BÙI THỊ THÙY DƯƠNG 21 03 2016

109 60 0
  • Loading ...
1/109 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/05/2018, 11:30

Học viện Tài Chính Luận văn tốt nghiệp LỜI CAM ĐOAN Em xin cam đoan luận văn: “.“Kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Công ty Cổ phần May xuất Việt Thái" cơng trình nghiên cứu riêng em dựa số liệu thực tế công ty hướng dẫn thầy giáo GS TS Nguyễn Đình Đỗ Nếu có sai sót em xin hồn tồn chịu trách nhiệm Sinh viên thực Bùi Thị Thùy Dương SV: Bùi Thị Thùy Dương Lớp: CQ50/21.03 Học viện Tài Chính Luận văn tốt nghiệp MỤC LỤC SV: Bùi Thị Thùy Dương Lớp: CQ50/21.03 Học viện Tài Chính Luận văn tốt nghiệp DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT STT Từ viết tắt Nghĩa BHXH Bảo hiểm xã hội BHYT Bảo hiểm y tế KPCĐ Kinh phí cơng đồn CCDC Cơng cụ dụng cụ CPSX Chi phí sản xuất CP NVLTT Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp CPNCTT Chi phí nhân cơng trực tiếp CPSXC Chi phí sản xuất chung 10 TSCĐ Tài sản cố định 11 NVL Nguyên vật liệu 12 GTGT Giá trị gia tăng 13 KKTX Kê khai thường xuyên 14 KKĐK Kiểm kê định kỳ 15 ĐVT Đơn vị tính 16 BPSX Bộ phận sản xuất 17 KC Kết chuyển 18 NKC Nhật ký chung SV: Bùi Thị Thùy Dương Lớp: CQ50/21.03 Học viện Tài Chính Luận văn tốt nghiệp DANH MỤC BẢNG BIỂU , SƠ ĐỒ SV: Bùi Thị Thùy Dương Lớp: CQ50/21.03 Học viện Tài Chính Luận văn tốt nghiệp MỞ ĐẦU Cùng với hòa nhập tồn giới, năm gần đây, kinh tế Việt Nam phát triển không ngừng, bước hội nhập vào kinh tế khu vực kinh tế giới Các doanh nghiệp có nhiều hội đồng thời đặt thách thức lớn doanh nghiệp Để tồn phát triển, có chỗ đứng vững thị trường yêu cầu quan trọng đặt với nhà quản trị doanh nghiệp phải tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu tốt Cạnh tranh yếu tố thúc đẩy doanh nghiệp phát triển tìm hướng cho Để tồn tại, doanh nghiệp phải tìm cách để đạt tới đỉnh cao tiết kiệm đồng thời giữ vững nâng cao chất lượng sản phẩm phù hợp với nhu cầu người tiêu dùng Điều đồng nghĩa với việc họ phải lựa chọn phương án có chi phí thấp đem lại hiệu cao để nâng cao chất lượng sản phẩm có mức giá hấp dẫn Trong thời đại cung nhiều cầu nay, doanh nghiệp phải tổ chức công tác hạch tốn chi phí sản xuất cách hợp lý, đắn khoa học để cung cấp thông tin hữu ích, cần thiết kịp thời cho nhà quản trị doanh nghiệp Yếu tố giá thành đặt lên hàng đầu buộc doanh nghiệp phải thắt chặt chi phí song phải giữ vững chất lượng sản phẩm Chính mà chi phí sản xuất tính giá thành thành vấn đề quan trọng doanh nghiệp Là sinh viên kế toán,được học đào tạo Học viện Tài chính, sau thời gian thực tập, sâu tìm hiểu máy kế tốn, cơng tác kế tốn Công ty CP May xuất Việt Thái, em nhận thức tầm quan trọng công tác kế tốn chi phí tính giá thành doanh nghiệp Chính vậy, em lựa chọn đề tài “ Kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Công ty CP May xuất Việt Thái” làm luận văn cuối khóa SV: Bùi Thị Thùy Dương Lớp: CQ50/21.03 Học viện Tài Chính Luận văn tốt nghiệp Tính cấp thiết đề tài nghiên cứu Trong xu phát triển giới, kinh tế Việt Nam dần chuyển sang kinh tế thị trường quản lí nhà nước Một kinh tế mở tạo nhiều hội lớn thách thức cho doanh nghiệp sản xuất kinh doanh Để doanh nghiệp tồn phát triển được,thì yêu cầu đặt cho doanh nghiệp phải cạnh tranh với cạnh tranh trở nên gay gắt khốc liệt kinh tế phát triển Trong xu doanh nghiệp sản xuất khơng ngoại lệ,để tồn phát triển yêu cầu đặt cho doanh nghiệp sản xuất sản phẩm mà doanh nghiệp sản xuất phải đẹp, chất lượng tốt, phù hợp với thị hiếu người tiêu dùng có uy tín thị trường đồng thời phải có giá hợp lí Nhưng muốn có giá hợp lý doanh nghiệp phải hạ chi phí xuống thấp Doanh nghiệp phải lựa chọn phương án có chi phí thấp đem lại hiệu cao Để làm điều đó, doanh nghiệp phải tổ chức cơng tác hạch tốn chi phí sản xuất cách hợp lý, đắn khoa học để cung cấp thơng tin hữu ích, cần thiết kịp thời cho nhà quản trị doanh nghiệp Là sinh viên Học viện Tài chính, sau thời gian thực tập, tìm hiểu máy kế tốn, cơng tác kế tốn Cơng ty cổ phần May xuất Việt Thái em nhận thức tầm quan trọng cơng tác kế tốn chi phí tính giá thành doanh nghiệp Chính vậy, em lựa chọn đề tài “ Kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Cơng ty cổ phần May Xuất Khẩu Việt Thái ” làm luận văn cuối khóa Đối tượng mục đích nghiên cứu đề tài  Đối tượng : đối tượng nghiên cứu kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành doanh nghiệp sản xuất sâu tìm hiểu quy trình tập hợp loại chi phí sản xuất, phương pháp phân bổ chi phí tính giá thành sản phẩm cơng ty cổ phần SV: Bùi Thị Thùy Dương Lớp: CQ50/21.03 Học viện Tài Chính Luận văn tốt nghiệp  Mục đích : - Góp phần hệ thống hóa thực tế cơng tác kế tốn tập hợp chi phí sản xuất giá thành - Nghiên cứu sở lý luận kế tốn chi phí tính giá thành sản phẩm học ghế nhà trường vào nghiên cứu thực tiễn cơng tác kế tốn cơng ty CP May xuất Việt Thái - Nghiên cứu thực trạng kế tốn tổng hợp chi phí giá thành sản phẩm công ty CP May xuất Việt Thái - Đề xuất số giải pháp nhằm hồn thiện tổ chức kế tốn tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành cơng ty CP may xuất Việt Thái Phạm vi nghiên cứu - Về nội dung: tìm hiểu chung sản phẩm, loại chi phí sản xuất, quy trình hạch tốn chi phí, phương pháp phân bổ tính giá thành sản phẩm công ty cổ phần May Xuất Việt Thái - Về thời gian: nghiên cứu cụ thể nội dung quý IV năm 2015 Phương pháp nghiên cứu Để phục vụ nghiên cứu, luận văn sử dụng số phương pháp nghiên cứu sau: - Phương pháp thống kê kinh tế, tổng hợp số liệu thực tế - Phương pháp phân tích số liệu thu thập - Phương pháp hạch toán kế toán - Phương pháp đối chiếu so sánh - Phương pháp hệ thống chọn lọc - Phương pháp đánh giá số liệu, mẫu biểu chứng từ, sổ sách….về tập hợp chi phí tính giá thành cơng ty CP may xuất Việt Thái SV: Bùi Thị Thùy Dương Lớp: CQ50/21.03 Học viện Tài Chính Luận văn tốt nghiệp Kết cấu luận văn Luận văn em Mở đầu Kết luận, nội dung luận văn gồm chương: Chương 1: Lý luận chung kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành doanh nghiệp sản xuất Chương 2: Thực trạng kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành Công ty CP May xuất Việt Thái Chương 3: Những biện pháp, phương hướng nhằm hoàn thiện kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Công ty CP May xuất Việt Thái Trong trình nghiên cứu, cố gắng giúp đỡ nhiệt tình cán phòng Tài – Kế tốn, đặc biệt hướng dẫn tận tình GS Nguyễn Đình Đỗ , thời gian trình độ kiến thức thân có hạn, bước đầu tiếp cận thực tế nên nhiều thiếu sót hạn chế Em mong nhận góp ý, giúp đỡ thầy giáo để đề tài nghiên cứu hoàn thiện Em xin chân thành cảm ơn giúp đỡ nhiệt tình GS Nguyễn Đình Đỗ anh chị phòng Kế tốn cơng ty CP May xuất Việt Thái giúp em hoàn thiện đề tài Em xin chân thành cảm ơn ! Hà Nội, tháng năm 2016 Sinh viên Bùi Thị Thùy Dương SV: Bùi Thị Thùy Dương Lớp: CQ50/21.03 Học viện Tài Chính Luận văn tốt nghiệp CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ TỔ CHỨC KẾ TỐN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT 1.1 Lý luận chung kế tốn chi phí tính giá thành sản phẩm doanh nghiệp sản xuất 1.1.1.Khái niệm chi phí sản xuất giá thành sản phẩm Quá trình sản xuất trình kết hợp ba yếu tố: tư liệu lao động, đối tượng lao động sức lao động Sự tiêu hao yếu tố trình sản xuất kinh doanh tạo chi phí tương ứng Các loại chi phí phát sinh cách thường xuyên q trình sản xuất kinh doanh, ln vận động, thay đổi trình tái sản xuất.Vì vậy, để quản lý chi phí cách có hiệu phải nắm vững khái niệm chất chi phí Chi phí sản xuất tồn hao phí lao động sống, lao động vật hóa chi phí cần thiết khác mà doanh nghiệp chi trình hoạt động sản xuất kỳ, biểu tiền Để quản lí có hiệu kịp thời hoạt động sản xuất kinh doanh mình, doanh nghiệp phải ln biết số chi phí chi cho loại sản phẩm, dịch vụ hoàn thành tỷ trọng loại chi phí cấu thành sản phẩm… Đó nội dung kinh tế tiêu giá thành sản phẩm Giá thành sản phẩm biểu tiền toàn hao phí lao động sống, lao động vật hóa chi phí khác tính khối lượng sản phẩm, lao vụ, dịch vụ hoàn thành định 1.1.2 Đặc điểm, chất chi phí sản xuất giá thành sản phẩm 1.1.2.1 Đặc điểm chi phí sản xuất Chi phí doanh nghiệp ln mang tính hai mặt, mặt chi phí có tính khách quan, thể chuyển dịch hao phí mà doanh nghiệp bỏ vào SV: Bùi Thị Thùy Dương Lớp: CQ50/21.03 Học viện Tài Chính Luận văn tốt nghiệp giá trị sử dụng tạo ra, chuyển dịch không phụ thuộc vào ý muốn chủ quan người Mặt khác, hao phí yếu tố trình sản xuất kinh doanh doanh nghiệp lại mang tính chủ quan, phụ thuộc phương pháp tính, trình độ quản lý yêu cầu quản lý cụ thể doanh nghiệp Khi xem xét đến đặc điểm, chất chi phí doanh nghiệp cần xác định rõ hai mặt: Thứ nhất: chi phí sản xuất đo lường thước đo tiền tệ xác định khoảng thời gian cụ thể Thứ hai: độ lớn chi phí phụ thuộc vào hai nhân tố chủ yếu: khối lượng yếu tố sản xuất tiêu hao kỳ giá đơn vị yếu tố sản xuất hao phí Tuy nhiên, việc nghiên cứu nhận thức chi phí phụ thuộc vào góc độ nhìn nhận loại kế tốn khác nhau, cụ thể sau: - Trên góc độ Kế tốn Tài chính: chi phí nhìn nhận khoản phí tổn phát sinh gắn liền với hoạt động doanh nghiệp để đạt sản phẩm, lao vụ, dịch vụ định Chi phí xác định sở chứng từ, tài liệu, chứng chắn - Trên góc độ Kế tốn Quản trị: chi phí phí tổn thực tế gắn liền với hoạt động sản xuất kinh doanh chi phí phí tổn ước tính để thực dự án, phí tổn lựa chọn phương án, bỏ qua hội kinh doanh Khi Kế tốn quản trị lại cần ý đến lựa chọn, so sánh theo mục đích sử dụng, mơi trường kinh doanh việc chứng minh chứng từ, chứng 1.1.2.2 Đặc điểm giá thành sản xuất Giá thành sản phẩm tiêu mang tính giới hạn xác định, vừa mang tính khách quan vừa mang tính chủ quan Trong hệ thống tiêu quản lý doanh nghiệp, giá thành sản phẩm tiêu kinh tế tổng hợp, phản ánh 10 SV: Bùi Thị Thùy Dương Lớp: CQ50/21.03 Học viện Tài Chính Luận văn tốt nghiệp CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOÀN THIỆN KẾ TỐN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MAY XUẤT KHẨU VIỆT THÁI 3.1 Phương hướng hoàn thiện Từ việc nghiên cứu thực trạng kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Cơng ty cổ phần May xuất Việt Thái thấy rằng, bên cạnh ưu điểm cần phát huy tồn hạn chế cần khắc phục Việc hồn thiện cơng tác vơ cần thiết Đặc biệt điều kiện kinh tế nước nhà mở rộng giao lưu với kinh tế khác giới, với thời thách thức cạnh tranh vô gay gắt Xuất phát từ thực tế trên, việc hoàn thiện cơng tác kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Cơng ty cổ phần May xuất Việt Thái đòi hỏi nỗ lực kế toán viên Việc hồn thiện kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Công ty cần tuân thủ theo nguyên tắc sau: Thứ nhất, nội dung hồn thiện kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Công ty phải phù hợp cới nguyên tắc, chuẩn mực, chế độ kế toán Nhà nước ban hành đồng thời không làm ảnh hướng đến hoạt động sản xuất kinh doanh công ty Thứ hai, nội dung hồn thiện kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm phải phù hợp với quy mơ, loại hình doanh nghiệp, đặc điểm tổ chức sản xuất, quy trình cơng nghệ Cơng ty Thứ ba, nội dung hồn thiện kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm phải làm cho máy kế toán gọn nhẹ đảm bảo hiệu công việc, nâng cao lực quản lý đảm bảo tính tiết kiệm Thứ tư, nội dung hồn thiện kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Công ty phải phù hợp với định hướng phát triển Công ty 95 SV: Bùi Thị Thùy Dương Lớp: CQ50/21.03 Học viện Tài Chính Luận văn tốt nghiệp tương lai, cần phải cân nhắc điều kiện khả thi để thực giải pháp, phù hợp với đặc điểm tổ chức, trình độ lực đội ngũ kế tốn, phương tiện máy móc hỗ trợ 3.2 Một số giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác kế tốn tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Công ty cổ phần May xuất Việt Thái Từ thực tế hạch tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Cơng ty phương hướng hoàn thiện nêu trên, với mong muốn góp phần hồn thiện cơng tác quản lý nói chung cơng tác hạch tốn kế tốn nói riêng, em xin trình bày số giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác kế tốn tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm sau: 3.2.1 Kiến nghị hồn thiện kế tốn chi phí ngun vật liệu trực tiếp Như trình bày trên, Công ty cổ phần May xuất Việt Thái, cuối kỳ, sau kiểm kê có nguyên vật liệu xuất dùng không hết (nguyên vật liệu tồn kho phân xưởng), kế tốn khơng nhập lại kho số ngun vật liệu mà kết chuyển toàn chi phí NVLTT sang TK 154 đế tiến hành tính giá thành sản phẩm Cách hạch toán chưa phản ánh chế độ kế toán hành tiêu “Nguyên liệu, vật liệu” “Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang” Theo em, cuối kỳ, số nguyên vật liệu xuất dùng không hết Công ty, kế toán cần hạch toán nhập kho nguyên vật liệu trước thực bút toán kết chuyển NVLTT, theo bút toán sau: ( Số liệu quý IV/2015) Nợ TK 152: 62.330.250 Có TK 621 : 96 SV: Bùi Thị Thùy Dương 62.330.250 Lớp: CQ50/21.03 Học viện Tài Chính Luận văn tốt nghiệp Bảng 1.20 : Bảng kê nguyên vật liệu lại Phân Xưởng : May Qúy IV năm 2015 ĐVT: VNĐ ST Tên vật liệu ĐVT Khối lượng Đơn giá Thành tiền 100 45.000 4.500.000 Ghi T Vải Coton m 60% Vải Tricos m 210 40.000 8.400.000 Mếc áo m 112 2.000 224.000 Khóa 50 Chiế 200 4.000 800.000 c Tổng cộng 62.330.250 3.2.2 Kiến nghị hoàn thiện kế tốn chi phí nhân cơng trực tiếp * Việc cơng ty khơng trích trước tiền lương nghỉ phép cơng nhân Để khắc phục tình trạng này, theo em, kế tốn nên tiến hành trích trước tiền lương nghỉ phép công nhân trực tiếp sản xuất đặn hàng tháng, tính vào chi phí sản xuất cho đối tượng chịu chi phí Cơng ty nên dự kiến tổng lương nghỉ phép công nhân sản xuất năm sở để tính trích tiền lương nghỉ phép Mức trích tiền lương cơng nhân nghỉ phép Tiền Lương = thực tế phải trả cho CNSX nghỉ phép 97 SV: Bùi Thị Thùy Dương Tỷ lệ trích tiền x lương CNSX nghỉ phép Lớp: CQ50/21.03 Học viện Tài Chính 98 SV: Bùi Thị Thùy Dương Luận văn tốt nghiệp Lớp: CQ50/21.03 Học viện Tài Chính Luận văn tốt nghiệp Trong đó: Tỷ lệ trích tiền lương Tổng TL nghỉ phép theo kế hoạch CNSX nghỉ phép Tổng tiền lương theo kế hoạch x 100% VÍ DỤ : Theo liệu bảng toán lương, tổng lương thực tế CNSX tháng 10/2015 1.411.075.000 Đồng Kế tốn dự tính tỷ lệ trích tiền lương nghỉ phép 4% Như mức trích tiền lương cơng nhân nghỉ phép tháng 10/2015 : 1.411.075.000*4%= 56.443.000 Đồng Để theo dõi khoản chi phí phải trả tính trước vào chi phí sản xuất cho đối tượng, kế tốn sử dụng TK 335 – Chi phí phải trả + Hàng tháng, kế tốn tiến hành tính số tiền lương nghỉ phép cho công nhân trực tiếp sản xuất vào chi phí NCTT, vào mức trích trước, kế tốn định khoản: ( Ví dụ cho tháng 10/2015) Nợ TK 622 : 56.443.000 Có TK 335 : 56.443.000 + Khi tiền lương nghỉ phép thực tế phát sinh, kế toán ghi sau: Nợ TK 622 (Nếu số phải trả lớn số trích trước) Nợ TK 335 (Số trích trước) Có TK 334 Có TK 622 (Nếu số phải trả nhỏ số trích trước) Tiếp Ví dụ: Tháng 10/2015, Kế toán định khoản tiếp tiền lương nghỉ 99 SV: Bùi Thị Thùy Dương Lớp: CQ50/21.03 Học viện Tài Chính Luận văn tốt nghiệp phép thực tế phát sinh Nợ TK 335: 56.443.000 Có TK 334 : 43.357.000 ( Lương nghỉ phép thực tế phát sinh) Có TK 622 : 13.086.000 ( Ghi giảm chi phí lương CNSX) Như với việc trích trước tiền lương nghỉ phép, giúp cơng ty quản lý chi phí cách chặt chẽ xác 3.2.3 Kiến nghị hồn thiện kế tốn chi phí sản xuất chung *Về chi phí cơng cụ, dụng cụ: - Về việc khơng sử dụng tài khoản 242 – chi phí trả trước dài hạn để phân bổ CCDC Việc hạch toán phù hợp với CCDC có giá trị nhỏ thời gian sử dụng ngắn (dưới năm), CCDC có giá trị lớn thời gian sử dụng dài (trên năm) Theo em, Cơng ty sử dụng TK phân bổ chi chí trả trước để theo dõi hiệu ,khoa học giá trị chưa phân bổ giá trị tính vào chi phí.Đồng thời điều thể chất tài sản hơn, cuối kỳ phần chi phí chưa phân bổ đưa vào tiêu “ chi phí trả trước dài hạn” khơng nằm tiêu “ hàng tồn kho” đơn vị hạch toán Cụ thể , Kế toán thực bút toán sau: + Khi xuất kho CCDC dùng cho sản xuất, kế toán định khoản sau: Nợ TK 242( thời gian sử dụng >= năm) Có TK 153 +Sau đó, thực phân bổ giá trị CCDC thực tế xuất dùng vào chi phí SXKD cho kỳ sử dụng, theo định khoản: 100 SV: Bùi Thị Thùy Dương Lớp: CQ50/21.03 Học viện Tài Chính Luận văn tốt nghiệp Nợ TK 627 (Giá trị CCDC phân bổ hàng kỳ) Có TK 242 VÍ DỤ : Trong quí III /2015 phát sinh chi phí phụ tùng thay để sửa chữa máy móc thiết bị với giá trị là: 2.100.868.000 đ Nhưng tập hợp phân bổ hết lần quý theo trình tự (1) : Tập hợp chi phí phụ tùng thay (trị giá 2.100.868.000) (2): Phân bổ hết chi phí trả trước (trị giá 2.100.868.000) vào chi phí SXC Và Cơng ty hạch tốn sau: Nợ TK 627 2.100.868.000 Có TK 153 2.100.868.000 Tuy nhiên, khoản chi phí lớn (vì so với tổng doanh thu q IV là: 557.254.798.448 đồng Vì vậy, khoản chi phí nên phân bổ cho quí III IV năm 2015 Khi đó, q III/2015 kế tốn tiến hành tập hợp phân bổ sau: (1) : Tập hợp chi phí phụ tùng thay (trị giá 2.162.898.940) Nợ TK 242 : Có TK 153: 2.100.868.000 2.100.868.000 (2) : Phân bổ chi phí trả trước quý: (Trị giá 1.081.434.270 = 2.162.898.940/2) Nợ TK 627 1.081.434.270 Có TK 242 1.081.434.270 3.2.4 Kiến nghị phương pháp tính giá thành sản phẩm Hiện tại, cơng ty áp dụng phương pháp tính giá thành trực tiếp (phương pháp giản đơn) khơng tính đến khoản phế liệu thu hồi 101 SV: Bùi Thị Thùy Dương Lớp: CQ50/21.03 Học viện Tài Chính Luận văn tốt nghiệp Cơng ty cần phải giảm trừ khoản phế liệu thu hồi (nếu có) tính giá thành sản phẩm, giúp giảm chi phí hạ giá thành sản phẩm Cụ thể , cơng thức tính giá thành trình tự hạch tốn sau: Tổng giá thành CPSX = dang dở đầu + kỳ CPSX phát sinh kỳ - Phế liệu thu hồi - CPSX dở dang cuối kỳ Ví dụ: Lượng phế thu hồi trừ khỏi chi phí NVL tính vào giá thành sản phẩm Ví dụ q III/2015 - Bơng xuất dùng là: 16.794.200.945 Đồng - Bông phế thu hồi xuất bán thẳng là: 621.982.000 Đồng Do đó, bơng xơ dùng cho sản xuất là: 16.794.200.945- 621.982.000 = 16.172.218.945 Đồng Như vậy, xuất bán khoản phế liệu không qua nhập kho này, ngồi bút tốn ghi nhận doanh thu, đồng thời kế tốn cơng ty phải hạch tốn giảm giá thành theo bút tốn sau Nợ TK 632 : Có TK 154: 621.982.000 621.982.000 3.2.5 Kiến nghị kỳ tính giá thành sản phẩm Trong kinh tế thị trường, kế toán coi công cụ quản lý kinh tế quan trọng, nguồn thông tin trung thực, nhằm phản ánh trình hoạt động kết sản xuất kinh doanh Đối với doanh nghiệp, việc cung cấp thơng tin xác sở cho chủ doanh nghiệp nắm tình hình sử dụng tài sản, vật tư, tiền vốn, tình hình chi phí kết sản xuất kinh doanh, tính hiệu 102 SV: Bùi Thị Thùy Dương Lớp: CQ50/21.03 Học viện Tài Chính Luận văn tốt nghiệp đắn giải pháp đề thực sản xuất kinh doanh Từ đó, có biện pháp phù hợp với chiến lược phát triển doanh nghiệp Tại Công ty Cổ phần May xuất Việt Thái, giá thành sản phẩm tính vào cuối q nên thơng tin chi phí giá thành chưa đáp ứng kịp thời yêu cầu quản lý Mặt khác, đặc điểm sản xuất công ty chu kỳ sản xuất ngắn, sản phẩm hoàn thành nhập kho liên tục tháng, giá sản phẩm lại thường xuyên biến động, nên kỳ tính giá thành quý lần chưa phù hợp Theo em, cơng ty nên tính giá thành theo tháng để số liệu đưa kịp thời, nhanh chóng góp phần đẩy mạnh sản xuất, hoà nhịp chung với phát triển thị trường cạnh tranh tự Tuy nhiên, việc rút ngắn kỳ tính giá thành xuống tháng đòi hỏi cơng tác kế toán phải tiến hành thường xuyên, liên tục hơn, nên nhân viên kế toán phải tăng cường độ làm việc Nhưng biết tổ chức, xếp cơng việc cách hợp lý, làm việc có ý thức trách nhiệm với trình độ chun mơn bề dày kinh nghiệm, cộng với trợ giúp máy vi tính, chắn nhân viên kế tốn hồn thành tốt nghiệm vụ tính giá thành sản phẩm tháng Việc thay đổi kỳ tính giá thành làm thay đổi toàn phần hành kế tốn khác Vì vậy, xem xét thay đổi phải thống phạm vi toàn công ty 3.2.6 Kiến Nghị việc ứng dụng tin học cơng tác kế tốn Hiện đứng trước nhu cầu thông tin ngày cao, việc ứng dụng tin học vào cơng tác kế tốn nhiều doanh nghiệp quan tâm chủ yếu hướng vào việc sử dụng phần mềm kế toán phù hợp với đặc điểm công ty Việc ứng dụng phần mềm kế tốn cần phải tiến hành theo cơng đoạn để tránh gây xáo trộn q trình hạch tốn Để giảm bớt khối lượng cơng việc cho phòng kế 103 SV: Bùi Thị Thùy Dương Lớp: CQ50/21.03 Học viện Tài Chính Luận văn tốt nghiệp tốn nâng cao hiệu làm việc, Công ty nên xem xét việc ứng dụng phầm mềm kế tốn cơng tác hạch tốn Bên cạnh đào tạo ứng dụng tin học nói chung phần mềm kế tốn cho kế tốn viên đặc biệt cần nhập nhật thông tin phần mềm điều cần thiết để nâng cao hiệu công việc, chất lượng cơng tác kế tốn KẾT LUẬN Trong nghiệp cơng nghiệp hóa đại hóa đất nước, kế tốn công cụ quan trọng phục vụ cho việc quản lý kinh tế mặt vi mô vĩ mô – công cụ thiếu quản lý sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Những sản phẩm với chất lượng cao, giá thấp vũ khí giúp cho doanh nghiệp nhanh chóng tìm chỗ đứng thị trường khẳng định uy tín chất lượng sản phẩm.Điều đòi hỏi cố gắng nỗ lực khơng ngừng doanh nghiệp Cơng tác kế tốn nói chung cơng tác kế tốn tập hợp chi phí tính giá thành sản phẩm doanh nghiệp sản xuất nói riêng góp phần khơng nhỏ vào thành cơng Qua q trình tiếp xúc với thực tế công ty cổ phần May xuất Việt Thái, với giúp đỡ bảo nhiệt tình anh chị phòng kế tốn đặc biệt hướng dẫn tận tình thầy giáo hướng dẫn – GS Nguyễn Đình Đỗ giúp em hồn thành luận văn với đề tài : “ Kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm công ty cổ May xuất Việt Thái” Luận văn đưa vấn đề sau: - Luận văn hệ thống hóa vấn đề lý luận chung tổ chức kế tốn chi phí tính giá thành sản phẩm doanh nghiệp sản xuất.Cụ thể,luận văn nêu khái niệm, chất, cách phân loại chi phí sản xuất giá thành sản phẩm; hệ thống lí luận chi phí sản xuất ( CPNVLTT,CPNCTT,CPSXC), phương pháp tính giá thành sản phẩm… 104 SV: Bùi Thị Thùy Dương Lớp: CQ50/21.03 Học viện Tài Chính Luận văn tốt nghiệp - Qua thực tập công ty cổ phần May xuất Việt Thái, luận văn trình bày thực trạng cơng tác kế tốn chi phí tính giá thành sản phẩm cơng ty.Từ đưa ưu điểm hạn chế cơng tác kế tốn chi phí giá thành công ty Mặc dù công tác kế toán triển khai tương đối khoa học , hiệu quả, quy định tồn số hạn chế định như: chưa trích trước tiền lương nghỉ phép, việc xử lý hạch toán với NVL thừa, phế phẩm thu hồi; cách phân bổ hạch toán CCDC…… - Trên sở tồn tại,luận văn đưa số kiến nghị để hồn thiện cơng tác kế tốn chi phí tính giá thành công ty cổ phần May Xuất Khẩu Việt Thái sử dụng tài khoản 335 để trích trước chi phí phải trả, sử dụng tài khoản 242 việc phân bổ CCDC, …… Do thời gian thực tập ngắn, trình độ nhận thức thân hạn chế nên luận văn không tránh khỏi sai sót, hạn chế định, em mong thơng cảm đóng góp ý kiến thầy giáo, anh/chị kế tốn phòng Tài – Kế tốn cơng ty Một lần em xin trân trọng cảm ơn thầy giáo GS Nguyễn Đình Đỗ,các thầy giáo khoa Kế Tốn trường Học Viện Tài Chính, cán bộ,nhân viên phòng Tài – Kế tốn cơng ty cổ phần May Xuất Khẩu Việt Thái giúp đỡ em hoành thành luận văn tốt nghiệp Em xin chân thành cảm ơn ! Sinh viên thực Bùi Thị Thùy Dương 105 SV: Bùi Thị Thùy Dương Lớp: CQ50/21.03 Học viện Tài Chính Luận văn tốt nghiệp DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Giáo trình: Kế tốn tài - NXB Tài Tác giả học viện tài chính, GS.TS Ngô Thế Chi, TS Trương Thị Thuỷ Chuẩn mực kế tốn Việt Nam, Bộ Tài phát hành Giáo trình: Lý thuyết hạch tốn kế tốn - NXB Tài Hà Nội – 2008 Chủ biên: PGS,TS Nguyễn Hữu Ba Thực hành kế tốn tài doanh nghiệp – NXB Tài Chủ biên: TS Trương Thị Thủy, ThS Nguyễn Thị Hòa, ThS Bùi Thị Thu Hương Giáo trình: Phân tích hoạt động kinh tế doanh nghiệp - NXB Tài Chính Giáo trình: Phân tích tài doanh nghiệp - NXB Tài Chính Giáo trình kế tốn quản trị - NXB Tài Chính Thơng tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 BTC hướng dẫn kế tốn doanh nghiệp Giáo trình ngun lý kế tốn – NXB Tài Chính Tác giả GS.TS Đoàn Xuân Tiền, ThS Nguyễn Thị Hồng Vân 10 Các tài liệu công ty cung cấp: BCTC, thông tin nhân sự, Báo cáo sản phẩm… 11 12 Tạp chí kế toán luận văn khoá trước Các trang web: Ketoantruong.com Webketoan.com 106 SV: Bùi Thị Thùy Dương Lớp: CQ50/21.03 Học viện Tài Chính Luận văn tốt nghiệp NHẬN XÉT CỦA NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC Họ tên người hướng dẫn khoa học : GS – Nguyễn Đình Đỗ Nhận xét trình thực tập tốt nghiệp Sinh viên : Bùi Thị Thùy Dương Khoá: 50 Lớp: 21.03 Đề tài : “ Kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Cơng ty CP May Xuất Khẩu Việt Thái” Nội dung nhận xét: Về tinh thần thái độ thực tập sinh viên: 2.Về chất lượng nội dung luận văn: Hà Nội, ngày .tháng .năm 2016 Người nhận xét ( Ký, ghi rõ họ tên) Điểm: Bằng số: Bằng chữ: SV: Bùi Thị Thùy Dương Lớp: CQ50/21.03 Học viện Tài Chính Luận văn tốt nghiệp NHẬN XÉT CỦA NGƯỜI PHẢN BIỆN Họ tên người phản biện : Nhận xét trình thực tập tốt nghiệp Sinh viên: Bùi Thị Thùy Dương Khoá: 50 Lớp: 21.03 Đề tài: “ Kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Công ty CP May xuất Việt Thái” Nội dung nhận xét: Hà Nội, ngày .tháng .năm 2016 Người nhận xét ( Ký, ghi rõ họ tên) Điểm: Bằng số: Bằng chữ: SV: Bùi Thị Thùy Dương Lớp: CQ50/21.03 ... TK 153, 242 (3) TK 214 (4) TK 111, 112, 141,331 (5) 23 SV: Bùi Thị Thùy Dương Lớp: CQ50 /21. 03 Học viện Tài Chính 24 SV: Bùi Thị Thùy Dương Luận văn tốt nghiệp Lớp: CQ50 /21. 03 Học viện Tài Chính... chuyển 18 NKC Nhật ký chung SV: Bùi Thị Thùy Dương Lớp: CQ50 /21. 03 Học viện Tài Chính Luận văn tốt nghiệp DANH MỤC BẢNG BIỂU , SƠ ĐỒ SV: Bùi Thị Thùy Dương Lớp: CQ50 /21. 03 Học viện Tài Chính Luận... hoàn thiện đề tài Em xin chân thành cảm ơn ! Hà Nội, tháng năm 2016 Sinh viên Bùi Thị Thùy Dương SV: Bùi Thị Thùy Dương Lớp: CQ50 /21. 03 Học viện Tài Chính Luận văn tốt nghiệp CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG
- Xem thêm -

Xem thêm: BÙI THỊ THÙY DƯƠNG 21 03 2016 , BÙI THỊ THÙY DƯƠNG 21 03 2016 , CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ TỔ CHỨC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT, 3 Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất và đối tượng tính giá thành., CHƯƠNG 2 : THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MAY XUẤT KHẨU VIỆT THÁI, Đơn giá xuất kho bình quân, (Ký, ghi rõ họ tên), Tính lương phải trả CNSX tháng 12/2015, Kết chuyển chi phí từ TK 6274 đến TK 154, Thanh toán tiền mua thuốc y tế cho công nhân, Nhập kho Quần áo săn, CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MAY XUẤT KHẨU VIỆT THÁI, Bảng 1.20 : Bảng kê nguyên vật liệu còn lại

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay