BÙI THỊ THÙY DƯƠNG 21 03 2016

109 33 0
  • Loading ...
1/109 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/05/2018, 11:30

... TK 153, 242 (3) TK 214 (4) TK 111, 112, 141,331 (5) 23 SV: Bùi Thị Thùy Dương Lớp: CQ50 /21. 03 Học viện Tài Chính 24 SV: Bùi Thị Thùy Dương Luận văn tốt nghiệp Lớp: CQ50 /21. 03 Học viện Tài Chính... chuyển 18 NKC Nhật ký chung SV: Bùi Thị Thùy Dương Lớp: CQ50 /21. 03 Học viện Tài Chính Luận văn tốt nghiệp DANH MỤC BẢNG BIỂU , SƠ ĐỒ SV: Bùi Thị Thùy Dương Lớp: CQ50 /21. 03 Học viện Tài Chính Luận... hoàn thiện đề tài Em xin chân thành cảm ơn ! Hà Nội, tháng năm 2016 Sinh viên Bùi Thị Thùy Dương SV: Bùi Thị Thùy Dương Lớp: CQ50 /21. 03 Học viện Tài Chính Luận văn tốt nghiệp CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG
- Xem thêm -

Xem thêm: BÙI THỊ THÙY DƯƠNG 21 03 2016 , BÙI THỊ THÙY DƯƠNG 21 03 2016 , CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ TỔ CHỨC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT, 3 Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất và đối tượng tính giá thành., CHƯƠNG 2 : THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MAY XUẤT KHẨU VIỆT THÁI, Đơn giá xuất kho bình quân, (Ký, ghi rõ họ tên), Tính lương phải trả CNSX tháng 12/2015, Kết chuyển chi phí từ TK 6274 đến TK 154, Thanh toán tiền mua thuốc y tế cho công nhân, Nhập kho Quần áo săn, CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MAY XUẤT KHẨU VIỆT THÁI, Bảng 1.20 : Bảng kê nguyên vật liệu còn lại

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay