bui đức tâm 08 01

76 53 0
  • Loading ...
1/76 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/05/2018, 11:29

LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu riêng tơi, số liệu, kết nêu luận văn/đồ án tốt nghiệp trung thực xuất phát từ tình hình thực tế đơn vị thực tập Hà Nội, ngày tháng năm 2016 Tác giả Bùi Đức Tâm 1 LỜI CẢM ƠN Em xin gửi lời cảm ơn tới Ngân hàng Thương mại TNHH thành viên Đại Dương nơi em thực tập, tạo điều kiện tốt để em hoàn thành luận văn Em xin gửi lời cảm ơn tới Trường Học viện Tài chính, nơi em hưởng chế độ giáo dục hàng đầu Việt Nam nơi cho em trình bày luận văn Cuối em muốn gửi lời cảm ơn sâu sắc đến giảng viên hướng dẫn : ThS Lê Thanh Hà Xin chân thành cảm ơn Cơ lời khuyên, bảo dành cho em suốt trình thực luận văn Xin chân thành cảm ơn! 2 MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN 3 DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Nguyên văn Từ viết tắt NH Ngân hàng NHTM Ngân hàng thương mại TTQT XK NK SWIFT Thanh toán quốc tế Xuất Nhập The Society for Worldwide InterBank Financial Telecommunication (Tổ chức viễn thơng tài quốc tế tồn cầu) Uniform Customs and Practice for Documentary Credit (Quy tắc thực hành thống Tín dụng chứng từ ) UCP 4 BANH MỤC BẢNG BIỂU 5 LỜI MỞ ĐẦU Tính cấp bách đề tài: Ngày nay, hoạt động thiếu hầu hết quốc gia giới hoạt động giao lưu kinh tế quốc tế Xuất nhập trở thành cầu nối quan trọng để đất nước tham gia vào đời sống kinh tế sôi động, đa dạng phong phú toàn cầu nhằm tìm kiếm cac nguồn lực dồi với chi phí hợp lý, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm, mang lại thu nhập ngày cao cho nhà sản xuất doanh nghiệp, góp phần tăng nhanh tốc độ phát triển kinh tế nâng cao vị quốc gia trường quốc tế Là mắt xích khơng thể thiếu hoạt động kinh doanh Ngân hàng thương mại, hoạt động toán quốc tế Ngân hàng ngày chứng tỏ vị trí vai trò quan trọng Hoạt động tốn quốc tế khơng đơn giản lựa chọn phương thức toán phù hợp hay sử dụng phương tiện tốn thơng dụng u cầu đặt hoạt động toán quốc tế phải thực nhanh chóng, an tồn, xác đạt hiệu khách hàng ngân hàng thương mại Hoạt động toán quốc tế trực tiếp tác động vào việc rút ngắn thời gian chu chuyển vốn, giảm thiểu rủi ro liên quan tới biến động tiền tệ, tới khả toán khách hàng, tạo điều kiện cho việc mở rộng phát triển hoạt động ngoại thương nước Phương thức tín dụng chứng từ phương thức tốn quốc tế phổ biến Đó phương thức giải tốt việc đảm bảo quyền lợi hai bên người mua người bán, đồng thời lại phương thức xảy nhiều tranh chấp mức độ phức tạp Chính vậy, em chọn đề tài nghiên cứu đề tài : “Hồn thiện hoạt động tốn quốc tế theo phương thức tín dụng chứng từ Ngân hàng OceanBank Việt Nam” để tìm nguyên nhân giải pháp, kiến nghị khắc phục với hi vọng góp phần thúc đẩy phát triển, hồn thiện hệ thống tốn quốc tế phương thức tín dụng chứng từ ngân hàng OceanBank Ngồi phần mở đầu, kết luận danh mục tài liệu tham khảo, luận văn gồm chương: Chương 1: Phương thức tín dụng chứng từ tốn quốc tế ngân hàng thương mại Chương 2: Thực trạng áp dụng phương thức tín dụng chứng từ tốn quốc tế Ngân hàng OceanBank Chương 3: Hoàn thiện hoạt động tốn quốc tế theo phương thức tín dụng chứng từ Ngân hàng OceanBank CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ PHƯƠNG THỨC TÍN DỤNG CHỨNG TỪ TRONG THANH TOÁN QUỐC TẾ CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 TỔNG QUAN VỀ HOẠT ĐỘNG THANH TOÁN QUỐC TẾ CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1.1 Khái quát ngân hàng thương mại 1.1.1.1 Khái quát ngân hàng thương mại Ngân hàng thương mại tổ chức kinh doanh tiền tệ mà hoạt động chủ yếu thường xuyên nhận tiền kí gửi từ khách hàng với trách nhiệm hồn trả sử dụng số tiền vay, thực nghiệp vụ chiết khấu làm phương tiện toán Với chức quan trọng như: trung gian tín dụng, trung gian tốn trung gian việc thực sách kinh tế quốc gia Ngân hàng thương mại trở thành chủ thể thiếu kinh tế quốc gia Sự phát triển hệ thống Ngân hàng thương mại có tác động lớn quan trọng dến trình phát triển kinh tế hàng hóa 1.1.1.2 Sự hình thành phát triển Ngân hàng thương mại Hoạt động xuất nhập hàng hóa ngày nhiều, nhu cầu tốn quốc tế nhà Xuất Nhập ngày tăng.Trong nhiều trường hợp, nhà Nhập trả tiền trực tiếp cho nhà Xuất không kịp trả tiền thời gian quy định Đồng thời, việc vận chuyển tiền từ nước Nhập sang nước Xuất có rủi ro cao Do đó, gây thiệt hại cho bên Nhập Xuất khẩu, chi phí cao, lưu chuyển vốn gặp khó khăn Các ngân hàng thương mại, đại lý, chi nhánh ngân hàng thương mại toàn giới giúp nhà Nhập Xuất giải vấn đề thơng qua hoạt động Thanh tốn quốc tế Ban đầu, ngân hàng thương mại có vai trò trung gian, chuyển tiền người Nhập cho người Xuất Nhưng Ngân hàng hiểu rõ lợi ích thơng qua hoạt động tốn Ngân hàng phát triển dần hồn thiện phương thức tốn Khi hệ thống Ngân hàng phát triển, Ngân hàng đóng vai trò trung gian mà bên tham gia Thanh toán quốc tế Đồng thời, nhà Xuất Nhập nhận thức lợi ích mà họ có có tham gia Ngân hàng họ tin tưởng vào Ngân hàng nhiều Chính điều giúp hoạt động toán Ngân hàng phát triển Từ phương thức đơn giản (chuyển tiền, nhờ thu,…) đến phương thức phức tạp (thư tín dụng) trở thành hoạt động Thanh toán quốc tế mà Ngân hàng thương mại đảm nhiệm Đồng thời, nhờ có hoạt động Thanh toán quốc tế mà Ngân hàng thu nguồn ngoại tệ lớn, đẩy mạnh hoạt động tài trợ Xuất nhập khẩu, tăng lợi nhuận cho Ngân hàng Vì vậy, Ngân hàng phải hồn thiện phương thức tốn để tăng cạnh tranh, uy tín tồn giới 1.1.2 Hoạt động toán quốc tế Ngân hàng thương mại (1) Khái niệm Thanh toán quốc tế việc chi trả nghĩa vụ quyền hưởng lợi tiền tệ sở hoạt động kinh tế phi kinh tế chủ thể quốc gia với chủ thể quốc gia khác tổ chức quốc tế Khác với toán phạm vi nước, toán quốc tế thường gắn với việc trao đổi đồng tiền nước sang đồng tiền nước khác Đồng tiền nội địa với chức phương tiện lưu thơng, phương tiện tốn phạm vi quốc gia không vượt khỏi giới hạn hai bên liên quan hợp đồng khơng có thoả thuận với Bởi ký kết hợp đồng thương mại, tín dụng bên phải đàm phán thống đồng tiền sử dụng để toán giao dịch, đồng tiền nước người mua, tiền nước người bán đồng tiền nước chọn để giao dịch tốn (2) Vai trò tốn quốc tế - Là công cụ thực thúc đẩy hoạt động kinh doanh giao lưu quốc tế chủ thể quốc gia Nhờ có hoạt động kinh tế quốc tế , hoạt động kinh doanh quốc tế thực mục đích đề ra, kết thúc trình chuyển Hàng- Tiền chu kỳ sản xuất quốc tế Hoạt động toán quốc tế khâu khởi đầu đồng thời khâu kết thúc cho chu trình sản xuất, kinh doanh quốc tế Thông qua hoạt động người mua nhận hàng hóa, cơng nghệ,ngun vật liệu, người bán nhận tiền, biến kết kinh doanh, hàng hóa thành tiền, bù đắp chi phí bỏ thu lợi nhuận Chính với ý nghĩa tốn quốc tế trở thành yếu tố thiếu hoạt động xuất nhập hàng hóa, dịch vụ hoạt động đầu tư trực tiếp gián tiếp quốc tế, hoạt động trao đổi vốn, lao động quốc gia Hơn hoạt động tốn quốc tế nhanh chóng, xác, an tồn động lực thúc đẩy hoạt động giao thương quốc tế phát triển mạnh mẽ, rộng khắp toàn diện lĩnh vực kinh tế xã hội - Là công cụ thúc đẩy kinh tế quốc gia hội nhập vào kinh tế giới Trong điều kiện kinh tế quốc gia hội nhập ngày sâu rộng toàn diện vào kinh tế giới, khơng gian hoạt động tốn quốc tế ngày rộng lớn thời gian hoạt động toán quốc tế tương đối dài Cơ sở vật chất, khoa học kỹ thuật phục vụ toán quốc tế quốc gia ngày phát triển kết nối phạm vi tồn giới Điều đòi hỏi tốn quốc tế nói riêng hoạt động giao thương quốc tế nói chung 10 từ chối, ngân hàng phải làm điện từ chối gửi ngân hàng nước ngồi thơng báo lần tồn lỗi chứng từ Điều vô quan trọng hàng hố có vấn đề trì hỗn tốn buộc người bán phải chịu phần rủi ro mà không vi phạm UCP 3.2.2 Xây dựng sách khách hàng phù hợp, phân tích đối thủ cạnh tranh áp dụng Marketing vào hoạt động Thanh tốn quốc tế - Trong mơi trường cạnh tranh liệt đời hàng loạt ngân hàng thương mại cổ phần, có mặt chi nhánh ngân hàng nước ngồi, ngân hàng OceanBank cần có sách khách hàng hấp dẫn, linh hoạt hiệu -Trước hết ngân hàng cần chủ động tìm kiếm khách hàng Đây hoạt động thiếu nhằm giúp ngân hàng mở rộng nâng cao số lượng khách hàng đến với - Ngân hàng cần nâng cao chất lượng dịch vụ phục vụ khách hàng, tăng cường công tác tư vấn đẩy mạnh công tác tiếp thị quảng cáo để củng cố khách hàng truyền thống mở rộng mạng lưới khách hàng tiềm -Bên canh Ngân hàng cần phân tích nắm rõ nắm rõ đối thủ cạnh tranh mình, từ đưa biện pháp Marketing hợp lý để thu hút khách hàng, đồng thời Ngân hàng phải tự xem xét mặt ưu nhược điểm để phát huy đồng thời khắc phục điểm yếu tồn 3.2.3 Phát triển hệ thống Ngân hàng đại lý Việc thiết lập mở rộng quan hệ đại lý với ngân hàng nước có ý nghĩa chiến lược phát triển nghiệp vụ toán quốc tếở ngân hàng thương mại Đối với ngân hàng có quan hệ truyền thống với Ngân hàng OceanBank cần củng cố mối quan hệ chặt chẽ, phát triển có lợi thơng qua việc tăng cường tiếp xúc, trao đổi kinh nghiệm, tổ chức hội thảo chuyên đề vừa để học hỏi kỹ thuật, công nghệ, kinh nghiệm 62 quản lý tiên tiến, vừa tạo điều kiện để ngân hàng đại lý hiểu đẩy mạnh hợp tác với Ngân hàng OceanBank Ngân hàng OceanBank cần rà soát lại ngân hàng đại lý thông qua việc xây dựng tiêu thức phân loại, đánh giá tín nhiệm ngân hàng đại lý để lựa chọn ngân hàng có uy tín, phục vụ tốn an tồn nhanh chóng, từ có sách đối ngoại phù hợp, đồng thời tạo sởđể tư vấn cho khách hàng Ngân hàng nên tổ chức mạng lưới thông tin ngân hàng đại lý nhanh nhạy thông suốt hệ thống Ngân hàng OceanBank, thường xuyên tổ chức đúc rút kinh nghiệm quan hệ đối ngoại để hạn chế rủi ro tốn quốc tế Ngồi ra, Ngân hàng OceanBank cần mở rộng quan hệ song phương, đa phương với ngân hàng, tổ chức tài quốc tế, áp dụng loại hình kinh doanh thị trường tài chính, tiền tệ quốc tế, nâng cao vai trò hoạt động cơng ty tài văn phòng đại diện, xúc tiến thành lập chi nhánh nước ngoài, phấn đấu đưa Ngân hàng OceanBank lên ngang tầm ngân hàng tiên tiến khu vực, tiến tới hội nhập vào cộng đồng tài quốc tế 3.2.4 Đa dạng hóa nguồn ngoại tệ kinh doanh dịch vụ Để đảm bảo nguồn ngoại tệ để toán, Ngân hàng OceanBank Việt Nam cần đẩy mạnh huy động vốn ngoại tệ, khai thác tốt nguồn tài trợ, nâng cao chất lượng tín dụng ngoại tệ Để chủ động nguồn ngoại tệ phục vụ cho tốn thư tín dụng điều kiện cung cầu ngoại tệ chưa ổn định, Ngân hàng cần đẩy mạnh hình thức kinh doanh ngoại tệ với ngân hàng thương mại khác kể mua bán giao mua bán kỳ hạn, tạo mối quan hệđể có nhu cầu cấp bách nguồn tốn thư tín dụng mua từ ngân hàng 63 Ngân hàng nên đẩy mạnh thu hút vốn ngoại tệ qua kênh kiều hối, đại lý thu đổi ngoại tệ, thực tốt nghiệp vụ bảo lãnh quốc tế cho nhà thầu xây dựng công trình có vốn tài trợ có tham gia đối tác nước ngồi tiềm lực ngoại tệ đối tác lớn, nguồn lực để Ngân hàng đảm bảo cân đối ngoại tệ 3.2.5 Nâng cao lực đội ngũ cán tốn Trình độ đội ngũ cán tốn quốc tế có ảnh hưởng lớn đến hiệu cơng tác tốn quốc tế nói chung theo hình thức tín dụng chứng từ nói riêng Tuy nhiên thực tế trình độ cán toán quốc tế ngân hàng thương mại Việt Nam nói chung nhiều bất cập, chưa đáp ứng đòi hỏi hoạt động thương mại quốc tế điều kiện cạnh tranh gay gắt Muốn thực nghiệp vụ toán quốc tế, ngân hàng phải có đội ngũ cán đào tạo tốt nghiệp vụ, sử dụng thành thạo ngoại ngữ, am hiểu luật tập quán quốc tế Do vậy, trước hết Ngân hàng OceanBank Việt Nam cần trọng cơng tác tuyển dụng người có trình độ chun mơn, ngoại ngữ, vi tính, người có khả năng, động, nhiệt tình Tuy nhiên lực đội ngũ cán tốn khơng thể phát huy không gắn kết quảđào tạo tuyển dụng với việc bố trí, sử dụng cán người, việc, mạnh dạn phân công vị trí lãnh đạo cho người trẻ tuổi có tài Ngân hàng cần thường xuyên tổ chức khóa đào tạo nghiệp vụ để bổ sung kiến thức thương mại quốc tế rủi ro mà doanh nghiệp xuất nhập Việt Nam thường gặp phải, tình hình thị trường giới triển vọng doanh nghiệp Việt Nam, phổ biến kỹ thuật tốn thư tín dụng áp dụng giới Về lâu dài, Ngân hàng phối hợp với trường trung tâm đào tạo nước để gửi cán học chuyên môn, ngoại ngữ nghiệp vụ chuyên sâu khác 64 Một điểm quan trọng Ngân hàng phải có sách đãi ngộ thỏa đáng cán giỏi chuyên môn nghiệp vụ, hồn thành tốt cơng việc giao, có nhiều sáng tạo, tích cực xơng xáo thu hút nhiều khách hàng giao dịch, đồng thời có chế độ kỷ luật, chuyển công tác với cán ý thức kỷ luật kém, có hành vi vi phạm đạo đức, chưa hoàn thành nhiệm vụ giao, gây sai sót làm ảnh hưởng đến hoạt động Sở Những giải pháp góp phần động viên phát huy hết khả làm việc cán có lực 3.2.6 Nâng cao hiểu biết tốn tín dụng chứng từ cho khách hàng Để hồn tất cách tốt tất nghiệp vụ khơng cần đến giúp đỡ khách hàng, Ngân hàng nên chủ động hướng dẫn khách hàng từ họ chuẩn bị tham gia vào q trình tốn Ngân hàng OceanBank cần tích cực tổ chức buổi hội nghị khách hàng, đặc biệt buổi hội nghị khách hàng phòng tốn quốc tế, Ngân hàng nên giải thích hướng dẫn điều khoản sử dụng UCP Incoterms,… khách hàng có vướng mắc thẳng thắn trực tiếp hỏi tốn viên Thêm vào Ngân hàng nên giới thiệu văn bản, công văn hướng dẫn Ngân hàng nhà nước quy định luật pháp Việt Nam có liên quan đến Thanh tốn quốc tế theo phương thức tín dụng chứng từ Với tư vấn Ngân hàng, khách hàng biết rõ Ngân hàng nước đáng tin cậy, với mặt hàng, trường hợp cụ thể nên lựa chọn loại thư tín dụng phù hợp để khơng bị phía đối tác gây khó khăn q trình tốn, điều làm cho việc toán khách hàng diễn nhanh chóng thuận lợi hơn, đồng thời nâng cao uy tín ngân hàng 65 3.2.7 Hồn thiện đổi cơng nghệ tốn Cải thiện nâng cao trình độ tự động hố quy trình công nghệ ngân hàng điều kiện tốt để quản lý vốn tập trung, tăng cường hoà nhập hệ thống ngân hàng Việt Nam vào thị trường tài tiền tệ giới Để đáp ứng yêu cầu công nghệ, trước hết Sở giao dịch Ngân hàng OceanBank cần tận dụng tối đa cơng suất hệ thống máy móc có, tiến tới giảm bớt công việc giấy tờ cách chuyển toàn việc nhận, lập, phân loại, chuyển quản lý loại điện, thư sử dụng q trình tốn sang thực hệ thống máy vi tính thơng qua mạng máy tính Sở chỉnh sửa hồn thiện chương trình phần mềm phục vụ cơng tác tốn quốc tế nói chung theo hình thức tín dụng chứng từ nói riêng cách chuyển chương trình tốn viết ngôn ngữ FOXPRO sang loại ngôn ngữ lập trình mạnh VISUAL BASIC sử dụng hệ quản trị sở liệu Access Microsoft Office Các chương trình tạo mẫu điện chuẩn phù hợp với phương thức toán với thơng lệ quốc tế, phải có tính kết nối lẫn kết nối với chi nhánh khác nước, với Hội sở ngân hàng đại lý giới, sởđó cho phép xây dựng, chuẩn hoá phát triển hệ thống thơng tin khách hàng tập trung tồn hệ thống, hệ thống quản lý mối quan hệ ngân hàng – khách hàng, tạo khả giao diện kết nối với thị trường tài ngồi nước Ngân hàng nên đa dạng hoá kênh phân phối dịch vụ bổ sung dịch vụ toán trang Web Ngân hàng OceanBank như: thông báo Thư tín dụng, báo có, gửi u cầu mở thư tín dụng, chấp nhận tốn, quản lý tài khoản doanh nghiệp, tiến tới giao dịch với doanh nghiệp xuất nhập nước thông qua mạng Internet Sở cần 66 nâng cao khả quản lý rủi ro tốn quốc tế thơng qua xây dựng Modul quản lý rủi ro sở phân loại rủi ro theo thứ tự ưu tiên khác như: rủi ro bất khả kháng, rủi ro quốc gia người phát hành Thư tín dụng, rủi ro hoạt động lừa đảo, giả mạo chứng từ Sở nên thường xuyên nâng cấp mua trang thiết bị phục vụ thực cơng tác tốn (chủ yếu máy vi tính đại có tốc độ xử lý công việc nhanh), xây dựng hệ thống mạng diện rộng mạng cục bộ, phát triển hình thức phương tiện an tồn bảo mật sở liệu, xây dựng kho liệu đa chiều nhằm hỗ trợ cho ứng dụng quản lý thông tin định điều hành kinh doanh cách xác, nhanh chóng Trên giải pháp mà Sở giao dịch Ngân hàng OceanBanktrong chiến lược tăng trưởng phát triển hoạt động toán quốc tế theo phương thức tín dụng chứng từ phải quan tâm Tuy nhiên, để hoàn thiện phát triển hoạt động đó, Sở Giao dịch khơng thể thực số giải pháp định mà phải thực đồng giải pháp đó, có đưa ngân hàng lên hội nhập với phát triển đất nước 3.3 ĐỀ XUẤT KIẾN NGHỊ 3.3.1 Kiến nghị quan quản lý nhà nước Sự đổi hoạt động ngân hàng nói chung lĩnh vực tốn nói riêng khơng thể tách rời chế, sách Đảng nhà nước Trong thời gian qua, nhà nước ban hành nhiều văn pháp luật tạo môi trường thuận lợi cho sản xuất kinh doanh chế thị trường như: luật thương mại, luật đầu tư nước ngoài, luật dân sự, luật tổ chức tín dụng Tuy nhiên, nhiều lĩnh vực chưa có văn ban hành từ lâu đến khơng phù hợp, nhiều văn bổ sung sửa đổi nhiều lần nên việc thực thi áp dụng khó, đặc biệt chưa có văn pháp luật liên quan đến hoạt động tốn quốc tế Vì vậy, để tạo môi trường pháp lý 67 cho hoạt động kinh doanh ngân hàng nói chung hoạt động tốn quốc tế nói riêng, Nhà nước cần phải: Thứ nhất: tiếp tục bổ sung hồn thiện khn khổ pháp luật: Chính sách ngoại hối cơng cụ đắc lực cho việc thực sách tiền tệ Bởi vì, thơng qua sách quản lý ngoại tệ, quản lý tiền bạc, tiền hối điều hành tỷ giá sách quản lý ngoại hối tác động đến sách huy động vốn nước nước ngoài, đến hoạt động xuất nhập kinh tế, ảnh hưởng lớn đến hoạt động toán quốc tế Năm 1998, Nhà nước ban hành điều lệ quản lý ngoại hối song đến có nhiều điểm chưa phù hợp sửa đổi bổ sung nhiều lần Đồng thời nhiều cấp, nhiều ngành quy định lĩnh vực nên không tránh khỏi chồng chéo, mâu thuẫn việc áp dụng nhiều phải dẫn chiếu từ nhiều nguồn Vì vậy, việc ban hành luật ngoại hối việc làm cần thiết, có tạo lập môi trường pháp lý đầy đủ, làm sở cho hoạt động kinh doanh ngoại tệ toán quốc tế Về lý thuyết, việc vận dụng UCP600 nước ta gần tuyệt đối mà không bị điều chỉnh nào, nét đặc thù Việt nam Trong quốc gia khác có luật văn luật quy định giao dịch tín dụng chứng từ sở thơng lệ quốc tế có tính đến đặc thù phát triển kinh tế tập quán nước họ Các văn cần thiết không ngành ngân hàng mà sở để tồ án trọng tài áp dụng xét xử vụ tranh chấp đối tác giao dịch tín dụng Hơn UCP600 có hạn chế định khơng thể bao qt tất giao dịch vô phong phú thực tiễn, thay luật quốc gia Vì vậy, để giải bất đồng thông lệ quốc tế tập quán quốc gia, tránh tranh chấp rủi ro phát sinh 68 trình thực hoạt động toán quốc tế nhằm tạo hành lang pháp lý cho hoạt động, nhà nước ta cần nghiên cứu sớm ban hành văn pháp luật có liên quan đến hoạt động tốn quốc tế ngân hàng Trong văn cần quy định rõ ràng quyền lợi trách nhiệm chủ thể tham gia quyền lợi trách nhiệm chủ thể tham gia quyền nhận hàng ngân hàng phát hành thư tín dụng người nhập vay vốn ngân hàng để nhập lơ hàng bị phá sản, quyền miễn trừ trách nhiệm toán ngân hàng phát hành có dấu hiệu tranh chấp thương mại án hay trọng tài tuyên bố ngừng toán Điều cần thiết để bảo vệ ngân hàng điều mà án nhiều nước giới thường làm Về chất thư tín dụng giao dịch riêng biệt với hợp đồng thương mại hợp đồng khác, hợp đồng làm sở để hình thành thư tín dụng ngân hàng trường hợp không liên quan đến không bị ràng buộc hợp đồng Do vậy, Chính phủ cần sớm ban hành văn pháp lý cho giao dịch tốn xuất nhập theo phương thức tín dụng chứng từ Có thể Nghị định toán quốc tế đề cập đến mối quan hệ pháp lý giao dịch hợp đồng ngoại thương người mua, người bán với giao dịch chứng từ ngân hàng Việt Nam có quy chế chiết khấu, tái chiết khấu thương phiếu, tín phiếu… chưa có quy định chiết khấu hối phiếu kèm chứng từ theo thư tín dụng Do thời gian tới cần thiết phải có văn pháp luật phân định rõ quyền lợi, nghĩa vụ ngân hàng chiết khấu người hưởng lợi 69 Thứ hai: Tạo môi trường pháp lý cho hoạt động toán quốc tế Việt nam bước vào kinh tế thị trường hòa nhập vào mâu dịch giới từ cuối thập kỷ 80 Hoạt động thương mại hoạt động ngân hàng sôi phát triển, từ có diện ngày nhiều nhà đầu tư nước ngoài, đặc biệt chi nhánh Ngân hàng lớn giới Thanh toán quốc tế phát triển nhanh chóng mặt trái tranh chấp phát sinh ngày nhiều phức tạp Điều đòi hỏi có phán xét cơng minh quan pháp luật dựa vào luật pháp Việt Nam thông lệ tập qn quốc tế Chính nhà nước cần có hệ thống luật đầy đủ đồng bộ, quy chế chế tài rõ ràng hướng dẫn giao dịch tốn tín dụng chứng từ Bên cạnh Chính phủ cần phối hợp chặt chẽ với quan hữu quan nhằm tạo quán cho việc ban hành áp dụng văn pháp quy Những văn không nên đối nghich với thông lệ, tập quán quốc tế phải phù hợp với luật Việt Nam phải tính đến đặc thù kinh tế, xã hội, tập quán môi trường đầu tư đất nước Thứ ba: Thực cải cách sách kinh tế đối ngoại nhằm mở cửa hợp tác kinh tế với nước Trong thời gian qua, cán cân thương mại quốc tế Việt nam tình trạng thâm thụt, mức độ thâm thụt ngày lớn phần đầu tư nước Để cải thiện cán cân thương mại quốc tế giải pháp làđẩy mạnh hoạt động xuất nhập khẩu, quản lý chặt chẽ hoạt động nhập phục vụ cho phát triển kinh tế đất nước Tuy nhiên, sản phẩm xuất nghèo nàn lại chủ yếu sản phẩm chưa qua chế biến, muốn đẩy mạnh hoạt động xuất nhập ta phải đẩy mạnh hoạt động thương mại với thị trường lớn như: Mỹ, Tây âu, Nhật bản, Trung quốc, ASEAN bước tham gia vào tổ chức kinh tế thương mại Châu Thái 70 bình dương tổ chức thương mại giới Bên cạnh đó, nước ta cần khai thác có hiệu tiềm tài nguyên, sức lao động để cải tiến cấu hàng xuất cho phù hợp với nhu cầu giới, tăng số lượng mặt hàng gia công chế biến, giảm tỷ trọng sản phẩm thô, mở rộng thêm nhiều mặt hàng, đầu tư thích đáng vào mặt hàng ta cóưu như: gạo, cao su, cà phê, dầu mỏ Ngồi ra, ta cần trọng cơng tác điều tra, nghiên cứu nhu cầu thị trường nước để có cải tiến mặt hàng xuất phù hợp với thị trường cụ thể, mở rộng hình thức gia cơng sản phẩm cho nước ngồi ngun liệu có sách bảo hộ sản xuất nước thơng qua việc cấp giấy phép hàng nhập khẩu, quản lý hạn ngạch, công cụ thuế quan, tăng cường biện pháp chống bn lậu nhằm bảo hộ lợi ích cho nhà buôn sản xuất thực cạnh tranh lành mạnh thị trường Bên cạnh cải cách sách chế độ xuất nhập khẩu, nhà nước cần có biện pháp đẩy mạnh thu hút vốn đầu tư, đặc biệt làđầu tư nước quản lý chặt chẽ vay nợ nước ngồi Bởi vì, với điều kiện kinh tế nước ta nghèo, tích luỹ nội nước thấp nên cần phải thúc đẩy thu hút vốn đầu tư nước ngồi thực thành cơng nghiệp cơng nghiệp hố, đại hốđất nước Song song với việc đẩy mạnh thu hút vốn đầu tư nước ngồi việc quản lý nợ vay cần phải quan tâm cách thích hợp; Một làđể nâng cao hiệu vốn vay; Hai là, giữ nợ nước tỷ lệ tương ứng với lực trả nợ đất nước Vì thế, cần phải có kết hợp đồng ngành, cấp việc thu hút vốn đầu tư sử dụng cách có hiệu 71 3.3.2 Đối với Ngân hàng Nhà nước Ngân hàng nhà nước nên nghiên cứu việc định tỷ giá mua bán ngoại tệ cho phù hợp với thị trường, tránh tình trạng đồng Việt nam đánh giá cao giá trị nó; loại trừ yếu tố đầu nâng giá, ép giá làm tỷ giá biến động sai với thực tế nó; tạo điều kiện thúc đẩy hoạt động kinh doanh ngoại tệ tổ chức tín dụng khuyến khích việc xuất hàng hố doanh nghiệp xuất Trong dự trữ ngoại tệ ỏi Ngân hàng nhà nước phải tăng cường dự trữ ngoại tệ, đảm bảo điều tiết quan hệ cung cầu ngoại tệ thị trường, ổn định đồng Việt nam, thực mục tiêu sách tiền tệ Ngân hàng Nhà nước nên mở rộng đối tượng tham gia thị trường ngoại tệ liên ngân hàng Ngân hàng Trung ương, ngân hàng thương mại, người môi giới… nhằm tạo cho thị trường hoạt động với tỉ giá chuẩn hơn, sát thực tế hơn, đồng thời phát triển nghiệp vụ thị trường vay mượn qua đêm, mua bán ngoại tệ kỳ hạn, hoán đổi ngoại tệ, quyền mua, quyền bán Chỉ thị trường ngoại tệ liên ngân hàng, thị trường hối đoái phát triển đảm bảo có tỉ giá linh hoạt hợp lý, góp phần kích thích kinh tế thị trường phát triển, khuyến khích xuất hạn chế nhập khẩu, góp phần mở rộng sản xuất nước Để thực thi có hiệu quy chế hành quản lý ngoại hối, Ngân hàng Nhà nước cần có văn quy định trách nhiệm, kiểm tra tính pháp lý chứng từ trước chuyển tiền nước tốn cho bên xuất Vì tốn xuất nhập khẩu, ngân hàng khơng hướng dẫn cụ thể việc kiểm tra giấy tờ pháp lý Quyết định thành lập doanh nghiệp, Đăng ký kinh doanh, Quyết định bố nhiệm giám đốc khách hàng phát hành thư tín dụng dẫn tới việc chấp hành quy định ngân hàng thương mại khác nhau, hậu tất yếu 72 bị khách hàng lợi dụng để sử dụng giấy phép nhập hợp đồng thương mại mang tới nhiều ngân hàng khác mở thư tín dụng với mục đích thiếu trung thực kinh doanh Ngoài ra, Ngân hàng Nhà nước cần rà soát lại văn bản, xoá bỏ tình trạng văn chồng chéo, thiếu đồng bộ, khơng phù hợp với thực tế, nâng cao hoạt động tra công tác quản lý ngân hàng nhà nước, kiên sử lý sai phạm, phối hợp với ban ngành có liên quan có giải pháp đồng bộ, đặc biệt luật ngân hàng đời cần sớm ban hành đẩy đủ văn hướng dẫn thi hành luật Ngân hàng 3.3.3 Đối với khách hàng Các doanh nghiệp cần củng cố, nâng cao trình độ nghiệp vụ ngoại thương tốn quốc tế Doanh nghiệp nên bố trí đội ngũ cán thơng thạo nghiệp vụ ngoại thương, trình độ pháp lý thương mại quốc tế làm công tác xuất nhập Cụ thể, phải nắm vững nội dung chủ yếu UCP thông lệ quốc tế khác để hiểu hợp đồng ngoại thương Thư tín dụng, chứng từ hàng hố độc lập với Việc nâng cao kỹ việc lập chứng từ kiểm tra nội dung Thư tín dụng quan trọng Các doanh nghiệp nên chủ động nắm bắt thời cơ, thận trọng đàm phán ký kết hợp đồng cho hợp đồng phải cụ thể, xác, rõ ràng, đầy đủ điều khoản, nêu rõ quyền lợi nghĩa vụ bên, phạm vi đối tượng xử lý có tranh chấp xảy ra, tránh từ ngữ mập mờ, khó hiểu, gây bất lợi sau Để làm điều này, doanh nghiệp nên thường xuyên cử cán tham gia lớp huấn luyện xuất nhập toán quốc tế trường Đại học, ngân hàng thương mại tổ chức Ngoài ra, doanh nghiệp nên có phận pháp chế sử dụng tư vấn pháp lý để tránh bất đồng tranh chấp xảy kinh doanh tốn 73 Nghiên cứu tìm hiểu kỹ thị trường để lựa chọn bạn hàng Trong xu mở rộng giao lưu, buôn bán với nước ngồi, doanh nghiệp khơng bó hẹp phạm vi mối quan hệ với bạn hàng truyền thống mà phải mở rộng quan hệ bên Tự thân doanh nghiệp nắm vững khả tài tình hình hoạt động kinh doanh đối tác, chí nhiều hợp đồng ký kết thông qua hoạt động quảng cáo khách hàng khách giới thiệu nên dễ xảy rủi ro Doanh nghiệp thơng qua Phòng thương mại công nghiệp Việt Nam, Trung tâm thông tin tín dụng thuộc Ngân hàng Nhà nước, ngân hàng phục vụ mình, tổ chức Việt Nam nước ngồi để nắm bắt thơng tin, tìm hiểu đối tác Các doanh nghiệp cần trung thực mối quan hệ làm ăn với bạn hàng với ngân hàng, tranh thủ tư vấn ngân hàng Trong quan hệ với đối tác nước ngoài, doanh nghiệp Việt Nam cần tuân thủ theo thông lệ quốc tế, khơng nên mối quan hệ trước mắt mà đánh uy tín thân doanh nghiệp ngân hàng Việt Nam, ln có thái độ hợp tác với ngân hàng việc tìm biện pháp tháo gỡ có rủi ro xảy ra, không nên đặt hết trách nhiệm cho ngân hàng Từ ký kết hợp đồng đến toán cần tranh thủ tư vấn ngân hàng để nắm bắt thơng tin có lựa chọn đắn thời gian toán, tránh điều khoản bất lợi, qua tranh thủ hỗ trợ vốn ngân hàng 74 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO GS.TS Đinh Trọng Thịnh, “Bài giảng Tài quốc tế”, NXB Tài PGS TS Nguyễn Văn Tiến, “Giáo trình tốn quốc tế” , NXB Thống kê GS TS Lê Văn Tư, “Nghiệp vụ ngân hàng thương mại quốc tế”, NXB thống kê PGS TS Lê Văn Tề, chủ biên, “Nghiệp vụ ngân hàng thương mại”, NXB thống kê Tập quán ngân hàng tiêu chuẩn quốc tế (ISBP) dùng kiểm tra chứng từ phương thức tốn tín dụng chứng từ, NXB Lao động- Xã hội GS.TS Hoàng Văn Châu, TH.S Tơ Bình Minh “Incoterms 2000”, giải thích hướng dẫn sử dụng , NXB khoa học kỹ thuật Báo cáo kết kinh doanh Sở giao dịch ngân hàng OceanBank Việt Nam Trang web Ngân hàng OceanBank Việt Nam 75 76 ... có gia tăng giai đoạn năm từ năm 2013 - năm 2015 Năm 2014 , nguồn vốn có gia tăng đáng kể từ 9812 tỷ đồng(năm 2013 ) lên 13152 tỷ đồng ( tăng 35%).Tính đến năm 2015 , nguồn vốn huy động 16.215 tỷ... 20%) So với năm 2014 , số liệu 2860 tỷ đồng, tăng 30% so với năm 2013 Bên cạnh hoạt động tiền gửi tổ chức tín dụng đóng góp nhiều đến nguồn vốn huy động ngân hàng OceanBank Chỉ năm 2015 , tổng tiền... dụng Bảng 2.2 Tình hình dư nợ năm gần ngân hàng OceanBank (Đơn vị: Tỷ đồng) Chỉ tiêu Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015 Tổng dư nợ 7.919,6 9.772,5 11.374 -Chênh lệch so với năm liền trước 1802,9 1.651,5
- Xem thêm -

Xem thêm: bui đức tâm 08 01 , bui đức tâm 08 01 , CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ PHƯƠNG THỨC TÍN DỤNG CHỨNG TỪ TRONG THANH TOÁN QUỐC TẾ CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI, 1 TỔNG QUAN VỀ HOẠT ĐỘNG THANH TOÁN QUỐC TẾ CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI, 2 TÍN DỤNG CHỨNG TỪ- PHƯƠNG THỨC CHỦ YẾU TRONG THANH TOÁN QUỐC TẾ CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI, 3 PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG THANH TOÁN QUỐC TẾ THEO PHƯƠNG THỨC TÍN DỤNG CHỨNG TỪ, CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG ÁP DỤNG PHƯƠNG THỨC TÍN DỤNG CHỨNG TỪ TRONG THANH TOÁN QUỐC TẾ TẠI NGÂN HÀNG OCEANBANK VIỆT NAM, Bảng 2.1Tình hình huy động vốn những năm gần đây, 2 THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG THANH TOÁN QUỐC TẾ THEO PHƯƠNG THỨC TÍN DỤNG CHỨNG TỪ CỦA SỞ GIAO DỊCH NGÂN HÀNG OCEANBANK VIỆT NAM, 3 ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG THANH TOÁN QUỐC TẾ THEO PHƯƠNG THỨC TÍN DỤNG CHỨNG TỪTẠI SỞ GIAO DỊCH NGÂN HÀNG OCEANBANK VIỆT NAM, CHƯƠNG 3: HOÀN THIỆN HOẠT THANH TOÁN QUỐC TẾ THEO PHƯƠNG THỨC TÍN DỤNG CHỨNG TỪ TẠI SỞ GIAO DỊCH NGÂN HÀNG OCEANBANK VIỆT NAM, 3 ĐỀ XUẤT KIẾN NGHỊ

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay