cấp nhóm cần nhanh chóng sốt xét BGĐ nhằm nâng cao chất lượng kiểm toán hạn chế tối thiểu rủi ro kiểm toán 3.2.2 Kiến nghị khác -Nâng cao chất lượng đội ngũ kiểm tốn viên Cơng ty phải khơng ngừng nâng cao chất lượng kiểm tốn viên thơng qua việc mở lớp đào tạo chuyên môn, cập nhật liên tục thay đổi chế độ tài chính- kế tốn -Nâng cao trình độ tin học vấn đề cần quan tâm Trong thời đại khoa học công nghệ phát triển vũ bạo, việc áp dụng công nghệ cao áp dụng tất lĩnh vực để tiết kiệm thời gian, công sức đem lại hiệu cao Vì thế, cơng ty nên trọng tới việc ứng dụng công nghệ tin học phần mềm kiểm toán để tăng tốc độ làm việc, xử lý liệu, từ nâng chất lƯợng kiểm toánKiến nghị nâng cao chất lượng KTV SV: Nguyễn Thị Mai Như_Lớp CQ 50/22.04 Trang 37 Báo cáo thực tập ThS: Đinh Thị Thu Hà KẾT LUẬN Kiểm tốn độc lập ngày khẳng định vai trò kinh tế thị trường Số lượng cơng ty kiểm tốn ngày tăng, kèm theo số lượng sinh viên chuyên ngành kiểm toán trường đại học gia tăng Trong thời gian đầu thực tập Cơng ty TNHH Kiểm Tốn Tư vấn UHY ACA- chi nhánh Miền Trung, em có dịp tìm hiểu tổ chức quản lý, hoạt động kinh doanh quy trình kiểm tốn, lập lưu trữ hồ sơ Công ty Em tổng hợp vấn đề nêu báo cáo Bên cạnh đó, em đưa vấn đề, ưu nhược điểm Công ty kèm theo giải pháp khắc phục mà cho phù hợp Một lần nữa, em xin chân thành cảm ơn cô giáo ThS Đinh Thị Thu Hà giúp đỡ em suốt thời gian qua; xin chân thành cảm ơn anh chị Công ty TNHH Kiểm Toán Tư vấn UHY ACA chi nhánh Miền Trung tận tình cung cấp thơng tin hướng dẫn cho em Tuy nhiên, thời gian thực tập hiểu biết có hạn, viết khơng thể tránh khỏi sai lầm, thiếu sót Em hy vọng nhận ý kiến đóng góp phản hồi để em hồn thiện báo cáo thực tập Em xin chân thành cảm ơn Hà Nội, ngày 17 tháng năm 2015 SV: Nguyễn Thị Mai Như_Lớp CQ 50/22.04 Trang 38 ... Năm 20 13 vị tính 1000đ 8.571.457 1000đ 12. 174.580 1000đ 5 .22 8.951 Năm 20 14 Năm 20 15 8.656.6 02 13.395. 724 5. 629 .29 8 10.185 .29 4 13.5 62. 213 5.838.769 Người 27 30 30 Người 5 1000đ 6.830 6.887 6. 521 ... năm sau cao năm trước Doanh thu năm 20 14 tăng 10% so với năm 20 13 năm 20 15 tăng gần 2% so với năm 20 14 Điều làm cho lợi nhuận năm 20 15 tăng gần 4% so với năm 20 14 Doanh thu lợi nhuận tăng thêm... 50 /22 .04 Trang Báo cáo thực tập ThS: Đinh Thị Thu Hà tên thành: Cơng ty TNHH Kiểm tốn Tư vấn UHY ACA – Chi nhánh Miền Trung theo giấy chứng nhận đăng kí hoạt động chi nhánh số 01 020 210 62 0 02 cấp
- Xem thêm -

Xem thêm: Copy of phần 2 luận văn , Copy of phần 2 luận văn , CHƯƠNG 1: KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN UHY ACA- CHI NHÁNH MIỀN TRUNG, 4 Tình hình và kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY ACA- chi nhánh Miền Trung., CHƯƠNG 2: NHỮNG ĐẶC ĐIỂM VỀ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KIỂM TOÁN VÀ THỰC TRẠNG TỔ CHỨC KIỂM TOÁN MỘT KHOẢN MỤC CHỦ YẾU TRÊN BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA CHI NHÁNH., CHƯƠNG 3: NHẬN XÉT VÀ Ý KIẾN ĐÁNH GIÁ VỀ CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN UHY ACA _CHI NHÁNH MIỀN TRUNG.

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay